Jump to content
Arkivverket
Merete Chr

Bruun (Brun) - slekten i Svelvik og Strømmen (Vestfold)

Recommended Posts

Merete Chr

Det har bodd folk med etternavnet Brun (Bron, Bruun) i Strømmen og Svelvik fra omkring år 1700.

Det er ukjent hvor de kom fra og hvilket slektskap de hadde til andre Brun-familier.

Det er også uklart om de tilhørte samme slekt.

 

Nedenfor har jeg satt opp noen genalogiske biter utfra funn i Kirkebøkene, Sjømannsrullene og Skifteprotokoller.

 

1- Ole Bron f. Omkring 1661, d. 1738, Strømmen

+Anne f. Omkring 1673, d. 1750, Strømmen

         2-Mette Olsdatter Bruun f. Omkring 1694, d. 1748, Strømmen

         +Simen Jochumsen Schomacherus  f. 1691 i Kristiania g. 20 okt 1730, Strømmen, d. Etter 1742

         2-Dorthe Olsdatter Bruun [469] f. Før 1702

         +Løytnant Eggert [490] (ikke gift)

               3-Hans f. 1718, Svelvik

         2- Lars Olsen Bruun  f. Omkring 1709, d. 1759, Svelvik

         +Ukjent f. Omkring 1707, d. 1747, Strømmen

               3-Ole Larsen Bruun [492] f. 1740, Svelvik, d. 1741, Svelvik

               3-Anne Maria Larsdatter Bruun [484] f. 1742, Svelvik, d. 1742, Svelvik

               3-Johanne Maria Bruun [496] f. 1743, Svelvik, d. 1751, Svelvik
       3- Ole Larsen Bruun f. 1745, Svelvik, d. 1793
     +Maren Pedersdatter g. 1752 Strømmen, d. etter 1759

 

1-Ole Bruun
   2-Christen Olsen Bruun, f. 1675 i København

 

1- Peder Bruun

   2- Jens Pedersen Bruun, f. 1699 i Stømmen

 

1- Ole Bruun

   2- Petter Olsen Bruun, f. 1709 i Stømmen

 

1- Olluf Bruun

  2-Christian Ollufsen Bruun f. Omkr 1684, d. 1717, Strømmen

  +Maren Hansdatter

   3-Anne Margrethe Christiansdatter Bruun, f. Omkr 1711, d.1783, Strømmen
   +Anders Jensen
   3-Karen Christiansdatter Bruun, f. Omkr 1715, Strømmen, d. etter 1722
   3-Christian Christiansen Bruun, f. 1717, Str
ømmen, d. 1717, Strømmen

 

1-Giert Bruun

  2- Maren Giertsdatter Bruun

  + Børge Nikolaj Binnichmand, g. 20 aug 1719 i Strømmen Kirke

3- Appelone f. 11 okt 1719, Strømmen

 

1-Thomas Bruun

+Anne Engelmandsdatter Smith

2-Birgithe Dorthea Bruun f. 1734, Strømmen

2-Teresse Elisabeth Bruun f. 1738, Strømmen

 

1-Hans Bruun
  2-Andrea Hansdatter Bruun f. Omkr 1756

  +Andreas Krøger f. Omkr 1747

3-Hans Andresen Krøger f. 1782, Strøm

3-Maren Margrethe Andreasdatter Krøger f. 1784, Strøm, d. 1784, Strøm

3-Ole Andresen Krøger f. 1785, Strøm

3-Maren Margrethe Andreasdatter Krøger f. Omkr 1788

 

 

Er det noen som kjenner til disse?  Er det noen som kan knytte dem til andre Brunslekter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Strømmen ligger i Hurum i Buskerud, mens Svelvik og Strøm(m) ligger i Vestfold.

 

Thomes Olsen Brun ble gift 3/8 1728 Moss med Anne Engelmandsdt. Smith. Det er vel de som fikk barn i bl.a. Strømmen.

 

Tror de døpte sønnen Ole 30/11 1729 Moss. Engelman 17/11 1731 Strømsø. Birgitte Dorthea 28/3 1734 Strømmen og Tresse Elisabeth 2/2 1738 Strømmen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Strømmen ligger i Hurum i Buskerud, mens Svelvik og Strøm(m) ligger i Vestfold.

 

Berit,

 

Dette er vel ikke helt dekkende. Strømmen anneks i Hurum prestegjeld er identisk med Strømm/Strømmen i Vestfold, som senere ble slått sammen med Svelvik. Prestegjeldet lå i det som i dag er to forskjellige fylker. Verdslig sett var Strømm/Strømmen endel av Sande skipreide, som da dekket Sande, Skoger (inkludert hele Drammen på syd- eller vestsiden av elva), samt Strømmen.

 

Alle grenser mellom Vestfold og Buskerud krever i grunn litt nøyaktighet, da det er flere forskjeller mellom geistlige og verdslige grenser. F.eks sorterte også endel av Skoger tidvis under Frogn sogn i Lier. Se f.eks. på hvilke gårder som inngår i prestens manntall 1664 for hhv Sande/Skoger og Lier. Det samme manntallet er også et godt utgangspunkt for å stadfeste at Strømm/Strømmen (i Vestfold) hørte til Hurum i Buskerud. 

 

Avslutningsvis bør det nevnes at det daværende Sande skipreide var endel av Oslo prosti, og så kan spørsmålet til øvrige lesere være hva som var hovedkirken i Oslo prosti?

 

En passant kan det også nevnes at det går en isogloss parallelt med den gamle prostigrensen mellom Sande og Homestrand, noe som gjenkjennes enklest ved at folk fra Sande, Skoger og Strømm jo snakker en tilnærmet Drammens-dialekt med særskilte språkmerker så som trykk på første stavelse, der man ellers har trykk på annen stavelse (butikken, bensinstasjonen etc).

 

Mvh Are 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Merete Chr

takk til Berit for informasjon vedrørende Thomas Bruns slekt. Hvis han heter Thomas Olsen Brun, må også han ha vært sønn av en Ole Bruun. 

 

Takk til Are for geografisk-historisk-linguistisk informasjon som bekrefter at det er komplisert. 

 

Mvh Merete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Merete Chr

Strømmen ligger i Hurum i Buskerud, mens Svelvik og Strøm(m) ligger i Vestfold.

 

Thomes Olsen Brun ble gift 3/8 1728 Moss med Anne Engelmandsdt. Smith. Det er vel de som fikk barn i bl.a. Strømmen.

 

Tror de døpte sønnen Ole 30/11 1729 Moss. Engelman 17/11 1731 Strømsø. Birgitte Dorthea 28/3 1734 Strømmen og Tresse Elisabeth 2/2 1738 Strømmen.

 

har du link til Engelmans dåp i Strømsø i 1731?

Merete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Hei Are.

Når det gjelder spørsmålet her så er det snakk om Strøm(m)en i Hurum i Buskerud.

Strømm og Svelvik ble først utskilt som eget prestegjeld 2/3 1861, og fra da av i Vestfold.

K: https://arkivverket.no/arkivverket/Bruk-arkivet/Slekt/Hovedkilder/Kirkeboeker/Soknehistorikk/Vestfold

 

 

Strømsø:  Dåpen til Engelman nr. 16 øverst h.side http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8461&idx_id=8461&uid=ny&idx_side=-11

 

Tror det er Engelman som ble gravlagt 6år gammel 27/7 (8.s.e.trinit.) 1738 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8427&idx_id=8427&uid=ny&idx_side=-11Ole Brun står litt høyere opp på samme side.

 

Edited by Berit Knudsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Berit,

 

Misforstå meg rett. Strømm/Strømmen har aldri vært en del av Buskerud. Ja, det er helt rett at utskillingen til eget prestegjeld skjedde i 1861, men dette gjør jo likevel ikke Strømm til en del av Buskerud, som sådan.

 

Det sentrale er at det er en forskjell mellom verdslig og geistlig organisering.

 

Verdslig sett: Skal vi være pinlig nøyaktige så var Strømm ikke endel av Vestfold før 1919. Først var sognet verdslig sett endel av Tunsberg syssel, deretter endel av Tunsberg len, så fra 1671 endel av Tønsberg grevskap, så fra 1673 Griffenfeldt grevskap, kalt Jarlsberg grevskap fra 1678, så fra 1821 endel av Jarlsberg og Laurvig Amt, før dette i 1919 ble omdøpt til Vestfold fylke.

 

Geistlig sett: Strømm var endel av Oslo prosti i middelalder, dette prostiet gikk midt på 1500-tallet over til å bli kalt Bragernes prosti. I senmiddelalderen var Strømm endel av Hurum prestegjeld, hvor altså hovedsognet (rent verdslig) lå i Bragernes len og da annekssognet hele tiden sortertende under hvem nå enn som styrte området som senere ble hetende Vestfold.

 

Poenget med denne gjennomgangen er å tydeliggjøre at det hele tiden er snakk ett og samme Strømm, og at dette sognet aldri har vært endel av det området vi senere kjenner som Buskerud.

 

At Arkivverket i sin katalogisering av tilgjengeliggjorte kilder har gjort grove forenklinger (ved å sorterte Strømm under Buskerud), unntar jo oss ikke fra å forholde oss til hvordan ting virkelig var.

 

Mvh Are

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Merete Chr

Strømmen ligger i Hurum i Buskerud, mens Svelvik og Strøm(m) ligger i Vestfold.

 

Thomes Olsen Brun ble gift 3/8 1728 Moss med Anne Engelmandsdt. Smith. Det er vel de som fikk barn i bl.a. Strømmen.

 

Tror de døpte sønnen Ole 30/11 1729 Moss. Engelman 17/11 1731 Strømsø. Birgitte Dorthea 28/3 1734 Strømmen og Tresse Elisabeth 2/2 1738 Strømmen.

 

Thomas Brun var senere Kjøpmann i Strømsø

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000783717

Olsen eller Hellesen? Siden eldste sønn het Ole er nok Olsen mer sannsynlig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Merete Chr

Nei, det har jeg ikke funnet.  

Skulle gjerne visst om Thomas Olsen Brun virkelig var sønn av den Ole Brun som døde i Strømmen i 1738.  Finner ikke skiftet etter Ole Brun heller.  Videre om denne Ole Brun var i slekt med Brun familien i Bragernes / Strømsø.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Litt generelt om Brun-slekter.

 

Det finnes minst seks ulike Brun-slekter i Norge med opphav på 1600-tallet eller senere. Ved å gjøre ulike søk via BIBSYS, eller helst nå Oria:

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do;jsessionid=18320C714A7879F723F896625869310C?mode=Advanced&ct=AdvancedSearch&dscnt=0&dstmp=1431937175159&vid=BIBSYSså vil man med søkebegrep <Brun, Bruun> etc kunne finne flere slektsbøker som vil gi forskningstatus for disse. I tillegg er det flere løse personer Brun. 

 

Selv har jeg for endel år siden (Gjallarhorn, 1994)  sammenstilt noen opplysninger om sorenskriver Thomas Brun i Lardal og Sande (1646-1670) og hans fire kjente sønner i to ekteskap. Senere er jeg kommet over en mulig datter, og en sønn i et tredje ekteskap.

 

En annen slekt Brun er den som opptrer i Båhuslen på 1600-tallet, hvor slektens medlemmer er giftet inn i borgerskapet i Marstrand og vel Kungälv, Folke Almegius har utgitt en liten bok om denne i 1994 (Se omtale i Genealogen nr. 1/2005).

 

Siden vi her har en slekt knyttet til Strømm/Svelvik, så kan det tenkes at det kan være en forbindelse til en slekt Brun (skippere) på Strømsø/Bragernes på slutten av 1600-tallet, hvor navnene Søren og Gabriel går igjen. Se Norske Kongebrev etc fra 1660-tallet og utover for referanser.

 

Mvh Are

 

 

 

 

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Brattestå

Jeg har også som en av mine forfedre sorenskriver i Lardal og Sande, Thomas Brun (ca. 1600 - e. 1670). Min linje går videre ned gjennom hans sønn Hans Thomassen Brun (ca. 1638-1692), dennes sønn Mathias Hansen Brun (1671-1751), dennes sønn Hans Mathiassen Brun (1724-1792), dennes sønn Ole Hansen Brun (f. 1758), dennes sønn Mathias Olsen Linnestad (f. 1798), dennes datter Maren Andrea Matiasdatter Linnestad, g. Kaape (f. 1837), dennes datter Mathilde Andrine Pedersdatter Kaape, g. Forum (f. 1859), dennes datter Maghild Marie Johansdatter Forum, g. Brattestå (1899-1989), som er min farmor.

 

Jeg har ikke greide å komme videre bakover fra førstnevnte sorenskriver Thomas Brun (ca. 1600-e.1670). Antar han kanskje tilhører presteslekten Brun kjent fra Trondheim. Kan han være bror til Mathias Brun som levde i Trondheim rundt 1650? Jfr. at fornavnet Mathias går videre på "min linje". Er denne Mathias Brun evt.  den samme som Mathias Hansen Brun (f. ca. 1615) som var gift med Sophie Henriksdatter Dinclow, datter av Henrik Dinclow og Benedicte Hansdatter Berhoft? Jfr. fornavnet går igjen fom Thomas Bruns sønn.

 

Er det noen som har funnet ut noe mer om denne Brun-slektens aner videre bakover fra sorenskirver Thomas Brun?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Jeg har også som en av mine forfedre sorenskriver i Lardal og Sande, Thomas Brun (ca. 1600 - e. 1670). Min linje går videre ned gjennom hans sønn Hans Thomassen Brun (ca. 1638-1692), dennes sønn Mathias Hansen Brun (1671-1751), dennes sønn Hans Mathiassen Brun (1724-1792), dennes sønn Ole Hansen Brun (f. 1758), dennes sønn Mathias Olsen Linnestad (f. 1798), dennes datter Maren Andrea Matiasdatter Linnestad, g. Kaape (f. 1837), dennes datter Mathilde Andrine Pedersdatter Kaape, g. Forum (f. 1859), dennes datter Maghild Marie Johansdatter Forum, g. Brattestå (1899-1989), som er min farmor.

 

Jeg har ikke greide å komme videre bakover fra førstnevnte sorenskriver Thomas Brun (ca. 1600-e.1670). Antar han kanskje tilhører presteslekten Brun kjent fra Trondheim. Kan han være bror til Mathias Brun som levde i Trondheim rundt 1650? Jfr. at fornavnet Mathias går videre på "min linje". Er denne Mathias Brun evt.  den samme som Mathias Hansen Brun (f. ca. 1615) som var gift med Sophie Henriksdatter Dinclow, datter av Henrik Dinclow og Benedicte Hansdatter Berhoft? Jfr. fornavnet går igjen fom Thomas Bruns sønn.

 

Er det noen som har funnet ut noe mer om denne Brun-slektens aner videre bakover fra sorenskirver Thomas Brun?

 

Mye av dette kan kommenteres. Først må imidlertid sist ankomne debattdeltaker gi seg til kjenne ved fullt navn slik forumreglene bestemmer.

 

Se ordensreglene her: https://forum.arkivverket.no/forum-6/announcement-2-ordensregler-for-debattene/

 

 

Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ann-Mary Engum

Det samme gjelder kanskje også  trådstarter? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bjørn K Nilssen

Litt generelt om Brun-slekter.

...

 

En annen slekt Brun er den som opptrer i Båhuslen på 1600-tallet, hvor slektens medlemmer er giftet inn i borgerskapet i Marstrand og vel Kungälv, Folke Almegius har utgitt en liten bok om denne i 1994 (Se omtale i Genealogen nr. 1/2005).

 

Kunne du utdype dette noe? 

Jeg ser at det var du som skrev om dette i 2005, så jeg regner med at du besitter denne boka?

 

En av mine aner, Peter Brun, skal ha vært kaptein på Bahus festning, som han forlot etter at den gikk over til svenskene i 1658. Han endte opp som kommandant ved Festningen i Kristiansand.

Er det han som var opphav til denne Brun-slekten i Marstrand og Kungsälv?

Eller kan det være at det var der Peter Brun og "militærslekten Brun" kom fra? Ingen ser ut til å vite hvor han kom fra.

Eller er det en helt annen Brun-slekt dette er snakk om?

Etter http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Brun_(militærslekt)etc så ser det ikke ut til at noen av barna til Peter "ble svensker" - av de man vet historien til.

Om noen døtre ble værende der så ville de vel neppe ført Brun-navnet videre?

Er det noen av disse det dreier seg om?: https://www.orustanor.se/anor/search.php?mylastname=BRUN&lnqualify=equals&mybool=AND&tree=anor

Dette er en side som dukker opp ved søk på 'Folke Almegius'. Han er en av kildene som er brukt på sidene: https://www.orustanor.se/anor/showsource.php?sourceID=S242&tree=anor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Brattestå

Mye av dette kan kommenteres. Først må imidlertid sist ankomne debattdeltaker gi seg til kjenne ved fullt navn slik forumreglene bestemmer.

 

Se ordensreglene her: https://forum.arkivverket.no/forum-6/announcement-2-ordensregler-for-debattene/

 

 

Mvh Are

 

Beklager. Ikke enkelt at dette for en nybegynner her. Håper jeg har tilfredsstilt ordensreglene nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lasse Jahnsen

Brun er svært rikt representert i Tønsberg på 16, 17 og 1800-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Brattestå

Er det noen som har ytterligere informasjon om opphavet til sorenskriver i Lardal og senere Sande 1647-1657-1670Thomas Brun (ca 1600 - e 1670)? I 1649 bodde han på Opsal Østre i Lardal. I 1657 på 133 Store Bekke i Sande. Kan det være en forbindelse mello  ham og Mathias Hansen Brun (f. ca. 1615, d. 1677) i Trondheim. Han var gift med Sophie Henriksdatter Dinclow (d. 1683). Mathias var også kjent som "Mathias Gjelvangen", idet han eide bygården Gildevangen i Trondheim (nå Thon Hotell Gildevangen).
Mvh
Hans Brattestå

 

Edited by Hans Brattestå

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Brattestå

Savner fortsatt en kommentar fra Are S. Gustavsen om hva han måtte ha funnet ut side artikkelen i 1994. Herunder også det som jeg reiser ovenfor. Vi har jo også sorenskriver i Tiendetaget (Nedre Telemark) Hans Brun, nevnt 1650-1686. Dvs samtidig med sorenskriver i Lardal og senere Sande, Thomas Brun (c. 1600 - e 1672). Kan det være en forbindelse her. I en stadfestelse den 23. august 1670 opplyses det at han da har vært sorenskriver i 17 år. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen
På 5.1.2018 den 10.59, Hans Brattestå skrev:

Savner fortsatt en kommentar fra Are S. Gustavsen om hva han måtte ha funnet ut side artikkelen i 1994. Herunder også det som jeg reiser ovenfor. Vi har jo også sorenskriver i Tiendetaget (Nedre Telemark) Hans Brun, nevnt 1650-1686. Dvs samtidig med sorenskriver i Lardal og senere Sande, Thomas Brun (c. 1600 - e 1672). Kan det være en forbindelse her. I en stadfestelse den 23. august 1670 opplyses det at han da har vært sorenskriver i 17 år. 

 

 

Hans,

 

Det later til at jeg ikke har fått med meg de siste innleggene dine. Beklager dette.

 

Jeg har ikke hatt noe gjennombrudd med hensyn til Thomas Brun sitt opphav. Han bodde helt riktig i Lardal, inntil han tok over som sorenskriver i Sande, et embete han hadde inntil 1670. Du nevner han skal ha gitt en opplysning om at han har vært sorenskriver i 17 år, i 1670. Dette tror jeg ikke at jeg har fått med meg, og vil gjerne ha kilden til den opplysningen. I et arveskifte fra Sande 1687 er han omtalt som avdød, men dette kan jo ha skjedd en god stund i forkant. Jeg har ingen øvrige kilder på ham mellom 1670 og 1687. 

 

Med hensyn til hva som er skjedd siden artikkelen i 1994, så er dette i hovedsak at jeg har funnet litt om ham og hans umiddelbare etterslekt. Først vil jeg trekke fram at jeg en god stund har kjent til en svoger av Hans Thomassøn Brun, som het Vitus Heinrich von Hols(t)berg. Jeg har ikke kilden foran meg, men jeg mener å huske at dette fremkommer i et pantebrev fra omkring 1690. Vitus var offiser, så jeg kan trolig hoste opp en referanse til omtale av ham fra Ovenstands biografier. Dernest er det en omtale av en viss "Kirsten Thommesdatter Brun" under gården Øvre Sønsteby på Modum (Modums historie, bd. IV, s. 228), som da aspirerer til å være en mulig datter av Thomas Brun. Dette er ikke bevist, men jeg tar det med i den videre forskningen. Til slutt kan jeg nevne at Thomas Brun faktisk dukker opp i den store leiermålsprotokollen fra cirka 1669 (på ca. 750 sider dekkende rapporterte leiermål på Østlandet 1660-1669), med en anførsel fra 1662 lydende: « Egtet hinanden | Thomas Brun Barbara Ericksd paa Becke, Kongens goetz» (NRA, Uordnede saker, pakke 16, Sande sogn).

 

I tillegg til dette har jeg fått bekreftet min antakelse om at Torsten Tommessøn på Kvisle i Sande 1683-1687, faktisk er identisk med den ved samme navn som senere kom til Kalsrud i Våle.

 

Din formodning om en forbindelse til en slekt Brun i Trondheim, og forsåvidt også sorenskriver Hans Brun i Telemark, er interessant, men jeg har foreløpig ikke sett noe som kan danne en forbindelse til disse, annet enn en viss navnelikhet. Om vi kan komme på sporet av et fullverdig bevart segl etter Thomas Brun, så vil nok dette være en hjelp. Jeg har foreløpig kun en segltegning fra  1647, som ikke gir noen særlige detaljer.

 

Avslutningsvis kan jeg nevne at vi deler aner fra og med Hans Mathiassøn (ca. 1724-1792) og Marte Olsdotter [fra Gåserud] på Tømmerås, og dermed er det vel kun svogeren til dennes farfar, Hans Thomassøn, som vil kunne gi deg nye aner i denne omgang  (ovennevnte von Hols(t)berg), om ikke du også har huller i anetavlen til Marte Olsdotter (linjer til bla. Jonsrud i Sande tidlig på 1600 og lenger, samt til Holm i Sande på 1500-tallet). Dette kan vi jo se på separat fra denne tråden om Brun.

 

Vennlig hilsen

 

Are

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.