Jump to content
Arkivverket
Astrid Kaardal Halleraker

Ønsker gårdshistorie 16/1700-tallet Østfold, Trøgstad, Kjæsegg Øst- og Vestre, samt Ødegaarden

Recommended Posts

Astrid Kaardal Halleraker

Det er gnr 18, gml løpenr 21a1 og 21a2, b (bruk 1 og 2 nå)
Jeg har sett i gårdsmatrikkel 1886, samt Norske Gaardnavne og kart. Først nevnt 1593 som Kierseg, den kalles visstnok i dag Kjærseg. Familysearch har inntastet navnet som Keysaeg og varianter av dette.

Jeg vil gjerne vite om noen av dere har forsket på disse brukene, og kanske vil videreformidle historien.
I prestens manntall 1664/66 kan jeg ikke få øye på dette gårdsnavnet. Pantebok finnes fra 1698, men den er ikke akkurat lettlest.

De personene jeg er spesielt interessert i er (kilde skannet kirkebok på dette nettstedet).

Lars Olufsen & Kiersten Jonsdatter, viet 1. juli 1677
og den eldste sønnen m/frue:
Ingvald (også Envold brukes) Larsen & Rönnov Eriksdatter, viet 23. okt 1698

Både Lars og Ingvald (oppgis under dåp av barn) har Keysægh som etternavn (i kirkeboken).

Jeg er interessert i den typen opplysninger som vanligvis står i bygdebøker. Eierskifte, evt. feste,
arveoppgjør, saker på tinget, skatt osv. Det er et kaos av kilder, noen her og andre ikke skannet.
Kan jeg være så heldig å finne noe som allerede er utarbeidet. Derfor dette innlegget.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Kaardal Halleraker

En oppdatering:

Takket være bygdebok for Eidsberg (bind 3, under Halstvedt), kjenner jeg nå litt mer av gårdshistorien til Kjesegg. Dette er ikke fullstendige opplysninger, men kan kanskje være en nøkkel for dem som har et berørt slektstre.

 

På midten av 1600-tallet var Kjesegg eid av Stener Helgesen Kjesegg, og hans kone Tore. Tore var datter av Lasse Halstvedt I Eidsberg. De hadde to sønner: Lars Stersen Dæli og Jakob Kjesegg. Faren Stener døde i 1652.

Sønnen Lars bodde på Kjesegg, med kone Kirsten Ingvorsdtr. De fikk sønnene Ingvor og Stener, sistnevnte var bruker på Ødegården ved Kjesegg. Ingvor som bruker på Kjesegg. En gang mellom 1708 og 1730 var foreldrene kårfolk på Pladtzen ved Kjesegg, som jeg antar er en husmannsplass uten annet navn enn nettopp Plassen. De ble forsørget på denne måten av en som het Ammund fra Eidsberg, som 1708 byttet bruk (Halstvedt mot Kjesegg) med Ingvor og senere kjøpte opp alle partene som Ingvor hadde arvet i Kjesegg.

 

Min "part" i denne historien er at de personene som er listet opp ovenfor (Lars Olufsen & Kiersten Jonsdatter, viet 1. juli 1677
og den eldste sønnen m/frue: Ingvald (også Envold brukes) Larsen & Rönnov Eriksdatter, viet 23. okt 1698) har muligens vært

husmenn (og skomakere) på Plassen, før de gamle brukte det som kårbolig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Petter Vennemoe

Hei Astrid,

 

Om det er noen hjelp, har jeg en del spredte registreringer omkring Kjæsegg, uten at disse er kvalitetsikret/ satt i system. Her noe av dette, som bør verifiseres:

 

-Torbor Stenersdatter på gården gifter seg 26.11.1651 med Mogens Olufsen (kirkebok fol.87).

-Lars Stenersen nevnes på gården 24.09.1660 (H&F tingbøker), 1681 (kirkebøkene), 30.04.1705 (H&F panteregister, med ektefelle Kirsti Ingoldsdatter)

 

Mulige barn av Lars Stenersen har jeg notert som:

 

-Ingar Larsen bosatt 1699 på gården (Romerike ættehistorielags årbok, Bind 1) gift omkring 1698 med Rønnaug Eriksdatter (fra Daltorp i Høland)

-Martha Larsdatter, trolovet 10.06.1690 med Simen Iversen fra Kolbjørnsrud (sønn av Iver Simonsen Olberg og Mari Hansdatter Grøtvedt)

-Ragnild Larsdatter, dømmes i tingbøkene 19.04.1694 til en bot på 12 lod sølv for å ha fått en sønn Niels utenom ekteskap.

-Torbor Larsdatter, døpt Dom Reminisce 1681

-Jacob Larsen, døpt Dom. Sexuagesima 1684

 

Hilsen Petter

 

En oppdatering:

Takket være bygdebok for Eidsberg (bind 3, under Halstvedt), kjenner jeg nå litt mer av gårdshistorien til Kjesegg. Dette er ikke fullstendige opplysninger, men kan kanskje være en nøkkel for dem som har et berørt slektstre.

 

På midten av 1600-tallet var Kjesegg eid av Stener Helgesen Kjesegg, og hans kone Tore. Tore var datter av Lasse Halstvedt I Eidsberg. De hadde to sønner: Lars Stersen Dæli og Jakob Kjesegg. Faren Stener døde i 1652.

Sønnen Lars bodde på Kjesegg, med kone Kirsten Ingvorsdtr. De fikk sønnene Ingvor og Stener, sistnevnte var bruker på Ødegården ved Kjesegg. Ingvor som bruker på Kjesegg. En gang mellom 1708 og 1730 var foreldrene kårfolk på Pladtzen ved Kjesegg, som jeg antar er en husmannsplass uten annet navn enn nettopp Plassen. De ble forsørget på denne måten av en som het Ammund fra Eidsberg, som 1708 byttet bruk (Halstvedt mot Kjesegg) med Ingvor og senere kjøpte opp alle partene som Ingvor hadde arvet i Kjesegg.

 

Min "part" i denne historien er at de personene som er listet opp ovenfor (Lars Olufsen & Kiersten Jonsdatter, viet 1. juli 1677
og den eldste sønnen m/frue: Ingvald (også Envold brukes) Larsen & Rönnov Eriksdatter, viet 23. okt 1698) har muligens vært

husmenn (og skomakere) på Plassen, før de gamle brukte det som kårbolig.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.