Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Otto Jørgensen

Søking i det nye systemet

Recommended Posts

Otto Jørgensen

Når jeg f.eks. arbeider i Nordland er ofte om det er ministralbok eller klokkerbok av mindre betydning. Det er mer viktig å ha en samlet oversikt over alt inne Nordland og dermed se alle aktuelle bøker for området og dermed også lett flytte seg til naboområdene for å lete.
Mange steder er det aktuelt å hoppe fra Klokkerbok til Ministralbok og også flytte seg fra Sogn til Sogn i nærheten.

Det som hittil er presentert gir ikke dette er mulig.

Etter min  mening og forståelse så langt er at den presenterte løsningen er lite brukervennlig :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tønnessen

Jeg antar at du sikter til det nye søkesystemet for skanna kirkebøker.

 

Det er alltid en del hensyn å ta når man lager et nytt system. Det er mange forskjellige måter å bruke materialet og jobbe på. Den enes behov passer ikke alltid til den andres behov. Vi mener likevel at systemet i utgangspunktet dekker de behovene du beskriver.

 

I den nye løsningen har vi valgt å ta i bruk arkivinformasjon, rett og slett fordi det på sikt vil spare oss for mye arbeid med metadata og dermed gjøre oss i stand til å publisere mer kildemateriale. Men dette har også noen ulemper. Det er på mange områder forskjellig praksis i de forskjellige statsarkivene. Statsarkivet i Trondheim har valgt å ordne kirkeboksarkivene på en annen måte enn de andre statsarkivene. Istedenfor å ha ett arkiv pr. prestekontor har de ett arkiv for hvert fylke. Dvs. at alle prestegjeld havner i samme arkiv i trefflista.

 

En annen faktor er at vi enda ikke har fått gjennomgått metadataene for Nordland, ved å sette på arkivinformasjon og sokneinformasjon. De kildene som mangler sokneinformasjon er de kirkebøkene som dekker hele prestegjeldet, altså alle sokn. Så for øyeblikket, der hvor det nå er sokneinformasjon, betyr det at kilden dekker kun dette soknet. Det går likevel an å begrense søket og få en mer oversikt også for Nordland. Hvis man skriver prestegjeldsnavnet i fritekst-feltet vil man få alt som tilhører dette prestegjeldet, f.eks https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?counties%5B%5D=18&start_year=&end_year=&text=gildesk%C3%A5l

 

Ser man derimot på f.eks Østfold hvor metadataene er ferdig bearbeidet og arkivinformasjonen er på plass blir oversikten en helt annen: https://media.digitalarkivet.no/kb/browse?counties%5B%5D=01&start_year=&end_year=&text=

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Når jeg f.eks. arbeider i Nordland er ofte om det er ministralbok eller klokkerbok av mindre betydning. Det er mer viktig å ha en samlet oversikt over alt inne Nordland og dermed se alle aktuelle bøker for området og dermed også lett flytte seg til naboområdene for å lete.

Mange steder er det aktuelt å hoppe fra Klokkerbok til Ministralbok og også flytte seg fra Sogn til Sogn i nærheten.

 

Det som hittil er presentert gir ikke dette er mulig.

 

Etter min  mening og forståelse så langt er at den presenterte løsningen er lite brukervennlig :(

 

Vi er ganske enkelt ikke ferdige med å tilpasse metadata for Nordland-kirkebøkene til den nye løsningen. Alle kirkebøkene skal registreres med hvilke sokn de dekker, slik at du enkelt kan velge ett (eller flere sokn) og få treff på alle aktuelle kirkebøker. Dette vil være vesentlig bedre enn den gamle løsningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Otto Jørgensen

Mitt innlegg hadde kommentarer rettet mot Nordland.
 
Det er så, men situasjonen er ikke bedre andre kilder i andre deler av landet. Mitt nedslagsfelt er i grunnen hele landet så elndigheten med tilrettelegging for oss brukere er like dårlig uansett, dog litt forskjellig.

Jeg er klar over at dere ikke er ferdige, men det er jo litt smart også å ta hensyn til brukerne, og med brukerne tenker jeg her på oss amatører. :)

Vi følger og håper det skal være fremskritt, men av og til kan man lure. Det er vel derfor ikke uten grunn at mange fortsatt bruker de virkelig gamle sidene og det gamle opplegget, samt faller ned på bruken av RHD.
 
Jeg ser jo på alle geografiske områder og har også sett at f.eks. sorteringsmåter varierer og det har det gjort lenge, men det håper jo jeg blir mer ens etter hvert.
 
Og jeg betrakter og antar at arkivverket har standard opplegg som ikke gjør forskjellige om data hører til ulike Statsarkiv.

Normalt vil de aller fleste som driver denne aktiviteten komme i kontakt med kilder i hele landet og det er da innlysende at opplegget i alle statsarkiv bør ha felles standarder og rutiner.

Det ser av til at dere (og det er jo forståelig) er megetopptatt av hvordan dataene er sortert, fylkesmessig, prestekontor etc. Det er jo forståelig, men overfor brukerne er det ofte en annen vinkling. Det kan også løses med hvordan data presenteres.

Eksempel; for noen kan det være av interesse å ha disse sortert etter Ministralbok, klokkerbok etc
Andre vil ha alle sortert pr. fylke etc
Personlig foretrekker jeg presentasjonen som vises i http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_fylke=11&idx_kilde=Alle&idx_periode=&idx_textsearch=&js=j som meget informativ

Edited by Otto Jørgensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jørgen M. Steen

Enig med deg Otto, i siste setning. Den nye måten man presenterer oversikter over kirkebøker på er på langt nær god nok erstatning. Systemet har ført til en forverring av brukervennligheten, i den forstand at det er betydelig mer klikk&skriv før man i det hele tatt får frem en liste man opplever å ha en viss oversikt over.

 

I motsatt fall, om man ikke gjør de nødvendige klikk&skriv, sitter man igjen med en liste som ikke på noen måte gir noen oversikt. Tvert om, man blir tvunget til enda mer klikking og rulling, fordi man har lagt mer vekt på et moderne utseende med svært mye luft, fremfor en brukervennlig oversikt. Det blir litt som å se på et portrett hvor hake og panne er utenfor bilderamma.

 

Det er for all del mange forbedringer som mottas med takk, men prisen vi betaler synes ikke å være helt grei.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.