Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Ole Larsson Urness, fødd Hafslo 1844 - til Lofoten 1850 - til Christiania 186? - til Amerika etter 1865? - lækjar i Chicago, IL 1870 - flytteåri hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Ole Larsson Urness, fødd i Hafslo 14.3.1844, son av Lars Pederson og Ingeleiv Olsdotter, flytte i 1850 med far sin og ei stemor til Buksnes i Lofoten.  Sidan flytte dei vidare til Borge i Lofoten, men tidleg på 1860-talet ser Ole ut til å vera flytt til Christiania der me i 1865 finn ein

 

Ole Larsson, bryggeriarbeidar, ugift, fødd i Sogn 1844!

 

FT1870 for Chicago, IL syner:

 

O. L. Urnes, 26 years old, physician, single.

 

Han gifte seg i Chicago, IL 3.5.1873 med Synneva «Susan» Quam, fødd i Hafslo 15.3.1847 og utvandra i 1870.  Kring 1878 flytte dei til Freeborn Co., MN der dei slo seg ned som farmarar, samstundes som Ole endra namnet sitt til Edward Ernest!  Han døydde i Albert Lea, MN 6.10.1907.  Susan Ernest døydde same staden 9.6.1924.  Dei fekk sju born i lag.

 

Kvifor Ole endra namnet sitt so «drastisk», kan eg ikkje gjera greie for.  Heller ikkje kvifor han forlet lækjaryrket, men eg ser ikkje bort ifrå at det kan vera ein samanhang...  Kanskje ein liten «skandale»?  Kanskje noko for den gongens presse i Chicago, IL?

 

Men utfordringi gjeld i første rekkje å finna:

 

* Flyttingi han frå Borge til Chridstiania i 1860-åri?

 

* Utvandringi hans til Amerika før 1870?

 

Elles kan eg leggja til at Ole hadde ei søster:

 

Øllegaard Larsdotter Urness, fødd i Hafslo 20.12.1846.  Ho ser ut til å ha vakse opp i Hafslo der ho i 18965 tente på garden Lomheim, men i 1866 utvandra ho til Amerika.  I 1870 var ho hushaldar «Julia Larson» hjå bror sin i Chicago, IL  Kanskje reiste dei over i lag?  Den seinare lagnaden hennar er ukjend!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om desse søskeni, flyttingi hans og lagnaden hennar!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Census 1900 viser immigrasjonsår 1864.

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:M9SH-F39

 

Men siden du mener å ha funnet ham i Kristiania i 1865,emigrerte han kanskje omkr 1865?

 

Susan står med immigrasjonsår 1867.

Endret av Ann-Mary Engum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ann-Mary for interessante innlegg!

 

Når det gjeld namneformi frå FT1870, er eg samd i at ho kan tolkast på ulike vis.  Hjå ancestry.com er namnet alfabetisert med O. L. Urnes, men uansett kva som verkeleg står der; dette er mannen me ser etter!

 

Når det gjeld utvandringsåret, so stemmer det at han i 1900 er oppgjeven utvandra i 1864, medan kona utvandra i 1867.  No veit me at Synneva ikkje utvandra før i 1870, og utvandringsåri frå FT1900 er diverre ikkje alltid å stola på.  Når Synneva er oppgjevi utvandra tre år for tidleg, kanskje det same er tilfelle med Ole?

 

Elles kan me sjølvsagt ikkje vera trygge på at det verkeleg er «vår» Ole Larsson me finn som bryggeriarbeidar i Christiania i 1865 (http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038027056307), men namn, alder og fødestad synest passa svært so godt...  Og han er borte frå Christiania i 1875!

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg vil i dag gjerne få henta fram att denne utfordringi som har lege i «dvale» sidan januar i fjor.

 

Ole Larsson vart konfirmert med namnet Ole Pedersen i Borge i 1858: https://media.digitalarkivet.no/view/2635/160

 

Men ein kan berre slå fast at utflyttingsprotokollane frå Borge tydeleg er svært mangelfulle, og Ole finst ikkje nemnd der mellom 1858 og 1870!  Han vert som nemnt sagd ha utvandra i 1864, men han KAN godt vera faren noko seinare...

 

Søsteri Øllegaard, som i 1870 er hushaldar hjå broren i Chicago, IL under namnet Julia Larson, voks opp i Hafslo der ho vart konfirmert i 1862: https://media.digitalarkivet.no/view/6864/42

 

og framleis budde i 1865: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1425&kenr=002&bnr=0043&lnr=000

 

Ho utvandra til Amerika i 1866 med Fido frå Bergen, men nokon Ole Larsson var tydeleg ikkje på den båten, med mindre han steig på ein annan stad?  Kanskje ankomstlista til Québec syner noko anna?

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=Quebec65&gardpostnr=3340&merk=3340#ovre

 

Uansett, dersom det var «vår» Ole som er nemnd som bryggeriarbeidar i Christiania i 1865, kan me vel ikkje venta at han står på Québec-lista frå Bergen...

 

Andre del av denne utfordringi, som til no ikkje har stått so mykje i «fokus», er lagnaden til Øllegaard Larsdotter i Amerika.  Der er eg heilt «blank».  Eg har sett fleire døme på at Øllegaard vert til Julia, men eg har òg sett Ella og Ellen som amerikanske namneformer...

 

Eg ser at Julia Earnest er nemnd som faddar på eldste sonen til broren Ole i Chicago, IL i 1875, Ludvig Malcom: https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_314741-00005?pid=4666778&backurl=http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?_phsrc%3DNzx3378%26_phstart%3DsuccessSource%26usePUBJs%3Dtrue%26gss%3Dangs-c%26new%3D1%26rank%3D1%26msT%3D1%26gsfn%3DLudvig%20Malcolm%26gsfn_x%3DNP_NN%26msbdy%3D1875%26msbdy_x%3D1%26msbdp%3D2%26cpxt%3D1%26cp%3D12%26MSAV%3D1%26MSV%3D0%26uidh%3D008%26pcat%3D34%26h%3D4666778%26dbid%3D60722%26indiv%3D1%26ml_rpos%3D1&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&_phsrc=Nzx3378&_phstart=successSource&usePUBJs=true

 

Dette er ikkje noki enkel utfordring, men eg trur ikkje at nokon andre kan greia dette betre enn ekspertane i Brukarforum, og eg takkar endå ein gong so mykje for alle gode tips!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg ser forresten at ei Julia Ernst og ein Charles Knebke fekk ei dotter Bertha i Chicago, IL 11.6.1881:

 

Name Bertha Knebke
Birth Date 11 Jun 1881
Birthplace Chicago, Cook, Illinois
Gender Female
Race (Original) w
Race White
Father's Name Charles Knebke
Mother's Name Julia Ernst

 

men eg veit jo ikkje om dette kan vera «vår» Øllegaard!?

 

Eg finn ikkje denne huslyden att i nokon andre kjelder!

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg har no motteke frå Amerika ein obituary for Edward Ernest frå 1907, og denne er interessant på fleire vis.  Eg freista leggja heile obituarien inn, men fekk ikkje det til, so eg attgjev den første delen som for oss er interessant:

 

~~~~

 

The Evening Tribune, Albert Lea, Minn., Saturday, October 12, 1907

 

Edward Ernest died at his home on East Third street Sunday evening, after a long illness of tuberculosis of the lungs, age 63 years.  Mr. Ernest was born in 1844 in Norway.  He came to America in 1864 and enlisted in the United States navy and served until the conclusion of the war.  In 1870 he went to study medicine in Rush Medical college, Chicago.  He opened an office in that city and practiced for some years. but was compelled to abandon practice on account of poor health.  He came to Minnesota for a change of climate about twenty-nine years ago, and located on a farm in Bancroft township where he remained about seven years….

 

~~~~

 

Her står det, i samsvar med FT1900, at Ole (Edward) utvandra til Amerika i 1864, og utvandringi kan vel på sett og vis «legitimerast» gjennom at han gjekk inn i den amerikanske marinen på slutten av borgarkrigen.  Denne krigen var jo som kjent over i 1865!

 

Det kjem òg fram at han verkeleg studerte medisin og arbeidde nokre år som lækjar i Chicago, IL, so då stemmer dette med FT1870!

 

Elles er det jo då heilt klart at «vår» Ole IKKJE kan ha vore bryggeriarbeidar i Christiania i 1865, so han kan me sjå heilt bort ifrå!

 

Diverre har obituarien ingen opplysningar om søsken, so Øllegaard/Julia er framleis eit stort uløyst «mysterium»!

 

To store «hovudutfordringar» står altso att når det gjeld Ole/Edward Urness/Ernest:

 

** Er det mogeleg å finna ei passasjerliste frå 1864 der Ole er nemnd?

 

** Og kva med amerikanske hærarkiv som syner Ole i US Navy i 1864/1865?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand til å løysa desse utfordringane og vonar på fleire «gullkorn»...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

So er følgjande melding komi frå Amerika:

 

~~~~~

 

Here is Ole's Naval Enlistment Rendezvous Record in Chicago for the week of August 27, 1864.  Note that the name is indexed "Ole Laus*" but corrected to the right to Larssen. Lots of information if you scroll all the way to the right on the page. He enlisted on August 26, 1864 in Chicago giving his birthplace as Norway but his residence as Chautauqua County, New York on Lake Erie.
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-84SS-SD?i=78&cc=1825347

 

~~~~~

 

Her kjem det elles fram at Ole var «seaman» av yrke, so me lyt tru at han livnærte seg som matros før han i 1864 utvandra til Amerika.  Då vert det mindre viktig å finna passasjerlista, men denne kunne uansett skaffa oss opplysningar om andre som han reiste i lag med...?

 

Og me sit att med utfordringi Øllegaard «Julia» Larsdotter Ernest...  Kvar i all verdi kan det ha vorte av ho?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand med å kløysa denne utfordringi!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane
På 7/6/2017 den 11.46, Lars E. Øyane skrev:

Eg ser forresten at ei Julia Ernst og ein Charles Knebke fekk ei dotter Bertha i Chicago, IL 11.6.1881:

 

Name Bertha Knebke
Birth Date 11 Jun 1881
Birthplace Chicago, Cook, Illinois
Gender Female
Race (Original) w
Race White
Father's Name Charles Knebke
Mother's Name Julia Ernst

 

men eg veit jo ikkje om dette kan vera «vår» Øllegaard!?

 

Eg finn ikkje denne huslyden att i nokon andre kjelder!

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

 

Eg vil i dag gjerne få henta fram att denne utfordringi der lagnaden til Øllegaard Larsdotter Urnes alias Julia Ernest, fødd i Hafslo 20.12.1846 og utvandra til Chicago, IL i 1866, framleis står uløyst, og eg spekulerer på om denne Julia Ernst med mann Charles Knebke i Chicago, IL KAN vera «vår» Julia?

 

Eller finst det andre gode «kandidatar» der ute?

 

Det hadde vore «gigantisk» om det let seg gjera spora opp denne jenta i Amerika, og eg takkar på ny for alle gode tips!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Johannessen

Ser at Ole Larsen har flere alias - Ole Lausen - Ole Earnest (se vedlegg)

The U.S. Navy Pensions Index, 1861-1910
Name:    Ole Larsen
[Ole Lausser] 
Publication:    M1469
Pension Approval:    Approved
File Number:    61833
Certification Number:    24016
Fiche Number:    23267
Additional Info:    Second alias Edward Earnest.
Archive:    National Archives and Records Administration (NARA)
Collection:    U.S. Navy Pensions Index

 

The U.S., Civil War Pension Index: General Index to Pension Files, 1861-1934
Name:    Ole Larsen - http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?viewrecord=1&r=an&db=civilwarpension&indiv=try&h=3437935
[Ole Lausen] 
Gender:    Male
Relation to Head:    Soldier
Spouse:    Symon Earnest

 

The U.S., Civil War Pension Index: General Index to Pension Files, 1861-1934
Name:    Ole Larson - http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?viewrecord=1&r=an&db=civilwarpension&indiv=try&h=3438680
[Ole Laussee] 
Gender:    Male
Relation to Head:    Soldier
Spouse:    Synva Ernest

 

Finner en Ole Larsen emigrert fra Oslo i 1864, ingen alder dog. - http://www.norwayheritage.com/p_list.asp?jo=1299&ps=17048

50071e495725347b9c2f629ff171fa98.png

 

http://www.norwayheritage.com/udvandret.asp?type=passengerlist&ps=17048&jo=1299

841c6c5f250f38c8bae6f4e50f18bff9.png

 

Skal sjekke i aviser for Ole og søsteren Øllegård/Julia (Earnest).....

 

 

Ole Larsen_alias_I.jpeg

Ole Larsen_alias_II.jpeg

Endret av Egil Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Egil for siste meldingi og for at du er viljug til å leita vidare etter Øllegaard.

 

Eg kan berre ønskja deg lukke til og held fingrar og tær krossa!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Johannessen

Ingenting foreløpig, men har du sjekket original f. attest for Bertha f. 1881 - Knebke/Kuebke eller hva står det egentlig?

Illinois, Cook County, Birth Certificateshttps://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NQYL-5XJ
Name Bartha Kuebke
Event Type Birth
Event Date 11 Jun 1881
Event Place Chicago, Cook, Illinois, United States
Registration Place , Cook, Illinois
Gender Female
Father's Name Charls Kuebke
Mother's Name Jule Ernst
Certificate Number 7776

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Egil for siste innlegget!

 

Nei, eg har ikkje sjekka ut den originale fødselsattesten for denne jenta, men eg har nettopp tinga ein kopi, som normalt vil dukka opp innan eit par dagar, so fær me sjå...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand for å løysa denne kjempeutfordringi!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg har i dag motteke ein kopi av den originale fødselsattesten til Bertha Kuebke frå Chicago, IL, og som me ser, er denne Julia Ernst «German», so me kan utelukka ho som «kandidat» til «vår» Julia...

 

Vel, «back to square #1»...  Kanskje har du, Egil, eller andre, nye tips om lagnaden til «vår» Øllegaard/Julia?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand for å løysa denne utfordringi

Kuebke birth.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.