Gå til innhold
Arkivverket
Harald Skarelven

Hvor kom Aslaug Olsdtr. og Lars Torsen Glosimot i Drangedal fra?

Recommended Posts

Harald Skarelven

Husmannsplassen Glosimot under Nås i Kjosen er opphav til mange etterkommere i Drangedal, også undertegnede. Her bodde Aslaug Olsdtr (ca 1673-1753) og Lars T. Glosimot (ca 1663-1725). Men Glosimot er ikke noe typisk stedsnavn i Drangedal, og derfor er mistanken at stedsnavnet stammer fra  Glosimot i Seljord. En teori her er at Lars er forkortet navn av Lauers og Laurits. I Drangedalssoga (O. Sannes) på side 120 står det om en husmann Laurits på Nås. Det kan være opphavet. Han kan igjen ha kommet fra Seljord der Laurits/Lavrants var et relativt vanlig navn. Laurits Torsson Midbøen  levde til ca. 1614, da det var skifte etter han. Det var  tre sønnene Tov, Tor og Aslak som arvet eiendommer i Kviteseid og Seljord. Tor ble drept i et bryllup i 1629. Enka etter Tor og deres barn kan ha flyttet. Teorien min er at det er etterkommer her som kom til Drangedal, men det behøver ikke å stemme. I Kviteseidsoga er Tor nevnt med 3 barn, men ikke Laurits. Og etterkommere der forøvrig finner jeg ikke. Det var flere som flyttet fra Kviteseid til Drangedal på den tid, og også senere på 1700-tallet. Håper først på at noen andre har forsket på dette. Aslaug Olsdtr. kan også ha kommet fra samme område. 

 

Harald Skarelven

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Hei Harald

 

Jeg er også en av etterkommerene til Lars og Aslaug Glosimot. :D

 

 Jeg har tidligere forsøkt å finne opphavet til dette paret uten hell. Jeg hadde noen hypoteser jeg forsøkte :

 

1.Lars Thorsen Glosimot f. 1663 var ca. 40 år når han giftet seg 1703 med Aslaug Olsdtr. F. 1673. Derfor kan han ha vært gift  før.(ikke funnet noe mer)

 

2. Han døper den førstefødte datteren for Sidsel,  født og død 1707. Han døper så en ny Sidsel i 1719.

Kan han først ha vært gift med en Sidsel siden han gir den første datteren dette navnet?

(Jeg har ikke funnet noen Lars  gift med Sidsel som kan passe)

 

3.Siden han døper den første datteren for Sidsel, kan hun jo være oppkaldt etter hans mor?

Da ser vi i så fall etter  ekteparet  Tor  og Sidsel som begge må være født før 1645 (Jeg har ikke funnet noen som kan passe )

 

Legger inn familien her så det er lettere for andre å hjelpe.

Fra Slektsregisteret for Drangedal bind 1. side 201 ekteskapsnr. 634 +rettelser i bind 5. side 45:

 

(634) Lars Thorsen Glosimot f. 1663, begr. 2. adv. 1725, g. 2. påskedag 1703 m:

Aslaug Olsdtr., f. 1673, begr. 08.12.1753 Glosimot

Barn:

1. Thoer, døpt 17.04. 1703 i D., Glosimot, begr. 2. p. Tr. s.å.

2. Ole, døpt 13.04. 1704 i D., g.m. Tore Tojusdtr. (350).

3. Sidsel, døpt 12.02.1707 i D., begr. 3. p. Tr. s.å.

4. Torbær, døpt Judicia 1709 i D., g.m. Hans Halvorsen Kjeåsen (766).

5. Tore, døpt Dn. 11. p. Tr. 1711 i D., begr. 31.10. 1734

6. Tellef, døpt 06.05. 1714 i D., g.m. Berthe Halvorsdtr. Lie (841).

7. Gunder, døpt 31.10.1717 i D. g.1g.m. Ragnhild Christensdtr. Singusdal (835) g.2.g.m. Aslaug Thordtr. (835)

8. Sidsel, døpt 26.05.1719, g.m. enkem. Terkel Halvorsen Skartveit (775)

 

Bamble, Sk. Pr. 3a, 127-1732, s. 94, Naas, Dr.dal i Dr.dal, pl. Glosimot, 12.03.1727:

Lars Torsen, d. enke Aslaug Olsdtr. Brt. 21-2-22. Nt. 6-3-14

Barn:

  1. Ole Larsen,  2. Tor Larsen,  3.  Tellef Larsen,  4. Gunder Larsen,  5. Taarben Larsdtr., 6 ? Larsdtr. (

(nr 6 her er da Sidsel f. 1719)

 

 

Skiftet som er nevnt i Kviteseidsoga Midtbø  II:

«Kienndis jeg Torgier Aslaksdaatter, Sallig Lauritz Torsøens Effterleffuerske, paa Medtbøen wdi Sillegiord Boendis, och giøre for alle Vitterlig wdj dette mit obne breff, at jeg med min frij Vilge och Welberader houff saa och med mine Kiere Børns Touff, Toer och Aslach Lauridtzønner, Deris goede Vilge och Sambtøche, Haffuer nu wdj denne min Brøllop Wndt och giffuitt min Kiere Høsbend, Biøm Torgierssen, Thou Tønner wdj Hualsedt wdj Ourdals green Vdj Bruncheberrig Sogen Att frelsseligen niude Bruge och beholde hans Liiffstiid, saa och for aarlig Landskyld at niude och bruge de andre Thou tønner Vdj forne gaard Hualsedt, huilche mig med rette och tilkommer, och ehr min arffueloed effter min Salig Fader. -»

Dette brevet er skrive på Håtveit i 1614 og Laurits-sønine Tov, Tor og Aslak hev sett bumerki sine under.  Greinir av denni ætti slo rot i Brunkeberg og Kviteseid.  Dei hadde samla jord og var ikkje snaue på bryllupsgåvur og medgift.  Dei er på Kvålset, Tytigrav, Vesle-Aamtveit, Kolltveit, Holtan o. fl. st.  Me finn mykje om ervingane i tingbøker og eldre skifte, men vandt å byggje på uran kyrkjebøkar.  Det er uheilt og tvilsamt det ein kjem til.  Her er eit laust rit av ætti etter Lavrants (Lauritz) Torsson.  For å få ætteskjemaet heilare er det reke ikkje so lite frå Tov Flatin: Seljord II.

 

Mvh Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Vielsen til Lars og Aslaug i 1703 tydet av Knut Sæther: Dom. Esto Mihi Trolofvet Laurs Thorersen og Aslov Olsdatter som 2den Paasche Dag blefve copulerede. Cautions Mænd var: Anders og Rolf Rosøe[?]
(Kan Rosøe, være Hosøe, altså Oseid?) i såfall kan Rolf være den samme som Rolf Aslaksen Oseid. Anders er jeg usikker på.

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=137919

 

Thor f.1703 sine faddere, tydet av Else B. Rustad: Hendrich Hendrichsen, Jens Klocher, Thuri Stemmen, Sønnefve Andersd., Lif Anstensd.  ( disse tar litt tid å plassere )
 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=137920

 

mvh

Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Skarelven

Tusen takk, Ragnar.

 

1. Jeg har heller ikke funnet at Lars var gift flere ganger.

 

2. Ja, det kan tenkes at Lars først var gift med en Sidsel. Det var vel vanlig at barn ble kalt opp etter en som var død (f.eks. i barsel). Jeg kan heller ikke finne noe mer her.

 

3. Det er fornuftig å se nærmere på barna til Lars og Aslaug. Sidsel kan også være navn på mor til enten Lars eller Aslaug. For den første Sidsel (f. 1707), så var Ole Nerisson, skoleholder fra Flåbygd fadder. Skulle gjerne vite hvem denne Ole Nerisson var. Far til Aslaug Glosimot het Ole. Kanskje de (Aslaug og Ole) var i familie? Neri-navnet finner vi bl.a i Øvsttveiten i Brunkeberg.

 

Sidsel var et relativt vanlig jentenavn i Kviteseid på den tid. Vi har Sidsel Mikkelsdtr. Kilen (1695-). Søster hennes, Aslaug Mikkelsdtr. er også i vår slekt. Så det er ganske trolig at Sidsel-navnet stammer fra Kilen eller gårder/plasser i nærheten.

 

4. Når det gjelder Laurits-sønnene (Tov, Tor og Aslak Midbøen), så var det altså et tragisk utfall for Tor: Han ble drept i 1629 i et bryllup i Seljord. Omstendighetene her er også interessant å vite mer om. For de to andre brødrene er det kjente etterslekter.

Hustruen til Tor er ikke kjent, men det er notert 3 barn: Liv, Tov og Neri. Hvorfor ble ikke faren til Tor,  Laurits, oppkalt først her? Men bygdeforfatter Tov Faltin i Seljord er usikker her. Her kan det tenkes at den ukjente hustruen flyttet med barna etter tragedien,  muligens til hennes hjemsted. Har ikke funnet noe om etterkommere her. Når vi ikke vet hva hun het, eller hvor det ble av familien, så er det ikke helt enkelt.

Kanskje det er noen etterkommere noen steder etter enten Liv, Tov eller Neri Midbøen (etter Tor Lauritson (Lavrantson) Midbøen) som kan oppklare saken?

 

Det er en del spekulasjoner  og det er foreløpig en del løse tråder, men kanskje noen av trådene fører til løsning av opphavet til Glosimot i Drangedal.....

 

 

Mvh Harald Skarelven

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Skarelven

Hei igjen Ragnar,

 

Tusen takk for informasjonen om vielsen til Lars og Aslaug.

Jeg mener også at forloverne var fra Oseid. (Hosøe)

 

Har oversikt over fadderne til Thor (f 1703) bortsett fra H. Hendrichsen. Hvor kom han fra ?

 

Mvh Harald Skarelven

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Henrich Henrichsen var vel Henrik Henriksen Henneseid 1665-1709 gift med Berte Amundsdtr.

 

Jens klokker er vel Jens Pedersen Lyche 1663-1730 og Thuri Stemmen er vel hans 2dre kone Turid Gunnarsdtr. Sandvik 1673-1741          

Sønnefve Andersdtr. kan være Synnøve  andersdtr. Upsal  ?-? gift 1703 med Gunnar Halvorsen Langen

Lif Anstensd. Kan være Liv Anstensdtr. Lie 1663-1751 gift med Erik Halsen Lauve ( løve )

Er dette det samme som du har kommet frem til?

 

Aslaug er jo også forholdsvis gammel når hun gifter seg, ca 30 år. Kan hun ha vært gift før?

 

Mvh

Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Skarelven

Fint.

 

Var litt kjapp mht. alle fadderne til Thor. 

 

Jens klokker er vel Jens Pedersen Lyche 1663-1730 og Thuri Stemmen er vel hans 2dre kone Turid Gunnarsdtr. Sandvik 1673-1741        OK

Sønnefve Andersdtr. kan være Synnøve  andersdtr. Upsal  ?-? gift 1703 med Gunnar Halvorsen Langen - Hadde ikke undersøkt - skal se på det

Lif Anstensd. Kan være Liv Anstensdtr. Lie 1663-1751 gift med Erik Halsen Lauve ( løve )   OK

 

Hadde ikke tenkt over at Aslaug kan ha vært gift før. Men alderen (30) skulle kanskje tilsi det. Begge var relativt gamle foreldre, særlig mht til de yngste barna.   

 

Mvh Harald Skarelven

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Jeg undres på hvor alderen til Lars Thorsen Glosimot er funnet?

 

I slektsregisteret står det f. 1663, ikke noe ca. foran.

Jeg fikk begravelsen tydet i håp om att alder skulle stå der, denne ble tydet av Else B. Rustad og svaret var:

Alderen - hvis den står - er i så fall skjult av blekkflekken, så den lar seg nok ikke lese, dessverre.

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=699992#699992

 

Alderen til Aslaug derimot er ved død1753 oppgitt til 80 år, da f. 1673:

 

Kildeinformasjon: Telemark fylke, Drangedal, Ministerialbok nr. 1 (1697-1767), Døde og begravede 1753-1755, side 16-17.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7848&idx_id=7848&uid=ny&idx_side=-175
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061204060361.jpg

 

 

 

 

Jeg lurer også på om  Anders Oseid  fra vielsen være identisk med Anders Andersen Upsal / Stemmen ca.1655- 1722 ( med ukjent kone)

Han kan jo ha vært på Oseid en periode.

 

Har du navn på faddere i resterende dåper?

 

Mvh

Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Den Anders som oppholt seg på Oseid fra 1698-1705 og da muligens han som er nevnt ved vielsen, var i følge soga side 530, en Anders gift med Kari Jensdtr. Våje

 

mvh

Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Hei Harald

 

Jeg har lest litt i Seljord bygdesoge II, side 353. Her blir det sagt att Glosimot er nevnt så tidelig som i 1750årene i kyrkjebøkene. Men dette er jo lenge etter att navnet dukket opp i Drangedal.

 

Og den første som er nevnt på Glosimot i Seljord Bygdebok  IV side 514 er en Olav Olavsen f. ca. 1713, noe som også er lenge etter att Glosimot er brukt i Drangedal. Jeg finner heller ingen personer i bygdebøkene for Seljord som kan passe som aner til av Lars Torsen og Aslaug Olsdtr. Glosimot.

 

Dersom det ikke er andre opplysninger om Glosimot i eldre tid enn 1750, så kan jo ikke Glosimot i Drangedal stamme fra Seljord. Da må vi jo lete andre steder

 

Er det noen som har opplysninger om att Glosimot i Seljord er eldre enn 1703.?

 

mvh

Ragnar Halvorsen

Endret av Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Hei Harald

 

Jeg har lest litt i Seljord bygdesoge II, side 353. Her blir det sagt att Glosimot er nevnt så tidelig som i 1750årene i kyrkjebøkene. Men dette er jo lenge etter att navnet dukket opp i Drangedal.

 

Og den første som er nevnt på Glosimot i Seljord Bygdebok  IV side 514 er en Olav Olavsen f. ca. 1713, noe som også er lenge etter att Glosimot er brukt i Drangedal. Jeg finner heller ingen personer i bygdebøkene for Seljord som kan passe som aner til av Lars Torsen og Aslaug Olsdtr. Glosimot.

 

Dersom det ikke er andre opplysninger om Glosimot i eldre tid enn 1750, så kan jo ikke Glosimot i Drangedal stamme fra Seljord. Da må vi jo lete andre steder

 

Er det noen som har opplysninger om att Glosimot i Seljord er eldre enn 1703.?

 

mvh

Ragnar Halvorsen

Hei igjen Ragnar

 

Jeg onsker forst en avklaring, dette gjelder Skolemesteren.

Ole Nielsen Prestegaarden (og ikke Ole Niresen Flaabygd). Sjekk her skriften, samt forkortelsen av Prestegaarden, ofte fadder.

Se daap side 20 hoyre side 8/12-1707, samt forkortelser av Prestegaarden paa samme side 4 Advent 1707.

Jeg kunne lagt frem utallige eksempler paa dette, samt hvordan man skrev patronymet Nielsen. Avslutter her vedrorende dette.

 

En fellesnevner er Birkholt under Tveit i Drangedal, her var det 2 bruk.

Ved aa folge kirkeboka med faddere (samt begravelser og skifter), er dette et viktig spor. Det forklarer dog ikke helheten.

 

Jeg tar med 2 begravelser paa Birkholt. 

1. Gislou Torjusdatter begravet 3 Tr. 1712 (ca 1632-1712) gift 1 med ? 1648-1676 7 barn, Gift 2 1688-1703 med Ole?

2. Ole Birkholt 1642-10 Tr. 1703, Fodt i Osterdalen i Elverum Sogn. Jeg regner med at han var gift 2 ganger g2 med Gislou.

 

Vedrorende Anders Tornes ca 1633-1694 (dette iht manntall og tingboka) gift 1 med ? ca 1660-64, avkom Anders ca ca 1665-1722

gift 2 med ? ca 1670-75, avkom Synnove 1676-1711 (gift 1703 med Gunder Halvorsen Langen 1674-1706, avkom Halvor 1706-33.

Eksakt aarstall vedrorende flyttingen, av Anders Tornes sine barn til Opsal er usikkert.

Anders Andersen Opsal gift med ?, avkom Ole, Svend og Anne.

 

Halvor Gundersen Langen 1706-33 gift 9/10-1726 (side 55 overst paa venstre side) med Marthe Haraldsdatter. Uten barn

Skifte Bamble sorenskriveri Protokoll  I 3B Del 1, side 98 B, Langen 30/1-1734. Ingen sosken. 

Hans salige mors (Synnove) halvbror Anders Andersens etterlatte barn arver. Ole, Svend og Anne (Anna).

 

Les dette som et utganspunkt, vedrorende den videre granskning. Flere puslespillbrikker her....(inkludert andre sogn).

 

Med vennlig hilsen

Ole Petter Eriksen

:)

Endret av Ole Petter Eriksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Hei igjen Ragnar

 

Jeg onsker forst en avklaring, dette gjelder Skolemesteren.

Ole Nielsen Prestegaarden (og ikke Ole Niresen Flaabygd). Sjekk her skriften, samt forkortelsen av Prestegaarden, ofte fadder.

Se daap side 20 hoyre side 8/12-1707, samt forkortelser av Prestegaarden paa samme side 4 Advent 1707.

Jeg kunne lagt frem utallige eksempler paa dette, samt hvordan man skrev patronymet Nielsen. Avslutter her vedrorende dette.

 

En fellesnevner er Birkholt under Tveit i Drangedal, her var det 2 bruk.

Ved aa folge kirkeboka med faddere (samt begravelser og skifter), er dette et viktig spor. Det forklarer dog ikke helheten.

 

Jeg tar med 2 begravelser paa Birkholt. 

1. Gislou Torjusdatter begravet 3 Tr. 1712 (ca 1632-1712) gift 1 med ? 1648-1676 7 barn, Gift 2 1688-1703 med Ole?

2. Ole Birkholt 1642-10 Tr. 1703, Fodt i Osterdalen i Elverum Sogn. Jeg regner med at han var gift 2 ganger g2 med Gislou.

 

Vedrorende Anders Tornes ca 1633-1694 (dette iht manntall og tingboka) gift 1 med ? ca 1660-64, avkom Anders ca ca 1665-1722

gift 2 med ? ca 1670-75, avkom Synnove 1676-1711 (gift 1703 med Gunder Halvorsen Langen 1674-1706, avkom Halvor 1706-33.

Eksakt aarstall vedrorende flyttingen, av Anders Tornes sine barn til Opsal er usikkert.

Anders Andersen Opsal gift med ?, avkom Ole, Svend og Anne.

 

Halvor Gundersen Langen 1706-33 gift 9/10-1726 (side 55 overst paa venstre side) med Marthe Haraldsdatter. Uten barn

Skifte Bamble sorenskriveri Protokoll  I 3B Del 1, side 98 B, Langen 30/1-1734. Ingen sosken. 

Hans salige mors (Synnove) halvbror Anders Andersens etterlatte barn arver. Ole, Svend og Anne (Anna).

 

Les dette som et utganspunkt, vedrorende den videre granskning. Flere puslespillbrikker her....(inkludert andre sogn).

 

Med vennlig hilsen

Ole Petter Eriksen

:)

 

Takk for innspill Ole Petter :D

 

1.Da kan vi slutte å lete etter skoleholder Ole Nerisen Flaabyd nevt i innlegg 4.

2.Jeg forstår da innlegget dit slik att jeg bør undersøke om Alslaug Olsdtr. Glosimot kan være datter av Ole Birkholt og Gislau Torjusdtr. og att det også bør letes i Østerdalen i Elverum?

 

Så ett spørsmal til slutt Ole Petter, har du sett Kari Jensdtr. Våje nevnt noe sted i kirkebøkene?

I følge soga for Drangedal side 530 skal det ha oppholt seg på Oseid en Anders i tidsrommet 1698-1705 gift med Kari Jensdtr. Våje

 

Jeg laget også en tråd på Disse to her:

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=137942

 

mvh

Ragnar Halvorsen

Endret av Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Takk for innspill Ole Petter :D

 

1.Da kan vi slutte å lete etter skoleholder Ole Nerisen Flaabyd nevt i innlegg 4.

2.Jeg forstår da innlegget dit slik att jeg bør undersøke om Alslaug Olsdtr. Glosimot kan være datter av Ole Birkholt og Gislau Torjusdtr. og att det også bør letes i Østerdalen i Elverum?

 

Så ett spørsmal til slutt Ole Petter, har du sett Kari Jensdtr. Våje nevnt noe sted i kirkebøkene?

I følge soga for Drangedal side 530 skal det ha oppholt seg på Oseid en Anders i tidsrommet 1698-1705 gift med Kari Jensdtr. Våje

 

Jeg laget også en tråd på Disse to her:

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=137942

 

mvh

Ragnar Halvorsen

Hei igjen Ragnar

 

Svar til dine punkter.

1. Ja, her kan man slutte aa lete i Flaabygd.

2. Ja, vedrorende opphavet til Aslaug Olsdatter Glosimot sine foreldre. Dog med en meget viktig merknad.

Jeg regner med at Aslaug Olsdatter er fodt i Drangedal, samt at hennes mor er fra Drangedal og gift 2 ganger i Drangedal.

Begrunnelsen for dette, ved begravelser i denne perioden var man noyaktig ved personer fodt utenfor Drangedal Sogn.

 

Vedrorende faren Ole Birkholt fra Osterdalen i Elverum sogn gift 1 med ?, usikker her. Muligens flyttet og gift ogsaa 1 gang i Drangedal. Dette blir dog synsing,  men ved sjekk av faddere ved avkom (sannsynlig).  

Tips sjekk ut Tor Olsen Birkholt, avkom (faddere ved daap, skifte mm), ogsaa han faar en datter ved navn Sidsel.

Det kan dog vaere en krevende utfordring aa finnne Ole Birkholt fra Osterdalen i Elverum Sogn (intet gaardsbruk er nevnt).

 

Vedrorende opphavet til Lars Torsen Glosimot (Naas), kan nok dette ogsaa vaere en krevende utfordring (leser faddere som Naas,

Lensegrav, mfl som har forbindelser til andre sogn). Ved aa kartlegge faddere, anseer jeg det som viktig med fratrekk av "pene faddere", med hovedfokus paa de andre faddere, Vel naar saa er skrevet, kan ogsaa de andre faddere vaere "pene".

 

Jeg beklager vedrorende Anders Oseid gift med Kari Jensdatter Vaaje (1700-05), som er beskrevet i bygdeboka (uten informasjon)

 

Med vennlig hilsen

Ole Petter Eriksen

 

:)

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Hei igjen Ragnar

 

Svar til dine punkter.

1. Ja, her kan man slutte aa lete i Flaabygd.

2. Ja, vedrorende opphavet til Aslaug Olsdatter Glosimot sine foreldre. Dog med en meget viktig merknad.

Jeg regner med at Aslaug Olsdatter er fodt i Drangedal, samt at hennes mor er fra Drangedal og gift 2 ganger i Drangedal.

Begrunnelsen for dette, ved begravelser i denne perioden var man noyaktig ved personer fodt utenfor Drangedal Sogn.

 

Vedrorende faren Ole Birkholt fra Osterdalen i Elverum sogn gift 1 med ?, usikker her. Muligens flyttet og gift ogsaa 1 gang i Drangedal. Dette blir dog synsing,  men ved sjekk av faddere ved avkom (sannsynlig).  

Tips sjekk ut Tor Olsen Birkholt, avkom (faddere ved daap, skifte mm), ogsaa han faar en datter ved navn Sidsel.

Det kan dog vaere en krevende utfordring aa finnne Ole Birkholt fra Osterdalen i Elverum Sogn (intet gaardsbruk er nevnt).

 

Vedrorende opphavet til Lars Torsen Glosimot (Naas), kan nok dette ogsaa vaere en krevende utfordring (leser faddere som Naas,

Lensegrav, mfl som har forbindelser til andre sogn). Ved aa kartlegge faddere, anseer jeg det som viktig med fratrekk av "pene faddere", med hovedfokus paa de andre faddere, Vel naar saa er skrevet, kan ogsaa de andre faddere vaere "pene".

 

Jeg beklager vedrorende Anders Oseid gift med Kari Jensdatter Vaaje (1700-05), som er beskrevet i bygdeboka (uten informasjon)

 

Med vennlig hilsen

Ole Petter Eriksen

 

:)

 

 

Tusen takk for svar Ole Petter :D

 

Da lar jeg nok denne delen av slektslinjen ligge på is. Det blir for omfattende for en amatør som meg å nøste opp i dette.

 

Men det ser ut som trådstarter da har fått en form for svar:. Glosimotnavnet kommer ikke fra Seljord, da det var i bruk i Drangedal før Seljord.( innlegg 1.)

Noen slektssammenheng til Laurits Torsson Midbøen er det heller ikke å finne. ( innlegg 1. )

 

mvh

Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Skarelven

Hei Ragnar og Ole Petter,

 

Jeg har nå fått mange nye opplysninger. Tusen takk. 

 

Den nye ledetråden vedr. Ole Birkholt og med opphav i Østerdalen er svært interessant. Synes å være i familie til Aslaug Olsdtr Glosimot. Aslaug flyttet til Bjørkholt etter at hun ble enke i 1725. Kan hende ligger svaret for Aslaugs vedkommende her? 

 

Får studere litt mer alle opplysningene til uken da jeg har bedre tid....

 

Mvh Harald Skarelven

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Hei Ragnar og Ole Petter,

 

Jeg har nå fått mange nye opplysninger. Tusen takk. 

 

Den nye ledetråden vedr. Ole Birkholt og med opphav i Østerdalen er svært interessant. Synes å være i familie til Aslaug Olsdtr Glosimot. Aslaug flyttet til Bjørkholt etter at hun ble enke i 1725. Kan hende ligger svaret for Aslaugs vedkommende her? 

 

Får studere litt mer alle opplysningene til uken da jeg har bedre tid....

 

Mvh Harald Skarelven

Hei Harald

 

Jeg leser naa at mitt punkt nr. 2 i siste innlegg, var unoyaktig og maa korrigeres.

Min korrigering her er foreldrene til Aslaug Olsdatter, Ole Birkholt fodt i Osterdalen i Elverum Sogn er ok, men med ukjent mor (dette kan ha vaert en Sissel (les oppkalling, Tor Olsen Birkholt faar ogsaa et barn ved navn Sissel. Tor Olsen Birkholt blir gift 4 tr. 1704 med Karen Jorgensdatter side 31 venstre side.

Denne Ole Birkholt blir gift 2 med enken Gislou Torjusdatter ca 1688 og han dor 1703.

Nevnt i tidligere innlegg var det 2 gaardsbruk paa Birkholt, paa begynnelsen av 1700-tallet og utover.

 

Jeg tar ogsaa med den andre husholdingen Ingeret Andersen dod 1711 gift med Rannei Halvorsdatter Birkholt Hun blir gift som enke med Stian Torbjornsen (her bruker jeg hukommelsen, tar derfor et forbehold, sjekk ut dette). 

 

Vedrorende opphavet til Lars Torsen Glosinot, har jrg saa langt ingen formening om (sjekk faddere).

Jeg haaper dette ble mer avklarende, og haaper du kommer videre i din granskning av ekteparet.

 

Med vennlig hilsen

Ole Petter Eriksen

Endret av Ole Petter Eriksen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Holdt på å glemme å legge inn dåpen til Ole f. 1704 tydet av Linda Wathne:

 

døpt Lars Thorsen sønn Ole, faddere. Rolf og Anders Hosøe, Niels Handolt, Inger Hennese, Ingebor Holte, Aasil Birchholt

 

mvh

Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Hei Ragnar

 

Fint med denne informasjonen. Tydet riktig. Vedroende Oseid finner jeg Anne Olsdatter Oseid, som fadder senere.

Niels Hondolt (under Naas), er dette Niels Halvorsen gift med Maren Christensdatter fra Nordre Vaaje, de flytter senere til Lensegrav (bruker naa hukommelsen).

Jeg lurer paa i den forbindelse om Rannei Halvorsdatter er hans soster, finner henne som fadder Rannei Hondolt. Gift 1 med Ingebret Andersen dod 1711, 31 aar.

Gift 2 1712 med Stian Torbjornsen (mener han tjenestegjorde baade paa Birkholt og Finneid).

Ved aa sjekke ut Glosimot (Naas), Birkholt (Tveit Drangedal), samt Glisje (Tveit Drangedal fant et spor her ogsaa, les faddere) og Kjeaasen kan man komme videre

 

Jeg tenker i den forbindelse, vedrorende sosken av Lars Torsen (Glosimot). Dette paa bakgrunn av faddere med patronymet (Torsdtr.). som er "uplasserte".

Jeg sitter igjen med et inntrykk av at familen, (slekninger av ekteparet) er undervurdert. 

 

Spennende emne, som saa langt ikke har blitt gransket i sin fulle bredde (muligens paa bakrunn av flere puslespillbrikker, som maa paa plass).

 

Med vennlig hilsen

Ole Petter Eriksen

:)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Hei Ole Petter

 

 

Kan den Inger Hennesø som er fadder ved dåpen til Ole i 1704 være Inger Clausdtr. Niemann (Henneseid) (1660-1711) gift med Aasold Pedersen Finneid/Henneseid.(1657-1737) Han gift 2 gang med Aase Cathrine (Marie) Hansdtr. Bruun.(1691-1758)

Finner ingen andre som kan passe.

 

mvh

Ragnar Halvorsen :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Hei Ole Petter

 

 

Kan den Inger Hennesø som er fadder ved dåpen til Ole i 1704 være Inger Clausdtr. Niemann (Henneseid) (1660-1711) gift med Aasold Pedersen Finneid/Henneseid.(1657-1737) Han gift 2 gang med Aase Cathrine (Marie) Hansdtr. Bruun.(1691-1758)

Finner ingen andre som kan passe.

 

mvh

Ragnar Halvorsen :)

Hei igjen Ragnar

 

Ja, dette regner jeg med er korrekt (kun en Inger Henneseid) Inger Clausdatter Niemann.

Det er flere pene faddere av dette ekteparet.

Det maa ogsaa vurderes "kriseperioden" ca 1690-1705, her var det mange bonder som slet med sin likvidivitet (les pant og salg).

 

Med vennlig hilsen

Ole Petter Eriksen

:)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Takk for svar Ole Petter :)

 

Legger denne dåpen her også:

 

(Da har Else B. Rustad tydet dåpen til Sidsel i 1707:  Ved dåpen skrev presten navnet hennes som Zidsele.

Fadderne leser jeg omtrent slik: Ole Nielssøn Skole Mester i ..(?)..stegd., Thor Bierchholt(?), Anne Maria Post, Lifv Andsteensdaatter, Rannej Halvorsdaatter. d 20 Mart. blev Qvinden introd.)

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=137979

 

mvh

Ragnar Halvorsen

Endret av Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ole Petter Eriksen

Takk for svar Ole Petter :)

 

Legger denne dåpen her også:

 

(Da har Else B. Rustad tydet dåpen til Sidsel i 1707:  Ved dåpen skrev presten navnet hennes som Zidsele.

 

Fadderne leser jeg omtrent slik: Ole Nielssøn Skole Mester i ..(?)..stegd., Thor Bierchholt(?), Anne Maria Post, Lifv Andsteensdaatter, Rannej Halvorsdaatter. d 20 Mart. blev Qvinden introd.)

 

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=137979

 

mvh

Ragnar Halvorsen

Hei igjen Ragnar

 

Hun har nok tolket faddere riktig, etter Ole Nielsen er dette en forkotelse av Prestegaarden, se tidligere innlegg.

 

Jeg har en liten uvane ved enkelte navn Thor/Tor, Rannei/Rannej. Sidsel/Sissel.

Faddere Thor Olsen Birkholt (han faar en datter ved navn Sidsel (jeg har skrevet Sissel).

 

Mitt hovedfokus er dog det samme, vedroende oppkalling av barn (samt faddere, og varianter av gaarden Birkholt paa denne tiden).

 

Med vennlig hilsen

Ole Petter Eriksen

:)  

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Hei igjen Ragnar

 

Hun har nok tolket faddere riktig, etter Ole Nielsen er dette en forkotelse av Prestegaarden, se tidligere innlegg.

 

Jeg har en liten uvane ved enkelte navn Thor/Tor, Rannei/Rannej. Sidsel/Sissel.

Faddere Thor Olsen Birkholt (han faar en datter ved navn Sidsel (jeg har skrevet Sissel).

 

Mitt hovedfokus er dog det samme, vedroende oppkalling av barn (samt faddere, og varianter av gaarden Birkholt paa denne tiden).

 

Med vennlig hilsen

Ole Petter Eriksen

:)  

 

Hei Ole Petter

 

Helt enig med deg i att rettskriving av navn ikke er avgjørende for å komme videre. :)

 

Legger ut en foreløpig liste på faddere i siste dåpen til Sidsel i 1707. Jeg "tror" dette er rette personene, men har ikke klart ¨å plassere Skoleholder Ole Nilsen enda.

Noen ide om hvem han var?

Den eneste jeg kan finne i farten som passer er Ole Nilsen Evja/ Jysereid / Holte (?-?) gift 1. g. med Karen Nilsdtr. Holte (1676- 1706) gift 2. g. med Gro Tarjesdtr. / Torjusdtr.  (1694-1764)

Han døper jo også en datter Sissel i 1715.

 

1.Skolemester Ole Nilsen er da den Ole Petter nevte  i tidligere inlegg.:

(sitat: Jeg onsker forst en avklaring, dette gjelder Skolemesteren.Ole Nielsen Prestegaarden (og ikke Ole Niresen Flaabygd). Sjekk her skriften, samt forkortelsen av Prestegaarden, ofte fadder.Se daap side 20 hoyre side 8/12-1707, samt forkortelser av Prestegaarden paa samme side 4 Advent 1707.)Jeg kunne lagt frem utallige eksempler paa dette, samt hvordan man skrev patronymet Nielsen.)

 

2.Tor Birkholt, er Thor Olsen Bjørkholt (1685-1759) og mulig bror/halvbror av barnets mor . g 1 gang med Kari Jørgensdtr. NN(?-?) 2 gang med Ingerid Torjusdtr. NN (1690-1757)

 

3.Anne Maria Post,  er Anne Mare Poulsdtr. Post . (1680- i Sauherad død ?) gift med Abraham Pedersen Hyll (?-død ca.1729)

 

4.Liv Andstensdtr. , er  Liv Andstensdtr. Lie ( Lensegrav )1663-1751 gift med Erik Hansen Lauve (Naas)(1679-1751) .

 

5.Ranveig Halvorsdtr.Dette er Rannei Halvorsdtr. NN (1672-1743) gift1. gang med Ingebret Andersen Bjørholt (1679-1711) 2. gang med Stian Torbjørnsen Bjørkholt/ Finneid/ Dukefoss?( 1683-1733 )( Dette er paret Ole Petter nevner i tidligere innlegg, (sitat: Niels Hondolt (under Naas), er dette Niels Halvorsen gift med Maren Christensdatter fra Nordre Vaaje, de flytter senere til Lensegrav (bruker naa hukommelsen).Jeg lurer paa i den forbindelse om Rannei Halvorsdatter er hans soster, finner henne som fadder Rannei Hondolt. Gift 1 med Ingebret Andersen dod 1711, 31 aar.Gift 2 1712 med Stian Torbjornsen (mener han tjenestegjorde baade paa Birkholt og Finneid).

 

mvh

Ragnar Halvorsen :)

Endret av Ragnar Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald Skarelven

Hei;

 

Spennende er dette, ja! Puslespillbrikker som vi må på plass. Det er bra at det er flere som er opptatt av emnet!!

 

Interessant opplysning om Inger Hennesøe (datter til Claus Niemann).

Jeg har en bok der det står om husmannsplasser ´Nordøst i Drangedal´av Per Kr. Naas og Tor Jørgen Naas Melås. Det som Ole Petter skrev om Niels Handolt stemmer, ser jeg. Får sjekke opplysningene videre.

 

Jeg har i dag undersøkt fadderne til barna som Ragnar listet opp, men jeg finner ikke for Sidsel f. 1719 i kirkeboka.

 

For de andre er (tror jeg):

 

1. Thor (1703-1703): Henrich Henrichsen, Jens Cloucher, Thuri Stemmen, Synnøve Andersdtr., Liv Anstensdtr

 

2. Ole (1704- ?) : Rolf og Anders Hosøe, Nils Handolt, Inger Hennsøe, Ingeborg Holte, Aasil Birchholt

 

3. Sidsel (1707-1707): Ole Nielsen Prestegaarden, Thor Birchholt, Anne Marie Post, Liv Anstensdtr, Rannei Halvorsdtr.

 

4. Torbær (1709-1766): Knut Voje, Tarald Olsen på Naas, Aslaug Naas, Karen birchholt, Anne Olsdtr. på Naas

 

5, Tore (1711-1734): Thor Singusdal, Tarald Olsen på Naas, Stian Torbjørnsen på Finøe, Aslaug Jørgensdtr. Naas, Tomas Olsen på Naas

 

6. Tellef (1714-1787): Rolf Hosøe, Tellef Torvildsen, Aslaug Jørgensdtr. Naas, Karen Birchholt, Aase Torbjørnsdtr. på Naas

 

7. Gunder (1717-1792): Aslaug Naas, Karen Finøe, Anne Handolt, Stian Birchholt, ?? Olsen

 

8. Sidsel (1719- ?) : ???

 

Kan forsøke å plassere alle fadderne etter hvert.

 

Mvh Harald Skarelven

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ragnar Halvorsen

Hei;

 

Spennende er dette, ja! Puslespillbrikker som vi må på plass. Det er bra at det er flere som er opptatt av emnet!!

 

Interessant opplysning om Inger Hennesøe (datter til Claus Niemann).

Jeg har en bok der det står om husmannsplasser ´Nordøst i Drangedal´av Per Kr. Naas og Tor Jørgen Naas Melås. Det som Ole Petter skrev om Niels Handolt stemmer, ser jeg. Får sjekke opplysningene videre.

 

Jeg har i dag undersøkt fadderne til barna som Ragnar listet opp, men jeg finner ikke for Sidsel f. 1719 i kirkeboka.

 

For de andre er (tror jeg):

 

1. Thor (1703-1703): Henrich Henrichsen, Jens Cloucher, Thuri Stemmen, Synnøve Andersdtr., Liv Anstensdtr

 

2. Ole (1704- ?) : Rolf og Anders Hosøe, Nils Handolt, Inger Hennsøe, Ingeborg Holte, Aasil Birchholt

 

3. Sidsel (1707-1707): Ole Nielsen Prestegaarden, Thor Birchholt, Anne Marie Post, Liv Anstensdtr, Rannei Halvorsdtr.

 

4. Torbær (1709-1766): Knut Voje, Tarald Olsen på Naas, Aslaug Naas, Karen birchholt, Anne Olsdtr. på Naas

 

5, Tore (1711-1734): Thor Singusdal, Tarald Olsen på Naas, Stian Torbjørnsen på Finøe, Aslaug Jørgensdtr. Naas, Tomas Olsen på Naas

 

6. Tellef (1714-1787): Rolf Hosøe, Tellef Torvildsen, Aslaug Jørgensdtr. Naas, Karen Birchholt, Aase Torbjørnsdtr. på Naas

 

7. Gunder (1717-1792): Aslaug Naas, Karen Finøe, Anne Handolt, Stian Birchholt, ?? Olsen

 

8. Sidsel (1719- ?) : ???

 

Kan forsøke å plassere alle fadderne etter hvert.

 

Mvh Harald Skarelven

 

Hei Harald

 

Flott å få alle fadderene på plass ( untatt den siste da)

 

Jeg lurer også på dette med Sidsel f. 1719.

 

På side 445 i slektsregisteret for Drangedal, under rettelser står det:

634 Uteglemt i barneflokken: Sidsel, døpt 26.05. 1719, g.m. enkem. Terkel Halvorsen Skartveit (775)

 

Jeg har også lett i kirkeboken for Drangedal uten å finne dåpen (jeg er dårlig til å lese denne skriften), men det er jo mulig dåpen har funnet sted i ett annet prestegjeld all den tid den ikke har kommet med i første trykk?

 

mvh

Ragnar Halvorsen :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.