Jump to content
Arkivverket
Rune Thorstensen

Hjelp behøves i Haus/Brudvik- Hordaland og gården Njåstad.

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Berthe/Brithe Johannesdtr. giftet seg i Haus/Brudvik 13.11.1814 med Erik Monsen Njåstad 1786-1843. Ved vielsen står hun oppført med gårdsnavnet Loftaas og alderen ved vielsen og hennes død i 1854 tilsier at hun var født rundt 1782.

Jeg finner flere passende kandidater født rundt det årstallet, men ingen av dem på Loftaas. Er der noen som kjenner til denne familien, eller som har tilgang ti bygdebok for Brudvik sokn og som kan fortelle meg hvem denne Berthe/Brithe Johannesdtr. var og hvor hun var født?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Bergesen

I BB for Haus/Gjerstad er fam på Njåstad, der er Brita Johannesdtr. Lostad 1782-1854, men hun er ikke å finne Lostad heller ikke Loftås, kan ha vært tjenestepige på Lostad da hun gifter seg, hun kommer trolig fra et annet sogn, ved 1 barnet Mons er ingen av fadrene en Johs. Rune

Edited by Rune Bergesen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for rask respons Rune. Nei, den er ikke helt enkel denne nøtten. Jeg søkte på debattforumene om Njå/aastad og fant at det var en som stilte det samme spørsmålet i 2003, uten å få svar.

Gårdsnavnet ved vielsen var nok stedet hun bodde ved vielsen. Og vielsen er så tidlig at fedrene er ikke nevnt. Jeg får studere de andre barnedåpene å se om jeg kan finne noe der som kan hjelpe meg videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Brudvik

Mulige kandidater:

 

Brithe Johannesdatter Jamne f. 1782
Foreldre: Johannes Jamne og Kari Bessesdatter
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Haus, Ministerialbok nr. A 10 (1782-1796), Fødte og døpte 1782, side 15. 
 
Brithe Johannesdatter Leiren f. 1782
Foreldre: Johannes Leiren og Marie Olsdatter
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Haus, Ministerialbok nr. A 10 (1782-1796), Fødte og døpte 1782, side 16. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Bergesen

Ingen av disse er den du er ute etter, på Jamne Brita 1782 gm Olav Helgesson Hekland, på Leiro Brita 1782 død 1785. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk til dere begge to. Jeg hadde registrert disse to kandidatene som de mest interessante, men da slapp jeg å bruke tid på de. Jeg får se nærmere på barnedåpene om de kan gi meg noen spor. Ellers kan hun jo komme fra andre nærliggende områder som Hamre/Hosanger.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg har sett på barnedåpene i 1817, 1819, 1822 og 1826. Den eneste jeg finner som kan ha enforbindelse til Brithe, er Johannes Johannessen Njåstad som er fadder i 1817 og trolig samme mann, Johannes Njåstad som fadder i 1819.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Brudvik

Andre potensielle kandidater i Haus:

 

Brithe Johnsdatter Møxter f. 1781
Foreldre: John Møxter og AnnaNielsdatter
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Haus, Ministerialbok nr. A 9 (1767-1781), Kronologisk liste 1781, side 536-537. 
 
Brithe Johannesdatter Vedå f. 1783
Foreldre: Johannes Vedå og Gunhild Olsdatter
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Haus, Ministerialbok nr. A 10 (1782-1796), Fødte og døpte 1783, side 33. 
 
Brithe Johannesdatter Askeland f. 1783
Foreldre: Johannes Askeland og Kari Andersdatter
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Haus, Ministerialbok nr. A 10 (1782-1796), Fødte og døpte 1783, side 36. 
 
Brithe Johannesdatter Dahle f. 1783
Foreldre: Johannes Dahle og Ingeborg Olsdatter
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Haus, Ministerialbok nr. A 10 (1782-1796), Fødte og døpte 1783, side 38. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Bergesen

Den som du er ute etter er tjenestejente på Lodstae i 1801 Brithe Johannesdatter f. 1784. Du bør vel utvide søket her fra 1783 til 1785. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Brudvik

Det var da alle Brithe Johns/Johannesdatter jeg fant i Haus i perioden 1781-1783 - altså som da er nærmest ditt utgangspunkt som er rundt 1782.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Brudvik

Fant ingen Brithe Johns/Johannesdatter i Haus i 1784; men i 1785 er det flere kandidater:

 

Brithe Johnsdatter Fossmark f. 1785
Foreldre: John Fossmark og Marthe(?) Johannesdatter
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Haus, Ministerialbok nr. A 10 (1782-1796), Fødte og døpte 1785, side 70. 
 
Brithe Johannesdatter Leiren f. 1785
Foreldre: Johannes Leiren og Maria Olsdatter
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Haus, Ministerialbok nr. A 10 (1782-1796), Fødte og døpte 1785, side 70. 
 
Brithe Johannesdatter Vedå f. 1785
Foreldre: Johannes Vedå og Gunnhild Olsdatter
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Haus, Ministerialbok nr. A 10 (1782-1796), Fødte og døpte 1785, side 71. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Ja, det er nok å velge mellom. Problemet er at jeg har ikke eksakt fødselsår, jeg har ikke fødested, kun oppholdssted ved vielsen og jeg har heller ikke noe navn på far annet enn at han het Johannes. Og dem var det rimelig menge av i dette området.Jeg får kanskje gå veien om skiftene etter dem du har ramset opp, i den grad der er skifter.

Edited by Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Brudvik

Enkleste er nok å sjekke om disse ble giftet bort / døde tidlig først, så får du nok fjernet mange kandidater rimelig kjapt  :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg ser i alle fall ved første øyekast at Johannes Vedå og kona Gunnhild døpte en datter Brithe både i 1783 og 1785. Da kan man kanskje anta at hun som ble født i 1783 døde liten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Bergesen

Jeg tror at du skal ut av Haus, trolig til Hosanger eller Hamre som også ligger på Osterøy, hvis hun var fra Haus tror jeg BB hadde klart og løse det problemet. Jg har sett på de kandidatene som er fremkommet og de fleste av de finner jeg igjen i BB og kan utelukkes. Jeg ville tatt for meg skiftene i Hosanger først. Du kan heller ikke utelukke Vaksdal, der dinns det mengder av Johannes. Rune

Edited by Rune Bergesen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Brudvik

Finner bare 2 kandidater i Hosanger i perioden 1781-1785 - lest lite i Hosanger sine bøker og kjenner lite til området så andre kan muligens tyde gårdsnavn og foreldres navn bedre enn hva jeg klarer.

 

Brithe Johannesdatter f. 1781 (2 kolonne)
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Hosanger i Hosanger, Ministerialbok nr. A 2 /1 (1766-1793), Fødte og døpte 1782, side 60. 
 
Brithe Johannesdatter f. 1784 (2 kolonne)
Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Hosanger i Hosanger, Ministerialbok nr. A 2 /1 (1766-1793), Fødte og døpte 1785, side 65. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Brudvik
Britha Johannesdatter Kapperdal født 1784 er fra Seim; hennes far Johannes Halvardsen Kapperdal finner man også så vidt nevnt i Bygdeboken for Alenfit (2a): Gards- og personhistorie for Seim sokn frå kring 1814 til 1970. På side 169 så finner vi Johannes Halvardsen Kapperdal som da hadde bruket Nore Kapperdal frem til han bygslet det bort i 1811 og solgte det i 1829. Sønnen Halvard Johannessen Kapperdal (1786-1867) overtok og han var gift med Ingeborg Johannesdatter (1785-1837). Det er også en referanse til mer om Johannes Halvardsen Kapperdal på side 529 i bind 1.

 

I bind 1 så finner vi følgende informasjon på side 529 (som jeg også tror utelukker denne Britha)

Johannes Halvardsen Kapperdal (1757-1844) – sønn av Halvard Larsen Kapperdal (1715-1787) ble gift 1776 med Synneva Andersdatter Elsås (1755-1839). De fikk 5 barn;

 

a. Britha Johannesdatter Kapperdal (1784-) g. 1807 Johannes Villumsen Sletta

b. Halvard Johannessen Kapperdal (1786-1867)

c. Ragnhild Johannesdatter Kapperdal (1790-)

d. Jacob Johannessen Kapperdal (1794-1794)

e. Kari Johannesdatter Kapperdal (1797-1869)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk igjen Kjell Arne, da fikk vi luket bort en kandidat til. Jeg holder på med kandidater fra Åsane, for de bøkene har jeg selv her hjemme. Der er også noen kandidater i Hamre. Så det mangler som sagt ikke på muligheter. Det gjelder bare å finne den rette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg vet ikke om det har noe å si for spørsmålet jeg innledet med, men av barn til Erik og Brite som jeg har funnet, ble 4 av dem døpt Mons (far til Erik) ,en ble døpt Anders mens datteren ble døpt Anna, som også var navnet på Eriks mor. Det er altså ingen barn som er døpt Johannes. Vi kjenner jo ikke til navnet på Brithe's mor.

Dette virker noe underlig på meg, men som nevnt det har trolig ingen betydning for temaet som sådan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Bergesen

En mulighet er jo og gå via konfirmasjonene i Lindaas, Hamre, Hosanger og Vaksdal for årene 1796-1800, da får du jo vite hvem som er i live og er kandidater til den du leter etter, også kan du gå via skiftene på de du finner, jeg tror eneste mulighet her er at der finnes et skifte som nevner Brithe i Haus. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Ja, jeg har kommet frem til det samme Rune. Jeg fikk luket bort kandidatene fra Åsane via bygdebøkene. Den Johannes Johannessen/Njåstad som var fadder 2 ganger, var det skifte etter i 1823, han kan også utelukkes. Det er derfor ingen faddere på farssiden hennes. Jeg tror nok som deg at hun ikke er fra Haus/Brudvik, men et annet sted i regionen. Kanskje må vi lengre bort, for det burde vel kanskje ha vært noen søsken som faddere selv om man var fra Hamre/Hosanger. Selvsagt kan hun ha vært enebarn og foreldrene døde tidlig. Uansett så er der nok ikke noen enkle snarveier her. Takker likevel for all hjelp og innspill som har kommet.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

En liten oppdatering.

 

Brithe Askeland født 1783 - død 1783, Brithe Teigland f. 1781- død 1781, Brite Vedaa f. 1783- død 1784, Brithe Lejren f. 1783 død 1785, Brithe Lejtern f. 1785 - død 1785 og Brithe Hougsberg f. 1783 - død 1785. Andre av Brithene født i det aktuelle tidsrommet er tidligere luket bort. Dette forsterker inntrykket om at hun må være fra et annet område. Jeg har også sjekket ut alle aktuelle kandidater fra Åsane sokn.

 

I tillegg har jeg sjekket aktuelle skifter fra Boge, Veset, Havre, Aasheim, Seim, Vedaa, Kvammen, Skaftaa, Vemmealvik, Totland, Sundland, Borge Søre, Nordås og Hjorteland uten hell.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.