Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Holger Grønbech gift kring 1760 med prestedotteri Margrethe Jensdotter Kraft frå Vang i Valdres (1737-før 1775) - kven var dei og kvar budde dei?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

For snart fire år sidan la eg ut dette emnet i Brukarforum (https://forum.arkivverket.no/topic/171255-jonas-hansson-leyrdal-1684-1743-sokneprest-lcrdal-gardbrukar-kroken-hafslo/?hl=%2Bleyrdahl+%2Bkraft+%2Brose).  Fleire delar av denne huslyden vart livlig drøfta den gongen, men den følgjande huslyden fekk eg aldri noko meir greie på, so eg tek denne no opp som eige tema:

 

Holger Grønbech, ei heilt ukjend person, gifte seg kring 1760 med Margrethe Jensdfotter Kraft, prestedotter frå Vang i Valdres, fødd der sommaren 1737.  Ho døydde før 1775, men ingen har kunna fortelja meg kvar.  Ho let etter seg fire born, men desse er òg heilt ukjende!

 

Og ingen opplysningar ligg føre om kvar dette parfolket budde eller kva yrke Holger hadde!?

 

Eg lyt leggja til at mor hennar, Anna Sophie Jonasdotter Leyrdahl (1720-1774), i 1748 flytte frå Valdres til Suldal der den nye mann hennar, Emanuel Fredrik Rose, då var tilsett som sokneprest, men heller ikkje der har eg finne spor etter Holger og Margrethe Grønbech!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne Grønbech-huslyden som gøymer seg so godt!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Michael Moum

Holger Christiansen Grønbech dpt. 4/4 1732 i Moss,  død samme sted begr. 17/12 1773  Skifte etter ham begynte 14/1 1774 og ble avsluttet 20/10 1775 http://arkivverket.no/URN:sk_read/25477/3/

 

Margrethe Kraft ble begr 23/6 1773

 

Barn: Christian Holgersen Grønbech dpt. Øye (Hjelmeland) 16/2 1766, Beatha Christina Grønbech dpt. 7/1 1768 Øye (Hjelmeland), Anna Sophia Grønbech dpt 18/4 1770 Moss, Laurentia Elisabeth Grønbech dpt. 10/1 1772 Moss

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Michael for eit kjempeflott innlegg!  Du har jo eit nær komplett bilete av denne huslyden, og eg er berre mektig imponert!

 

Vigsli til Holger og Margrethe fann ikkje stad i Hjelmeland, men det er vel ikkje urimeleg å tru dei kan ha gift seg i Suldal.  Det er berre det at kyrkjebøkene frå Suldal synest å mangla før 1780...

 

Frå skiftet etter Holger Grønbech går det fram at han var «procurator» (sakførar), og dei budde jo tydeleg på Øye i Hjelmeland før dei flytte attende til Moss!

 

Det einaste eg eventuelt kunne tenkt meg å føya til, er opplysningar frå «Norges Procuratorer» (er det ikkje noko slikt boki heiter?) om der skulle stå noko meir om Holger?

 

Nok ein stor takk til Michael for verdifulle opplysningar!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Michael Moum

Grønbech, Holger, 8 juli 1761: ei ubekvem. Pet.: f. 1731 i Norge, stud. 1751 fra Chria, derefter kondit. i Norge. EXAMINATI JURIS 1736-1814 http://www.genealogi.no/kilder/Juris/d-h.htm

 

Ikke nevnt i «Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905. Bind 1» http://old.genealogi.no/medlemmer/w_nsf_prok1_a/

 

Jens Christophersen Kraft og hans familie nevnes i «Han far : prestehistorie og bygdeliv, Vang i Valdres» s. 79-88
http://www.nb.no/nbsok/nb/2cfd207cd50ff21923c53a165ebd158d.nbdigital?lang=no#81

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Holger etterkommer av Drammens-Grønbecher. Mye om den greina kan du finne i Familien Grønbechs Slægtebog, meddelt af E.A.Thomle (1893) (også gjengitt i PHT, 3.rekke, 2. bind)

 

 

 

Anno 1683 d. 9 Julj Jmellem 3 og 4 om Morgenen blef
min Kiere Broder fød, og Kaldet for Daaben Christian, P. 62 [jfr.
2. R, Il s. 256] kom I Egtesland Med En alderne Encke paa
Moss 1709 og der sammestæds nedsat sin Boepæl for Borger og
Handels Mand, 1717 døde den gamle hans Hustru og Efter Et
aars forløb forandret han sig igien til Egtestand, Med En Jomfru,
som Var fød i Fridrichstad, en forneme Borger Mands daatter,
og hafde Børren med hende. som lefuede med ham I nogle
Aar, maatte han anden gang til Encke Mands standen, som
icke var tienlig for sine smaa Børn, giftede han sig igien 3die
gang og kom J Egtestand paa Moss med En Jomfru Som Var
barnefød I Tronhiem. 1741 d. 2 Desembr. Klocken 3 om Morgenen
hen sof I Herren min K. Broder, nu Sal. hos Gud, og geleidet
til sit Vilestæd I Mosse Kircke d. 7 Hujus. Gud samle oss igien
I de Helgenes samtfund for Christj skyld, Hannemns alder 58
aar 5 M. ringe 7 Dage.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Jeg har ikke satt meg inn i hva som skjedde, om Christian gikk konkurs, eller om det bare vare en disputt, men skiftepapirene etter han er nå her:

 

Skiftet er oppstykket over flere sider/datoer:
25. Jan, 1743 http://arkivverket.no/URN:sk_read/25475/6/
11. Apr, 1744 http://arkivverket.no/URN:sk_read/25475/45/
5. Jun, 1744: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25475/53/
17. Jul, 1744: http://arkivverket.no/URN:sk_read/25475/61/(her nevnes blant annet Holger og søsknene hans)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Michael og Jørgen for nye interessante og utfyllande innlegg!

 

Den nemnde boki som handlar om «Han far : prestehistorie og bygdeliv, Vang i Valdres» s. 79-88, får eg ikkje opna herifrå Tyskland, men får eg spørja:

 

* Står det noko i den boki om borni til Jens Kraft?

 

I tillegg til Margrethe gift Grønbech hadde han med Anna Sophie Leyrdahl to døtrer til:

 

* Maren Kraft, fødd i Vang våren 1739, som i 1741 budde hjå besteforeldri sine i Lærdal i Sogn, men som eg trur må vera avlidi før hausten 1743, då mori i ekteskap med Emanuel Rose fekk ei dotter Maren Christine Rose, døypt i Land 7.11.1743?

 

* Ovidia Kirstine Kraft, fødd i Vang kring 1740, døydde i Bergen 28.12.1793 som enkje etter bergjunkar og kopparverksdirektør Hartvig Christopher von Linstow.

 

Elles ønskjer eg meg òg fleire detaljar om borni til Anna Sophie Leyrdahl of Emanuel Fredrik Rose, men dei er vel ikkje nemnde i «Han far»...?

 

Eg takkar på ny for kjempefin hjelp!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

 

Han far : prestehistorie og bygdeliv, Vang i Valdres

post-541-0-78945900-1455212878_thumb.png

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Michael Moum

s. 375-376 http://www.nb.no/nbsok/nb/2cfd207cd50ff21923c53a165ebd158d.nbdigital?lang=no#377

 

Immanuel Friderich Rose
Vikarprest 1741-1742

 

Immanuel (Emanuel) Friderich Rose var personellkapellan hos soknepresten i Land, ordinert til det 6.12.1738, men kom dit noe før. Etter at sokneprest Jens Kraft døde 14. januar 1741 ble Rose kalt til å styre Vang soknekall, og var der fra 11.11.1741 til 2.2.1742. Som kapellan (comminster verbi) 587) var han med i prosteretten ved skiftet etter Kraft 1/8. januar 1742.

 

Immanuel Rose var født i Kristiania 1710, av foreldre stadskirug Fredrik Immanuel Rose 588) og hustru Kristine født Kramer, og døde i Suldal 11.8.1764. Han tok teologisk embetseksamen 3.11.1733, med karakteren non, og praktisk prøve 23.12. samme året, med den bedre karakteren haud. Han fikk 24.10.1742 gift med enken etter Jens Kraft, Anna Sophie Leyrdahl, i Lærdal prestegård, der hennes far Jonas Leyrdahl (død 1743) var sokneprest. Om hennes barn i først ekteskap se sokneprest Jens Kraft. De to som vokste opp ble med henne og Rose til Suldal, der han 6.12.1748 ble kalt til sokneprest. Av deres sju barn kan nevnes:

 

  • Det eldste, som ble oppkalt etter hennes første mann, ble døpt 10 dager etter vigselen: Jens Kraft Rose, dødt 2.11.1742, studiosus, døde ugift 11.7.1777. Skifte i Land 1.8.1777, 589) Boet, vel 40 rd gikk til begravelse og skifte.
  • Den nest yngste, Maren Arntine (Christine?) Rose, død 1782, gift 1761 med poul Kristofer Holbye (1738-91), student fra Bergen 1760, 590) cand.theol. og personellkapellan i Suldal 1763, i Stavanger 1766, sokneprest i Vardal 1773, i Fet 1789. Han giftet seg 2. gang med Gjertrud Marie Vangensten, datter til futen Ove Vangensten i Nedre Romerike /sønnesønn til Ove Ovesen)
  • De andre sønnene: Jonas Friderich (styrmann), Hans Leerdahl Rose (futebetjent i Ryfylke), Immanuel Fredrik (hos kjøpmann L.Smith i Bergen) og Jørgen Rose (styrmann), den yngste, datteren Anna Sophie Rose, født 1756.

Som enke flyttet Anna Sophie Rose til datteren i Vardal prestegård, og døde der i juli 1774. Ved skiftet sluttet 3.2.1775 gikk boet med til gravferdskostnader.

 

fotnote s. 381 http://www.nb.no/nbsok/nb/2cfd207cd50ff21923c53a165ebd158d.nbdigital?lang=no#383

 

587 Comminster verbi= «medtjener i ordet» I Sverige har comminster vært vanlig for kapellan til våre dager.
588 Etter F.Schiørn III skulle farfaren være Kristofer Jørgensen Rose (død 1669) og farbroren Jørgen Kristofersen Rose (død 1701), begge prester i Danmark (Schiørn: Født 1706.)
589 Ved geistlig skifterett (Toten og Valdres prostis skifteprot. 1737-1810 fol.337b-339a)
590 København univ. matr. III s. 208.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Michael for nye interessante innlegg som delvis klarar opp i problem knytte til denne huslyden.

 

* Eg har for det første fått ei avklaring av lagnaden til Maren Jensdotter Kraft.  Eg finn ikkje noko døds- eller gravferdsdato for ho, men då me veit ho i 1741 oppheldt seg hjå besteforeldri sine i Lærdal, er det rimeleg å tru at ho døydde der, truleg seint på hausten same år, men kyrkjebøkene for Lærdal er svært mangelfille for den perioden...

 

* So ser eg at dei to Rose-brørne:

 

*** Jonas Fredrik Emanuelson Rose, døypt i Land 3.8.1745, og

 

*** Jørgen Fredrik Emanuelson Rose, fødd i Suldal kring 1753,

 

er båe sagd vera styrmenn, og no er det at eg lurer på: Eg trudde dei båe var avlidne FØR 1777, men om opplysningane kjem frå skiftet etter broren Jens Rose som døydde i Vardal i 1777, so må dei båe framleis ha vore i live på den tidi.  Er det då mogeleg å koma på nærare spor etter dei?  Kan kanskje dette vera Jonas (frå FamilySearch):

 

Name Jonas Röse

Spouse's Name Britta Persdotter

Event Date 07 Mar 1773

Event Place Tösse, Älvsborg, Sweden

 

* Ein annan bror var:

 

*** Nils Dorph Emanuelson Rose, døypt i Land 26.6.1748.  Han var i live i 1758, men er tydeleg avliden kort tid etter?

 

* Den yngste søsteri Anna Sophie Rose, fødd i Suldal kring 1756, vart gift og busett i Rollag, men den problemstillingi vil eg ta opp som eige tema...

 

Eg er svært oppglødd over alle desse nye opplysningane som er komne fram, og takklar på ny so mykje for alle gode innlegg og tips!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.