Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Anna Teiste (1692-1756) og Ped(tt)er Ped(tt)ersen i Bergen - huslyden deira?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg slit med eit anna medlem av den gamle Teiste-ætti frå Hafslo i Sogn og attgjev frå manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Anna Pedersdotter Teiste, f. kring 1692,

Anna Teiste flytte i ung alder til København, men gifte seg

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for vigsli hennar? – før 1721!)

 

med Peder Pederson frå

 

¤¤¤¤¤ (opphavet hans? – òg kalla Petter Pettersen!)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli hans?)

 

¤¤¤¤¤ (yrke og bustad? – var han kjøpmann? – budde i Bergen!)

 

¤¤¤¤¤ (dato og stad for dødsfallet hans? – før 1745! – kan det vera Peder Pederson kypper – gravlagd NK, Bergen 11.9.1739?)

 

medan Anna Teiste vart gravlagd frå Domkyrkja i Bergen 13.5.1756.  Born:

 

¤¤¤¤¤ (berre dotteri Maren har etterkomarar!)

 

a. Maren Pedersdotter, døypt i Hafslo 14.10.1721, vart gravlagd i Bergen 13.11.1750.  Maren gifte seg i Nykyrkja i Bergen 17.2.1750 med Anders Gjertson Fasting frå Bergen, døypt i Bergen 26.9.1723.  Han vart gravlagd i Bergen 3.2.1786.  Han gifte seg att i Krosskyrkja i Bergen 13.9.1752 med Maria Cathrine

 

     ¤¤¤¤¤ (farsnamnet hennar?)

 

     Kling frå

 

     ¤¤¤¤¤ (kvar oppvaksi?)

 

     ¤¤¤¤¤ (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – 1715!?)

 

     Ho vart gravlagd i Bergen 5.3.1789.  Anders Fasting var matros og budde i Bergen levetidi ut.  Han fekk i alt

 

     ¤¤¤¤¤ (samla tal på born?)

 

     av dei var ein son frå første ekteskapet med Maren.

 

     ¤¤¤¤¤ (sonen som levde etter Maren i 1759: Martinus Fasting, døypt NK, Bergen 11.11.1750)

 

b. Christian Pedersen, døypt i Bergen 4.2.1724, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (døypt i Nykyrkja – døydde før 1759!)

 

¤¤¤¤¤ (fleire born? – biografi? – må i so fall vera avlidne før 1759!)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Kven denne Peder Pedersen, òg kjend som Petter Pettersen, kan ha vore, er eit stort «mysterium»!

 

Eg ser at Sollied har ein referanse til ein Peter Petersen kypper som døydde i Bergen i 1693 og som let etter seg fem umyndige born, mellom dei ein son Peter Petersen (http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=862&storleik=).  Kanskje det var han som døydde i 1739!?  Men var han gift med Anna?  Eller var det denne nemnd av Sollied: http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=254&storleik=

 

Kanskje andre auge har andre tankar om denne problemstillingi?

 

Interessant er det uansett at Anna i unge år var ei tid i København, men Maren var fødd i Hafslo, medan Christian var fødd i Bergen!

 

Er det elles mogeleg å finna ut noko meir om Anders Fasting og andre kona Maria Cathrine Kling?  Eg ser Maria var faddar i Bergen i 1740, og ei Anna Marie Kling på om lag same alder er òg nemnd.  Kan dei ha tilknytting til Lindås?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Erlend for interessante opplysningar!

 

Det sener seg då at dette var «feil» mann.  Han hadde andre ervingar...  Kvar i all verdi kan so «vår» Peder Pedersen (Petter Pettersen) ha vorte av?

 

Eg vonar framleis på gode innspel!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Dette er nok litt på siden, men en John Kling, f. (beregnet) 1753 er gift og bosatt i Bergen i 1801. Han har blant annet en datter Anne Marie, f. (beregnet) 1793 - kan hun være oppkalt? Sjur Christian Kling, broren til John, f. (beregnet) 1751, mesterbøkker, er også nevnt: 

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390017053

 

Sjur Kristian Kling ble døpt 23.07.1751 Korskirken, sønn av Rolf Kling og Anna Maria Sjursdatter: 

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000005864025

 

Rolf (Rolv) Kling hadde også en datter Anna Jeremina til dåpen i KK i 1749, og her ser jeg Anna Mette Kling og Anna Katharina Kling og Jan Kling blant fadderne:

 

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000006208170

 

Rolf Kling og Anna Maria Siversdatter giftet seg i KK i 1748: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000000428437

 

En Rolf Jeremiassen, sønn av Jeremias Kling og Anna Mette Hasselmand ble døpt 1721 i KK:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000006178870

 

Rolf er vel tvilling med Dorothea Susanna, døpt samme dag: http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000006178878

 

Flere barn av Jeremias Kling:

 

Anna Catharina, 1715

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000006092685

 

Elisabeth, 1717

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000006094542

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ingen Maria Cathrine her. Men du nevner Lindås, Lars, og i 1715 ble det døpt en Maria Cathrine, datter av Jochum Kling, i Lindås: 

 

Hordaland fylke, Lindås, Ministerialbok nr. A 1 (1699-1746), Fødte og døpte 1715, side 54 - nederst v. side:
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11571&idx_id=11571&uid=ny&idx_side=-54
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070511640508.jpg

 

 

Johan Jochum Kling er nevnt i register til dombok for Bergen 1702:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/241/pc00000000347265

 

Johan Jochum Kling giftet seg 1714 med Maria Gevardt i KK:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001007794

 

I 1716 hadde de datteren Marte Margareta til dåpen i Lindås (FS):

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWPJ-G6F

 

Johan Jochum, 1719, Lindås

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWPV-8Z1

 

Antakelig samme Johan Jochum som det er skifte etter her (Sollied):

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=465&storleik

 

Men så ser jeg at en Jocum Kling "d.e." også har barn til dåpen helt på begynnelsen av 1700-tallet i Lindås - samme mann?

 

Trine Lisabeth, 1706

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWPJ-TL5

 

Anna Catharina, 1703

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWPV-HX1

 

Henrich Christopher, 1702

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWPV-ZYX

 

Johan Jochum Kling af Contoret er fadder i KK i 1692, og samme mann er også fadder i KK i 1696, 1697 og 1699:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000006075908

 

Johan Jochum Kling giftet seg i 1702 i KK med Marthe Jeremiasdatter:

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=7341&merk=7341#ovre

 

???

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=Ges1675&gardpostnr=62&merk=62#ovre

 

Finner også disse:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=Ges1675&gardpostnr=27&merk=27#ovre

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=WebDreng&gardpostnr=1325&merk=1325#ovre

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=WebDreng&gardpostnr=209&merk=209#ovre

 

Finner også dette: http://www.levie.no/elholm0009.htmog http://www.levie.no/elholm0010.htm#subj700

 

Henrich Roluf Kling ser da ut til å være far til Jeremias Kling (se ovenfor). Han er også far til Jan Kling. Men jeg ser ikke noe slektskap med Johan Jochum Kling. 

 

Her er for øvrig Johan Jochum Kling i manntallet 1701 - han var gjestgiver på Kielstrømen i Lindås:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000595757

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Erlend E. Mæhlum

I overformynderiprotokollen Hovedarvebok for Bergen 1715-39 så finner jeg i registeret

-Peder Pedersen ? s. 169

-Peder Pedersen stolemager s. 383

-Peder Pedersen Rønne s. 381

Har dessverre bare kopi av registeret, men kanskje statsarkivet kan gjøre et oppslag for deg for å se hvem som var arvinger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Erlend for nye interessante innlegg!

 

Det synes ganske so klart at du Grethe har finne den rette Maria Cathrine Kling og at ho var frå Kjelstraumen på Lindås (Austrheim).  Dåer den delen av problemet løyst «med glans»!

 

Og når det gjeld dei ulike alternativi for Peder Pedersen i Bergen, vil eg leggja spørsmål inn i Arkivforum.  Særleg tykkjer eg den stolmakaren høyrest spennande ut...

 

Er det forresten mogeleg å finna ut noko meir om Christian Pedersen/Pettersen, fødd 1724?  Er han konfirmert i Bergen?  Finst søsteri Maren som konfirmant i Bergen?

 

Eg takkar å ny for kjempefine innlegg og vonar på fleire «gullkorn»!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

So har eg fått svar i Arkivforum (Statsarkivet i Bergen) med omsyn til dei tre «kandidatane» nemnde av Erlend ovanfor.  Ingen av dei synest vera aktuelle som den Peder Pedersen/Petter Pettersen som me leiter etter, so me er nok en gong «back to square #1»!

 

Kan Peder/Petter ha nytta eitt eller anna slektsnamn ved dødsfallet, og det er òrsaki til at me ikkje finn han att, korkje som avliden eller i skifteregisteret til Sollied...?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.