Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Søskeni Herdal på Røros tidleg på 1700-talet - kven var dei?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Under arbeidet med ætti til klokkar Johan Fredrik Brandt i Slidre i Valdres (https://forum.arkivverket.no/topic/200970-johan-fredrik-brandt-1694-1769-klokkar-i-slidre-huslyden-hans-i-bergen/) har eg råka borti fire personar som eg mistenker for å vera søsken og oppvaksne på Røros første på 1700-talet:

 

* Iver Johnson Herdal var gift og fekk i alle fall denne dotteri døypt på Røros (kjelde FamilySearch):

   ** Martha, døypt 11.7.1723

 

* Peder Johnson Herdal var gift og fekk i alle fall desse borni døypte på Røros (kjelde FamilySearch):

   ** John, fødd 7.3.1728

   ** Ole, fødd 7.3.1730

   ** NN, fødd og død 1733

   ** Agnes, fødd 13.9.1734

   ** Stephen, fødd 17.5.1737

   ** Anna, fødd 29.5.1738

   Kan det vera den same Peder Herdal som 31.8.1727 gifte seg i Flatanger, Nord-Trøndelag med Kirsti Nilsdotter?

 

* Ole Johnson Herdal var gift og fekk i alle fall desse borni døypte på Røros (kjelde FamilySearch):

   ** John, døypt 20.2.1746

   ** Karen, døypt 13.4.1749

   ** NN, fødd og død 1750

 

* ?Kirsti Johnsdotter He(e)rdal, gift i Slidre 10.10.1736 med klokkar og enkjemann Johan Fredrik Brandt

 

Det sentrale spørsmålet mitt er sjølvsagt om Kirsti var søster av Iver, Peder og Ole, og kven foreldri deira var...?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Olav Bonesmo

Mulig dette er kjent stoff for deg Lars, men Herdal navnet/begrepet viser at personen kommer fra Herjedalen, noe av det samme som ligger i alle Jamtnavnene en finner i Trøndelag. (Jemtlending)

 

Et eksempel på flytting fra Herjedalen til Trøndelag kommer når smeltehytta på Ljusnedals bruk brenner ned ca. 1699. Da kommer min stamfar med kone, to barn og svigerfar og blir sagmester på Rognes i Gauldal. Det kan vel tenkes at andre herjedalinger velger samme løsning og havner på Røros.

 

Frans Jarnankar har skrevet en bok:"Gruvarbetare torpare og bruksfolk" som tar for seg bosettingen i Ljusnedal fra 1687 som er utgitt av Ljusnedals Byalag sammen med Bruksvallarnas Byalag i 1987.

 

Her er det navnelister over de som hører til disse gruppene av virksomheter, og kan være en kilde til å spore John fra Herdal.

 

Lykke til!


Mulig dette er kjent stoff for deg Lars, men Herdal navnet/begrepet viser at personen kommer fra Herjedalen, noe av det samme som ligger i alle Jamtnavnene en finner i Trøndelag. (Jemtlending)

 

Et eksempel på flytting fra Herjedalen til Trøndelag kommer når smeltehytta på Ljusnedals bruk brenner ned ca. 1699. Da kommer min stamfar med kone, to barn og svigerfar og blir sagmester på Rognes i Gauldal. Det kan vel tenkes at andre herjedalinger velger samme løsning og havner på Røros.

 

Frans Jarnankar har skrevet en bok:"Gruvarbetare torpare og bruksfolk" som tar for seg bosettingen i Ljusnedal fra 1687 som er utgitt av Ljusnedals Byalag sammen med Bruksvallarnas Byalag i 1987.

 

Her er det navnelister over de som hører til disse gruppene av virksomheter, og kan være en kilde til å spore John fra Herdal.

 

Lykke til!

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Astrid Ryen

Videre fra mitt forrige innlegg:

 

Joen Olsen Herdal døde 22/1-1727 64 år og 18dager, begravet 2/2. Hans kone het Maritte, i KB 1691-1700 opptrer hun flere ganger som fadder: Herdals-Maritte og Maritte Joen Herdals. Ifølge manntallet over verkets folk 1705 var Joen Olsen Herdal berggesell, gift og hadde to sønner. Det finnes ikke skifter etter Joen Herdal eller hans kone.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Hov

Videre fra mitt forrige innlegg:

 

Joen Olsen Herdal døde 22/1-1727 64 år og 18dager, begravet 2/2. Hans kone het Maritte, i KB 1691-1700 opptrer hun flere ganger som fadder: Herdals-Maritte og Maritte Joen Herdals. Ifølge manntallet over verkets folk 1705 var Joen Olsen Herdal berggesell, gift og hadde to sønner. Det finnes ikke skifter etter Joen Herdal eller hans kone.

Er nok noe annet Herdal jeg kommer med her enn det som Lars lurer på men jeg lurer på en Jon Nilsen Herdal gift med Kari Olsdatter død 1742. DIsse var bl a foreldre til Jon Jonsen Sandmæl ca 1725-1802 ,Nils Jonsen Sandmæl f ca 1715 og Kari f ca 1710 gift med Esten Haakensen Ostrøen. Det var skifte etter Jon eller Kari (?) i 1742 ,men jeg vet ikke mer om hvor de evt kommer fra ,så jeg lurer egentlig på hvor Jon Nilsen og Karen/Kari Olsdatter kom fra og om de i det hele tatt har noe med den ovennevnte Herdalsslekta å gjøre. Legger merke til at det også er en Jon Andersen Herdal f ca 1720-1726 død 1801 gift med Guro Pedersdatter Døhl og to Anne Andersdatter Herdal ,ei død 1756 gift med Engebret Slåbakken i Tolga og ei f ca 1721 d 1779 gift med Nils Engebretsen Vangen i Tolga....men vet jo heller ikke om disse har noe med den ovennevnte Herdalsslekta å gjøre?? Kanskje noen vet?

mvh Erik

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Olav Bonesmo

I manntallet 1696 for Ljusnedals bruk har Jernankar listet opp Joen Oloffson Messlinge blant reducerade og avskedigede - han har ingen oppgave om alder for karen, heller ikke om han er gift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Geir Asheim

Det er og en Herdalsplass i Alvdal, i grenda Strømmen. Historien i familien, far til min svigermor overtok garden i 1947, lyder at det var en svenske som jobbet med gruvedrift som er opphavet til navnet.

I Alvdal Bygdebok 1 (den nye utgaven) side 285 står det bl.a "I åra etter 1720 var Ola Nilsen bruker på Herdalsplass. Han skrev seg for Herdal, var røstvender ved smeltehytta, og kom trolig til Strøms hytte da drifta starta opp i 1722. Kanskje kom han frå Tolga, ettersom enkelte her skrev seg for Herdal"

.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Astrid, Olav, Erik og Geir for fleire spennande og interessante innlegg om dette problemet!

 

Det ser ut som om dette spørsmålet verkeleg er ei utfordring av dimensjonar.  Eg var ikkje merksam på samanhangen med Herjedalen og dei svenske gruvefolki som flytte til Røros-traktene kring 1700, og det at Kirsti Johnsdotter har ættenamnet Heerdal, må ikkje tyda at ho er i slekt med dei brørne eg har finne på Røros.

 

MEN; eg ser av registeri at det manglar kyrkjebøker for Røros mellom 1700 og 1720, og so seier du, Astrid, at John Olson Herdal døydde på Røros i 1727, men det finst diverre ikkje noko skifte etter han...

 

Eg har eit ganske konkret spørsmål: Du, Astrid, syner til eit manntal frå 1705 over verkets folk, og der nemnast John Olson Herdal som gift og med to søner.  Dersom han og kona Martha hadde hatt DØTRER i 1705, ville dei vore nemnde, i det minste «statistisk», i dette manntalet?  Eller er det berre mannspersonar som er talde?

 

Eg takkar igjen for eventuelle nye tankar kring denne Kirsti Johnsdotter Heerdal og eit mogeleg samband til Røros!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Odd H. Tjade

Røros skifteprotokoll 02.10.1706-17.04.1723, side 166b: 1714 den 24. may. Skifte efter berggesell Joen Olsen Herdahls salige kuinde Maritte Ifversd. Den salige kuindes efterladte arfvinger ere hendes igienlefvende mand Joen Olsen Herdahl och 2de deris fælles sønner. Den ældste ved nafn Olluf Joensen, gammel 25 aar /: som skal nu være i tieneste søndenfields hos velbaarne hr obristeleutenant Huitfældt :/ den yngre nafnlig Ifver Joensen /: som ere hiemme hos faderen, gammel 22 aar. I boet en sætervold på Haaneset, Herdalsvolden.

 

Mange Herdal var arbeidere ved Tolgen smeltehytte. En av dem var Ole Herdal, hyttearbeider i 1690. Det kunne være fristende å føre han opp som far til Jon Olsen Herdal, men jeg kjenner ikke til noen dokumentasjon for dette. Alvdals-Herdalene kom fra Tolga.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Astrid Ryen

Joen Olsen Herdal i manntallet 1705 (nr 2 venstre side:

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Orkdal og Gauldal fogderi, Fogderegnskap 3951 (RA/EA-4092/R60/L3951), 1701-1701, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Med antegnelser 1698-1701, ekstraherte poster 1697-1701.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48049/480/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Odd og Astrid for nye interessante innlegg!

 

Då kan me altso frå skiftet etter Martha Iversdotter Herdal frå 1714 slå fast at Martha og John Olson Herdal berre hadde dei to sønene Ole og Iver.  John KAN sjølvsagt som enkjemann ha gift seg att og fått fleire born, men sikkert er det at den Peder Johnson Herdal, som eg nemnde i innlegg #1, IKKJE høyrer til denne huslyden, og heller ikkje den KIRSTI som eg etterlyser!

 

Likevel KAN Pederr og Kirsti vera søsken, men i so fall med andre foreldre...

 

Ikkje noki enkel sak dette, men eg takkar på ny for alle gode innspel og lever i voni om at «eitt eller anna» vil dukka opp...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Olav Bonesmo

Hjarteleg takk til Odd og Astrid for nye interessante innlegg!

 

Då kan me altso frå skiftet etter Martha Iversdotter Herdal frå 1714 slå fast at Martha og John Olson Herdal berre hadde dei to sønene Ole og Iver.  John KAN sjølvsagt som enkjemann ha gift seg att og fått fleire born, men sikkert er det at den Peder Johnson Herdal, som eg nemnde i innlegg #1, IKKJE høyrer til denne huslyden, og heller ikkje den KIRSTI som eg etterlyser!

 

Likevel KAN Pederr og Kirsti vera søsken, men i so fall med andre foreldre...

 

Ikkje noki enkel sak dette, men eg takkar på ny for alle gode innspel og lever i voni om at «eitt eller anna» vil dukka opp...

Når jeg arbeidet med "min" Herdal fant jeg to altarnative Herdal i Norske Gaardnavne, ett på Løten i Hedmark og ett på Sunnmøre, men dette er du kanskje klar over.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.