Gå til innhold
Arkivverket
Bjørn A Løkken

Trøgstad prestene Far og sønn Muus og deres ministrialbok i transkribert utgave

Recommended Posts

Bjørn A Løkken

For ikke å forveksle Muusene i Trøgstad med denne debatten som går

 

 https://forum.arkivverket.no/topic/193404-hedmarktr%C3%B8ndelag-peder-olufsen-og-bente-nielsdatter-muus-f-ca-1622/

 

så legger jeg ut ministrial boken til far og sønn Muus  i Trøgstad , det kan jo hende at den vil ha noe interesse i en annen sammenheng også .

 

En skal og merke seg at i forhold til faddere , gjestelister , gavelister i forbindelse ved barnedåper og bryllup så er ingen Muuser fra sorenskrivern sin familie , og heller ingen fra Snåsa Muusene som er representert i disse begivenheter så langt jeg kan se . Da drister jeg meg til  følgende konklusjon om at det ikke har vært noe tette familie bånd ol. mellom Trøgstad Muusene og Sorenskriver Muusene og ei heller Snåsa Muusene . 

 

TRØGSTAD MINISTRALBOK

 

Sogneprest Niels Lauridsen Muus i Trøgstad skrev ministralbok i 40 år, fra 1645 til 1685. Han ble sogneprest ved å gifte seg med sin forgjengers enke Ida Pedersdatter, som var enke etter sogneprest Anders Evensen. Ida hadde to sønner Even og Anders Andersen med sin første mann. Dette er et utdrag av det som kan ha interesse i slektforskningen av Muus familien.

Hans far Lauritz Muus og mor har under besøk fra Varberg også skrevet i ministralboken. Lauritz var borgermester i Varberg fra1615 til 1621. Det er  tatt med det som en  mener er viktig og byttet noe om på rekkefølgen for å få det kronologisk.

 

Lauritz Nilsøn Muus den eldre skriver i Trøgstad ministralbok.

 

1610 15.juli Lauritz Muus blir forlovet i Varberg med den gudfryktige Bendte Gundesdatter.

 

1612  22.mars Bryllup i Helsingør

 

1613 25.aug. Ble min sønn Niels Lauridsen Muus født i Helsingør.

Faddere var:

Niels Jennsen

Michel Graff, rådmann i Helsingør

Laucht A.M.Holdern

Else Anders Knudsens

Karine Johann V. Førderen

Ingeborg Johan Wilumsønns

 

1614 11.feb. Døde min kjære hustrus far Gunde Bendtsen

 

1615 15. juli Ble min datter Bodill født.

Faddere var:

Erlige og velbyrdige mann Mogens Gyllenstierne (Slottsherre på Varberg festning 1610-1632)

Lauritz Muus

Jenns Pedersen

Jørgen Jacobsen

Kirstinne Mogens Clausen

Litzabett Jacob Shultz

Anne Gundesdatter

 

1615  I oktober omkom Anders Gundesen til sjøs.

 

1617 29.jan. Bryllup mellom min kjære moder og velaktede mann Jens Svendsen i Varberg. Gud gi dem lykke og velsignelse.

(Lauritz mor het antagelig Catarina og var enke etter sogneprest i Yggerslev, Niels Jenssøn Muus +1604.  Jens Svendsen var sønn av sogneprest i Varberg, Sven Jensen som ble drept ved svenskenes erobring av Varberg i 1585.)

 

1617 24.okt. Ble min datter Anne Lauritzdatter Muus født her i Varberg.

Faddere var:

Anders Børgesen

Hans Jennsen

Jacob Shultz

Jomfru Karine Zituitz

Anne Karine Jennssenis

 

1620 14.mai Ble min sønn Gunde Lauritzen Muus født.

Faddere var:

Mons Rasmussen

Christen Christensøn

Michal Frøne

Fru Sophia Ranntzon, bar ham.

 

1621 7.januar Døde min mann Lauritz Muus i Varberg.

 

Etter Laurids Muus  sin død i 1621 giftet Bente Gundesdatter seg opp igjen i 1622 med Henning Finsen , sammen fikk de to barn ;

 

Laurits Henningsønn  og Kirsten Henningsdatter , disse to barna tok slektsnavnet Muus som etternavn .

 

Laurits Henningsønn Muus ble for øvrig yrkesmilitær og offiser i Nedenes læn ( i Agder området )

 

Bente Gundesdatter døde i 1668 .

 

 

Her begynner Niels Lauritsen Muus den yngre  sine opptegnelser.

 

1645

10.nov 1624. som er St. Mortens Aften, klokken ett overmidnatt, er min aller kjæreste hustru Ide Pedersdatter født.

Hennes faddere og dåpsvitner var:

Ærlige og velbyrdige mann Jens Juell, stattholder på Akershus,men ikke tilstede i egen person.

Konglige Majestets fogd Knud Nielsen

Karen Trøgstad

Marte Achimb

 

 

 

1646 En fortegnelse over de som ga til vårt bryllup som stod 9.aug. 1646. (Gave fortegnelse er ikke tatt med.)

 

Bodell S. Oluffs

Else P.  (Else Pedersdatter)

Anna Bendtsdatter

Hr. Svend Krogstad

Hr. Jens Enebach

Hr. Lauge på Achimb

Maren Laugesdatter

Anna Laugesdatter

Mester Erich

Hr. Hans Mule

Jens Hoff

Hr. Christian Dop

Rasmus Madzsen

Jørgen Nielsen

Hr. Bodell

A. Bodellsdatter

Anna Lauritsdatter Muus

Margrethe Pedersdatter

Mester Jesse

Lauritz Hammer

Torsten Arentsen ( min stamfar )

Christen Hoff

Anna Christensdatter

Arents Tostensen ( min stamfar )

Decardi

 

 

1647 3.mai Ble min første datter Berte født.

Hennes faddere var:

Fogd Jørgen Nielsen, hersetter

Effuen Solberg, lensmann

Bodell S.M Oluff Bøesen, men ikke tilstede i egen person.

Bestemor Anna Bendtsdatter, holdt og bar henne.

Min søster Kirsten Hemmingsdatter (stesøster)

 

1650 Nyttårsnatt ble min andre datter Else født.

Døpt av Hr. Lauge på Askim

Faddere:

Kaptein Frantz Hoernes, men ikke tilstede i egen person.

Fogd Jens Biering

Maren Jørgen Nielsen, hersetter.

Dorthe Hr. Lauges på Askim

Min søster Anna Muus

 

14.sept. 1651 Døde min søster Kirsten Hemmingsdatter i Christiania og ble begravet den 18.

 

6.apr.1652 Som var påskeaften ble min datter Kirsten født.

Faddere var:

Hr. Bodell i Marker

Kaptein Frantz Jonsen Hoernæs

Hans Pedersen, sorenskriver.

Aslach Agnæs

Mor Anna Bendtsdatter holdt henne ved dåpen.

Dorthe Pedersdatter Achimb

Bodell Lauritsdatter

 

1654 Ble vår fjerde datter født, men ikke med livet i behold.

 

1655 Døde min stefar Hemming Findsen.

Bodle Christensen Rødenes forrettett.

 

23.juni 1655 Ble vår sønn Lauritz Muus født.

Døpt av Hr.Lauge på Askim

Faddere var:

Hr. Hans Mule på Eidsberg, men ikke tilstede i egen person.

Fogd Peder Andersen

Mor Anna Bendtsdatter bar og holdt.

Hr. Christen Andersen Marcher

Dorthe Pedersdatter Achimb

Dorthe Jørgensdatter. Hersetter.

 

( Tilføyet senere:)

Anno 1676 17.okt. døde Lauritz Muus, 21 år og 16 dager gammel.

 

11.feb.1658 ble Peder Muus født.

Han ble døpt av Hr. Christen Hansen, sogneprest i Rødenes, Marker.

Faddere var:

Engelbret Drigell, ikke tilstede i egen person, i hans sted:

Rasmus Madtzen Varberg

Jørgen Nielsen Hersetter

Lensmann Smed Langsetter

Else Pouffelsdatter, fogdens kone bar ham.

Min søster Bodell Muus

Methe Jørgensdatter Hersetter

 

25.mars 1659 ble min femte datter Maren Muus født.

Hun ble døpt av Hr Christen i Marker

Faddere var:

Kaptein Jacob Decardes,men ikke i egen person, i hans sted sto:

Rasmus Madtzen

Kaptein Nicolay Abraham von Mørstissen

Torer Egeberg

Mor Anna Bendtzdatter holdt ham i dåpen.

Anna Jørgensdatter Hersetter

 

Maren døde samme år og ble begravet 30.aug.

 

15.juli 1660 ble vår 3. sønn Bent født.

Han ble døpt 25.juli av Hr. Engelbrett Dringell, pastor i Askim.

Faddere var:

Erlige og velaktede Karl Jens Jørgensen, Hersetter.

Rollf Einersen Hougland

Mor Anna Bendtsdatter holdt og bar ham.

Anna Jørgensdatter Hersetter

Kirsten Hansdatter Griis

” denne gang var det en lett fødsel ”

 

21.okt.1660 Ble min søsterdatter Bente Pedersdatter født i Christiania.

 

14.mai 1663 som var en torsdag, ble vår 6.datter  og vårt 9. barn Anne Nielsdatter Muus født.

Hun ble døpt 3.pinsedag, 9. juni av Jørgen Svendsen i Marker

Faddere var:

Velbyrdige kaptein Nicolaus Abraham von Mørstiesen

Fogd Jens Biering

Bondelensmann Smed Langsetter

Velbyrdige frue Eleonora Christia von Allefold, holdt og bar henne til dåpen.

Maren Pedersdatter, Askim

Maren Jørgensdatter Hersetter

 

1664 2. Søndag i Trinitatis ble Hr. Niels Pedersen og min kjære datter Berthe Nielsdatter Muus forlovet med Hr.Jørgen Svendsen i Marker. Samme år 18. okt. sto deres bryllup her på Trøgstad, og de ble viet av Hr. Søfren Nielsen, sogneprest i Rakkestad og religionsprest i Øvre Borg Syssel.

 

15.juni 1665 en torsdag ble vår 4. sønn og 10. barn, Henning Nielsen Muus født her på Trøgstad. Han ble døpt 21.juni av hr. Jørgen Svendsen i Marker.

Faddere var:

Hr. Engelbrett på Askim

Fendrich Christen Poremagnor

Rollff Hougland

Mor Anne Bendtsdatter, bar ham.

Methe Bodellsdatter

Hans søster Berthe Muus, var også vitne.

 

1666. I januar døde Henning Muus og ble begravet bisatt av Jørgen Svendsen i Marker.

 

1666. Døde mine barns (onkel ?) Hans Pedersen Brun. Han ble begravet 2. påskedag av Niels Pedersen.

 

1667 10.feb. Ble min datterdatter Maren Nielsdatter født på Graff, i vannmannens tegn.

 

11. feb.1667 Ble vår 7.datter og 11. barn, lille Bente Maria født. Hun ble døpt 3.mars av hr. Jørgen Svendsen sogneprest i Rødenes. Født i vannmannens tegn.

Faddere var:

Hr. Engelbrett på Askim

Jørgen Nielsen Hersetter

Min søster Anne Muus bar henne.

Methe Bodellsdatter Rødenes

Ragnhild Egeberg

 

1667 3.mai Døde min kjæreste første og eldste datter Berthe Nielsdatter Muus, og min svigersønns og svoger (?) allerkjæreste hustru. Hun ble begravet på Trøgstad kirkegård av hr. Jørgen Svendsen.

 

1668 27 des. Tredje juledag døde min mor Bendte Gunndesdatter. Hun var 73 år og ble begravet i Fedeby kirke i Kvinesdal av hr. Jørgen Jørgensen i Kvinesdal.

 

 

 

1669 St. Michals Aften mottok jeg et brev fra biskop M.Hans Rossing hvor jeg ble utnevnt til ” Vice Præpositum udi Øffre Borgarsyssels Prousti ”

 

1672 13.des. Luciadag døde min kjære hustru Ide Pedersdatter, 48 år 4uker og 4dager gammel. Vi var gift i 26 år og 4 måneder og 12 dager. Hun har gitt meg 11 barn, 4 sønner og 7 døttre, hvorav 1 sønn og 3 døttre er døde.

 

1674 21. nov. Fikk min datter Else Nielsdatter Muus en sønn, Thomas Nielsen. Født her i Trøgstad i skyttens tegn.

 

1676 Min 21 år gamle sønn Lars (Laurits) er død og ble begravet 21. okt.

 

1677 27.mai Døde min sønn Peder Nielsen Muus i en alder av 18 år og 5 uker.

 

1677 2. juli På  Marias Besøkelsesdag døde Laurits Tønnesen Unrøe, her på Trøgstad. Han ble begravet på Trøgstad med god omtale fra mange fornemme folk.

 

1677 9.aug Fikk min datter Kirsten Nielsdatter Muus en sønn, Gunnis Jochumsen Unrøe. Født i løvens tegn her på Trøgstad.

 

1677. 11.sept. Døde min kjære datter Kirsten Nielsdatter Muus, Jochum Tønnesens kjære hustru. Hun ble begravet 21. des., 25 år og 21 uker gammel.

 

1677 Min datter Kirsten Nielsdatter Muus er død og ble begravet 21. des. her i Trøgstad.

 

1679 3.mars Reiser dattersønnen Gunnis Jochumsen sammen med sin stemor. Han var da 1 år og 3 måneder. ( Jochum Unrøe har da giftet seg pånytt)

 

1678 31.mai Kom min yngste og eneste sønn Bent Nielsen Muus ” udi Christiania Skole der udi artiby & moribus at medformes fortunet Deus och kom i 5te lexie under Conrad Conradsen ” Gud måtte la ham leve lenge, bli klok og respektert av Gud og mennesker.

 

1682 24.jan. Min yngste datter Bendte Maria har reist til markedet i Christiania og skal bo en stund hos min søster Anna Muus. Gud gi henne lykke og velsignelse.

Hun var i byen hos min søster til Pinseaften 1683, og kom da igjen til Trøgstad.

 

1683 13.juli ” Deponerede min søn Bent Muus fortunet Deus ”.  Kom igjen fra København med Even Nielsen den 31.aug. Reiste herifra til Trondhjem med Tomas Nielsen den 10. feb. for å bli der en stund.

 

1684 13.mars Døde min aller kjæreste søster Anna Muus, som var gift med salige Peder Knudsen, i en alder av 66 år 5 måneder på nær 3 dager. Hun ble begravet meget hederlig på Christiania Kirkegård 18.mars av ” Mag. Jørgen Jørgensen Pastore Primaris udi Christ. Præposito deprisemb udi Bragenes” Gud gi henne og alle våre kristne en gledelig og ærefull oppstandelse, og gi trøst til hennes to gjenlevende søsken.

( Peder Knudsen Hiul var gullsmed i Christiania )

 

1684 20.sept. Døde min morbror Lauritz Gundesen, 83 år gammel, på  gården Ramstad på Hadeland.

 

Endret av Bjørn A Løkken

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

Fantastisk!!

 

her er det referert til en kirkebok i Trøgstad som må være Norges eldste kirkebok (Arkivverket sier at "Den eldste bevarte norske kirkeboka er påbegynt i 1623 (Andebu i Vestfold)".

Så, hvorfor ligger denne kirkeboka (ant. fra Helsingør), her, under Trøgstad?

 

Kildeinformasjon: Østfold fylke, Trøgstad, Ministerialbok nr. I 1 (1645-1707), Annen liste 1612-1620, side 322.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7473&idx_id=7473&uid=ny&idx_side=-313

 

 

Ref. 25. aug. 1613:

 

Du refererer til en innførsel i Trøgstad kirkebok som skal være laget av borgermester i Varberg Laurits Nielsen Muus (1571-1621), den 25. aug. 1613, vedr. dåpen til hans sønn, senere sogneprest i Trøgstad 1645-85 Niels Lauritsen Muus. Laurits KAN ha vært på besøk der før sin død i 1621, men han var neppe clairvoyant (sønnen ble ordinert 25 år senere!) , men mer sannsynlig er kirkeboka fra Helsingør, Sjælland klistret og limt inn i KB på Trøgstad av Niels selv!

 

 

 

 

 

 

"

 

 

Endret av Christian Arentz

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

Det er fantastisk å ha slike kilder for oss som er involvert i slekta, Hr Laurits og Hr Niels skal ha stor takk! Du må gjerne legge inn gavelista fra bryllupet i 1646, hvis du har den. Den gir et flott bilde av datidens presteskap, stand og tradisjoner. Niels Muus og Ide Pedersdatters sølvskjeer er for øvrig kommentert i boka Norske sølvskjeer

 

Ellers er det i denne sammenhengen unødvendig å snakke om Snåsa-Muusene, siden de utgikk fra Hedmark-Muusene (sorenskriver-Muusene). Niels Pedersen Muus ble sogneprest til Snåsa i 1695, med andre ord lenge etter at begivenhetene her nevnt fant sted.

 

Edit:

Opplysninger om selve notatene kan leses i boka til Finne-Grønn. I tillegg får man også datidens formidlingsmåte samt fotnoter:

Trøgstadpresten hr. Niels Muus’ optegnelser. En slegtsbog fra 1600-tallet ved S.H Finne-Grønn

Endret av Grete Singstad

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz

#2

En annen mulighet er at dette i realiteten ikke er noen kirkebok, men innførsler som er laget av enke etter Laurids Nielsen Muus, Bente Gundesdatter, som døde hos sin yngste sønn i Fedde, Kvinesdal så sent som 27. des. 1668: "Anno 1621 den 7. januari døde MIN sal. Mand Laurits Muus:  Kildeinformasjon: Østfold fylke, Trøgstad, Ministerialbok nr. I 1 (1645-1707), Annen liste 1612-1620, side 322.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7473&idx_id=7473&uid=ny&idx_side=-313

 

Det står dessuten på samme side: "Anno 1612, 22. Martii .....stod MIT brøllup udij H..singør med forn."
 

Endret av Christian Arentz

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Singstad

#4

Christian, Finne-Grønn forklarer opptegnelsene i forordet sitt - se #3

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jan H. Trelsgård

I tilfelle det skulle ha interesse:

 

Bente Gundesdatters andre mann, Henning Finnsen, kom fra gården Tjørsvåg ved Flekkefjord i Vest-Agder. Jeg har kommet over en del opptegnelser om Henning i diverse skriftlige kilder:

 

Ifølge lensregnskapene for Lister len skattet Henning av ei sjøbu på Risholmen (ved Andabeløy i Nes sogn, Flekkefjord) i perioden 1650-54: 

http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/11711/12/ - http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/11726/12/ - http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/11735/11/ - http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/11743/13/

Det ser ut til at han på bakgrunn av disse opplysningene er ført opp som borger til Kristiansand i bokverket "Borgerrulle for Kristiansand 1641-1820".

 

På tinget i Helvik tinglag (Farsund i Vest-Agder) møtte "velfornemme mand Matz Pedersenn" på sin avdøde "vehrfaders Heming Findsens hustru Bente Lauritsdaatters veigne" og innstevnet en del personer for gjeld: [Fol. 60a nederst] 

http://arkivverket.no/URN:rg_read/28647/64/

Det er verdt å merke seg at Hennings kone i denne kilden tilsynelatende er oppført med navnet Bente Lauritsdatter. Jeg klarer i alle fall ikke å lese navnet som "Gundesdatter". Jeg mistenker at den nevnte Mads Pedersen er identisk med en gjestgiver som på denne tiden bodde i Farsund. Han må ha vært gift med en datter av Henning Finnsen. Enten må det ha vært flere barn i ekteskapet med Bente, ellers må Henning ha vært gift flere ganger.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.