Gå til innhold
Arkivverket
Lisbeth Løchen

Peder Eriksen Juul (ca. 1617-1670), sogneprest i Verdal- Hans slekt

Recommended Posts

Lisbeth Løchen

I Svein Tore Dahl: geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge.. står det bl.a. om Peder Eriksen Juul :,

Sogneprest i Verdal- Han er nevnt som kapellan fra senest 1639. Visepastor 1644. Han eide en del jordegods i Verdal/ Stjørdal. Han var gift 1 Sophie Pedersdatter og 2. med Elisabeth Thomasdatter Friis. Det står videre at han trolig var sønn av Erik Nielsen Juel , den bergskriver som var gift med en datter av hr. Hans Johansen.  Han hadde barna Thomas og Karen.

 

I NST X1 s. 8  er det omtalt at Peder Eriksen Juuls far var Erik Pedersen Juul (Gjul/Gyl) (d. ca. 1663) på Tingvold på Nordmøre.

 

Spørsmålet om hvem som var Peder Eriksen Juuls far vært diskutert tidligere, men det er enkelte opplysninger som kan være vesentlige som ikke har kommet frem der så vidt jeg har funnet.

 

Erik Pedersen på Gyl i Tingvold eide en rekke gårder. Blant annet Julseth i Fræna, Romsdal fra ca. 1624. Siste gang han står oppført som eier er i 1662. Erik Gjul må være død ca. 1663, for i årene 1664-1667 er det hr. Peder i Verdalen som står som eier av Julset. I 1668 står Iver Gjermenes som eier.  Dette fremgår i stiftsamtstueregnskapene.

Ut fra dette virker det temmelig sikkert at Erik Pedersen Juul på Tingvold var Peder Juuls far, og at Erik Nielsen Juel kan utelukkes. Har noen kommentarer til det?

 

 I 1667 eide forøvrig Anders Eriksen part i Strubstad, Anne Eriksdatter i Wogbøren og Hans Eriksen i Lien. Disse gårdene eide Erik Pedersen tidligere, så disse er også sannsynligvis hans barn

 

I skifte i 1707 etter Peder Eriksen Juuls svigersønn Boye Boyesen Friis , gift med Karen Pedersdatter Juul, er det bl.a. nevnt flere «skilderier»:

Sahl. her Peder Juul og hans kjæreste,

Sahl Erik Pedersen Juul og hans kjæreste,

Sahl Thomas Juul uten ram(me),

Sahl hr Anders og Karen Juul,

Sahl Peder Pedersen Indsæt og hans kjæreste,

Erick Bredals og hans søster.

 

Dette er stort sett slektninger av Karen Pedersdatter Juul, og skulle være kjent. Men jeg har ikke sett omtalt Peder Pedersen Indset ifm. Juul slekten. Det står først «Indsæth» og senere i skiftet «Indseth». Tolker det slik at Indseth er et etternavn/gårdsnavn.

 

Har prøvd å finne Peder Pedersen og en gård Indseth på Møre, men finner ikke noe sikkert. Så at det var en gård som het Inderset i Gjemnes (1647). Er det noen som vet mer om Peder Pedersen og «Indsæth»?

 

Ellers er det jo interessant hvem som var far til Erik Pedersen Gjul. Det virker sikkert at hans bror var Anders Pedersen, prest på Tingvold, men hvem var foreldrene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Åsvold

Ifølge Gerhard Schønings opptegnelser var Peder Pedersen Innset svigersønn av Erik Pedersen Gyl. Kopi av opptegnelsene er lagt ut på Simon Ellefsens nettsider, se TIF-filen ”Blix 2” på nettsiden http://nose.dk/GerhardS. Der angis at Kirsten Eriksdatter Blix og Erik Pedersen Juel hadde barna Alet g.m. Jens Pedersen, Karen g.m. hytteskriver Peder Pedersen på Indset, og Margrete.


I opptegnelsene i TIF-filen ”Aaboen” på samme nettside nevnes for øvrig Erik Pedersen Juels ekteskap med Ane Søfrensdatter fra Bud, men det nevnes ingen barn i det ekteskapet.
 

Peder var altså hytteskriver ved Kvikne kobberverks smeltehytte på Innset.
 

Vennlig hilsen Bjørn Olav Åsvold

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen

 

Takk for denne opplysningen!  Det kan jo godt være at Peder Pedersen Indseth er den samme som hytteskriveren, og at han var gift med en datter av Erik Pedersen Juul. Har tidligere notert meg at han brukte navnet Mørk- men stemmer det? Hvilke kilder finnes ellers på ekteskap og barn med Kirsten Eriksdatter Blix? Her står oppført barna Alet, Karen og Margrete.  Jeg synes det er vanskelig å tyde noe av skriften, hva står det i linje 2 under Kirsten Erichsdatter?

 

Erik Pedersens ekteskap og barn virker uoversiktlig- Jeg har ikke forsøkt å nøste opp i etterkommere bortsett fra Peder Eriksen Juul. Mulige søsken Anders, Anne og Hans, jfr. første innlegg, men har ikke kommet videre med det.

 

Legger inn lenke til Nermos side : http://www.nermo.org/slekt/d0052/g0000039.html#I10613

Der er det ikke satt opp barn av Kirsten Eriksdatter Blix, men en Margrete gm Hans Aagesen, som datter av hustru 1 Alhed Hansdatter og Alheit g.m. Jens Pedersen, som datter av hustru 2. Ane Sørensdatter. Karen Eriksdatter gift med Peder Pedersen Indseth ikke nevnt der.

 

Dette blir litt forvirrende -

 

Jeg har tidligere sett på alternativer til «Indseth»- og det er f.eks. Inderseth på Edøya ved Smøla, Inset i Soknedalen, Søndre Trondheims amt-  men jeg må finne frem gamle notater om dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Åsvold

Teksten om Kirsten i Schønings opptegnelser leser jeg slik: ”Kirsten Erichs-D., havde Erik Pedersøn Juel, en fornemme Handelsmand  p[å] Nordmør, hvis B[arn]:”

Jeg har heller ingen god oversikt over Erik Pedersens barn, men for meg ser det slik ut:

1) Erik var første gang gift med Alhed Hansdatter. De gav en lysestake til Tingvoll-kirka i 1624. Kronologien tyder på at barna Peder og Hans hører til i dette ekteskapet. Sønnen Hans hadde barn født på 1640-tallet (ifølge skiftet etter ham i 1691, Nordmøre skifteprotokoll 1688-96 fol. 95).

2) Deretter var Erik – ifølge Schønings opptegnelser fra 1700-tallet – gift med Kirsten Eriksdatter Blix og hadde med henne barna Alheit/Alet, Karen og Margrete. Alheit er vel oppkalt etter forrige kone. Alheits døtre het Kirsten, Margrete og Maren (ifølge skiftet etter ektemannen Jens i 1677), og det passer godt med at hun var datter av Kirsten. Alheit og Jens giftet seg senest 1652 (ei sølvskje merket JPSAED 1652 fantes i boet etter Gjertrud Einarsdatter Kvalvik på Frei i 1815), så Alheit kan ikke være født mye senere enn 1630. Jeg har ikke sett andre kilder til Erik og Kirstens ekteskap enn Schønings opptegnelser.

3) Deretter var Erik gift med Anne Søfrensdatter; de er nevnt på et epitafium fra 1647 i Tingvoll-kirka. Jeg vet ikke om barn i dette ekteskapet.

4) Til siste var Erik gift med Dorte Henriksdatter Rytter, som døde i 1689 (Nordmøre skifteprotokoll 1688-96 fol. 30). De hadde dattera Kirsten – kanskje var hun oppkalt etter Eriks andre kone?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen

 

På 31.12.2017 den 16.49, Bjørn Olav Åsvold skrev:

 

Teksten om Kirsten i Schønings opptegnelser leser jeg slik: ”Kirsten Erichs-D., havde Erik Pedersøn Juel, en fornemme Handelsmand  p[å] Nordmør, hvis B[arn]:”

Jeg har heller ingen god oversikt over Erik Pedersens barn, men for meg ser det slik ut:

1) Erik var første gang gift med Alhed Hansdatter. De gav en lysestake til Tingvoll-kirka i 1624. Kronologien tyder på at barna Peder og Hans hører til i dette ekteskapet. Sønnen Hans hadde barn født på 1640-tallet (ifølge skiftet etter ham i 1691, Nordmøre skifteprotokoll 1688-96 fol. 95).

2) Deretter var Erik – ifølge Schønings opptegnelser fra 1700-tallet – gift med Kirsten Eriksdatter Blix og hadde med henne barna Alheit/Alet, Karen og Margrete. Alheit er vel oppkalt etter forrige kone. Alheits døtre het Kirsten, Margrete og Maren (ifølge skiftet etter ektemannen Jens i 1677), og det passer godt med at hun var datter av Kirsten. Alheit og Jens giftet seg senest 1652 (ei sølvskje merket JPSAED 1652 fantes i boet etter Gjertrud Einarsdatter Kvalvik på Frei i 1815), så Alheit kan ikke være født mye senere enn 1630. Jeg har ikke sett andre kilder til Erik og Kirstens ekteskap enn Schønings opptegnelser.

3) Deretter var Erik gift med Anne Søfrensdatter; de er nevnt på et epitafium fra 1647 i Tingvoll-kirka. Jeg vet ikke om barn i dette ekteskapet.

4) Til siste var Erik gift med Dorte Henriksdatter Rytter, som døde i 1689 (Nordmøre skifteprotokoll 1688-96 fol. 30). De hadde dattera Kirsten – kanskje var hun oppkalt etter Eriks andre kone?

 

Takk for det! 

Det hadde vært interessant om noen kjenner mer til hytteskriveren Peder Pedersen Indset i Kvikne. "Skilderiet" av ham og hustru havnet i boet til Erik Pedersen Juuls sønnedatter Karen Pedersdatter Juul- hennes mann Boye Boyesen Friis. 

Legger en lenke til dette skifte med liste over bl.a. maleriene:

 

https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340447

 

Det hadde vært interessant å prøve å se mer på ektefeller og barn, og har prøvd å følge noe av jordegodset.

Erik Pedersen Gjul eide i 1647 (Skattematrikkelen 1647) hele/ parter i gårdene Glerumb, Børset,  Brøvig, Strubstad og Vågbøen i Brøske , Quenset og Lien i Gagnat. Vogsbøen og Giull bekkesager. I tillegg hadde han bygselen på Juelset i Romsdal len, Fræna, Våge åtting.

 

Som nevnt eide Peder Eriksen Juul i Verdal Julseth fra ca. 1664:

https://media.digitalarkivet.no/rk20090708320432 

 

I 1667 hadde Anders Eriksen part i Strubstad, Anne Eriksdatter i Vågbøen og Brechen, Jens Pedersen (gift med Alhed Eriksdatter?) i Brevig (Brøvig?), Hans Eriksen i Quenset og Lien. De står etter hverandre her i Stiftsamtstueregnskapet:

 

 https://media.digitalarkivet.no/rk20090709310684

 

Jeg så på skiftet til Hans Eriksen Juul fra 1691 som du henviste til , og der står det jordegods : Lien, Qenset og Søeset? Da er det sikkert den samme Hans Eriksen som eide Qenset og Lien i 1667.

Da er vel to sønner sikkert fastslått: Peder Eriksen Juul og Hans Eriksen Juul. Også svigersønnen Jens Pedersen- men  fantes det et skifte etter ham?

Anders Eriksen og Anne Eriksdatter har jeg ikke funnet noe mer om ennå.

 

Er det noen kommentarer?

 

Mvh.

 

Lisbeth

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Åsvold

At Hans Eriksen på Sogn i Tingvoll var sønn av Erik, framkommer også av skiftet etter Dortes nye ektemann Jesper Lambertsen Balchenborg i 1681 (Nordmøre sk.prot. 1681-89 fol. 35). Hans oppgis da å være bror av Dortes datter Kirsten Eriksdatter. Se: https://media.digitalarkivet.no/sk20090202620265.

 

Om Eriks datter Margrete: Hun var gift med Hans Aagesen Guldsteen / Glærum i Surnadal. Det framgår (som også angitt i denne debatten i Brukerforum: [#35456] Slekta til Annichen Christensdtr fra Surendalsøra f.ca 1669) av anførsel i odelsskatten for 1655, der det står at Hans har arvet jordegods i Glærum på sin kones vegne av Erich Pedersen Giuffll. Se:
https://media.digitalarkivet.no/rk20080916630545.
Skiftet etter Hans Aagesen ble holdt i 1674 (Nordmøre sk.prot. 1 fol. 197b):
https://media.digitalarkivet.no/sk20090202610404. Margrete Eriksdatter levde da, og det angis i skiftet at Jens Pedersen var hennes søsters mann.

 

Om Eriks datter Alheit: Skiftet etter hennes første mann Jens Pedersen ble holdt i 1677 (Nordmøre sk.prot. 1676-80 fol. 73), https://media.digitalarkivet.no/sk20090202620076. Jordegodset i Brevik nevnes i skiftet.

Skiftet etter hennes andre ektemann Bernt Johansen ble holdt i 1691 (Nordmøre sk.prot. 1688-96 fol. 86), https://media.digitalarkivet.no/sk20090202620646,

og det ble på nytt skiftet etter Alheits død i 1693 (Nordmøre sk.prot. 1688-96 fol. 193b), https://media.digitalarkivet.no/sk20090202620755.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Morset

Arne Dag Østigaard har i sin bok "Kongens kopperverk" (2008) en liste over personellet ved kopperverket i Kvikne og Indset på 1600-tallet.

Der har han Peder Pederssøn Mørch som bergskriver fra 1640 til 1649 og som hytteskriver ved Indset smeltehytte fra 1651 til 1657.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen
15 timer siden, Bjørn Olav Åsvold skrev:

At Hans Eriksen på Sogn i Tingvoll var sønn av Erik, framkommer også av skiftet etter Dortes nye ektemann Jesper Lambertsen Balchenborg i 1681 (Nordmøre sk.prot. 1681-89 fol. 35). Hans oppgis da å være bror av Dortes datter Kirsten Eriksdatter. Se: https://media.digitalarkivet.no/sk20090202620265.

 

Om Eriks datter Margrete: Hun var gift med Hans Aagesen Guldsteen / Glærum i Surnadal. Det framgår (som også angitt i denne debatten i Brukerforum: [#35456] Slekta til Annichen Christensdtr fra Surendalsøra f.ca 1669) av anførsel i odelsskatten for 1655, der det står at Hans har arvet jordegods i Glærum på sin kones vegne av Erich Pedersen Giuffll. Se:
https://media.digitalarkivet.no/rk20080916630545.
Skiftet etter Hans Aagesen ble holdt i 1674 (Nordmøre sk.prot. 1 fol. 197b):
https://media.digitalarkivet.no/sk20090202610404. Margrete Eriksdatter levde da, og det angis i skiftet at Jens Pedersen var hennes søsters mann.

 

Om Eriks datter Alheit: Skiftet etter hennes første mann Jens Pedersen ble holdt i 1677 (Nordmøre sk.prot. 1676-80 fol. 73), https://media.digitalarkivet.no/sk20090202620076. Jordegodset i Brevik nevnes i skiftet.

Skiftet etter hennes andre ektemann Bernt Johansen ble holdt i 1691 (Nordmøre sk.prot. 1688-96 fol. 86), https://media.digitalarkivet.no/sk20090202620646,

og det ble på nytt skiftet etter Alheits død i 1693 (Nordmøre sk.prot. 1688-96 fol. 193b), https://media.digitalarkivet.no/sk20090202620755.

 

Her var det mye interessant og mye å gripe fatt i!

Finner blant annet noen interessante opplysninger i Jesper Lambertsens lange skifte (har ikke lest hele i detalj..)  På s. 39a fremgår det at skiftebrev  etter Kirsten Eriksdatters sal far Erich Pedersen,  var utstedt 18 og 19 mars 1663.  Kirsten arvet bl.a. en sølvkanne med Erich Pedersen og  Dorthe Henriksdatters navn.  På s. 36 a er nevnt Erich Pedersen og Anne Sørensdatter "contrafeier (skilderier)- som Dorthe Henriksdatter arvet (s. 44b).

Som du skriver er også Hans Eriksen Sogen nevnt- På s. 39b står det noe om at Kirsten Eriksdatter ble tilbudt gårdene Wogbøen og Brechen, men takket nei, De ble også tilbudt Hans Eriksen som heller ikke ønsket disse gårdene. I 1667 var det som nevnt Anne Eriksdatter som eide disse. Utfra dette blir det vel sannsynlig at Anne Eriksdatter er død,  Kirsten er Dorthe Heriksdatter Rytters datter, og Hans Eriksen er nevnt som broren ( halvbror). De andre søsknene er ikke nevnt så vidt jeg kan se. Kontrafeier av Erich Pedersen og Anne Sørensdatter med i boet, som viser at Erich var gift med  Anne Sørensdatter før Dorthe Henriksdatter. 

 

Når det gjelder de andre skiftene, er det jo i hvert fall klart at Margrethe og Alheit var Erich Pedersens døtre.  Kanskje det finnes flere skifter av interesse? skal se på det.  

Hadde vært interessant å finne eventuelle skifter etter Anne Eriksdatter og Anders Eriksen.

(Peder Eriksen Juuls datter Karen var forøvrig gift med Anders Eriksen Bredal 1672? -må se på en evnt. sammenheng der. ) 

Det er ellers litt påfallende at Peder Eriksen Juul kun arvet Juelset og ikke øvrige gårder på Møre.  Han hadde noe odelsgods i verdal - I 1647 Holmli, Green, Setter, Sundby, Flaatten, Høiom.  Bl.a. Holmli, Bredvik, Lunden og Leerseth i Stjørdal er nevnt i Elisabeth Thomasdatter Friis skifte i 1707 

 

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen
3 timer siden, Per Morset skrev:

Arne Dag Østigaard har i sin bok "Kongens kopperverk" (2008) en liste over personellet ved kopperverket i Kvikne og Indset på 1600-tallet.

Der har han Peder Pederssøn Mørch som bergskriver fra 1640 til 1649 og som hytteskriver ved Indset smeltehytte fra 1651 til 1657.

Takk!. Da er det antagelig hytteskriveren Peder Pedersen Indseth,  som hadde etternavnet Mørch. Det står antagelig ikke noe om hvem han var gift med? Skal da være Karen Eriksdatter jfr. innlegg 3.  Ser han også er nevnt i Kvikne: en bygdebok bind 2 , s. 339 og 427, men uten at kone eller barn er nevnt.  Håper på ytterligere opplysninger, kommentarer...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen

Kjempefint å få kilder på dette også! Ser at det står at kirkeboken mangler opptegnelser 1650- 1657, og det var kanskje i dette tidsrommet Anne sørensdatter døde?  Kanskje f.eks. anne eriksdatter født? 

 

Ellers er Julset veldig interessant- siden det er noe av det første jeg har sett som Erich Pedersen eide , i tillegg til Gjul sag og Horsgaarden ( 1620 tallet) . Får ikke sett på det i dag, men sjekker det i morgen!

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Morset

Svar til # 11:

I Østigaards bok på s. 232 finner jeg følgende avsnitt:

Det ble et generasjonsskifte ved bergverka. Pionergjengen fra 1630-åra gikk fra borde. Bergskriver Mørck ble lut lei av sytinga og klagemåla fra Müller og trakk seg i 1655 tilbake for å leve av sitt jordegods. Han døde like før 1680. Kona Kirsti Eriksdotter gikk bort i 1687. Ekteparet hadde ingen arvinger. Fogd Anders Mortenssøn forvaltet eiendommene.

 

Et par opplysninger til om Peder Mørck og Kirsti Eriksdatter:

De bodde på Holte (Holtan) i Innset, en gard som ligger like nord for Innset kirke.

I 1642 forærte de et par flotte lysestaker av messing til kirka som da var ny.

I 1651 forærte de også en kalk med følgende innskrift:

Indset kierche gifvet til guds ære af Peder Pedersen Mørck og af Christen Andersen ladet forgylde. 1651.

 

Endret av Per Morset
Tillegg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen

Til #15

 

Det var jo veldig bra at konas navn er nevnt! Men hun heter Kirsti og ikke Karen. Det kan vel neppe være den Kirsten Eriksdatter som er nevnt i Jesper Lambertsens skifte, datter til Dorthe Henriksdatter Rytter og født 1658- 

Er det noen kildehenvisninger til opplysningene om Peder Mørk og Kirsti Eriksdatter død hhv før 1680 og 1687?  Jeg finner ikke skifter eller kirkebøker fra denne tiden for Kvikne, men kanskje det kan stå noe i fogderegnskapene. Det var oppgitt at de ikke hadde arvinger, men hvis Kirsti Eriksdatter var datter til Erik Pedersen Juul hadde hun jo slekt, søsken på Møre og i Verdal-   Det hadde vært av stor interesse å se på kildene her, og kan begynne å se litt på fogderegnskapene hvis det ikke er henvist til andre kilder? 

 

Jeg fant nå en annen bok på Nb: "Innset kirke 1642" av Knut Strand, Gunnar Størseth Flaa og Johan Frydenlund (1992) legger lenken her: 

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014052108022

 

Der er det bilder bl.a. av lysestakene. Her står det også at hustruens  navn var Kirsti Eriksdatter. De ga også døpefat i 1672 med initialene "PPM KED 1672".  I bunnen av fatet en inskribsjon på Hollandsk..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Per Morset

Nei, han har riktignok en lang litteraturliste, men ingen kildehenvisning til disse opplysningene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen

Det er også en egen bygdebok for Innset lagt ut på Nb:

 

https://www.nb.no/items/faa249e26e5605c46ffd0f34d9108e3f?page=5&searchText=Innset bygdebok

 

Under Holtan og Øien står det en del om Peder Pedersen Mørk, bl.a at han eide Slettet i Rennebu og 4 Dørum gårder i Oppdal. 

 

Tenkte da at jeg skulle sjekke pantebøker, og nå hadde jeg flaks! Første side i pantebok for Orkdal sorenskriveri 1688-1700:

 

https://media.digitalarkivet.no/tl20080313620005

 

Her  er det fra 1688: Dorethe sal. Jesper Lambertsen,  på Giul i Tingvoll , har solgt en av sine barns odelsjorder til Johan Ifuersen. Beliggende i Opdal, kaldt Hindset.   Om det er Kirsten Eriksdatter det siktes til her, fremgår ikke, men skal se om det er mer å finne her. 

 

Kanskje noen kjenner mer til Dørum gårdene og Hindset i Oppdal? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen

Det viser seg at det kan være feil at Peder Pedersen Mørks hustru het Kirsti- I fogderegnskapet for Orkdal 1687-88 står det klart og tydelig sal Karen (!) Peder Peders,  arvingene eide tre Dørum gårder. Det står også en liste over sal Jesper Lambertsens arvingers gods, bl.a. Hendset.

Høyre side:

https://media.digitalarkivet.no/rk20110504789914

 

 

Da viser det seg at det antagelig er riktig at Peder Pedersen Mørk Indseth var gift med Karen Eriksdatter. Attpåtil fremgår det i Skattematrikkelen for 1647, S-Trøndelag, at en Erich Pedersen eide tre Dørumgårder. Det står ikke hvor han bodde, men dette kan jo være Erich Pedersen Juul, og at dette var Karen Eriksdatters arv. 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Åsvold

Flott at du har funnet dette!

Og ja, det var Erich Pedersen på Juel som eide Dørum-gårder i Oppdal, se odelsskatten 1647, nederste innførsel på venstre side og to øverste innførsler på høyre side her: https://media.digitalarkivet.no/rk20080915620965

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen

OK! Da blir det interessant å finne eierforholdet til Dørumgårdene også før 1647. 

Så vidt jeg har sett var Kirsten Eriksdatter Blix fra Oppdal? Datter av Erik Lauritzen Blix? Dørumgårdene i Oppdal kan kanskje ha vært en arv fra henne hvis  Karen Eriksdatter var hennes datter.  Omtrent når var Kirsten Eriksdatter Blix født?  Karen Eriksdatter var gift med  Peder Pedersen Mørk som er nevnt allerede 1642 da han ga de to lysestakene til Innset kirke, og regner med de må ha giftet seg mye senere.  I 1672 er initialene til begge inngravert på døpefatet.

 

De øvrige Dørumgårdene var i 1647 eid av Olle Krage (?) fra Nordmøre ihht. odelsskatten.   I 1624 var Dørumgårder også eid av Møringer:  Oluff Krogvigen, Gudmund Tyrvig , Oluf Fossen og Oluf Iversen. Erich Pedersen står ikke her: (Odelsgods i Oppdal , utenbygds eiermenn). Men det er vanskelig å si om dette er gårdene Erich Juul eller Olle Krage eide i 1647.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/39903/27

 

Spørsmålet er også om Erik Blix har eide en eller flere av Dørumgårdene, men jeg har ikke funnet noe om det. Kjenner du til  de andre eierne av Dørum fra Nordmøre?

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Åsvold

Jeg kjenner ikke til disse andre møringene – håper noen nordmørseksperter kan bidra!


Simon Ellefsen (http://www.nose.dk/Norge/bullballe.html#8) angir at Erik Blix’ enke Maren Jensdatter Bull levde så sent som i 1644, og at hun da eide Glærum på Nordmøre. Som kilde angis Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 77. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103.

Var det dette jordegodset i Glærem som Hans Aagesen (g.m. Erik Pedersens datter Margrete) senere overtok (jfr. innlegg #8)?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen

Tror det er det- Erik Pedersen Juul eide 1 spann og hadde bygsel i 1647 (skattematrikkelen). En del av jordegodset kan kanskje ha kommet fra Maren Bull også. Det er sikkert mye av det Erik Juul eide som kom fra hans forskjellige ekteskap, mens noe av hans tidlige eiendommer kan være egen odel og arvegods. Det hadde vært fint om det går an å finne ut hvilken slekt de forskjellige gårdene kom fra, men det er jo veldig tidkrevende. Jeg har NST 3 på CD, så skal slå det opp!

 

Jeg gikk gjennom en del lensregnskap og jordebøker for et par år siden. Etter omleggingen av Digitalarkivet må jeg bruke mye tid på å finne dette igjen dessverre. Har notert at første gang Erich Pedersen er nevnt  var 1620, skattet av Giull flomsag. Det samme 1623. Fra 1624 (Stattholderarkiver Rosstjeneste) : Erich Persen på Affrøen på Nordmøre udj Jellsett ..  (Tror det kan være Julset-)  . Også dette i 1624: Her Anders Pedersen på Tingvold og hans broder Erich Pedersen eier i Hossgaarden 3 woger  1/2 p.  Det er veldig interessant å finne ut mer om dette.  Faren skal være Peder Andersen, sogneprest i Aukra- men har ikke kommet så langt med å finne ut av det ennå.

 

Håper også at noen med kjennskap til Nordmøre, Oppdal (Dørum) og Blix kan bidra! 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lisbeth Løchen

Har sett på Sollieds artikkelen i NST III og det står ikke særlig mer om Kirsten Eriksdatter Blix og Erik Pedersen Juul  der enn det som fremgår i lenken som ble lagt inn # 22.  Det er henvist til "Opptegnelser fra 1700 tallet, Bernhofteres Familiebog, avskrift i Lassens samlinger-RA. 

Maren Jensdatter Bull eide Glærum på Nordmøre i 1644 (uten henvisning til kilde).  Utfra det er i hvert fall den gården sannsynlig arv etter Kirsten Eriksdtr. Blix.  

Det står ikke fødselsår for Kirsten Eriksdatter, men Erik Lauritzen Blix  (ca. 1570-1633)  og Maren Jensdatter Bull giftet seg ca. 1607.  Sogneprest i Oppdal 1607. Erik Blix død 1633.  

 

Har fått hjelp til oppslag, kopi fra Oppdal bygdebøker  (takk!) .  Der står det mye om Dørremgårdene, men stort sett er det ikke omtalt eiere før 1648.  Erik Pedersen Gjul eier av de tre gårdene i Ytre Dørrem 1648 og 1661. Peder Pedersen Innset eier i 1666, og hans enke 1679. Brukerne på gårdene fikk skjøte fra oberstløytnant Lemfort i 1701. Kan se på panteboken og se om det står noe der om tidligere eiere.

Peder Pedersen Innseth eide Ytre Dørrem  i 1666,  anta da at det var giftingsgods, og hans kone Karen Eriksdatter arvet gårdene av Erich Juul etter hans død i 1663.

 

Ole Krog ( står "på Nordmør" i odelsskatten 1647) var eier av hele Østre Dørrem 1648 -  Bersvend Tevik, Nordmøre en av gårdene (Utigard) i 1661, Torstein Krøgvig 1666. 24. mars 1706 fikk Erik Rasmussen skjøte fra Anders Hansen Jul i Romsdalen- dette er vel sønnen til Hans Eriksen Juul?  Også en Bendix Mahle i Romsdalen er nevnt som eier av en av Østre Dørremgårdene i 1692. 

 

Når det gjelder Hindset, jfr. # 18, var det Jesper Lambertsen som eide det, og  da er det sannsynligvis  et av hans barns odel som Dorthe Rytter selger i 1688.

 

Vet ikke om dette hjalp noe særlig! Det hadde vært interessant å finne eierforholdene spesielt for Ytre Dørrem før 1647. Antar at det er Østre Dørrem som eies av  Oluff Krogvigen, Gudmund Tyrvig , Oluf Fossen og Oluf Iversen i 1624 , jfr. # 21.   

 

 

 

Endret av Lisbeth Løchen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.