Jump to content
Arkivverket
Mikkel Eide Eriksen

Slægten Lude/Luth/Luden/osv i Bergen 17. og 18. århundrede

Recommended Posts

Mikkel Eide Eriksen

Hej

 
Jeg nedstammer fra Margrethe Reinersdatter Lude (1733–?). Hun var gift med stadsmægler i Bergen Ole Thuesen (1727–72) som var af en købmandsslægt fra Nykøbing Falster i Danmark.
 
Hendes forældre var styrmand Reinert Lude (~1701–47) og Cathrina Jansdatter Smidt (?–1746). Cathrina kaldes mærkeligt nok C. Reutzer ved en søn Reinerts fødsel i 1739, ellers kaldes hun Smidt ved alle hændelser jeg har fundet i kirkebøgerne. Måske en sammenblanding med en C. Reutzer der var gift med en Jan Ludt? Jeg har ikke kunnet finde hendes forældre.
 
Reinert Ludes forældre var skipper Jan/Johan Lude (?–1722) og Margaretha Reinertsdatter Messing (?–1746). Margarethas forfædre har jeg rimelig styr på.
 
Jan Ludes fader skal også have heddet Jan: i skiftet efter søsteren Ane Lude nævnes en anden søster Elsebe, gift med Jan Ollertsen Holman; ved deres vielse hedder hun Elsebe Jansdatter Lude. Jan Lude den ældre har jeg dog ikke kunnet finde pga. manglende kirkebøger.
 
Jeg har så fundet dette arveafkald:
 

Kiendis Jeg Johan Lud, s.s. Theol: Studiosus

og hermed vitterlig giør at efftersom min Sal: Fader

Johan Lud, fordum Borger og indvohner udj Bergen
udj min ungdoms aare mig er frafalden, da hafuer
min H: kiere moder Marie Blechmand dend velEdle
og velbr. Mand Gerardt Macodj Kgl Majts velbetroede
obrist Leutnant ofuer det Regiment de Marine
udj Bergenhuus ampt, hans Jdtzige Kiereste udi
Rettens [Vid..] og dannemendz ofuer verelße,
udsagt mig hvad ieg effter bemte min Sl: Fader arf
mueligen kunde tilfalde, huilchet bemte min H Kiere
Stiffader Sl: obrist Leutnant Macodij og bemte min
kiere Moder nu altsammen til mig erlagt og betalt
hafuer mindste med mindste, huorfor ieg tacher velbemte
mine Kiere forældre for god og opRichtig med handling
sampt fornøyelig og fuldkommen lefuerantz i alle maader
--
Og derfor for mig og mine arfuinger vil hafue noch
velbemte min kiere Forældre for samme min fædrene
arf quiteret sampt fuld kommen afkald gifuet for
fødde og u-fødde, og lofuer herhos at holde dennem
og deris arfuinger sampt ofuer formøndere udi
Dom Kirke Sogn og alle andre ved kommende fri for
Kræffues og skadesløs i alle optenchelige maader, dette
til Bekræfftelse hafuer ieg skriefuen min egen Haand
herneden under, og mit Zignet hostrøcht, actum
Jn Amsterdam dend 18 Maj 1688
 
L.S.
Johan Luden
 
Forbemte 6 brefue ere ind førte
dend 29 April 89
 
Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.a.1c, Sted: Bergen byfogd- og byskriverembete, Oppbevaringssted: SAB; Pantebok 1688–90; fol. 46
 
 
Marie Blechmand nævnes som enke i 1670 og blev gift med Gerhard Macody 10. februar 1675, så Johan Lud den ældre fra afkaldet må være død senest i 1660erne. Han kan således godt være fader til Johan/Jan L. som får en søn Reinert L. ~1701. Denne Johan skulle så være skriveren af afkaldet.
 
Men hvordan kan jeg (mod)bevise det? Det virker iøvrigt lidt usædvanligt at en stud.theol. bliver skipper...
 
mvh
Mikkel

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Terje E Skrolsvik

Ja si hva som er rett :) 

 

Jeg har Jan/Johan Lude  som første mann til Marie Blichmand.

 

Notert med 3 barn: Jan , Anne og Elsebe.  Har ikke sett noe utdannelse på denne Jan Lude/Luth.

 

Jan har antagelig vært enkemann da han ble gift med Marie. Det kommer frem i skiftet etter Anne at hun hadde 1 fuldbror Jan, en halvbror Alrich og en søster Elsebe.

Hvem som er mor til Alrech  vet jeg ikke, men han etterlater seg ei datter Alheit 15 år i 1740.

 

Marie Blichman er vel ikke noe hvem som helst.  Jan Lude står det om i Norhordaland tingbok nr 14  side 6b 14/4-1675.

Enken satt med flere gårder etter mannen fra 1672. Og han hun giftet seg opp med, Gierhart Macodi, var fra Irland, av Fransk adelslekt.

Han hadde 3 uekte barn østpå før han kom til Bergen.

Deres datter Josine Marie  f 1675 ble gift med Hans Schønnebøl sønn av Manderup Pedersen Schønnebøl og Hustru Maren Jørgensdatter Staur. Adelsfolk.

 

Så Jan Lude/Ludt den eldre hadde 4 barn.

 

Og Jan den yngre Lude/Ludt g m Margaretha Reinertsdatter Messing er notert med 6 barn:

 

Jacob, Hans, Reinert,Alrich,Petter og Anna.

 

Mvh

Terje

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mikkel Eide Eriksen

Hej Terje

 

Tusind tak for supplerende information! Så du er enig at Jan Lude & Maria Blichmand er farmor og farfar til Reinert Lude.

 

Der er en Jan Luden der får borgerskab i Bergen 16. april 1661, født i Amsterdam (hvor afkaldet jo også er skrevet). Han kunne være den ældre:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/sok/13/100105?fornavn=&etternavn=Lu*&kjonn=&stilling_stand=&dato_borgerskap=&borgarskap=&fodselsdato=&fodselsaar=&fodestad=&omrade=&id=

 

I Amsterdam Stadsarchief har jeg fundet denne familie, suppleret med et par links til kirkebøger på FamilySearch, som kunne være den ældres familie (han i så fald døbt 6. december 1626):

https://archief.amsterdam/indexen/index.nl.html

 


inschrijvingsdatum: 24-03-1621

naam bruidegom: Luden, Jan (oud 25 jars)

naam bruid: Jans, Neeltje (oud 16 jars)

bronverwijzing: DTB 426, p.4

opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

url: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-C1N3

 

kind: , Elisabet

doopdatum: 21-12-1625

kerk: Nieuwe Kerk

godsdienst: Hervormd

vader: Loude, Jan

moeder: Jans, Neeltje

bronverwijzing: DTB 40, p.326

 

kind: , Jan

doopdatum: 06-12-1626

kerk: Nieuwe Kerk

godsdienst: Hervormd

vader: Loudingh, Jan

moeder: Jans, Neeltje

bronverwijzing: DTB 40, p.371

url: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Q2-4HXC

 

kind: , Claes

doopdatum: 07-11-1627

kerk: Oude Kerk

godsdienst: Hervormd

vader: Luiden, Jan

moeder: Jans, Neeltjen

bronverwijzing: DTB 6, p.189

 

kind: , Jacob

doopdatum: 28-01-1629

kerk: Nieuwe Kerk

godsdienst: Hervormd

vader: Luden, Jan

moeder: Jans, Neeltje

bronverwijzing: DTB 41, p.5

url: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-H46L

 

kind: , Claes

doopdatum: 17-10-1630

kerk: Oude Kerk

godsdienst: Hervormd

vader: Luiden, Jan

moeder: Jans, Neeltje

bronverwijzing: DTB 6, p.285

 

 

Dette kunne være den yngre (skriveren af afkaldet) med en tidligere hustru (før Margaretha Messing)...

 

 


kind: Maria

doopdatum: 22-12-1688

kerk: Zuiderkerk

godsdienst: Hervormd

vader: Luden, Johan

moeder: [van] Campen, Johanna Joachima

bronverwijzing: DTB 98, p.122

Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

Doopregister: NL-SAA-24740280

 

 

Familien Luden fra Amsterdam var i så fald hollandsk reformerte. Var der en reformert kirke i Bergen på daværende?

 

mvh

Mikkel

 

Tilføjet: Gerhard Macodys første kone var Josine Marie de Briers, de blev gift 3. april 1663 (Danske Kancelli, Norske Tegnelser, via Hirsch). Datteren med Maria Blichmand er velnok opkaldt efter hende.

Edited by Mikkel Eide Eriksen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mikkel Eide Eriksen

Hej igen

 

Har fundet denne side, ved ikke hvor pålidelig den er:

https://www.genealogieonline.nl/en/west-europese-adel/I1073929717.php

 

Den har kun een søn af Johan Luden og Maria "Bleekmans", navnlig Johan Luden 1668–1737 som var gift med Johanna Joachima van Campen, og altså ikke er identisk med Johan/Jan Lude gift med Margaretha Messing...

 

Det virker som om der var flere samtidige Jan/Johan Luden som ikke var "vores" far/søn...

 

mvh

Mikkel

Edited by Mikkel Eide Eriksen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Johan Luden født i Bergen er regnet som stamfar til kjøpmann (fisk fra Norge) og forsikrings slekta Luden i Amsterdam.

 

De stamvader van de Amsterdamse familie Luden was Johan Luden, geboren te Bergen in Noorwegen in 1668. Hij vestigde zich aan het eind van de zeventiende eeuw als stokviskoopman in de Zandstraat te Amsterdam. De stokvisnegotie werd voortgezet door zijn twee zonen en kleinzoons, die ook een assurantiebedrijf voerden. In de loop van de achttiende eeuw waren verschillende leden van deze familie werkzaam als commissarissen van de Wisselbank en het accent van hun activiteiten werd verlegd naar de geldhandel. De generaties die daarop volgden (1860 1940) hielden zich primair bezig met het bankvak, onder meer bij de firma’s Hope en Co. en Van Loon en Co. In de negentiende eeuw vertrokken meerdere leden van de familie naar landgoederen rond Doorn en Overveen. Omstreeks 1950 werd een aantal van deze gebieden weer verkocht, onder andere aan de gemeenten Doorn en Bloemendaal. Van de drie zonen uit de laatste generatie (1890 1960) bleven er twee ongetrouwd. De derde verdronk in de Noordzee met achterlating van een zoontje, die op twaalfjarige leeftijd overleed aan tuberculose. Hierdoor stierf de familie Luden in 1968 uit. Geschiedenis van de familie Luden per generatie. Jacob Luden (1703 - 1784) en Hendrik Luden (1709 - 1752) De beide broers Jacob en Hendrik Luden handelden gezamelijk in stokvis. Hendrik was tevens overman van het stokviskopersgilde. Na het overlijden van Hendrik trouwde diens weduwe Catharina Hedwig Lubekker in 1754 met Jurriaan Bartelse. Hij zette de zaken van Hendrik voort. In 1778 gingen Jurriaan en twee zonen van Hendrik, Johannes en Petrus, een compagnieschap aan in de stokvishandel ’De firma Bartelse en Luden relatief tot de negotie’. Daarnaast had Jurriaan nog een assurantiebedrijf. Na het overlijden van Jurriaan in 1779 werden de pakhuizen Bergen, Finmarken en Drontheim, waarin de firma was gevestigd, en alle gereedschappen behorende tot de negotie toebedeeld aan Johannes en Petrus. De pakhuizen Geloof, Hoop en Liefde op de Prinsengracht waren eigendom van Jacob Luden. Hij kocht deze voormalige brouwerij ’De Drie Schulpen’ op de Prinsengracht in 1753 en verbouwde het complex tot de drie bovengenoemde pakhuizen. Hij bezat ook zes pakhuizen op het Rapenburg. Na zijn overlijden kreeg zijn oudste zoon Johannes de pakhuizen Geloof en Hoop en de buitenplaats Vreedeveldt. De tweede zoon Dirk verwierf onder meer het pakhuis De Liefde en het oude woonhuis op de Keizersgracht 105, dat Jacob Luden in 1762 had gekocht. In 1801 kocht Johannes het pakhuis De Liefde van zijn broer Dirk. Johannes en Petrus Luden traden op als executeur-testamentair van Jurriaan Bartelse. Johannes Luden Hendriksz (1739 1794) en Petrus Luden (1749 1822) Johannes Luden Hendriksz was onder meer reder en koopman op de West, assuradeur bij de firma Luden en Speciaal, later Luden en Co., overman van het stokviskopersgilde en commissaris van de Wisselbank, de voornaamste ’bank’ ten tijde van de Republiek. Johannes was tevens een der directeuren van de lijnbaan ’Het groote Speeljacht’, opgericht in 1767. Deze lijnbaan werd in 1808 geliquideerd. Andere lijnbanen die hij in eigendom had waren ’Het huis van Egmond’ en ’Het schild van Frankrijk’. Hij trouwde in 1763 met Catharina Speciaal, dochter van Hendrik Speciaal en Maria Johanna de Visscher. Zij was de kleindochter van Jacob Speciaal, koopman en assuradeur, schepen en later burgemeester te Oostzaan. Twee jaar na het overlijden van zijn vrouw trouwde Johannes in 1778 met Margareta Martina Dibbetz, dochter van Margaretha Smit en Frederik Dibbetz, die onder meer bankier was bij de firma Fred. Dibbetz en Zoon. Johannes overleed in 1794. In 1797 werd de Compagnieschap in de stokvishandel ’Bartelse en Luden’ gescheiden en verdeeld, waarbij Petrus Luden werd aangesteld tot beheerder van de pakhuizen met de restrictie om over het gevoerde bewind jaarlijks verantwoording af te leggen aan de erfgenamen. Pas in 1810 werd zijn nalatenschap finaal gescheiden en gedeeld. Zijn broer Petrus begon op dertienjarige leeftijd bij het comptoir van Theodore Passalaique en Zoon. Na een leerperiode van zeven jaar nam hij het besluit om voor zichzelf te beginnen en hij verzocht om een veniam aetatis. Hij trouwde in 1774 met Dorothea Mathilda Hemmij, dochter van Johan Coelestinus Hemmij en Magtilda Vergeel. In 1780 werd Petrus procuratiehouder van de firma ’Johannes Vergeel en Co.’, deze firma werd geleid door zijn schoonmoeder. Petrus en Dorothea Mathilda hadden een kind, een jong gestorven zoon Johannes (12 juni 1776 - 2 december 1776), en lieten bij hun dood geen nakomeling na. Jurriaan Bartelse, Jacob Speciaal, Jacob Luden Hendriksz, Petrus Luden en Hendrik Luden werden aangesteld tot executeurtestamentair van Johannes Luden Hendriksz. Stukken betreffende zijn nalatenschap zijn te vinden bij zijn broer Petrus Luden en zijn zoon Jacob Hendrik Luden. Jacob Hendrik Luden (1765 1838) Jacob Hendrik was bankier, hij had zijn eigen onderneming de ’Firma Jacob Hendrik Luden en Zoonen’, hij was lid van de Raad van

 

 

Google translater

Patriarken av familien i Amsterdam Luden Luden Johan ble født i Bergen, Norge i 1668. Han bosatte seg på slutten av det syttende århundre som torsk kjøpmann i Sables Amsterdam. Fiske eksporten ble videreført av sine to sønner og barnebarn, som også kjørte en forsikringsvirksomhet. I løpet av det attende århundre var flere medlemmer av denne familien ansatt som bankdirektører, og fokuset på deres aktiviteter ble skiftet til pengemarkedet. De generasjonene som fulgte (1860 1940) var hovedsakelig opptatt av banksektoren, blant annet hos Hope and Co.-selskapene. og van loon og co I det nittende århundre forlot flere familiemedlemmer for eiendommer rundt Doorn og Overveen. Rundt 1950 ble flere av disse områdene solgt igjen, blant annet til byene Doorn og Bloemendaal. Av de tre sønner av den siste generasjonen (1890 1960) forblir to ugifte. Den tredje personen druknet i Nordsjøen og etterlot en sønn som døde av tuberkulose i en alder av tolv. Dette førte til at familien Luden døde i 1968. Historien om familien Luden per generasjon. Jacob Luden (1703 - 1784) og Hendrik Luden (1709 - 1752) Både brødrene Jacob og Hendrik Luden samarbeidet i tørrfisk. Hendrik var også overmannen av stockfish-guilden. Etter Hendriks død giftet sin enke Catharina Hedwig Lubekker Jurriaan Bartelse i 1754. Han fortsatte Hendriks virksomhet. I 1778 kom Jurriaan og to sønner av Hendrik, Johannes og Petrus til et selskap i havfiskmarkedet 'De firma Bartelse og Luden relativt til handel'. Jurriaan hadde også et forsikringsselskap. Etter døden av Jurriaan i 1779 var lagrene fjellene, Finmarken og Trondheim, hvor selskapet ble etablert, og alle verktøy som tilhører negotie tildelt John og Peter. Varene Faith, Hope and Love på Prinsengracht tilhørte Jacob Luden. Han kjøpte dette tidligere bryggeriet 'De Drie Schulpen' på Prinsengracht i 1753 og konverterte komplekset til de tre nevnte varehusene. Han eide også seks varehus på Rapenburg. Etter hans død mottok hans eldste sønn Johannes varehusene Geloof en Hoop og eiendommen Vreedeveldt. Den andre sønnen Dirk, kjøpte varehuset De Liefde og det gamle huset på Keizersgracht 105, som Jacob Luden hadde kjøpt i 1762. I 180 kjøpte Johannes lageret De Liefde fra sin bror Dirk. Johannes og Petrus Luden oppførte seg som eksekutør testamentary av Jurriaan Bartelse. John Luden Hendriksz (1739 1794) og Peter Luden (1749 1822) John Luden Hendriksz ble inkludert reder og kjøpmann i Vesten, garantist på Luden fast og Special, senere Luden og Co, Overman av tørrfisk kobber laug og kommissær for Exchange Bank , hovedbanken på Republikkenstidspunktet. Johannes var også en av regissørene for lineingen "Het groot Speeljacht", grunnlagt i 1767. Denne linjen ble avsluttet i 1808. Andre linjejobber han eide var "The House of Egmond" og "The Shield of France". Han giftet seg med Catharina Speciaal i 1763, datter av Hendrik Speciaal og Maria Johanna de Visscher. Hun var barnebarn til Jacob Speciaal, handelsmann og forsikringsselskap, skip og senere borgmester i Oostzaan. To år etter drapet på sin kone i 1778, giftet John med Margareta Dibbetz Martina, datter av Frederick og Margaret Smith Dibbetz, som var blant flere banker i firmaet Fred. Dibbetz og Sønn. John døde i 1794. I 1797 selskapets styre var i torsk handel 'Bartelse og Luden' separert og delt, med Peter Luden ble utnevnt til leder av lagrene med begrensningen å være ansvarlig årlig på politiske regimet til arvingene. Først i 1810 ble arven hans endelig skilt og delt. Hans bror Petrus startet i en alder av tretten på kompostet Theodore Passalaique og Son. Etter en syvårig læringsperiode bestemte han seg for å starte for seg selv og han ba om en veniam aetatis. Han giftet seg i 1774 med Dorothea Mathilda Hemmij, datter av Johan Coelestinus Hemmij og Magtilda Vergeel. I 1780 ble Peter eier av selskapet 'Johannes Vergeel en Co.', dette selskapet ble ledet av svigermor. Peter og Dorothea Mathilda hadde et barn, en ung avdød sønn Johannes (12. juni 1776 - 2. desember 1776), og ga ingen avkom ved døden. Jurriaan Bartelse, Jacob Speciaal, Jacob Luden Hendriksz, Petrus Luden og Hendrik Luden ble utnevnt til testamente til Johannes Luden Hendriksz. Dokumenter om arven hans kan bli funnet med sin bror Petrus Luden og hans sønn Jacob Hendrik Luden. Jacob Hendrik Luden (1765 1838) Jacob Henry var en bankmann, hadde han sitt eget selskap, "Selskapet Jacob Hendrik Luden and Sons', han var medlem av styret i

 

 

Mvh

Ivar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mikkel Eide Eriksen

Hej Ivar

 

Interessant! Jeg tror vi er tæt på at finde forbindelsen, men det fældende bevis mangler stadig.

 

Jan/Johan Lude (<1681–1722) skipper i Bergen, sin fader hed Jan (ud fra Elsebes patronym) og må ud fra børns aldre være født før 1642. 

 

Johan Luden (1668–1737) købmand i Amsterdam, sin fader hed Johannes/Johan Luden (1626–1669) og var gift med Gerhard Macodis enke Maria Blichmand; han flyttede på et tidspunkt til Amsterdam.

 

Var Jan Lude den ældre i Bergen og Johannes Luden i Bergen/Amsterdam identiske (men hvorfor så to sønner med samme navn?) eller var de mon snarere brødre?

 

mvh

Mikkel

 

Tilføjet: link til familiearkiv

https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/922.nl.html

Edited by Mikkel Eide Eriksen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.