Gå til innhold
Arkivverket
Morten Sylte

S&F, Bremanger og Eid - Mari Simensdatter g. Ytre Isane (ca. 1698-1775), kven var ho?

Recommended Posts

Morten Sylte

Eg vil gjerne våge påstanden at Mari Simensdatter gift med Ole Sakariasen Isane Ytre i dåverande Davik skibbreide (no Bremanger kommune) er identisk med Mari Simensdatter Ytre Torheim, også i dåverande Davik, no i Eid kommune. Eg skal forsøke å underbyggje påstanden min men eg er slett ikkje sikker og håpar difor nokon kan sitje med ei kjelde som er betre enn dei indisiane eg sit med. Trulig kan ein og argumentere for at dei opplysningane eg kjem med her kan underbyggje at far til Ole (Sakarias Markvardsen) [også] var frå Torheim ...

 

Ole og Mari gifte seg trulig rundt 1720. Kjelde for dette har eg ikkje funne anna enn at elste sonen - Lars Olsen -  var fødd ca 1722 ifølge dødsinnføringa i kyrkjeboka. Ole var barnefødd på Ytre Isane 5 kring 1688 (død ca 1743 (Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Tingbok I A 28, 1741-1744. Sjå nederst vs og øverst hs)) og var son av Sakarias Markvardsen (Markusen) (kjelde Bremanger Bygdebok  bind 4, side 324). Brødrene Ole og Markvard (Markus) er nemnde i skiftet etter Sakarias i 1708. Dette skifet har også nokre andre svært interessante opplysningar som på ein måte er del av grunnlaget for hypotesen min om Mari.

 

Her kjem det fram at vergen til enka etter Sakarias var ein Abraham [Hansen] Torheim. Vidare at Rasmus Christensen Vik (i Ålfoten) og Ivar/Iver Torheim var formyndarar for kvar si datter etter Sakarias. Abraham Torheim og Iver Torheim var svogerar og gifte med kvar si datter av Kristen Kristensen Vik og kona Kristi (Skifte). Iver Torheim var gift med enka etter Simen Olsen Torheim - far til Mari Simensdatter Ytre Torheim.

 

Rasmus Christensen Vik sin syster Inger vart gift med Mons Olsen Midtgård i Måløy. Far til denne Mons var Ole Simensen Midtgård som var son av Simen Olsen Torheim og bror av Anders Simensen Isane og halvbror til Mari Simensdatter Torheim.

 

Oppsumert kan ein seie at mange av dei involverte hadde tilknytning til Torheim. Fortsatt kun indisiar med tanke på Mari og Torheim.

 

I 1705 vart det halde skifte etter nemnde Simen Olsen Torheim. Arvingar i skiftet er enka Ane/Anne Kristensdatter og dattera Maren/Mari som han fikk med ho. Dessutan sønene Ole og Anders som han hadde med forrige avdøde kone [digresjon - ikkje umulig at hennar namn kan ha vore Mari/Maren/Marit sidan fyrste datter i nytt ekteskap vart døypt Mari /digresjon]. Her får ein vite at dattera er sju år gamal, dvs fødd ca 1698. Denne alderen er interessant. Fordi - innføringa i kyrkjeboka i 1775 fortel at Mari Simensdatter Isene var 77 år gamal då ho døydde, dvs fødd ca 1698. Muligens tilfeldig, men likevel nok eit indisium! Skiftet etter ho vart halde same året utan at det der kjem fram nokon informasjon (som eg kan finne iallefall) som knyter ho til Simen Olsen Torheim.

 

Som sagt er det mykje som knyter Ole og Mari Ytre Isane til Torheim. Korvidt Mari er knytt til Simen Olsen Torheim er fortsatt usikkert, men det er mykje som talar for.

 

Grunnen til at eg nemner at Sakarias Markusen Isene og kan vere tilknytt [ytre] Torheim er at det i manntalet i 1666 er nemndt ein Markvar (Markus) Sakariasen som brukar der. Her er også (blandt andre) sonen Sakarias 14 år nemndt, og i tilfelle fødd ca 1652. "Min" Sakarias på Isane har eg funne var fødd ca 1648/49 (manntalet 1701). Nær nok i alder til at det kan vere mulig. At personar med knytning til farsgarden vert henta inn som vergar i skiftet i 1708 er vel heller ikkje usansynlig! Men! Hensikta med tråden er å finne opphavet til Mari sjølv om eg sjølvsagt ikkje motset meg å få opplysningar om opphavet til Sakarias skulle dei kome for dagen! Eg er heller svært takknemlig og tek imot med glede. :-)

 

Sjølv om opplysningane etter mitt syn antydar samanhengen kan ein ikkje, basert kun på dette, konstatere at Mari/Maren Simensdatter Torheim var same dama som gifte seg med Ole Sakariasen Isene. Håpar at fleire opplysningar kan dukke opp. Kanskje har nokon andre allereie sett på dette og konstatert at det eg påstår er feil ... eller korrekt?

Endret av Morten Sylte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Sylte

Takk for det, Aase.

 

Litt usikker på om eg forstår skiftet korrekt og klarar å kople det mot "min" Sakarias. Ser at Sakarias Ytre Isane er nemnd med inngåande gjeld til boet, men ingenting om slektsforhold.

 

"edit" Er det kanskje Synnøve Sakariasdatter som er den eg bør sjå etter? Er ho den same Synnøve som var gift med Markvar på Ytre Torheim?

 

Ser forresten at Årstein Svihaug har sett opp at ei Magnihild Sakariasen skal ha vore fyrste kona til Simon Tollefsen Isehaug.  Er ho same dama som det er skifta etter i 1705 so må no vel det vere feil?? I skiftet du refererar til står no etter det eg kan forstå klart og tydelig at ho er "pige" og også kun boande hjå Simon Tollefsen.

Endret av Morten Sylte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Det er utruleg vanskeleg å holde orden på denne familien, fordi der er mykje like namn og få konkrete årstal.

 

Dessverre har ikkje skrivaren greidd å få ned namna til sønene til Synnøve Sakariasdtr, det står berre ho har tre søner, men i tillegg har ho dottera Kari Markvardsdtr - så Synnøve har vore gift med ein Markvard.

 

Magnhild Sakariasdtr var så avgjort ikkje gift; det er endå ein av dei altfor mange feila som har kome inn i Bremanger bygdebok. Gamle Jacob Aaland visste samanhengen og har ikkje gifta dei.

 

Sidan det står at ho er fødd på Torheim, veit vi at syskena også er det - utan at vi får all verda meir ut av det.

 

Elles er der ein arving til i skiftet etter Simon Olson Torheim i 1705 - sonen Peder er ikkje nemnd i innleiinga, men kjem med seinare, td øverst på 107b. I neste spalte står at han er blind.

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Sylte

Interessant skifte etter broren Anders Simensen og kona. Eg heller var ikkje klar over dette skiftet! So tusen takk for det!! (Eg er nemlig etterkomar også etter ham og dattera hans Gunhild g. Orheimsbakken :-) )

 

Men her kjem vel heller dessverre ikkje noko fram ang. systera Mari. Ser dei gjer opp og likviderar boet etter seg og vel ser ut til å ha busett seg hjå dattera Christi Andersdatter Vik.

Endret av Morten Sylte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Det stemmer. Men alle skifta inneheld små bitar av puslespelet, og vi kan håpe at vi ein dag finn eit barnlaust skifte som løyser floken?

 

Redigert: Her er rett nok eit barnlaust skifte med mykje opplysningar, men litt i utkanten av ditt problem, gjerne. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24229/218/

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Inge Nygård

Peder Simonsen frå Torheim er vel han det er skifteekstrakt etter på Indre Isane i 1742: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24225/30/

Diverre er det berre dei umyndige arvingane som vert nemnde her.

 

Elles var det skifte etter SImon Iversen Torheim i 1749. Han må vel vere ein halvbror til Mari Simonsdtr. Torheim. Til slutt i skiftet vert det nemnt at han hadde vore formyndar for Magnilde Olsdtr. ytre Isane, som no istaden fekk bror sin, Lars Olsen, som sin formyndar (sjå nedst på s.262a): http://arkivverket.no/URN:sk_read/24227/265/

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Sylte

Aase:

 

Ja, ein får håpe noko slikt dukkar opp  :rolleyes: . Men, veit du om det har vore gjort nokon gransking av tingbøkene angåande denne familien??

 

Inge:

 

Takk for det skiftet også. Formyndarskapet kan vel reknast som endå eit indisium sjølv om det i seg sjølv ikkje beviser noko som helst. For det var vel ikkje "kven som helst" som vart oppnemnde som formyndarar rundt om. Fyrst nær, so litt fjærnare slekt før ein evt. gjekk til øvrigheit eller "velhøvelige og respekterte" bygdefolk?

 

Eit konkret spørsmål eg håpar nokon kan svare på. Kva var "regelen" med tanke på kven som vart oppnemnde som formyndarar?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Skiftet etter Simon Ivarson har eg sett før, men EI opplysning har gått meg hus forbi, nemleg at han har vore formyndar for Valdemar Martinusson Hope. Då kan det vel ikkje vere tvil om at Valdemar si mor, Dorte Ivarsdtr, må vere syster til Simon.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Sylte

Her, Aase, er skifteekstraktet etter Martinius Valdemarsen Hope. Morbroderen Simen Iversen Torheim er nemnd som formyndar for Valdemar :-)

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Skifteprotokoll A 8 , 1733-1744, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24225/87/

 

Dessverre ingenting om halvsystera Mari her heller <_<

Endret av Morten Sylte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Ein ting til: Du spør i fyrste innlegget om Sakarias Markvard/Markusson også kan vere frå Torheim - og det kan det vel ikkje vere tvil om at han er, viss vi ser på 1666-manntalet. På Torheim finn vi brukaren Markvard med 5 søner: Zacharias 14 år, Oluff 12 år, Mickel 11, Anders 9 år og Rasmus 6. Sidan han har 3 søner i 1705, må 2 av desse vere døde før den tid.

 

Anders er forresten ikkje med på avskrifta i DA, men som du ser er han i originalen.

 

Det er vel berre Sakarias vi har greie på så langt, men vi har Mikkel Markusson og Rasmus Markvardson Berstad i 1701 - kan det vere (ein av) dei?

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Sylte

Takk for god oppklaring ang. Sakarias. Og for nye forskningsinngangar til familiane på Torheim (og Isane forhåpentlig!!) Eg får sjå kva dette ledar ut i. Eg har også sett litt i tingbøkene, meir spesifikt pantebøkene og funne litt informasjon om nokre av dei involverte. Dessverre inneholdt skøytet og bøkselsetlarane ikkje noko som klargjer noko om opphavet til Mari.

 

Endret av Morten Sylte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Eg ser forresten at eg gløymde lenke til 1666 http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35521/72/

 

At det vil finnast noko om dei i tingbøkene er vel nokså sikkert, men eg har ikkje begynt å leite der. Det finst elles ei kjelde som eg er blitt merksam på som så langt ikkje er tilgjengeleg på DA, nemleg formyndarprotokollen; der kan slekts-samanhengar bli forklart meir eller mindre tydeleg.

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Sylte

Det var ein interessant protokoll! Tenk om DEN kunne ha vore skanna - istaden for alle desse, i mine auge, uvesentlige arkiva som ein har sett ein del av siste tida ...

 

Litt utanfor hovedemnet for tråden men eg legger inn kunngjeringa av bykselsetelen til Abraham Hansen datert 24 oktober 1690. Abraham tok over parten til Markvar og Synnøve Sakariasdatter på Ytre Torheim. Mulig ein kan lese ut av det at Markvar var død på dette tidspunktet? (sjå 10. line, side 37b)

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Tingbok A 12 , 1692-1692, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28616/39/

Endret av Morten Sylte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

.Her greidde eg no å fjerne alt eg hadde skrive - jaja, eg trur ikkje eg bryr meg med å skrive opp att!

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Sylte

Det var vel om å gjere å halde "formuen" innad i familien ;-) Eg veit ein av oldefedrene mine snakka om slekta på Myklebust i Ålfoten på den måten.

 

Det er forrøvrig nesten utrulig kor mange greiner eg har spora tilbake til Ålfoten, Isane, Torheim og forsovidt Kjøllsdalen. Skal ikkje setje noko tal på det her og no men berre for å ta Kristen Kristensen for eksempel so er eg ætta frå både Brite og SusAnne. Og kanskje også Anne og då som mor til Mari Simensdatter. Også Kristen Tollefsen Vik er i slekta, som også to av borna etter Mons Monsen Myklebust er det. Trur eg har fleire også men finn dei ikkje no akkurat. Skiftet du refererar til er forrøvrig eit av skifta eg nemner i innleiinga til dette emnet.

 

Har førsøkt å sjå litt på skiftet etter Magnhild Sakariasen. Men det er vanskelige folk å finne att mange av dei. Av elste broren Erik sine born f. eks. har eg kun funne att dattera som vart gift med Valdemar Myklebust på Nordfjordeid. Skulle tru at Rasmus Olsen Bjørhovde skulle la seg spore (g.m. andre dattera til Erik) men finn ikkje nokon ref. til dette ektefolket i det heile. Ikkje nokon krise for min del, men kunne vore interessant å sjå om noko om familien på Torheim var nemnde i samanheng med dei.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Rasmus Olsson Bjørhovde er i alle fall død før 1750, då det er skifte etter broren Didrik på Mel.

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tor Kvien

Som arbeidshypotese har jeg fra før plassert denne Maren Simensdatter til Lars Olsen Mørkeset bosatt  i Ervik, men det kan selvfølgelig være feil.  De har en sønn Ole Larsen f. ca 1721.

Ekteskapet mellom Lars Mørkeset og Maren Simensdatter 3. juli 1717 – høyre spalte:

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Davik, Ministerialbok nr. A 1 (1710-1742), Trolovede 1717, notat- og visitassider m.m. 1718, side 6.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8749&idx_id=8749&uid=ny&idx_side=-7

 

Når det er sagt, mangler jeg kone til Ole Zachariassen Isene, så jeg skal lese grundig gjennom innleggene i denne tråden.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Skiftet etter Mari Simonsdtr Isane i 1775 viser vel at det var ho som var gift med Ola Sakariasson Isane, eller er der andre måtar å lese det på? Om ho er identisk med jenta frå Torheim er eit anna spørsmål.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Sylte

At kona til ole Sakariasen heitte Mari Simensdatter er nok ikkje mykje tvil i ... Viser til innleiinga mi der eg nemner denne tingbokinnføringa angåande eit skifte som hadde vore halde etter Ole Sakariasen Ytre Isane i 1743 ... (Sjå nederst s. 171b og øverst s. 172a). Her er kona Mari Simensdatter, og sønene Lars, Sakarias og Simen Olssøner nemnde som arvingar... Rett nok er namnet til Ole noko uklart men samanhengen ellers skulle gjere det vanskelig å forklare på annan måte...

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Tingbok I A 28 , 1741-1744, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/30936/172/

Endret av Morten Sylte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Takk for denne lenka, den la eg ikkje merke til i fyrste omgang. Og der er no nemnt mange skifte som eg kan ha nytte av i andre samanhengar!

 

Redigert:

 

Nesten litt frustrerande å lese gjennom desse tingboksidene og sjå kor mange slektskap som blir gjort greie for her - og så ikkje ha tid og kapasitet til å lese... Tenk hadde nokon teke føre seg desse bøkene og notert ned namna som er nemnde og kva sidetal dei sto på og så hadde vi fått ein base vi kunne bruke til å slå opp ting i..

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Som arbeidshypotese har jeg fra før plassert denne Maren Simensdatter til Lars Olsen Mørkeset bosatt  i Ervik, men det kan selvfølgelig være feil.  De har en sønn Ole Larsen f. ca 1721.

Ekteskapet mellom Lars Mørkeset og Maren Simensdatter 3. juli 1717 – høyre spalte:

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Davik, Ministerialbok nr. A 1 (1710-1742), Trolovede 1717, notat- og visitassider m.m. 1718, side 6.

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8749&idx_id=8749&uid=ny&idx_side=-7

Ja - absolutt ein muleg kandidat. Ivar Torheim og allting. Eg som trudde eg snart kunne setje 2 strek under kona på Isane :(

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Sylte

Sjå der, du! Tor Kvien sitt innlegg hadde utrulig nok gått meg hus forbi. Takk for det, Tor!

 

Sjølv om innlegget meir enn kompliserar "min" hypotese er det vel ikkje tvil at her også er ein samanheng til Torheim. Har du funne andre knytningar som underbyggjer at dette er Mari Simensdatter frå Ytre Torheim, Tor? Som nemndt er min hypotese nett berre det, ei hypotese! Er det ikkje Mari S. dtr. frå Torheim som er gift med Ole Sakariasen Isane, så er det ikkje det ... Men det var det å bevise kven desse to damene er då.

Endret av Morten Sylte

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tor Kvien

Sjå der, du! Tor Kvien sitt innlegg hadde utrulig nok gått meg hus forbi. Takk for det, Tor!

 

Sjølv om innlegget meir enn kompliserar "min" hypotese er det vel ikkje tvil at her også er ein samanheng til Torheim. Har du funne andre knytningar som underbyggjer at dette er Mari Simensdatter frå Ytre Torheim, Tor? Som nemndt er min hypotese nett berre det, ei hypotese! Er det ikkje Mari S. dtr. frå Torheim som er gift med Ole Sakariasen Isane, så er det ikkje det ... Men det var det å bevise kven desse to damene er då.

 

Jeg jobber med saken, og går gjennom skifter o.a.  En kan bli fristet til å tro at det det er snakk om samme person - gift 2 ganger, men kirkebøkene er mangelfulle i det aktuelle tidsrommet. <_<

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.