Gå til innhold
Arkivverket
Jørgen M. Steen

Register til Trondheim pantebok 2a (1700-1709) - hjelp til å bli ferdig

Recommended Posts

Jørgen M. Steen

Da er et register til Trondheim pantebok 2a nesten ferdig.

 

Trenger hjelp til å bli ferdig med det jeg ikke har klart å tyde skikkelig. Det er markert med rødt i vedlagte.

 

 

PS: jeg har ikke lagt vekt på å lage et bokstavrett register, og har tidvis konstruert teksten, men det er utelukkende hentet fra den påfølgende teksten (f.eks lagt til et farsnavn, en yrkestittel eller en slektsrelasjon hvor det fremgår eksplisitt).

 

 

Svar her med nummer på innføringen og riktig tekst :) Takk på forhånd! (si gjerne fra om du finner slurveskrivefeil også)

 

Trondheim register pantebok 2a 1700-1709.pdf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Broli

Da er et register til Trondheim pantebok 2a nesten ferdig.

 

Trenger hjelp til å bli ferdig med det jeg ikke har klart å tyde skikkelig. Det er markert med rødt i vedlagte.

 

 

PS: jeg har ikke lagt vekt på å lage et bokstavrett register, og har tidvis konstruert teksten, men det er utelukkende hentet fra den påfølgende teksten (f.eks lagt til et farsnavn, en yrkestittel eller en slektsrelasjon hvor det fremgår eksplisitt).

 

 

Svar her med nummer på innføringen og riktig tekst :) Takk på forhånd! (si gjerne fra om du finner slurveskrivefeil også)

 

attachicon.gifTrondheim register pantebok 2a 1700-1709.pdf

 

De tre første leser jeg slik:

 

7  - sl: Peder Hedings i overskriften

    - sl: Peder Pedersen Hædings i teksten

 

8  - sl: Peder Heddings Obligation i overskriften, sahl: Peder Hedings i neste linje, sl: Peder Heddings i underskriften.

 

    Altså tre forskjellige skrivemåter for dette navnet ser det ut til: Heding, Hedding og Hæding .

 

9  - Thomas Nilsen Snedker.

 

   

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Broli

25  Jaspersøn. Jespersen i underskriften.

 

27  - for Hans Pettersens fæderne Arf.

 

28  - Maria Brixes fæderne Arf-  -Anders Skiøttes paafuldte Quitering for samme Arf

 

29  Ja, navnet And brukes som slektsnavn på denne tiden.

 

33  Hybert er riktig (av og til ble det skrevet Hubert)

 

35  Rytter tror jeg også

 

38  -sl: Thorsten Olsens gavebrev- (antar at det dreier seg om Torsten Olsen, verkhusmester,

 bokhandler og nordlandshandler. Han giftet seg som enkemann med en Christ(i) Hansdt, enke etter Nils Pedersen Brynden)

 

47  -sl: Peder  Pedersen Hedding-  -til Abraham Smed.

 

Jeg tar pause. Kommer kanskje tilbake en annen dag.
 

Endret av Randi Broli

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Jeg klarte et par til, nå er det disse som gjenstår:

 

 

53 Magistraten Andreas Christophersen Tønder, president Lauritz Brix og Roald Opdahl, borgermester Peder Lauritz Schive, Jacob Christensen, Lorentz Mortensen Angel, Johannis H??stad, Jens Bing og ? Lauritz Schive rådmenns skjøte til Niels Lauritzen i Brejergården
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650828

54 mag: Niels Juells afkald til hans værmoder mad: Karn? Borchmans
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650829

59 Thomas et Johan Hamonds proclama om arv og gjelds fragåelse på deres værsøskens? vegne etter deres stifader Homfred Brugman
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650830

74 tolleren Hans Ulrichs forskrivelse? og Christian Frost samt Johan Mølmans caution for tollerens opp??
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650835

102 Peder Blixes skjøtebrev paa Eric Laursen Blixes? veigne ?? Christopher Joensen styrmand
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650849

111 Apoteker Johan Michæl Litels? skjøte til stiftsamtmann von Ahnen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650854

116 Elling Torstensens skjøte til Laurs Olsen ??
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650856

123 Skipper Rolof Hejes skjøtebrev til Claus Nitter? Nillsen?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650860

164 Hendrich Hornemands skjøtebrev til Olle Clausen og hustru Gurrje? Johansdatter
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650880

181 Arnoldus Tønders forshrifuelse og for?? angaaende hans søster Olava Marie Tønders arfue
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650888

187 Aleth Hansdatter Hagerup? Sl: Jørgen Reersens skjøte til Christen Hansen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650890

188 Berent Mortensen B? nordlandshandler obligasjon til Claus Nissen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650891

208 Birgitte Bjes sl: Johan Christopher Ke? Proclama om arf og gields fragaaelse
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650899

211 Svend Busches skjøte til Niels Lauritzen Smidt, afg: Alexander Wigant? instrumentists gård
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650902

216 skipper Johan Diderichsen Botterborn?? skipsskjøte til Oluf Kieldsen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650905

227 Daniel Rode stadskirurg skjøte til Anders Pedersen ???
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650911

228 Johan Tullins obligasjon til inspektørene over Brans ???
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650911

229 Johan Tullins obligasjon til inspektøren over Grans? Pengene?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650911

243 Margrethe Angel sl: Christian Frostes skjøtebrev til Birgitta Jensdatter afg: Jens Pedersen skruer?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650918

247 Giertrud Olsdatter sl: Christopher Hansen? Snekker? obligasjon til Kiersten sl: Hendrich Christensens
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650920

248 Joachim Hinsches foreening eller accord op rettet med Henrich Ochsen paa Johan Martin Plojarts veigne (?)
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650920

257 Jacob Wisløfs? indførsel hos Laurs Ollufsen smed
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650926

258 Petter Hamborgers indførsel hos Johan ?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650927

259 Hermand Kramer? Gullsmed skjøte til Nicolaj Krol
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650928

268 Niels Christensens proklama om arv og gjelds fragåelse, hans sl: fader Christen Pouelsen?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650931

271 Siri Gundersdatter sl: Erich snekker? skjøte til Erich Schiølager
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650933

281 Svend Busches skjøte til Oluf Jonsen ??
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650939

291 Ifuer Jensens obligasjon til Creusenbergs? Arvinger
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650946

296 Kongelig anmodning om ??
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650948

301 Poul Christensens proklama ?? om arv og gjelds fragåelse etter deres sl: fader Christen Poulsen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650951

304 Ifuer ? Skjøtebrev til Jens Jensen Schanche
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650953

305 Christopher Nielsens forløftnings? Brev med Kirsten sl: Christen i graven
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650954

320 Jacob Enges skjøte til Joen Torresen?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650963

330 Lieutenant Jacob ?? skjøte til lieutenant Uldrich Fridrich Kyhn
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650967

350 Christian Schiøllers forpactnings ?? sikt og sakefall fra rentekammeret
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650977

355 Kirsten Efuensdatter sl: Matias B?? avkall til Joachim Hinsche overformynder
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650982

357 Rasmus Pettersens obligasjon til Joachim Mantzinus?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650983

366 Matthias Madsens obligasjon til Anders Andersen Krabbe?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650989

373 Kongelig patent? ??
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650992

387 Ingeborg Olsdatter sl: Samuel T?immermans skjøte til Frederich Rigenwalt feldbereder
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650997

392 Hendrich Evensens skjøte til Joen Toresen ??
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650999

409 Hendrich Carstensens innførsels forretning i Gunnelle sl: Johan ?? huus
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651005

411 Lorentz Jacobsen Angels transport til cancelieråd Angels frue?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651007

413 Peder Joensen ?? skjøte til Erich Larsen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651007

417 Hendrich Hornemands skjøte til Efuen? Hendrichsen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651008

418 Erich Olsen Gisselaasen? Og Peder Olsen Tunesis transport til inspektøren Hans Nielsen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651009

419 Christian Hofs bøxel seddel til ?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651009

440 Karen Ollufsdatter Humble sl: Niels Jonsen? og Jacob Pedersen Winters skjøte til Petter Pettersen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651016

456 ? Jacobsen kipper testamente til Petter Laursen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651025

458 ?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651026

462 Niels Christensens innførsels forretning i Anders Bjørnsens? Gård
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651029

463 Hans Nielsens innførsels forretning i Anders Bjørnsens? Gård
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651029

472 Anna Gregersdatter sl: Laurs Brixes skjøte til Karen ?datter sl: Christen Andersen skomaker
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651035

478 Peder Johansen Lange? Obligasjon til Niels Fransen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651037

492 Peter Johansen Lange skomakers skjøte til Karen ?datter sl: Christen skomaker
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651042

510 Svend Busches skjøte til Holger Ramsøe, tidl.bebodd av skorstensfeyer Hans Hansen E?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651047

515 Svend Busches skjøte til Anders Walne, Anders ? Feldbereders gård
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651048

548 Kongelig forordning angående de ? ? borgeres friheder for formynderskap og deslige
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651058

577 Svend Busches skjøte til Michel Leth, Peder Gillesen? Smeds gård
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651067

609 Kiersten ?datter sl: Gerret Schaftes skjøte til Peder Christensen
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651077

644 ? forbydelse om korns utførsel her af landet til Jemtland
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651089

647 Overhoffrettens ordre om sakene som til 1709 ?
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651089
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Holck

Jeg klarte et par til, nå er det disse som gjenstår:

 

 

53 Magistraten Andreas Christophersen Tønder, president Lauritz Brix og Roald Opdahl, borgermester Peder Lauritz Schive, Jacob Christensen, Lorentz Mortensen Angel, Johannis H??stad, Jens Bing og ? Lauritz Schive rådmenns skjøte til Niels Lauritzen i Brejergården

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650828

 

54 mag: Niels Juells afkald til hans værmoder mad: Karn? Borchmans

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650829

 

59 Thomas et Johan Hamonds proclama om arv og gjelds fragåelse på deres værsøskens? vegne etter deres stifader Homfred Brugman

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650830

 

74 tolleren Hans Ulrichs forskrivelse? og Christian Frost samt Johan Mølmans caution for tollerens opp??

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650835

 

102 Peder Blixes skjøtebrev paa Eric Laursen Blixes? veigne ?? Christopher Joensen styrmand

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650849

 

111 Apoteker Johan Michæl Litels? skjøte til stiftsamtmann von Ahnen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650854

 

116 Elling Torstensens skjøte til Laurs Olsen ??

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650856

 

123 Skipper Rolof Hejes skjøtebrev til Claus Nitter? Nillsen?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650860

 

164 Hendrich Hornemands skjøtebrev til Olle Clausen og hustru Gurrje? Johansdatter

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650880

 

181 Arnoldus Tønders forshrifuelse og for?? angaaende hans søster Olava Marie Tønders arfue

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650888

 

187 Aleth Hansdatter Hagerup? Sl: Jørgen Reersens skjøte til Christen Hansen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650890

 

188 Berent Mortensen B? nordlandshandler obligasjon til Claus Nissen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650891

 

208 Birgitte Bjes sl: Johan Christopher Ke? Proclama om arf og gields fragaaelse

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650899

 

211 Svend Busches skjøte til Niels Lauritzen Smidt, afg: Alexander Wigant? instrumentists gård

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650902

 

216 skipper Johan Diderichsen Botterborn?? skipsskjøte til Oluf Kieldsen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650905

 

227 Daniel Rode stadskirurg skjøte til Anders Pedersen ???

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650911

 

228 Johan Tullins obligasjon til inspektørene over Brans ???

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650911

 

229 Johan Tullins obligasjon til inspektøren over Grans? Pengene?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650911

 

243 Margrethe Angel sl: Christian Frostes skjøtebrev til Birgitta Jensdatter afg: Jens Pedersen skruer?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650918

 

247 Giertrud Olsdatter sl: Christopher Hansen? Snekker? obligasjon til Kiersten sl: Hendrich Christensens

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650920

 

248 Joachim Hinsches foreening eller accord op rettet med Henrich Ochsen paa Johan Martin Plojarts veigne (?)

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650920

 

257 Jacob Wisløfs? indførsel hos Laurs Ollufsen smed

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650926

 

258 Petter Hamborgers indførsel hos Johan ?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650927

 

259 Hermand Kramer? Gullsmed skjøte til Nicolaj Krol

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650928

 

268 Niels Christensens proklama om arv og gjelds fragåelse, hans sl: fader Christen Pouelsen?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650931

 

271 Siri Gundersdatter sl: Erich snekker? skjøte til Erich Schiølager

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650933

 

281 Svend Busches skjøte til Oluf Jonsen ??

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650939

 

291 Ifuer Jensens obligasjon til Creusenbergs? Arvinger

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650946

 

296 Kongelig anmodning om ??

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650948

 

301 Poul Christensens proklama ?? om arv og gjelds fragåelse etter deres sl: fader Christen Poulsen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650951

 

304 Ifuer ? Skjøtebrev til Jens Jensen Schanche

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650953

 

305 Christopher Nielsens forløftnings? Brev med Kirsten sl: Christen i graven

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650954

 

320 Jacob Enges skjøte til Joen Torresen?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650963

 

330 Lieutenant Jacob ?? skjøte til lieutenant Uldrich Fridrich Kyhn

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650967

 

350 Christian Schiøllers forpactnings ?? sikt og sakefall fra rentekammeret

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650977

 

355 Kirsten Efuensdatter sl: Matias B?? avkall til Joachim Hinsche overformynder

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650982

 

357 Rasmus Pettersens obligasjon til Joachim Mantzinus?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650983

 

366 Matthias Madsens obligasjon til Anders Andersen Krabbe?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650989

 

373 Kongelig patent? ??

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650992

 

387 Ingeborg Olsdatter sl: Samuel T?immermans skjøte til Frederich Rigenwalt feldbereder

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650997

 

392 Hendrich Evensens skjøte til Joen Toresen ??

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650999

 

409 Hendrich Carstensens innførsels forretning i Gunnelle sl: Johan ?? huus

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651005

 

411 Lorentz Jacobsen Angels transport til cancelieråd Angels frue?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651007

 

413 Peder Joensen ?? skjøte til Erich Larsen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651007

 

417 Hendrich Hornemands skjøte til Efuen? Hendrichsen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651008

 

418 Erich Olsen Gisselaasen? Og Peder Olsen Tunesis transport til inspektøren Hans Nielsen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651009

 

419 Christian Hofs bøxel seddel til ?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651009

 

440 Karen Ollufsdatter Humble sl: Niels Jonsen? og Jacob Pedersen Winters skjøte til Petter Pettersen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651016

 

456 ? Jacobsen kipper testamente til Petter Laursen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651025

 

458 ?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651026

 

462 Niels Christensens innførsels forretning i Anders Bjørnsens? Gård

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651029

 

463 Hans Nielsens innførsels forretning i Anders Bjørnsens? Gård

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651029

 

472 Anna Gregersdatter sl: Laurs Brixes skjøte til Karen ?datter sl: Christen Andersen skomaker

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651035

 

478 Peder Johansen Lange? Obligasjon til Niels Fransen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651037

 

492 Peter Johansen Lange skomakers skjøte til Karen ?datter sl: Christen skomaker

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651042

 

510 Svend Busches skjøte til Holger Ramsøe, tidl.bebodd av skorstensfeyer Hans Hansen E?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651047

 

515 Svend Busches skjøte til Anders Walne, Anders ? Feldbereders gård

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651048

 

548 Kongelig forordning angående de ? ? borgeres friheder for formynderskap og deslige

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651058

 

577 Svend Busches skjøte til Michel Leth, Peder Gillesen? Smeds gård

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651067

 

609 Kiersten ?datter sl: Gerret Schaftes skjøte til Peder Christensen

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651077

 

644 ? forbydelse om korns utførsel her af landet til Jemtland

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651089

 

647 Overhoffrettens ordre om sakene som til 1709 ?

https://media.digitalarkivet.no/tl20080328651089

 

t

 

 

 

 

Jeg kan forsøke å se på dette i dag eller i morgen. Gjenstår alle slik du har listet opp her?

 

 

Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Broli

t

 

 

 

 

Jeg kan forsøke å se på dette i dag eller i morgen. Gjenstår alle slik du har listet opp her?

 

 

Marianne

 

Jeg har sett fra 53 og t.o.m. 123. Tenkte å legge det inn i dag.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Holck

Jeg har sett fra 53 og t.o.m. 123. Tenkte å legge det inn i dag.

 

 

FInt. da fortsetter jeg på 164.

 

Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Broli

FInt. da fortsetter jeg på 164.

 

Marianne

 

53  Johannis Hersted-  -Svend Laursen Skifue-

 

54  Skrivemåten Karn har jeg sett før. Eg. Karen.

 

59  Kan det være værsøster? "paa deris værsøsters veigne"

 

74  Ja,"forschrifuelse"  -Christian Frost (det er tydeligere i underskriften)  - "Toldens oppebørsell etc:"

 

102  Erich Laursen Bleche/Blecke. Han kalles "BundeLensmand i Melhuus sogen". -till Christopher Johnsen-

 

111  Apotekeren het Johan Michael Eitel.

 

116  Laurs Olsen Berg.

 

123  Nissen, tror jeg.

 

 

PS Jeg får visst ikke til å fjerne foregående innlegg i dag.

 

Endret av Randi Broli

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anita Holck

456 - Andphind Kipper - fostersønnen Petter Laursen, svogre Ellert Knudsen, Olle Knudsen og Jsach Olsen Kipper - og her underskriver han Anphin Jacobsen Holck, Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Holck

456 - Andphind Kipper - fostersønnen Petter Laursen, svogre Ellert Knudsen, Olle Knudsen og Jsach Olsen Kipper - og her underskriver han Anphin Jacobsen Holck, Marianne

 

Ja, jeg har sett det,  Anita :)

 

Nå har jeg gått igjennom fom 164 tom 419. Legger det ut i kveld eller i morgen - må "rense"litt. Tar nå en pause.

 

Marianne

 

Endret av Marianne Holck

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Holck

Ser at det ikke er så mange igjen. Jeg kan ta de resterende på lista også, og legger det ut i kveld eller i morgen formiddag.

 

 

Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Broli

Ser at det ikke er så mange igjen. Jeg kan ta de resterende på lista også, og legger det ut i kveld eller i morgen formiddag.

 

 

Marianne

 

Jeg så ikke dette før nå. Har sett fra 440 tom 492 (unntatt 456). Jeg legger det ut nå, så får vi evt. heller sammenligne resultatene når ditt kommer.

 

 

440  Niels Jens(s)en Vogen.

 

458  Høyeste Rettis allerunderdanigste (blekkluss) Citation som eftter Laugmand Dreyers begier Publiceris.

 

462 Mener det står Børesen. Han er felbereder. Se også 463.

 

463  Anders Børesen. Stesønnen heter Anders Berentsen. Denne var tydeligvis sønn av feldberederen Berent Gisse og

        Golla Pedersdatter. Hun nevnes også i teksten. [Henry Berg: Trondheim før Cicignon nr 400a og 406].

 

472  Karen Bendsdaatter.

 

478  Tar det for Lange. I underskriften: Peder Jansen Lange.

 

492  Karen Bendsdaatter. I underskriften: Petter -

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Holck

Det ser vel ut til at vi er ganske enige, Randi.

Her er mine forslag. Jeg har vært ganske bokstavtro. Jørgen: du får gjøre de tilpasningene du syns er best i forhold til det andre du har gjort. Et par steder er jeg usikker:

 

164 Guerie Johansdatter

 

181 Arnoldus Tønders forshrifuelse og forsichring angaaende hans søster Olava Marie Tønders arfue

 

187 Hagerop

 

188 Bock  

 

208 Kejell/Kejel – finner to forskjellige skrivemåter

 

211 Svend Busches skjøte til Hr. Niels Lauritzen Smidt, afg: Alexander Wigant forrige byens instrumentists gård

 

216 Johan Diderichsen Botterboer (I underskriften Diercksen)

 

227 Anders Pedersen Glaser

 

228 Johan Tullins obligasjon til inspektørene over Gravs pengene

 

229 Johan Tullins obligasjon til inspektøren over Gravs penger

 

243 Birgitta Jensdatter afg: Jens Pedersen Skruvers efter levuersche

 

247 Giertrud Olsdatter sl: Christopher Hansen Snedkers.  I underskriften kun Christopher Snedkers

 

248 Enig

 

257 Wissltofts

 

258 Petter Hamborgers indførsel hos Laurs Smeed / Lauris Olsen Smed/ Laurs Ollufson Smeed Finner tre forskjellige skrivemåter

 

259 Enig

 

268 Enig

 

271 Det står vel Snidkers

 

281 Helle

 

291 Ifuer Jansens obligasjon til Creusenbergs. Han undertegner seg Ifuer Friis.

 

296 Kongelig Anordning om  u.skichs(?) afskaffelse (overklusset) formeenlig(??)  I giel liegs  ( svært usikker)

 

301 Poul Christensens proklama  Paa Egen og medarffrs veigne, (skal vel være medarvingers)

 

304 Ifuer Frisses Skjøtebrev. I underskrifte brukes Ifuer Friis. Jens Jensen Schanche omtales som “min kiære svagelige Morbrodet, Meget achtbare og velfornemme Borgerlige Handelsmand og Indvonnere her I Trundhiem

 

305 Enig. Han har mottatt hennes midler og gir løfte om å ta seg av henne og gi henne en skikkelig begravelse.

 

320 Toeresen

 

330 Kielsbyes

 

350 Christian Schiøllers forpachtnings Breff ofuer sikt og sakefall

 

355 Bechers

 

357 Enig

 

366 Enig

 

373 Kongelig patent huorued alle og een huer af Hans Kongl. May.ts Undersaatter, som noget af Justits Raad Severin Rasmusens Goeds og midler kunde have, eller derom Være Videndes, advare, till en Vis Tid at indgifue forklaring derom I det Kongl: Danske Cancelie.

 

387 Temmermans  

 

392 Sefue

 

409 Snedchers

 

411 Enig. I teksten omtales “Hr Canseli Raad eller hans efterladte frue Sara Hammond”

 

413 Smeds  

 

417 Esten  

 

418 Enig

 

419 hannem self

 

440 Tror det er Jenssen Vogen

 

456  Anphind. Se Anitas innlegg over (#9). Den ene svogeren er vel Ellef Knudsen, ikke Ellert Knudsen.

458 Høyeste Rettis aller???? Citation Som eftter Laugmand Dreyers begier Publisered

462 Børesens Felbereders Gård

 

463 Børesens Gård

472 Bendsdatter

 

478 Peder Johansen Langes Obligasjon til Niels Fransen

492 Peter Johansen Lange skomakers skjøte til Karen Bends datter

 

510 Hans Hansen Enden

 

515 Anders Børesen Feldbereders gård

548 Kongelig forordning angående de nye antagne borgeres friheder for formynderskap og deslige

 

577 Enig

609 Ser ut til å stå Suens datter i underskriften

644 Slods louens forbydelse om korns utførsel

647 Overhoffrettens ordre om sakene som til 1709 er instefnt (skal vel være innstevnet) 


Marianne

Endret av Marianne Holck

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Dette er helt suverent Marianne! Hjertelig takk. Dette får vi alle god bruk for.

 

Jeg prøver å dytte som mye som er hensiktsmessig inn i registeret (underforstått, slik at det blir rimelig greit å identifisere hva det gjelder) uten å tolke. Å være bokstavtro er aldri en ulempe.

 

Jeg syr sammen og ser hva som eventuelt mangler :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Holck

Fint. Og stor takk til Randi også.

 

Marianne
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

...og Randi! Nå har jeg fått med meg de også :)

 

Da gjenstår bare denne (som ikke var med i dokumentet jeg la ut først)

 

185 Hans Olsens avkall til Stephen Stephensen, formynderskap for Birette Hansdatter sl: Hans ?? datter
https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650889

 

 

Jeg har lagt til litt mer tekst i denne versjonen, særlig i de skjøtene fra auksjonsdirektøren Svend Busch. Han er jo selger av ganske mange, derfor var det hensiktsmessig å få med hvilken gård det dreier seg om i teksten.

 

Om det er av interesse å få med flere av disse, legg gjerne inn en utvidet tekst. Lar denne versjonen ligge her i noen dager før jeg sender den til Dag på slektshistoriewiki i en ferdig versjon.

 

Trondheim register pantebok 2a 1700-1709.pdf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Marianne Holck

Det ser vel ut til at Birette er sl. Hans Svenschis datter. Stephen omtales som Stephen Stephensen Medelfahr i teksten.

 

Marianne

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Medelfahr hadde gått meg hus fordi, takker.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Randi Broli

Medelfahr hadde gått meg hus fordi, takker.

 

 

74  "Toldens oppebørsel", ikke tollerens. (Det dreier seg om innkassering av toll).

 

296  Mitt forslag: "Kongl: anordning om u=skichs afskaffelse fornemelig i Gieslings fiskever med videre etc:"

 

        (Gjelder ulovlig handel under torskefisket, hvor noen borgere og utliggere kjøper opp fisk og betaler i øl, brennevin og

        tobakk. Gjæslingan i Namdals fogderi nevnes spesielt).

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Da er de to korrigeringene med, takk :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Christian Arentz
On ‎20‎.‎04‎.‎2016 at 3:46 PM, Jørgen M. Steen said:

Da er de to korrigeringene med, takk :)

 

Ref. ditt register nr. 305: Dette dreier seg åpenbart om enken etter Christen Christensen i Graven (nr. 261 på kartet fra 1709), skifte etter ham 11.11.1704: I Graven (ant. E. Kiersten Olufsd. Arv. var søsken: 1. Erich Christensen ved Kongsberg, 2. Jørgen Christensens b. Christen, Ole, Kiersten og Cathrine, 3. Christopher Christensen hans sønn Christopher, 4. Sophie Christensd. på Røros, 5. Ludzia Christensd. hennes b. Maren Knudsd., og Kiersten Knudsd.'s b. 6. Margrethe Christensd.'s sønn Joen Erichsen. Hus 60, snekkerredskap, 5 bøker, ialt 122-80. (NST XXIII, s. 234).

Interessant å merke seg videre fra slutten av teksten:  "....hafuer jeg begiæret de tvende dannemænd nemlig Hans Jensen Muus som Enchens nærmeste anrørende på hans kierestes veigne, og Peder Tronsen skredder dette mitt forløfftningsbref tillige med mig at underskrifue og forseigle" (Pantebok nr. 2a, 1700-09, Byfogden i Trondheim, s. 152)

Endret av Christian Arentz

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Fint du minte meg om denne tråden, jeg har rett og slett glemt bort å sende det ferdige registeret til Slektshistoriewiki. Nå er det hvertfall sendt og blir lagt ut der så raskt de har anledning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.