Jump to content
Arkivverket

scannede pantebøker etc


Hans Andersen

Recommended Posts

Går inn på denne siden   http://www.arkivverket.no/URN:tl_read     Eiendom

 

Velger så Hedmark og kommune Vang   og får opp dette

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_primreg=PREG&idx_fylke=4&idx_sted=Vang&idx_textsearch=&js=j

Så ken en se litt på de forskjellige gardene...

 

Hvordan gjøres dette med den nye metoden?    Hav pokker skal i skrive i de forskjelliog feltene. Kunne være greier å ha den gamle åpningssiden, mye letter å finne frem

Link to comment
Share on other sites

Som for kyrkjebøkene saknar eg mogelegheita for å kunne få alle treffa på ei side, eller iallefall 1000 treff per side. Dette må då vel vere mogeleg å ordne? Når det gjeld dei fylka som ikkje hadde "eigedoms-inngang" i den gamle løysinga er den nye heilt overlegen. Før måtte ein tippe på kva for panteregister ein skulle bruke, for deretter å leite gjennom panteregister og evt. tilleggsregister på leit etter rett eigedom. Her kjem ein jo direkte inn på rett side i panteregisteret med ein gong.

 

Eg testa dette for m.a. Fjaler, og ser då at ein ikkje får opp dei eldre panteregistera, samt det nyaste tilleggsregisteret. Eg reknar med at årsaka er at dette ikkje er lagt inn enno. Det virkar også som at det er ein feil på siste side, der bruk nr. 2 i Bjordal har fått gnr. 207, medan det rette skal vere 107. (Dette bør undersøkjast).

 

Fordeler med den gamle lista til Hans er at den gjev ei samla oversikt over eit område (på ei enkelt side), og at lista kan sorterast etter alfabetet. Dette kan vere ein fordel når ein ikkje er kjend i området. Som for kyrkjebøkene meiner eg at dette bør vere mogeleg å ordne med programmering. Det beste ville vere om brukaren kan velje å få sortert lista alfabetisk, gards- og bruksnr., løpenummer eller andre nr.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

I eksempelet ditt frå den nye lista tek gnr. 1 åleine 10 sider. I den gamle lista får ein opp ei samla oversikt over alle eigedommane i heile kommunen på ei side. Det er ein stor fordel når ein ikkje er kjend i eit område. Denne kompakte lista med informasjon vil nok verte sakna for dei som er vant med å bruke den.

Link to comment
Share on other sites

. Denne kompakte lista med informasjon vil nok verte sakna for dei som er vant med å bruke den.

Den vil bli veldig savnet. Det nye systemet er veldig bra, men det ser ut til at man har valgt bort gode løsninger til fordel for det nye. Vi skulle hatt både i pose og sekk synes jeg :)

Link to comment
Share on other sites

Lengden på trefflistene begrenses av at de ikke skal være for tunge å generere. Trefflistene i de nye visningene inneholder mer informasjon, herunder lenker, som gjør dem tyngre å generere enn trefflistene i de gamle visningene. Mer informasjon gjør det enklere å velge rett treff å gå videre med.

 

Vi kan nok vurdere å øke lengden på trefflistene noe, men ikke før vi har erfaring med "fullt trykk" på de nye visningsprogrammene.

Link to comment
Share on other sites

Kan du vise meg hvor jeg går inn i det nye visningsprogrammet for denne odelsskatten, for enkelt å kunne bla mellom årgangene?

 

Lensregnskapene er ikke tilgjengelige i det nye visningsprogrammet, og det vil ventelig ta en del tid før vi kommer så langt. Årsaken er at lensregnskapene har et separat sett med indekseringstabeller i den gamle databasen, og det er nok det siste vi kommer til å gå løs på i overføringa.

 

Du må forholde deg til lenkesidene for lensregnskapene, og så anbefaler jeg å åpne i ny fane/nytt vindu.

 

Her har du satt fingeren på én av mange ting som ikke lot seg løse i de gamle visningsprogrammene.

Link to comment
Share on other sites

Sidan ein snakka om Vang i Hedmark: Dersom ein går inn hit, klikkar på Aalerud (Bnr 1) 4.1b og fjernar wayback-delen av lenka kjem ein hit: https://media.digitalarkivet.no/view/13953/265

Dette er vel ikkje rett? Dersom eg deretter skriv inn side nr. 265 i staden for bilde nr. 265 kjem eg derimot hit:

https://media.digitalarkivet.no/view/13953/18

Og det ser meir fornuftig ut.

 

Forresten så lurer eg på om det finst lenker for tinglysingsdokument tilsvarande kyrkjeboklenkene på forma https://media.digitalarkivet.no/tl/contents/13953? Er årsaka til at den lenka ikkje fungerer at pantebøker og panteregister ikkje har noko eiga "contents"-side slik som kyrkjebøkene har? Korleis kan ein evt. omsetje gamle permanente lenker til tinglysingsdokument utan å gå vegen om Digitalarkivet sin vidarekoplings-tabell?

 

 
Link to comment
Share on other sites

Sidan ein snakka om Vang i Hedmark: Dersom ein går inn hit, klikkar på Aalerud (Bnr 1) 4.1b og fjernar wayback-delen av lenka kjem ein hit: https://media.digitalarkivet.no/view/13953/265

Dette er vel ikkje rett? Dersom eg deretter skriv inn side nr. 265 i staden for bilde nr. 265 kjem eg derimot hit:

https://media.digitalarkivet.no/view/13953/18

Og det ser meir fornuftig ut.

 

Forresten så lurer eg på om det finst lenker for tinglysingsdokument tilsvarande kyrkjeboklenkene på forma https://media.digitalarkivet.no/tl/contents/13953? Er årsaka til at den lenka ikkje fungerer at pantebøker og panteregister ikkje har noko eiga "contents"-side slik som kyrkjebøkene har? Korleis kan ein evt. omsetje gamle permanente lenker til tinglysingsdokument utan å gå vegen om Digitalarkivet sin vidarekoplings-tabell?

 

Nå er det jo ikke lenger mulig å demonstrere, siden den gamle visninga er tatt ned, men årsaken er som følger:

 

Lenkene i trefflista i det gamle eiendomssøket, f.eks. den du viser til med Aalerud (Bnr 1) 41.b, var ikke permanente sidelenker. Dette var lenker/URLer med et sidetallselement (her: 265) som det gamle visningsprogrammet "oversatte" til sidelenker. Dvs. at når du fulgte lenken, ville nok URLen med sidetallselementet stå i nettleserens adressefelt, men den permanente lenka i kildeinformasjonsfeltet ville være den som nå omdirigeres til https://media.digitalarkivet.no/view/13953/18.

 

Det har med andre ord ikke vært meninga at noen skulle lagre slike lenker, og vi har heller ingen løsning for å omdirigere dem riktig. Selve sidetallet kan også ha blitt rettet i indekseringstabellene, uten at det betyr noe for de permanente sidelenkene.

 

Hvis våre brukere har lagret permanente lenker, slik de skulle, skal ikke dette være noe problem.

Link to comment
Share on other sites

Eg har diverre berre ein gammal kjeldereferanse frå pantebøkene å samanlikne med. Der var strukturen på lenka akkurat den same, bortsett frå at den i tillegg inneheldt &uid=ny Der kjem ein på rett side.

 

I vårt tilfelle må det altså ha vore slik at når det stod

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13953&idx_side=265i nettlesarvindauget ville den permanente sidelenka eigentleg vere

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=13953&uid=ny&idx_side=18

 

Var det  &uid=ny som avgjorde korleis programmet skulle tolke lenka?

 

Er det nokon som har gamle referansar med permanente sidelenker som kan testast?

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Eg prøver tilsvarande for ei kyrkjebok for å sjå korleis systemet gjorde/gjer dette:

http://web.archive.org/web/20150919052816/http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=2077

Klikkar så på konfirmerte, og 1913 (055)

Då får eg følgjande lenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2077&uid=ny&idx_side=-57

Går inn der, og får følgjande kjeldereferanse:

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Holmedal i Fjaler, Klokkerbok nr. B 3 (1913-1940), Konfirmerte 1913, side 55. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2077&idx_id=2077&uid=ny&idx_side=-57
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050810040057.jpg

 

Bortsett frå &idx_id=2077&uid=ny er dei to lenkene heilt like. Eg meiner at begge desse lenkene er permanente. Klikkar eg meg vidare dukkar det opp ei adresse med ein heilt annan struktur i nettlesarvindauget:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?urnread_imagesize=medium&info=ingen&hode=nei&show=57&uid=344482&js=j

Dette er ikkje permanente lenker.

 

Min påstand er då at alle lenkene på denne sida:

http://web.archive.org/web/20150919052816/http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=2077

er permanente.

 

Overfører ein dette til panteregistera for Vang i Hedmark skulle lenkene på følgjande side

http://web.archive.org/web/20160422024819/http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_primreg=PREG&idx_fylke=4&idx_sted=Vang&idx_farm=all&idx_textsearch=&js=j

også vere permanente, men vert no dirrigert feil i det nye programmet. Same feilen gjeld i Avaldsnes i Rogaland, men altså ikkje den permanente lenka mi til pantebok i Fjaler i Sogn og Fjordane.

Link to comment
Share on other sites

Då har eg funne ut litt meir. Eg fann ein tråd som dreia seg om ein annan feil. Etter at feilen er retta får ein i innlegg #9 og #10 oppgitt to ulike adresser som førte til den same sida:

 

Innlegg #9:

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=17901&idx_side=709

 

Som i innlegg #10 blir til:

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 11b, Sted: Holt sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAK
Merknader: Panteregister.
Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...80422350659.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-130

 

Av dette ser ein at det faktisk var to ulike lenker, og at om uttrykket &uid=ny var tilstades eller ikkje bestemte korleis lenka skulle tolkast. Lenka i #9 var permanent nok i februar 2015 til at Arkivverket v/ Wangen kunne seie at der ligg rett side, men kan altså ikkje brukast etter 27/4 2016. Lenka i #10 vert dirrigert rett.

 

Det ser ut som om lenkene utan &uid=ny viser til sidenr., medan lenkene med &uid=ny (permanent sidelenke) eigentleg viser til bildenummeret.

 

Retting: Det er sjølvsagt minusteiknet som bestemmer korleis lenka skal tolkast (sjå svaret nedanfor)

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Eg prøver tilsvarande for ei kyrkjebok for å sjå korleis systemet gjorde/gjer dette:

http://web.archive.org/web/20150919052816/http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=2077

Klikkar så på konfirmerte, og 1913 (055)

Då får eg følgjande lenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2077&uid=ny&idx_side=-57

Går inn der, og får følgjande kjeldereferanse:

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Holmedal i Fjaler, Klokkerbok nr. B 3 (1913-1940), Konfirmerte 1913, side 55. 

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2077&idx_id=2077&uid=ny&idx_side=-57

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050810040057.jpg

 

Bortsett frå &idx_id=2077&uid=ny er dei to lenkene heilt like. Eg meiner at begge desse lenkene er permanente. Klikkar eg meg vidare dukkar det opp ei adresse med ein heilt annan struktur i nettlesarvindauget:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?urnread_imagesize=medium&info=ingen&hode=nei&show=57&uid=344482&js=j

Dette er ikkje permanente lenker.

 

Min påstand er då at alle lenkene på denne sida:

http://web.archive.org/web/20150919052816/http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_id=2077

er permanente.

 

Overfører ein dette til panteregistera for Vang i Hedmark skulle lenkene på følgjande side

http://web.archive.org/web/20160422024819/http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_primreg=PREG&idx_fylke=4&idx_sted=Vang&idx_farm=all&idx_textsearch=&js=j

også vere permanente, men vert no dirrigert feil i det nye programmet. Same feilen gjeld i Avaldsnes i Rogaland, men altså ikkje den permanente lenka mi til pantebok i Fjaler i Sogn og Fjordane.

 

Permanente lenker er - enkelt og greit - kun de lenkene som er/har vært merket som permanente i kildeinformasjonsvinduet.

 

Lenkene fra innholdssida til skanna kirkebøker i det gamle systemet ganske riktig identiske med de permanente. De slutter på ...URN:kb_read?idx_kildeid=2077&uid=ny&idx_side=-57

 

Lenkene fra trefflista i eiendomssøket for skanna tinglysingsmateriale i det gamle systemet var ikke identiske med de permanente. De sluttet på ...URN:tl_read?idx_id=13953&idx_side=265

 

I de permanente lenkene viser det siste tallet til post nr. x i indekseringstabellen. I lenkene i eiendomssøket viser det siste tallet til et sidetall. Jeg er sant å si ikke helt sikker, men jeg tror den sentrale forskjellen er at tallet i de permanente lenkene har negativt fortegn.

 

Du har altså helt rett i alt du skriver til og med nest siste avsnitt. Men du kan ikke - som du forsøker i ditt siste avsnitt - overføre dette til trefflista i eiendomssøket.

Link to comment
Share on other sites

Då har eg funne ut litt meir. Eg fann ein tråd som dreia seg om ein annan feil. Etter at feilen er retta får ein i innlegg #9 og #10 oppgitt to ulike adresser som førte til den same sida:

 

Innlegg #9:

http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=17901&idx_side=709

 

Som i innlegg #10 blir til:

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 11b, Sted: Holt sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAK

Merknader: Panteregister.

Permanent bildelenke: http://www.arkivverk...80422350659.jpg

Permanent sidelenke: http://www.arkivverk...y&idx_side=-130

 

Av dette ser ein at det faktisk var to ulike lenker, og at om uttrykket &uid=ny var tilstades eller ikkje bestemte korleis lenka skulle tolkast. Lenka i #9 var permanent nok i februar 2015 til at Arkivverket v/ Wangen kunne seie at der ligg rett side, men kan altså ikkje brukast etter 27/4 2016. Lenka i #10 vert dirrigert rett.

 

Det ser ut som om lenkene utan &uid=ny eigentleg viser til bildenr. i staden for sidenr.

 

Våre innlegg krysset. Men jeg er altså ikke sikker på om leddet &uid=ny er viktig, men derimot det negative fortegnet i de permanente sidelenkene.

 

Lenka i innlegg#9 ville i det gamle systemet kun vise til samme bilde, så lenge bildet var indeksert med sidetall 709. Hvis sidetallet hadde vært feil indeksert, kunne vi rettet det. Da ville lenka i innlegg#9 enten vise til et eventuelt annet bilde som hadde fått rettet sin indeksering til side 709, eller bli ei "død lenke", dersom ingen bilder lenger var indeksert med side 709. Den permanente lenka ville ha vist samme bilde uansett.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.