Jump to content
Arkivverket

Britha «Berit» Larsdotter (Natvik/Urnes) (1830-1916) frå Årdal/Hafslo i Sogn til Borge i Lofoten - med grein til Bø - huslyden hennar?


Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette emnet er ei oppfølgjing av tema #84380 frå det gamle Brukarforum (https://forum.arkivverket.no/topic/169714-84380-jacob-bardoson-1927-1904-og-beret-larsdotter-1830-1916-ctt-i-borge-og-boe/?hl=%2Bbardo+%2Bborge), og eg vil først få nytta høvet til å takka, seint, men like hjarteleg, Bjørg, Michael og Pål for interessante innlegg frå 2011!

 

Huslyden til denne dotteri etter rosemålar Lars Anfindson Natvik i Årdal (1774-1841) skal omskrivast under garden Urnes i Hafslo (Luster bygdebok), og sjølv om eg har finne mange detaljar om dei, manglar det framleis eitt og anna, som eg vonar på hjelp til å finna ut av...

 

Her er manuskriptet mitt pr. i dag:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Britha Larsdotter (Natvik/Urnes), f. i Årdal 30.6.1830,

Berit Larsdotter flytte i 1850 med mori og stefaren til Buksnes der ho 3.11.1854 gifte seg med Jacob Bardoson frå Stiklestad i Verdalen, sidan kjend som Jacob Bardo.  Han var son av husmann Bardo Larsson på Havet under Stiklestad, opphavleg frå Årstad i Vuku sokn i Verdalen, og kona Martha Jacobsdotter frå Efskind og f. på Årstad i Verdalen 1.3.1827.  Jacob var fiskar og tømmermann, og han og Berit busette seg som plassfolk på Smevikvold under Smevik indre i Borge, men flytte sidan til Valle i Borge der Jacob d. som legdelem 1.2.1904.  Berit Bardo d. som enkje same staden 25.11.1916.  Dei fekk sju born i lag:

a. Lovise Mathilde Jacobsdotter, f. i Borge 7.10.1859, d. som husmannskone på Valle i Borge 22.8.1926.  Lovise gifte seg i Borge 30.10.1885 med Wilhelm Johan Christian Hanssen frå Haukeland i Borge, f. på Borgvær i Borge 27.11.1866.  Han d. som husmann og enkjemann på Valle

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka om titel etc. stemmer?)

 

     19.1.1937.  Wilhelm var fiskar og skomakar, og han og Lovise budde som husmannsfolk på Langnes under Valle i Borge. 

 

     ¤¤¤¤¤ (eller heitte plassen Tersli?)

 

     Dei fekk seks born i lag.

 

     ¤¤¤¤¤ (borni deira var:

            * Hanna Tegnanda Joakime, f. i Borge 21.3.1886 – n. 1900/1910

            * Vilfred Lindholm, f. hdb. Valle i Borge 1.6.1888, d. 15.8.1893

            * Ferdinanda Elisa Pedrikke, f. hdb. Valle i Borge 5.1.1892, d. 9.6.1893

            * Ferdinanda Vilfrida, f. hdb. Valle i Borge 13.12.1895 – n. 1900/1910

            * Vilfrida, f. hdb. Valle i Borge 23.10.1898 – n. 1900/1910

            * Jenny Bergithe, f. hdb. Valle i Borge 14.4.1904 – n. 1910)

 

b. Bernhard Gunerius Jacobsen, f. i Borge 15.1.1861, gifte seg i Trondenes 14.10.1887 med Joakima Lovise Marie, kjend som Kima Rasmusdotter frå Stenneset i Trondenes, f. i Trondenes 26.7.1863.  Bernhard var bygningssnikkar, og han og Kima budde ei tid på Oskarsborg i Ankenes ved Narvik, men utvandra i 1905 til Amerika.  Under namni Bernard og Kima Jacobson finn me dei att i Tacoma, Pierce Co., Wash. der Bernard heldt fram som snikkar (”ship yard carpenter”).  Han d. i Tacoma, Wash. 26.12.1931, medan Kima Jacobson d. same staden 4.1.1951.  Dei fekk ei dotter i lag.

c. Lorents Johan Jakobsen, f. i Borge 31.12.1862, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravl. Sand!)

                                                     

     3.9.1952.  Lorents gifte seg i Borge 6.11.1888 med enkja Leonharda Christine Gregusdotter frå Smedvik i Borge, f. i Borge 14.7.1857.  Ho d. som fiskarkone på Sandøy 30.8.1929.  Lorents var fiskar og vegarbeidar, og han og Leonharda budde som strandsijarar på ein plass

 

     ¤¤¤¤¤ (kva plass?)

 

     under Sandøy i Borge. 

 

     ¤¤¤¤¤ (NB: Leonharda hadde vore gift før og hadde tydeleg minst to born frå første ekteskapet!)

 

     Dei fekk seks born i lag, men Leonharda hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka borni? – inkl.:

            * Hilmar Bakken f. Borge 13.1.1883 – n. 1910

            * Olga f. Borge 10.9.1885 – n.1910 – gift med Ole Haukland!

            * Anny Bergitte Nicoline Lorentsen f. Sandø i Borge 7.7.1889 – n. 1900

            * Halfrid Sofie Lorentsen f. indb. Sandø i Borge 10.9.1891 – n. 1900

            * Ludolv Pedam Lindholm Lorentsen f. Sandø i Borge 9.4.1894 – n. 1910

            * Reidar Johan Riising f. strsb Sandø 26.8.1896, d. kort etter fødsli!

            * Reidar Johan Riising, f, strsb Smedvik 22.2.1898, d. kort etter fødsli!

            * Lukky Ranon Leondora, f. strsb. Sandø i Borge 8.9.1899 – n. 1910)

 

d. Albert Angel Jacobsen, f. i Borge 9.7.1864, d. som husmann på Smedvik 21.7.1913.  Albert gifte seg i Borge 27.12.1887 med Ambrosia Marie Hansdotter frå Borgefjord i Borge, f. i Borge 16.6.1867.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

     11.3.1953.  Albert var fiskar og vegarbeidar, og han og Ambrosia budde som husmannsfolk på ein plass

 

     ¤¤¤¤¤ (namn på plassen?)

 

     under Smedvik ytre i Borge.  Dei fekk tolv born i lag.

 

     ¤¤¤¤¤ (borni deira var:

            * Halvdan Johan, f. uekte Borge 29.9.1887 – n. 1900/1910

            * Jakobine Berntine Augusta, f. hdb. Smedvik i Borge 30.9.1889 – n. 1900

            * Alexandra Hansine Kraasofor, f. hdb. Smedvik i Borge 19.9.1891 – n. 1900/1910

            * Petra Kristine Vilfrida, f. hdb. Smedvik i Borge 23.6.1893 – n. 1900/1910

            * Albert Analius, f. hdb. Smedvik i Borge 9.7.1895 – n. 1900/1910

            * Ragnar Eugen Odin, f. hdb. Smedvik i Borge 22.7.1897 – n. 1900/1910

            * Hans Julius Berg, f. hdb. Smedvik i Borge 13.8.1899, d. kort etter!

            * Bjarne Ingolf Hans, f. hdb. Smedvik i Borge 15.7.1901, d. kort etter!

            * Ingvald Benjamin Annalius, f. hdb. Smedvik i Borge 1.1.1903 – n. 1910

            * Ellisif Alfrida Johanne, f. hdb. Smedvik i Borge 11.8.1905 – n. 1910

            * Ida Berntine Hansine, f. hdb. Smedvik i Borge 23.6.1907 – n. 1910

            * Bjarne Ingolv Johan, f. hdb. Smedvik i Borge 22.3.1910 – n. 1910)

 

e. Johan Albert Jacobson, kjend som John A. Jacobson, f. i Borge 6.5.1867, utvandra til Amerika i

 

     ¤¤¤¤¤ (utvandringsåret hans? – 1892 eller 1893? – FT1930 seier 1887!)

 

     og gifte seg i Grand Forks Co., N.D. 5.11.1901 med Albertine Christine, kjend som Christine Hanson, f. i Houghton Co., Mich. 14.8.1877.  John og Christine slo seg kring 1904 ned som farmarar i Cedarhome precinct, Snohomish Co., Wash., men flytte på 1910-talet til ein farm i Cliff precinct nær East Stanwood, Snohomish Co., Wash. der dei sidan budde levetidi ut.  John, som òg livnærte seg som bygningssnikkar («building carpenter»), d. i Snohomish Co., Wash. 9.3.1942, medan Christine Jacobson d. i Mt. Vernon, Wash. 24.12.1969.  Dei fekk sju born i lag.

f. Pedrikke Karoline Margrete Jacobsdotter, f. i Borge 15.3.1872, d. ugift i barselseng på Smevik i Borge 11.6.1892.

g. Ingvald Olaus Berg Jacobson Bardo, f. i Borge 21.4.1874, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravlagd Duken, Bø!)

 

     9.5.1954.  Ingvald gifte seg i Malnes, Bø 26.12.1899 med Leonora Sofie Johansdotter frå Vea i Bø, f. i Bø 31.10.1876.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

     3.10.1968.  Ingvald var vegarbeidar og fiskar, og han og Leonora slo seg ned som gardbrukarar på Nygård, Øyjorda i Bø der dei budde levetidi ut.  Dei fekk ni born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

 

c. Lorents Johan Jakobsen, f. i Borge 31.12.1862, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravl. Sand!)

                                                     

     3.9.1952.  Lorents gifte seg i Borge 6.11.1888 med enkja Leonharda Christine Gregusdotter frå Smedvik i Borge, f. i Borge 14.7.1857.  Ho d. som fiskarkone på Sandøy 30.8.1929.  Lorents var fiskar og vegarbeidar, og han og Leonharda budde som strandsijarar på ein plass

 

     ¤¤¤¤¤ (kva plass?)

 

     under Sandøy i Borge. 

 

     ¤¤¤¤¤ (NB: Leonharda hadde vore gift før og hadde tydeleg minst to born frå første ekteskapet!)

 

     Dei fekk seks born i lag, men Leonharda hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka borni? – inkl.:

            * Hilmar Bakken f. Borge 13.1.1883 – n. 1910

            * Olga f. Borge 10.9.1885 – n.1910 – gift med Ole Haukland!

            * Anny Bergitte Nicoline Lorentsen f. Sandø i Borge 7.7.1889 – n. 1900

            * Halfrid Sofie Lorentsen f. indb. Sandø i Borge 10.9.1891 – n. 1900

            * Ludolv Pedam Lindholm Lorentsen f. Sandø i Borge 9.4.1894 – n. 1910

            * Reidar Johan Riising f. strsb Sandø 26.8.1896, d. kort etter fødsli!

            * Reidar Johan Riising, f, strsb Smedvik 22.2.1898, d. kort etter fødsli!

            * Lukky Ranon Leondora, f. strsb. Sandø i Borge 8.9.1899 – n. 1910)

 

 

Lukky Ranon Leondora: http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=3413015

Ludolv Pedam Lindholm Lorentsen? http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=4657405

Halfrid Sofie Lorentsen: http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=3413306

Olga f. Borge? http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=3413087

Hilmar Bakken f. Borge: http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=3413145

 

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven og Randi Elisabeth for nye spennande innlegg.  Takk til Randi Elisabeth òg for e-post!  Det er tydeleg at det er mange spor etter denne ætti fram mot våre dager.

 

Eg har i kveld freista finna dei manglande opplysningane om Leonharda Gregusdotter og første mann hennar og har lukkast med det.  Ho gifte seg i Borge 17.7.1883 med skomakarsvein Anders Halvorson frå Perhusbakken i Manger, og dei fekk to born:

 

* Hilmar Gustav Tegnander Bakken, fødd 13.1.1884

 

* Olga Leonharda Bakken, fødd 10.9.1885

 

Dei var plassfolk under Sandøy, men Anders sette livet til på vinterfisket 18.3.1885.

 

Elles må eg tilstå eg er litt «skeptisk» til dei opplysningane som kjem fram på GENI, i dette tilfellet når det gjeld dødsstadane til Ingvald og Leonora Bardo i Bø.  Me lyt vel til soknepresten for å stadfesta dødsstadane deira...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for huslyden til Berit Bardo:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Britha Larsdotter, dotter av Anna og første mannen Lars Anfindson, var f. i Årdal 30.6.1830,

Berit Larsdotter flytte i 1850 med mori og stefaren til Buksnes der ho 3.11.1854 gifte seg med Jacob Bardoson frå Stiklestad i Verdalen, sidan kjend som Jacob Bardo.  Han var son av husmann Bardo Larsson på Havet under Stiklestad, opphavleg frå Årstad i Vuku sokn i Verdalen, og kona Martha Jacobsdotter frå Efskind og f. på Årstad i Verdalen 1.3.1827.  Jacob var fiskar og tømmermann, og han og Berit busette seg som plassfolk på Smevikvold under Smevik indre i Borge, men flytte sidan til Valle i Borge der Jacob d. som legdelem 1.2.1904.  Berit Bardo d. som enkje same staden 25.11.1916.  Dei fekk sju born i lag:

a. Lovise Mathilde Jacobsdotter, f. i Borge 7.10.1859, d. som husmannskone på Valle i Borge 22.8.1926.  Lovise gifte seg i Borge 30.10.1885 med Wilhelm Johan Christian Hanssen frå Haukeland i Borge, f. på Borgvær i Borge 27.11.1866.  Han d. som husmann og enkjemann på Valle

 

     ¤¤¤¤¤ (sjekka om titel etc. stemmer?)

 

     19.1.1937.  Wilhelm var fiskar og skomakar, og han og Lovise budde som husmannsfolk på Langnes under Valle i Borge. 

 

     ¤¤¤¤¤ (eller heitte plassen Tersli?)

 

     Dei fekk seks born i lag.

b. Bernhard Gunerius Jacobsen, f. i Borge 15.1.1861, gifte seg i Trondenes 14.10.1887 med Joakima Lovise Marie, kjend som Kima Rasmusdotter frå Stenneset i Trondenes, f. i Trondenes 26.7.1863.  Bernhard var bygningssnikkar, og han og Kima budde ei tid på Oskarsborg i Ankenes ved Narvik, men utvandra i 1905 til Amerika.  Under namni Bernard og Kima Jacobson finn me dei att i Tacoma, Pierce Co., Wash. der Bernard heldt fram som snikkar (”ship yard carpenter”).  Han d. i Tacoma, Wash. 26.12.1931, medan Kima Jacobson d. same staden 4.1.1951.  Dei fekk ei dotter i lag.

c. Lorents Johan Jakobsen, f. i Borge 31.12.1862, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravl. Sand!)

                                                     

     3.9.1952.  Lorents gifte seg i Borge 6.11.1888 med enkja Leonharda Christine Gregusdotter frå Smedvik i Borge, f. i Borge 14.7.1857.  Ho d. som fiskarkone på Sandøy 30.8.1929.  Leonharda gifte seg første gongen i Borge 17.7.1883 med Anders Halvorson frå Perhusbakken i Manger, f. i Manger 30.9.1857.  Anders var skomakarsvein, og han og Leonharda budde som husmannsfolk på ein plass

 

     ¤¤¤¤¤ (kva plass?)

 

     under Sandøy i Borge, men Anders sette livet til på vinterfisket 18.3.1885.  Lorents var fiskar og vegarbeidar, og han og Leonharda budde som strandsitjarar på ein plass

 

     ¤¤¤¤¤ (kva plass?)

 

     under Sandøy i Borge.  Dei fekk seks born i lag, men Leonharda hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

d. Albert Angel Jacobsen, f. i Borge 9.7.1864, d. som husmann på Smedvik 21.7.1913.  Albert gifte seg i Borge 27.12.1887 med Ambrosia Marie Hansdotter frå Borgefjord i Borge, f. i Borge 16.6.1867.  Ho d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hennar?)

 

     11.3.1953.  Albert var fiskar og vegarbeidar, og han og Ambrosia budde som husmannsfolk på ein plass

 

     ¤¤¤¤¤ (namn på plassen?)

 

     under Smedvik ytre i Borge.  Dei fekk tolv born i lag.

e. Johan Albert Jacobson, kjend som John A. Jacobson, f. i Borge 6.5.1867, utvandra til Amerika i

 

     ¤¤¤¤¤ (utvandringsåret hans? – 1892 eller 1893? – FT1930 seier 1887!)

 

     og gifte seg i Grand Forks Co., N.D. 5.11.1901 med Albertine Christine, kjend som Christine Hanson, f. i Houghton Co., Mich. 14.8.1877.  John og Christine slo seg kring 1904 ned som farmarar i Cedarhome precinct, Snohomish Co., Wash., men flytte på 1910-talet til ein farm i Cliff precinct nær East Stanwood, Snohomish Co., Wash. der dei sidan budde levetidi ut.  John, som òg livnærte seg som bygningssnikkar («building carpenter»), d. i Snohomish Co., Wash. 9.3.1942, medan Christine Jacobson d. i Mt. Vernon, Wash. 24.12.1969.  Dei fekk sju born i lag.

f. Pedrikke Karoline Margrete Jacobsdotter, f. i Borge 15.3.1872, d. ugift i barselseng på Smevik i Borge 11.6.1892.

g. Ingvald Olaus Berg Jacobson Bardo, f. i Borge 21.4.1874, d. på Øyjorda i Bø 9.5.1954.  Ingvald gifte seg i Malnes, Bø 26.12.1899 med Leonora Sofie Johansdotter frå Vea i Bø, f. i Bø 31.10.1876.  Ho d. som enkje på Øyjorda i Bø 3.10.1968. 

 

     ¤¤¤¤¤ (stadfesting at dei båe døydde heime på Øyjorda i Bø? – yrkestitlar ved dødsfalli?)

 

     Ingvald var vegarbeidar og fiskar, og han og Leonora slo seg ned som gardbrukarar på Nygård, Øyjorda i Bø der dei budde levetidi ut.  Dei fekk ti born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

So vil eg på ny få takka so mykje for hjelpi med denne huslyden!

Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Her er lenke til matrikkelutkastet 1950:

http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50

 

Hvis du går inn på Nordland og så på Bø, finner du gårdsnr. 36 Øyjorden. Jeg kan ikke umiddelbart se noen Ingvald Olaus Berg Jacobsen Bardo der. Det finnes en Ingvald Andersen på bruk nr. 10, Småjord - overstrøket, og to personer Bjarne og Ingvald Pettersen på bruk nr. 43 Nyheim. 

 

Finner dette:

http://www.boslekt.com/html/fam008xx/fam00841.htm

http://www.blix-dahle.no/tng/getperson.php?personID=I7740&tree=Tree1

http://www.boe.kommune.no/gnr-36-oyjorda.5287136-296808.html

 

Bygdebøkene for Bø er digitalisert, ser det ut som, men av en eller annen grunn får jeg ikke opp bøkene nå på bokhylla. Men jeg sakser dette fra et eldre tema:

 

https://forum.arkivverket.no/topic/169714-84380-jacob-bardoson-1927-1904-og-beret-larsdotter-1830-1916-ctt-i-borge-og-boe/

 

#10:

"Ingvald kom til Bø som veiarbeider i 1890-årene. Han var også formann for veianlegget Risøyhamn-Andenes på Andøya. Iflg. 'Bø Bygdebok': 'Ein kjempekar, uvanlig sterk, godslig og snill' Kjøpte småbruket Nygård på Øyjorda i Bø (g.nr.36/b.nr.16) i 1916. Sønnen Albert overtok dette i 1949. Skaffet seg også fiskekutter: Lenke . Ble tildelt medalje og kr. 300,- for redningsdåd 2. mars 1936. Han d. 09.05.1954, antar det var på Øyjorda. Leonora d. 03.10.1968. Alle 9 barn bosatt i Bø. 

 

 

Edited by Grethe Flood
Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nytt utfordrande innlegg om denne huslyden.

 

Eg ser det stadig vert «anteke» at både Ingvald og kona hans døydde på Øyjorda i Bø, men eg er ikkje heilt nøgd til eg veit det sikkert.  So pass «ferske» opplysningar bør ein kunna ha med i ei bygdebok anno 2016...  Truleg er det berre ein kikk i kyrkjeboki som kan gje oss endeleg svar på dette...

 

Ein ny stor takk for hjelpi med denne huslyden...

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...
Lars E. Øyane

Innlegg #7:

 

Eg vil gjerne i dag få gripa tak i dette emnet som har lege meir eller mindre «i dvale» sidan 2016 til Odd Einar henta det fram att for nokre veker sidan: https://forum.arkivverket.no/topic/258037-gml-tema-84380-av-lars-e-øyane-om-jacob-bardo-og-beret-larsdtr/

 

Eg oppdaga at dødsfalli for Borge i Lofoten fram til 1939 no er vortne tilgjengelege, og soleis har eg greidd å fylla eitt av dei «gamle» hòli i denne huslyden, men framleis står det nokre att, som eg vonar lokalkjende folk kan hjelpa meg med?  Eller kanskje finst det dødsannonser?

 

Her følgjer siste versjon av dette manuskriptet:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Britha Larsdotter {Natvik/Urnes}, f. i Årdal 30.6.1830,

Berit Larsdotter flytte i 1850 med mori og stefaren til Buksnes der ho 3.11.1854 gifte seg med Jacob Bardoson frå Stiklestad i Verdalen, sidan kjend som Jacob Bardo.  Han var son av husmann Bardo Larsson på Havet under Stiklestad, opphavleg frå Årstad i Vuku sokn i Verdalen, og kona Martha Jacobsdotter frå Efskind og f. på Årstad i Verdalen 1.3.1827.  Jacob var fiskar og tømmermann, og han og Berit busette seg som plassfolk på Smevikvold under Smevik indre i Borge, men flytte sidan til Valle i Borge der Jacob d. som legdelem 1.2.1904.  Berit Bardo d. som enkje same staden 25.11.1916.  Dei fekk sju born i lag:

a. Lovise Mathilde Jacobsdotter, f. i Borge 7.10.1859, d. som husmannskone på Valle i Borge 22.8.1926.  Lovise gifte seg i Borge 30.10.1885 med Wilhelm Johan Christian Hanssen frå Haukland i Borge, f. på Borgvær i Borge 27.11.1866.  Han d. som husmann og fiskar på Valle 19.1.1938.  Wilhelm var fiskar og skomakar, og han og Lovise budde som husmannsfolk på Valle under Tersli i Borge.  Dei fekk seks born i lag.

b. Bernhard Gunerius Jacobsen, f. i Borge 15.1.1861, gifte seg i Trondenes 14.10.1887 med Joakima Lovise Marie, kjend som Kima Rasmusdotter frå Stenneset i Trondenes, f. i Trondenes 26.7.1863.  Bernhard var bygningssnikkar, og han og Kima budde ei tid på Oskarsborg i Ankenes ved Narvik, men utvandra i 1905 til Amerika.  Under namni Bernard og Kima Jacobson finn me dei att i Tacoma, Pierce Co., Wash. der Bernard livnærte seg som skipstømmermann («ship yard carpenter»).  Han d. i Tacoma, Wash. 26.12.1931, medan Kima Jacobson d. same staden 4.1.1951.  Dei fekk ei dotter i lag.

c. Lorents Johan Jakobsen, f. i Borge 31.12.1862, d.

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsstaden hans? – gravl. Sand!)

                                                     

     3.9.1952.  Lorents gifte seg i Borge 6.11.1888 med enkja Leonharda Christine Gregusdotter frå Smedvik i Borge, f. i Borge 14.7.1857.  Ho d. som fiskarkone på Sandøy 30.8.1929.  Leonharda gifte seg første gongen i Borge 17.7.1883 med Anders Halvorson frå Perhusbakken i Manger, f. i Manger 30.9.1857.  Anders var skomakarsvein, og han og Leonharda budde som husmannsfolk på ein plass

 

     ¤¤¤¤¤ (kva plass?)

 

     under Sandøy i Borge, men Anders sette livet til på vinterfisket 18.3.1885.  Lorents var fiskar og vegarbeidar, og han og Leonharda budde som strandsitjarar på ein plass

 

     ¤¤¤¤¤ (kva plass?)

 

     under Sandøy i Borge.  Dei fekk seks born i lag, men Leonharda hadde òg to born frå første ekteskapet sitt.

d. Albert Angel Jacobsen, f. i Borge 9.7.1864, d. som husmann på Smedvik 21.7.1913.  Albert gifte seg i Borge 27.12.1887 med Ambrosia Marie Hansdotter frå Borgfjord i Borge, f. i Borge 16.6.1867.  Ho d. som enkje på Smedvik 11.3.1953.  Albert var fiskar og vegarbeidar, og han og Ambrosia budde som husmannsfolk på Smedvikneset under Smedvik ytre i Borge.  Dei fekk tolv born i lag.

e. Johan Albert Jacobson, kjend som John A. Jacobson, f. i Borge 6.5.1867, utvandra til Amerika i

 

     ¤¤¤¤¤ (utvandringsåret hans? – 1892 eller 1893? – FT1930 seier 1887!)

 

     og gifte seg i Grand Forks Co., N.D. 5.11.1901 med Albertine Christine, kjend som Christine Hanson, f. i Houghton Co., Mich. 14.8.1877.  John og Christine slo seg kring 1904 ned som farmarar i Cedarhome precinct, Snohomish Co., Wash., men flytte på 1910-talet til ein farm i Cliff precinct nær East Stanwood, Snohomish Co., Wash. der dei sidan budde levetidi ut.  John, som òg livnærte seg som bygningssnikkar («building carpenter»), d. i Snohomish Co., Wash. 9.3.1942, medan Christine Jacobson d. i Mt. Vernon, Wash. 24.12.1969.  Dei fekk sju born i lag.

f. Pedrikke Karoline Margrete Jacobsdotter, f. i Borge 15.3.1872, d. ugift i barselseng på Smevik i Borge 11.6.1892.

g. Ingvald Olaus Berg Jacobson Bardo, f. i Borge 21.4.1874, d. på Øyjorda i Bø 9.5.1954.  Ingvald gifte seg i Malnes, Bø 26.12.1899 med Leonora Sofie Johansdotter frå Vea i Bø, f. i Bø 31.10.1876.  Ho d. som enkje på Øyjorda i Bø 3.10.1968. 

 

     ¤¤¤¤¤ (stadfesting at dei båe døydde heime på Øyjorda i Bø? – yrkestitlar ved dødsfalli?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Innlegg #9:

 

Hjarteleg takk til Kristian for ein spennande dødsannonse.  Dette må jo då tyda på at Lorents døydde i Narvik, kan henda på Narvik sjukehus...(?)

 

Ein ny hjempetakk for framifrå bistand med denne huslyden!

Link to post
Share on other sites
Kristian Aune

I dødsannonsen står det at han ble 90 år og 8 måneder. I manuset skriver du at Lorents ble født 31.12.1862. Kan fødselsåret være 1861 og ikke 1862 ?

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Innlegg #11:

 

Hjarteleg takk til Kristian for ei ny utfordrande melding!

 

Det var vel ikkje alltid dei var so nøye med alderen den gongen.  Kyrkjeboki seier i alle fall at han var fødd i 1862:

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000039550436

 

og denne fødselsdatoen høver bra inn i søskenflokken...

 

* Elles vert det oppgjeve både i 1900 og i 1910 at Lorents og kona budde under garden Sandøy, men noko plassnamn kjem ikkje fram.  Er det nokon som veit?

 

* Og utvandringi til Johan Albert Jacobson er eit anna «mysterium»?

 

* Og likeins dei to dødsfalli i Bø i Vesterålen?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.