Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Karl Sjurson Eldegard (1881-1963) - lærar og klokkar Asker og Bærum - huslyden hans?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få henta fram ein lærarhuslyd med bakgrunn i Årdal og Hafslo i Sogn, som busette seg i Oslo-området og som eg manglar ein del opplysningar om, både om foreldri Karl og Olina Eldegard og om dei fem borni deira med ektemakar.  Særleg manglar eg mange vigsler, dødsstader og yrke, og eg vonar nokon kan hjelpa meg finna dødsannonser eller eventuelt andre avisinnslag som kan supplera med detaljar?

 

Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag:

 

~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye fine innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #11 nedanfor!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Norske skolefolk, 1934. 

post-541-0-96173700-1465535989_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Asker og Bærums Budstikke 1920.01.13

 

Det ser ut som Karl Eldegard var kommet til Heggedal i 1920:

 

 

post-541-0-29201700-1465536446_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Fra Aftenposten 24. april 2014:

post-3741-0-00663500-1465545648_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Fra Aftenposten 7. august 1991 og 19. september 1991:

post-3741-0-46673900-1465546965_thumb.jpg

post-3741-0-62612500-1465548438_thumb.jpg

Endret av Sven Hjortland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Fra Aftenposten 10. juli 1987 og 16. desember 1987:


 

post-3741-0-89875100-1465547806_thumb.jpg

post-3741-0-92467200-1465548087_thumb.jpg

Endret av Sven Hjortland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Nilssen

Fra "Studentene fra 1942", utgitt 1967, s 403:

 

MØLMEN, Gudrun, husmor, Fåberg, f 24/6-23 Oslo, d. av lærer Karl Eldegard (1881-1963) og Oline Seim (1889-). Gift 1953 med disponent Yngvar Mølmen, f 3/8-20 i Fåberg, s. av sivilingeniør Johannes M. - Barn: Torunn, 11/4-56, Brita 6/5-59.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Nilssen

Fra "Studentene fra 1931", s 76:

 

ELDEGARD, Ines Maria, jernbaneekspeditør, Stabekk, Bærum, f. 10/8-12 i Våler i Solør, datter av ingeniør Tørris Eig (1877-1934) og Agnes Marie Kristoffersen (1878-1954). Gift 1948 med maskinist Sigurd Ingolf Eldegard, f 22/4-08 i Årdal, s. av lærer Karl E. - Barn: Torbjørn, 31/8-51.

 

ELDEGARD, Liv, stenograf, sekretær, f 3/5-10 i Årdal, død 17/4-48. ... Ansatt som stenograf og sekretær i firmaet Wisbech A/S 2 år, Siemens (senere Proton) AS ca 14 år, og var da hun døde ansatt i Elektrokemisk AS, Oslo.

Endret av Tore Nilssen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Berit, Grethe, Sven og Tore for mange interessante og nyttige innlegg!

 

Eg har no oppdatert manuskriptet mitt, som ser slik ut (erstatning for manuskriptet i innlegg #1):

 

~~~~~~~~~~~~

 

Karl Sjurson Eldegard, f. i Årdal 16.5.1881, men oppvaksen på Skophammar i Hafslo.

Karl Eldegard gifte seg i Årdal 4.9.1907 med Oline Bertine Wilkensdotter Seim frå Seim i Årdal.  Ho var dotter av gardbrukar Wilken Halvorson på Seim og kona Britha Johannesdotter frå Seim og f. i Årdal 8.8.1889.  Karl tok lærarskuleeksamen i Volda i 1904 og arbeidde som lærar i Seimsdalen i Årdal til han i 1910 tok til som lærar og klokkar i Skoger og busette seg på Skogvang i Skoger.  So vart han i

 

##### (kva år? – innan 1920!)

 

lærar på Heggedal i Asker. 

 

##### (var der i 1934 – sidan lærar og klokkar på Lysaker i Bærum?)

 

##### (1948 og 1960: bus. Sollerudv. 1, Ullern i Oslo)

 

der Karl d.

 

##### (dødsstaden hans? – gravlagd Ullern, Oslo 2.9.1964)

 

25.12.1963.  Oline Eldegard d.

 

##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Ullern, Oslo 26.6.1981)

 

7.7.1979.  Dei fekk fem born i lag:

a. Sigurd Ingolv Karlson Eldegard, f. i Årdal 22.4.1908, d. i Sandefjord 14.12.1987.  Han gifte seg hjå byfogden i Oslo 6.11.1948 med Inés Maria Tørrisdotter Eig frå

 

     ##### (kvar var ho oppvaksi? – Våler i Solør?)

 

     f. i Våler 10.8.1912.  Ho d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Gamle Aker 28.9.1987!)

 

     30.7.1987. 

 

     ##### (yrke og bustad? – skilde? – han 1948: maskinist – ho 1960: Statsb. Kjem. Lab. Steinspranget 44, Oslo – kalla jarnbaneekspeditør i studentjub.boki)

 

     Dei fekk ein son i lag.

b. Liv Karlsdotter Eldegard, f. i Årdal 3.5.1910, d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Ullern, Oslo!)

 

     17.4.1948.  Liv var stenograf og sekretær og budde i Oslo, ugift.

 

     ##### (eller budde ho med foreldri?)

 

c. Vemund Ørbeck Karlson Eldegard, f. i Skoger 1.6.1912, d. på Granum i Land 2.8.1991.  Vemund gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hans?)

 

     1946 med Edith Irene Gustavsdotter Nyquist frå Christiania, f. i Christiania 21.2.1911.  Ho d. i Oslo 6.7.1987. 

 

     ##### (yrke og bustad? – 1960: fullm. Lysv. – ho Grorud skole – Ammerudv. 2A, Oslo)

 

     Dei fekk ein son i lag.

d. Ingvar Dahl Karlson Eldegard, f. i Skoger 3.10.1914, d.

 

     ##### (dødsstaden hans? – Oslo eller Lillehammer? – gravlagd Ullern, Oslo)

 

     16.9.1991. 

 

     ##### (biografi? – 1948: teknikar – 1960: ing. Akers mek. V – busett med foreldri)

 

e. Gudrun Karlsdotter Eldegard, f. i Asker 24.6.1923, gifte seg hjå byfogden i Oslo 14.11.1953 med Yngvar Fuglestved Johannesson Mølmen frå Skjeggestad på Fåberg, f. på Fåberg 3.8.1920.  Han d.

 

     ##### (dødsstaden hans? – gravlagd Fåberg!)

 

     19.4.2014.  Yngvar var disponent for eit rutebilselskap, medan Gudrun har vore kontorassistent.  Dei budde på Fåberg og fekk to døtrer i lag.

 

     ##### (seinare yrke? – flytte dei kan henda til Lillehammer?)

 

~~~~~~~~~~~~

 

Eg er svært glad for kvar einaste vesle detalj som vert føyd til, og takkar på ny for kjempefin hjelp!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Nilssen

Søk på www.nb.no viser at Yngvar Mølmen var disponent i Gausdal Bilselskap A/S fra 1950. Ifølge #7 bodde Gudrun og Yngvar på Fåberg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Tore for siste innlegg frå i går!

 

Eg har oppdatert manuskriptet i innlegg #11 tilsvarande.

 

Nok ein kjempetakk for hjelpi med denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jon Mamen

Karl Eldegard var på 1920-tallet lærer i Asker og bosatt i Heggedal. Jeg vil presisere at han var lærer på Solberg skole i Asker. (Det er min gamle skole). Han kan godt ha hatt postadresse Heggedal og bodd på Solberg skole.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Samme Karl Eldegard?

 

 

 

1905a_ÅRD_ Byte av lærarpostar - forklaring

 

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane:

Sjå kjelde: SognsTidende, 25.07.1905

 

Handlar om byte av lærarpostar - forklaring

 

Til heimbygdingar!

 

Daa underskrivne hev høyrt, at det hev vekt noko uppstyr i skulekrinsarne at Midthun og eg hev

søkt um aa byta lærarpostar, vil eg gjerna faa lov aa segja noki ord gjenom ”S.T.”,

daa eg er so langt fraa, at eg sjelden fær høve til aa tala med sambygdingarne mine no i sumartidi.

 

Folk fraa mine skulekrinsar hev elles vendt seg til meg baade mundtleg og skriftleg og undra seg yver,

at eg vilde byta post, daa det ikkje kann vera noko tent for meg økonomisk sett, og det kann vera sannt nok.

 

Helder er ikkje grunnen den, at eg hev noko aa mislika i mine krinsar, daa baade born

og foreldre hev synt oversleg stor samhug sovel for skulen som for læraren i skuleaaret og soleis stydja

meg mykje i mit arbeid, og um eg no vert i den post eg hev so treng eg framleides ikkje ottast nokon motburd i so maate.

 

Men naar eg likevel vart enig med lærar Midthun um aa byta postar, so var det ikkje berre for

aa gjera honom ei beina, men og fordi det kunde hava noki fyremuner for meg: I mine krinsar

er det berre samla skule, i tvo av krinsarne ikkje skulehus, og i alle tre krinsar hev det i

skuleaaret vore yverfylte klassar, og naar me ser paa skuletidi vore yver det lovlege tal skuleborn.

Dertil kjem og mykje flytjing og langt imillom krinsarne.

 

Men um no soleis min post kann vera tyngre aa arbeida i enn skulepostar plar vera,

so er væl ikkje arbeide tyngre enn, at eg evlar det, so det kann forsovidt for meg ikkje vera so mykje um aa gjera;

men naar Midthun ynskjer aa koma uppatt i Vasbygdi der han er uppalen for aa vera hjaa sine gamle foreldre,

tykkjer eg ikkje det var rett aa negta byte. Meir treng eg ikkje um aa segja her, daa eg er imot all prostitution.

 

At der i skulekrinsarne kann vera meiningar baade for og imot kann ikkje vera so undarlegt; men eg tykkjer og,

at slikt maa kunna avgjerast ”utan aa setja verdi paa ende” – akkurat som det ikkje skulde vera ei ærleg sak aa søkja.

 

Skophamar 26 – 7  1905

 

Karl Eldegard.

 

http://www.sffarkiv.no/1905/aardal/1905a_ARD_%20Byte_lerarpostar_forklaring.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jon og Ann-Mary for interessante og nyttige innlegg!

 

Det var nok den same Karl Eldegard som skreiv brevet i Sogns Tidende.  So det var tydeleg strid om lærarpostene den gongen...

 

Eg takkar igjen for all god hjelp med å kartleggja denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Se #4: Der søker livforsikringsselskapet Idun etter to dyktige agenter. Kontaktperson er inspektør Karl Eldegard. Betyr det at han i 1920 var ansatt i livforsikringsselskapet?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Karl Eldegard hadde bopel på Solberg i Asker i 1933.

Han sluttet ved Solberg Skole 01.01.1936.

post-3741-0-68143500-1465896475_thumb.jpg

post-3741-0-27103700-1465897269_thumb.jpg

Endret av Sven Hjortland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Asker og Bærums Budstikke 25. september 1929

post-3741-0-46023800-1465898293_thumb.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Sven for nye spennande innlegg om Karl Eldegard.

 

Eg har i kveld fått kontakt med eit barnebarn av Karl Eldegard, som synest vita svært so mykje om slekti, so eg vonar at ho kan fylla ut det meste av det som framleis manglar, men det vil nok ta litt tid.  Om nye detaljar skulle dukka opp, tek eg sjølvsagt imot med opne armar!

 

Nok ein kjempetakk fopr hjelpi med denne huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.