Gå til innhold
Arkivverket
Hanne W. Heen

Slekten Norberg, Trondheim, Kristiansund og Skogn, Trøndelag

Recommended Posts

Hanne W. Heen

Hei, jeg har en Niels Peter Norberg, født ca. 1744 som i 1801 er bosatt i Trondheim, av yrke var han skredder. Så vidt jeg har funnet ut fikk han en datter som er døpt i Domkirken i 1779, Johanne Margrethe, hans hustru klarer jeg å se fornavnet på og etternavnet tror jeg skal være Holst. Familien har så bodd en tid i Kristiansund hvor de fikk flere barn før de kom tilbake til Trondheim. Niels Peter Norberg skal være født i Sverige. Et par av barna har et noe sjeldent navn som Widerich og Widericha.  Så på Family search finner jeg en mann ved navn Widerich Petersen Norberg, som dør i Skogn 1786, han er født ca. 1733, Widerich får en sønn Erich som er døpt i Domkirken i Trondheim i 1761. Har sjekket kirkebøkene både for Skogn og Domkirken så de opplysningene stemmer.  Kan de kan muligens være brødre? Finnes det noen fortegnelser eller protokoller hvor man kan finne de 2 personene for å finne fødsels sted og om de eventuelt er i familie? 

Endret av Hanne W. Heen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Temaet hører kanskje  hjemme på 

 

Brukernes eget forum.

 

----

 

Johanna Margaretha Niels Petersdatter

Norway Baptisms, 1634-1927

christening:
19 January 1779
Nidaros, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
residence:
 
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
father:
Niels Peter Norberg
mother:
Marit Olsdr

 

----

 

Ingebor Christina Nielsdotter

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
11 December 1785
 
christening:
5 January 1786
Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
residence:
1785
Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
father:
Niels Peter Norberg
mother:
Marit Olsdotter
 
----
 

Wideric Nielsen

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
28 September 1788
 
christening:
12 October 1788
Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
residence:
1788
Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
father:
Niels Peter Norberg
mother:
Marit Olsdotter

 

----

 

Widerica Nielsdotter

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
7 September 1793
 
christening:
22 September 1793
Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
residence:
1793
Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
father:
Niels Peter Norberg
mother:
Marit Olsdotter

 

----

 

Ole Peter Nielsen

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
19 November 1790
 
christening:
5 December 1790
Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
residence:
1790
Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
father:
Niels Peter Norberg
mother:
Marit Olsdotter
 

----

 

Han i Skogn:

 

Widric Pet. Norberg

Norway Burials, 1666-1927

birth:
1731
 
burial:
7 April 1786
Skogn, Nord-Trondelag, Norway

 

Nord-Trøndelag fylke, Alstadhaug, Levanger, Ekne i Skogn, Ministerialbok nr. 717A02 /1 (1783-1809), Døde og begravede 1786, Side 108
Permanent bilde-ID: kb20070925690232

 

----

 

Erich Widrichsen

Norway Baptisms, 1634-1927

christening:
14 November 1761
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
residence:
 
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
father:
Widrich Peterson Norberg
mother:
Anna Catharina Zachariasdotter

 

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A04 (1729-1769), Fødte og døpte 1761
Permanent bilde-ID: kb20050613031227
 

----

 

Alexander Vidiksson

Sweden Baptisms, 1611-1920

birth:
1 May 1764
SUNNE, JAMTLAND, SWEDEN
father:
Widrich Nordberg
mother:
Anna Catharina Zachrisdr

 

----

 

23122 Widrich Petterson Norberg, født 1736 Norge / Sverige

----

 

Hallens häradsrätt den 24 oktober 1770.

 

Blev till avgörande företagit ett av Johan Heljesson i Möckelåsen emot Socken Apotekaren Widric Petersson Nordberg förledet Ting instämt mål angående den förres rättighet att ifrån den senare få inbörda det torp med därunder lydande lägenheter i Möckelåsen, som han av Johan Heljessons broder Olof Heljesson för 200 Rdr Silvermynt köpeskilling utom börd sig tillhandlat. 

Och infunno sig härvid parterne i egne personer, insättande Johan Heljesson i Rätten 200 Rdr Silvermynt uti Banco transport-sedlar såsom rätter börde skilling och påstod att däremot få i börd lösa det torp och därunder lydande lägenheter i Möckelåsen som dess broder Olof Heljesson istället för jordalösen sig av dess och brodern Johan Heljessons få …… arvejord-skattehemmandet No 1 av 2 ½ Tunneland i Möckelåsen förbehållit och till besittning för sig och arvons fått äga men utom börd till Socken Apotekaren Nordberg för ovan berörde Köpesumma försålt. Varför utan skjedlig ersättning för rättegångskostnad äskades. 

Widric Nordberg svarade härtill, att han icke kunde bestrida Jon Heljessons rättighet att emot den insatta börde skillingen få detta torp i Möckelåsen i lösa såvida det vore Säljaren Olof Heljessons arvejord och Johan Heljesson Säljarens broder, lyftande därför Nordberg denne i Rätten insatte fulla börde skilling av 200 Rdr Silvermynt, med förbehåll att av Jon Heljesson  njuta full ersättning för allt vad han å detta torp kostat.

 

                                    Utslag

Alldenstund  det torp i Möckelåsen och därunder hörande lägenheter som Johan Heljessons broder Olof Heljesson till Socken Apotekaren Widric Petersson Nordberg för 200 Rdr Silvermynt utom börd försålt varit Säljaren Olof Heljessons arvejord; fördenskull och i stöd av 6 Kap, 4 och 5 Kap 11 §§ Jordabalken prövar Härads Rätten rättvist förklara Johan Heljesson berättigad att emot de av Widric Petersson Nordberg nu hos Rätten lyftade 200 Rdr Silvermynt såsom rätter bördeskilling få i börd lösa det torp i Möckelåsen med därunder lydande ägor och lägenheter, som Nordberg av Johan Heljessons broder Olof Heljesson sig tillhandlat, dock åligger bördesman Johan Heljesson att till Köparen Widric Nordberg betala all den nödiga kostnad han å detta torp haft och gjort innan han det avträder, börande i övrigt Nordberg Johan Heljessons avtvingade rättegångskostnad med 2 Rdr Silvermynt ersätta.

http://mykil.org/Fast.kontrakt/1770%20Widrich%20Norberg%20bordestalan.htm

 

 

Endret av Ann-Mary Engum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hanne W. Heen

Takk skal du ha for hjelpen, de fleste opplysningene der hadde jeg, men jeg ønsket å vite om det finnes eventuelt protokoller hvor man kan se om de flyttet til Norge fra Sverige eller om det eventuelt kan finnes skifter eller om de har tatt svennebrev i Norge. Som skredder må han vel ha hatt ett svennebrev? Den siste opplysningen om at det var et barn av Widerich født i Sverige var ny, men så mangler jeg fremdeles koblingen på om han er bror til min ane Niels Peter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Kristiansen

om de har tatt svennebrev i Norge. Som skredder må han vel ha hatt ett svennebrev?

 

Hvis han har tatt borgerskap i en av byene, står det i bytingsprotokollene. Det er ikke ei borgerbok for Kristiansund og heller ikke for Trondhjem så vidt jeg vet slik bl.a. Bergen har.

Da må du lete i bytingsprotokollene. En av mine forfedre i Kristiansund tok borgerskap som skomakermester i 1840, og da fikk jeg vite i bytingsprotokollen da han søkte om borgerskap, at han hadde vært svenn i bl.a. St. Petersburg i Russland. :) I arkivet til Kristiansund byfogdembete fant jeg en oversikt over innleverte borgerskapssøknader, og der fant jeg henvisninga til dato og år på dette borgerskapet. Da var det enkelt å gå inn i bytingsprotokollen og finne hva som sto der.

 

Det kan være at det finnes laugsprotokoller for skredderne i Trondhjem. Kanskje Statsarkivet kan svare på det? 

De er ikke så aktive på dette forumet, men det er lov å håpe at de vil svare.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hans Nissen

I Trondheim magistrat under Håndverksnæring og laugsvesen finnes bokser med dokumenter om skredderlauget. 

I dokument datert 10. august 1795 tas Niels Peter Norberg inn i skredderlauget. Arkivref: Trondheim magistrat, Skredderlauget 1747 - 1869 (A-4372/Fd.9).

 

Vi fant ham også i Johan Løkhaugs kartotek over borgere i Trondheim. Her er det oppgitt at Niels Peter Norberg får borgerskap 17. august 1795. Han kom fra Sverige.

 

Man kan også finne oversikter over borgere i Protokoller over håndverkere i Trondheim politikammer. Disse begynner i 1803 (Arkivref: A-1887/1/83/1). Vi fant ikke Norberg der.

 

For å finne dato for når noen flyttet til Trondheim kan man være heldig å finne dette i; Innlevert pass 1789 - 1812 i Trondheim politikammer. (A-1887/1/31/01).

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hanne W. Heen

Tusen takk skal du ha for svar. Da ser jeg han blir tatt inn i skredderlauget den andre perioden de bor i Trondheim. Og om det da i Løkhaugs kartotek ikke står annet enn at han kommer fra Sverige er jeg vel like langt .) Håpte på jeg skulle klare å komme opp med et stedsnavn. Takk igjen for opplysningene, skal få sjekket noe av dette når jeg kommer innom Trondheim igjen en gang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Langholm

I Trondheim magistrat under Håndverksnæring og laugsvesen finnes bokser med dokumenter om skredderlauget. 

I dokument datert 10. august 1795 tas Niels Peter Norberg inn i skredderlauget. Arkivref: Trondheim magistrat, Skredderlauget 1747 - 1869 (A-4372/Fd.9).

 

Vi fant ham også i Johan Løkhaugs kartotek over borgere i Trondheim. Her er det oppgitt at Niels Peter Norberg får borgerskap 17. august 1795. Han kom fra Sverige.

 

Man kan også finne oversikter over borgere i Protokoller over håndverkere i Trondheim politikammer. Disse begynner i 1803 (Arkivref: A-1887/1/83/1). Vi fant ikke Norberg der.

 

For å finne dato for når noen flyttet til Trondheim kan man være heldig å finne dette i; Innlevert pass 1789 - 1812 i Trondheim politikammer. (A-1887/1/31/01).

 

Jeg er selv på jakt etter mulige personopplysninger i Trondhjems skredderlaug i årene rundt 1790, og finner disse opplysningene svært interessante, altså at det I Trondheim magistrat under Håndverksnæring og laugsvesen finnes bokser med dokumenter om skredderlauget, og at det blant disse dokumentene er minst ett fra 1795.  Jeg  strever imidlertid med de eksakte arkivreferansene.  Under A-4372:

 

http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-08000000069293

finner jeg skredderlauget som "L0008", men når jeg leser beskrivelsen av dette materialet på arkivportalen, virker det som det bare inneholder dokumenter fra årene 1703 til 1746. 

 

Jeg vil nødig ta turen til Trondheim uten å vite hva jeg skal be om og hvor jeg skal lete, kan noen gi meg et tips om hva jeg bør bestille for å kunne kikke gjennom de omtalte boksene med dokumenter om skredderlauget?

 

Mvh Tore Langholm

Endret av Tore Langholm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Langholm

Kan det tenkes at L0009 er feilmerket i arkivportalen?  At L0009 ikke inneholder materiale etter skomakerlauget, slik det står nå, men derimot at både L0008 og L0009 inneholder materiale etter skredderlauget?  Det ville egentlig forklare alt.

 

Endret av Tore Langholm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hermann Mentzoni

Hei Tore Langholm.

"Jeg vil nødig ta turen til Trondheim uten å vite hva jeg skal be om og hvor jeg skal lete, kan noen gi meg et tips om hva jeg bør bestille for å kunne kikke gjennom de omtalte boksene med dokumenter om skredderlauget?"

Det er rent tilfeldig at jeg kom over det du skriver og forteller hvordan du er på jakt etter opplysninger om skredderlauget i Trondheim.

Sist i forrige uke satt jeg et par dager i Gunnerusbibliotekets Spesialsamlinger og leste skredderlauget i Trondheim sin protokoller. Det var protokoller fra Skredderlaugets møter, og kopier av lærekontrakter. Der fant jeg min kones tippoldefar fra Røros og hans kontrakt som lærling i fem år hos Skreddermester Christen Prøys i Trondheim fra 8.nov. 1790 til 8.nov. 1795. 5.okt. 795 ble han innskrevet som lønnedreng. Han havnet i Bergen rundt 1801 som  skreddermester Lars Jørgensen Krogh.

Ta kontakt med Ellen Alm på Spesialavdelingen på telf. 73 59 22 28, og gjør avtale med henne. Spesialsamlingen har ikke vanlig åpningstid men det må avtales et par dager på forhånd, også fordi aktivmaterialet skal hentes fram på forhånd.

Det var virkelig reisen verdt.

 

Mvh Hermann Mentzoni

------

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tore Langholm

Tusen takk for svar, dette høres spennende ut.  Jeg fikk forøvrig svar på det konkrete spørsmålet om feilmerking ved å sende en forespørsel til post@arkivverket.no.  I svaret skriver de at 

 

Du har helt rett i at boks Fd 9 i Trondheim magistrat er feilmerket. Jeg har

kontrollert etiketten på, og innholdet i, de nevnte bokser, og det stemmer som du

sier. Boks Fd 7 inneholder dokumentasjon vedrørende skomakerlauget, mens boks

Fd 8 og 9 inneholder dokumentasjon vedrørende Skredderlauget.

 

Boks Fd 8 inneholder «memorialer fra laugsmedlemmer om Fornæmelser udi deres

Profession» 1703-1725 og diverse skriv 1731-1746, mens boks Fd 9 inneholder

diverse skriv 1747-1869 og diverse dokumentavskrifter 1747-1761.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Hermann Mentzoni

Takk for ditt svar. 

Jeg opplevde det svært interessant å bla gjennom gamle lærekontrakter og protokoller fra laugssamlinger med mere der jeg var forrige uke.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.