Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Kristin Ødegård

Casten Larsen som bodde på Hadeland på 1600- og 1700-tallet

Recommended Posts

Kristin Ødegård

I første halvdel av 1700-tallet bodde det på Hadeland fem personer som alle var barn av en Casten.

Casten var et veldig uvanlig navn på Hadeland på denne tiden, så min hypotese er at disse fem var søsken:

 

Lars Castensen, født ca 1689, død 1754 https://media.digitalarkivet.no/kb20070603830300

Bopeler: Hval, Smedsrudeie, Ensrudeie, Gullerudeie og Framstadeie.

 

Marthe Castensdatter, født ca 1691, død 1726 https://media.digitalarkivet.no/kb20070603820508

Bopeler: Dynnaeie og Ensrudeie.

 

Peder Castensen, født ca 1703, død 1773 https://media.digitalarkivet.no/kb20070603810055

Bopeler: Læren, Molden, Dynnaeie og Ensrudeie.

 

Claus Castensen, født ca 1707, død 1756 https://media.digitalarkivet.no/kb20070603830306

Bopeler: Skiager, Stumbneeie, Bjørgeeie, Haagenstad, Horgeneie og Framstadeie.

 

Giertrud Castensdattter, født ca 1714, død 1781 https://media.digitalarkivet.no/kb20070603840112

Bopeler: Enrusdeie, Winorumseie, Luna, Saug og Helgagereie.

 

 

Min mistanke om at de var søsken, ble ytterligere forsterket når jeg fant at de hadde vært faddere for hverandres barn: Claus var fadder for Peders og Giertruds barn, Peder var fadder for Lars og Claus’ barn, og Lars var fadder for Marthes barn. (I tillegg til disse fem finnes det ei Catrine Castensdatter som ble begravet i Jevnaker/Lunner 11 juli 1734 (56 år gml), men hun har jeg ikke funnet noe mer informasjon om).

 

I tillegg fant jeg at i flere tilfeller bodde disse fem personene på samme sted. Alle var født før den første bevarte kirkeboka for Jevnaker/Lunner, så jeg har ikke funnet deres dåp.

Jeg har mye informasjon om disse Casten-barnas voksne liv, men er interessert i å finne deres opphav.

 

Den eneste kandidaten jeg har funnet som kan være Casten-barnas far, er Casten Larsen. Casten Larsen døde på Hellern (nå Nannestad) i 1733, 82 år gammel https://media.digitalarkivet.no/kb20070603800616

Han var altså født ca 1651. Siden det er omtrent 27 år mellom det eldste og det yngste barnet, kan det være at disse barna har forskjellig mor.

Jeg har også funnet en Casten (trolig den samme mannen) i noen rettsdokumenter (farskapssak) fra 1706. Her er det oppgitt at Casten Laursen var husmann på Haagenstadeie, var gift og hadde seks barn. Det blir også opplyst at han tidligere har bodd på Rya: http://arkivverket.no/URN:rg_read/29800/98/

 

I manntallet for Jevnaker 1664 er det oppgitt under Aaslund: oppsitter Lauritz Clausen 28 år og husmann Claus Castensen 68 år. Claus kan være Lauritz’ far, for på 1600-tallet ble benevnelsen husmann ofte benyttet for medbrukere, som gjerne var slektninger.

 

Vi har altså:

Casten Larsen født ca 1651

Lars Clausen født ca 1636

Claus Castensen født ca 1596

 

En hypotese er at Claus var far til Lars, og at Lars var far til Casten. Lars er i følge dette bare 15 år eldre enn Casten, men hvis Castens alder ved begravelsen er noen år for høy, kan denne koblingen være riktig.

 

Håper noen av dere kan ha mer informasjon om disse tre (og evt kobling til "Casten-barna") enn det jeg har skrevet over?

 

 

Mvh

Kristin Ødegård

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Navnet Casten/Carsten forekommer noen ganger i tingbøkene for Hadeland.:
http://arkivverket.no/URN:rg_read/search/?rettsinstans=&fylke=05&embete=Hadeland%2C+Land+og+Valdres+sorenskriveri&protokoll=&periode=&navn=

Jeg har ikke sjekket disse sakene, men er er de aktuelle datoer og sidetall:

 

Carsten Løken (lille):
25.11.1687, tingbok 26, folio 97a
15.11.1690, tingbok 29, folio 78b
14.8.1693, tingbok 32, folio 16b
16.11.1693, tingbok 32, folio 73a
2.12.1720, tingbok 48, folio 146b

Lars Korsrud og hans sønn Carsten:
14.3.1693, tingbok 32, folio 16b

Carsten Larsen Håkenstadeie:
25.11.1705, tingbok 40, folio 89b
23.3.1706, tingbok 41, folio 33b
26.7.1706, tingbok 41, folio 86b
18.8.1706, tingbok 41, folio 96b
18.8.1706, tingbok 41, folio 97a
18.4.1721, tingbok 48, folio 194a

Ut fra det sjeldne navnet Carsten vil jeg tro at Lars Korsruds sønn i Lunner i 1693 var samme person som husmannen på Håkenstad, også i Lunner. Han som bodde på Løken vil jeg tro var en annen mann.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristin Ødegård

Tusen takk!!

Da skal jeg studere disse sakene :)

 

Mvh Kristin

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.