Gå til innhold
Arkivverket
Torbjørn Steen-Karlsen

Bent Olsen Mæsel i Gjerstad

Recommended Posts

Helge Berntsen
1 hour ago, Mariken Øvrebø said:

Tror det kan ha noe for seg å grave videre i denne retningen. Jeg har sjekket jordebok for Telemark 1624. Der står Kittel Åsulvsen ytre Haugen som eier med odel til Kjørstad. Ingen med pantegods. Denne Kittel må ha innløst godset, og han var vel bror til Torjus Åsulvsen og Kirsten. Senere går gården over til Jon Simonstad - som jeg mener var gift med en datter av Kittel Åsulvsen - i følge Bambleboka.  Bambleboka oppgir også at en Oluf var oppsitter på Kjørstad ca 1630 og at han var "utarmit". I 1645 antar Bambleboka at Peder som er oppsitter på Kjørstad er sønn av Oluf.

 

Så hvor kommer Brokeland-slekta inn her? Steen Torjussen Brokeland var gift med en datter av Kittel Åsulvsen Ytre Haugen. Jørgen Brokeland og Steen Brokeland er samtidige brukere på Brokeland. Kirsten er altså tante til Steen Brokelands kone Alis. Så det er tydeligvis slektsforbindelser mellom Brokeland og Oluf Strømsland.

 

Bent Olsen har tydeligvis ikke arvet noe som helst etter sine foreldre, og det er vel sannsynlig at han har tilhold som husmann eller gardsgutt på en av gårdene til slektninger, aktuelle gårder kan være Ytre Haugen, Moe eller Brokeland.

 

 

Du har mistet meg litt med disse opplysningene, Mariken - men kanskje Torbjørn kan bekrefte dem ? Steen Torjussen Brokeland var etter mine opplysninger gift med en Anne Hansdatter, og han og broren Jørgen var samtidige brukere. Alis Kittelsdatter var gift med Aasul Torjesen Ytre Haugen, og det var skifte etter begge den 16/7-1620. Aasul var eier av 2 huder i Ytre Haugen, som det var tvil om eierskapet til ved flere anledninger ?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Hei ,

det er to Aliser her. Den som var gift med Steen Brokeland var født ca.1620 og Alis gift med Aasul Torjusen var hennes farmor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen
2 hours ago, Mariken Øvrebø said:

Hei ,

det er to Aliser her. Den som var gift med Steen Brokeland var født ca.1620 og Alis gift med Aasul Torjusen var hennes farmor.

 

Så du snakker om en Alis Aasulsdatter ? Er Anne Hansdatter ukjent for deg ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Hei,

Alis Kittilsdatter eller Aslo Homme som hun også ble kalt var datter av Kittil Gjermundsen som eide Ytre Haugen og gift med Åsul Torjussen Haugen / Homme. Hun hadde sønnene Torjus og Kittil samt dattera Kirsten. Kittil Åsulsen fikk Ytre Haugen. I følge Gjerstadboka 3.

Anne Hansdatter er ukjent for meg. Jeg har Alis Kittilsdatter Ytre Haugen som kone til Steen Torjussen Brokeland, men jeg har ingen primærkilde på dette.

Steen hadde dattera Asborg som ble gift med Bjørn Thorbjørnsen Vrålstad og sønnen Stian som kom til Odden i Søndeled og giftet seg med Maren Kristensdatter Hannemyr.

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Tror vi er ute og sykler her, Mariken - uten primærdokumentasjon i mange retninger. Kanskje det finnes skiftekort/protokoller som kan avklare noe, om nå Torbjørn ikke kan klarlegge ytterligere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Hei igjen Helge,

helt enig i at dette er en luftig teori. Men erfaringen tilsier at de giftet seg i nære nettverk på denne tiden. Og Bent Olsen bør være registert et sted i forbindelse med manntallene på 1660-tallet. Det er derfor ment som en indikasjon på steder / gårder der det kan være verdt å søke etter ham.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Jeg har bladd skiftekortene som kunne være relevante, men det eldste jeg finner er skiftet etter Kittel Aasulsens sønn Ole Kittelsen. Ole eide 3 huder og 3 kalveskinn i Ytre Haugen da skiftet etter han og hans avdøde hustru Ingeborg ble holdt den 18/2-1690. Dette ble fordelt med 9 og 3/4 kalveskinn til hver av de 4 sønnene ved arveoppgjøret. Partene ble justert til 9 kalveskinn senere, mens Hans Aasulsen fikk 3 kalveskinn, som økte til 1 hud etterhvert.

 

Det sentrale dokumentet for å komme videre synes å være lagtingsdokumentet fra 1620. Siden det fremkommer så vidt mye detaljer som under, er det trolig at dette dokumentet finnes "et eller annet sted", og det bør inkludere henvisninger til eierforholdene til de aktuelle eiendommene det refereres til:

 

Den 15/7-1620 ble det holdt lagting på Ytre Haugen i Vissedal på anmodning fra brødrene Kittel og Torjus Aasulsen, samt Ole Strømsland på deres søster Kirstens vegne, for at de skulle redegjøre for arvefordelingen etter deres foreldre. Kittel skulle som eldste bror ha 2 huder i Ytre Haugen, mens Torjus skulle ha 0,5 hud i Angelstad i Holt, 1 hud i Kjørstad i Bamble, og 2 og 2/3-del kalveskinn i Øysang i Søndeled. Kirstens søsterlodd skulle være 1 hud i Vestre Kjørstad i Bamble. Kittel forbeholdt seg 1/3-del eierdel i Øysang sag. Kittil var lagrettemann i 1618 og 1623. I 1624 var han eier av 2 huder i Haugen. På sin hustrus vegne hadde han 6 kalveskinn odelsgods i Egeland i Gjerstad, og 8 kalveskinn i Svennevig i Eide. Han hadde dessuten 2 huder odelsgods i Kjørstad i Bamble, 1 hud i Angelstad i HoIt, og 8 og 2/3-del kalveskinn i Øysang.
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen
Skrevet (endret)

Kittil Gjermundsen Haugen ytre

Nevnes 1552

Gift med N. N.

___________________________________________________________________________________________I______________________________________________________________

Alis (Allidz/Aslo) Kittilsdatter                                                                                                                         Siri Kittilsdatter

Gift med Åsuld (Ossul) Torjusen                                                                                                                    Gift med Sander (Lauritsen) Skjulestad i Austre Moland

Haugen ytre. Nevnt 1583                                                                                                             _________________I___________________________________________________________________

Skifte etter begge 15. juli 1620                                                                                                        Jon Sandersen Skjulestad. Leilending 1613 og 1637. Stevner Kittil og Torjus Haugen til

______________I___________________________________________________________________          Herredagen i Skien 9. juli 1619.

Kittil Åsuldsen            Torjus Åsuldsdatter                Kirsten Åsuldsdatter                               Gift med Anne Andersdatter

Haugen ytre                  Mo og Eskeland                      Gift med Oluf Tordsen                            _________________I______________________________________

Nevnt 1637-1644        Nevnt 1619-1650                    Strømsland i Holt. Nevnt 1621-26           Anders Jonsen Skjulestad         Nils Jonsen Lilleholt

Gift med Anne

Ånonsdatter Eikeland

Levde som enke i 1649 og 1669.

______I_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Åsulv Kittilsen       Ola Kittilsen                           Ragnhild Kittilsdatter                      Ånon Kittilsen                                     Helje Kittilsdatter                           Hjemmeboende datter

Haugen ytre            Haugen ytre                        Skifte 20. oktober 1649                    Eikeland                                               Gift med Anders Jensen               i 1645. Kan være en av

55 år i 1666            Gift med Ingeborg              Gift med Jon Håvorsen                    Gift med Asbør Toresdatter              Lauve, Vegårshei                           de andre.

Gift                           Eriksdatter Gryting             Simonstad, Vegårshei                       Fone                                                      Skifte 10. juni 1687

                                Skifte etter begge 18.         Skifte 21. oktober 1674

                                februar 1690

     


[1] Inntatt i sak 9. juli 1619, NHD, 2 r., bd V, side 123.

 

Torjus Toresen Brokeland

Nevnt 1610-død ca. 1642.

Gift trolig med Torborg. Nevnt 1645-1649 på Brokeland

 

__________________________________________________________________________________________I_____________________________________________________

Sten Torjussen Brokeland, født ca. 1629 (47 år i 1666)             De kalles brødre i                        Jørgen Torjussen Brokeland

Overtok halve Brokeland. Skiftet legges fram i 1704 og            Landkommisjonen                      Gift N. N. Nevnt indirekte 1645.

det sies da at det er 25 år siden han døde.                                  1661

Gift

__________________I____________________________________________________________        ______________________I____________________________________________________

Stian                Gunder           Tore                                Sigrid Stensdatter                             Torjus Jørgensen    Nils Jørgensen      Inge Jørgensdatter        Gunnar

Stensen          Stensen          Stensen                         Skifte 5. oktober 1705                       18 år i 1664              Brokeland                Enke 1702-1709            Jørgensen      

Brokeland      Født ca.          Brokeland                      Gift (1) med Gunnar                                                              Født ca. 1654          Gift med Bent                Født ca. 1656

født ca,          1657                Født ca.                         Toresen Fone                                                                          Gift med Tarjer        Olsen Mæsel

1655                                       1663                               Gift (2) Tjøstolv                                                                      Andersdatter            Skifte 13. november 1709

Gift med                                 Gift (1) Marte               Knutsen Lille Huggeto                                                          Lauve                        Kalles blind og sengeliggende i 1701

Marte                                     Gundersdatter    ______________I_______________________       ___________________________________________I___________________________________

Kristens-                               Fone                     Gunder                    Sten Tjøstolvsen            Ola                  Torgius            Sissel                Gunnar       Jørgen           Maren

datter                                     Gift (2) N. N.        Tjøstolvsen            Fikk sønn med                Bentsen       Bentsen       Bentsdatter         Bentsen       Bentsen      Bentsdatter

Søndeled-                        Gift (3) Gunhild   Lille Huggeto         Ingeborg Mortens-        Mæsel         Mæsel          Gift med               Mæsel        Skifte 13.     Død 1768

eie (Odden)                           Pedersdatter      Gift med Asbjørg   datter Byholt                   Gift med      Gift med       (1) Ola                  Gift med     juli 1722

                                                                             Gunvaldsdatter     _______I_____________      Magnhild     Anne            Eielsen                 Berte Sigvaldsdatter

                                                                                                             Sten Stensen, født           Sigvalds-     Lasses-       Eskeland              Mostad

                                                                                                              1709                                 datter           datter          (2) Lars

                                                                                                                                                         Mostad        Landsverk   Kristensen

Og selvfølgelig Torjus Stensen                                                                                                                                              Ø. Eskeland

Brokeland. 16 år i 1666                                                                                                                                  

Gift (1) Rannei Tallaksdatter Ås, Vegårshei

Gift (2) Thore Christensdatter

 

Endret av Torbjørn Steen-Karlsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen
Skrevet (endret)

Jeg tror Ola Tordsen Strømsland er litt for gammel til og være Bent Olsen Mæsels far. Og jeg finner ikke Bent Olsen på 1660-tallet.

 

At Asborg Stensdatter, gift med Bjørn Torbjørnsen Bustrak i Drangedal skal være datter av Sten Brokeland, har vi vel ikke beviset for. Det sies at fordi Bjørn eier i Tveiten i Nissedal og Holte i Gjerstad, er dette beviset for at hun er datter av Sten Brokeland, men ikke noe av dette godset finnes igjen på Brokeland. Derimot finner vi dette godset hos Bjørns far Torbjørn Jørgensen Vrålstad/Roaldstad. Jeg tror imidlertid at Holte ikke er Gjerstad men Holte i Nesherad som Torbjørn eier.

 

 

Jeg har aldri sett noe bevis for noen Alis Kittilsdatter gift med Sten Torjussen Brokeland.

 

Og Helge. Hvor har du opplysningen fra om at Sten Torjussen var gift med ei Anne Hansdatter???

 

TSK.

Endret av Torbjørn Steen-Karlsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen
14 hours ago, Torbjørn Steen-Karlsen said:

Jeg tror Ola Tordsen Strømsland er litt for gammel til og være Bent Olsen Mæsels far. Og jeg finner ikke Bent Olsen på 1660-tallet.

 

At Asborg Stensdatter, gift med Bjørn Torbjørnsen Bustrak i Drangedal skal være datter av Sten Brokeland, har vi vel ikke beviset for. Det sies at fordi Bjørn eier i Tveiten i Nissedal og Holte i Gjerstad, er dette beviset for at hun er datter av Sten Brokeland, men ikke noe av dette godset finnes igjen på Brokeland. Derimot finner vi dette godset hos Bjørns far Torbjørn Jørgensen Vrålstad/Roaldstad. Jeg tror imidlertid at Holte ikke er Gjerstad men Holte i Nesherad som Torbjørn eier.

 

 

Jeg har aldri sett noe bevis for noen Alis Kittilsdatter gift med Sten Torjussen Brokeland.

 

Og Helge. Hvor har du opplysningen fra om at Sten Torjussen var gift med ei Anne Hansdatter???

 

TSK.

 

Vedrørende Bent Olsen, så er det vel mye som tyder på at han kom til Mesel "utenfra" etter 1666: 

 

Skiftet etter Bent ble holdt den 18/7-1702, men det ble avsluttet først den 13/11-1709. Han var eier av 9 kalveskinn i Mesel, som var hans kones odelsgods. I 1701 var Bent blind og sengeliggende, og han skal ha dødd samme året. Han må ha kommet til Mesel etter 1666, da Berulv Mesel hadde vært oppsitter tilbake til 1647. Gården var skyldsattt til 1 hud, og Bent leide 0,5 hud av Steen Gryting, og 0,5 hud av Gunder Vefall.

 

Når det gjelder Steen Torjussens kone, så tror jeg at Alis Kittelsdatter må skyldes en feilplassering, men jeg kan ikke på stående fot svare på hvor Anne Hansdatter kommer fra. Jeg skal lete litt..

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen
Skrevet (endret)

Jeg ser du henviser til et skifte etter Steen Torjussen i 1704, Torbjørn, etter at han døde 25 år tidligere. Jeg finner ikke registrering på dette skiftet, og lurer på om du har funnet det eller ikke ?

Endret av Helge Berntsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen

Skiftet etter ham ble sluttet 14. januar 1678. Skiftet legges fram i 1704, og det sies da at det er 25 år siden. 

 

Dette har jeg, men hvorfra har jeg ikke skrevet, siden Sten ikke er en av mine forfedre.

 

TSK.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Han er ikke blant min forfedre heller, Torbjørn - men vi driver jo utenfor egen slektshistorie her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Det sentrale dokumentet for å komme videre synes å være lagtingsdokumentet fra 1620. Siden det fremkommer så vidt mye detaljer som under, er det trolig at dette dokumentet finnes "et eller annet sted", og det bør inkludere henvisninger til eierforholdene til de aktuelle eiendommene det refereres til:

 

Den 15/7-1620 ble det holdt lagting på Ytre Haugen i Vissedal på anmodning fra brødrene Kittel og Torjus Aasulsen, samt Ole Strømsland på deres søster Kirstens vegne, for at de skulle redegjøre for arvefordelingen etter deres foreldre. Kittel skulle som eldste bror ha 2 huder i Ytre Haugen, mens Torjus skulle ha 0,5 hud i Angelstad i Holt, 1 hud i Kjørstad i Bamble, og 2 og 2/3-del kalveskinn i Øysang i Søndeled. Kirstens søsterlodd skulle være 1 hud i Vestre Kjørstad i Bamble. Kittel forbeholdt seg 1/3-del eierdel i Øysang sag. Kittil var lagrettemann i 1618 og 1623. I 1624 var han eier av 2 huder i Haugen. På sin hustrus vegne hadde han 6 kalveskinn odelsgods i Egeland i Gjerstad, og 8 kalveskinn i Svennevig i Eide. Han hadde dessuten 2 huder odelsgods i Kjørstad i Bamble, 1 hud i Angelstad i HoIt, og 8 og 2/3-del kalveskinn i Øysang.

 

Dette er et annet dokument enn det du henviser til i 1619, Torbjørn. Men hvor kan det finnes ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Steen-Karlsen
Skrevet (endret)

Her finner du dokumentet fra 1620.

 

http://old.genealogi.no/kilder/Agder/agderdokumenter/flip/aa_1620_1625/index.html

 

Dokumentet fra Herredagen i Skien 1619 er her: Inntatt i sak 9. juli 1619, Norske Herredags Domsbøker, 2 rekke, bind V, side 122.

 

TSK

Endret av Torbjørn Steen-Karlsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

Hei igjen,

Anna Hansdatter var gift med Stian Mortensen Brogeland.

SAK, Nedenes sorenskriveri før 1824, H/Hc/L0061: Skifteprotokoll uten register nr 45, 1731-1737, s. 2b-3a

https://www.digitalarkivet.no/sk20081013340004

 

Da er det vel lite sannsynlig at Steen Brogelands kone het Anna Hansdatter.

 

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Helge Berntsen

Hei Mariken, selv om vi snakker om 2 generasjoner her, og Anne Hansdatter ikke er et uvanlig navn, er jeg tilbøyelig til å tro at den Anne jeg har notert som hustru til Steen Torjussen kan være en feilregistrering. Stian Mortensen var gift med en Anne Hansdatter av ukjent opprinnelse, som du påpeker, og vi har også Anne Hansdatter av ukjent opprinnelse som var gift med  Steen Toresen Brokeland, og senere med Tor Olsen Slettås. Se lenke: https://media.digitalarkivet.no/view/39940/4035

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Mariken Øvrebø

 

Hei Torbjørn.

Dette er fra en annen tråd her på forumet:

 

"Vi har en ukjent Peder Christensen i Tvedestrand (ca. 1615-1675), med ukjent kone, som fikk en datter Malene. Peder ble kalt "Peder skredder", og han er nevnt i manntall omkring 1660. Etter Peders død ble Tor Tveite utnevnt som formynder for hans 2 barn, men Tor ville kun ta ansvar for gutten, ikke piken. Derfor ble Oluff Bronsbu, som var gift med Sidsel Olsdatter, morsøster til Peders enke, utnevnt til datterens formynder. Dette fordi barnas mor nok ikke var "forsiktig og aktsom nok i sin husholdning" til selv å bli utnevnt til formynder (om dere unnskylder dette sidesprangeet)."

 

Jeg merker meg at Bent og Inge har en datter som heter Sidsel og at dette navnet går igjen som navn ved skiftene etter barna deres. Navnet Sidsel er ikke veldig vanlig. Det kan være navnet til Bent sin mor, i så fall kan ektepar med kombinasjonen Oluf og Sidsel være aktuelle kandidater å sjekke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.