Jump to content
Arkivverket
Torbjørn Steen-Karlsen

Tallak Eilivsen Ås skifte i 1692. Hvor?

Recommended Posts

Torbjørn Steen-Karlsen

I den himmelsvevende Vegårshei bygdebok er det nevnt under sagaen om Værland, side 585, at det var skifte etter Tallak Ås og hans kone Ingeborg Torjusdatter i 1692. Er dette et reellt skifte, og hvis det er, hvor i alle bauer og kanter finner jeg dette.

 

Jeg har sjekka skiftekort og skifteprotokoller, men kan ikke finne det? Under Ås, ser jeg at skiftet var 18. februar 1692, Vegårshei, side 600.

 

 

 

Mvh. Torbjørn.

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

I den himmelsvevende Vegårshei bygdebok er det nevnt under sagaen om Værland, side 585, at det var skifte etter Tallak Ås og hans kone Ingeborg Torjusdatter i 1692. Er dette et reellt skifte, og hvis det er, hvor i alle bauer og kanter finner jeg dette.

 

Jeg har sjekka skiftekort og skifteprotokoller, men kan ikke finne det? Under Ås, ser jeg at skiftet var 18. februar 1692, Vegårshei, side 600.

 

 

 

Mvh. Torbjørn.

Skiftet var et oppgivelsesskifte, men om det finnes kjenner jeg ikke til. Det jeg kan bidra med er litt utfyllende opplysninger om Tallak, om det kan hjelpe:

 

Tallak overtok gården Midtbø etter sin far. Han eide også 1 hud i Skjerkholt etter et makeskifte med Nils Jensen Dypvåg i 1660, som fikk 9,5 kalveskinn i Tveite i bytte, samt noen penger i mellomlegg. Eiendommen i Tveite hadde Tallak fått med sin kone Ingeborg Torjesdatter. Dette makeskiftet ble bestridt over 40 år senere, etter at husbygningene på Ås brant ned i 1687, og skiftebrevet bortkom i brannen. Saken er gjengitt i tingbok nr. 7 for Nedenes. Arvingene etter Nils Dypvåg bekreftet forsåvidt makeskiftet, men svigersønnen Bjørn Hansen, og dattersønnen Sven Jensen, krevde rett til hugst av eikeskog for livstid, til bruk for bygging av skuter og båter. Dette forbehold ble tillagt makeskiftet ved Strengereid Ting den 11/3-1705, og underskrevet av saksøkerne, samt Ole Olsen Skjerkholt, Tallaks svigersønn, som da hadde overtatt svigerfarens eiendom. I en sak vedrørende eiendomsretten til Råmundstad, gjengitt i domsbok nr. 3 for Nedenes, side 105, er det avgitt vitnemål om at Tallak hadde odelsrett til eiendom både i Ås og i Råmundstad. Tallak ble ellers den første selveier på Ås, idet han kjøpte gården, med plassen Dal, av Kong Fredrik 3. den 6/4-1662, for 600 riksdaler. Skjøtet ble underskrevet av stattholder Krabbe den 8/4-1663, og konfirmert av Kongen den 10/6-1664. Tallak og Ingeborg ga opp boet sitt den 18/2-1692. Han har blitt litt av en "sagnfigur" på Vegårsheia i ettertiden, og det finnes mange historier om hvordan Tallak kunne fremskaffe de 600 riksdalerne som behøvdes for å kjøpe gården, for ikke å snakke om de 1000 riksdalere han skal ha betalt svigersønnen Torjus da han giftet seg med Tallaks datter Rannei. Enkelte mener han hadde drevet tyvhugst i Kongens skog på Ås, og solgt til hollendere, andre at han hadde funnet den hemmelige sølvgruven på Ås. Tallak var en yngre bror av Peder, som var gift med hans kone Ingeborgs eldre søster, også kalt Ingeborg. Tallak hadde ytterligere midler til sin disposisjon, og i 1678 lånte han ut hele 630 riksdaler til Nils Torvildsen Berge, mot pant i 1,5 hud i Berge, en pantsettelse som senere skulle føre til en eiendomsstrid om Berge. I 1681 lånte Tallak ut 27 riksdaler til Torbjørn Andersen Moland, mot pant i 1 geiteskinn i Hummelskår. Tallak hadde også 1,5 hud i pant i Mjåvatn i 1670.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Tusen takk Helge. Ja, det står mye spennende i Vegårsheiboka. Jeg tenkte siden det stod datoen på skiftet så måtte det vært tatt fra ett eller annet sted, og så skulle jeg så gjerne visst om det var mulig å finne ut av Tallaks kone, Ingeborg Torjusdatter.

 

De blander sammen navna Torje, Torgie, og Torjus. Jeg ser at Vegårsheiboka skriver at denne Ingeborg er datter av Torje Berge i Holt, men det finnes det ingen bevis for så langt jeg kan se, og Holtboka sier ikke noe. Hvis hun virkelig het Torjusdatter og Vegårsheiboka spesifiserer at det var Torjus, kan hun være fra et helt annet sted.

 

Kan hun simpelthen være fra Brokeland i Gjerstad og datter av Torjus Toresen Brokeland, hvis enke jeg mener, ut fra gods i Romundstad i Holt og Ausland i Søndeled, het Torborg Brokeland. Når vi da også ser at en av døtrene til Tallak og Ingeborg het Torborg, samt at Tallak i 1659 eide i Romundstad, kan man begynne å lure.

 

Imidlertid vil dette si at når Sten Torjussen Brokelands sønn Torjus, gifter seg med Tallak Ås datter Rannei, blir de søskenbarn, noe som var uønsket, men som skjedde allikevel.

 

Så kan vi spinne vilt videre om denne Torborg Brokeland var den som tok med seg Sten-navnet til Brokeland, for det er jo derigjenneom Halvard Tveiten mener at hun er datter av Sten Værland, noe som ikke kan bevises.

 

TSK.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Sammenblandingen av navn kommer vi jo ikke utenom, men når det gjelder Tallak Ås hustru så er det mer enn en hypotese, idet vi har salget av jordegods i Tveite på Tallaks hustrus vegne, og Torje Albretsens hustru het jo også Torborg (Ellingsdatter). Dette burde kunne ytterligere bekreftes ved de nevnte sakene referert i tingbøkene. Tilknytningen til Råmundstad ligger hos Tallak, ikke hos Ingeborg. En eventuell Torborg Brokeland er vel like udokumentert som Steensdatteren fra Værland, eller hur ?

 

Men at det ligger ugjort arbeid med å oppklare eierforhold og slektsforhold til Ausland er jeg helt enig med deg i !

Edited by Helge Berntsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Ånei. Torborg Brokeland er reell. Hun nevnes på Brokeland 1645-1649, med gods nettopp i Romundstad og Ausland i Søndeled, så hu er helt sikker. Og at hu er enka etter Torjus er jeg meget sikker på, nettopp ut fra dette godset. Men om hu er fra Værland har jeg ingen formening om.

 

Da har jeg gått inn i dette makeskiftet mellom Nils Dypvåg og Tore Tveite i tingbok 7. Da fant jeg at Tveite var Ingeborg Torjusdatters odel, så da er nok det greit sånn som du skriver. Aldri sett den før jeg. Men hun er jo ingen Torjusdatter men Torjesdatter. Men blås i det. Da har vi plassert Tallak Åses kone og kan se helt bort fra Brokeland der, men skulle gjerne visst hvor Romundstadgodset kommer inn der.

 

 

TSK.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Helge Berntsen

Ånei. Torborg Brokeland er reell. Hun nevnes på Brokeland 1645-1649, med gods nettopp i Romundstad og Ausland i Søndeled, så hu er helt sikker. Og at hu er enka etter Torjus er jeg meget sikker på, nettopp ut fra dette godset. Men om hu er fra Værland har jeg ingen formening om.

 

Da har jeg gått inn i dette makeskiftet mellom Nils Dypvåg og Tore Tveite i tingbok 7. Da fant jeg at Tveite var Ingeborg Torjusdatters odel, så da er nok det greit sånn som du skriver. Aldri sett den før jeg. Men hun er jo ingen Torjusdatter men Torjesdatter. Men blås i det. Da har vi plassert Tallak Åses kone og kan se helt bort fra Brokeland der, men skulle gjerne visst hvor Romundstadgodset kommer inn der.

 

 

TSK.

 

Torborgs eierdeler i Råmundstad og Ausland er vel ikke spesifisert som odelsgods. Torjus eierdeler i disse gårdene var såvidt meg bekjent kjøpegods i Ausland 3 kalveskinn, og pantegods i Råmundstad 1 hud. Om du kjenner til noe annet, eller dette ikke stemmer med Torborgs eierdeler som enke, er det fint om du sier fra. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Nei, det stemmer. Det er ikke odelsgods. Mer enn det vet jeg ikke. Men han kan jo kjøpe seg inn i gårder han har tilgang til via slektninger og sånt. Men vi kommer vel ikke noe nærmere.

 

 

Skulle uansett gjerne visst hor skiftet nevnes og da med dato. :)

 

 

TSK.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.