Jump to content
Arkivverket
Aslak Smedal

Skifte etter Jens Haraldsen 03.04.1754

Recommended Posts

Aslak Smedal

Skifte er Toten sorenskriveri, Skifteprotokoll 8 1737-1756 side 843a

 

 

Er det  mulig å få en transkribering av dette skifte

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Hei Aslak!


 


Vær klar over (og når jeg ser på antall innlegg du har, så er du selvsagt dét) at slike «massive tolkninger» d.v.s. forespørsler om transkripsjoner som strekker seg over side etter side, er vanskelige å få respons på. Transkripsjon tar tid, og folks tid er som kjent ikke alltid helt gratis . . . ;-)


 


Spørsmål om en enkelt innføring her og der, et par ord i en dåp f.eks. gjør at det er mer sannsynlig at De Gode (og virkelig proffe) Hjelperne involverer seg. (Det er i alle fall min ringe erfaring på dette forumet.)


 


Når dét er sagt: Du er jammen heldig! For her har du fått en virkelig uproff til å involvere seg ;-)


 


Det er så enkelt som at jeg har en (muligens urealistisk) ambisjon om engang å bli skikkelig god på tyding av gotisk håndskrift. Og da må man nødvendigvis trene. Så her blir du da påtvunget en av mine treningsøkter ;-)


 


Jeg har bare kommet til midt på side to, sånn omtrent, – det er sent . . .


 


Men, bruksanvisning:


 


Halvveis tolkninger har (?) bak seg, helt uforståelige ord er erstattet med ??


 


Tallene – alle forkortelsene for riksdaler eller spesiedaler, skilling og ort eller hva det måtte være (her trenger jeg å utdanne/opplyse meg selv ettertrykkelig) har jeg erstattet med et enkelt ? – og personlige kommentarer er i kursiv.


 


Så i og med min amatørstaus er spørmålstegnene flerfoldige.


 


Håper likevel at «økten» kan være til en viss nytte.


 


Beste hilsner


 


Even Stormoen.


 


 


– og med gigantiske forbehold om likeledes gigantiske feil:


 


It's Amateur Night!


 


 


 


 


David Sommerfeldt Kongelig Mayst. Cancellie Raad og Sorenskriver over Toten, Wardal og Birie giør Vitterligt:


 


at Anno 1754 den 3d Aprill med de 2de Edsvorne(?) Vurderings Mænd Rasmus Narvsen Ouenstad og Helge Olsen Rud blev efter(?) foregaaende tillysning Skifte Rætt Sadt og betient paa en Gaard Kaldet Aalsæt som er beliggende udi Snertings dalens Annex til Birie Præstegield for der, og da, at foretage og af handle et Boe formelig skifte og Deele af den


den for nogen Tid siden ved Døden afgangen Salige Mand ved nafn Terie(?) [sannsynligvis Jens – se patronymikon på sønnen under]  Haraldsen hvilken til arvinger haver efterlad sig sin igien levende ægte Hustrue Her(?) værende Encke Anne Johansdatter og da indi/udi(?) Deres egte Skab med hinanden avled Børn som ere Hendis Sønner ?? ælste søn Johanes Jensen 51/2 aar ægte(?) og den Anden søn Jens Jensen


1/2 aar gamel. Derefter Enken for bemelte(?) Anne Johansdatter til kiende gav at hun til laug værge haver udnevnet(?) den Dannemand Jacob Jensen Bye af Vardahls Prestegield som til hendes Afdøde Salige Mand er Nære beslegtiget og i hvor vel hand ikke er Herværende haabede hun dog at hand sig samme paatages. B?? lænsmanden udi dette Prestegield velfornemme Lars Nielsen Melbye var ved dette Skiftes holdelse Herværende og tillige gav til kiende, at Skifte Tiidens ved(?) børlige bekientgiørelse til i Dag og Dette Bod(?) af haste gaaende(?) ved Kirkerne som udi Sognet til alle og enhvær vedkomdende fornødne efterrætning er blevne tillyst. Hvorefter Enken anviste dette Berboets(?) tilhørigheder som af Vurderings Mændene blev Vurderet og befaredes same at bestaa udi efter skrevne Løsør Midler: 1 fortinet kobber øse med langt skaft paa 2? 1 mindre Dito ligedan for 1? 1 fortinet kaaber Træst(?) 1? 1 gl Messing lysestage 12? 1 blaat og hvidt flaat stenfad Søndert 4? 1 brunt Dybt salt(?) Dito 8? 1 Stort heelt Stenfad 10? 5 hvide Sten Talerkener a 4?20?1? Jernblekt Løgt 12?1? med Treelaag paa 16? 1blad(?) ?? 4? 1 Kaaber Plate(?) med tvende føder under ?? 1 hollansk Gryde med hadde(?) udi 3? 1 liden hollansk Dito med hadde(?) 1?12? 1 Bage ?? ?? 1 Rød Klædes Vest med Smaa Metal Knapper udi 1?3? 1 hat ?? 1 Karmands(?) Sadel med bidsel 2?2? 1 lys(?) Rød Mahlet Kievle(?) Sæhle med tilhørende bidsel 2? 1 Stor Brygger Pande som er bestaaende paa gaarden Melstad(?) udi Vardahls Præstegield 8?1? ?? 16? 1 Kapped(?) Dito 16?1?6? 1 ?? Sadel med tilhørende bidsel og grime 2?? 2?? 1 ?? ?? ?? 1 bryggerkar 1?16? 1 ?? ?? 1?1? 1 gl Kiste med laas og beslag 2? ?? ?? 12? 6 Tønder Rent Strit(?) Korn a 2? er 13? 12 Sætninger ?? ?? 8 sætninger(?) læt(?) Rug a 8?2?6? 1 Tønde god Rug 2?2? 1 1/2 tønde Setrede(?) blandkorn 1?1?3? er 2?2?12? 1/2 tønde lædkorn(?) 2?16? 1 ?? ?? 16?. 1 Dito 16? 1 ?? Skindfæld uden Tæppen 1? 1 ældre Dito 3?12? 3 tønder Som taget Korn a 2? er 6?, 5 tønder Som taget blandkorn a 1?3? er 8?3?, Hæste Fæe(?) og andre Creature 1 Blegt(?) Stud(?) ?? ?? 8? 1 røefarved horned Koe Rød for 5? et(?) Koe(?) udi Mellumstuen i Vardahls Præstegield kaldet Rinne 5? 3 voxne gieter og ?? ?? 1 ung giet 2? 3de voxne giede bocker a 2?16? er 2? ?????? 1 ?? ?? Kalv 1?3? 1 graae Purcke ?????? 1 ?? kalv kaldet Ringstudt 1? ?? 1 Dito lyckestudt


 


(siste to linjer på siden er uleselige for meg)


 


(Side 2)


 


Enken Anne Johannesdatter Aalset fremleverede et Skifte brev forrettet paa den gaard Tronberg som udi Vardals Præstegield er beliggende den 23de July 1753(?) som ud viser at hun arveligen er tilfalden udi ?? ?? og ??, efter hendes afgangen Salig Moder tilsamen den Suma 37?2? hvilke Penge hendes fader Johanes Arnesen Tronset da som og tillige er ansædt til at være hendes formynder og enu(?) haver betalt eller aflagt rigtighed for Saa bliver samme brevs midler dette staa dog til indtægt at bereigne med oven melte Suma 37?11? Rænte der af fra for bemelte Skiftebrevs Datto til ikuns(?) ?? 11? tilsamen 57?2?22? ?? inleverede for nævnte Encke Ane Johanesdatter et andet Skifte Bref som ligeledes er forettet paa for ær nevnte gaard Tanberg den 16 januari  Anno 1745, efter ?? afgangen H Søfrens Halvorsen(?) Kari Gulbrands datter hvilkes Skiftebrev ud visde at hund nemlig Encken der efter er tilfalden udi krav 15?1?4? og som for nevnte hendes Fader Johanes ?? Arnesen ligeledes for denne Arven ansadt til at være hendes værge ligesom og disse arve midler ennu hos hannem er Indestaaende. Saa bliver same Dette Berboe(?) til Indtægt at bereigne mend(?) da forbemelte 15? ??Rente deraf fra samme Skifte brevets dato til denne tid 7?4? tilsamen 22? ?? 8? Derefter Angav Encken at Jon Hoff af Jæns Præsts gield til dette Skifteboe var Skyldig for bekomte(?) Tomas ?? ?? ??


medhøre ?? 4?2?3? ?? ?? som 3? ?? som kunde kome ?? dette Berboe(?) til Indtægt, udfra(?) Encken x(?) ?? angiver eller far vise Suma over paa staaende dette Berboets(?) Indtægt der derimod 200?6? Deredmod(?) befodredes(?) (Tror skriveren må ha forfrisket seg en smule her ;-) efter Skrav(?) er boet skyldige gield og Dette (ny tolkning): Skevboets ??  ?? Nemlig No 1 Helge Olsen Rud ?? fordrede som Encken Ved stod 18?12? No 2 Erich Jacobsen Hoff indleverede et brev udstæd af den Salige mand til bemelte Erich Jacobsen for 12? den 27 Januari 1753 som lyder saaledes: Under bekreftede Jens Haraldsen Ruud Ret Sandferdig Gield Heftiget Være til Velagte Hauge(?) Karl Erich Jacobsen ved laante Penge 12? for hvilche Tolv Rigsdaler sig hermed forbinder mig (sic!) igien at betale til Erich Jacobsen Lund første ?? og holde som for Dette Pængelaan i alle maade Skadesløs og Udstædee dette som beveissunde min Haand. Ruud i Sertingsdalen den 7de Januari 1753. Jen Jacobsen Ruud altsaa tilkommer Creditor-følge forestaaende hannem . . .


 


Og dett var dett :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aslak Smedal

Tusen tusen takk for dette transkriberingsarbeidet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.