Jump to content
Arkivverket
Arnfrid Dommersnæs Mæland

"Adelig belastning" - og andre gode historier

Recommended Posts

Inger Karin Haarbye

Det er nok mange som har vandrehistorier om adelig opphav. Også i min slekt finnes det en slik historie, om min morfars mormors mor, med det velklingende navnet Maria Sophia Hofvenskjøld.

 

Det har blitt fortalt gjennom tidene at slekten hennes skal ha hatt tilknytning til slottet/hoffet i Stockholm. Det har også vært sagt at de skulle være av adelsslekt. Det er historier om silkesko, adelsbrev og adelssverd. Jeg har hittil ikke funnet mer konkrete opplysninger som støtter dette, og historiene virker vel ikke så sannsynlige ut fra det jeg hittil vet om denne ikke så velstående slekten... 

Hennes far var korporal og skredder, og ingen adelsmann. De flyttet svært mye. Vi har vel også funnet ut at han sist på 1700-tallet hadde rømt fra tjenesten (!), og han var å finne i Norge ved FT 1801. Senere flyttet familien tilbake til Bohuslän igjen. Maria Sophias farfar har antagelig innvandret fra Tyskland til Stockholm.

 

Det eneste jeg ikke har kunnet utelukke, er at det foreligger en sammenblanding med Maria Sophias mor, Christina Sophia Breda f. ca. 1754. For om henne har jeg fortsatt ikke funnet noen opplysninger. Er det så lov å leve i håpet om en adelig ane? Neppe, men det krydrer jo slektsforskningen litt, og navnet høres i alle fall fint ut...  ;)

 

Og så skulle det også finnes en "mördare i släkten" - men det ville de ikke snakke om. :D

 

 

Edited by Inger Karin Haarbye

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnfrid Dommersnæs Mæland

"Segner frå gamal tid

Jekteseglar Andreas Iversen, Vadheim, fødd 1869, fortalde:

- Det kom ei kvinne og to menn som vart verande i Rørvik. Dei hadde rømt frå eit spansk skip. For å få kvinna ut frå fangeholet, hadde dei måtta skjera av ho brysta. Ho døydde ei tid seinare.

Anna Ivarsdtr. Mjelleli, Vadheim, fødd 1856, fortalde:

- Det var ei kone ute i Mjellelia som var gift tre gonger. Siste mannen hennar var spanjol.

Solveig Råsberg, Aven, nemner spanjolar på Sørevik, Råsberg og Klevold.

Bernhard Vattekar, Stranda, fødd 1896, fortalde:

- For lenge sidan kom eit stort seglskip og la seg i Skjelevika på Norevikane. Folka slo seg ned på dei tre største gardane i grenda. Det var Mjelleli, Vattekar og Klevold. Etter dei ættar dei fleste i bygdene omkring, for heradet var mest aude den tida. Berre på Veimsgarden og Hovland budde der folk."

 

http://www.sffarkiv.no/sffbasar/print.asp?p=result&db=dbatlas_leks&art_id=923&spraak_id=1&ptype=single

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjell Arne Brudvik

I min slekt så går det en historie som nok mange på Vestlandet kan relatere seg til. Det sies at rundt 15-1600-tallet så fikk man inn gener fra spanjoler/portugisere. Dette førte til at man tidvis får barn som er noe mørkere og mer gylden i huden, mørkt hår og grønne øyne. Jeg har aldri funnet bevis for at historien er sann, men all den tid jeg selv faller inn under noe av det samme – så blir det spennende å se hva en utstrakt DNA-test vil vise. Hadde rent glemt denne helt til du, Arnfrid - skrev om hun som skulle ha vært gift med en spanjol.  B)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Jeg stammer fra "den mørke slekta" i Onsøy i Østfold. Min var var kølsvart i håret, så ingen tvil om at vi stamma fra stranda Vallonere. Nå har jeg slekta tilbake til begynnelsen av 1600-tallet og ikke snev av en spanjol eller noe annet.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnfrid Dommersnæs Mæland

I min slekt så går det en historie som nok mange på Vestlandet kan relatere seg til. Det sies at rundt 15-1600-tallet så fikk man inn gener fra spanjoler/portugisere. Dette førte til at man tidvis får barn som er noe mørkere og mer gylden i huden, mørkt hår og grønne øyne. Jeg har aldri funnet bevis for at historien er sann, men all den tid jeg selv faller inn under noe av det samme – så blir det spennende å se hva en utstrakt DNA-test vil vise. Hadde rent glemt denne helt til du, Arnfrid - skrev om hun som skulle ha vært gift med en spanjol. B)

Dette er kanskje interessant for deg

https://forum.arkivverket.no/topic/189884-horo-peder-førde-sveio-1500-1600-tall-haplogr-y-dna-j1/page-2?hl=santiago

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg sluttar aldri å forundre meg over kor raskt slike slektshistorier oppstår, og kor seigliva dei er. For ikkje mange år sidan fekk eg spørsmål om eg kunne hjelpe ein familie å finne opphavet til deira eksotiske oldemor. Oldefar hadde vore til sjøs, og på siste turen sin kom han heim med ei jente som han i farten hadde gifta seg med i den byen han gjekk i land i. Eg skal ikkje gå i detaljar, men jenta skulle vere av overklassen i byen, og måtte seie frå seg all arv etter foreldra for å få denne karen til ektemann. Dei fekk fleire born på 1930-talet, før kona døydde under krigen - altså ikkje så svært lang tid tilbake; det levde framleis folk som kunne hugse henne. 

 

Oppgåva for meg var å finne dette ekteskapet, og prøve å finne ut kven som var foreldre til jenta. Men full av gammal erfaring gjekk eg ikkje direkte til den byen familien ville ha meg til; i staden prøvde eg å lokalisere fødselen til det fyrste barnet som var fødd på den staden dei flytta til. Og då eg fann det, fann eg også eit ekteskapsår og ein stad - kanskje nemnt  fordi det var eit mistenkjeleg amputert svangerskap?

 

Vegen var då kort til vigsla, som sto i same boka - og som også ga namnet på foreldra til brura; eit alminnelege småbrukarpar frå ei forholdsvis nær nabobygd.

 

Familien vart naturleg nok svært forundra, men aksepterte klokeleg det eg hadde funne. Og korleis den andre historien har oppstått, veit ingen. 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Martin Fagerli

Som småskolegutt fikk jeg for lenge siden høre av min tante at vi var i slekt med Tordenskjold. Hun hadde funnet ut dette i Stjørdalsboka. Jeg glemte det aldri, og da jeg ble ansatt ved Universitetsbiblioteket i Oslo på 70-tallet (25 år senere!), tenkte jeg at nå fikk jeg se på Stjørdalsboka og sjekke dette. Jeg ble dessverre skuffet. Bror til Tordenskjold, William Wessel, fikk en uekte sønn med en i min slekt langt der ute. Han het for øvrig også William, og ble adoptert av sin far og hans hustru. Det ble deres eneste barn! Denne familien bodde på Værnes gård (Vestre), den sannsynligvis eldste gården i Stjørdalen, og nevnt allerede på Håkon den godes tid.

 

Hva som skjedde med barnemoren har jeg aldri sjekket opp, men slektskap med Tordenskjold  kan jeg ikke påberope meg, selv om etterkommere etter hans bror og jeg kunne ha møtt hverandre på et større anlagt slektstreff......

 

Men saken gjorde meg veldig interessert i slektsforskning, og jeg har derfor gjort mye av det i årene som har gått siden den gang.

 

Jeg valgte å ikke informere min etter hvert gamle tante om saken!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Alf Kristian Andreassen

En av mine tipptippforeldre kommer fra en liten gard i Hornindal. Han giftet seg i Bergen i 1815 og fikk stor etterslekt.  Ved en liten vokalendring i gardsnavnet kan det høres ut eller leses som at navnet stammer fra det store utland. En etterkommer har sågar oppgitt dette som grunnlag for sitt slektsnavn i en jubileumsbok for 25-årige studenter. Av kirkebokdata og notiser i avisene har jeg funnet flere perifere slektninger i begynnelsen av 1900-tallet som har fått tillatelse fra departementet til å skifte ut sitt «sen-navn» til det mer spennende utenlandsk klingende etternavnet.

Edited by Alf Kristian Andreassen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Annar

Presten Svend Aschenberg på Røros hadde også et utenlandskklingende navn. Hans etternavn kommer fra gården Asken under gården Værnes på Stjørdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Min onkel tilhører slekten Jarmann. Mannen fra Jar. Hva med slektene Scumacher og Brockschneider. Skomaker og kirurg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Skulle vært interessant å vite hvor Asken under Værnes er Odd Annar, siden jeg bor i området(bor vel i nærheten av Bjerkanplass nr. 5 og 11 tror jeg). Ellers har det jo blitt fortalt fra mor til datter at min 

tippoldemor(mormors mormor) Lorentse Jacobia Hansdatter født 1845 i Mo i Rana skal være datter av Kong Oscar 2. Det er selvfølgelig ført en annen far i kirkeboka. Har nå valgt å tro på mine formødre

her, men heller ikke fått gjort så mye annet i saken enn å legge Oscar den 2 som far i slektsprogrammet(han kommer ikke lengre enn det heller). Har også forsket på faren som står i kirkeboka da, og

lagt inn hans aner(min tippoldemor Lorentses mor Margrethe var gift med faren som ble oppgitt i kirkeboka). Er vel bare DNA som kan bevise her, og jeg tror ikke jeg får noen kongelig med på noe 

DNA her, og kan ikke med det selv heller

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kurt Dahlstrøm - Herøy

Skulle vært interessant å vite hvor Asken under Værnes er Odd Annar, siden jeg bor i området(bor vel i nærheten av Bjerkanplass nr. 5 og 11 tror jeg). Ellers har det jo blitt fortalt fra mor til datter at min 

tippoldemor(mormors mormor) Lorentse Jacobia Hansdatter født 1845 i Mo i Rana skal være datter av Kong Oscar 2. Det er selvfølgelig ført en annen far i kirkeboka. Har nå valgt å tro på mine formødre

her, men heller ikke fått gjort så mye annet i saken enn å legge Oscar den 2 som far i slektsprogrammet(han kommer ikke lengre enn det heller). Har også forsket på faren som står i kirkeboka da, og

lagt inn hans aner(min tippoldemor Lorentses mor Margrethe var gift med faren som ble oppgitt i kirkeboka). Er vel bare DNA som kan bevise her, og jeg tror ikke jeg får noen kongelig med på noe 

DNA her, og kan ikke med det selv heller

 

Den kommende kongen Oscar var ved din formors unnfangelse bare 14 år gammel  ;) .

 

Mvh

Kurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anita Aamo

Vandrehistorier om eksotiske (spanske) aner ser ut til å ha vært noe som har "hjemsøkt" mange familier langs kysten. I min mors slekt på ytre  Senja har det også versert en slik historie om en akterutseilt spansk (baskisk) forfader, noe som igjen skulle forklare at mange i familien har vært svarthårede og relativt mørke i huden. Jeg har ettergått slekten så langt tilbake til 1600-tallet, men har ennå til gode å finne karen. I min fars familie har det også  versert en vandrehistorie,  ikke om en mördare, men derimot om en forfader (kven) i Nord-Sverige som ble påstått å være offer for en "mördare". Dette påståtte offeret fant jeg igjen i en primærkilde (brev fra kona) etter mannens død, der det ble sagt at han døde fredelig på sotteseng, 62 år gammel, og etter et halvt års sykeleie. 

 

 


 

 

 

 

Edited by Anita Aamo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Den som arbeider mykje med samanknyting av slekt i Norge og Amerika, har vel knapt kunna unngå å møte på spesielle historier om forfedrene si utvandring. Ei av dei mest vanlege, er at dei emigrerte i ein båt som mannen hadde bygd sjølv, som ein annan Noa. Sjølv familiar frå tjukkaste Hedemarken har kome over på denne måten, om vi skal tru på alle familietradisjonane. Det hjelper ikkje å finne dei i ei passasjerliste på nettet heller; familiemytane overlever uansett..

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Den kommende kongen Oscar var ved din formors unnfangelse bare 14 år gammel  ;) .

 

Mvh

Kurt

Han var født i januar 1829, og var vel 15 år 10-11 måneder ved unnfangelsen i november/desember 1844. Ja han var ung, men mulig er det jo. Lorentse var født 06.09.1845, og i kirkeboka for Mo i Rana står Hans Eliassen som hennes far. Moren Margrethe ble gift med han 2 måneder før Lorentse ble født. 

Edited by Anne Lise Hovdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Dette Oscar II-problemet er fullt muleg å løyse utan å involvere kongelege, og hadde eg vore i dine sko, trur eg at hadde eg prøvd å finne ut av det.

 

Den enklaste måten er å gen-teste familien med utgangspunkt i den oppgjevne faren i kyrkjeboka.

 

Ein annan måte er å etablere kontakt med ei eller fleire av dei SVÆRT mange slektene her i landet som skal nedstamme frå Oscar II - og om dette stemmer, bør ein finne genetiske band mellom familiane.

 

Er det nokon som veit om tilfelle der dette er gjort? Og no snakkar eg seriøs gen-testing..

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

Dette Oscar II-problemet er fullt muleg å løyse utan å involvere kongelege, og hadde eg vore i dine sko, trur eg at hadde eg prøvd å finne ut av det.

 

Den enklaste måten er å gen-teste familien med utgangspunkt i den oppgjevne faren i kyrkjeboka.

 

Ein annan måte er å etablere kontakt med ei eller fleire av dei SVÆRT mange slektene her i landet som skal nedstamme frå Oscar II - og om dette stemmer, bør ein finne genetiske band mellom familiane.

 

Er det nokon som veit om tilfelle der dette er gjort? Og no snakkar eg seriøs gen-testing..

 

Ja, det er gjort minst én gang. Sønnen til grev Lennart Bernadotte af Wisborg, Jan, var med i et TV-program der man skulle ønsket å bekrefte et påstått slektskap. Det viste seg at vedkommende ikke var i slekt. Senere har Jan opprettet et eget firma som tilbyr å teste påståtte linjer opp mot hans egen (!). Jan er nok ikke så veldig populær i de kongelige kretser ...

 

Det finnes utallige historier om slottsansatte (og andre) besvangret av et eller annet medlem av det svenske (tidligere svenske og norske) kongehuset. I de fleste tilfellene er det nok bare familiemyter, men noen ganger stemmer historien. Se for eksempel debatten [#62725] i det gamle brukeforumet. Folke Bernadotte af Wisborg bekreftet farskapet (bl.a. da datteren ble adoptert bort, jeg har sett dokumentet selv). Det er et eget avsnitt om dette i Ted Rosvalls Bernadotteättlingar fra 2010 (2. utgave).

 

DTH

 

Edited by Dag T. Hoelseth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

I dette dømet er det den kongelege som er brukt - eg tenkte helst på at dei påstått "kongelege" testa seg mot kvarandre, eller mot slektningar av den bokførte faren. Men takk for dømet uansett!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag T. Hoelseth

Ja, man bør nok først teste seg mot den bokførte farens slektninger, hvis mulig, og hvis det ikke blir treff, er jo Jan Bernadotte neste på listen. :-)

 

DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Det kan vi vere enige om! Men merkeleg kor mange som heller vil velje den motsette rekkjefølgja ;-)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Jeg vet nok for lite om dette med gentesting. Er vel også vanskeligere når det dreier som om kvinnelinjer? 

Edited by Anne Lise Hovdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans Martin Fagerli

Viser til innlegg #10 av Odd Annar Tangen, og husmannsplassen Asken under Værnes. Et enkelt søk på Google viser at det flere steder refereres til plassen Asken under nevnte gård. 

 

Værnes var en meget stor gård (ca 1700 mål dyrket mark i 1865). Omfanget av husmannsplasser var enormt, over hundre, og Stjørdalsboka har forsøkt å lage en systematikk på disse ved å gi dem nummer (Værnesplass nr 1 osv) fordi man ikke kjenner det navnet som ble brukt, og mange var borte da opptegnelsene fant sted. Takket være en av Stjørdalsbøkenes forfattere - Nils Olav Værnesbranden, som vokste opp på en av disse plassene, vet man mye om folkene som bodde der, men som sagt mange av plassene mangler navn, og plassen Asken kan godt være en av dem.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne Lise Hovdal

Jeg googlet, og fant at Asken lå under Værnes prestegård. Finner igjen denne plassen som Moholt i Stjørdalsboka, og det står at den tidligere het Asken. Ja Nils Olav Værnesbranden gjorde nok en god jobb, men skulle

ønske at Stjørdalbøkene fikk en fornyelse og oppdatering og ny utgivelse. Er noen feil der iallefall


 

Edited by Anne Lise Hovdal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Odd Annar

Ivar Nilssen Værnesbranen var forfatterens navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.