Jump to content
Arkivverket
bente marit trovåg

Noe som kan tyde dette skjøte fra 1910

Recommended Posts

bente marit trovåg

Noen som kan hjelpe å tyde dette skjøte ?

 

post-9716-0-22573600-1472750884_thumb.jpg

 

post-9716-0-80272300-1472751892_thumb.jpg

 

 

Edited by bente marit trovåg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lene Benedicte Lauritzen

Et forsøk fra meg: 

 

 

Skjøte

 

Undertegnede Hans Hansen Bø der

er Eier af Brugs N: 16 under gards N:65 Bø i Os (... ... ) 2.64 sælger

skjøter og overdrager herved til min Broder

Hans Hansen Bø en parsel af ....

ovennævnte Eiendom der ved .... ... ...

... ... 29 Marts 1910 ... ...

"Nybø" for en Kjøbesum af Kr. 50 - femti Kroner

der er meg udbetalt. 

.... .... Parsel følger ingen

Rettigheder udenfor de i ...

Marker. Parsellen der overdrages fri for pengeheftelser 

skal for eftertiden tilhøre(?) min Broder Hans Hansen

Bø og Efterkommere

og forbliver jeg hans Hjemmelsmand efter Loven.

 

Bø den 6. august 1910

 

Til vitterlighed 

1d? T. B                                Hans Hansen Bø

Edited by Lene Benedicte Lauritzen

Share this post


Link to post
Share on other sites
bente marit trovåg

takk, noen som klarer side 2 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Prøver jeg òg. Kursiv er mine kommentarer:

 

Undertegnede Mons Monsen Bø der er Eier af Brugs N: 16 under Gard N: 65 Bø i Os Thinglag af Skyld Mark 2.64 sælger skjøter og overdrager til min Broder Hans Monsen Bø en Parsel af min ovennævnte Eiendom der ved Skyldsætningsforretning afholdt 29 Marts 1910 har faat Navnet «Nybø» for en Kjøbesum af Kr. 50 – femti Kroner der er mig udbetalt. Med den her tilskjødede Parsel følger ingen Rettigheder udenfor de i Skyldsætningen beskrevne Marker. Parsellen der overdrages fri for Pengeheftelser skal for Eftertiden tilhøre min Broder Hans Monsen Bø og Efterkommere som retmessig Eiendom og forbliver jeg hans Hjemmelsmand efter Loven.

Bø den 6 August 1910

Til vitterlighed

??? Mons Monsen Bø

 

 

side 2:

 

1. Mindelig Udskiftning, hvorved Gaarden Bøs Ydergændser ere vedtagne og beskrevne, afh. 26/9.1835

2.Udskiftning over Gaarden nedre Eides Ind- og Udmark, hvorved tillige Grændserne mod Grd. Bø m. fl. Gaarde ere beskrevne, f(?)r. 9/4 1902.

3. Obligation fra Mons Monsen til Os Privatbank for 3000 Kr. m. P. i Hovedbr. Bruk 16, (nok samme som forkortelsen markert med (??) over og nedenfor, men ikke klart å tyde disse. Kanskje «skr» – skrevet? Eller «sfr» – skyldforretning?) 21/4 1906.

4. Udskiftning over Grd. Lyssands Indmark, indehold. Best. ang. Vei, Gjerdepligt m.M-, og hvorved tillige Grændselinien mod Grd. Bø og Hauge er regulered og beskrevne; (??) 13/3 1907.

5. Paategning paa den under 3. anmeldte Obligation for yderligne laante 250 Kr; (??) 20/9 1907.

6. Skyldsætning over en fra B.Nr-16 til Hans Lauritz Monssen udskilt Parcel, given B.Nr 30 Skyld 2 Øre af G. Nr 65 Bø uden Rettigheder udenfor sine Grændser afh. 29/3., (??) 13/4 1910 Sælgeren Ret til at lede Grøftevand til Parcellens Grændse, og Kjøberen pligter at lede det videre over sin Eiendom. Indhegningspligt paahviler Parcellen.

7. Udredelse til Os Sognepr. Embede, hvoraf efter Fordeling paa denne Parcel Kr 0-03 aarlig; (??) 19/8. 1903 

 

Så en uleselig underskrift.

 

Alt dette med forbehold om feil ;-)

 

Og formateringen ble dessverre besynderlig, men kløner ikke mer med dét på denne tid av døgnet :-)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
bente marit trovåg

Takk, legger inn 2 nye dokumenter hvis du har lyst å prøve deg :)

 

 

Edited by bente marit trovåg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.