Jump to content
Arkivverket

Kommunal folketeljing Bergen 1922


Torbjørn Igelkjøn

Recommended Posts

Hei!

 

Dersom ein går inn frå lenka til dei kommunale folketeljingane på framsida får ein opp dette skjemaet:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/KFOT/65522

som gjev 0 treff uansett kva ein søkjer på. Om ein klikkar på lenka under "Kildeinformasjon" til venstre får ein opp dokumentasjonen. Klikkar ein vidare på lenka til søkbar versjon får ein opp dette:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/1922/65522

 

404 Not Found

The page you requested could not be found. It may have been moved or deleted.

 

Postane ligg likevel inne, og kan søkjast fram ved f. eks. å bruke avansert personsøk.

 

Håpar at det er mogeleg å få retta opp i dei to søkjeskjemaa som høvesvis gjev 0 treff eller "file not found".

 

Mvh.

Torbjørn Igelkjøn

 

Link to comment
Share on other sites

Det stemmer det du skriver. Den kommunale tellingen for Bergen 1922 er transkribert og har vært tilgjengelig i noen dager, men vi har en feil i det spesifikke søket. Derfor har vi ikke annonsert den, men nå er katten ut av sekken skjønner jeg. Det er en kjempefin telling med over 95000 personer! Vi håper å finne ut av feilen over helgen.

Link to comment
Share on other sites

Takk for oppklaringa. Eg oppdaga forresten desse postane ved ei tilfeldigheit medan eg eigentleg leita etter heilt andre ting  :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Da kan vi fristmelde den kommunale tellingen 1922 for Bergen. Søket virker nå som det skal. 

Link to comment
Share on other sites

Tellingen virker ikke helt restituert. Søker man på et fornavn og f.dato ( i riktig format ), får man ingen tilslag - selv om personen er registrert med samme f.dato.

Link to comment
Share on other sites

Tellingen virker ikke helt restituert. Søker man på et fornavn og f.dato ( i riktig format ), får man ingen tilslag - selv om personen er registrert med samme f.dato.

 

Her er det nok vi som har gjort feil.

 

Ved en inkurie er fødselsdato kommet inn i basen på norsk format, så søking i fødselsdato må derfor skje etter formen dd.mm.åååå og ikke åååå-mm-dd 

Vi skal få rettet dette slik at det blir ISO-format på datoen, men pga ferieavvikling skjer ikke det før i neste uke.

 

Ellers er det som alltid viktig å ta høyde for avvik i datoer og kanskje også år, slik at søking etter *190* vil være bedre enn å skrive årstallet komplett f.eks. *1904 evt. skrive opp flere alternative fødselsår *1904|*1905|*1906 osv.

Link to comment
Share on other sites

Kor pålitelege er fødselsdatoar/år i denne folketeljinga samanlikna med f. eks. FT1910?

 

For å finne ut av det, må nok noen ta arbeidet med å sammenlikne fødselsdatoene i folketellinga med fødselsdatoene i kirkebøkene for et tilstrekkelig stort utvalg av personene.

Link to comment
Share on other sites

Det er sant nok det. Utan å ha gått systematisk til verks har eg fått inntrykk av at FT1910 er temmeleg unøyaktig på dette området, så eg har eit håp om at FT1922 er betre.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Kor pålitelege er fødselsdatoar/år i denne folketeljinga samanlikna med f. eks. FT1910?

 

 

Når man transkriberer skal man skrive teksten slik den står i originalkilden. Om en dato/årstall er feil i henhold til kirkeboken, har ingenting å si. Hvis det står født 1918 i original folketellingen, men vedkommende faktisk var født 1919, så må det bli stående 1918 i avskriften.

Link to comment
Share on other sites

Hei, her har jeg nok lest feil, det skal være Fatigforstander. Rune

Takk for svar. Syns det var veldig interessant at nettopp han var det. Dette er min oldefar. Hans morfar igjen står det om i boken fattigfolk i Bergen Bergen stift. (side 45 og 46) Johan Ludvik Andersen. Hans mor var også på fattigkassen da hun levde. Det står blant annet i den kilden at hun har "fri plass Asylet" vet du hva det betyr?  Jeg kan finne kilden vist det er ønskelig. 

Hei, her har jeg nok lest feil, det skal være Fatigforstander. Rune

Takk for svar. Syns det var veldig interessant at nettopp han var det. Dette er min oldefar. Hans morfar igjen står det om i boken fattigfolk i Bergen Bergen stift. (side 45 og 46) Johan Ludvik Andersen. Hans mor var også på fattigkassen da hun levde. Det står blant annet i den kilden at hun har "fri plass Asylet" vet du hva det betyr?  Jeg kan finne kilden vist det er ønskelig. 

Link to comment
Share on other sites

Når man transkriberer skal man skrive teksten slik den står i originalkilden. Om en dato/årstall er feil i henhold til kirkeboken, har ingenting å si. Hvis det står født 1918 i original folketellingen, men vedkommende faktisk var født 1919, så må det bli stående 1918 i avskriften.

 

Det har du rett i. Men det som eg spurte om var presisjonsnivået i FT1922 samanlikna med FT1910.

Link to comment
Share on other sites

Velkommen til Digitalarkivet, Veronica !

 

Og utifrå ditt fyrste innlegg nokon gang i DA, # 12, så er vi i slekt, gjennom Ingeborg f. 1892.

 

Ang ditt andre innlegg, # 14 bør du nok setja dette under "Brukernes eget forum" eller spørsmål til "statsarkivet i Hordaland".

 

Forfattaren av boka Fattigfolk i Bergen Stift, Yngve Nedrebø, har nettopp sagt takk for seg, men ein håpar at andre vil "hoppa etter Wirkola".

 

Kontaktar deg privat her på DA.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Det har du rett i. Men det som eg spurte om var presisjonsnivået i FT1922 samanlikna med FT1910.

 

Hei

Vi har ikke tatt stikkprøver for å sjekke om det er feil eller ikke i avskriften.

Men har du personer du tror det kan være avskriftfeil på, kan jeg kontrollere mot originalen (som ligger ved Statsarkivet i Bergen)

Link to comment
Share on other sites

Takk for tilbodet, men spørsmålet var ikkje om avskrifta stemmer med originalen. Frå før veit eg at fødselsdatoar og fødselsår i FT1910 ofte ikkje stemmer med kyrkjebøkene. Av og til kan sjølve datoen vere rett, medan fødselsåret er eit år før eller etter. (Dette kan vere eit godt tips til den som leitar etter personar som han/ho ikkje finn). Andre gonger er fødselsdatoen heilt feil. Det kan sjølvsagt hende at det er feil i transkripsjonen, men det at FT1910 er unøyaktig har vore nemnt av andre enn meg, og mitt inntrykk er at det er så mange feil i denne folketeljinga at det i storparten av tilfella ikkje kan vere kvaliteten på avskrifta som er årsaka, men at originallistene er svært unøyaktige i seg sjølv. Dermed er det heller ikkje noko poeng i å leggje inn korrektur på slike feil. Når ein veit dette er det også naturleg at ein sjekkar alle fødselsdatoar frå FT1910 opp mot kyrkjebøkene før ein legg opplysningane inn i eit slektsprogram eller ut på nettet (f. eks. Geni).

 

Spørsmålet mitt er som følgjer: Eg har som utgangspunkt at begge transkripsjonane (både 1910 og 1922) er 100% korrekte, og at eventuelle feil kjem frå dei originale listene i arkivet. Gitt at eg finn ein person som står med ulik fødselsdato/år i FT1910 og lokal folketeljing for Bergen 1922. Kva for ein dato er det då naturleg å ta utgangspunkt i ved fyrste forsøk på å leite opp personen i kyrkjeboka? Eg ynskjer altså å vite kva for ei av (original)folketeljingane som er den som inneheld færrast feil (innlegg #8), og (det opplagte) svaret frå ein statistikar er at nokon då må ta jobben med å samanlikne eit tilstrekkjeleg antal fødselsdatoar for å kunne gje eit eintydig svar på dette (innlegg #9). Etter kvart vil brukarar likevel få eit inntrykk av kvar feilprosenten er størst (f. eks. trur eg at det har vore nemnt at FT1923 for Oslo ofte (oftast?) gjev eit meir korrekt svar enn FT1910), og eg uttrykte då eit håp (innlegg #10) om at FT1922 for Bergen er meir nøyaktig (og dermed ein meir treffsikker reiskap ved oppslag i kyrkjebøkene) enn det FT1910 har vist seg å vere.

 

Håpar at dette var oppklarande.

Edited by Torbjørn Igelkjøn
Link to comment
Share on other sites

Takk for tilbodet, men spørsmålet var ikkje om avskrifta stemmer med originalen. Frå før veit eg at fødselsdatoar og fødselsår i FT1910 ofte ikkje stemmer med kyrkjebøkene. Av og til kan sjølve datoen vere rett, medan fødselsåret er eit år før eller etter. (Dette kan vere eit godt tips til den som leitar etter personar som han/ho ikkje finn). Andre gonger er fødselsdatoen heilt feil. Det kan sjølvsagt hende at det er feil i transkripsjonen, men det at FT1910 er unøyaktig har vore nemnt av andre enn meg, og mitt inntrykk er at det er så mange feil i denne folketeljinga at det i storparten av tilfella ikkje kan vere kvaliteten på avskrifta som er årsaka, men at originallistene er svært unøyaktige i seg sjølv. Dermed er det heller ikkje noko poeng i å leggje inn korrektur på slike feil. Når ein veit dette er det også naturleg at ein sjekkar alle fødselsdatoar frå FT1910 opp mot kyrkjebøkene før ein legg opplysningane inn i eit slektsprogram eller ut på nettet (f. eks. Geni).

 

Spørsmålet mitt er som følgjer: Eg har som utgangspunkt at begge transkripsjonane (både 1910 og 1922) er 100% korrekte, og at eventuelle feil kjem frå dei originale listene i arkivet. Gitt at eg finn ein person som står med ulik fødselsdato/år i FT1910 og lokal folketeljing for Bergen 1922. Kva for ein dato er det då naturleg å ta utgangspunkt i ved fyrste forsøk på å leite opp personen i kyrkjeboka? Eg ynskjer altså å vite kva for ei av (original)folketeljingane som er den som inneheld færrast feil (innlegg #8), og (det opplagte) svaret frå ein statistikar er at nokon då må ta jobben med å samanlikne eit tilstrekkjeleg antal fødselsdatoar for å kunne gje eit eintydig svar på dette (innlegg #9). Etter kvart vil brukarar likevel få eit inntrykk av kvar feilprosenten er størst (f. eks. trur eg at det har vore nemnt at FT1923 for Oslo ofte (oftast?) gjev eit meir korrekt svar enn FT1910), og eg uttrykte då eit håp (innlegg #10) om at FT1922 for Bergen er meir nøyaktig (og dermed ein meir treffsikker reiskap ved oppslag i kyrkjebøkene) enn det FT1910 har vist seg å vere.

 

Håpar at dette var oppklarande.

 

Hei Torbjørn

Da forstår jeg hva du mener. Jeg oppfattet umiddelbart i startet at du lurte på om det var mye transkriberingsfeil. Noe vi altså ikke har kontrollert.

Pr dags dato har Digitalarkivet ikke mottatt henvendelser fra brukere om at det skal være slike "feil" som du viser til her.

Skal man være sikker, så må man gjøre som du sier, kontrollere en større mengde personer mot kirkebøker. Dette har vi dessverre ikke anledning til å gjøre.

Jeg tror nok at vi må la folk søke i tellingen over tid og så evt. se om vi får henvendelser på dette med evt. "feil"

 

Personlig fra egen familie, så er 1922-tellingen svært korrekt. Har funnet kun 1 som er feil i henhold til kirkebok. Der er det årstallet som er 1 års avvik på.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Siden jeg har skrevet av denne tellingen, har jeg testet 65 fødselsdatoer og År, 9 hadde feil i enten dato eller År, ikke begge deler og resten hadde rett dato og Årstall, de er ikke testet mot KB, men mot databasen Fødte i Bergen 1916-1911. Jeg har ikke testet i hele databasen, men har kommet til ca 65000 navn og tatt 1 test pr tusen. Håper det kan gi deg et lite svar på hvor troverdig denne databasen er i forhold til 1910 tellingen på fødselsdatoer. Rune

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.