Jump to content
Arkivverket
Leif Salicath

Søk i skifteregistre

Recommended Posts

Leif Salicath

Jeg regner med at det er overgangen til nytt opplegg som gjør at jeg ikke klarer å finne noe i skifteregistre idag.

 

Eksempel:  Jeg søker i skifteregistere http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/sok/9 hvor jeg krysser av for Buskerud og Drammen byfogd. Uansett hva jeg søker på som er svaret null.

 

Den gamle gode lenken fra DIS til Skifteregisteret i Drammen http://www.disnorge.no/genress/ut.php?intRessr=129744

virker ikke lenger.

 

Er skifteregistrene ikke lenket inn ennå?

Edited by Leif Salicath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tønnessen

Det er dessverre en feil i søkeskjema hvis du inkluderer geografi. Vi jobber med en løsning på det.

 

For å unngå problemet kan du søke fram de enkelte kildene i Finn kilde, eller du kan bruke avansert personsøk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Salicath

Takk for svar.  Da gikk jeg rundt problemet ved å bruk Finn kilde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

(...)

Den gamle gode lenken fra DIS til Skifteregisteret i Drammen http://www.disnorge.no/genress/ut.php?intRessr=129744

virker ikke lenger.

 

 

Evt. kan du byte ut digitalarkivet.uib.no med da3.uib.no, evt. gda.arkivverket.no i lenka som ikkje fungerer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tønnessen

Uib-adressene er avviklet, og går nå kun til forsida på Digitalarkivet. Kun gda som virker nå. Gjør oppmerksom på at materialet som ligger i nye DA er rettet og kvalitetssikret, og at hvis du bruker gda mister du disse rettelse.

 

I gi råd om å bruke gda for kilder som er overført til det nye DA er generelt sett ikke noe godt råd! Gda skal kun brukes for de få kildene som enda ikke er overført.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tønnessen

Da er koden oppdatert, og det skal være mulig å søke med geografi-informasjon. Samtidig vises nå kun de sorenskriveriene som har transkribert informasjon. Tidligere vistes sorenskriveriene som tilhørte de skanna kildene, selv om kildene ikke var transkribert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Uib-adressene er avviklet, og går nå kun til forsida på Digitalarkivet. Kun gda som virker nå. Gjør oppmerksom på at materialet som ligger i nye DA er rettet og kvalitetssikret, og at hvis du bruker gda mister du disse rettelse.

 

I gi råd om å bruke gda for kilder som er overført til det nye DA er generelt sett ikke noe godt råd! Gda skal kun brukes for de få kildene som enda ikke er overført.

 

Dette stemmer ikkje heilt. da3.uib.no er framleis aktiv, og er etter det eg veit også den einaste inngangen til den digitale bokhylla. Eg håpar at heller ikkje denne blir stengt ned før materialet evt. er overført til "nye" Digitalarkivet. Også "Jan sin kalender" heng vel på denne adressa.

 

Elles er eg delvis einig i det du skriv om at "nye" Digitalarkivet vanlegvis bør vere eit fyrsteval. Trass i manglande oppdatering og kvalitetssikring har likevel det "gamle" Digitalarkivet framleis nytte som eit supplement, både ved feil på "nye" Digitalarkivet og elles. Når ein leitar i enkeltdatabasar er søkjemogelegheitene i "gamle" Digitalarkivet etter mi meining framleis på mange måtar overlegne i forhold til det nye, og dersom ein får 0 treff er det ofte lurt også å prøve seg i tilsvarande database i "gamle" Digitalarkivet. (Andre gonger er det motsett, f. eks. er søk med "eller-teikn" ikkje mogeleg i "gamle" Digitalarkivet). Skal ein forenkle kan ein seie at "nye" Digitalarkivet har sin styrke i mogelegheita for globale søk, medan "gamle" Digitalarkivet har sin styrke i presise søk i enkeltdatabasar.

 

Ein annan fordel med "gamle" Digitalarkivet er at ein med ein gong får opp ei komplett liste  på 10 postar om gongen og dermed heile konteksten med personane både før og etter i lista, og ein får vidare all informasjonen om posten på ei og same linje. I "nye" Digitalarkivet får ein ofte opp berre data for ein post om gongen, og ein må scrolle opp og ned og leite omtrent heile sida rundt for å finne merknader og annan informasjon som før var samla på ei og same linje. Skal ein finne postane før og etter må ein til å klikke på forrige og neste. Dette gjeld både emigrantmaterialet og mange andre ting. Eg meiner at dette er ein stor minus ved "nye" Digitalarkivet, og dersom eg treng permanente lenker pleier eg difor ofte å la Wayback Machine ta ein kopi av det skjermbiletet som eg ynskjer å vise. Dermed har eg ei lenke som vil fungere også etter at "gamle" Digitalarkivet er historie.

 

Den viktigaste grunnen til at "gamle" Digitalarkivet framleis er viktig som eit supplement nemner du sjølv, nemleg at det framleis er ein god del materiale som ikkje finst i "nye" Digitalarkivet. Det er litt underleg å tenkje tilbake på at Riksarkivaren prøvde seg på å stenge ned "gamle" Digitalarkivet ved nyttår for fleire år sidan, og at det måtte eit stort engasjement til frå brukarane for at Arkivverket skulle snu. Her vil eg spesielt takke Arnfrid Mæland, som starta underskriftsaksjon for å få stansa nedstenginga. Hadde den gått gjennom ville ein no ha vore utan tilgang til mange databasar over fleire år.

Edited by Torbjørn Igelkjøn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Espen Tønnessen

Dette stemmer ikkje heilt. da3.uib.no er framleis aktiv, og er etter det eg veit også den einaste inngangen til den digitale bokhylla. Eg håpar at heller ikkje denne blir stengt ned før materialet evt. er overført til "nye" Digitalarkivet. Også "Jan sin kalender" heng vel på denne adressa.

 

I og med at vi har flytta serverne fra UIB sine linjer og over på vårt nettverk, og sagt at UIB kan få sine datalinjer tilbake, så er alle uib-adresser ikke lenger aktive. Internt i applikasjonen har vi med div. magi i hosts-fila kunnet fikle det til så det fremdeles fungerer internt. Eneste reelle adresse for bokhylla er nå http://da3.arkivverket.no/cgi-win/webbok.exe. UIB har foreløpig ikke stengt linjene og ryddet opp i sin DNS, så derfor ser det ut til å fungere fremdeles, men vi kan ikke garantere eller forvente at UIB beholder eller redirigerer videre til oss. 

 

Eneste reelle adresse til gamle digitalarkivet er http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebMeta.exe

 

 

Den viktigaste grunnen til at "gamle" Digitalarkivet framleis er viktig som eit supplement nemner du sjølv, nemleg at det framleis er ein god del materiale som ikkje finst i "nye" Digitalarkivet. Det er litt underleg å tenkje tilbake på at Riksarkivaren prøvde seg på å stenge ned "gamle" Digitalarkivet ved nyttår for fleire år sidan, og at det måtte eit stort engasjement til frå brukarane for at Arkivverket skulle snu. Her vil eg spesielt takke Arnfrid Mæland, som starta underskriftsaksjon for å få stansa nedstenginga. Hadde den gått gjennom ville ein no ha vore utan tilgang til mange databasar over fleire år.

Eller så kan man si at hvis "gamle" Digitalarkivet hadde blitt stengt slik vi hadde ønsket, så hadde vi nok også prioritert forskjellig og sørget for å få overført det som mangler. Problemet er at det som gjenstår nå er svært tidkrevende å rydde opp i, bl.a fordi det er "samlinger" av transkriberinger som ikke relaterer seg til en spesifikk kilde. 

 

Forøvrig kan jeg være enig i at "nye" Digitalarkivet har sine begrensninger. Hodepinen vår er at brukergrensesnittet som ble programmert i 2009 av et konsulentfirma er et kroneksempel på hvor galt det kan gå når man setter konsulenter til å utføre et stykke arbeid. Vi er låst på hender og føtter og har i praksis ingen mulighet til å endre på skjermbildene uten å skrive hele html-koden på nytt. Og det vil vi ikke gjøre, for designet er jo totalt borti staur og vegger... så fikk jeg sagt det ;) Så vi er i praksis ikke i nærheten av å kunne gjøre hva vi vil for å forbedre tjenesten på nåværende tidspunkt, slik vi f.eks kan gjøre med den nye løsninga for skanna materiale. I en ideell verden hadde vi vært like frie til å forbedre Digitalarkivet, så får vi håpe at vi får mulighet til å gjøre et tilsvarende løft på Digitalarkivet som vi har gjort for skanna materiale. Gjerne før "nye" Digitalarkvivet bli 10 år gammelt. Det er jo allerede 6 år nå, og i internettverden er det for lengst utdatert (men koden i bakgrunnen er absolutt helt fremme og oppdatert til nåtidens standard). 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Olaf Larsen

Hodepinen vår er at brukergrensesnittet som ble programmert i 2009 av et konsulentfirma er et kroneksempel på hvor galt det kan gå når man setter konsulenter til å utføre et stykke arbeid. Vi er låst på hender og føtter og har i praksis ingen mulighet til å endre på skjermbildene uten å skrive hele html-koden på nytt. Og det vil vi ikke gjøre, for designet er jo totalt borti staur og vegger... så fikk jeg sagt det

 

 

Haha, det har vi da visste hele tiden!  :P :lol: :lol: :lol:

 

Dere har jo fått sjef med bakgrunn fra innføring av IT i virksomheter, du får lempe litt kode over til henne, slik at sjokket over elendig konsulentarbeide gjør at hun står på for å få bevilgninger til egenutviklede løsninger!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torbjørn Igelkjøn

Tusen takk for all info om dette tema.

 

Skiftet etter Søren Paulsen og Anne Arentsdatter von Kampen er et godt eksempel på at den gamle versjonen på fra DIS har mere informasjon enn den nye versjonen på DA.  http://digitalarkive...a00000000027214

http://gda.arkivverk...&merk=7251#ovre

 

Nja... Informasjonen er vel den same, men skilnaden er at ein i den gamle versjonen får ei komplett liste som inkluderer alle merknadane, medan ein i den nye versjonen må klikke på kvar enkelt person og scrolle rundt for å finne kvar enkelt merknad. Det vert ein ganske omfattande jobb i dette tilfelet.  :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.