Jump to content
Arkivverket
Astrid K. Natvig

Reier Andersen og Jøran Sørensdatter Sønsterud - hvor kom de fra?

Recommended Posts

Astrid K. Natvig

Reier Andersen Lund er leilending på Sønsterud i Hole fra 1741 til han dør i april 1760, Rejer Andersen Sønsterud, 74 år.

I Holes bygdbok står det at han trolig er fra Røyken, men hvor kommer Lund fra?  Kirkebøkene for Hole starter i 1716 og jeg har funnet

følgende dåpsopplysninger:  

29.12.1719 blir Reier Ungerholts (trolig Hungerholt) barn Anders døpt  (hustruen introduseres i mars 1720).

November 1724: Rejer Hungerholts barn Serine/Sørine (dør 8 mndr. gammel).  Fant ikke introduksjonen.

Februar 1727: Rejers b. Søren.  Sergiant Rejers Quinde blir introdusert i slutten av mars.

De tre eldste barna, Ingeborg (døde i 1741, alder ikke oppgitt, men hun giftet seg i 1734), Kari (ca. 1708) og Gulbrand (ca. 1712), blir døpt før kirkebøkene starter.

 

Var Reier militær?  Kan ikke skjønne annet enn at det er riktig Søren jeg fant dåpen til i 1727.

Og hvem var Jøran Sørensdatter?  Hennes alder oppgis til 63 da hun dør i april 1746 (født rundt 1683).  

 

Hungerholt lå under Øvre Hårum (Hurum) til 1760,  og på gården nevnes en major Søren Rasmussen på 1680-tallet, som seinere hadde tilhold på Storøya/Rytteraker.  Nærliggende å tenke på farsnavnet til Jøran, men noe i tynneste laget.....

Må tilstå at jeg er helt blank, og har nesten blitt sprø av å leite etter opphavet til Reier og Jøran, som må ha vært forholdsvis

unge da de giftet seg.  Har forsøkt å lese i pantebøker for å se om Reier hadde "adresse" Lund i forbindelse med at han ble leilending i 1741, men har ikke funnet noe (kanskje andre er flinkere enn meg på de bøkene).  Noen som vet mer?

 

Astrid

 

 

 

Edited by Astrid K. Natvig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

https://media.digitalarkivet.no/view/3917/3792

 

Skiftekortet forteller at gemalen het Rejer Andersen Lund, og det samme har jeg sett i selve skiftet (men noe mer er vanskelig å tyde), samt at Ingebor var deres eldste datter  (Kari er min ane).

 

Astrid

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

https://media.digitalarkivet.no/view/25548/440

 

Litt slitsomt å lese når jeg nesten ikke klarer å tyde skriften, MEN omtrent midt på høyre side står det da Sergiant Rejer Lund?  

Han nevnes iallefall to ganger på den siden, men jeg klarer ikke å tyde stor mer enn navnet. Noe som kan hjelpe?

Skifteprotokoll etter den eldste datteren hans (trolig det eldste barnet), Ingebor Rejersdatter Bjercke i nov. 1742.

Noen som har tilgang til militærruller for Hole/Ringerike på den tida?  Evt. klarer å lese flere nyttige opplysninger ut av skiftet?

Har fått litt blod på tann nå.....

 

Astrid

Edited by Astrid K. Natvig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

I Bind 1 av Holes bygdebøker, under Husmannsplasser/Storøya, kan en lese bl.a. følgende på side 281:

"I 1691 vitnet to husmenn på øya, Anders Reiersen og Isak Gregersen, i en rettssak mellom Storøyas eier, major Søren Rasmussen, og

Johannes Cronberg".  Saken omtales også på side 255 i samme bind.

 

Anders Reiersen var husmann på Storøya i 1691.  Reier Andersen (Lund) var født ca. 1683/86.  Må tilstå at det er lett å tenke på far og sønn.....

Var Reier fra Hole-traktene???  Pokker at kirkebøkene ikke starter før 1716.

 

Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Berit Knudsen

Iflg. Rygh så finner du gnr. 58 Lund i Røyken, og gnr. 51 i Efteløt, Sandsvær. Ellers  er det mange gårder som het Lund i omkringliggende fylker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Takk, Berit :)

Lund er ikke det mest uvanlige gårdsnavnet, nei....  MEN jeg stusser litt på at jeg først finner Lund-navnet såpass seint.  Han var sersjant, så de kan

ha bodd utenfor Hole etter at det yngste barnet ble født i 1727, og så kommet tilbake og slått seg ned på Sønsterud i 1741.

Nåja, jeg får leite mer i Røyken-traktene, selv om jeg har sjekka før.  

 

Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Tar opp dette hjertesukket mitt igjen - har ikke kommet noe lenger, så alle tips mottas med stor takk!

 

Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trude Nilsen

Nå ble jeg nysgjerrig... Er dette aner til de du hjalp meg med kanskje, Jøran Gudbrandsdatter Sønsterud bl.a. ???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Ja!

Du fikk meg til å tenke på mitt "hjertesukk".   Reier og Jøran er foreldrene til Gulbrand, som er faren til din Jøran (hun er nok oppkalt etter sin farmor).

Tenk om vi kunne finne ut av opphavet deres nå, du.....

 

mvh. Astrid

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Trude Nilsen

Litt gåsehud her nå gitt.... Det hadde jo vært fantastisk å fått nøstet i dette. Du er tydeligvis MYE mer erfaren enn meg i dette emnet her, men jeg henger meg på. 

PS til Astrid - nå virket lenken til Hole bygdebok, den du guidet meg til. Jippi. Takk for hjelpen, igjen. 

Edited by Trude Nilsen
Tilleggsopplysning

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom Larsen.

Hei Astrid

 

jeg har ikke svaret du leter etter, men jeg finne i min database over Ringerikske kompani i 1748 en som kanskje er sønnen Gulbrand.

 

Tom

Nye Hoved = og Lægds = Roulleover det Ringerigsche Liff = Compagnie

af Det 2det Oplandsche Herr Oberste Schesteds National Regiment

til fods indrettet Anno=1748.

Gaardens størrelse

Lægs___ No og gaardens Navne.

Soldatens forige lægds No:

Sidste Generals _____ ______  No:

Soldatens hovedslægd gaardsnavne samt ved hvilket Compagnie Soldatens stod for Jndderlingen.

Soldatens Alder.

Om hand gaard forsit eget eller frement lægd.

Sted hvad sogn og paa hvad gaard hand er fød

Om hand er gift eller ej og hvor mange Børn.

Om hand er gaard eller huusmands søn

Om hand bruger gaard eller huusmands plads og hvor længe skattet.

Hvad aar enrolleret

Tient til Dato.

1/4.

Fiulsrud

82

8

Granader  Gulbrand Reiersen Fiulsrud, ved liff Compagniet

31

Fremet

Hole sogn,  Huurum

gift, 2 børn

gaarms:

huusmand

1740

8  3/4 aar

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Takker, Tom!

Temmelig sikkert sønnen til Reier og Jøran, og her står det at han ble født i Hole, på gården Huurum (må være Hungerholdt/Øvre Hårum, jfr. #1).

Gulbrand hadde to barn i 1748 (fikk flere seinere), men hvis alderen hans er 31 i 1748, er han født rundt 1716/-17 og yngre enn før antatt (ca. 1712, basert på alder da han døde).  

Okke som,  opplysningen forteller at Reier og Jøran bodde i Hole/Hungerholdt FØR Anders blir døpt 29.1.21719 (#1).

Spennende dette  - du finner ikke noe om faren hans, Reier, vel?  Han var tydeligvis sergiant....  

 

Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom Larsen.

Foreløbig har jeg ikke funnet han i de militære listene for Ringerike, har en liste fra 1696/97 som jeg ikke har lest ennå.

den ligger på digitalarkivet.   https://digitalarkivet.no/source/51355 

 

Tom

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Hvis alderen til Reier stemmer sånn ca. da han døde, er han født rundt 1686, så han blir vel for ung for listen over, men skal ta en titt just in case,

 

mvh. Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom Larsen.

I Fattigmanntallet 1742 for Ringerike nevnes en Siver Carlsen, som var vanfør og sengeliggende, intet haab, enkemand, ey tient,

han var tatt inn hos Sergiant Reier Andersen som bruger af gaarden Hurum.  men dessverre ikke noe mer om Reier.

 

Tom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Tom, opplysningene i Fattigmanntallet tyder på at Reier brukte Hurum (trolig Hungerholdt) fram til han ble leilending på Sønsterud.

Han skal ha overtatt der i 1741.  Mange bekker små  - synes vi finner ut stadig mer, men løsningen gjenstår.   

Jeg har sett på barnas navn, vi kjenner til Ingeborg og Kari (min ane) - oppkalt etter mødrene til Reier og Jøran?  

MEN den eldste sønnen ble døpt Gulbrand!   Anders kom i 1719 og Søren i 1727 (De fikk datteren Sørina i 1724, men hun døde året etter).  

Hvorfor Gulbrand????  Og hva med Lund?

Har ikke klart å finne noe i Røyken, og husmannen på Storøya i 1691, som jeg nevnte i #2, Anders Reiersen?  

Opphavet til Jøran Sørensdatter er også en gåte, men vi skal tross alt over 300 år tilbake i tid for å finne foreldrene deres......

 

 

mvh. Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom Larsen.

Astrid

 

ikke gi opp, en vakker dag kommer løsningen, ofte når du leter etter noe annet.

 

Tom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Det kan jeg skrive under på - har opplevd det flere ganger!

(men jeg har plundra ganske lenge med dette paret, du)

 

Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Kristensen

Hei. Er det mulig at Lund kan være et soldatnavn? Disse var veldig vanlige i Sverige, hvor en gjerne finner at de tok navn som Beck, Bjørn, etc. Jeg har selv en sersjant i mine aner som kan synes å ha antatt navnet Strand, endog han, ut fra hva en kan se i kildene, ikke hadde noen tilknytning til en gård eller plass ved dette navn (han var fra gården Brunstad i Kvam).

Edited by Ivar Kristensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom Larsen.

Astrid

Her er en bit til av puslespillet, kanskje et spor, ser ut som Rejer kan ha vært gift 2 ganger.

jeg har ikke noe dato, bare året.

Tom

Konfirmert 1754 i Hole kirke

 

NAVN: Olina Andersdatter
KONFIRMERT: 1754
KJØNN: K
FØDESTED: Modum præstegiæld
FAR: Ander Joensøn Synsterud
MERKNADER: K: Anders Joensøn borit der, men hands Sted Fader Rejer Andersøn boer i Hoele paa gaarden Synsterud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

Stemmer det, Tom.  Sersjant og enkemann Reier Synsterud ble trolovet og viet med enken Ingeborg Jacobsdatter i Heggen kirke på Modum i 1747.

Hun hadde tidligere vært gift med Anders Joensen Pilterud (sønn av Joen Rolvsen Søhoel/Pilterud).  Ingeborg Jacobsdatter Sønsterud, enke, ble begravd 26. mars 1777.

Hun var søsteren til den 1. kona til Knud Olsen Fjulsrud, Kirsti Jacobsdatter (ca. 1682 - 1730).  Deres foreldre var Anne Hansdatter Frogner (død 1734) og den 1. mannen hennes, Jacob Joensen  (vi skal til Bærum nå).  Jeg fant skiftet hennes, Skifteprotokoll 7 a for Aker Sorenskriveri, og der fikk jeg bekreftet at Kirsti og Ingeborg var søstre, jfr. også en gammel debatt: Anne Hansdatter Frogner, død 1734.

 

Jeg har nesten blitt sprø av disse anene mine, som popper opp på Modum og Øverskogen i Sylling, for så å fyke over fjorden til Fjulsrud, Sønsterud og Vefsrud....

Og hvis jeg ikke husker helt feil, så giftet Søren Reiersen (sønnen til Reier) seg med Anne Andersdatter (Ingeborgs datter), så en holdt det innen familien......

 

Astrid

Edited by Astrid K. Natvig

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tom Larsen.

Det skal ikke være lett.

 

Tom

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid K. Natvig

https://media.digitalarkivet.no/sk20100224610755

Fant skiftekortet til Reier Andersen Fjulsrud (eller Sønsterud).  Prøver å myse meg gjennom selve skiftet, men lettlest er det ikke, og det er

vel lite trolig at det står noe om hans (eller Jørans opphav) der.

 

Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.