Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Marit Erlandsdotter Eggen, fødd i Lom 1855 eller 1860? - døydde på Røst 1922 - kven var ho? - foreldri hennar?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Marit Erlandsdotter, dotter av husmann Erland Eggen, stod brur i Lærdal i Sogn 29.7.1885 og er då oppgjevi fødd i Lom i 1860: https://media.digitalarkivet.no/view/2066/114

 

Ho er ogso nemnd med fødselsår 1860 ved fem barnefødsler på Røst mellom 1886 og 1897!

 

FT1910 for Meland på Røst seier ho var fødd i Lom 29.4.1854: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036933001419

 

Då Marit døydde på Røst 27.8.1922, er fødselsåret oppgjeve til 1855: https://media.digitalarkivet.no/view/43880/163

 

Eg finn ei Marit Erlandsdotter Andvordstræet fødd i Lom 29.4.1855 og døypt same stad 17.5.1855 - foreldri husmann Erland Olson og kona Brit Syversdotter: https://media.digitalarkivet.no/view/8915/195- kan det vera ho??

 

Her er ho i 1865: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038058002509

 

** Men kvar kjem so Eggen-namnet ifrå?

 

** Kan nokon med lokal kunnskap hjelpa meg med opphavi til dei to foreldri hennar?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Her er det to søstre med samme navn i 1865.

Marit Erlandsdatter f. 29/4-1855 (har jeg ikke funnet konfirmasjonen til. Hun har kanskje dødd mellom 1865 og 1870.)

 

og

 

(konfirmasjonen til)
Marit Erlandsdatter f. 14/11-1860 på Trædet i 1875:
Oppland fylke, Lom, Garmo, Bøverdalen i Lom, Ministerialbok nr. 7 (1863-1884), Konfirmerte 1875, Side 158
Permanent bilde-ID: kb20070115620663
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070115620663
(Nr. 15)  Foreldre: Erland Olsen og Brit Syversdatter.

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Marit f. 20/1-1856:     FEIL

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 6A (1837-1863), Fødte og døpte 1856, Side 203
Permanent bilde-ID: kb20070130630208
Brukslenke for sidevisning:
https://media.digitalarkivet.no/kb20070130630208
(Nr. 47)  Familien bor på Studsneshagen.

.

Den Marit du la inn dåpen på, f. 29/4-1855:

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 6A (1837-1863), Fødte og døpte 1855, Side 193
Permanent bilde-ID: kb20070130630198
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070130630198
(Nr. 80)

.

 

Marit f. 14/11-1860:

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 6A (1837-1863), Fødte og døpte 1861, Side 249
Permanent bilde-ID: kb20070130630254
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070130630254
(173) Familien bor på Trædet.

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Enkemann Erland Olsen Andvordseie gifter seg med Brit Syversdatter Eggen 14. november 1854:

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 6B (1837-1863), Viede 1855, Side 426
Permanent bilde-ID: kb20070130630422
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070130630422
(Nr. 56)

 

Synes det står at skiftet etter brudgommens forrige kone er under behandling?

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Erland Olsens første hustru, Marit Olsdatter Andvordtrædet dør i barselseng 34 år gammel i juli 1852:

 

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 6B (1837-1863), Døde og begravede 1852, Side 464
Permanent bilde-ID: kb20070130630460
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070130630460

(Nr. 50)

 

Sønnen Ole, 14 dager gammel begraves samtidig 3. august 1852.
 

 

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

De giftet seg 31. oktober 1844:

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 6B (1837-1863), Viede 1845, Side 390
Permanent bilde-ID: kb20070130630384
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070130630384
(Nr. 39)

Mulige barn fra FS født 1845, 1946 og 1849:

 

Ole Erlandsen

Sigrid Erlandsen

Ole Erlandsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anne-Lise og Grethe for interessante innlegg!

 

At den Marit Erlandsdotter som eg leiter etter, er fødd anten i 1855 eller i 1860, synest vera ganske so klart, men kven av dei er det?  Opplysningane frå FT1910 peiker tydeleg på den eldste av dei, og likeins dødsfallet hennar, medan flyttemeldingi, vigsli og barnefødslene peiker på den yngste...

 

Då vil det sjølvsagt vera spennande å sjå kva bygdebokskrivaren for Lom er komen fram til...  Dei KAN jo båe ha vakse opp!

 

Kanskje lyt me òg til bygdebøkene for Lom for å finna ei endeleg stadfesting på desse spørsmåli:

 

* Kva heitte staden der Marit voks opp (og der foreldri hennar budde)?

 

* Kva plass under kva gard (Grotem?) hadde Erland Olson opphavet sitt ifrå?

 

* Kva plass (Eggen?) under kva gard hadde Brit Syversdotter opphavet sitt ifrå?  Kan det ha vore under Lom prestegard?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Jeg fant en vielse hvor bruden er fra Grotem:  http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000001268253

.

Løpenr

  Rolle Navn Stilling/stand Fødselsår Fødested Bosted

1 brudgom Ole Hansen Soldat     Øverliehougen

2 brur Sigeri Erichsdt: Pig:     Grotem

3 trulovar Erland       Øverlie

4 trulovar Lars       Øverlie*

.

Sigri Erichsdatter på Grotheim i 1801: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058251001425

.

BARN:

Hans Olsen

Goro Olsen

Erich Olsen

.
Erland Olsen Grotems dåp 1. oktober 1815, født  29. september:
Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 3 (1801-1825), Fødte og døpte 1815, Side 49
Permanent bilde-ID: kb20070603500232
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603500232
(Nederst v. side)
.

Konfirmert 31. oktober 1830:
Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 5 (1825-1837), Konfirmerte 1830, Side 366-367
Permanent bilde-ID: kb20070603510433
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603510433
(Nr. 15)  Bosted Grotem.
.
 

 

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Syver Olsen Eggen gifter seg med Brit Hansdatter Andvordsjordet 24/10-1811:

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000001268768

.

BARN:

1814 Anne Sivertsen

1816 Magrethe Sivertsen

1816 Ingeborg Sivertsen

1818 Halvor Sivertsen

> 1824 Brit Sivertsen

.

Brits Syversdatters dåp 25. juli, født 8. juli 1824:

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 3 (1801-1825), Fødte og døpte 1824, Side 66
Permanent bilde-ID: kb20070603500249
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070603500249
(Nr. 62)

.

Brit Syversdatter Eggens konfirmasjon 14. oktober 1838:

Oppland fylke, Lom, Garmo, Skjåk i Lom, Ministerialbok nr. 6A (1837-1863), Konfirmerte 1839, Side 282
Permanent bilde-ID: kb20070130630287
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070130630287
(Nr. 44)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Anne-Lise for nye interessante innlegg!

 

Eg tolkar desse opplysningane slik at:

 

* Brit Syversdotter er frå Eggen, plass under Lom prestegard

 

* Erland Olson er frå Grotem - sjølve garden

 

Elles ser det jo ut til at Marit Erlandsdotter må vera oppvaksi på Andvordtrædet under Andvord, anten ho er fødd i 1855 eller i 1860.

 

Den siste utfordringi som då står att, er:

 

** Kva for ei av dei to Marit'ane er det som flytte til Røst - ho fødd i 1855 eller ho fødd i 1860?

 

Som eg før har sagt, so vil kan henda bygdebøkene for Lom vera «fasiten» vår i dette spørsmålet...

 

Eg takkar på ny for kjempefin hjelp med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få henta fram att denne utfordringi.

 

Eg er framleis like uviss på kva for ei Marit Erlandsdotter som flytte frå Andvordtræet under Andvord i Lom til Røst - ho fødd i 1855 eller ho fødd i 1860 - og vonar at bygdeboki for Lom kan avklara dette spørsmålet for meg?

 

Kanskje kan bygdeboki for Lom ogso stadfesta at faren Erland Olson var frå garden Grotem i Lom?

 

Eg takkar på ny for kjempehjelp med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for nytt innlegg om denne utfordringi!

 

Eg ser du har lese FT1910 som gjev Marit fødselsåret 1854 (skulle ha vore 1855!), men om du har lese dei føregåande innleggi, t.d. innlegg #1 og innlegg #2, so vil du ha oppdaga at det er usemje om kva for ei av dei to søstrene med same namn som flytte til Røst!  Båe levde i 1865, men var den eldste død før ho nådde konfirmasjonealderen?  Me kan diverre ikkje alltid stola på FT1910; noko me har sett mange døme på før...

 

Eg trur me er nøydde til å sjå kva bygdeboki for Lom har å seia i denne saki...

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torgeir D Teigum

Fant denne på MyHeritage:

Nils Nilsen, af Røst

Birth: August 20, 1856
Hafslo, Sogn og Fjordane, Norge

Immediate Family:  Husband of Marit Nilsen (Erlandsdatter)
Father of Birger Nilsen; Halfrid Nikoline Elise Grubstad (Nilsen); Einar Nilsen; Nils Nilsen and Sverre Nilsen

 

 

 

Edited by Torgeir D Teigum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Torgeir for nye innlegg i denne debatten.

 

Eg ser du syner til ei slektsside som går ut ifrå at det er den yngste av dei to Marit'ane som flytte til Røst, men provet for dette manglar.  Eg er framleis svært so spent på kva bygdeboki har å seia...

 

Eg takkar på ny for alle gode tips i denne saki!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Arnfinn Kjelland

Bygdaboka, bd. 3 s. 464 (Andvordstrædet, umatr. plass under gnr. 69/1) har ikkje så mykje om desse jentene: Marit f. 1855 utfl. 1880 til Amerika (kjelde truleg utflyttarlista i kyrkjeboka), "Marit f. 1860. Budde heime 1875". Det er det heile.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Arnfinn for eit nytt spennande - og utfordrande - innlegg!

 

Eg har no teke for meg dei kjende opplysningane om desse søskeni:

 

Her er dei to dåpshandlingane attgjevne av Anne-Lise i innlegg #3:

 

* Marit f. 29.4.1855: https://media.digitalarkivet.no/view/8915/195

 

* Mari f. 14.11.1860: https://media.digitalarkivet.no/view/8915/251

 

Her er konfirmasjonen til den yngste attgjeven av Anne-Lise i innlegg #2:

 

* Marit (retta til Mari?) f. 14.11.1860: https://media.digitalarkivet.no/view/6072/163

 

Konfirmasjonen til den eldste er ikkje å sjå, MEN side 135 i denne kyrkjeboki for Lom manglar, der konfirmantane frå hausten 1869 er nedteikna!  Dette er side 134: https://media.digitalarkivet.no/view/6072/140  - neste side er side 136!

 

Her er søstrene i FT1865 (båe heitte Marit!): http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038058002509

 

Her er den yngste i FT1875 (då kalla Mari!): http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052088002444

 

Dette må vera den eldste i FT1875 (kalla Marit i teneste på Gjeisar): http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052088002124

 

Eg finn ikkje noki Marit eller Mari Erlandsdotter utvandra frå Lom i 1880, korkje i kyrkjeboki eller i passasjerlistene over Christiania!

 

Ein førebels konklusjon frå mi side:

 

* Marit Erlandsdotter f. 1855 er nemnd som Marit ved dåpen, i 1865 og i 1875.

 

* Marit Erlandsdotter f. 1860 er nemnd som Marit i 1865, men Mari ved dåpen, i 1875 og truleg òg ved konfirmasjonen i 1875(?)!

 

Då er det vel mykje som kan tyda på at det verkeleg var den eldste som hamna på Røst, for ho vert aldri kalla noko anna enn MARIT!!

 

Og sjå kva eg fann i FT1910 i Christiania(!): Mari Myhrvold, enkje, fødd i Lom 14.11.1860: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036392105635

 

Ingen andre personar er fødde i Lom på denne datoen!!

 

BINGO!?

 

Eg takkar på ny so mykje for hjelpi med denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Torgeir D Teigum

Eg er ikkje sikker på om eg kjem med noko nytt no, men eg fann tvæ syst Mari og Marit:

Marit Erlandsdotter Andvordstrædet, fødd i 1855 og Mari Erlandsdotter Andvordstrædet, fødd i 1860.

Bæ tvæ var døtrene åt Erland Olsson Andvordstrædet (Nedre Grotheim) and Brit Syversdotter Andvordstrædet (Nedre Eggi).

 

 

Edited by Torgeir D Teigum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Se innlegg #2 og #14.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Dåpen til datteren Anna Mari Augusta Myhrvold viser Mari Erlandsdatter ektemann:

Name Anna Mari Augusta Myhrvold

Gender Female

Christening Date 23 Mar 1890

Christening Place Oslo, Oslo,

Father's Name Andreas Odin Myhrvold

Mother's Name Mari Erlandsen

 
Citing this Record

"Norway Baptisms, 1634-1927," database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW2Q-CZ2 : 27 December 2014), Andreas Odin Myhrvold in entry for Anna Mari Augusta Myhrvold, ; citing ; FHL microfilm 1,282,516.

 
Norway Baptisms, 1634-1927 Reference ID bok4 p237 #17 System Origin Norway-EASy GS Film Number 1282516 Indexing Project (Batch) Number I07476-9

 

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

Dåpen i kirkeboka (f. 27/10-1889):

Oslo fylke, Oslo Domkirke / Vår Frelsers i Oslo, Ministerialbok nr. 29 (1879-1892), Fødte og døpte 1890, Side 237
Permanent bilde-ID: kb20060921070580
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060921070580

(Nr. 17)

 

Far er salmaker Andreas Odin Myhrvold f. 1835. Adresse er Tollbodgaten 9.

 

Ser ut som de ble viet 4/4-1889.
 


Andreas Odin Myhrvold i 1885.

Edited by Anne-Lise Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anne-Lise Hansen

I 1875 er Andreas Odin Myhrvold gift med åtte barn og bosatt i Grensen. Hustruen heter Maren Christine Myhrvold f. 1844 i Christiania.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Torgeir og Anne-Lise for nye interessante innlegg!

 

Då er det etter mitt syn ført prov for at Mari Erlandsdotter Andvordtræ fødd 1860 er identisk med Mari Myhrvold i Christiania, og eg kan berre gjenta min «BINGO» frå innlegg #19 på føregåande side.

 

Problemet er soleis løyst!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.