Gå til innhold
Arkivverket
Jørgen M. Steen

Familiene Joen Ellingsen Norman og Henrich Erichsen Walnum, Trondheim 1670 - 1710

Recommended Posts

Jørgen M. Steen

Forsøker å nøste opp detaljer rundt familiene Joen Ellingsen Norman og Henrich Erichsen Walnum. Historiene rundt på nett ser ut til å sprike i ganske mange retninger.

 

REDIGERT: Birgitte Christophersdatter gift m. Walnum er IKKE identisk med Birgitte Christophersdatter gift med Joen Ellingsen Norman (se #2). Walnum hadde dermed bare en hustru.

Det som skal bekreftes/avkreftes er:

1. Joen Ellingsen Norman & Ingeborg Nielsdatter ( - 1679) (g.før 1668)
- Kirsten Joensdatter Norman (~1668 -)
- Niels Joensen Norman (~1673 - 1726)
- Per Joensen Norman (~1676 - )

2. Henrich Erichsen Walnum ( - før. Jun 1707) & Ukjent (d.etter 1686) (g. før 1674)
- Erich Henrichsen Walnum ()
- Anders Henrichsen Walnum
- Ole Henrichsen Walnum
- Lars Henrichsen Walnum
- Maren Henrichsdatter Walnum (sk. 19.Feb 1715  https://get.google.com/albumarchive/111827769429700679738/album/AF1QipO5gJa6S1GGEa05ZQdinsj2iKcX_UjOuqjh4qiN/AF1QipNupH3r-LNEmheBsXWXEaVk9k9gf938VLfagF9v?source=pwa#6059653045535176018)
- Agnes Henrichsdatter Walnum
- Anne Henrichsdatter Walnum
- Malene Henrichsdatter Walnum

3. Joen Ellingsen Norman & Birgitte Christophersdatter ( - ) (g.1680-1691)
- Ingen (?) evnt. Ingeborg f. ~1679

4. Henrich Erichsen Walnum ( - før. Jun 1707) & Birgitte Christophersdatter ( - før. Nov 1711) (g.etter 1691)
- Ingen (?)


Gitt at dette dreier seg om de samme personene, så kan jeg ikke se det kan finnes andre forklaringer, men trenger som sagt hjelp til å bekrefte/avkrefte at det faktisk er slik.


Joen Ellingsen Norman

Jeg finner han omtalt kort i NST 21 s.143, borgerleiet Elgsnes i Trondenes, f.1621 d.1690, hvor det da henvises til NST 16 (utdrag fra skifteprotokoller). Noe skifte etter han ser ikke ut til å eksistere.

Trondheim før Cicignon s.377

413. Joen Ellingsen husmand. Joen Ellingsen Norman
bodde altså tilleie hos nr. 412, men kjøpte senere egen gård i Sanden,
etter rekkefølgen i senere skattemanntall like i nærheten. Denne
pantsetter han i april 1677 sammen med sitt leie Ytre Elgsnes [YttereIsen]
i Senja fogderi (1). Skiftet 18. februar 1679 etter hans hustru
Ingeborg Nielsdatter, gir følgende beskrivelse av gården: Stuehuset, deri
bord, benker, hjørneskap, et annet stort skap, et sengested, en stenovn, et
håndkletre, samt kjøkken med skorsten og retterbenk, med en bod derhos.
2. november 1682 oppbyr Morten Mortensen AngelI Jon Ellingsens
gård i Sanden til salgs (2).

 

7. Des 1672 betalt begravelse i Vår Frue sogn, Trøndersk Personalhistorie s.30

7/12 Joen Ellingsens barn, jord og sm. klok.

 

1687, Trondhjems borgerskap s.28

Trondhjem bys familier og håndkverner, ellefte rode, no. 655. Joen Ellingsen med hans quinde, tre børren. 5 personer.

 

1690 Koppskatt Trondheim (etter avskrift Erlend M)

Haaseter Joen Ellingsen, hans hustru og 3 smaa børn under 9 aar samt tjenestedreng

 

1692 Koppskatt Trondheim https://get.google.com/albumarchive/111827769429700679738/album/AF1QipNkd26ykkDyq1z8d9i_8LCWLVPy2x88t0xt8pxc/AF1QipMOCaqc9Rdl_BENN9RE_hdJJf2_IRMLaW19rFmD

Joen Ellingsen Nordfaar, betaler for seg selv, for hustru og tjenestefolk

 

Husfrelse og grunnleie av borgerleiet, alle innført med Joen Ellingsen Elsnes
1691 https://media.digitalarkivet.no/rk20110504795344
1692 https://media.digitalarkivet.no/rk20110504795466
1693 https://media.digitalarkivet.no/rk20110504795609
1694 https://media.digitalarkivet.no/rk10041203191087

9. Feb 1679 betalt begravelse i Vår Frue sogn, Trøndersk Personalhistorie s.12

9/2 Joen Ellingsen, betalt i bøssen

Sannsynligvis begravelse av kona

 

18. Feb 1679 skifte etter Ingeborg Nilesdatter https://media.digitalarkivet.no/sk20081209700287
Jfr NST 16 s.290

18/2 1679, [avdøde] Ingeborg Nielsd., Jon Ellingsens (Norman).
B: Kirsten, 11 år, Niels 6 og Per 2 år, 179 - 170 Rd.

 

Gift med Birgitte Christophersdatter

4. Feb 1668, skifte etter Christopher Einersen, påviser Bergetta 17 år gammel
https://get.google.com/albumarchive/111827769429700679738/album/AF1QipO5gJa6S1GGEa05ZQdinsj2iKcX_UjOuqjh4qiN/AF1QipM6nJecVbWK7GPkJZCfifNXfxdfjfzpeB8-4Hgh

3. Apr 1691 er Birgitte omtalt i sin stefar Jon Kieldsens skifte, da gift med Joen Ellingsen
https://media.digitalarkivet.no/sk20090203390456


Henrich Erichsen Walnum

Trondheim før Cicignon s.257

186. Hendrieh Wallme. Han var nordlandshandler med leiet i
Lauvøy kalt Krogstøen. 22. april 1673 skjøter skipper Anders
Laurssøn (sml. nr. 185 c) til Henrich Erichsen Walme
en gård, sl. Rolf kobberslagers gård kalt, i Domkirkesognet,
nest ved mr. Steffens gård (nr. 185 c) på øvre og Skiørdalsgård (nr.
256 a) som Niclas skredder ibor på vestre side(1). Den sl: skipper Anderses
gård som Kom. Akten sier bortgikk i Nordre gate, var visstnok denne.
Beliggenheten må ha vært på vestsiden av Moritsveita straks nord for mr:
Steffens, og mot nord grenset den visstnok til Morten Erichsen (nr.
250a) som lå i Vår Frue sogn. Om beliggenheten etter reguleringen forteller
Kom. Akten, at Henrich Walnums gård ligger på den nordre side
[av Casparveita] på hjørnet til [Nordre gate], altså svarende til nåværende
Nordre gate 13. Henrich Walnum berettet, opplyser Kom. Akten
videre, at han ennå på samme sin grunn som før brannen seg tilholder,
og at han alltid har sognet til Domkirkesognet.

 

1687, Trondhjems borgerskap s.28

Manntall over Trondheim bys familier: Tredie Rode. 139. Hendrich Walne med hans hustrue, 7 smaa børen, hoes dennem tilholder 1 quinde. 10 personer.

 

1690 Koppskatt Trondheim (etter avskrift Erlend M)

Hendrich Valne betaler for seg selv, sin hustru, 1 sønn 12 år, 1 sønn 16 år segler paa Nordland med sin fader der selv eyer sin jegt, 1 sønn 12 år, 1 sønn 4 år.

 

 

1692 Koppskatt Trondheim https://get.google.com/albumarchive/111827769429700679738/album/AF1QipNkd26ykkDyq1z8d9i_8LCWLVPy2x88t0xt8pxc/AF1QipM14NYzRqOUz_5LXTVN5dqOogf5JtXNTniMz45e

Hendrich Valnen, hans hustru, 1 tjeneste

 

25. Nov 1711, skifte etter Henrich Erichsen Walnum og hans sal: hustru Birgitte Christophersdaatter
https://media.digitalarkivet.no/sk20090203410636
NST 16 s.60

25/11 1711, [avdøde] Henrich Erichsøn Walnum (80) og senere i Nordland
avdøde h. Birgitte Christophersd. B.: Erich, Anders, Lars,
Ole, Agnes g. Niels Pedersen Stamnæs, Alstahaug i Helgeland,
Maren g. Hans Andersen Trhj., Anne g. Jacob Olsen Stamnæs,
Angernes i Alstahaug og Malene g. Gregers Kopperdal. Uferdig
bygård 220, kramgods nordpå, sølv 31, kontant 215, ialt 2415
- 677.
(80) se note 34 og 42 foran , jfr. sk. 1714-08, foran side 49, hvorav fremgår at
Maren Henrichsd. først var gift med Steffen Steffensen. Hans Andersen
brukte Røst som slektsnavn, se nevnte sk. efter Steffen 17/2-20.

Henrich døde imidlertid flere år før skiftet ble holdt, og før Juni 1707. Fordi:

NST 16 s.49 (original: https://media.digitalarkivet.no/sk20090203410348 )

17/4 1708, [avdøde] Steffen Steffensen nordlandshandler (Middelfart).
E. Maren Henrichsd. (Walnum), hvis far døde før Steffen. B. i 1.
ekte: (33) Steffen og Joen fullm., Mette g. Anders Andersen i Grågården,
Margrethe g. Lars Erichsen, Else 22 og Marette 19 år. I
2. ekte Anne 4 år. Lagv. Ole Larsen. E.'s brødre Erich og Anders
Wallum (Walnum). (34) Sølv 125, jakt 280, hus Levanger 28, mistet
løsøre i bybranden, handelsleiet Nedre Selset og Lille Skoug 120,
bygrunn efter nedbrendt hus 260, ialt 2198 - 826 rd.
(33) sk. 6/12-99 NST XXIII side 225.
(34) Erich og Anders Walnum se sk. 29/4-05 og 20/12-06, NST XXIII side 219
og 221. Sk. efter Anders Andersen 20/3-16 i overf.prot. Efter Maren Walnum
sk. 19/2-15 s. sted. Dtr. Anne g. Erich Jensen Grøn, nedenfor side 62.

 

Steffen døde allerede 20 Juni 1707, ifølge skifte etter hans søster Inger i Danmark i 1736 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17071928#141659,34664125
Avskrift http://www.brejl.dk/skbgejst.html se innføring nr. 101

101 Inger Steffensdatter i Hjortsvang Præstegård. 9.1.1736, fol.11B.
Enke efter Oluf Simonsen, præst i Frosten ved Tronhjem i Norge, der døde i Vejle, skifte 10.7.1719.
...
1) bror Steffen Steffensen Middelfart, der døde 20.6.1707 i Tronhjem.

Jamfør rådstuerettprotokoll Trondheim: https://media.digitalarkivet.no/rg20090505350314


Andre sekundærkilder:
Folk & slekt i Trondenes, s.527
f7002: John Ellingsen Norman & Ingeborg Nilsdatter gift ca. 1670 (oppført ett barn, Nils f.1673)
f7003: John Ellingsen Norman & Berit Kristoffersdtr. gift ca. 1679 (ingen barn oppført)


Spørsmål:
Når døde egentlig Joen Ellingsen? 1690 synes å være for tidlig, siden han jo nevnes i skiftet etter Jon Kieldsen i 1691. At han betaler husfrelse på Elgsnes hvertfall frem til 1694 trenger nødvendigvis ikke bety han var i live, men...

Spørsmål:
Koppskatten 1690 fører opp et navn/sted/betegnelse Haaseter for Joen Ellingsen, hva kan dette være? Er det 2 stk Joen Ellingsen i omløp?

Spørsmål:
http://nose.dk/Norge/normann.html#2 nevner et barn i Joen Ellingsens 2. ekteskap, hva kan originalkilden til det være? Ellefsen henviser til Astafjord bygdebok.

Spørsmål:
Hvem kan første kona til Henrich Walnum være? (jeg kan ikke se det finnes andre muligheter enn at han faktisk var gift 2 ganger, med mindre det var 2 stk. Joen Ellingsen)

Endret av Jørgen M. Steen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Tingbok 3 , 1700-1709, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28719/184/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090515640376.jpg
Henrich Walnum benevnes salig i 1707. Hans enke Beritte Christophersdatter og hennes sønn Lars Henrichsen nevnes. Sønnen forteller at hans eldste broder er morens laugverge.
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Når det  gjelder Jon Ellingsens barn så vet jeg ikke noe sikkert, men det finns et skjøte utstedt av Nils Jonsen Norman der han nevner sin faderbroder Peder Ellingsen:

 

SAT, Byfogden i Trondheim, Pantebok nr. 3, 1709-1720, s. 155
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080328660158
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

#2 det betyr jo at Birgitte Christophersdatter gm. Walnum umulig kan være identisk med kona til Joen Ellingsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Her er forsåvidt flere interessante opplysninger om Peder Ellingsen som bekrefter #3

 

Peder Ellingsens contract med Niels Jonsen datert 3.Nov 1712
.. nemlig Hans Jonsen Rafnkloen og Ole Olsen Grafvuen? ... med min kiære broder søn Niels Joensen...

 

SAT, Byfogden i Trondheim, Pantebok nr. 3, 1709-1720, s. 116
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080328660119
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

# 4 Er det noe som skulle tilsi at de var identiske?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

#6 Nei, ikke i primærkilder. Det er bl.a. Ellefsen som fremsetter påstanden om at disse var identiske (uten at jeg kan se hva han har basert det på). Det er godt mulig det er "opphavet" til flere andre på www som hevder det samme.

 

Birgitte gift med Walnum er jo da med andre ord "foreldreløs" etter det jeg kan se, og påstanden om at Joen Ellingsen døde 1690 henger jo åpenbart i en tynn tråd allerede.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Bjørn Olav Åsvold

Flere nettsteder, bl.a. geni.com, angir at Christopher Norman, f. ca. 1686, sokneprest til Borge, var sønn av Jon Ellingsen Norman og Birgitte Christophersdatter. Jeg kjenner ikke kilden til den opplysningen. Men hvis Jon Ellingsen med 3 barn under 9 års alder ved koppskatten i 1690 (#1) er den samme som Jon Ellingsen Norman, må vel han og Birgitte ha hatt barn sammen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Vi har vel vært borti dette i en tidligere debatt, men like greit å gjenta de håndfaste kildene:

 

Jørgen Madsen Lille Grøtnes i Senja kalles i rådstueprotokollen for "fasters mand" når han verger for Nils Jonsen Nordmand nordlandshandlers 4 barn.
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

#9 Ja, og han kalles barnas mosters mand i overformynderprotokollen (debatt på https://forum.arkivverket.no/topic/185066-skifte-etter-christopher-nielsen-gr%C3%B8nbech-nordland-dat-12-oktober-1771-og-annet-rundt-gr%C3%B8nbech-familiene-i-trondheim-og-hadsel/page-51#entry1628361 )

 

Jeg får det ikke helt til å stemme at Jørgen Madsen da skal være gift med ei tante av Niels Jonsen, når det tydelig er mannen til barnas tante det er snakk om. Når Jørgen er inngift onkel til barna, så bør vel det tilsi at han var gift med Trine eller Magnil Olsdatter (halvsøstre av Maren, kona til Niels Jonsen).

*Edit: Magnil var jo gift m. Jens Pedersen i Forsen, jfr skifte 1720 Ørge Olsen

 

Ellefsen har jo også "justert" alderen på denne Ingeborg Jonsdatter (med hele 20 år) og ment at bygdeboka må være feil. Kirkeboka skriver av vedkommende person død i 1754 var 95 år og 7 måneder gammel.

SATØ, Ibestad sokneprestembete, Ministerialbok nr. 2, 1751-1775, s. 544-545
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070604630542
 

Mulig jeg tolker dette feil, men for meg så skurrer dette litt (mye) :)

 

Endret av Jørgen M. Steen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Her er et interessant sitat fra Astafjord (Gratangen) bygdebok: http://www.palgjerde.net/g0/p815.htm

 

"I 1707 hadde trondheimsborgeren Ingeborg Johnsdtr Normann (1659-1754) ei fordring i et dødsbo oppe i Torsken. Da hun som kvinne nevnes med eget navn uten tilknytning til ektemake, tyder det på at hun var ugift."

 

At denne ingeborg skulle bli borger uten videre er vel nær utenkelig. Det mest nærliggende er vel å tro at hun i så fall var enke etter en trondheimsborger. Gitt kontekst, så er det vel et skifte i Senja 1707 det er snakk om (og også et skifte i 1711 som nevnes).

Endret av Jørgen M. Steen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

Sk. etter Ingbrigt Monsen, enke Karen Jonsdatter, antakelig skiftet det er snakk om i 1707, uten at det forteller noe om hvem Ingeborg Jonsdatter er (Norman nevnes ikke). Den andre borgeren som har fordring, Steffen Steffensen er jo kjent.

 

SATØ, Sorenskriveren i Senja (-1755), 1706-1712, s. 29b-30a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20081205640038
 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

#9 Ja, og han kalles barnas mosters mand i overformynderprotokollen (debatt på https://forum.arkivverket.no/topic/185066-skifte-etter-christopher-nielsen-gr%C3%B8nbech-nordland-dat-12-oktober-1771-og-annet-rundt-gr%C3%B8nbech-familiene-i-trondheim-og-hadsel/page-51#entry1628361 )

 

Jeg får det ikke helt til å stemme at Jørgen Madsen da skal være gift med ei tante av Niels Jonsen, når det tydelig er mannen til barnas tante det er snakk om. Når Jørgen er inngift onkel til barna, så bør vel det tilsi at han var gift med Trine eller Magnil Olsdatter (halvsøstre av Maren, kona til Niels Jonsen).

*Edit: Magnil var jo gift m. Jens Pedersen i Forsen, jfr skifte 1720 Ørge Olsen

 

Ellefsen har jo også "justert" alderen på denne Ingeborg Jonsdatter (med hele 20 år) og ment at bygdeboka må være feil. Kirkeboka skriver av vedkommende person død i 1754 var 95 år og 7 måneder gammel.

SATØ, Ibestad sokneprestembete, Ministerialbok nr. 2, 1751-1775, s. 544-545

Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070604630542

 

Mulig jeg tolker dette feil, men for meg så skurrer dette litt (mye) :)

 

Jørgen Madsen er fasters mand til barna. Det vil si at han er gift med en søster til far til disse barna. Husk at opplysningene står i relasjon til barna som han verger for.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jørgen M. Steen

#13 vel, det er der kildene er uenige. Overformynderprotokollen i Trondheim i Januar 1727 sier barnas mosters mand, altså mannen til moras søster. Protokollen fra Senja i April 1727 sier barnas fasters mand, og det er som du sier, mannen til farens søster.

 

Greit å mene den ene primærkilden er mer korrekt enn den andre, men da må vi samtidig argumentere hvorfor.

 

Jeg har forøvrig ikke funnet noen primærkilder foreløpig som forteller hvem Jørgen Madsen faktisk var gift med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May Teistevoll

Først takk til Lars Østensen for lenken til Rådstuprotokollen hvor Jørgen Madsen er oppført med fasters mand.

 

I skifte etter Hans Pedersen, Rongså, 1760 (gift med Gilles, datter av Jørgen Madsen)  er det nevnt to tinntallerkener merket J:M:S  I:J:D

Fristende å lese dette som Jørgen Madsen Ingeborg Jonsdatter...

 

https://media.digitalarkivet.no/view/25023/187

 

Jørgen Madsen er 36 år i 1701. Kirkeboka oppgir hans alder til 107 år når han dør i 1757  (fått plusset på 15 år i forhold til 1701).

I 1757 har presten oppgitt en annen med alder 120 år ved død, mens flere andre har fått runde år (eks 80, 90) sier noe om påliteligheten til aldersinnførslene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erlend E. Mæhlum

Først takk til Lars Østensen for lenken til Rådstuprotokollen hvor Jørgen Madsen er oppført med fasters mand.

 

I skifte etter Hans Pedersen, Rongså, 1760 (gift med Gilles, datter av Jørgen Madsen)  er det nevnt to tinntallerkener merket J:M:S  I:J:D

Fristende å lese dette som Jørgen Madsen Ingeborg Jonsdatter...

 

https://media.digitalarkivet.no/view/25023/187

 

Jørgen Madsen er 36 år i 1701. Kirkeboka oppgir hans alder til 107 år når han dør i 1757  (fått plusset på 15 år i forhold til 1701).

I 1757 har presten oppgitt en annen med alder 120 år ved død, mens flere andre har fått runde år (eks 80, 90) sier noe om påliteligheten til aldersinnførslene.

Det står Dilles Jørgensdtr. i skiftet.  Endel av sølv og tinn som er merket er merket H:P:S D:J:D.

 

I koppskatten 1691 angir Jon Ellingsen seg selv, sin kvinne og en dreng.

Hendrich Erichsøn Walne (som han underskriver som) angir seg selv sin hustru og tvende eller trende (litt vanskelig å tyde) barn.

Kona er nevnt i lagtingsprotokollen i 1708 http://arkivverket.no/URN:rg_read/31408/7/

 

Jon Ellingsen og Ingeborg Nilsdatter er nevnt i sikt og sakefall for 1668 de stod skrift 13 september og i følge regnskapet har de ektet hverandre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Lie

Jeg er for noen år siden kommet til den konklusjon at Walnum-slekten opprinnelig kom fra Brunflo i Jämtland finner ikke igjen min argumentasjon for dette nå. men ville bare nevne det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
May Teistevoll

Jon Ellingsens bror, Peder Ellingsen, fikk i 1684 skjøte på "den grunn han nå bebor" av sin kusine Anna Svendsdatter. Hennes far Svend Henrichsen hadde tidligere eid gården og før det hans mor. (Kilde: Trondhjem før Cicignon, s. 294).  Denne gården ble senere overtatt av Niels Jonsen Normann fra Peder Ellingsen.

Vet noen mer om dette slektskapet mellom Ellingsen og Svend Henrichsen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.