Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Arne Nossum

Navnet Pentz hos etterkommere av Rasmus Aageson Hagen, (1647-1732) Verdal

Recommended Posts

Arne Nossum

Ref tidligere arkivert tråd:

I følge militære arkiver var Siffuert von Pentz av tysk adel. Han var rulleført offiser i Norske landdragoner (1640-1714) som fændrik/kornet fra 01.05.1661, og som løytnant fra 14.11.1665 til han ble avskediget den 31.10.1670.

 

I Hirsch fortegnelse over norske og danske offiserer finner vi Sifvert Pentz: (Pentz) Sivert var 20/4 1668 ltn. i Ritm. Ornings komp. av norske ryt.regmt. (Indk. Sag 67/1668) ble i 1672 ltn. i nordjyske(2.jyske) nat.(ryt?)inf.regmt - oppført som kpt. på Herman Meyers utkast fra juli 1675 som komp.sjef v/samme regmt. men mærket med et kryds (Indk.Sag 492/1675)-kpt. i Feltherrens regmt.(senere Prins Georgs) i juli 1675. - Han garnisonerede i 1675 under felttoget i Rendsborg og på Gottorp?- Han får x/2 1676 ordre til å marsjere fra Rendsborg til Itzehoe. Da han er hengiven til nydelse av brennevin og ikke passer sitt komp. innstilles han av Schack til avskjed, bevilges 14/10 1676.(Exped. 1570/1676). da han var hengiven til nydelse av brennevin og ikke passer sitt kompani.

 

Denne Siffuert Pentz kom sannsynligvis til Trøndelag som offiser i den dansk-norske arme i forbindelse med danskekongens kriger med Sverige i 1537 - 1660 da Norge måtte avstå grensefjellområdene (Jemtland og Herjedalen) mot Verdal til Svenskekongen.

Han er etter all sannsynlighet den samme Siffuert Pentz som er omtalt i verdalsboka bd.IV side 357 som oppsitter (kornett Pens) på Haga gnr 108 (1666-1669), Auskin østre gnr. 138 (1666) og Siffuert Brattåsen gnr. 194 (1673)

 

Siffuert eller Sifvert er en gammel tysk form av det norske navnet Sivert. Siffuert var således et uvanlig navn i Verdalen på 1600-tallet.

 

Verdalsboka bd.III s.184:

Rasmus Aageson Hagen f.1647 var i sitt 18.år "tienistedreng" hos lensmann Åge Jonsen på Haug i 1665. Etter Åge Jonsens død i 1771 ble Nils Brun på Haga lensmann, og Rasmus fortsatte trolig som lensmannsdreng hos Nils Brun på Haga. Derav navnet Hagen.

Hans Pentz Hagen d. 26.03.1719 er oppført som sønn av R,Å,Hagen, og er den første med navnet Pentz. Senere etterkommere av RAAH sine barn har også benyttet navnet Pentz uten at det er påvist en genealogisk forbindelse med RAAH eller SODN sine foreldre.

 

En konspiratorisk teori:
Siffuert Pentz var oppsitter på Haug i 1665, og kan ha bragt med seg et barn eller fått et barn med en av bygdens piger i 1647. I følge hans militære rulleblad var han neppe i stand til å oppfostre et barn på egen hånd.
Lensmann Åge Jonsen på Haug hadde som en av sine plikter å sørge for et hjem til "foreldreløse" barn i bygden i 1647.
Barnet (Rasmus) kan derfor ha blitt boende hos lensmann Åge Jonsen, og fått navnet Aageson på  folkemunne, eller ved prestens velsignelse uten å være hans genetiske sønn.

Jeg har ikke funnet bekreftende dokumentasjon på at oppsitteren løytnant Siffuert Pentz på Haga var far til RAAH, men hans etterkommere benytter av ukjent grunn dette navnet.
Aage Olsen Skjevig i Beitstad har jo også blitt tilkjent dette farskapet på grunnlag av et sagn, og det er litt påfallende at dette ikke er dokumentert i skrifter i forbindelse med en såpass prominent person som RAAH.

Edited by Arne Nossum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.