Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Tollef Monsson (1722-1782) med kona Gjørond - frå Luster til Bergen kring 1763 - kven var svigerdøtrene deira, Maren Eivindsdotter, Malena Larsdotter, Martha Haldorsdotter og Bertha Larsdotter?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Tollef Monsson (1722-1782) var i mange år husmann i Luster før han kring 1763 flytte til Bergen med kona Gjørond og dei tre attlevande sønene deira.

 

Eg har i dag freista oppdatera eit gamalt manuskript frå 1980-talet og har finne ein god del, men står no «bom fast».  Kanskje andre auge kan sjå fakta som eg har oversett?  Desse svigerdøtrene er for meg den største utfordringi!  Ei av dei var frå Selje, men kva med dei hine?

 

Manuskriptret mitt ser pr. i dag slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Tollef Monsson Lægene, opphavleg frå Dulsviki under Lingjerde, var f. kring 1722 og gifte seg 21.10.1750 med Gjørond Hermundsdotter frå Fuglesteg, f. kring 1725.  Tollef og Gjørond hadde i nokre år hatt ein plass i Bjørkehaugen under Bjørk, men flytte hit til Legene kring 1759 etter at Kirsti Hansdotter var avliden.  Her vart dei buande fram til kring 1763.

Tollef Monsen og kona Gjørond flytte kring 1763 til Bergen der Tollef livnærte seg som dagarbeidar.  Dei budde visstnok ved Nøstet, og derifrå vart Tollef Monsen gravlagd 3.4.1782.  Gjørond d. i Munkebæksmuget i Bergen 13.7.1785.

Tollef og Gjørond fekk seks born i lag, alle fødde i Luster:

 1. Mons Tollefsen (1750‑1751).

 2. Hermund, kjend som Herman Tollefsen, døypt 1.1.1752,

Herman Tollefsen flytte kring 1763 med foreldri til Bergen der han 23.2.1783 gifte seg første gongen i Nykyrkja med Maren Eivindsdotter frå

 

 

##### (opphavet hennar?)

 

 

##### (foreldri hennar?)

 

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1758!? – kan ho vera døypt på Ål 3.9.1758 som dotter av Eivind Breen? – fadder for eldste barnet var ei Martha Eivindsdotter – truleg ho som var gift med fiskar Johannes Monsson (Solberg) i Sandviken og fekk desse borni (denne Martha vart gravlagd 23.4.1795 – 44 år):

       * Guri, døypt DK 1.4.1779

       * Martha Malene, døypt DK 29.4.1781

       * Johanne Marie, døypt DK 19.3.1783

       * Even, døypt KK 21.10.1885

       * Johanna Marie, døypt KK 12.5.1788

       * Maren Johanne, døypt KK 27.11.1791

       * Martin Johan Berthel, døypt KK 20.5.1793)

 

 

Men Maren vart gravlagd i Bergen 4.6.1793, og Herman gifte seg 10.5.1795 att i Nykyrkja i Bergen med enkja Malena Larsdotter, opphavleg frå

 

 

##### (opphavet hennar?)

 

 

##### (foreldri hennar?)

 

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1751!? – mange alternativ i Hordaland/Sogn og Fjordane – men eit «hint» kan vera at einaste barnet hennar, dotteri Sølvi Elisabeth frå første ekteskap, f. i NK 24.6.1782 hadde ein Lars Larsen til fadder – mor til Peder Endreson heitte Kari – Peder hadde ein bror Sølfest som døydde tre veker før Sølvi var fødd, so det forklarar nok Sølvi-namnet, men kanskje Elisabeth kjem frå Malene si side??)

 

 

Ho hadde før vore gift med strandsitjarsonen Peder Endreson frå Årstu under Dale (1755‑1782) (s.d.).  Herman Tollefsen var bakararbeidar på Nøstet i Bergen og vart gravlagd derifrå 5.2.1800. 

 

 

##### (Malena budde framleis der som handlande i 1801 – seinare lagnad?)

 

 

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? - ??Malene Larsdoter, almisselem på 82 år – d. 10-106 30.10.1832??)

 

 

Herman fekk i alt seks born, som alle var frå første ekteskapet:

a. Tollef Hermansen, f. i Bergen 24.10.1782, vart gravlagd i Bergen 26.11.1782.

b. Gjertine Hermansdatter, f. i Bergen 18.1.1784, vart gravlagd i Bergen 16.3.1792.

c. Even Jørgen Hermansen, f. i Bergen 3.9.1786, vart gravlagd i Bergen 30.7.1793.

d. Birthe Martine Hermansdatter, f. i Bergen 21.7.1789, vart gravlagd i Bergen 7.11.1791.

e. Birthe Martine Hermansdatter, f. i Bergen 11.1.1792, vart gravlagd i Bergen 16.3.1792.

f. Gjert Andreas Hermansen, f. i Bergen 23.5.1793, d. som almisselem i Bergen 13.6.1853.  Gjert gifte seg i Bergen 11.5.1818 med Johanna Christence Madsdotter frå Bergen, f. i Bergen 14.1.1794.  Ho d.

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

 

     Gjert var blokkedreiar, og han og kona budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk åtte born i lag.

 3. Mons Tollefsen (1754-1754).

 4. Ole Tollefsen, døypt 10.8.1755,

Ole Tollefsen flytte med foreldri til Bergen kring 1763, men gifte seg i Selje 3.11.1781 med Martha Haldorsdotter frå Hoddevik i Selje.  Ho var dotter av gardbrukar Haldor Olson på Hoddevik og kona Martha Pedersdotter frå

 

 

##### (opphavet hennar? – vigde Selje 10.7.1735 – ho utan gardsnamn!)

 

 

og vart døypt i Selje 10.1.1749. 

 

 

##### (yrke og bustad?)

 

 

i Bergen der Martha vart gravlagd 23.6.1784.  Ole Tollefsen vart gravlagd same staden 17.12.1789.  Dei fekk ei dotter i lag:

a. Martha Olsdotter, f. i Bergen 30.7.1782, vart gravlagd i Bergen 23.6.1783.

 5. Mons Tollefsen (1757‑1760).

 6. Mons Tollefsen, døypt 6.10.1761,

Mons Tollefsen flytte kring 1763 med foreldri til Bergen der han 22.6.1788 gifte seg i Nykyrkja med Bertha Larsdotter frå

 

 

##### (opphavet hennar?)

 

 

##### (foreldri hennar?)

 

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1748!?)

 

 

Mons var matros, og han og Bertha budde òg på Nøstet i Bergen der Bertha d. 24.10.1810.  Mons Tollevsen d. som matros i Kjeldersmuget i Bergen 19.6.1828.  Dei fekk ein son i lag:

a. Tollev Olai Monsen, f. i Bergen 6.6.1790,

 

 

     ##### (gravlagd Bergen 26.11.1791 – men berre 12 dagar gamal!? – 1801: ingen born nemnde!)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

 

    * Guri, døypt DK 1.4.1779

Datter av Marthe Evensdatter og Johannes Mognsen:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000009193838

 

       * Martha Malene, døypt DK 29.4.1781

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000009194731 - Marthe Evensdatter og Johannes Mognsen 

 

       * Johanne Marie, døypt DK 19.3.1783

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000009195529 - Marthe Evensdatter og Johannes Mognsen 

 

       * Even, døypt KK 21.10.1885

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011668&gardpostnr=14923&personpostnr=43071&merk=43071#ovre - Marthe Evensdatter og Johanis Monsen 

     

  * Johanna Marie, døypt KK 12.5.1788 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011668&gardpostnr=15308&personpostnr=44223&merk=44223#ovre - Johanis Monsen og Marthe Evensdatter 

 

 

       * Maren Johanne, døypt KK 27.11.1791 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000009201181 - Johanis Monsen og Marthe Evensdatter

 

       * Martin Johan Berthel, døypt KK 20.5.1793)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Even Jørgen, døpt 10.09.1786 DK - Herman Tollevsen og Maren Evensdatter:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000009197142

 

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. A 3 (1758-1789), Fødte og døpte 1786, Side 266-267
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070306650501.jpg

 

Berthe Martine, døpt 29.07.1789 DK - Herman Tollevsen og Maren Evensdatter

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000009198699

 

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. A 3 (1758-1789), Fødte og døpte 1789, Side 320-321
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070306650528.jpg 

 

Gerdt Andreas, døpt 09.06.1793 DK - Herman Tollefsen og Maren Evensdatter - moren nylig afdød 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000009219818 

 

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. A 4 (1763-1820), Fødte og døpte 1793, Side 66-67
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070306650602.jpg
 

I 1776 har en Malene Evensdatter og matros Andreas Jacobsen en datter Birgithe Christine til dåpen i DK:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000009195529

 

Men jeg vet ikke om denne Malene har noe med Marthe og Maren Evensdøtre å gjøre. 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nytt innlegg!

 

Eg seier meg lei for at eg kan ha komme i skade for ikkje å seia konkret det var barnedåpane til Martha Evensdotter og mannen Johannes Monsson som var refererte i manuskriptet i innlegg #1.  Dåpane til Maren Eivindsdotter og Herman Tollefson gjekk eg sjølv igjennom for å sjå om nokon av fadrane kunne vera «spennande», men diverre: Berre ein gong vart Martha Eivindsdotter nytta som faddar, og då tenkte eg at eg ville sjå på dei fadrane som ho nytta, men so langt kom eg ikkje...

 

Eg ser forresten at namni Mari, Martha og Malena er nytta av fedre med namn Eivind på Os på 1750-talet, men kan ikkje sjå at nokon av dei er søsken...

 

Nei, enkelt skal det so visst ikkje vera...

 

Men eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

f. Gjert Andreas Hermansen, f. i Bergen 23.5.1793, d. som almisselem i Bergen 13.6.1853.  Gjert gifte seg i Bergen 11.5.1818 med Johanna Christence Madsdotter frå Bergen, f. i Bergen 14.1.1794.  Ho d.

##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

Gjert var blokkedreiar, og han og kona budde i Bergen levetidi ut.  Dei fekk åtte born i lag.

 

Dette har du kanskje fra før, men sønnen Herman Johan Gjertsen, f. 1826 i Bergen, ble konfirmert i Kvæfjord i 1843:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000000159728

 

Det samme gjorde sønnen Gerhard Madselius, født 1832 - konfirmasjonen var i 1849:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000000160283

 

Herman Johan giftet seg i Kvæfjord i 1851: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000000102822 og det samme gjorde broren Gerhard Marcelius i 1857: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000000103446

 

Herman i f.t. 1865: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038388001707

 

Her dukker det opp en Christen Gjertsen, f. 1838 i Bergen i f.t. 1865 for Kvæfjord:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038395000787

 

Gerhard med familien i 1865: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038388002339

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for ny interessant melding om denne huslyden!

 

Jau, eg la òg merke til at fleire av borni etter Gjert Andreas Hermansen og Johanna Christence var svært unge då dei flytte til Kvæfjord, og eg lurer på om det kanskje er der me bør leita etter dødsfallet hennar Johanna?  Kan Gjert og Johanna ha skild lag?  Eg ser at Gjḛrt ikkje var heilt «lovlydig» dei siste åri han levde...

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.