Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Sølfest Endreson (1736-1807) - frå Luster til Måren på Kyrkjebø - kven var kona hans? - kvar vart det av sonen Sjur? - kven var svigerdøtrene i Bergen?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Ein av halvbrørne til Magdeli Torkildsdotter, sjå tema

 

 

var Sølfest Endreson frå Luster som busette seg som husmann i Mårehamni under Måren på Kyrkjebø.  Huslyden er nemnd i ætteboki for Kyrkjebø under Måren, men med mange manglande detaljar.

 

Eg har no freista oppdatera dette manuskriptet mitt, men står ganske so «fast» på fleire stadar, mellom anna:

 

** Opphavet til kona Anna Sjursdotter?

 

** Detaljar om svigersonen Ole Henrikson?

 

** Detaljar om dei to konene til sonen Endre Sølfest i Bergen?

 

** Og endeleg lagnaden til sonen Sjur Sølfestson?

 

Her følgjer ein «fersk» versjon av dette manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Sølfest Endreson (Heltneager), døypt i Luster ?.12.1736,

Sølfest Endreson flytte liksom broren Torkild til ytre Sogn og gifte seg i Kyrkjebø 4.7.1762 med Anna Sjursdotter frå

 

##### (opphavet hennar? - Bjordal i Kyrkjebø? - neppe!)

 

Ho var dotter av

 

 

##### (foreldri hennar?)

 

 

og f.

 

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1737?)

 

 

Sølfest og Anna var frå kring 1768 plassfolk i Mårehamni under Måren, og derifrå vart Anna gravlagd 28.12.1807.  Sølfest flytte sidan til dotteri Ragnhild på Laberg i Hyllestad der han d. som kårmann 19.5.1822.  Me kjenner til seks born etter Sølfest og Anna:

a. Ingeborg Sølfestsdotter, døypt i Kyrkjebø 1.6.1762, d. som gardbrukarkone på Atterås i Hyllestad 5.6.1830. Ingeborg flytte i ung alder inn hjå fasteri Magdeli på Atterås og gifte seg

 

 

     ##### (dato og stad for vigsli hennar? – kring 1802?)

 

 

     med Ole Henrikson frå

 

 

     ##### (opphavet hans?)

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – kring 1778? – bygdebok Hyllestad hevder han var fødd i Brekke 1771?)

 

 

     og d. som kårmann på Atterås 13.1.1861.  Ingeborg og Ole tok over bruket etter fasteri hennar på Atterås i Hyllestad og fekk to søner i lag.

 

 

     ##### (sjekka om dette stemmer? – hadde Ingeborg òg ein son Ole frå før? – bygdebok Hyllestad hevdar ho var enkje frå Måren, men ho var då ugift på Atterås i 1801!)

 

 

b. Endre Sølfestson, døypt i Kyrkjebø 4.4.1767, d.

 

 

     ##### (dødsfallet hans? – før 1769)

 

 

c. Endre Sølfestson, kjend som Endre Sølfest, døypt i Kyrkjebø 1.10.1769, d. som snikkar i Bergen 9.8.1837.  Endre flytte i ung alder til Bergen der han første gongen gifte seg i Krosskyrkja 5 6.1797 med Elen Pedersdotter frå

 

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1766)

 

 

     Men Elen d. i Bergen 31.3 1808, og Endre gifte seg 22.1.1809 att i Domkyrkja i Bergen med Ingeborg Larsdotter frå

 

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

 

     Endre Sølfest var bordarbeidsmann (snikkar) og budde for det meste i Bergen.  Han fekk i alt fire born, to frå kvart av ekteskapi.

 

 

     ##### (sjekka om dette stemmer? – inkl.:

            * Anna Margrethe, f. KK 18.8.1797

            * Elen Gurine, f. DK 20.7.1805

            * Lars Ehlert, f. DK 30.11.1809

            * Sivert, f. DK 30.11.1816)

 

 

d. Sjur Sølfestson, f. i Kyrkjebø 6.8.1773,

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

 

e. Britha Sølfestsdotter, f. i Kyrkjebø 1.8.1777, d. som kårkone på Mannes i Hyllestad 20.11.1846.  Britha gifte seg i Kyrkjebø 12.10.1806 med Ole Iverson frå Nordeide i Kyrkjebø, f. i Kyrkjebø 22.7.1775.  Han d. som husmann på Hovlandsvåg 22.12.1824.  Britha og Ole var husmannsfolk på Hovlandsvåg under Mannes i Hyllestad og fekk fire born i lag.

f. Ragnhild Sølfestsdotter, døypt i Kyrkjebø 8.1.1781, d. som gardbrukarkone på Laberg i Hyllestad 20.2.1835.  Ragnhild gifte seg første gongen i Kyrkjebø 29.5.1803 med Asbjørn Jacobson frå Håland i Kyrkjebø, døypt i Kvamsøy 27.3.1762.  Men Asbjørn vart gravlagd frå Laberg alt 18.11.1810, og Ragnhild gifte seg 25.6.1811 att i Hyllestad med Gjert Hansson frå Våge i Hyllestad, døypt i Hyllestad 11.2.1786.  Han d. som kårmann på Laberg 23.4.1856.  Asbjørn og Gjert var båe gardbrukarar på Laberg i Hyllestad, ein etter hin.  Ragnhild fekk i alt seks born, to frå første ekteskapet og fire frå det siste.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Sværen

Ikkje så mange svar her, Lars !

 

I Ættabokji for Kyrkjebø utg 1995, s 429, står det at dei har vore husmenn i Bjordal, Hest, Føsund, Leirnes, Måredal og Mårehamn.

Men i Ættabokji er fam skriven under Måren. 

6 ongar slik som du.  Veit ikkje kvar kona Anna Sjursdtr kom frå. Berre at ho vart tj jenta på Bjordal i 1762. Sølfest har 3 sysken i Lavik og 2 i Indre Sogn.

------

Dtr Ingeborg fekk ein son Uekte, Ola f 1791. Kvar enn enda hen, veit Bokji ikkje noko om. Far er Per Olson Hauglum.

At Endre f. 1769 reiste til Bergen, er ukjent for Bokji.  Heller ikkje Inge nr 2 og 4, som du, ikkje noko oppl utanom fødselen.

 

Det var ikkje så mykje, men du kjem då øverst i DA.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jon for interessant innlegg!

 

Då er i det minste soga til Ingeborg Sølfestsdotter «oppklart».  Elles høyrest det ut som me treng ein «revisjon» av boki for Kyrkjebø.  Ho inneheld mange feil og manglar!!

 

Ein ny takk for framifrå bistand med å komplettera denne huslyden i manuskriptet mitt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

   ##### (sjekka om dette stemmer? – inkl.:

            * Anna Margrethe, f. KK 18.8.1797

F.t. 1801: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390006003

Gift 04.12.1825 i DK med Sven Jørgen Asbjørnsen Holm

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. A 12 (1821-1840), Viede 1826, Side 399
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070306670647.jpg

 

            * Elen Gurine, f. DK 20.7.1805

Gift 04.04.1836 i Korskirken med Ole Andreas Olsen

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N75M-98R

 

            * Lars Ehlert, f. DK 30.11.1809

Gift 09.09.1832/21.04.1833 i DK med Marthe Carine Sørensen - du må sjekke mot kirkebøkene!

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N75Z-FMF

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NW9J-R2K

            

* Sivert, f. DK 30.11.1816)

Sivert ble gravlagt 05.12.1816

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000882608

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

I dødsfallsprotokollen står det bare myndige arvinger:

 

Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1821-1847), Dødsfallsprotokollside, Side 200b-201a
Permanent bilde-ID: sk20081111610650
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20081111610650
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081111610650.jpg
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for nye interessante innlegg om denne huslyden.

 

Eg har før søkt «på kross og tvers» etter fleire born i huslyden til Endre Sølfest i Bergen, men trur me må berre slå fast; han hadde ikkje fleire enn dei fire borni som er nemnde, to frå kvart av ekteskapi.

 

Men er det mogeleg å komma noko nærare ei løysing på spørsmåli om kven konene hans var?  Nedanfor følgjer ein oppdatert versjon av manuskriptet, der eg har lagt inn barnedåpane frå Bergen for dei tre eldste borni etter Endre, men eg kan ikkje sjå nokon skyldskap med nokon av konene hans gjennom fadrane...

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Sølfest Endreson (Heltneager), døypt i Luster ?.12.1736,

Sølfest Endreson flytte liksom broren Torkild til ytre Sogn og gifte seg i Kyrkjebø 4.7.1762 med Anna Sjursdotter frå

 

##### (opphavet hennar? – Bjordal i Kyrkjebø? – neppe!)

 

Ho var dotter av

 

##### (foreldri hennar?)

 

og f.

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1737?)

 

Sølfest og Anna var frå kring 1768 plassfolk i Mårehamni under Måren, og derifrå vart Anna gravlagd 28.12.1807.  Sølfest flytte sidan til dotteri Ragnhild på Laberg i Hyllestad der han d. som kårmann 19.5.1822.  Me kjenner til seks born etter Sølfest og Anna:

a. Ingeborg Sølfestsdotter, døypt i Kyrkjebø 1.6.1762, d. som gardbrukarkone på Atterås i Hyllestad 5.6.1830. Ingeborg flytte i ung alder inn hjå fasteri Magdeli på Atterås og gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hennar? – kring 1802?)

 

     med Ole Henrikson frå

 

     ##### (opphavet hans?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – kring 1778? – bygdebok Hyllestad hevder han var fødd i Brekke 1771?)

 

     og d. som kårmann på Atterås 13.1.1861.  Ingeborg og Ole tok over bruket etter fasteri hennar på Atterås i Hyllestad og fekk to søner i lag, men Ingeborg hadde og ein son frå før.

b. Endre Sølfestson, døypt i Kyrkjebø 4.4.1767, d.

 

     ##### (dødsfallet hans? – før 1769)

 

c. Endre Sølfestson, kjend som Endre Sølfest, døypt i Kyrkjebø 1.10.1769, d. som snikkar i Bergen 9.8.1837.  Endre flytte i ung alder til Bergen der han første gongen gifte seg i Krosskyrkja 5 6.1797 med Elen Pedersdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – kring 1766)

 

     Men Elen d. i Bergen 31.3 1808, og Endre gifte seg 22.1.1809 att i Domkyrkja i Bergen med Ingeborg Larsdotter frå

 

     ##### (opphavet hennar?)

 

     ##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Endre Sølfest var bordarbeidsmann (snikkar) og budde for det meste i Bergen.  Han fekk i alt fire born, to frå kvart av ekteskapi.

 

     ##### (sjekka om dette stemmer? – inkl.:

            * Anna Margrethe, f. KK 18.8.1797 – gift DK 5.12.1825 med Sven Jørgen Asbjørnson Holm - https://media.digitalarkivet.no/view/8676/47

            * Elen Gurine, f. DK 20.7.1805 – gift KK 4.4.1836 med Ole Andreas Olsen - https://media.digitalarkivet.no/view/8636/188?indexing=

            * Lars Ehlert, f. DK 30.11.1809 – gift DK 21.4.1833 med Marthe Karine Sørensen - https://media.digitalarkivet.no/view/8637/17

            * Sivert, f. DK 30.11.1816 – gravl. DK 5.12.1816)

 

d. Sjur Sølfestson, f. i Kyrkjebø 6.8.1773,

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

e. Britha Sølfestsdotter, f. i Kyrkjebø 1.8.1777, d. som kårkone på Mannes i Hyllestad 20.11.1846.  Britha gifte seg i Kyrkjebø 12.10.1806 med Ole Iverson frå Nordeide i Kyrkjebø, f. i Kyrkjebø 22.7.1775.  Han d. som husmann på Hovlandsvåg 22.12.1824.  Britha og Ole var husmannsfolk på Hovlandsvåg under Mannes i Hyllestad og fekk fire born i lag.

f. Ragnhild Sølfestsdotter, døypt i Kyrkjebø 8.1.1781, d. som gardbrukarkone på Laberg i Hyllestad 20.2.1835.  Ragnhild gifte seg første gongen i Kyrkjebø 29.5.1803 med Asbjørn Jacobson frå Håland i Kyrkjebø, døypt i Kvamsøy 27.3.1762.  Men Asbjørn vart gravlagd frå Laberg alt 18.11.1810, og Ragnhild gifte seg 25.6.1811 att i Hyllestad med Gjert Hansson frå Våge i Hyllestad, døypt i Hyllestad 11.2.1786.  Han d. som kårmann på Laberg 23.4.1856.  Asbjørn og Gjert var båe gardbrukarar på Laberg i Hyllestad, ein etter hin.  Ragnhild fekk i alt seks born, to frå første ekteskapet og fire frå det siste.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Når det gjeld Elen Pedersdotter, ser eg ikkje so mange alternativi, dersom ho var frå Hordaland eller Sogn og Fjordane...:

 

** Eli Pedersdotter, døypt i Finnås 147.1.1767 - far: Peder Kolleseid

 

** Eli Pedersdotter, døypt på Askøy 25.9.1768 - foreldri: Peder Larsson og Martha Aamundsdotter

 

** Eli Helene Pedersdotter, døypt i Selje 15.10.1765 - foreldri: Peder Larsson og Effi Arnesdotter

 

** Eli Pedersdotter, f. i Lærdal (eigentleg i Årdal!) 16.3.1768 - foreldri: Peder Christenson og Elisabeth Haaversdotter

 

** Eli Pedersdotter, døypt i Innvik 24.4.1764 - foreldri: Peder Østenson og Malena Jensdotter

 

Ser me på FT1801, har me Eli Pedersdotter i «høveleg» alder i Finnås, i Selje, i Årdal og i Innvik, berre på Askøy har me ikkje nokon!  Kan det vera ho, fødd på Lyngbø: https://media.digitalarkivet.no/view/8601/233

 

Eg takkar igjen for framifrå innsats med denne huslyden og vonar på nye funn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.