Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Aamund Torkildsen (1745-1801) - frå Luster til Bergen - huslyden hans? - kven var «svigerdotteri» Martha Ambrosia Tormundsdotter?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Denne huslyden som flytte frå Luster til Bergen kring 1790, utgjer ei skikkeleg utfordring!

 

Eg arbeidde med denne huslyden alt på 1980-talet, men kom ikkje nokon veg.  Etter fleire timers innsats har eg no gjort fleire interessante oppdagingar, men no står eg etter kvart ganske so «fast» og vonar på litt hjelp til å komma vidare...

 

Særleg spennande er soga til sonen Torkild Aamundsen.  Det vart lyst for han hausten 1805 då han ville gifta seg med ei Martha Ambrosia Tormundsdotter, og dei fekk ein son i lag.  Det kom aldri til noko bryllaup.  I 1810 fekk ho so ei dotter med ein annan «bortreist» matros.  Ved dette høvet kjem det fram interessante detaljar i dåpsprotokollen i Domkyrkja (her er det forresten føyd til noko i margen som eg ikkje greier tyda!!):

 

https://media.digitalarkivet.no/view/8637/106

 

Elles var sonen som Torkild og Martha fekk i lag i 1805, registrert som «ektefødd»:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/8636/190

 

Martha Ambrosia Tormundsdotter sitt opphav er ogso ei stor utfordring...  Ho tente i Bergen i 1801, 20 år gamal, men eg kan ikkje sjå at ho er fødd i Bergen:  https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390006720

 

Elles ser det ut til at Henrik Fredrik Wilhelm Schneider har eit spennande opphav, sjå:

 

FT1801 for Bergen: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058390018588

 

Undersøkjingskommisjonen 1804/1805: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=berg1804&gardpostnr=4969&merk=4969#ovre

 

Og dåpen hans hjå FamilySearch: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYYK-CM9

 

Eg attgjev frå manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Aamund Torkildson Hærishaug, frå Søvde i Dale, vart døypt i Luster 30.11.1745 og gifte seg 16.6.1777 med Synneva Christensdotter frå Stubbøy under Øyene, døypt i Luster 25.9.1740.  Det ser ut til at det var i 1779 at Aamund og Synneva fekk hand om plassen her i Hærishaugen, og me trur dei vart buande her til framimot 1790.

Aamund Torkildsen og kona Synneva flytte kring 1790 til Bergen.  Aamund livnærte seg som dagarbeidar, og huslyden busette seg på Vestre Muralmending der Aamund d. 19.5.1801.  Synneva d. same staden 2.4.1807.

Aamund og Synneva fekk to born i lag, båe fødde i Luster:

 1. Sophia Aamundsen, døypt 1.8.1779,

Sophie Aamundsen flytte til Bergen med foreldri og gifte seg i Nykyrkja i Bergen 10.6.1804 med Ole Ellevson frå Bergen, kjend som Ole Ellevsen.  Han var son av køyrekar Ellev Olsen i Bergen, opphavleg frå

 

 

##### (opphavet hans?)

 

 

og kona Karen Zachariasdotter frå

 

 

##### (opphavet hennar? – vigde NK 19.11.1775)

 

 

og f. i Bergen 25.12.1780.  Ole Ellevsen var bakararbeidar, og han og Sophie tok over heimen hennar på Vestre Muralmending i Bergen der Ole d. som dagarbeidar 18.3.1843.  Sophie d. som enkje same staden 7.7.1843.  Dei fekk seks born i lag:

a. Anna Karine Olsdatter, døypt i Bergen 5.8.1804,

 

 

     ##### (n. 1815 – lagnaden hennar?)

 

 

b. Elen Marie Olsdatter, f. i Bergen 25.6.1806, d. i Bergen 10.1.1808.

c. Ellert Olsen, f. i Bergen 17.11.1808, d. som almisselem i Bergen 7.11.1868.  Han gifte seg i Årstad, Bergen 20.3.1831 med Karen Sophie Johannesdotter

 

 

     ##### (opphavet hennar? – kalla Grynmøllen ved vigsli!)

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar? – 1802/1803!?)

 

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1868!)

 

 

     Ellert Olsen var dagarbeidar, og han og Karen budde i Bergen levetidi ut. 

 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Berthe Sophie, f. Grynmøllen, St. Jørgen 16.1.1831, døypt 20.3.

            * Mariane Caroline, f. NK 20.4.1833, døypt 12.5.

            * Engel Sophie, f. NK 5.9.1835, døypt 27.9.

            * Ole Johan, f. NK 14.5.1838, døypt 10.6.

            * Ellert, f. DK 28.7.1843, døypt 10.9.)

 

 

d. Synneve Sylvie Olsdatter, f. i Bergen 8.7.1811, d. i Bergen

 

 

     ##### (dødsdatoen? – før 1815!)

 

 

e. Synneve Olsdatter, f. i Bergen 1.3.1816,

 

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

 

f. Aamund Martin Olsen, f. i Bergen 9.5.1819, d. i Bergen 25.5.1819.

 2. Torkild Aamundsen, døypt 18.1.1782,

Torkild Aamundsen flytte med foreldri til Bergen og vart ?.9.1805 trulova i Domkyrkja med Martha Ambrosia Tormundsdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

Ho var dotter av

 

##### (foreldri hennar?)

 

og f.

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hennar? – våren 1780!?)

 

Torkild var matros, og han og Martha budde i Bergen, men det kom aldri til noko bryllaup mellom dei, og Torkild vart gravlagd ugift i Bergen 29.12.1814.  Martha gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 15.6.1817 med Henrik Fredrik Wilhelm Christianson Schneider frå Bergen.  Han var son av skreddarmeister og seinare artillerisersjant Christian

 

##### (fullt namn? – Christian Schneider frå Danzig!)

 

Schneider i Bergen, opphavleg frå Danzig i Tyskland, og andre kona Frideriche Caroline

 

##### (fullt namn?)

 

Thorup frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

men f. i København, Danmark 25.10.1787.  Henrik Schneider var skoflikkar, og han og Martha vart buande i Bergen der Henrik d. 19.5.1828.  Martha d. på sjukehuset i Bergen 25.10.1844.  Ho fekk i alt fem born; av dei var ein son med Torkild Aamundsen:

                a. Aamund Torkildsen, f. i Bergen 6.10.1805,

 

     ##### (lagnaden hans? – truleg «fattiglig» Amund Torchelsen, 26 år, d. DK, Bergen 13.10.1843!?)

 

b. Johanna Johannesdotter, dotter av Martha og «bortreist matros» Johannes Nilsson, var f. i Bergen 5.4.1810,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

c. Johan Christian Fredrik, kjend som Christian Henrikson Schneider, f. i Bergen 1.11.1816, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - ?almisselem C. S. d. DK, Bg. 5.4.1856 – 46 år??)

 

     Christian gifte seg i Domkyrkja i Bergen 2.1.1850 med Berthe Karine Knutsdotter Lund frå Bergen, f. i Bergen 17.7.1831.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     ##### (yrke og bustad? – dagarbeidar og dreiar Bergen – kalla Sneider ved barnedåpane!)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Marthe Margrethe, f. ?? – d. 16.3.1852 – 3 år

            * Karen Christine, f. DK 12.10.1850, døypt 17.11.

            * Marte Henriche, f. DK 12.4.1852, døypt 13.6. – d. 14.8.1852

            * Hendrik Marthin, f. DK 14.2.1854, døypt 9.4.)

 

d. Thomas Andreas Henrikson Schneider, f. i Bergen 6.11.1819,

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

e. Anna Margrethe Henriksdotter Schneider, f. i Bergen 18,2,1822,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg har i kveld sete og freista oppdatera dette manuskriptet med opplysningar om borni etter Sophie og Ole Ellevsen samt borni etter Martha Ambrosia Tormundsdotter, men finn ikkje stort om nokon av dei, bortsett ifrå Ellert Olsen (1808-1868) samt Johan Christian Fredrik, kjend som Christian Schneider (1816-?1856).  Dei andre barneborni etter Aamund og Synneva synest vera borte vekk!  Og namnet Schneider/Sneider synest vera borte frå Bergen før 1865!!

 

Eg har oppdatert manuskriptet i innlegg #1 med dei nye opplysningane som eg har finne, men kan henda er det augi mine som sviktar...?

 

Uansett, dette synest vera ein huslyd utanom det «vanlege», og eg må på ny få takka for alle gode tips for å finna fleire detaljar om dei!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

?????

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/241/pc00000000369656

 

Avskrift - Dombok for Bergen fra 1814

http://gda.arkivverket.no/da/db12011814.htm

 

 

Sak nr. 4/1814:

 

Aar 1814 den 31te Januari blev innen Bergens Byetings-Extra-Rætt aflæst følgende

 

Dom:

 

Udi Sagen Procurator Krogh som befalet Actor ctra Randine Hans Dr m.fl.

 

Under nærværende Sag tiltales Randine Hans Dr, Oline Gundersen eller Ols Dr og Martha Tormunds Dr for at have ved at udtage en Jern-Rist, banet sig Vey ind i Kiøbmand Prantes Kiælder og deraf til forskiællige Tider bortstiaalet forskiællige Madvarer, bestaaende af Smør, Kiød, Flesk o.s.v. – Saa tiltales ogsaa Ole Gudmundsen og Bergithe Tormunds Dr for at have hælet med de foranførte Personer. – Af de Tiltalte har Randine Hans Datter som var i den bestiaalne Prantes Tieneste, afgivet Tilstaaelse om, at have været 2de Gange med Oline Ols Dr, og 3de Gange med Martha Tormunds Dr i hendes Huusbondes Kielder og deraf ladet disse udtage forskiellige Madvahrer, samt de inden af Kramboeden at have taget 6 Lod Nelliker, nogle Kaffebønner m.m., foruden noget Ruugmeel og Havremeel paa Falstuen, af hvilke Ting hun har ladet Nellikerne selge og givet hendes 2de Medskyldige det øvrige. – Oline Ols Dr og Martha Tormunds Dr have ligeledes tilstaaet den dem imputerede Deeltagelse i Randine Hans Datters Tyverier, paa den af hende opgivne Maade. - Af de stiaalne Koster blev Oline Ols Dr attraperet med 4 Flasker rød Wiin vurderet for 10 rbd N.W., omtrent 3 Marker Smør vurderet for 3 RBm, samt 10 Stykker Speyesild vurderet for 8 rbm – Videre er hos Margaretha Tormunds Dr forefundet en Skieppe Potatos vurderet for 7 Rbm N.W., omtrent 2 Ms Smør vurderet for 1 rbm, samt 2 Ms Flesk, vurderet for 3 rbm – Endelig er der hos Oline Ols Drs Fader Ole Gundersen fundet 5 B# saltet Oxekiød vurderet for 6 rbd N.W., 6 ms Flesk vurderet for 1 rbd, samt omtrent 2 ms Smør vurderet for 3 Rbm, hvilke samtlige Koster af Oline Ols Dr ere hiembragte til hendes Fader Ole Gundersen, som for Modtagelsen deraf ogsaa under nærværende Sag tiltales, men da det mod hans Benægtelse ikke har kunnet overbevises ham at have haft nogen Kundskab om, at hvad han modtog var stiaalet, maae han for Tiltale blive at friefinde, især da hans høye Alder af 70 Aar, maa ansees at have noget sløvet hans Tænkekraft, da ellers hvis hans Tiltroe til hans Datter ikke var gandske blind maatte kunne have fattet Mistanke om, at hun ikke saa gandske rigtig var kommet til de Madvahrer hun bragte hiem, dog vil han ikke kunne undgaae at tage Deel i Actions-Omkostningerne. – Hvad den femte af de under denne Sag tiltalte Bergithe Tormunds Dr betræffer da saggives hun for at have for sin Syster, den foranførte Martha Tormunds Datter, solgt 6 Lod Nelliker, som denne af Randine Hans Datter havde modtaget for at sælge samme, men da bemeldte Bergitha Tormunds Dr, har benægtet at have haft nogen Kundskab eller Mistanke, om at disse Nelliker vare stiaalne, og dette heller ikke har kunnet overbevises hende, vil hun blive at friefinde imod Deeltagelse i Actions-Omkostningerne, hvilken hun vil blive at tilpligte, fordi hun uden at erkyndige sig videre om Eyermanden modtog til Salgs, som hun kunde begribe ikke tilhørte dem af hvem hun modtog samme. – De Ting af det Stiaalne som ikke ere komne tilstæde beløbe sig efter Madame Prantes derpaa edeligen satte Taxt til 66 2/3 rbd N.W., men hvorfor dog Erstatning er frafaldet. – Randine Hans Dr, Martha Tormunds Dr og Oline Ols Dr, af hvilke ingen med den ordinaire Straf for Tyverie har været anseet endskiønt den sidste rigtig medens hun var under Lavalder har været straffet efter Forordningen af 20de Februari 1789 § 6 ville følgelig blive at dømme efter denne Forordnings 1 §, og deres Straffetid efter Omstændighederne forsaavidt Randine Hans Dr. og Oline Ols Dr angaaer til 6 Maaneder og for Martha Tormunds Dr til 4 Maaneder at bestemme. – Under Sagførelsen skiønnes ingen Forsømmelse at være begaaet, og Dommerens mange andre Forrætninger have hindret denne Doms tidligere Afsigelse.

 

Thi Kiendes for Rætt:

 

De Tiltalte Randine Hans Dr, Oline Ols Dr og Martha Tormunds Datter, bør hensættes til Arbeyde i Bergens Tugt og Manufactuur-Huus, de 2de første i 6 og den sidste i 4re Maaneder, samt hver for sig udrede alle af deres Arrest og Varetægt lovlig flydende Omkostninger. – Ole Gundersen og Bergithe Tormunds Datter, bør for Actors videre Tiltale i denne Sag frie at være. – Endelig bør de Tiltalte een for alle og alle for een betale i Salarium til Actor Procurator Krogh 5 rbd S.W., og til den for dem beskikkede Defensor Procurator Hiorth Stuwitz 3 rbd S.W. – Det idømte at udredes inden 15tn Dage efter denne Doms lovlige Forkyndelse, og det øvrige at efterkommes efter Øvrighedens nærmere Foranstaltning under adfærd efter Loven.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Ole Ellevson frå Bergen, kjend som Ole Ellevsen.  Han var son av køyrekar Ellev Olsen i Bergen, opphavleg frå

##### (opphavet hans?)

og kona Karen Zachariasdotter frå

##### (opphavet hennar? – vigde NK 19.11.1775)

og f. i Bergen 25.12.1780.

 

I 1780 hadde Marthe Sachariasdatter og Peter Albrigtsen Bringmand sønnen Sacharias til dåpen i NK. Blant fadderne finner jeg Karen Sachariasdatter - kan det være din Karen?

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000005628861

 

Karen er fadder også i 1778: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000005627274

 

På 1740-tallet har Sachrias Hansen og Agnete Pedersdatter to døtre til dåpen i NK med navn Karen:

 

1740: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006037112

1745: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006042269

 

Andre barn:

 

Hans, 1742:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006038957

 

Knut, 1747

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006044901

Peder, 1748

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006046764

 

Martha, 1751

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006049987

 

Hans, 1754:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006054394

 

Giftermålet i 1740:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000000197768

 

Vet ikke om dette er de rette folkene....! Men Karen Sachariasdatter - Ellev Olsens enke - døde i 1813 og da er oppgitt fødselsår 1739... https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000137778

 

Kjører Ellev Olsen døde i 1791: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000135416

 

Her Karen i listen over fattige i Bergen 1800 og her fødselsåret 1736! Tror jeg må sjekke litt mer....! 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/51/pc00000000073620

Enken. Ellev Olsen Spinde og plukke Værk og skal ælske Brændeviin

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
53 minutter siden, Lars Johannessen skrev:

? Martha Tormodsen døpt 27. mars 1780 i Stavanger

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWGZ-D5H

 

Birgitte Christina Tormodsen døpt 15. november 1778 i Stavanger

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWGZ-N2N

 

Moren er enke i Stavanger i 1801: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058346000861

 

Hun bor sammen med datteren Malene Christine.

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VWGZ-VF8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
59 minutter siden, Grethe Flood skrev:

Ole Ellevson frå Bergen, kjend som Ole Ellevsen.  Han var son av køyrekar Ellev Olsen i Bergen, opphavleg frå

##### (opphavet hans?)

og kona Karen Zachariasdotter frå

##### (opphavet hennar? – vigde NK 19.11.1775)

og f. i Bergen 25.12.1780.

 

I 1780 hadde Marthe Sachariasdatter og Peter Albrigtsen Bringmand sønnen Sacharias til dåpen i NK. Blant fadderne finner jeg Karen Sachariasdatter - kan det være din Karen?

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000005628861

 

Karen er fadder også i 1778: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000005627274

 

På 1740-tallet har Sachrias Hansen og Agnete Pedersdatter to døtre til dåpen i NK med navn Karen:

 

1740: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006037112

1745: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006042269

 

Andre barn:

 

Hans, 1742:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006038957

 

Knut, 1747

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006044901

Peder, 1748

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006046764

 

Martha, 1751

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006049987

 

Hans, 1754:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006054394

 

Giftermålet i 1740:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000000197768

 

Vet ikke om dette er de rette folkene....! Men Karen Sachariasdatter - Ellev Olsens enke - døde i 1813 og da er oppgitt fødselsår 1739... https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000137778

 

Kjører Ellev Olsen døde i 1791: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000135416

 

Her Karen i listen over fattige i Bergen 1800 og her fødselsåret 1736! Tror jeg må sjekke litt mer....! 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/51/pc00000000073620

Enken. Ellev Olsen Spinde og plukke Værk og skal ælske Brændeviin

 

 

 

Kan dette være en kandidat til Karen??? - døpt 04.10.1739 i Jølster:

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NH9H-ZYV

 

Sogn og Fjordane fylke, Ålhus, Helgheim i Jølster, Ministerialbok nr. A 2 (1731-1749), Kronologisk liste 1739, Side 106-107
Permanent bilde-ID: kb20070509670515
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070509670515
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-kb20070509670515.jpg 
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe og Lars J. for nye spennande og utfordrande innlegg!

 

Eg veit ikkje riktig kva eg skal meina og tru..., men når det gjeld dei to Tormundssøstrene, ser dei to jentene frå Stavanger unekteleg interessante ut i denne samanhangen.  Me har jo sett fleire døme på at «byborn» gjerne har fleire førenamn som ikkje er innskrivne i kyrkjebøkene, og alderen til Martha er jo svært nær den alderen me har på Martha Ambrosia!  Men er Tormod og Tormund «synonymer»?  Var kan henda Tormund ein lokal «Bergensform» frå tidleg 1800-tal??

 

Når det gjeld Karen Zachariasdotter, veit eg ikkje kven av dei to «kandidatane» som mest truleg vart kona til Ellev Olsen i Bergen, men at Karen frå Bergen openbart har ei søster Martha, kan vera eit indisium for at det er ho!?  Me veit av erfaring at aldrene i Bergen, anten det er fattigregisteret eller dødsfallsregisteret, ikke alltid stemmer heilt...  Eg ser forresten at medan Karen og Ellev Olsen berre fekk den eine sonen Ole i 1780, fekk den nemnde Martha born i Bergen mellom 1778 og 1788, so ho har nok vore den yngste av dei to...!?

 

Kanskje Yngve Nedrebø har synspunkt på dette, om han ser saki...?

 

Eg let førebels manuskriptet stå uendra...; kanskje dukkar det opp nye opplysningar som kan avklara båe problemstillingane?

 

Elles vonar eg at nokon kjem over fleire opplysningar om lagnadane til dei mange barneborni som er nemnde.

 

Eg takkar på ny for framifrå innsats om denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

c. Johan Christian Fredrik, kjend som Christian Henrikson Schneider, f. i Bergen 1.11.1816, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? - ?almisselem C. S. d. DK, Bg. 5.4.1856 – 46 år??)

 

Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1847-1861), Dødsfallsprotokollside, Side 189b-190a
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081111620195.jpg
 

     Christian gifte seg i Domkyrkja i Bergen 2.1.1850 med Berthe Karine Knutsdotter Lund frå Bergen, f. i Bergen 17.7.1831.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

Berte Carine Knudsdatter døde 17.01.1855, 25 år gammel - pårørende: drager Christian Sneider:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000775318

 

     ##### (yrke og bustad? – dagarbeidar og dreiar Bergen – kalla Sneider ved barnedåpane!)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Marthe Margrethe, f. ?? – d. 16.3.1852 – 3 år

            * Karen Christine, f. DK 12.10.1850, døypt 17.11.

 

Foreldreløst barn Karen Christine Schneider - fattigmanntallet for Bergen:

Forsørges i Arbeidsanstalten paa Grund af hendes vanartede Opførsel.

Alm.no. 172/64 DS.

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/51/pc00000000035342

http://da3.arkivverket.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bgfatt267&sideid=7&storleik=150

 

 

 * Marte Henriche, f. DK 12.4.1852, døypt 13.6. – d. 14.8.1852

            * Hendrik Marthin, f. DK 14.2.1854, døypt 9.4.)

Henrich Martin Schneider, barn, almisselem, døde 17.05.1854

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000773008

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

d. Thomas Andreas Henrikson Schneider, f. i Bergen 6.11.1819,

##### (lagnaden hans?)

 

????

Daglønner, fattiglem Thomas Schneider, død 12.07.1854 - 24 år gammel....!

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000773051

 

Men i dødsfallsprotokollen står det 34 år, så da tror jeg dette er din mann:

Bergen fylke, Bergen, Dødsfallsprotokoll nr. 2 (1847-1861), Dødsfallsprotokollside, Side 164b-165a
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081111620170.jpg 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

e. Anna Margrethe Henriksdotter Schneider, f. i Bergen 18,2,1822,

     ##### (lagnaden hennar?)

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000001294178

 

Nr. 48

Bergen fylke, Domkirken i Domkirken, Ministerialbok nr. D 1 (1841-1853), Viede 1852, Side 81
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070228650511.jpg
 

F.t. 1865: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038249002921

 

Mathilde Ovidia, 1851

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4J2-QX1 - hun døde 24.10.1866 og ble gravlagt fra DK 30.10.1866 

 

Johanne Wilhelmine, 1854

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4J2-HFX

 

Christine Andrea, 1856

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4JB-X32

 

Oluf Andreas, 1859

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4JB-V9Q

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000001161378

 

Lovise Christine, 1861

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4J1-7D4

 

Anne Margrethe var enke i 1875: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052295026107

 

 

 

 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
Navn: Christian Schneider Køn: M
Alder: 37 Civilstand: Gift
Stilling i husstanden: Manden
Erhverv: Mester Skræder
Kildehenvisning: 221

Kilde:

FT-1787

Husstands-/familienr:

7
Matrnr/adresse: Landemærket 105
Sogn: Rosenborg Kvarter Herred: København (Staden)
Amt: København
Indtastningsnr: B5769 Løbenr.: 2524

København, København (Staden), Rosenborg Kvarter, , Landemærket 105, 7, FT-1787, B5769

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:
Christian Schneider   37   Gift   Manden   Mester Skræder     
Friderica   32   Gift   Konen        
Christiana Elisabeth   6   Ugift   Barn af første Ægteskab        
Lovise Maria   3   Ugift  

Barn af første Ægteskab

 

  

     
Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

 

??????

https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:S56F-MZQ

 

Christian Salomon Schneider og Fridericia Caroline Christiansdatter Thorup

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000000781142

 

Bergen fylke, Nykirken i Nykirken, Ministerialbok nr. A 8 (1776-1814), Viede 1811, Side 174
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070416620639.jpg
 

????

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XYYJ-R3J

 

Name:    Friderica Christensen
Gender:    Female
Christening Date:    24 Apr 1755
Christening Place:    TRINITATIS, KOBENHAVN, KOBENHAVN, DENMARK
Father's Name:    Christian Thorup  
Mother's Name:    Anne Margrete Hoffmeyer

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for mange nye og spennande innlegg!

 

Eg har gått og spekulert på denne huslyden i heile kveld, og eg er komen til at det MÅ vera «rett» Martha Thormodsdotter som er døypt i Stavanger i 1780.  Samstundes var det svært so bra å få «på plass» alle dei fine (men delvis triste...) opplysningane om borni hennar.  Eg fann dødsfallet til dotteri Anna Margrethe, men mann hennar er ikkje å sjå nokon stad!  Kan Lars Olai vera avliden utanfor Bergen??

 

Eg har òg vore på leiting etter opplysningar om Johanna Johannesdotter, dotteri som Martha fekk i 1810, men ikkje finn eg ho korkje gift eller avlidi i Bergen, og eg ser ho manglar òg i FT1815; i alle fall er ho ikkje hjå mor si i 16-73, medan halvbroren Amund Torkildsen er nemnd!

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=berg1815&gardpostnr=10226&merk=10226#ovre

 

So anten er Johanna teke ifrå mori, eller ho er avlidi...?  Kven Anna Sivertsen kan vera, har eg ingi meining om...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden til erstatning for manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Aamund Torkildson Hærishaug, frå Søvde i Dale, vart døypt i Luster 30.11.1745 og gifte seg 16.6.1777 med Synneva Christensdotter frå Stubbøy under Øyene, døypt i Luster 25.9.1740.  Det ser ut til at det var i 1779 at Aamund og Synneva fekk hand om plassen her i Hærishaugen, og me trur dei vart buande her til framimot 1790.

Aamund Torkildsen og kona Synneva flytte kring 1790 til Bergen.  Aamund livnærte seg som dagarbeidar, og huslyden busette seg på Vestre Muralmending der Aamund d. 19.5.1801.  Synneva d. same staden 2.4.1807.

Aamund og Synneva fekk to born i lag, båe fødde i Luster:

 1. Sophia Aamundsen, døypt 1.8.1779,

Sophie Aamundsen flytte til Bergen med foreldri og gifte seg i Nykyrkja i Bergen 10.6.1804 med Ole Ellevson frå Bergen, kjend som Ole Ellevsen.  Han var son av køyrekar Ellev Olsen i Bergen, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Karen Zachariasdotter frå

 

##### (truleg frå Bergen!? – vigde NK 19.11.1775)

 

og f. i Bergen 25.12.1780.  Ole Ellevsen var bakararbeidar, og han og Sophie tok over heimen hennar på Vestre Muralmending i Bergen der Ole d. som dagarbeidar 18.3.1843.  Sophie d. som enkje same staden 7.7.1843.  Dei fekk seks born i lag:

a. Anna Karine Olsdatter, døypt i Bergen 5.8.1804,

 

     ##### (n. 1815 – lagnaden hennar?)

 

b. Elen Marie Olsdatter, f. i Bergen 25.6.1806, d. i Bergen 10.1.1808.

c. Ellert Olsen, f. i Bergen 17.11.1808, d. som almisselem i Bergen 7.11.1868.  Han gifte seg i Årstad, Bergen 20.3.1831 med Karen Sophie Johannesdotter

 

     ##### (opphavet hennar? – kalla Grynmøllen ved vigsli!)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar? – 1802/1803!?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1868!)

 

     Ellert Olsen var dagarbeidar, og han og Karen budde i Bergen levetidi ut. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Berthe Sophie, f. Grynmøllen, St. Jørgen 16.1.1831, døypt 20.3.

            * Mariane Caroline, f. NK 20.4.1833, døypt 12.5.

            * Engel Sophie, f. NK 5.9.1835, døypt 27.9.

            * Ole Johan, f. NK 14.5.1838, døypt 10.6.

            * Ellert, f. DK 28.7.1843, døypt 10.9.)

 

d. Synneve Sylvie Olsdatter, f. i Bergen 8.7.1811, d. i Bergen

 

     ##### (dødsdatoen? – før 1815!)

 

e. Synneve Olsdatter, f. i Bergen 1.3.1816,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

f. Aamund Martin Olsen, f. i Bergen 9.5.1819, d. i Bergen 25.5.1819.

 2. Torkild Aamundsen, døypt 18.1.1782,

Torkild Aamundsen flytte med foreldri til Bergen og vart ?.9.1805 trulova i Domkyrkja med Martha Ambrosia Thormodsdotter frå Stavanger.  Ho var dotter av

 

##### (yrkestitel?)

 

Thormod Hermansen i Stavanger,

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Agatha Pedersdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og vart døypt i Stavanger 27.3.1780.  Torkild var matros, og han og Martha budde i heimen hans på Vestre Muralmending i Bergen, men det kom aldri til noko bryllaup mellom dei, og Torkild vart gravlagd ugift i Bergen 29.12.1814.  Martha gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 15.6.1817 med Henrik Fredrik Wilhelm Christianson Schneider frå Bergen.  Han var son av skreddarmeister og seinare artillerisersjant Christian Salomon Schneider i Bergen, opphavleg frå Danzig i Tyskland, og andre kona Frideriche Caroline Christiansdotter Thorup frå København, Danmark og f. i København 25.10.1787.  Henrik Schneider var skoflikkar, og han og Martha vart buande i Bergen der Henrik d. 19.5.1828.  Martha d. på sjukehuset i Bergen 25.10.1844.  Ho fekk i alt fem born; av dei var ein son med Torkild Aamundsen:

a. Aamund Torkildsen, f. i Bergen 6.10.1805, d. visstnok som almisselem i Bergen 13.10.1843, ugift.

b. Johanna Johannesdotter, dotter av Martha og «bortreist matros» Johannes Nilsson, var f. i Bergen 5.4.1810,

 

     ##### (lagnaden hennar? – finn ikkje gift eller avlidi i Bergen! - ikkje nemnd 1815!)

 

c. Johan Christian Fredrik, kjend som Christian Henrikson Schneider, f. i Bergen 1.11.1816, d. som almisselem i Bergen 5.4.1856.  Christian gifte seg i Domkyrkja i Bergen 2.1.1850 med Berthe Karine Knutsdotter Lund frå Bergen, f. i Bergen 17.7.1831.  Ho d. som dragarkone i Bergen 17.1.1855.  Christian er nemnd både som dreiar og dragar, og han og Berthe budde i Bergen.  Dei fekk fire born i lag.

d. Thomas Andreas Henrikson Schneider, f. i Bergen 6.11.1819, d. som dagarbeidar og almisselem i Bergen 12.7.1854, ugift.

e. Anna Margrethe Henriksdotter Schneider, f. i Bergen 18.2.1822, d. som anglemakarmeistarenkje i Berfgen 4.12.1884.  Anna gifte seg i Domkyrkja i Bergen 26.9.1852 med Lars Olai Sivertsen, f. i Bergen 4.3.1830.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1865/før 1875 – finn ikkje i Bergen!!)

 

     Lars var anglemakarmeistar, og han og Anna vart buande i Bergen levetidi ut.  Dei fekk fem born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Dei største utfordringane no ser ut til å vera:

 

** Opplysningar om foreldri til Martha Ambrosia Thormodsdotter i Stavanger?

 

** Lagnaden til Lars Olai Sivertsen?

 

** Sikker identifikasjon av foreldri til Ole Ellevsen i Bergen?

 

** Identifikasjon av Karen Sophie Johannesdotter Grynmøllen, kona til Ellert Olsen i Bergen, samt dødsfallet hennar?

 

** Lagnadane til Anna Karine og Synneve Olsdøttrer i Bergen?

 

Eg takkar igjen for framifrå bistand med å kartleggja denne huslyden og vonar på mange nye «gullkorn»!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Berre for ordens skyld; eg har hatt spørsmålet om opphavet til Schneider-ætti inne hjå DIS- Danmark, og der er det komme stadfesting av dei opplysningane me alt hadde:

 

* Vigsli 18.5.1781 i Heilagandekyrkja i København til Meisterskreddar Christian Schneider og Frideriche Christiansdotter Thorup: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17115792#151070,25072522

 

* Dåpen 24.4.1755 i Trinitatis i København til Friderica Christiansdotter Thorup: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119259#157744,26471850

 

So no har me «berre» att å freista finna svar på dei siste spørsmåli frå innlegg #17 ovanfor, men enkelt vert det nok ikkje...

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg vil i dag gjerne få henta fram att denne utfordrande huslyden som har lege «i dvale» dei siste fem månadane...  Me har nettopp fått greie på at Torkild Aamundsen frå Bergen sat i britisk krigsfangenskap frå 1807 til 1814, so eg ser for meg at Martha Ambrosia har sete att i Bergen og venta..., men då Torkild omsider kom attende hausten 1814, var han tydeleg ein «nedbròten» person, og han døydde kort tid etter!

 

Truleg vert det ikkje so heilt enkelt å finna svar på dei utfordringane som står att i denne huslyden, men eg lever i voni og legg fram eit oppdatert manuskript:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Aamund Torkildson Hærishaug, frå Søvde i Dale, vart døypt i Luster 30.11.1745 og gifte seg 16.6.1777 med Synneva Christensdotter frå Stubbøy under Øyene, døypt i Luster 25.9.1740.  Det ser ut til at det var i 1779 at Aamund og Synneva fekk hand om plassen her i Hærishaugen, og me trur dei vart buande her til framimot 1790.

Aamund Torkildsen og kona Synneva flytte kring 1790 til Bergen.  Aamund livnærte seg som dagarbeidar, og huslyden busette seg på Vestre Muralmending der Aamund d. 19.5.1801.  Synneva d. same staden 2.4.1807.

Aamund og Synneva fekk to born i lag, båe fødde i Luster:

 1. Sophia Aamundsen, døypt 1.8.1779,

Sophie Aamundsen flytte til Bergen med foreldri og gifte seg i Nykyrkja i Bergen 10.6.1804 med Ole Ellevson frå Bergen, kjend som Ole Ellevsen.  Han var son av køyrekar Ellev Olsen i Bergen, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Karen Zachariasdotter frå

 

##### (truleg frå Bergen!? – vigde NK 19.11.1775)

 

og f. i Bergen 25.12.1780.  Ole Ellevsen var bakararbeidar, og han og Sophie tok over heimen hennar på Vestre Muralmending i Bergen der Ole d. som dagarbeidar 18.3.1843.  Sophie d. som enkje same staden 7.7.1843.  Dei fekk seks born i lag:

a. Anna Karine Olsdatter, døypt i Bergen 5.8.1804,

 

     ##### (n. 1815 – lagnaden hennar?)

 

b. Elen Marie Olsdatter, f. i Bergen 25.6.1806, d. i Bergen 10.1.1808.

c. Ellert Olsen, f. i Bergen 17.11.1808, d. som almisselem i Bergen 7.11.1868.  Han gifte seg i Årstad, Bergen 20.3.1831 med Karen Sophie Johannesdotter

 

     ##### (opphavet hennar? – kalla Grynmøllen ved vigsli!)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar? – 1802/1803!?)

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1868!)

 

     Ellert Olsen var dagarbeidar, og han og Karen budde i Bergen levetidi ut. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Berthe Sophie, f. Grynmøllen, St. Jørgen 16.1.1831, døypt 20.3.

            * Mariane Caroline, f. NK 20.4.1833, døypt 12.5.

            * Engel Sophie, f. NK 5.9.1835, døypt 27.9.

            * Ole Johan, f. NK 14.5.1838, døypt 10.6.

            * Ellert, f. DK 28.7.1843, døypt 10.9.)

 

d. Synneve Sylvie Olsdatter, f. i Bergen 8.7.1811, d. i Bergen

 

     ##### (dødsdatoen? – før 1815!)

 

e. Synneve Olsdatter, f. i Bergen 1.3.1816,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

f. Aamund Martin Olsen, f. i Bergen 9.5.1819, d. i Bergen 25.5.1819.

 2. Torkild Aamundsen, døypt 18.1.1782,

Torkild Aamundsen flytte med foreldri til Bergen og vart ?.9.1805 trulova i Domkyrkja med Martha Ambrosia Thormodsdotter frå Stavanger.  Ho var dotter av

 

##### (yrkestitel?)

 

Thormod Hermansen i Stavanger,

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Agatha Pedersdotter frå

 

##### (opphavet hennar?)

 

og vart døypt i Stavanger 27.3.1780.  Torkild var matros, og han og Martha budde i heimen hans på Vestre Muralmending i Bergen, men det kom aldri til noko bryllaup mellom dei.  Torkild vart i september 1807 teken til fange av engelskmennene i svenskekrigen og sat fengsla i Plymouth og sidan i Chatham fram til september 1814.  Då kom han omsider attende til Bergen der han vart gravlagd 29.12.1814, ugift.  Martha gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 15.6.1817 med Henrik Fredrik Wilhelm Christianson Schneider frå Bergen.  Han var son av skreddarmeister og seinare artillerisersjant Christian Salomon Schneider i Bergen, opphavleg frå Danzig i Tyskland, og andre kona Frideriche Caroline Christiansdotter Thorup frå København, Danmark og f. i København 25.10.1787.  Henrik Schneider var skoflikkar, og han og Martha vart buande i Bergen der Henrik d. 19.5.1828.  Martha d. på sjukehuset i Bergen 25.10.1844.  Ho fekk i alt fem born; av dei var ein son med Torkild Aamundsen:

a. Aamund Torkildsen, f. i Bergen 6.10.1805, d. visstnok som almisselem i Bergen 13.10.1843, ugift.

b. Johanna Johannesdotter, dotter av Martha og «bortreist matros» Johannes Nilsson, var f. i Bergen 5.4.1810,

 

     ##### (lagnaden hennar? – finn ikkje gift eller avlidi i Bergen! – ikkje nemnd i 1815!)

 

c. Johan Christian Fredrik, kjend som Christian Henrikson Schneider, f. i Bergen 1.11.1816, d. som almisselem i Bergen 5.4.1856.  Christian gifte seg i Domkyrkja i Bergen 2.1.1850 med Berthe Karine Knutsdotter Lund frå Bergen, f. i Bergen 17.7.1831.  Ho d. som dragarkone i Bergen 17.1.1855.  Christian er nemnd både som dreiar og dragar, og han og Berthe budde i Bergen.  Dei fekk fire born i lag.

d. Thomas Andreas Henrikson Schneider, f. i Bergen 6.11.1819, d. som dagarbeidar og almisselem i Bergen 12.7.1854, ugift.

e. Anna Margrethe Henriksdotter Schneider, f. i Bergen 18.2.1822, d. som anglemakarmeistarenkje i Berfgen 4.12.1884.  Anna gifte seg i Domkyrkja i Bergen 26.9.1852 med Lars Olai Sivertsen, f. i Bergen 4.3.1830.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1865/før 1875 – finn ikkje i Bergen!!)

 

     Lars var anglemakarmeistar, og han og Anna vart buande i Bergen levetidi ut.  Dei fekk fem born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistasnd i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
På 8.8.2018 den 13.00, Lars E. Øyane skrev:

Martha Ambrosia Thormodsdotter frå Stavanger.  Ho var dotter av

##### (yrkestitel?)

Thormod Hermansen i Stavanger,

##### (opphavet hans?)

og kona Agatha Pedersdotter frå

##### (opphavet hennar?)

og vart døypt i Stavanger 27.3.1780. 

 

Moren til Martha, døpt 27.03.1780 het Astri Pedersdatter:

Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 4 (1752-1790), Fødte og døpte 1780, Side 166
Permanent bilde-ID: kb20070104350393
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070104350393
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104350393.jpg   

 

Malena Christina, 1777 (mor heter Astri)

Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 4 (1752-1790), Fødte og døpte 1777, Side 152
Permanent bilde-ID: kb20070104350379
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070104350379
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104350379.jpg 
 

Birgitte Christina, 1778 (mor heter Astri)

Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 4 (1752-1790), Fødte og døpte 1778, Side 160
Permanent bilde-ID: kb20070104350387
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070104350387
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104350387.jpg 

 

Maren Helena, 1782

Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 4 (1752-1790), Fødte og døpte 1782, Side 176
Permanent bilde-ID: kb20070104350404
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070104350404
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104350404.jpg 

 

Thormod, 1784

Rogaland fylke, Domkirken, Frue i Stavanger, Klokkerbok nr. B 4 (1752-1790), Fødte og døpte 1784, Side 187
Permanent bilde-ID: kb20070104350415
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070104350415
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070104350415.jpg 

 

Thormod Hermansen og Astri Pedersdatter giftet seg 20.02.1777 med Astri Pedersdatter:

Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Ministerialbok nr. A 4 (1744-1782), Viede 1777, Side 122
Permanent bilde-ID: kb20070625660144
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070625660144
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625660144.jpg 

 

Her trolovelsen i 1776:

Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Ministerialbok nr. A 4 (1744-1782), Viede 1776, Side 121
Permanent bilde-ID: kb20070625660143
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070625660143
Permanent bildelenke: http://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070625660143.jpg 

 

Her er enken Astri Pedersdatter og datteren Malene Christine i f.t. 1801 for Stavanger:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058346000861

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for siste spennande innlegget frå i aftes!

 

Eg veit ikkje kvar eg har Agatha-namnet ifrå på mor til Martha Ambrosia, for ho heitte jo tydeleg Astrid Pedersdotter!  Og når me ser på korleis Christina-namnet dukka opp som mellomnamn på fleire av borni hennar, spørst det vel om ikkje dette er dåpen til Astrid i Stavanger 23.12.1750:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000488348

 

Men Thormod Hermanson ser eg ikkje spor etter før trulovingi i Stavanger i 1776, so han ser ut til å vera innflytt, men kvar han kom ifrå, det er vel ikkje so godt å seia...  Heller ikkje ser me noko nemning av yrket hans...

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Waaltorp
På 8.8.2018 den 13.00, Lars E. Øyane skrev:

c. Ellert Olsen, f. i Bergen 17.11.1808, d. som almisselem i Bergen 7.11.1868.  Han gifte seg i Årstad, Bergen 20.3.1831 med Karen Sophie Johannesdotter

 

     ##### (opphavet hennar? – kalla Grynmøllen ved vigsli!)

 

     ##### (dato og stad for fødsli hennar? – 1802/1803!?)

 

Ved lysningen står det at faren het Johannes Olsen Fløen (han var også forlover):  https://www.digitalarkivet.no/kb20060623090093


Da finner jeg dåpen til Karen Sophie, 5.6.1803 i Domkirken. Foreldre Johannes Olsen og Engel Sophie Tollevsdatter: https://www.digitalarkivet.no/kb20070306650718
 

Johannes Olsen og Engel Sophie Tollevsdatter giftet seg 27.4.1803: https://www.digitalarkivet.no/kb20070418610666

 

Datter Anna Maria, døpt 19.1.1806: https://www.digitalarkivet.no/kb20070418620076

Datter Johanne Lovise, døpt 1.1.1809 (her står det at foreldrene er fra Fløen) https://www.digitalarkivet.no/kb20070418620092

 

Karen Sophie ble konfirmert i 1819. Da står det at hun bodde på Grynmøllen (med Jacob Jacobsen som pleiefar?): https://www.digitalarkivet.no/kb20070418620303

 

Engel Sophie Tollevsdatter døde 5.2.1823: https://www.digitalarkivet.no/kb20070418620219

 

Edited by Lars Waaltorp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Lars W. for siste innlegget og for avklaring av kven denne Karen Sophie Johannesdotter var!

 

Sjølv har eg i kveld greidd å finna att Anna Karine, eldste dotteri til Ole Ellevsen og Sophia Aamundsen.  Ho gifte seg som jente i Årstad so seint som i 1867, men vart enkje alt året etter...  So finn eg ho att i FT1875 som enkje i Bergen:

 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295010944

 

men dødsfallet hennar kan eg ikkje sjå noko til...  Eg finn heller ikkje dødsfallet til svigerinna Karen Sophie, men kanskje endå meir underleg er det at eg ikkje greier finna Ellert Olsen og Karen Sophie i FT1865, endå dei MÅ ha butt i Bergen på den tidi...

 

Er det augi mine som sviktar, eller...?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden:

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Aamund Torkildson Hærishaug, frå Søvde i Dale, vart døypt i Luster 30.11.1745 og gifte seg 16.6.1777 med Synneva Christensdotter frå Stubbøy under Øyene, døypt i Luster 25.9.1740.  Det ser ut til at det var i 1779 at Aamund og Synneva fekk hand om plassen her i Hærishaugen, og me trur dei vart buande her til framimot 1790.

Aamund Torkildsen og kona Synneva flytte kring 1790 til Bergen.  Aamund livnærte seg som dagarbeidar, og huslyden busette seg på Vestre Muralmending der Aamund d. 19.5.1801.  Synneva d. same staden 2.4.1807.

Aamund og Synneva fekk to born i lag, båe fødde i Luster:

 1. Sophia Aamundsen, døypt 1.8.1779,

Sophie Aamundsen flytte til Bergen med foreldri og gifte seg i Nykyrkja i Bergen 10.6.1804 med Ole Ellevson frå Bergen, kjend som Ole Ellevsen.  Han var son av køyrekar Ellev Olsen i Bergen, opphavleg frå

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Karen Zachariasdotter frå

 

##### (truleg frå Bergen!? – vigde NK 19.11.1775)

 

og f. i Bergen 25.12.1780.  Ole Ellevsen var bakararbeidar, og han og Sophie tok over heimen hennar på Vestre Muralmending i Bergen der Ole d. som dagarbeidar 18.3.1843.  Sophie d. som enkje same staden 7.7.1843.  Dei fekk seks born i lag:

a. Anna Karine Olsdatter, døypt i Bergen 5.8.1804, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfsllet hennar? – e. 1875)

 

     Anna gifte seg i Årstad, Bergen 10.2.1867 med enkjemannen Arne Olsen, opphavleg frå Storetveit i Fana, døypt i Fana 22.7.1804.  Han d. som tidlegare gesell i Bergen på sjøfarernes fattighus i Bergen 1.8.1868.  Arne gifte seg første gongen i Nykyrkja i Bergen 28.10.1832 med Anna Elisabeth Andersdotter frå Bergen, f. i Bergen 12.7.1806.  Men ho d. i Bergen 25.1.1866.  Arne var gesell og sidan arbeidar og budde i Bergen levetidi ut.  Han fekk ikkje born i nokon av ekteskapi sine.

 

     ##### (kva med Anna Karine?? – kanskje hadde ho «uekkte» born?)

 

b. Elen Marie Olsdatter, f. i Bergen 25.6.1806, d. i Bergen 10.1.1808.

c. Ellert Olsen, f. i Bergen 17.11.1808, d. som almisselem i Bergen 7.11.1868.  Han gifte seg i Årstad, Bergen 20.3.1831 med Karen Sophie Johannesdotter frå Fløen i Årstad, f. i Bergen 28.5.1803.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1868!)

 

     Ellert Olsen var dagarbeidar, og han og Karen budde i Bergen levetidi ut. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Berthe Sophie, f. Grynmøllen, St. Jørgen 16.1.1831, døypt 20.3.

            * Mariane Caroline, f. NK 20.4.1833, døypt 12.5.

            * Engel Sophie, f. NK 5.9.1835, døypt 27.9.

            * Ole Johan, f. NK 14.5.1838, døypt 10.6.

            * Ellert, f. DK 28.7.1843, døypt 10.9.)

 

d. Synneve Sylvie Olsdatter, f. i Bergen 8.7.1811, vart visstnok gravlagd i Bergen 9.4.1814.

e. Synneve Olsdatter, f. i Bergen 1.3.1816,

 

     ##### (lagnaden hennar?)

 

f. Aamund Martin Olsen, f. i Bergen 9.5.1819, d. i Bergen 25.5.1819.

 2. Torkild Aamundsen, døypt 18.1.1782,

Torkild Aamundsen flytte med foreldri til Bergen og vart ?.9.1805 trulova i Domkyrkja med Martha Ambrosia Thormodsdotter frå Stavanger.  Ho var dotter av

 

##### (yrkestitel?)

 

Thormod Hermansen i Stavanger,

 

##### (opphavet hans?)

 

og kona Astrid Pedersdotter frå Stavanger og vart døypt i Stavanger 27.3.1780.  Torkild var matros, og han og Martha budde i heimen hans på Vestre Muralmending i Bergen, men det kom aldri til noko bryllaup mellom dei.  Torkild vart i september 1807 teken til fange av engelskmennene i svenskekrigen og sat fengsla i Plymouth og sidan i Chatham fram til september 1814.  Då kom han omsider attende til Bergen der han vart gravlagd 29.12.1814, ugift.  Martha gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 15.6.1817 med Henrik Fredrik Wilhelm Christianson Schneider frå Bergen.  Han var son av skreddarmeister og seinare artillerisersjant Christian Salomon Schneider i Bergen, opphavleg frå Danzig i Tyskland, og andre kona Frideriche Caroline Christiansdotter Thorup frå København, Danmark og f. i København 25.10.1787.  Henrik Schneider var skoflikkar, og han og Martha vart buande i Bergen der Henrik d. 19.5.1828.  Martha d. på sjukehuset i Bergen 25.10.1844.  Ho fekk i alt fem born; av dei var ein son med Torkild Aamundsen:

a. Aamund Torkildsen, f. i Bergen 6.10.1805, d. visstnok som almisselem i Bergen 13.10.1843, ugift.

b. Johanna Johannesdotter, dotter av Martha og «bortreist matros» Johannes Nilsson, var f. i Bergen 5.4.1810,

 

     ##### (lagnaden hennar? – finn ikkje gift eller avlidi i Bergen! – ikkje nemnd i 1815!)

 

c. Johan Christian Fredrik, kjend som Christian Henrikson Schneider, f. i Bergen 1.11.1816, d. som almisselem i Bergen 5.4.1856.  Christian gifte seg i Domkyrkja i Bergen 2.1.1850 med Berthe Karine Knutsdotter Lund frå Bergen, f. i Bergen 17.7.1831.  Ho d. som dragarkone i Bergen 17.1.1855.  Christian er nemnd både som dreiar og dragar, og han og Berthe budde i Bergen.  Dei fekk fire born i lag.

d. Thomas Andreas Henrikson Schneider, f. i Bergen 6.11.1819, d. som dagarbeidar og almisselem i Bergen 12.7.1854, ugift.

e. Anna Margrethe Henriksdotter Schneider, f. i Bergen 18.2.1822, d. som anglemakarmeistarenkje i Berfgen 4.12.1884.  Anna gifte seg i Domkyrkja i Bergen 26.9.1852 med Lars Olai Sivertsen, f. i Bergen 4.3.1830.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1865/før 1875 – finn ikkje i Bergen!!)

 

     Lars var anglemakarmeistar, og han og Anna vart buande i Bergen levetidi ut.  Dei fekk fem born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne utfordrande biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood
12 timer siden, Lars E. Øyane skrev:

c. Ellert Olsen, f. i Bergen 17.11.1808, d. som almisselem i Bergen 7.11.1868.  Han gifte seg i Årstad, Bergen 20.3.1831 med Karen Sophie Johannesdotter frå Fløen i Årstad, f. i Bergen 28.5.1803. 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Berthe Sophie, f. Grynmøllen, St. Jørgen 16.1.1831, døypt 20.3.

Er det Berte Sophie som dør her, 17 uker gammel?

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000454200

            * Mariane Caroline, f. NK 20.4.1833, døypt 12.5.

Dette er antakelig Mariane Caroline, gift Johannsesen, i f.t. 1875 for Bergen:

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295007562

Datter født 1871: 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007594233

Her finner jeg samme Mariane Caroline i fattigmanntallet for Bergen, enke etter Carl Johannesen:

https://www.digitalarkivet.no/view/51/pc00000000040638

https://www.digitalarkivet.no/view/51/pc00000000037607

Her gifter hun seg på nytt i NK i 1878:

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000163028

 

            * Engel Sophie, f. NK 5.9.1835, døypt 27.9.

Gift 1875: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001162334

F.t. 1885: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295032571

Ft. 1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994043405

F.t. 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335033646

            * Ole Johan, f. NK 14.5.1838, døypt 10.6.

Mangler opplysninger om Ole Johan. 

            * Ellert, f. DK 28.7.1843, døypt 10.9.)

Gift 1867 i KK: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000950321

F.t. 1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295023347

F.t. 1885: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295017471

F.t. 1891: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994056409

F.t. 1900: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335018667

F.t. 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708064117

Kommunal f.t. 1922: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007594233

Død 1925: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001131501

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for siste innlegget frå i går!

 

Det er interessant å slå fast at borni i denne huslyden vart buande i Bergen, eventuelt med unntak av sonen Olen Johan, men desto meir merkeleg er det at me ikkje greier finna dødsfallet til mori Karen Sophie.  Kvar kan no ho gøyma seg...?

 

Dette ser forresten ut til å vera dødsfallet til Engel Sophie 22.4.1904: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000281255

 

som også kjem fram av dødsmeldingi hennar: https://media.digitalarkivet.no/view/27890/7

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.