Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Susanna Christensdotter - fødd i Luster 1837 - budde i Bergen 1870 - kvar vart det av ho og sonen Andreas Johan? - ei ny kjempeutfordring!

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette er ei gamal utfordring som eg ikkje greidde løysa på 1980-talet og som synest like vanskeleg i dag.

 

Kanskje er det nokon som ser kva lagnad Susanna og son hennar kan ha hatt?

 

Slik ser manukriptet mitt ut pr. i dag:

 

~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Oppsiktsvekkjande nye opplysninghar har forårsaka endringar i dette manuskriptet, som no er erstatta av eit nytt i innlegg #4 nedanfor!

 

For ordens skyld; her er Susanna i FT1865, utan son sin...: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038249015856

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

b. Andreas Johan Johansen, son av Susanna og murarsvein Johan Nilssen i Bergen

 

     ##### (kven var han?)

     var f. i Krosskyrkja i Bergen 23.6.1864,

     ##### (lagnaden hans?)

 

Andreas i 1875?? pleiesønn:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052295030759

 

Kan det være han som utvandrer her???

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/8/pe00000000675037

 

Emigranter over Bergen 1874-1930 

Andreas Johan Nilsen

 

Fornavn: Andreas Johan Etternavn: Nilsen
Kjønn: m Fødselsdato:  
Fødselsår: 1864 Alder: 21
Fødested: Bergen Bosted: Bergen
Stilling/stand: ug Familiestilling:  
Utreisedato: 16.06.1885 Utreisehavn: Bergen
Reisemål:   Ankomstdato:  
Skip:   Linje: Norddeutsche Lloyd
       
Utgår/Strøket:  

Emigrasjon

 

Id: og00000000674433 Løpenummer: 1370
Protokollreferanse:   Side:  
År: 1885 Prestegjeld:  
Merknader: Daglønner
Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven og Grethe for svært interessante og spennande innlegg!

 

Heimstavnsprotokollen fortel oss at Susanna hadde eit barn som budde i Luster, og etter nærare etterrøkjing har eg oppdaga ein feil i mitt manuskript!  Det var to uektefødde Christina Olsdøttrer fødde i Luster våren 1859, og eg er komen i skade for å veksla dei om!  Hi jenta døydde i 1862, medan dotteri som Susanna Christensdotter fekk, voks opp!  I heimstavnsforhøyret fortel Susanna at dotteri i 1867 budde hjå mosteri Rannei i Luster, og der var ho alt ved FT1865:

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038261003647

 

Og ved nærare leiting finn eg Christina Olsdotter konfirmert i Luster i 1875, og denne innførsli er spesielt spennande:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/6916/235

 

Her kjem det fram at Christina var døv og at ho naut støtte hjå Bergen fattigvesen!  Dette tyder igjen på at ho må finnast i fattigvesenet sine protokollar frå Bergen??

 

Kan det tenkjast at ogso son hennar Susanna, Andreas Johan Nilsen, finst nemnd hjå Bergen fattigvesen?  Uansett; det ser unekteleg ut til at han voks opp som fosterbarn i Bergen, og at det er han som utvandra i 1885!?  Eg har sjekka ut FamilySearch, og sjølv om me ikkje kan stola 100% på den kjelda, so finst det ingen andre Andreas Johan Nilsen korkje i Bergen eller andre stadar i landet som er fødde mellom 1863 og 1865!

 

Eg har oppdatert manuskriptet mitt med dei nye spennande opplysningane, som erstattar manuskriptet i innegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye funn er dette manuskriptet erstatta av eit nytt i innlegg #7 nedanfor:

 

Me sit soleis no brått med TRE kjernespørsmål:

 

** Susanna Christensdotter var i 1870 framleis i teneste hjå den svenske observatøren Johan Julius Aastrand i Bergen, og der hadde ho vore trufast sidan 1864!  Kvar kan ho ha vorte av etter den tid?  Johan Aastrand døydde i Bergen i 1900: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000001143247

Men ho er ikkje lenger der i 1875: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052295002609

 

** Kvar vart det av Christina Olsdotter, fødd 1859?

 

** Kva lagnad fekk Andreas Johan Nilsen i Amerika?

 

Eg takkar igjen for framifrå innsats for å kartleggja denne huslyden og vonar at fleire «gullkorn» vil dukka opp...

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

Kan dette være Andreas Johan - Johan A. Johanesen - i f.t. 1865 - pleiesønn hos Johannes R. Eide?

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038249025794

 

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1301&kenr=0001&bnr=2208&lnr=000

 

 • Tellingsår: 1865
 • Kommune: Bergen
 • Kommunenummer: 1301
 • Gatenavn: 22-99
 • Gatenr:
 • Bydel:
 • Gårdeier: J Johannessen Eide
 • Antall leiligheter: 1

Antall personer registrert på bostedet: 9


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
tidslinje.gif Johanes R. Eide Husfader g Daglønner 1816 Bergen  
tidslinje.gif Johane Monsen hans kone g   1817 Bergen  
  Rasmus M Johanesen deres Søn u Daglønner 1843 Bergen  
tidslinje.gif Berendt Johanesen deres søn u   1850 Bergen  
tidslinje.gif Oline Nilsine Nielsen deres Datter Pleiebarn u   1851 Bergen  
  Johan A Johanesen deres Søn Pleiebarn u   1864 Bergen  
  Iver Olsen Snik Husfader g Daglønner 1808 Bergen  
  Karoline Monsdatter hans kone g   1812 Bergen  
  Henrik Gregoriussen Logerende e Daglønner 1811 Bergen  
 
 
 

 

Edited by Grethe Flood

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven og Grethe for nye interessante og nyttige innlegg!

 

Kristina Olsdotter er mellom dei heller «anonyme» bebuarane i Luster, som ikkje har vore fanga opp under tidlegare arbeid.  So vidt eg hugsar, var ikkje FT1900 enno tilgjengeleg den gongen eg forska på denne ætti først på 1980-talet, men det er tydeleg at Kristina vart buande i Luster levetidi ut, og her er ogso dødsfallet hennar 14.7.1928:

 

Soleis er lagnaden hennar «på plass», bortsett ifrå at eg ikkje greier finna ho i FT1875 for Luster!  Ho må vera på ei av personlistene mellom 61 og 79, men kvar er personlistene??

 

https://media.digitalarkivet.no/view/52308/15

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden til erstatning for manuskriptet i innlegg #4:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Susanna Christensdotter (Lavold), f. i Luster 29.5.1837,

Susanna Christensen flytte kring 1863 til Bergen og tente i 1865 i Apothekersmuget i Bergen.  I 1870 finn me ho att som tenestejente hjå Johan Julius Aastrand på observatoriet i Haugeveien på Nordnes i Bergen. 

 

 

##### (utvandra til Amerika før 1875 - seinare lagnad?)

 

 

Me kjenner til to born etter Susanna:

a. Christina Olsdotter, kjend som Kristina Talle, dotter av Susanna og husmann Ole Larsson i Lamhagen under Talle (1832‑1889), var f. i Luster 11.3.1859 og d. som tenestejente på Leri i Luster 14.7.1928.  Christina voks mellom anna opp hjå Rannei Johannesdotter på Reinen under Nes i Luster og sidan på Talle,

 

 

     ##### (sjekka FT1875)

 

 

     men flytte før 1900 som tenestejente inn hjå mosteri Ingeborg Christensdotter på Leri, der ho budde levetidi ut.  Kristina var ugift.

b. Andreas Johan Johanson Nielsen, son av Susanna og murarsvein Johan Nielsen i Bergen,

 

 

     ##### (kven var han?)

 

 

     var f. i Bergen 23.6.1864, voks opp som pleieson hjå Johannes Rasmusson Eide i Bergen, men utvandra i 1885 til Amerika. 

 

 

     ##### (lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Då sit me att med to «hovudutfordringar»:

 

** Kva lagnad fekk Susanna Christensdotter etter 1870?

 

** Kva lagnad fekk Andreas Johan Nilsen i Amerika etter 1885?

 

Eg takkar igjen for framifrå innsats når det gjeld denne huslyden!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Konfirmasjonen til Kristine Olsdatter Thalle i Luster 18. juli 1875.

Står det    (i Amerika) under navnet til Susanna ?

 

Sogn og Fjordane fylke, Dale, Gaupne, Fortun, Nes i Luster, Ministerialbok nr. A 10 (1871-1886), Konfirmerte 1876, Side 262
Permanent bilde-ID: kb20070115350238
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070115350238
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070115350238.jpg
 

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for eit svært so interessant og utfordrande innlegg!

 

Du har rett; det står tydeleg «(i Amerika)» under namnet til mori, so då er det heilt klart:  Susanna utvandra til Amerika mellom 1870 og 1875!  So då er kan me børja leita etter ho der borte...!  Men er det mogeleg å finna ho att?  Kanskje finst ho i ei passasjerliste, til dømes på Norway Heritage?

 

Eg har retta manuskriptet i innlegg #7 i samsvar med denne oppdagingi!

 

Eg takkar igjen for framifrå innsats med denne huslyden og lever i voni....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Etter 2 1/2 år «i dvale» vil eg i kveld gjerne få henta fram att denne kjempeutfordringi som framleis står uløyst hjå meg.  Eg meiner eg har søkt overalt etter Susanna, men framleis utan resultat!

 

Manuskriptet mitt har stadig same status som i innlegg #7 over, og hovudutfordringane er framleis:

 

** Kva lagnad fekk Susanna Christensdotter i Amerika, utvandra mellom 1870 og 1875?

 

** Kva lagnad fekk Andreas Johan Nilsen i Amerika etter 1885?

 

Eg lyt leggja til at Susanna hadde to søstrer som òg utvandra til Amerika:

 

* Ingrid Christensdotter (1837-1886) utvandra kring 1860 og gifte seg med Arne Weigen med bustad i Columbia og Dane Cos., WI

 

* Johanna Christensdotter (1844-1921), utvandra i 1872 med mannen Jens Arneson til Pope Co., MN

 

Kanskje Susanna utvandra i lag med yngste søsteri i 1872 til Pope Co., MN???

 

Det hadde vore skikkeleg imponerande om nokon kan hjelpa meg finna ut av denne huslyden, og eg takkar på ny for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.