Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Ingeborg Sjursdotter (1823-1882) - frå Luster til Korsgarden i Nedre Eiker - kven var mann hennar og foreldri hans? - kvar vart det av dotter deira - til Onsøy?f

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Eg har i mange år slite med å finna ut av denne «vesle» huslyden i Nedre Eiker med opphav frå Luster i Sogn.  Eg har finne kona Ingeborg Sjursdotter, men er ikkje lokalkjend til å kunna «plassera» mann hennar og foreldri hans?  Eg er ogso i stuss på om bustaden deira, Korsgarden, var ein gard eller ein husmannsplass?

 

Til sist er eg òg interessert i lagnaden til mannen Ole Andersson og einaste(?) dotter deira, Anna, som i 1910 ser ut til å ha butt i Onsøy!

 

Eg attgjev frå manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande og interessante innlegg har eg no erstatta dette manuskriptet med eit nytt i innlegg #9 nedanfor!

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/15/pa00000000749963

 

Nummer 43

 

Buskerud fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 1 (1887-1915), Dødsfallsprotokollside, Side 141-142
Permanent bilde-ID: sk10081211153074
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk10081211153074
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk10081211153074.jpg
 

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grethe Flood

kona Ingeborg Henriksdotter frå

##### (opphavet hennar? – kvar gard/plass? – vigsli deira i Eiker 4.11.1824: https://media.digitalarkivet.no/view/1150/244

 

Ingeborg står med Milesten ved vielsen i 1824 - 26 år gammel:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000000937368

 

Her er det en Nils Henriksen som blir konfirmert i 1823, født 1807, sønn av Henrik Hansen Milesten:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000000934251

 

??? - Ingeborg i 1801?

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/279/pk00000000934251

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

I dødsfallprotokollen er det etter Ingeborg bare oppgitt en datter  (Anna)

 

Buskerud fylke, Dødsfallsprotokoll nr. 3 (1879-1894), Dødsfallsprotokollside, Side upaginert
Permanent bilde-ID: sk10081211151042
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk10081211151042
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk10081211151042.jpg

Edited by Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg vert heilt mållaus!  Hjarteleg takk til Sven, Grethe og Lars J. for skikkeleg spennande og interessante innlegg!

 

Eg har no sete ei heile stund med gjennomgåing av innleggi, og eg har supplert med ymse opplysningar som eg er komen over, mellom anna frå gravferdsregisteret til DIS-Noreg, og eg har oppdatert manuskriptet mitt slik, til erstatning for manuskriptet i innlegg #1 ovanfor:

 

~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange nye opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #15 nedanfor!

 

Det er framleis litt uklårt for meg kvar Anders Andersson (Haugsund eller Kværk) verkeleg budde.  Haugsund er vel det som i dag heiter Hokksund, men Kværk ser jo ut til å liggja eit heilt stykke derifrå?  Og kva med Hebberstad og Krogstadeiget?

 

Elles kan me slå fast at det var den «rette» Anna Olsen Kverk eg fann i Onsøy i 1910, men kvar kan det ha vorte av denne jenta?

 

Eg takkar på ny for framifrå dugnadsinnsats med denne huslyden so langt og vonar på flere spennande oppdagingar...

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Lars, du skriver i manuskriptet i forrige innlegg at du skal sjekke farsnavnet til Jens Petter Juritsson Røgeberg. Det er korrekt. Navnet Jurits går tilbake til Joris (Juritz) With som var bergmedicus på Kongsberg på 1700-tallet. Jens Petters foreldre og opphav er omtalt i denne tråden, se særlig Finn H. Bakkens innlegg 9/1 2014 kl. 22.38.40.:

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=121783

 

Etternavnet Røgeberg her kan være litt "tricky" siden Røgeberg (Røkeberg/Røkkeberg) er gårdsnavn i Øvre Eiker. Men som vist i det innlegget bodde slekten gjennom hele 1700-tallet først på Kongsberg og deretter på Modum før en gren vendte til bake til Eiker og slo seg ned ikke mange km. fra Røkeberg. Forbindelsen dit må derfor være tilbake på 1600-tallet.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Elisabet Kværk, nummer 10

 

Buskerud fylke, Bakke i Eiker, Klokkerbok nr. II 5 (1901-1923), Døde og begravede 1911, Side 150
Permanent bilde-ID: kb20060912080308
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060912080308
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060912080308.jpg
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag og Sven for nye interessante innlegg om denne huslyden!

 

Eg lyt tilstå eg er framleis noko «disorientert» når det gjeld geografien i dette området:

 

** Opphavet og bustaden til Anders Andersson (Kværk?) er ei sak, men òg

 

** Kvar ligg eigentleg denne Formerplassen og garden Daler?  Er det på sjølve Skotselv??

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden til erstatning for innlegg #9 ovanfor:

 

~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter fleire nye kommentarar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #20 nedanfor!

 

Eg takkar igjen for framifrå bistand med denne huslyden og vonar på fleire «gullkorn»!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Magne N.G Hagen-Pettersen

Ingeborg Sjursdotter flytte 1856 til Lier for å tena på garden Utengen hjå Thor Hatrem som i 1855 gifte seg med enkja etter landhandlaren Asbjørn Sørenson på Skjolden (1809‑1850).  Men i 1858 flytte ho vidare til Nedre Eiker der ho 16.11.1860 gifte seg med Ole Andersson frå Haugsund i Øvre Eiker, kjend som Ole A. Kværk.  Han var son av husmann Anders Andersson på Kværk under Haugsund

 

De ble viet i Haug kirke, ikke Nedre Eiker. Ved vielsen var Ole på Krogstad-eie

 

 

##### (stemmer denne bustaden? – eller budde dei på Søndre Hebberstad i Øvre Eiker – plass under Krogstad??)

 

Hvor har du sett Søndre Hebberstad ? I Øvre Eiker har du søndre og nordre Hobbelstad

 

Kverk/Qverk/Kværk finner du som egen gård i 1801 bruker du maps så ligger det på andre siden av elva i forhold til Skotselv og Hokksund. 

 

Det nærmeste man kommer en Anders Andersen i 1801 for Eiker, er han som er født ca 1800 og boende på Hougsund med sine foreldre

 

Krogstad-eie ligger i Nedre Eiker

Edited by Magne N.G Hagen-Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven og Magne for nye utfordrande innlegg!

 

No lyt eg tilstå at eg er endå meir forvirra enn før, men kanskje er det hjå meg det ligg...

 

** Er det slik å forstå at Ole Andersson Kværk (1834-1901) var OPPVAKSEN på GARDEN Kværk og ikkje på ein husmannsplass med same namn (eller under same gard)?  Eg ser han er konfirmert i 1849 under namnet Ole Andersson Quærk, med fødestad Haugsund og foreldri «arbeidar» Anders Andersson og Ingeborg Henriksdotter - utan gardsnamn: https://media.digitalarkivet.no/view/1076/208

 

** Dette skulle då tyda at foreldri Anders Andersson og Ingeborg Henriksdotter var GARDBRUKARAR på Kværk?  Men eg ser det er heilt andre folk på Kværk i FT1865: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038091014305

 

Ikkje so heilt lett dette, når ein ikkje er lokalkjend...

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Thorsdalen

Lars, det er rett at Formerplassen ligger - eller rettere sagt lå - i Skotselv. Det er langs Bingselva i det som nå er den østre enden av tettstedet. Av den gamle plassen er det bare 2 mål med randvegitasjon langs elva igjen, resten har blitt boligtomter.

 

Når du beveger deg bakover i tid på Eiker er det to forhold det kan være greit å ha i bakholdet:

1. Haugsund (eldre stavemåte Hougsund) kan bety to ting. For det første er Haugsund det gamle navnet på tettstedet Hokksund (bystatus fra 2002). Navnet ble endret  i 1920 etter krav fra Posten for ikke å bli forvekslet med Haugesund, Rogaland. I noen sammenhenger kan disse to navnene betraktes som synonymer. Men for det andre er Haugsund også en egen matrikkelgård (gnr. 102). Navnet kan derfor også bety denne spesifikke delen av Hokksund.

2. Før Nedre Eiker fikk egen kirke i 1860 hørte denne delen av Eiker til Haug hovedsogn som etter delingen kun omfattet de sentrale delene av Øvre Eiker. For tiden omfattet Haug altså hele nedre Eiker samt store deler av Øvre Eiker. Haug kirke ligger i Hokksund. Kommunen ble så delt i Øvre og Nedre Eiker i 1885.

 

Dessuten er det en utfordring at de transkriberte kirkebøkene for Eiker er ført på en særegen måte ved at etternavn i originalen konsekvent er ført under bosted i den søkbare versjonen, noe som ofte blir direkte latterlig, f.eks. for folk med utenbygds eller ikke-geografiske slektsnavn. Derfor er det viktig ikke å stole blindt på den transkriberte versjonen, men også sjekke den skannede originalen for å se hva som virkelig er ment.

 

Kirkebokinnførselen ved Ole A. Kværks dåp i 1834 er litt krøkkete, men må leses som at han var sønn av Anders Andersen Qværk som bodde i den delen av tettstedet Haugsund (Hokksund) som lå på gården Hobbelstad søndres grunn. Ved denne dåpen av Oles bror Hans i 1839 er faren titulert som strandsitter med samme etternavn og adresse: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000003097278

 

Begrepet strandsitter ble vanligvis brukt om de som bodde i selve tettstedet og ikke på utenforliggende plasser. Dessuten ser en ofte at folk ofte tok med seg gårdsnavn som etternavn når de flyttet inn til tettstedene, som Eiker hadde (og har) mange av. Dette er nok en "smitte" fra Drammen og særlig Kongsberg der også mange småkårsfolk brukte faste etternavn, f.eks. gårds- eller plassnavn som slekten stammet fra kanskje flere generasjoner tilbake i tid. I motsetning til mange andre deler av landet kan derfor gårds- og plassnavn som etternavn på Eiker på denne tiden automatisk leses som adresse.

 

Ved foreldrenes vielse i 1824 er faren ført fra Haugsund, som må tolkes som at bostedet var selve tettstedet. Han er oppført på samme måte som fadder noen ganger i årene forut for giftermålet. Men da det første barnet deres ble døpt i 1825 bodde de som innerster i den delen av Haugsund som ligger på gården Lerbergs grunn: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000001819073

 

Takk forresten til Sven for lenken til slektsboken. Den skal jeg studere da jeg har mye befatning med denne slekten på 1700-tallet. En rask titt viser imidlertid at den for de tidligste slektsleddene er spekket med feil og unøyaktigheter slik at kildeverdien er begrenset.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Dag for ny avklaring av «geografien» i Øvre (og Nedre) Eiker.  Dette børjar verkeleg å smaka av skikkeleg lokalsoge, og det er ikkje so lett for utanforståande å setja seg inn i alle detaljane.  Men kanskje finst det ei bygdebok der dette kjem fram?

 

MEN, når det er sagt, so har eg no sett opp eit nytt forslag til manuskript for denne huslyden der eg trur eg skal komma frå det so nokolunde...  Manuskriptet erstattar det som vart prenta under innlegg #15 ovanfor:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Nye interessante opplysningar er tilkomne, og nytt manuskript er innfelt i innlegg #25 nedanfor!

 

Eg takkar endå ein gong for framifrå bistand med denne huslyden og vonar no at kanskje fleire detaljar kan komma på plass ogso om dotteri Anna Olsdotter Kværk i Onsøy?

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Nummer 10 Reidar Allum

 

SAO, Paulus prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0021: Ministerialbok nr. 21, 1912-1922, s. 103
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb10111510090108

 

 

Nummer 213

 

SAO, Paulus prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0017: Ministerialbok nr. 17, 1906-1917, s. 97
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060215010618

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sven Hjortland

Gunnar Fredrik ble adoptert av Johannes og Gudrun Alvilde

 

Nummer 12

 

SAKO, Bragernes kirkebøker, J/Ja/L0001: Fødselsregister nr. 1, 1916-1922, s. 30
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060607030651
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Sven for nye interessante og nyttige innlegg om denne huslyden!

 

Eg har oppdatert manuskriptet med dei nye opplysningane, og her følgjer siste versjon, til erstatning for manuskriptet i innlegg #20 ovanfor:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ingeborg Sjursdotter (Lavold), f. i Luster 26.9.1823,

Ingeborg Sjursdotter flytte 1856 til Lier for å tena på garden Utengen hjå Thor Hatrem som i 1855 gifte seg med enkja etter landhandlaren Asbjørn Sørenson på Skjolden (1809‑1850).  Men i 1858 flytte ho vidare til Eiker og 16.11.1860 gifte ho seg i Haug kyrkje i Øvre Eiker med Ole Andersson frå Haugsund i Øvre Eiker, kjend som Ole A. Kværk.  Han var son av strandsitjar Anders Andersson på Haugsund og kona Ingeborg Henriksdotter frå Milesten under Haugs prestegard i Øvre Eiker og f. i Øvre Eiker 20.4.1834.  Ole var gardbrukar, elvearbeidar og emissær, og han og Ingeborg busette seg på Korsgarden i Nedre Eiker der Ingeborg d. 28.10.1882.  Ole gifte seg 4.4.1889 att i Bakke sokn i Øvre Eiker med Elisabeth Jensdotter Røgeberg frå Daler i Øvre Eiker.  Ho var dotter av gardbrukar og smed Jens Petter Juritsson Røgeberg på Formerplassen, Daler ved Skotselv og kona Anna Marie Engebretsdotter, likeins frå Skotselv, og f. i Øvre Eiker 7.1.1853.  Ole og Elisabeth vart buande på Korsgarden i Nedre Eiker der Ole d. 3.9.1901.  Som enkje flytte Elisabeth heimatt til Formerplassen, Daler ved Skotselv i Øvre Eiker der ho d. 15.7.1911.  Ole Kværk fekk i alt tre born, ei dotter frå første ekteskapet og to søner frå det andre:

a. Anna Olsdotter Kværk, f. i Nedre Eiker 11.11.1862,

 

     ##### (lagnaden hennar? – 1901 tenestejente hjå Klev i Gressvik – 1910 tenestejente hjå lensmann Jørgen Skatveit på Mjøndalen under Hauge i Onsøy:

            https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036357002683

 

b. Johannes Olson Kværk, f. i Nedre Eiker 14.5.1890, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – gravlagd Bragernes, Drammen 22.6.1967)

 

     1967.  Han gifte seg i Strømsø, Drammen 16.12.1911 med Gudrun Alvilde Edvardsdotter Wium frå Drammen, f. i Strømsø, Drammen 13.9.1887.  Ho d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – gravlagd Bragernes 22.1.1942)

 

     16.1.1942.  Johannes var jarndreiar og sidan verksmeister, og han og Gudrun budde i Drammen levetidi ut.  Dei fekk

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl. adoptivson Gunnar Fredrik, f. 1917 og dotter Dagny?!)

 

c. Jens Petter Olson Kværk, f. i Nedre Eiker 15.1.1892, d. i Oslo 29.10.1983.  Han gifte seg i Pauluskyrkja i Christiania 31.12.1913 med Victoria Bowitz Johansdotter Allum frå Borge i Gjerpen, f. i Bamble 24.6.1886.  Ho d. i Oslo 24.8.1956.  Jens var fabrikkingeniør, og han og Victoria budde i Christiania (Oslo).  Dei fekk tre born i lag.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

No er det ikkje so mykje som manglar om denne huslyden, men den største «bøygen» vert truleg Anna Olsdotter Kværk, sist kjend frå Onsøy i 1910...

 

Eg takkar igjen for framifrå bistand med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.