Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Edvard Tysnes

Rettsdokument frå 1851 (Løst)

Recommended Posts

Ivar S. Ertesvåg

Skrifta er relativt grei. Kor mykje får du til å tyde sjølv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Edvard Tysnes

Eg klarer berre nokre ord innimellom, men det er meir grunna gjetninig enn visshet. Får lite samanheng i dokumentet.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore S. Falch

Aar 1851 den 30te Septbr blev i den mod Søren Sø-

rensen Skillestad for Tyverie anlagte Justitssag inden

Indre Sogns Sorenskriveries Jurisdiction afsagt Dom

hvorunder saaledes er

                        Kjendt for Ret:

Tiltalte Søren Sørensen Skillestad bør for simpelt Tyverie

efter forhen at være straffet for Tyvsforbrydelse hensættes

til Strafarbeide i 8 - otte - Maaneder, samt derhos udrede

alle af denne Sag lovligt flydende Omkostninger, hvor-

iblandt til Referenten Procurator Fleischer foruden 

Skyds og Diæt 6 - sex - Speciedaler i Sallarium, Alt med

Undtagelse af Sallariet, efter af Amtet approberede Reg-

ninger.

Straffen at fuldbyrdes efter Øvrighedens Foranstalt-

ning og det Idømte at udredes inden femten dage

efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter

Loven.

 

Aar 1851 den 10de Novbr blev inden Ber-

gens Stiftsoverret i nærværende Sag saaledes

                        Kjendt for Ret:

Underrettens Dom bør ved Magt at stande. At fuld-

byrdes ved Øvrighedens Foranstaltning under Tvang

og Adfærd efter Loven.

 

Aar 1852 den 13 februar blev inden Rigets Høieste

Ret i denne Sag saaledes

                         Kjendt for Ret:

Stiftsoverrettsdommen bør, forsaavidt paaanket er, ved

Magt at stande. I Sallarium til Actor hr Høiesteret Ad-

vocat Hermann betaler tiltalte Søren Sørensen Skille-

stad 8 - otte- Spdlr.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.