Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Lars E. Øyane

Hjermannsætti frå Lærdal - ei grein via Luster til Bergen på 1700-talet, men kva lagnad fekk dei?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Denne huslyden jobba eg med for over 30 år sidan, og eg har no sett på den på ny.  Nokre detaljar har eg greidd å supplera med, men eg kjem ikkje skikkeleg «til botnen».  Eg står rett og slett «fast», men kanskje andre auge ser betre enn mine?

 

Anna Sophie Pedersdotter Hjermann (1705-1798) gifte seg med husmannen Hans Petterson (1702-1750) på Ongelsneset under Nes i Luster og fekk seks born med han.  Fire av dei har eg bra oversyn over, men so var det dei to som hamna i Bergen, Elen og Nils....

 

Eg attgjev manuskriptet mitt for dei to slik det ser ut i dag:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 2. Elen Hansdotter (Næs/Hjermann), f. i Luster kring 1728,

Elen Hansdotter gifte seg

 

 

##### (dato og stad for vigsli hennar? – kring 1757?)

 

 

med Knut Pederson frå

 

 

##### (opphavet hans?)

 

 

i Bergen kjend som Knut Pedersen.  Han var son av

 

 

##### (foreldri hans?)

 

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – kring 1721!?)

 

 

Knut og Elen busette seg i Sandviken i Bergen der Knut livnærte seg som fiskar.  Han vart gravlagd frå Sandviken 21.2.1777, medan Elen vart gravlagd same staden 29.8.1783.  Me kjenner til sju born etter dei:

 

 

##### (kan ha vore fleire, men dei var i so fall avlidne før 1798!)

 

 

a. Wilken Hjermann Knudsen, f.

 

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans? – kring 1758!? – kalla Giermand 1801 – kalla Gjerman ved gravferdi! – 1818 bustad Sandv. 1-19)

 

 

     d. som matros i Bergen 28.1.1818.  Wilken var matros og fløtmann og budde i Bergen levetidi ut.  Han var ugift.

b. Synneva Sophie Knudsen, f. i Bergen 5.10.1760, d. som ugift almisselem i Bergen 20.11.1836.

 

 

     ##### (budde 1801 hjå broren Wilken i Sandviksveien i Sandviken som ugift handarbeidar – lagnad?)

 

 

c. Hans Peter Knudsen, f. i Bergen 26.10.1763, d. i Bergen 25.7.1765.

d. Hans Peter Knudsen, f. i Bergen 7.7.1766, d. i Bergen

 

 

     ##### (døydde før 1798 – ikkje funnen konfirmert!!)

 

 

e. Andreas Knudsen, f. i Bergen 18.1.1771, vart gravlagd i Bergen 25.6.1771.

f. Anne Martine Knudsen, f. i Bergen 13.1.1773, vart gravlagd i Bergen 3.8.1779.

g. Anna Kirstine Knudsen, f. i Bergen 1.10.1776,

 

 

     ##### (budde 1801 hjå broren Wilken i Sandviksveien i Sandviken som ugift handarbeidar – lagnad? – kan det vera ho den Anna Kirstine Knudsdotter som 13.6.1813 gifte seg i Krosskyrkja med Ole Ingebrigtson Øyjorden?)

 

 

 

 6. Nils Hansson (Næs/Hjermann), døypt im Luster 25.3.1740,

Nils Hansson Hjermann gifte seg i Luster 25.4.1769 med Engel Christophersdotter Nibe frå Svanø i Kinn.  Ho var dotter av handelsmann og gardbrukar Christopher Olson Nibe på Svano, opphavleg frå

 

 

##### (opphavet hans?)

 

 

og kona Wibecke Christine Ludvigsdotter Martens frå Bergen og vart døypt i Kinn 14.10.1736.  Nils og Engel flytte straks til Bergen og busette seg i Sandviksveien i Sandviken der Nils livnærte seg som

 

 

##### (yrket hans?)

 

 

Nils Hjermann vart gravlagd frå Sandviken alt 4.12.1780, medan Engel vart gravlagd frå dei sjøfarandes fattighus i Bergen 5.3.1802.  Nils log Engel fekk ein son i lag:

 

 

##### (kan det ha vore fleire? – i so fall var dei avlidne før 1798 utan etterkomarar!)

 

 

a. Hans Nilsson Hjermann, f. i Bergen 23.6.1778,

 

 

     ##### (levde i 1798 – lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg ville setja svært stor pris på eventuelle detaljar som måtte kunne finnast om desse huslydane og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for ein viktig dato!  Eg har oppdatert manuskriptet i innlegg #1 tilsvarande!

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ottar for eit svært interessant innlegg!

 

Eg har saumfare skiftet etter Nils Hansson Hjermann frå 1780 i von om at eg kunne finna opplysningar som fortel kva YRKE Nils hadde, men lukkast ikkje med det.

 

Elles stadfester jo skiftet at Nils og Engel ikkje hadde fleire born enn den eine sonen...

 

Men er det «vår» Hans som døydde i Bergen i 1837?  Eg ser det vart halde skifte etter mannen i 1838, so eg har sendt eit spørsmål i Arkivforum for å sjekka dette...

 

Elles ser eg ingen opplagde «kandidatar» til Hans Nilsson korkje i 1801, 1804  eller 1815.  I 1801 er det to Hans Nilsson på 26 år, som båe bur i Krosskyrkjesokni; den eine er tenestedreng, medan hin er ein gift fiskar.  I 1804 har me denne «sjømannsbøkkaren» frå Stavanger, som òg bur i Krosskyrkjesokni:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=berg1804&gardpostnr=4427&merk=4427#ovre

 

I 1815 har me to Hans Nilsson som bur i Krosskyrkjesokni, men alderen er 16-31 år for båe, og då vert dei litt i yngste laget...

 

Ikkje so heilt enkelt dette, men eg takkar igjen for framifrå bistand!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jon Sværen

No er du innom etterkommare etter Hanseaten, Lars.

For svigermor til Nils Hansson som giftar seg i 1769 i Lyster: Wibecke Kirstina Martens f. 1699 er ein Hanseat, iflg Hanseater.no.    

Kjelde:  Person ID I11518 

Hanseater.  

Ein kan også lesa meir om Wibecke Ludvigsdtr på s. 280 / 316 i ei bok som kom ut i 1932, og som ein vil finna på nb.no:

Bergensere på Grønland. Søk på Nibe.http://www.nb.no/nbsok/nb/2d65eff74bc1363cb3c0db3d130bb4df?index=3#315 

Wibecke Ludvigsdtr (1699 - 1742) giftar fyrst m/ Skippar Erik Larsen 6.4.1722 i Nykirken.  Erik Larsen døyr anntagelig i 1729, og ekkja giftar seg då med

Christopher Olson Nibe, gårdbrukar, landhandler og gjestgiver på garden Hellevik, i dåv Svanø sogn. 

3 søner og 2 døttre f. 1731-39.  Ei av desse dtr er Engel som "forvillar" seg inn i Lyster og blir gift der i 1769.

__________________________________________________________

Dette er ikkje noko om ætterkomare, Lars !

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Jon for eit interessant innlegg om denne hanseatar-ætti!

 

Eg visste ikkje nøyaktig kvar i Kinn Christopher Nibe budde, men non veit eg det: på Hellevik.

 

Eg får ikkje opna denne boki herifrå Tyskland, men kanskje kan du, Jon, fortelja meg om det står noko om kvar Christopher Olson Nibe kom ifrå?  Var ogso han bergensar??

 

Eg takkar igjen for framifrå bistand med å kartleggja denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Bryn

Her er siden som Jon Sværen viste til:

ErikLarsen.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut og Ivar for nye interessante innlegg.

 

Diverre ser eg ingen supplerande opplysningar om opphavet til Christopher Olson Nibe, so då er me like langt...

 

Det finst diverre ikkje noko skifte etter korkje Hans Nilsson Heggernes i 1837 eller Wilken Knudsen Gjermann i 1818, men eg har sett litt meir på yngste dotteri til Elen Hansdotter og Knut Pedersen i Sandviken, Anna Kirstine, og eg har finne opplysningar som heilt klart syner at det verkeleg var ho som i 1813 gifte seg med Ole Ingebrigtson Øyjorden:

 

Her er gravferdi hennar i Sandviken i 1829, dødsdato 15.2.: https://media.digitalarkivet.no/view/8684/567

 

Ikkje berre er alderen temmeleg nøyaktig, men ho budde i same huset i Sandviken (Sandv. 1. rode nr. 19) som broren Wilken og ho sjølv hadde butt i mange år før!

 

Og då finn me òg dødsfallet til mann hennar, Ole Ingebrigtson Øjorden på arbeidsanstalten i 1842: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=1301begr&gardpostnr=21131&merk=21131#ovre

 

Men kven kan han ha vore?  Om fødselsåret stemmer med kring 1776, ser eg i grunnen berre eitt alternativ i Hordaland med Bergen i 1801:  ein (husmanns?)son frå Sørfonden på Stord: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058372001809

 

Men Øyjorden assosierar eg elles med eit område lengst ute i Sandviken der Handelshøgskulen i dag ligg!?

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript til erstatning for manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye interessante opplysningar er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #16 nedanfor

 

Kanskje greier nokon å identifisera Knut Pedersen, fødd kring 1721?  Namnet på eldste dotteri Synneva Sophie KAN antyda Synneva, sidan mor hennar Elen Hansdotter heitte Anna Sophie!?

 

Eg takkar på ny for framifrå bistand med å kartleggja denne greini av Hjermanns-ætti og vonar på fleire «gullkanta» opplysningar...

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Bryn

I "Haram bygdebok" bd. 1 fra 1947 står det om en tingsak i Vatne fra 1705 der "tollvisitøren Ole Nibe" ble budsendt. Han er vel trolig identisk med "tollbetjenten Ole Pedersen Nibe" som er nevnt i boka "Brunholmen og Molja", utgitt av Sunnmøre Museum 1987. Om ham står det under omtalen av Willum Henriksen Wessel (borgerskap i Bergen 1669, død 1702): "I 1704 ser tillbetjenten Ole Pedersen Nibe, seinare kremmar på Vattøya, ut til å ha budd på Brunholmen, men utan å drive handel."

 

I Herøyboka fra 1972 dukker denne Ole Nibe også opp, Han er involvert i en tingsak fra 1712. Da er han omtalt som "Ola Nibe på Flåvær" og et annet sted som "Ola Pederson Nibe, som i desse tider budde på Flåvær". Dette var i 1716-1717.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for spennande opplysningar frå Sunnmøre.  Det høyrest jo ut som om Christopher Olson Nibe har vore ein son av denne Ole Pederson Nibe, men er det mogeleg å prova det?  Og kvar skal me seia at denne huslyden hadde siste bustaden deira, Flåvær i Herøy eller Vattøya i Ulstein?

 

Eg har kommentert saki i manuskriptet i innlegg #10 ovanfor...

 

Eg takkar nok ein gong for framifrå bistand med denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Bryn

Når man googler "Ole Pedersen Nibe", finner man flere brikker til puslespillet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for siste kommentar!

 

Eg har freista googla «Ole Pedersen Nibe», men får ikkje opp noko som helst av interesse.  Kanskje heng det i hop med at google her er «peila inn» mot Tyskland og «tyske behov»...?

 

Har du greidd å finna noko som syner den endelege bustaden til denne huslyden eller ei stadfesting av at Christopher var son til Ole Pederson Nibe?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Bryn

Jeg hadde ikke tid til å se på detaljene eller legge inn lenker i formiddag, men nå ser jeg at en av lenkene fører til skiftet etter Ole Pedersen Nibe.

Av skiftet framgår bl.a. flg:

  1. Skifteforretningen ble holdt på Vattøen i Ulstein 3. mars 1742 "for at Slutte og til Endebringe Skifftet effter Sal. Afgangne Ole Pedersen Nibe som fra Nest afvigte 28 Juny har henstaaet".
  2. Enken Engel Clausdatter Fentzen var til stede
  3. Tidlig i skiftet gjengis et brev fra Christopher Nibe datert Hellevigen 6. nov. 1741 hvorav det framgår at han var sønn av arvelateren.

Så da er i alle fall det avklart. Om det er behov for mer informasjon om Ole Pedersen Nibe, så går det kanskje an å lese noe ut av disse nettsidene:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for avklarande svar med omsyn til opphavet til Christopher Olson Nibe.

 

Sjølv har eg søkt litt meir etter opphavet til Ole Ingebrigtson Øyjorden, og endeleg fann eg foreldri hans som kommunikantar i Krosskyrkja to gongar i 1790:

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/321/pn00000000127994

 

og

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/321/pn00000000127994

 

og her er dåpen til Ole i Krosskyrkja 28.4.1784: https://media.digitalarkivet.no/view/8675/216

 

Kan henda budde dei på Øyjorden i Sandviken?  Uansett, den delen av problemet er løyst!!

 

Då legg eg her inn ein oppdatert versjon av manuskriptet til erstatning for manuskriptet i innlegg #10 ovanfor:

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

     2. Elen Hansdotter (Næs/Hjermann), f. i Luster kring 1728,

Elen Hansdotter gifte seg

 

##### (dato og stad for vigsli hennar? – kring 1757?)

 

med Knut Pederson frå

 

##### (opphavet hans?)

 

i Bergen kjend som Knut Pedersen.  Han var son av

 

##### (foreldri hans?)

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – kring 1721!?)

 

Knut og Elen busette seg i Sandviken i Bergen der Knut livnærte seg som fiskar.  Han vart gravlagd frå Sandviken 21.2.1777, medan Elen vart gravlagd same staden 29.8.1783.  Me kjenner til sju born etter dei:

 

##### (kan ha vore fleire, men dei var i so fall avlidne før 1798!)

 

a. Wilken Hjermann Knudsen, kjend som Wilken Knudsen Gjermann, f.

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans? – kring 1758!? – bustad Sandv. 1-19)

 

     d. som matros i Bergen 28.1.1818.  Wilken var matros og fløtmann og budde i Sandviken i Bergen levetidi ut.  Han var ugift.

b. Synneva Sophie Knudsen, f. i Bergen 5.10.1760, d. som ugift almisselem i Bergen 20.11.1836.

 

     ##### (budde 1801 hjå broren Wilken i Sandviksveien i Sandviken som ugift handarbeidar – lagnad?)

 

c. Hans Peter Knudsen, f. i Bergen 26.10.1763, d. i Bergen 25.7.1765.

d. Hans Peter Knudsen, f. i Bergen 7.7.1766, d. i Bergen

 

     ##### (døydde før 1798 – ikkje funnen konfirmert!!)

 

e. Andreas Knudsen, f. i Bergen 18.1.1771, vart gravlagd i Bergen 25.6.1771.

f. Anne Martine Knudsen, f. i Bergen 13.1.1773, vart gravlagd i Bergen 3.8.1779.

g. Anna Kirstine Knudsen, f. i Bergen 1.10.1776, d. i Bergen som dikselsmannskone 15.2.1829.  Anna Kirstine gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 13.6.1813 med Ole Ingebrigtson Øyjorden frå Bergen, kjend som Ole Ingebrigtsen.  Han var f. i Bergen 23.4.1784 og d. som almisselem på arbeidsanstalten i Bergen 30.1.1842.  Ole var dikselmann, og han og Anna Kirstine budde i Sandviken i Bergen. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – ingen?)

 

 6. Nils Hansson (Næs/Hjermann), døypt i Luster 25.3.1740,

Nils Hansson Hjermann gifte seg i Luster 25.4.1769 med Engel Christophersdotter Nibe frå Hellevik i Svanø, Kinn.  Ho var dotter av handelsmann, gastgjevar og gardbrukar Christopher Olson Nibe på Hellevik, opphavleg frå Vattøya i Ulstein, og kona Wibecke Christine Ludvigsdotter Martens frå Bergen og vart døypt i Kinn 14.10.1736.  Nils og Engel flytte straks til Bergen og busette seg i Sandviksveien i Sandviken der Nils livnærte seg som

 

##### (yrket hans?)

 

Nils Hjermann vart gravlagd frå Sandviken alt 4.12.1780, medan Engel vart gravlagd frå dei sjøfarandes fattighus i Bergen 5.3.1802.  Nils og Engel fekk ein son i lag:

a. Hans Nilsson Hjermann, f. i Bergen 23.6.1778,

 

     ##### (levde i 1798 – lagnaden hans? – ?kan henda d. på sjukehuset i Bergen 10.4.1837 som Hans Nilsson Heggernes?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~

 

Og då vil eg endå ein gong få takka for framifrå bistand til å kartleggja denne huslyden!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Etter at Ivar Moe i eit anna tema er komen inn på skiftet etter Anna Sophie Pedersdotter (Hjermann) halde på Joranger i Hafslo i 1798 med påfølgjande etterlysningar etter ervingar i Bergen, vil eg gjerne nytta høvet til å henta fram att dette emnet «frå gløymsli».

 

image.png.86cc960edbd81af70c0379fd4f1287c4.png

 

Eg har diverre ingen nye element å komma med, men kanskje er det komme nye lesarar som har synspunkt på innhaldet slik det er referert i innlegg #16 over?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe
På 15.3.2017 den 23.25, Lars E. Øyane skrev:

f. Anne Martine Knudsen, f. i Bergen 13.1.1773, vart gravlagd i Bergen 3.8.1779.

Kan de ha fått ei  datter i 1779 som ble oppkalt etter Anne Martine som døde samme år ?

 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390018089

 

Mulig det er samme Ane Martine som her får barn med Skomagermester Søren

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009211848

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009210126

 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009211848

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Ivar for eit nytt utfordrande innlegg!

 

Det er mykje truleg at det er den same Anne Martine Knutsdotter som du har finne i FT1801 og som sidan er gift med Søren Samuelson og får sonen Knut Johan i 1810.  MEN, eg trur ikkje ho høyrer til den ætti som eg etterlyser...

 

* Elen Hansdotter fekk fleire born i ganske so «avansert» alder, men ville ha vore over 50 år gamal då denne dotteri var fødd...

 

* Knut Pedersen, fiskaren som var gift med Elen, døydde i 1777...

 

* Dessutan, Anne Martine skulle, om ho hadde eksistert, ha vore nemnd i skiftet frå 1798, og det er ho ikkje...

 

Personleg trur eg ikkje det er so svært mykje å leggja til når det gjeld borni etter Elen Hansdotter og Knut Pedersen.  Derimot er det framleis ei kjempeutfordring å identifisera opphavet til denne Knut!?  Me har heller aldri greidd å finna vigsli til Elen og Knut, og heller ikkje dåpen til sonen Wilken!

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å komplettera denne biografien!

Edited by Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
odd tømmerås

Dette skriver jeg kun for å forvirre deg Lars

 

Tulle bare , men du vil finne både

 

Martens og det andre etternavnet som jeg nettopp glemte , i Trondenes.

 

Dette er vel noe nyere enn du er ute etter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Odd for dei siste innleggi om Martens og Nibe!

 

Nei, forvirrar meg gjer du ikkje, men dei personane som du syner til som budde i Trondenes, ligg utanfor den krinsen av slekt som eg tek med i manuskriptet mitt, so eg let dei liggja.

 

For ordens skyld vil eg gjerne få leggja fram eit oppdatert manuskript for denne huslyden og tek ogso med foreldrei og søskeni til Elen og Nils:

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Hans Petterson Næs, frå Marifjøra i Hafslo, var f. i Hafslo kring 1702 og vart gravlagd frå Ongelsneset 21.8.1750.  Hans gifte seg kring 1725 med Anna Sophie Pedersdotter Hjermann frå Stødnum i Lærdal, dotter av landhandlar og gjestgjevar Peder Nilsson Hjermann på Stødnum (1640-1709), delvis oppvaksen på Flahammar.  Anna Sophie var f. i Lærdal kring 1705 og vart gravlagd frå Joranger i Hafslo 4.2.1798.  Me veit ikkje kvar Hans og Anna Sophie budde første åri dei var gifte, men kring 1740 var dei komne til Nes, og då Tollef Henrikson var avliden i 1744, fekk dei slå seg ned som plassfolk her på Ongelsneset 2.  Hans fall ifrå alt i 1750, og same året fekk ein av svigersønene ta over plassen.  Anna Sophie Hjermann gifte seg som enkje att med gardbrukar Adam Tøgerson Nitter på Rønnei (1728-1785) og flytte dit (s.d.).­  I ekteskapet med Hans Petterson fekk ho seks born:

 1. Metta Hansdotter (1726-1801), vart gift med husmann Anders Knutson på Lovelund under Loven (1724-1784).

 2. Elen Hansdotter, f. kring 1728,

Elen Hansdotter gifte seg

 

##### (dato og stad for vigsli hennar? – kring 1757?)

 

med Knut Pederson frå

 

##### (opphavet hans?)

 

i Bergen kjend som Knut Pedersen.  Han var son av

 

##### (foreldri hans?)

 

##### (dato og stad for fødsli/dåpen hans? – kring 1721!?)

 

Knut og Elen busette seg i Sandviken i Bergen der Knut livnærte seg som fiskar.  Han vart gravlagd frå Sandviken 21.2.1777, medan Elen vart gravlagd same staden 29.8.1783.  Dei fekk sju born i lag:

 

##### (kan ha vore fleire, men dei var i so fall avlidne før 1798!)

 

a. Wilken Hjermann Knudsen, kjend som Wilken Knudsen Gjermann, f.

 

     ##### (dato og stad for fødsli hans? – kring 1758!? – bustad Sandv. 1-19)

 

     d. som matros i Bergen 28.1.1818.  Wilken var matros og fløtmann og budde i Sandviken i Bergen levetidi ut.  Han var ugift.

b. Synneva Sophie Knudsen, f. i Bergen 5.10.1760, d. som almisselem i Bergen 20.11.1836.  Synneva var handarbeidar og budde hjå broren Wilken i Sandviken i Bergen, ugift.

c. Hans Peter Knudsen, f. i Bergen 26.10.1763, d. i Bergen 25.7.1765.

d. Hans Peter Knudsen, f. i Bergen 7.7.1766, d. i Bergen

 

     ##### (døydde før 1798 – ikkje funnen konfirmert!!)

 

e. Andreas Knudsen, f. i Bergen 18.1.1771, vart gravlagd i Bergen 25.6.1771.

f. Anne Martine Knudsen, f. i Bergen 13.1.1773, vart gravlagd i Bergen 3.8.1779.

g. Anna Kirstine Knudsen, f. i Bergen 1.10.1776, d. i Bergen som dikselsmannskone 15.2.1829.  Anna Kirstine gifte seg i Krosskyrkja i Bergen 13.6.1813 med Ole Ingebrigtson Øyjorden frå Bergen, kjend som Ole Ingebrigtsen.  Han var f. i Bergen 23.4.1784 og d. som almisselem på arbeidsanstalten i Bergen 30.1.1842.  Ole var dikselmann, og han og Anna Kirstine budde i Sandviken i Bergen.  Dei var barnlause.

 3. Peder Hansson (1730-1740).

 4. Anna Hansdotter (1734-før 1798), barnlaus, d. truleg i ung alder.

 5. Hans Hansson (1737-1805), vart gardbrukar på Joranger nedre i Hafslo.

 6. Nils Hansson, døypt 25.3.1740,

Nils Hansson Hjermann gifte seg i Luster 25.4.1769 med Engel Christophersdotter Nibe frå Hellevik i Svanø, Kinn.  Ho var dotter av handelsmann, gastgjevar og gardbrukar Christopher Olson Nibe på Hellevik, opphavleg frå Vattøya i Ulstein, og kona Wibecke Christine Ludvigsdotter Martens frå Bergen og vart døypt i Kinn 14.10.1736.  Nils og Engel flytte straks til Bergen og busette seg i Sandviksveien i Sandviken der Nils livnærte seg som

 

##### (yrket hans?)

 

Nils Hjermann vart gravlagd frå Sandviken alt 4.12.1780, medan Engel vart gravlagd frå dei sjøfarandes fattighus i Bergen 5.3.1802.  Nils og Engel fekk ein son i lag:

a. Hans Nilsson Hjermann, f. i Bergen 23.6.1778,

 

     ##### (levde i 1798 – lagnaden hans? – ?kan henda d. på sjukehuset i Bergen 10.4.1837 som Hans Nilsson Heggernes?)

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Me sit pr. i dag att med følgjande «hovudutfordringar»:

 

** Dato og stad for vigsli til Elen Hansdotter og Knut Pedersen kring 1757 - eller noko før?

 

** Opphavet til fiskar Knut Pedersen med fødsel/dåp og foreldre?

 

** Dato og stad for fødsli/dåpen til sonen Wilken Hjermann kring 1758?

 

** Dødsfallet til Hans Peter Knudsen før 1798?

 

** Yrket til Nils Hansson Hjermann i Bergen?

 

** Lagnaden til Hans Nilsson (Hjermann) førr 1778 - levde 1798 i Bergen?

 

Men er det mogeleg å komma noko vidare med nokon av desse?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i samband med freistnadane på å komplettera denne biografien!

Share this post


Link to post
Share on other sites
odd tømmerås

Mikal eller Mikael Martens i Harstad er eller var leder i Harstad for DIS eller Slektshistorisk Forening.

 

Jeg tenkte at kanskje han hadde mer om Martens-siden

 

hilsen Odd

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.