Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Ole Ingebrigtson (1817-1905) og kona Johanna Rasmusdotter (1819-1908) - frå Luster til Svolvær kring 1853 - huslyden deira - inkl. to born som berre forsvinn!!

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette er ei gamal utfordring som eg har hatt liggjande sidan 1980-talet, men som eg no har oppgradert med tilgjengeleg materiale, i første rekke FT1900 og FT1910.  Likevel står eg fast på ein del detaljar.  Då sonen Anders døydde i Bergen i 1907, levde mori og tre søsken att etter han, alle i Svolvær, men kvar hadde då dei andre to søskeni gjort av seg?

 

Eg attgjev frå manuskriptet mitt:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ole Ingebrigtson Svolvær, son av ovannemnde kårmann her på plassen, Ingebrigt Larsson, men opphavleg frå Hengesteg (bnr. 1) (s.d.), var f. 3.7.1817 og gifte seg 21.3.1845 med Johanna Rasmusdotter frå Haugen under Leirmo, f. 17.3.1819.  Ole og Johanna overtok Ingebrigtplassen frå kring 1846 og vart buande her til kring 1853.

Ole Ingebrigtson var skreddar, og kring 1853 flytte han og Johanna til Vågan i Nordland der dei busette seg som strandsitjarar på Holmen i Svolvær.  Ole d. i Svolvær 12.9.1905, medan Johanna d. same staden 19.4.1908.  Me kjenner til seks born etter dei:

 

##### (fleire i Nordland? – i 1907 levde berre mori og tre søsken att etter sonen Anders – alle i Svolvær!)

 

a. Ingebrigt Olsen, f. i Luster 15.6.1846, d. i Bergen 6.4.1907.  Ingebrigt flytte til Vågan med foreldri i 1850‑åri, men fór sidan til Bergen der han 19.8.1883 gifte seg med Ingeborg Samsonsdotter frå Rommeltveit øvre på Stord, f. på Stord 6.8.1848.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1907!)

 

     Ingebrigt Olsen var lausarbeidar i Bergen, og parfolket budde først i Strandgaten, men flytte sidan til Brynjulfsensgate i Bergen.  Dei var barnlause.

 

     ##### (sjekka? – ingen born levde att etter Ingebrigt i 1907!)

 

b. Anders Olsen, f. i Luster 25.5.1848, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1910!)

 

     Anders flytte likeins i 1850-åri med foreldri til Vågan der han 16.6.1881 gifte seg med Edvarda Alida Knutsdotter Knutzen, f. i Kristiansund 31.3.1860.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)

 

     ##### (yrke og bustad? – 1881: sjølveigar Svolvær – 19oo: fiskar Holmen i Svolvær – 1910: fiskar Storøyholmen i Vågan – lagnad?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Johanna, f. Vågan 1882 – n. 1900

            * Charlotte, f. Vågan 1884 – n. 1900

            * Marie, f. Vågan 1887 – n. 1900

            * Anna, f. Vågan 1889 – n. 1900

            * Adolf, f. Vågan 29.11.1891 – n. 1900/1910

            * Karl, f. Vågan 29.3.1894 – n. 1900/1910

            * Hans, f. Vågan 9.10.1897 – n. 1900/1910

            * Trygve. f. Vågan 31.5.1902 –n. 1910)

 

c. Elisabeth Olsen, f. i Luster 1.3.1851, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Elisabeth flytte òg i 1850-åri med foreldri til Vågan der ho 5.10.1876 gifte seg med Peter Peterson Gärtner, f. i Vågan 19.10.1851.  Han d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     ##### (yrke og bustad? – 1900: fløtmann Lilleøen, Svolvær – 1910: fløtmann Svolvær – lagnad?)

 

     Dei fekk fem born i lag.

 

     ##### (born inkl.:

            * Ludvik, f. Vågan 1877 – n. 1900

            * Laurits, f. Vågfan 1882 – n. 1900

            * Katrina, f. Vågan 24.6.1888 – n. 1900 (f. 1885)/1910

            * Johan, f. Vågan 10.12.1890 – n. 1900 (f. 1885)/1910

            * Inga, f. Vågan 1890 – n. 1900)

 

d. Anna Marie Olsen, f. i Vågan 11.11.1855, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     Anna Marie gifte seg i Vågan 15.10.1879 med Ingebrigt Larsson, f. i Merker 26.7.1847.  Han d.

 

     #### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     ##### (1879 handelsbetjent i Svolvær – finn ikkje 1910! – lagnaden deira?)

 

e. Hans Zacharias Olsen, f. i Vågan 17.6.1859, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Hans gifte seg i Vågan 9.6.1887 med Marit Knutsdotter frå Langset i Nesset, f. i Nesset 17.8.1866.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

 

     ##### (småbrukarar i Svolvær? – finn ikkje 1910! – lagnaden deira?)

 

f. Carl Johan, kjend som Karl Olsen, f. i Vågan 30.3.1862, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1910!)

 

     Karl gifte seg

 

     ##### (dato og stad for vigsli hans? – e. 1900!)

 

     med Marie

 

     ##### (opphav etc.?)

 

     f. i Horten 11.11.1863.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)

 

     ##### (yrke og bustad? – 1900: fiskar – ho steller huset for «de gamle» - 1910: fiskar og løsarbeidar Svolvær – lagnad?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Einar, f. Vågan 9.3.1900)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg ville setja stor pris på tilleggsopplysningar om denne huslyden og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

http://www.svolvaer-historielag.com/nytid12oyene.htm

 

Kanskje så mye nytt her, men legger likevel lenken inn og sakser dette:

 

STORØYHOLMEN
På Storøyholmen var det Ole Ingebrigtsen som først slo seg ned. Han var fra Sogn, og gikk under navn av Ole Sogning. Han kom nordover før 1854 først til Leirosen.

Folketelling 1865 Lerosen: 
Ole Ingebrigtsen g Husfader Husmand uden Jord Skrædder 49 Lysters prgj - Johanna Rasmusdatter g Hustru 48 Lysters prgj - Anders Olsen ug Søn 18 Lysters prgj - Elisabeth Olsdatter ug Datter 15 Lysters prgj - Anne Marie Olsdatter ug Datter 11 - Hans Sacarias Olsen ug Søn 7 - Carl Johan Olsen ug Søn 4

Ole Ingebrigtsen flyttet etter 1865 til Storøyholmen. Han var forresten skredder, men drev det i underordnet målestokk. Ved folketelling 1875 er familien flyttet til Storøyholmen.

"Folketellingen viser:
Ole Ingebrigtsen g Strandsidder Fisker Huseier 1818 Lyster - Johanna Rasmusdatter g Hustru 1819 - Anders Olsen ug Søn 1848 Lyster - Hans Olsen ug Søn 1859 - Carl (Johan) Olsen ug søn 1862 - Elisabeth Olsdatter ug Datter 1851 Lyster - Dyr: 2 Får 5 Gjeder 1 Svin Poteter 1/2

Sønnene drev også fiske. Datteren Elisabet var gift med Petter Gärtner, og døde 92 år gammel. Den andre Anne Marie, var gift med Ingebrigt Larsen som var handelsbetjent hos Lars Berg på Svinøya.

Sønnen Anders, som er stamfar til familien Andersen på holmen satte livet til på sjøen i nokså høy alder. Anders hadde 4 sønner og 4 døtre. Av disse hans 8 barn reiste 7 til Amerika. Ole Ingebrigtsen døde 92 år gammel, hans kone 86 år gammel. Edel Østensen på Odden forteller fra sin barndom at Storøyholmen da var omflødd, så skoleungene fra Holmen måtte ofte vente på fjæra hjemme hos hennes far Edvard Olsen, (også en sønn av Ole Andersen i Ørnvika).

Folketelling 1900 Storøyholmen viser to husholdninger:
Ole Ingebrigtsen g Strandsidder fhv. Fisker 1818 Sogn Nordre Bergenhus - Johanna Ingebrigtsen g Hustru 1818 Sogn Nordre Bergenhus - Karl Johan Olsen ug Fisker 1862 Vågan - Marie Nilsen ug Hushjelp 1863 Horten - Einar Karlsen ug Søn af Karl Olsen - Anders Olsen g Fisker og Strandsidder 1848 Sogn NB (Søn av Ole Ingebrigtsen) - Edvarda Olsen Hustru 1860 Kristiansund - Johanna Andersen ug Datter 1882 Vågan - Charlotte Andersen ug Arb.Angelfabr. 1884 Vågan - Marie Andersen ug Datter 1887 Vågan - Anna Andersen ug Datter 1889 Vågan - Adolf Andersen ug Søn 1891 Vågan - Karl Andersen ug Søn 1894 Vågan - Hans Andersen ug Søn 1897 Vågan

Moloen ut til Holmen ble bekostet av døtrene til Anders etter at de var utvandret til USA, og er således av nyere dato. Huset på Storøyholmen ble revet og området mellom holmen og land planert for ca. 15 år siden. Samme familie hadde da bodd på Andersen-holmen i godt over hundre år.". 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

c. Elisabeth Olsen, f. i Luster 1.3.1851, d.

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)

"Datteren Elisabet var gift med Petter Gärtner, og døde 92 år gammel.". 

https://www.geni.com/people/Elisabeth-Gärtner/6000000006828930656 - død 04.09.1942 

     Elisabeth flytte òg i 1850-åri med foreldri til Vågan der ho 5.10.1876 gifte seg med Peter Peterson Gärtner, f. i Vågan 19.10.1851.  Han d

    ##### (dato og stad for dødsfallet hans?)

Nr. 14

Nordland fylke, Vågan i Vågan, Ministerialbok nr. 874A07 (1907-1915), Døde og begravede 1912, Side 302
Permanent bilde-ID: kb20050317021241
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050317021241
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050317021241.jpg

     ##### (yrke og bustad? – 1900: fløtmann Lilleøen, Svolvær – 1910: fløtmann Svolvær – lagnad?)

     Dei fekk fem born i lag.

 

http://www.svolvaer-historielag.com/ghus.htm

 

Petter Gärtners hus

Huset ligger på skrå over gaten fra Otto Ekrem, 
ble bygget i 1877 av Petter Gärtner. 

Han var fløttman, men drev og fiske. 

Huset er eksteriørmessig uendret, og eies av Hugo 
Olsen fra Hadsel, hvis kone er født Gärtner. 
att07gartnerhus.jpg

Folketelling 1900: 
Peter Gärtner g Fløtmand 1851 Vågan 
Elisabet Gärtner g Hans kone 1851 Luster (datter av Ole Ingebrigtsen på Storøyholmen) 
Ludvik Gärtner ug Fisker & Dagarb. 1877 Vågan 
Laurits Gärtner ug arb. Angelfabr 1882 Vågan 
Katrine Gärtner ug Arb.Tøndefabr 1885 Vågan 
Johan Gärtner ug Søn 1885 Vågan 
Inga Gärtner ug Arb.Angelfabr. 1890
 

 

Må sjekkes!

Ludvig: https://www.geni.com/people/Ludvig-Gärtner/6000000006910073972

Laurits: https://www.geni.com/people/Laurits-Gärtner/6000000006910817489

Katrine Arnfine Amilie: https://www.geni.com/people/Katrine-Gärtner/6000000006910619396

Johan Valdemar: https://www.geni.com/people/Johan-Gärtner/6000000006910379754

Inga: https://www.geni.com/people/Inga-Gärtner/6000000006910330927

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

f. Carl Johan, kjend som Karl Olsen, f. i Vågan 30.3.1862, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1910!)

 

     Karl gifte se

     ##### (dato og stad for vigsli hans? – e. 1900!)

 

Nr. 32:

Nordland fylke, Vågan i Vågan, Ministerialbok nr. 874A06 (1899-1907), Viede 1901, Side 204
Permanent bilde-ID: kb20050317020877
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050317020877
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050317020877.jpg
 

Ved vielsen står det Marie Olufine Andersen, og det står et 2-tall på Marie. Lengst ut til høyre nevnes det en Mellem Jarlsberg skifterett 27/4-01. 

     med Marie

     ##### (opphav etc.?)

Marie Olufine i f.t. 1865 for Horten: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038103000412

Marie Olufine Reine i f.t. 1875 for Horten: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052135005946

Marie Reine i f.t. 1885 for Horten: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053268001035

 

Marie Olufine Reine - gift første gang 29.01.1887 i Paulus menighet i Kristiania med Haakon Albert Nilsen:

Oslo fylke, Paulus i Oslo, Ministerialbok nr. 4 (1879-1891), Viede 1887, Side 245
Permanent bilde-ID: kb20060922020425
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060922020425
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060922020425.jpg

     f. i Horten 11.11.1863.  

 

Nr. 87

Vestfold fylke, Horten i Horten, Ministerialbok nr. 1 (1855-1871), Fødte og døpte 1864, Side 63
Permanent bilde-ID: kb20060914030186
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060914030186
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060914030186.jpg
 

Ho d.

##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)

 

     ##### (yrke og bustad? – 1900: fiskar – ho steller huset for «de gamle» - 1910: fiskar og løsarbeidar Svolvær – lagnad?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

 

            * Einar, f. Vågan 9.3.1900)

 

Nr. 7 - Einar Johan Olsen, sønn av fisker Karl Johan Olsen og pike Marie Olufine Nilsen:

Nordland fylke, Vågan i Vågan, Ministerialbok nr. 874A07 (1907-1915), Konfirmerte 1915, Side 205
Permanent bilde-ID: kb20050317021166
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050317021166
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050317021166.jpg
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7R6-LHM

 

Name:    Trygve Nilsen 
Birth Date:    24 May 1887
Christening Date:    24 Jul 1887
Christening Place:    Horten, Vestfold, Norway   
Mother's Name:    Marie Rejne

 

Vestfold fylke, Horten i Horten, Ministerialbok nr. 3 (1878-1887), Fødte og døpte 1887, Side 107
Permanent bilde-ID: kb20060516050381
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060516050381
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060516050381.jpg
 

-----------------------------------------------------------------

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWP3-V38

 

Name:    Haakan Albert Nilsen
Gender:    Male
Event Date:    01 Oct 1891
Event Place:    Horten, Vestfold, Norway

 

Nr. 40

Vestfold fylke, Horten i Horten, Ministerialbok nr. 4 (1888-1895), Døde og begravede 1891, Side 278
Permanent bilde-ID: kb20060516060259
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20060516060259
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060516060259.jpg
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

b. Anders Olsen, f. i Luster 25.5.1848, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – e. 1910!)

"Sønnen Anders, som er stamfar til familien Andersen på holmen satte livet til på sjøen i nokså høy alder. Anders hadde 4 sønner og 4 døtre. Av disse hans 8 barn reiste 7 til Amerika.". 

 

     Anders flytte likeins i 1850-åri med foreldri til Vågan der han 16.6.1881 gifte seg med Edvarda Alida Knutsdotter Knutzen, f. i Kristiansund 31.3.1860.  Ho 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)

https://www.wikitree.com/wiki/Knudsdatter-143 - iflg denne nettside døde Edvarda Alida 08.11.1939 på Storøyholmen. 

 

     ##### (yrke og bustad? – 1881: sjølveigar Svolvær – 19oo: fiskar Holmen i Svolvær – 1910: fiskar Storøyholmen i Vågan – lagnad?)

https://www.wikitree.com/wiki/Olsen-2847

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Johanna, f. Vågan 1882 – n. 1900

Johanna Josefine: https://www.wikitree.com/wiki/Andersdatter-700

            * Charlotte, f. Vågan 1884 – n. 1900

Charlotte Oliva Andrea: https://www.wikitree.com/wiki/Andersdatter-701

            * Marie, f. Vågan 1887 – n. 1900

Marie Alida: https://www.wikitree.com/wiki/Andersdatter-702

            * Anna, f. Vågan 1889 – n. 1900

Anna Edvarda: https://www.wikitree.com/wiki/Andersdatter-703

            * Adolf, f. Vågan 29.11.1891 – n. 1900/1910

Adolf: https://www.wikitree.com/wiki/Andersen-2199

            * Karl, f. Vågan 29.3.1894 – n. 1900/1910

Karl Inghard: https://www.wikitree.com/wiki/Andersen-2200

            * Hans, f. Vågan 9.10.1897 – n. 1900/1910

Hans Cato Marius: https://www.wikitree.com/wiki/Andersen-2201

            * Trygve. f. Vågan 31.5.1902 –n. 1910)

Trygve Erling: https://www.wikitree.com/wiki/Andersen-2202

 

Svolvær fra gammel tid

Storøyholmen - 1.jpg

Storøyholmen - 2.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood

Folketellingen 1891, Tellingskrets 12 Svolvær (vest), husliste 46:

 

Hans Zacharias Olsen

Nordland fylke, Vågan i Lofoten og Vesterålen, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 3189
Permanent bilde-ID: ft11214091605504
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/ft11214091605504
Permanent bildelenke: URN:NBN:no-a1450-ft11214091605504.jpg 
 

Marit Olsen:

Nordland fylke, Vågan i Lofoten og Vesterålen, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 3190
Permanent bilde-ID: ft11214091605505
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/ft11214091605505
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214091605505.jpg
 

Inga Josefine, 1888, datter

Nordland fylke, Vågan i Lofoten og Vesterålen, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 3191
Permanent bilde-ID: ft11214091605506
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/ft11214091605506
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft11214091605506.jpg
 

Nordland fylke, Vågan i Vågan, Ministerialbok nr. 874A03 (1884-1890), Fødte og døpte 1888, Side 76
Permanent bilde-ID: kb20070216610080
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070216610080
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070216610080.jpg

 

Kan dette være Marit Olsen, enke i 1900 med datteren Inga og en sønn Reidar, f. 1891:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037540002255

 

Reidar Meier, 1891

Nordland fylke, Vågan i Vågan, Ministerialbok nr. 874A04 (1890-1899), Fødte og døpte 1891, Side 14
Permanent bilde-ID: kb20070109340520
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070109340520
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070109340520.jpg 

 


 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg er nok ein gong mektig imponert!  Hjarteleg takk til Grethe for mange spennande og nyttige innlegg om denne huslyden!

 

Mange av «hòli» er utfylte, og i tillegg har eg identifisert opphavet til Ingebrigt Larsson, han som gifte seg med Anna Marie.  Han var fødd på Kvernmo i Meråker!  Og eg fann dødsfallet til Hans Zacharias Olsen i Svolvær i 1897.  Men framleis står det att nokre utfordringar...

 

Her følgjer eit oppdatert manuskript til erstatning for manuskriptet i innlegg #1:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ole Ingebrigtson Svolvær, son av ovannemnde kårmann her på plassen, Ingebrigt Larsson, men opphavleg frå Hengesteg (bnr. 1) (s.d.), var f. 3.7.1817 og gifte seg 21.3.1845 med Johanna Rasmusdotter frå Haugen under Leirmo, f. 17.3.1819.  Ole og Johanna overtok Ingebrigtplassen frå kring 1846 og vart buande her til kring 1853.

Ole Ingebrigtson var skreddar, og kring 1853 flytte han og Johanna til Vågan i Nordland der Ole vart fiskar.  Etter nokre år på Lerosen busette Ole og Johanna seg som strandsitjarar på Storøyholmen ved Svolvær.  Ole d. i Svolvær 12.9.1905, medan Johanna d. same staden 19.4.1908.  Dei fekk seks born i lag:

a. Ingebrigt Olsen, f. i Luster 15.6.1846, d. i Bergen 6.4.1907.  Ingebrigt flytte til Vågan med foreldri i 1850‑åri, men fór sidan til Bergen der han 19.8.1883 gifte seg med Ingeborg Samsonsdotter frå Rommeltveit øvre på Stord, f. på Stord 6.8.1848.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1907!)

 

     Ingebrigt Olsen var sjømann og sidan lausarbeidar i Bergen, og parfolket budde først i Strandgaten, men flytte sidan til Brynjulfsensgate i Bergen.  Dei var barnlause.

 

     ##### (sjekka? – ingen born levde att etter Ingebrigt i 1907!)

 

b. Anders Olsen, f. i Luster 25.5.1848, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – satte livet til på sjøen i høy alder! – e. 1910!)

 

     Anders flytte likeins i 1850-åri med foreldri til Vågan der han 16.6.1881 gifte seg med Edvarda Alida Knutsdotter Hulvaag frå Kristiansund, f. i Kristiansund 31.3.1860.  Ho d. på Storøyholmen 8.11.1939. 

 

     ##### (sjekka dette dødsfallet?)

 

     Anders var fiskar, og han og Edvarda busette seg som strandsitjarar attmed foreldri hans på Storøyholmen ved Svolvær i Vågan.  Dei fekk åtte born i lag.

 

     ##### (sjekka talet på søner og døtrer? – biografi seier åtte born, sju av dei til Amerika!

            * Johanna Josefine, f. Vågan 20.8.1882 – n. 1900

            * Charlotte Oliva Andrea, f. Vågan 25.11.1884 – n. 1900

            * Marie Alida, f. Vågan 27.1.1887 – n. 1900

            * Anna Edvarda, f. Vågan 2.7.1889 – n. 1900

            * Adolf, f. Vågan 29.11.1891 – n. 1900/1910

            * Karl Inghard, f. Vågan 29.3.1894 – n. 1900/1910

            * Hans Cato Marius, f. Vågan 9.10.1897 – n. 1900/1910

            * Trygve Erling, f. Vågan 31.5.1902 – n. 1910)

 

c. Elisabeth Olsen, f. i Luster 1.3.1851, d.

 

     ##### (dødsstaden hennar? – sjekka dato? - «92 år gamal»)

 

     4.9.1942.  Elisabeth flytte òg i 1850-åri med foreldri til Vågan der ho 5.10.1876 gifte seg med Peter Peterson Gärtner frå Åviken i Vågan, f. i Vågan 19.10.1851.  Han d. som fløtmann i Svolvær 19.6.1912.  Peter var fiskar og fløtmann, og han og Elisabeth budde levetidi ut i Svolvær, Vågan.  Dei fekk sju born i lag.

 

     ##### (sjekka talet på born?

            * Peter Ludvig, f. Vågan 26.4.1877 – n. 1900

            * Paul Martin, f. Vågan 21.11.1878

            * Johanna Otelie, f. Vågan 1880

            * Inga, f. Vågan 23.6.1882 – n. 1900

            * Laurits, f. Vågan 30.6.1885 – n. 1900

            * Katrina Arnfine Amalie, f. Vågan 24.7.1888 – n. 1900/1910

            * Johan Valdemar, f. Vågan 10.12.1890 – n. 1900/1910)

 

d. Anna Marie Olsen, f. i Vågan 11.11.1855, d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – før 1907! – mann, kone og to born døydde alle unge av TB!)

 

     Anna Marie gifte seg i Vågan 15.10.1879 med Ingebrigt Larsson frå ein plass under Kvernmo i Meråker, Stjørdalen, f. i Stjørdalen 26.7.1847.  Han d.

 

     #### (dato og stad for dødsfallet hans?)

 

     Ingebrigt var handelsbetjent, og han og Anna Marie budde på Svinøya ved Svolvær.  Dei fekk to born i lag.

e. Hans Zacharias Olsen, f. i Vågan 17.6.1859, d. som fiskar i Svolvær 16.1.1897.  Hans gifte seg i Vågan 9.6.1887 med Marit Knutsdotter frå Langset i Nesset, f. i Nesset 17.8.1866.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)

 

     Hans var fiskar, og han og Marit budde som strandsitjarar på Lilleøya i Svolvær, men som enkje dreiv Marit spisestad i Svolvær. 

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Inga Josefine, f. Vågan 23.8.1888 – n. 1900 – utvandra 1908 til Menomonie, WI

            * Reidar Meier, f. Vågan 20.3.1891 – n. 1900 – utvandra 1908 til Menomonie, WI)

 

f. Carl Johan, kjend som Karl Olsen, f. i Vågan 30.3.1862, d.

 

     ##### (dødsstaden hans? – gravlagd i Svolvær!)

 

     1.3.1958.  Karl gifte seg i Vågan 24.7.1901 med enkja Marie Olufine Andersdotter f. Reine frå Horten, f. i Horten 11.11.1863.  Ho d.

 

     ##### (dato og stad for dødsfallet hennar? – e. 1910!)

 

     Marie gifte seg første gongen i Paulus kyrkje i Christiania 29.1.1887 med Haakon Albert Amundson Nilsen, likeins frå Horten, f. i Horten 18.1.1862.  Haakon var kontorarbeidar og sidan dampskiupsekspeditør, og han og Marie budde i Horten der Haakon d. 27.9.1891.  Karl var fiskar og lausarbeidar, og han og Marie tok over barndomsheimen hans på Storøyholmen ved Svolvær i Vågan der dei budde levetidi ut. 

 

     ##### (stemmer dette?)

 

     ##### (talet på søner og døtrer? – inkl.:

            * Trygve Nilsen, f. Horten 24.5.1887

            * Einar, f. Vågan 9.3.1900)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg takkar på ny for framifrå hjelp med denne huslyden og vonar sjølvsagt på fleire «gullkorn»...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.