Jump to content
Arkivverket

Peder Jensson eller Johnson - kven gifte seg i Lærdal 1747, og kven budde i Årdal frå 1750 og utover?


Recommended Posts

Lars E. Øyane

Denne utfordringi tek delvis utgangspunkt i eit emne som eg laut i det gamle Brukarforum i 2005 som tema #32104:

 

 

Det kan ingen svar på dette emnet den gongen, som eg gjentek her i noko omarbeidd form:

 

Peder Jensson og Britha Larsdotter gifte seg i Hauge sokn i Lærdal prestegjeld 6.11.1747 (nesten heilt nede på såpalte #4): https://media.digitalarkivet.no/view/11593/111

 

Eg mistenker denne Peder for å vera identisk med Peder Jensson, fødd i Leirhola i Hafslo kring 1717 som son av ein Jens Andersson og kona Martha Andersdotter.  Denne Peder Jensson var framleis i live i 1761, men budde ikkje i Hafslo på den tidi!

 

Eg kan ikkje sjå at Peder Jensson og Britha fekk born i Lærdal prestegjeld, og eg spekulerte den gongen (og framleis i dag) på om dei kan vera flytte til Bergen eller kan henda til ytre Sogn?

 

So er det at eg vert gjort merksam på følgjande;

 

I den nye ætteboki for Årdal er denne huslyden omskriven som busett på «Ivarsplassen» i Hola under garden Hovland:

 

Peder Johnson Hovland og Brita Larsdotter Lægreid - utan fleire detaljar, men foreldre til fire born:

 1. Guri, fødd 1742 - ingen opplysningar

 2. Johanne, fødd 1751, død 1815 - gift 1787 med Anders Olson Offerdal

 3. Simon, fødd 1753, død 1829 - gift 1775 med Ragnhild Trondsdotter Hæreid

 4. Lars, fødd 1762, død 1828 - gift 1790 med Inga Kristensdotter Tallahaugen (skal vera Tallehagen!) frå Luster

 

Eg finn korkje Guri eller Johanne som døypte i Lærdal prestegjeld, men

 

** Simon er fødd i Årdal 28.12.1753: https://media.digitalarkivet.no/view/11594/113

 

** Lars er fødd i Årdal 27.12.1761 (mor er feilaktig kalla Jacobsdotter): https://media.digitalarkivet.no/view/11594/154

 

Og eg finn Peder Johnson avliden i Årdal 30.9.1763, 40 år gamal: https://media.digitalarkivet.no/view/11594/246

 

Ved alle desse tre høvi står det tydeleg JOHNSON og ikkje JENSSON

 

So er spørsmålet:  Var det Peder Johnson som i 1747 gifte seg i Hauge sokn i Lærdal med Britha Larsdotter, eller talar me om to ulike par!

 

Eg ser ingen Peder Jensson eller Peder Johnson døypte i Lærdal prestegjeld mellom 1711 og 1730!

 

Eg har ikkje noko fasitsvar på denne utfordringi, men kanskje andre har gjort seg tankar om dette?

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

So er det dukka opp nokre nye spennande opplysningar om denne - eller desse - huslydane:

 

Ein Peder Johnson gifte seg i Årdal 12.2.1730 med Synneva Larsdotter.  Dei budde som husmannsfolk på Mastrehaugen under Offerdalen og fekk i alle fall desse borni:

 

** Anders Pederson, døypt i Årdal 6.5.1731

 

** Kari Pedersdotter, døypt i Årdal 3.4.1734 - kanskje konfirmert i Årdal 1757(?)

 

** Britha Pedersdotter, døypt i Årdal 15.12.1737

 

** Guri Pedersdotter, døypt i Årdal 21.1.1742

 

Guri høyrer altso til her.

 

So får Peder Johnson og Britha Lartsdotter desse borni i Årdal:

 

** NN Pederson/-dotter, fødd i Årdal kring mars 1748 (mor Britha introd. 12.5.1748)

 

** Johanna Pedersdotter, døypt i Årdal 9.5.1751 - vafrt konfirmert i Tønjum 1769

 

** Simon Pederson, f. i Årdal 28.12.1753 - vart konfirmert i Årdal 1770

 

** Maritha Pedersdotter, f. i Årdal 1.3.1757 (men døypt i Tønjum) - vart konfirmert i Årdal 1775

 

** Lars Pederson, f. i Årdal 27.12.1761 - vart konfirmert i Årdal 1778

 

Etter dette trur eg me sikkert kan seia det var Peder Johnson som gifte seg i Lærdal i 1747 med Britha Larsdotter, men om det var den same Peder Johnson som var gift to gongar, sjå det er eit stort spørsmål...!?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips om denne utfordringi!

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...
Arne Natvik

Her er ein Peder fødd i Årdal i 1723. Har henta det frå ei xl-fil eg har fått av Terje Hagen.

 

05.12.1723: Dåp Johannis Pedersøns Søn nom: Peder

Fadderar: Erik Præstegard, Lars Knudsøn, Find Tolsgard, Anna Aanundsdatter og Lucia Præstegarden.

Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Innlegg #4:

 

Hjarteleg takk til Arne for nytt innlegg!

 

Den Peder som me leiter etter, heitte vel Peder Jensson eller Peder Johnson og kan etter mitt syn ikkje vera identisk med Peder Johannesson.  Denne huslyden som du peiker på, er elles ein me veit lite om.  Ein Johannes Pederson Seim gifte seg i 1718 med ei Britha Larsdotter, og dei kan ha vore foreldri.  Dei hadde òg ei dotter Gro fødd i 1721, men ser ut til å forsvinna frå bygdi etter den tid...

 

Elles er ættesamanhangen i huslyden/huslydane nemnde i Innlegg #1 og #2 framleis ganske so uklåre...

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.