Gå til innhold
Arkivverket
Steinar Sandvik

Trondheim: Foreldrene til Iver Anders Logan

Recommended Posts

Steinar Sandvik

Jeg prøver å finne ut noe om foreldrene til Iver Anders Logan, som jeg har notert født 29.03.1842 i Trondheim. Angivelig døpt i Bakke kirke, men det ser ikke ut til å stemme siden jeg ikke finner han døpt der..

Som foreldre har jeg notert James (Jøms) Logan og Adrianne Dorthea Kristiansdatter. Navnene på dem kan være hentet fra dåpsnoteringen siden jeg ikke har fødselsår på dem. Moren skal være fra, eller har bodd i, Strinda, men jeg finner ingen av dem i Ft 1865.

Sønnen: Iver Logan finnes i Ft 1865 for Beitstaden, som tjenestekarl:

https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038341004586

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum
  • Tellingsår: 1865
  • Kommune: Strinda
  • Kommunenummer: 1660
  • Navn på bosted: Eklespandet

Antall personer registrert på bostedet: 6. Trykk på tidslinje.gif for å se på tidslinjen for personen.


  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
  Jøms Logan Husfader ug Gaardb og Selveier 1806 England  
  Margrethe Jakobsdatter   ug Husholderske 1788 Christiansund  
  Haagen Johnsen   ug Tjenestekarl 1835 Strindens Prgj  
  Lars Olsen   ug Tjenestekarl 1850 Strindens Prgj  
  Ingeborg Larsdatter   ug Tjenestepige 1828 Strindens Prgj  
  Karen Olsdatter   ug Tjenestepige 1847 Strindens Prgj

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1865&knr=1660&kenr=010&bnr=0019&lnr=000

----

L - Strinda historielag

EKLESSPANDET gammel. matr.nr. 644 og 645, av gammel skyld tilsammen 1 spand, nytt matr.nr. 193, løpcnr. 6, av ny skyld 4 daler l ort 23 skilling, var Ira. fø rst av 2 bruk - matr.nr. 644 og 645 - som begge var fradel! Ekleglrdene. Som eier av malr.nr. 644 er i 1778 nevn! fru Wiide (kammerherrerl dinne Abel Margareta Angell Wiide). Hun va r enke efter kammen-ld Just Wiide. , 1784 blev denne glrd overtatt av hennes sønn major Michal von Wiide, som i 1795 solgte til Johan Risvoll. Ård efter solgte Johan Risvoll den til kjøprn. Emestus WerlZe1. Fra 1811 er kjøpmann Johan Schult eier. tlan solgte i 1813 til Peter Arnel Hansen, som tidligere ogsl var eier av den andre del av Eklespandet, matr.nr. 645. Som første eier av den sistnevnte del av Eklespandet er nevnt kjøpmann Morten Christian Angell. Han var sønn av prest i Ikisladen, Morten Angell, og døde i 1710. 1 1714 solgtes glrden ved auksjon i hans enkes slervbo til brødrene Thomas og Christian Jelstrup. Ved skifte i Thomas Jelstrups dødsbo solgtes den III Iver Eriksen for 700 riksdaler. Han hadde hatt gl rden pl byksel Ira 1792. f ra 1810 var proprietær Chr. J. Mijller eier og fra 1811 kjøpmann Peter Arnet Hansen, som i 1813 ogsl kjøpte matr.nr. 644, og Ira den tid blev begge deler av Eklespandel samlet til ett bruk. Kjøpmann P. A. Hansen døde i 1854 som mller og veier i Trondhjem. Hans sønn Carl Herman Hansen var fra 1877 sogneprest i Strinda. I 1843 solgte P. A. Hansen glrden til J. Logan for 3000 spesiedaler. fra 1876 var Lars O. Tverdal eier. I 18111 var besetn ingen: 2 hesler, 8. storfe, 12 smlfe, og utseden: 8 tdr. korn, 2 tdr. poteter. Kornet modnes fullkommen og er ikke utsatt for frost. Til opdyrking av nyland er ingen anledning. Avlingen er ikke besværlig l fl i hus. Engel er fritt for sten og skog 0i avhøsles med 4 Ijler. Olrden mangler aldeles brenneskog og havneiani. I 1835 var besetninien : 2 hester, 12 storfe, 5 svin, og ulseden: 1 Id. byg&" 8 !dr. havre, 4 tdr. poleter. Det samlede folketall var 7, hvorav 3 tjenere og 2 daglønnere. I 1866 var besetningen : 2 hester, 20 kyr, 5 sauer, og avlingen : 60 tdr. bygg, 90 tdr. havre) 200 tdr. poteter, 160 lass høi, 200 tdr. turnips. Ol rdens dyrkede areal var 200 mIl. Havnegang for 14 kyr. Olrden er for en del litt tungbrukt og megel veldyrkel Opgaven for 1875 ugrei og medtas ikke. ,,. , I • Ekltspandet, g:nr. 11 5, b.nT. I, bl i 1901 IV Lars O. Tvtrdahl overdratt til sønnen Ole L Tverdath. Han døde i 1006 og enken, Lovi~. giftet si2' i 1916 med l~il Strøm. I 1928 blev glrden solgt til, John Ofstad. Oi i 193 1 blev Kristoffer Prltersen fra Leksvik eier. Han overdror girden til sønnene Konrad og Anton. f ra 1938 er Anion n~ier. Sønnen Kristian blev tildelt 10- 11 til et lite smlbruk. Skylden var 12,82 mark i 1892 og i 1932 11 ,52 mark. Eiendommen er pl ca. 22() mil dyrket og ca. 50 mil beitemark og vetiskog. . . Besetning: 3 hester, 12 storfe, 3 svin, 8 høns. Revglrd. Avling; 4000 kg bygg, 700 kgl havre, 15000 kg poteter og 30000 kg turnips. Enkelte l r litt httisalg. , . I 1921 blev Spandflalen, ' .nr. 115, b.nT. 2, fraskilt Ekltspandet. Spandflalen som var ql 1,30 skyldpiark, blev kjøpt av Olaus Ekle som før hadde vært eier av Ekle evre.. I 1930 skjøtet Olaus Ekle girden til sin umyndige sønn Ole E~le, med forbehold om bruksrttt.

http://www.strindahistorielag.no/bygdebok/Bygdebok s 518-547.pdf

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Steinar Sandvik

Tusen takk igjen, Ann-Mary!

Den jeg ikke kan finne data på er: Andrea Christiansdatter som var Iver Anders' nor og bodde i Strinda i 1842.

Mvh. Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Din Iver Andreas:

Døypte i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1841-1849 i Sør-Trøndelag

 

 

Prot. ref. Side Lp.nr. År Døypt Sokn/Kyrkje
160 KLOK606C05 10 38 1842 15.05. 1842 Strinda/Lade
  Rolle Stilling Førenamn Etternamn Kjønn Bustad Fødd dato Fødd år Ekte/uekte
478 Barn   Iver Andreas   M   29.02. 1842 U
479 Far Ungk. James Logan   Tomseth      
480 Mor Pige Andrea Christiansdtr.   Nicolaisplads

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp16601841la&gardpostnr=160&personpostnr=480&merk=480#ovre----

----

 

Samme mor?

 

Døypte i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1841-1849 i Sør-Trøndelag
 

 

Prot. ref. Side Lp.nr. År Døypt Sokn/Kyrkje
615 KLOK606C05 35 109 1845 14.12. 1845 Strinda/Lade
  Rolle Stilling Førenamn Etternamn Kjønn Bustad Fødd dato Fødd år Ekte/uekte
1843 Barn   Johan Severin   M   11.10. 1845 U
1844 Far Ungk. Johannes Jonsen Hougan          
1845 Mor Pige Andrea Christiansdtr.   Hlademoen

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp16601841la&gardpostnr=615&personpostnr=1845&merk=1845#ovre

 
Nr 109.Klokkerboken
SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 606/L0309: Klokkerbok nr. 606C05, 1841-1849, s. 35
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070919610144
 
 
Nr 109.Ministerialboken
SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 606/L0290: Ministerialbok nr. 606A05, 1841-1847, s. 67
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050609020871
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

Du nevner Adrianne Dorthea Kristiansdatter i # 1.

 

Jeg er usikker på om Andrea og Adrianne Dorthea er samme person.

Addrianna Dorthea Christiansdr

mentioned in the record of Anne Margrethe Nielsdatter
Name Addrianna Dorthea Christiansdr
Sex Female
Husband Niels Nielsen
Daughter Anne Margrethe Nielsdatter
Other information in the record of Anne Margrethe Nielsdatter
from Norway Baptisms
Name Anne Margrethe Nielsdatter
Gender Female
Birth Date 27 Feb 1849
Christening Date 01 Apr 1849
Christening Place Lade, Sør-Trøndelag, Norway
Father's Name Niels Nielsen
Mother's Name Addrianna Dorthea Christiansdr

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWMG-LXZ

 

----

 

Døypte i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1841-1849 i Sør-Trøndelag

Prot. ref. Side Lp.nr. År Døypt Sokn/Kyrkje
986 KLOK606C05 57 29 1849 01.04. 1849 Strinda/Lade
  Rolle Stilling Førenamn Etternamn Kjønn Fødd dato Fødd år Ekte/uekte
2956 Barn   Anne Margrethe   K 27.02. 1849 U
2957 Far Ungk. Niels Nielsen Grilstad        
2958 Mor Pige Adrianna Christiansdtr.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp16601841la&gardpostnr=986&personpostnr=2958&merk=2958#ovre

 

----

 

Nr 29

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 606/L0309: Klokkerbok nr. 606C05, 1841-1849, s. 57
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070919610166
 

Endret av Ann-Mary Engum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Steinar Sandvik

Tusen takk igjen, Ann-Mary!

Her har du funnet Andrea (Adrianna) med mann og barn i 1849, så her ble det et mer fullstendig bilde. Hvis hun levde i 1865 bør jeg vel finne henne i folketellingen et sted, slik at det blir lettere å finne ut når og hvor hun ble født.

Da jeg var "borti" henne for noen år siden hadde hun Dorthea til mellomnavn, så kanskje hun byttet om på navnene.

Mvh. Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Se på navnene til moren  i innføring nummer 38 - Iver Andreas

 

Sør-Trøndelag fylke, Lade (Strinda, Moholt), Bratsberg i Strinda, Ministerialbok nr. 606A05 (1841-1847), Fødte og døpte 1842, Side 15
Permanent bilde-ID: kb20050609020810
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050609020810
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050609020810.jpg
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

I Trondheimsbasen 2017 finner jeg Adrianna Dorthea Christiansdatter, født 1805/1806 i Strinden - registrert i fangeprotokoll for Trondheim Tukthus i 1848, 1849 og 1850 som tukthusfange. Ingen detaljer om hvorfor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ann-Mary Engum

 

Adrianne Dorothea Morchaus Christensen

Norway Baptisms, 1634-1927

birth:
April 1806
 
christening:
11 May 1806
, TROMSO, TROMS, NORWAY
residence:
1806
Tromsø, Troms, Norway
father:
Christian Sorensen
mother:
Christianne Iversdr
 

https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:N4S3-JZD

 

----

 

 

Endret av Ann-Mary Engum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000012381503

 

Troms fylke, Tromsø i Tromsø, Ministerialbok nr. 5 (1796-1808), Fødte og døpte 1805-1806, Side 61
Permanent bilde-ID: kb20070606650280
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070606650280
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070606650280.jpg
 

Endret av Sven Hjortland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Steinar Sandvik

Takk og Takk igjen. Dette var veldig bra, og jeg må ha tid til å gjennomgå det hele.

Mvh. Steinar

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

Vielse nummer 59 i 1840 må være første vielsen til Johannes Jørstad

 

Sør-Trøndelag fylke, Domkirken i Trondheim, Ministerialbok nr. 601A17 (1839-1847), Viede 1841, Side 299
Permanent bilde-ID: kb20050511040790
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20050511040790
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20050511040790.jpg

 

Dødsfallet til første kona: https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000429125

Endret av Sven Hjortland

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Sven Hjortland

James Logans dødsfall, nummer 71

 

Sør-Trøndelag fylke, Lade (Strinda, Moholt) i Strinda, Klokkerbok nr. 606C07 (1860-1877), Døde og begravede 1874, Side 336
Permanent bilde-ID: kb20070919620142
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070919620142
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070919620142.jpg
 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Steinar Sandvik

Adrianne Dorthea Christiansdatter i Trondheim tukthus

Kong Christian Den Femtis Norske Lov, av 1687 fastsattte dødsstraff for kvinner som fødte 3 eller flere barn utenfor ekteskap. Bestemmelsen ble endret til fengselsstraff, en gang på 1800-tallet, men jeg vet ikke når.

Når en kvinne fikk flere års tukthusstraff midt på 1800-tallet kan man regne med at det skyldtes utukt, ved å ha født barn utenfor ekteskap.

Til grunn for hennes soning lå nok en domsavsigelse, noe Statsarkivet eller politiarkivet kan opplyse om (hun sonet i tidsrommet 1848-50).

Slike spørsmål må rettes skriftlig til arkivene og man kan regne med 3-4 ukers svarfrist.

Adrianne hadde kanskje flere utenomekteskapelig fødte barn enn de dere har funne.

Har dere noen kommentarer til dette?

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.