Gå til innhold
Arkivverket
Aase R Sæther - Gloppen

SF Eid - Hans (Pederson?) (Hansson?) Lemmichen, kapellan på 1600-talet - oversyn over hans etterslekt?

Recommended Posts

Tor Kvien

Noen Lemmekenfakta fra Nordfjord sorenskrivarembete, Overfomyndarprotokoll, V.A.1 1735-1739,

fol: 35:

Sr: Didrich Madsen,

=iligemaade er hand og formynder for Isaac Hansen Lemmeken, hvis midler er eftter skifttebrev af dato 12 aprilis: 1718: og arvebogen fol: 829: Capital ….. =12 rd: 8 ort 8 sk.

=Endnu arvede fornefnte Isaac Hansen Lemmiken effter sin Sahl: farmoder den 28 maij 1720: eftter arvebog fol: 72 reede Midler 8 rd: 2 ort: 2 sk:

 

Fol: 145:

Bersvend Ousnes har under forvaring og tillsiun for sin Svoger Jacob Isaacsen Lemmeken, eftter skifttebrev af Dato =28 maij 1720: og arvebogen fol: 73: Capital … 19rd:

Nok samme tid for hans udlagde fad(er) arv …. 9 rd: 4 ort: - Til sammen 28 rd: 4 stk:

Eftter modstaaende Jacob Lemmekens Bewiide af dato 29 maij 1737: har hand  annamet sine fulde arvemidler af Sr: Didrich Mads: saa at Bersvend Ousnes dermed i alle maade er frj.

Fol: 149:

Peder Nielsen Roti for Birte Isaacsdatter Lemmeken, eftter skifttebrev af dato =28maij 1720: og arvebogen fol: 73: for Capital .. =14rd: 2 ort:

Denne Pige blef udj aaret 1738 giftt med Knud Hanssen Norenberg af Tippen, som ogsaa har faaet rigtighed for hendes Midler.

 

Desverre får jeg ikke lagt ut lenke siden denne ennå ikke er publisert på DA.

Endret av Tor Kvien

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Mange takk, Tor! Dette er ei flott kjelde i ein periode der sjølve skifteprotokollane er tapt. Dette skiftet i mai 1720 må vere etter Lene Jakobsdtr, Isak Hansson senior si kone, og vi kan då gå ut frå at ho har døydd i 1719 eller 1720.

 

Skiftet i 1718 må truleg vere etter Isak jr si mor, som eg så langt har som Lisbet Hansdtr. Er det andre umyndige i protokollen som har denne skiftedatoen? Dersom ikkje, kan det tyde på at han var einaste barnet hennar.

 

Jakob og Brite som har arv etter skiftet i 1720 - er det forresten fleire som har den same skiftedatoen? - er farbror og faster til Isak jr

 

Så les eg at Bersvein Osnes er "svoger" til Jakob Isakson. Skal vi legge vår tolking av svoger til grunn, må han vere gift med Dorte Isaksdtr, men det har eg ikkje anna prov på, endå i alle fall. Og etter opplysningane i skifte-ekstraktet etter Didrik Madsson i 1739, skal Bersvein på den tid vere stefar til Isak, så det er mange brikker som må på plass endå. 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Morten Sylte

Nordfjord sorenskrivarembete, Overfomyndarprotokoll, V.A.3 - 1745 -

(Protokollen er under avskriving og kjelda er ikkje tilgjengelig på DA)

 

fol. 120

Hans Bersvendsen Ousnes, eftter Skifttebrev af dato =25 Maij 1743: for sine tre Søstre navnl:

Brite Margrete for =4=5=2:

Agnete Bersevendsdatter ligesaa =4=5=2

og Ane Bersvendsdatter iligemaade =4=5=2

 

=iligemaade bliver hand ansvarlig paa sin Sahl: faders vegne for de =17rd:2ort:15sk: som hans halfbroder Isaac Hansen Lemmechen/: som siden skall vere død:/ eftter Skifttebrev af dato 12 Decembd: 1739: skulle have till gode i Didrich Madsens Stevboed

 

=Endnu  Arvede hver af disse hans tre Søstre, eftter deris Sahl: Moder den =24 7bd: 1745 [24 september] =2rd:1ort:12sk: saa eenhver deris fulde arvemidler bliver till denne tid

 

Hans er også innsett som formyndar for Anna Sophia Uhri som arva 27 juli 1765 etter faren sin. Han er også formyndar for ho 14 mai 1767 i arveskiftet etter mora.

 

Eg kjem tilbake med meir dersom eg finn noko.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

En av de løse trådene befinner seg i Bergen.

Den 10.10.1721 døpes en Abel knudsen i Nykirken i Bergen. Foreldrene er Knud Stephensen og Margrethe Abelsdtr. Fire år senere den 14.11.1725 døpes Stephen i Domkirken i Bergen med foreldre Knud Stephensen og Mergrethe Lemmichen.

 

Jeg antar at dette er samme par, så da er spørsmålet hvem er denne Margrethe Abelsdtr. lemmichen om ikke datter av Abel Hansen Lemmichen?

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011668&gardpostnr=40982&personpostnr=120196&merk=120196#ovre

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=dp12011668&gardpostnr=21783&personpostnr=63641&merk=63641#ovre

 

Ved Abel sin dåp er en Jacob Isachsen fadder og ved Stephens dåp i 1725 finner jeg Dorthe og Emerence Lemmiken blant fadderne. Hvem er denne Margrethe Abelsdtr. Lemmichen.? Er hun datter av Abel Hansen Lemmichen eller befinner hun seg i neste generasjon?

 

Det er skifte etter Emerence Lemmichen 09.01.1741. Hun var enke etter Arne Rasmussen Hel.

De var barnløs så to søstre arvet henne. Dorthea Lemmichen gift med Erich Henrichsen og Margrethe som var død og etterlot seg tre barn. Abel 19 år, Stephen 14 år og Karen gift med Erich Christian Scanche.

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=300&storleik=

 

Dermed må alle disse tre søstrene være døtre av en Abel.

 

Og her er det skifte etter Margrethe Sophe Lemmichen 30.09.1740 og hun etterlater seg de tre tidligere nevnte barna. Altså må Knud Stephensen være død før henne.

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=286&storleik=

 

Emmerentze Avelsdtr.(trolig Abelsdtr.) giftet seg i Korskirken 06.10.1715 med Arne Rasmussen.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=7992&merk=7992#ovre

 

En baadsmand Erich Henrichsen giftet seg i Domkirken i Bergen 29.09.1712. Der er ikke nevnt noe navn på hustru, men jeg tror dette må være ektemannen til Dorothea Abelsdtr. Lemmichen.

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=17720&personpostnr=17720#nedre

 

I den gamle databasen over døpte i Bergen 1668-1815 finner jeg igjen nevnte Erich Henrichsen.

Han døper en sønn Henrich i Domkirken 16.08.1719 med mor Ane Dorthe Lemmechen.

Datteren Dorthe blir døpt samme sted 29.11.1726, mor Anne Dorthe Abelsdtr.

Sønnen Jacob døpes samme sted 11.11.1729, mor Dorthe Abelsdtr..

 

Jeg kan ikke forstå det annerledes enn at Emmerence, Margrethe Sophie og Anne Dorthe alle var døtre av Abel Hansen Lemmichen. Anne Dorthes ekteskap var i 1712, Emmerences i 1715 og der er neppe plass til et ledd mellom barna til Hans (Hansen)Lemmichen og disse tre kvinnene.

Endret av Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen
1 time siden, Morten Sylte skrev:

 

 

fol. 120

Hans Bersvendsen Ousnes, eftter Skifttebrev af dato =25 Maij 1743: for sine tre Søstre navnl:

Brite Margrete for =4=5=2:

Agnete Bersevendsdatter ligesaa =4=5=2

og Ane Bersvendsdatter iligemaade =4=5=2

 

=iligemaade bliver hand ansvarlig paa sin Sahl: faders vegne for de =17rd:2ort:15sk: som hans halfbroder Isaac Hansen Lemmechen/: som siden skall vere død:/ eftter Skifttebrev af dato 12 Decembd: 1739: skulle have till gode i Didrich Madsens Stevboed

 

 

Mange takk, Morten! No løyste du eit problem for meg. Eg har sett på dette skiftet etter Lisbet Mikkelsdtr før, men sidan Hans Isakson Lemmichen si enkje er kalla Lisbet HANSDTR i skiftet etter han, har eg oppfatta dette som to ulike damer - dessutan var ikkje Isak å sjå i dette skiftet. Men no fortel formyndarprotokollen at han er død, så då dett brikker på plass. Når det er dama sjølv det er skifte etter, må vi vel kunne stole på at ho er ei Mikkelsdtr.

 

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen
2 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

En av de løse trådene befinner seg i Bergen.

Den 10.10.1721 døpes en Abel knudsen i Nykirken i Bergen. Foreldrene er Knud Stephensen og Margrethe Abelsdtr. Fire år senere den 14.11.1725 døpes Stephen i Domkirken i Bergen med foreldre Knud Stephensen og Mergrethe Lemmichen.

 

Så flott, Rune! Dette skal eg studere litt seinare på dagen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Ved dåpen i 1719 til Henrich Erichsen var Emmerentze og Knud Stephensen blant fadderne og ved dåpen til Jacob finner jeg Emerentze og Margrethe Abelsdøtre som faddere.

 

Ane Dorthe Lemmechen gravlegges fra St.J 31.12.1762.

Emerence gravlegges 21.12.1740

 

Så kan man da spørre seg om det var tilfeldig at disse tre Abelsdøttrene befant seg i Bergen, eller om det kan bety at Abel Hansen Lemmichen (om han da er faren deres) levde i Bergen.

Jeg finner ham i alle fall ikke i koppskatten i Bergen 1675, 1683 eller 1689.Ei heller som far eller som avdød.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
svein rindedal

12/9-1750 blir Anna Pedersdtr, 64år, bor ved Didrik Sinning, begravet i Korskirken. Det går fram av skifte 277 i 1751 at dette er Anna Pedersdtr Lemmichen.

https://media.digitalarkivet.no/view/24001/111. Vet ikke om det har  vært lenker til skiftet tidligere.

     mvh sr

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Fantastisk flott, Svein Rindedal - her var mykje god informasjon som skal systematiserast.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Her var ufatteleg mykje informasjon - men det viktigaste av alt finn eg ikkje ut av sånn umiddelbart, nemleg korleis Anna er Lemmechen.

 

Det er Anna sine syskenbarn som arvar, og eg kan ikkje forstå anna enn at ho må ha ei MOR som er Lemmechen - om det då ikkje fanst 2 Peder. Av dei greinene eg kjenner til før, er desse representerte: Abel, Isak, Absalon, Peder og Agnete (Ludvig-greina er utdøydd).

 

Den einaste eg ikkje finn i lista, er den eventuelle Karen - kan det vere HO som er mor til arvelatar?

 

Eg finn også fleire Blytt-born som arvar; er dei også Lemmichen, eller kan det vere syskenborn på andre sida?

 

REDIGERT: Eit raskt nettsøk viser at Blytt-borna angiveleg skal vere etter ei Margrete Pedersdtr? Lemmichen - med andre ord er vi på sporet etter eit syster til.

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Anna Pedersdtr. Lemmichen gravlegges 12.09.1750 fra Korskirken. Hun er 64 år altså født omlag 1686. Da må det være datter av Peder Hansen Lemmichen så vidt jeg kan forstå.

 

Ref skifte etter Peder i 1704.

Endret av Rune Thorstensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Nei, Anna er ikkje dotter hans, for alle borna hans er oppførte som hennar syskenborn. Her er vi på sporet etter mykje nytt; sjå mitt forrige innlegg.

 

Dei syskenborna eg til no ikkje har plassert, er desse:

 

Maren Kristensdtr - Anna Maria Eriksdtr 

 

Desse to skal vere born etter SYSTRE i familien. Fascinerande!

 

REDIGERT:

 

Maren Kristensdtr død og etterlet seg ein son Hans, gift «her i byen»

 

Anna Maria Eriksdtr død og etterlet seg 2 søner og 1 dotter: Erik, Morten og Barbra, myndige og her i byen buande.

 

 

 

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
svein rindedal

Var litt kjapp med å tillegge henne navnet Lemmichen.. Anna Pedersdtr får holde..

       sr

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen
Akkurat nå, svein rindedal skrev:

Var litt kjapp med å tillegge henne navnet Lemmichen.. Anna Pedersdtr får holde..

       sr

 

Ja, enig der; om det er fars eller mors side som er Lemmichen, veit vi ikkje.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Her døyper Catrine Biering to born med mange "kjende" fadrar - og døyr til slutt.

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006009773

 

No legg eg berre laust inn i full fart, kommentarar får kome etterpå.

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/255/pd00000006018298

 

https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/267/pg00000000735279

 

Redigert: dette er sjølvsagt Agnete si dotter, det ser eg no.

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen
4 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ja, enig der; om det er fars eller mors side som er Lemmichen, veit vi ikkje.

Ja, hun er bare beskrevet som Pedersdtr. ved begravelsen. Men alderen stemmer med antarr fødselsår på Anne Pedersdtr. Lemmmichen.Man får sammenligne navnene med hennes søsken fra arveskiftet i 1704.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen
1 minutt siden, Rune Thorstensen skrev:

Ja, hun er bare beskrevet som Pedersdtr. ved begravelsen. Men alderen stemmer med antarr fødselsår på Anne Pedersdtr. Lemmmichen.Man får sammenligne navnene med hennes søsken fra arveskiftet i 1704.

Nei, det er IKKJE ho - for då hadde det vore berre dei syskena som arva, ikkje ei heil mengde med syskenborn som her.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Endå ein gong ei STOR takk til Svein Rindedal som har servert Lemmichen-familien på eit sølvfat. 

I den fyrste generasjonen manglar vi no berre to:

 

- MOR til arvelatar Anna Pedersdtr, eventuelt eit prov på at det har vore 2 brør Peder.

 

- MOR til Maren Kristensdtr 

 

- MOR til Anna Marie Eriksdtr - dei to siste kan muligens slåast saman dersom kvinna har vore gift to gonger (med Kristen og Erik).

 

Ei virtuell marsipankake går til den/dei som kan svare på desse spørsmåla.

 

Frå fyrste innlegg har vi høyrt om ei Karen som får eit skøyte i 1722 - kan ho vere ei av desse mødrene?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hei Aase,

 

Eg reknar med du er merksam på denne vigsli frå Eid 7.5.1730 mellom Knut Hansson Tippen og Bertha Isaksdotter (Lemmichen): https://media.digitalarkivet.no/view/8768/47

 

Ho gifte seg inn i ei slekt som eg er svært interessert i å finna ut av, då mann hennar er opphavet til Norenberg-ætti i Sogn, sjå òg tema: https://forum.arkivverket.no/topic/205177-hans-knutson-tippen-på-eid-i-nordfjord-fødd-kring-1670-kven-var-kona-hans-og-kva-born-hadde-dei/

 

Elles gler eg meg til å sjå eit meir fullstendigt oversyn over Lemmichen-ætti frå Nordfjord og ønskjer deg fortsatt lukke til, Aase, med dette prosjektet!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Takk for innspelet Lars - og ja, dette ligg i stabelen over ting som skal vere med i oversikta til slutt :-)

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Ei sak til, Aase, når det gjeld skiftet etter Anna Pedersdotter frå 1751, gjorde eg i si tid ein freistnad på å analysera dette, sjå:

 

 

Kanskje noko av den debatten kan vera til hjelp?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Du verda - ja der var til og med Bergens-skiftet omtala; dette må eg studere nøyare. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Jeg ser det er nevnt en Gillius Witter i skiftet. En mann med samme navn giftet seg i Domkirken 23.11.1729 med Anna Lemmæchen som var enke på det tidspunktet.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=1565&merk=1565#ovre

 

Trolig er det samme mann som gifter seg andre gang 23.09.1743, samme sted, med Anne Margrethe Bochers, også hun enke.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=2474&merk=2474#ovre

 

Og tredje gang 06.05.1759 i DK med Johanne Marie Larsdtr. og så hun enke. Han hadde tydeligvis snasen for enker den godeste Gillius.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=3351&merk=3351#ovre

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Rune Thorstensen

Jeg ser det er nevnt en Gillius Witter i skiftet. En mann med samme navn giftet seg i Domkirken 23.11.1729 med Anna Lemmæchen som var enke på det tidspunktet.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=1565&merk=1565#ovre

 

Trolig er det samme mann som gifter seg andre gang 23.09.1743, samme sted, med Anne Margrethe Bochers, også hun enke.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=2474&merk=2474#ovre

 

Og tredje gang 06.05.1759 i DK med Johanne Marie Larsdtr. og så hun enke. Han hadde tydeligvis snasen for enker den godeste Gillius.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vigd1663_1&gardpostnr=3351&merk=3351#ovre

 

Det er skifte etter Anne Pedersdtr.17.06.1741. Enkemannen var Gillis Witter. Ergo må dette være Anne Lemmichen som giftet seg i 1729 med nevnt Gillus.

Hun var enke på det tidspunktet og skiftet viser fire barn fra første ekteskap hvorav 2 bærer etternavnet Falch. Stefaren ef formynder for de tre yngste.

Per Falch 21 år i København

Mons Falch 18 år.

Magrethe 17 år

Mette Cathrine 11 år.

 

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=solliedskift&sideid=293&storleik=

 

Da Mons ble døpt er faren skrevet som Morten Falck.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Aase R Sæther - Gloppen

Fint, då har vi fått bekrefta at denne er Peder Hansson si dotter. Men vi veit framleis ikkje kven arvelataren i 1750 er; det er forsåvidt ikkje så viktig, sidan ho ikkje har etterkomarar og openbart heller ikkje sysken med etterkomarar - men det hadde vore kjekt å vite likevel for å få Hans Lemmichen sin barneflokk komplett :-D

Endret av Aase R Sæther - Gloppen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.