Gå til innhold
Arkivverket
Lars E. Øyane

Jens Nilsson Bratt på Hovland, Kaupanger i Sogndal (1590-1664) og dei ti borni hans - kvar vart det av alle desse borni?

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Denne Bratt-ætti frå Kaupanger i Sogndal, med opphav i Hafslo, er ein i høgste grad utfordrande huslyd som eg har ønskt å arbeida med i mange år, men det har skorta på kjeldetilfang.  Etter at den nye bygdeboki for Kaupanger kom ut, er ein del brikker komne på plass, men langt ifrå alle, og eg vonar no å komma i kontakt med lesarar som kan sitja med opplysningar om dei ulike greinene av denne ætti.  Det er tusenvis av etterkomarar etter Bratt-ætti som framleis lever i Noreg, og eg er overtydd om at mange av dei vil vera svært interesserte i å finna ut meir om slekti...

 

Manuskriptet mitt ser for tidi slik ut:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jens Nilsson Bratt, f. i Hafslo kring 1590,

Jens Bratt gifte seg truleg på Kaupanger i Sogndal kring 1618 med NN

 

 

¤¤¤¤¤ (førenamnet hennar?)

 

 

Pedersdotter frå Olstad på Kaupanger, f. i Sogndal kring 1600.

 

¤¤¤¤¤ (opplysningar om foreldri hennar?)

 

Jens og kona busette seg som gardbrukarar på Hovland på Kaupanger der Jens d. kring 1664.  Enkja gifte seg kring 1668 att med enkjemannen Ole Skakson Lystrup frå Vestreim, Kaupanger.  Han var son av gardbrukar Skak Christenson Lystrup på Vestreim og kona Inga Olsdotter og f. på Kaupanger kring 1618.  Han gifte seg første gongen kring 1640 med ei Kari Johnsdotter, som d. på Vestreim kring 1658.  Ole og andre kona vart buande på Vestrem.  Me kjenner ikkje lagnaden til kona, men Ole hadde nok vore enkjemann i ganske so mange år då han d. på Vestreim kring 1699.  Ole Lystrup fekk sju born, men dei var alle frå første ekteskapet, medan Jens Bratt og kona fekk ti born i lag:

a. Mari Jensdotter Bratt, f. på Kaupager kring 1620, d. på Hauståker, Kaupanger kring 1666.  Ho gifte seg på Kaupanger kring 1638 med Nils Olson Kipper frå

 

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

 

     Han var f. kring 1610 og d. på Haustaker kring 1667.  Han gifte seg hausten 1666 att med enkja Ragnhild Ørjensdotter, opphavleg frå Amla øvre, Kaupanger, f. på Kaupanger kring 1631.  Ho gifte seg første gongen kring 1654 med Anfind Monsson frå

 

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

 

     Han var truleg f. kring 1627 og var gardbrukar på Engeseter, Kaupanger der han d. kring 1666.  Ragnhild vart gravlagd frå Haustaker 29.4.1701.  Ho vart kring 1668 trulova med Hans Jensson Bratt frå Hovland (1625-1668) og so attgift på Kaupanger kring 1671 med Anders Andersson frå

 

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

 

     f. kring 1641.  Han gifte seg 9.3.1704 att på Kaupanger med Mari Olsdotter Lystrup (1642-

 

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsåret hennar?)

 

 

     ), som første gongen hadde vore gift med Gulbrand Jensson Bratt på Hovland (1635-1688) (sjå nedanfor).  Men Anders vart gravlagd frå Haustaker alt 25.5.1704.  Nils Olson på Haustaker fekk i alt fem born, fire frå første ekteskapet med Mari Bratt og eitt frå det andre med Ragnhild, men Ragnhild fekk òg fem born i første ekteskapet sitt med Anfind Monsson på Engeseter, medan ho fekk tre born i siste ekteskapet med Anders Andersson.

b. Nils Jensson Bratt, f. på Kaupanger kring 1622, d. som gardbrukar på Vangestad kring 1688.  Nils gifte seg på Kaupanger kring 1655 med Christi Olsdotter frå Vangestad, Kaupanger, f. på Kaupanger kring 1625.  Ho vart gravlagd frå Vangestad 6.6.1706.  Nils og Christi tok over som gardbrukarar etter foreldri hennar på Vangestad på Kaupanger og fekk seks born i lag, mellom anna desse tre:

- Peder Nilsson Bratt, f. på Kaupanger kring 1658, d. på Jevnaker i Årdal kring 1692.  Han gifte seg kring 1677 med Martha Knutsdotter – budde først på Frønningen og sidan som gardbrukarar på Jevnaker i Årdal – mellom borni:

            * Siri Pedersdotter Bratt på Molland i Hafslo

            * Nils Pederson Bratt i Solvornstrondi under Sjøtun i Hafslo

- Thomas Nilsson Bratt (1660-1688), vart gardbrukar på La i Joranger sokn, Hafslo (s.d.).

- Ingeborg Nilsdotter Bratt (1665-1731), vart gift første gongen med gardbrukar Østen Clausson på Sviggum i Hafslo (1662-1719) (s.d.) og sidan attgift med gardbrukar Peder Andersson på Marheim i Hafslo (1701-1755) (s.d.).

c. Hans Jensson Bratt, f. på Kaupanger kring 1625, d. på Kaupangerskogen, Kaupanger kring 1668.  Han var trulova med enkja Ragnhild Ørjensdotter, opphavleg frå Amla øvre, f. på Kaupanger kring 1631.  Ho vart gravlagd frå Haustaker 29.4.1701.  Ho hadde før mellom anna vore gift med enkjemannen Nils Olson Kipper på Haustaker (1612-1667), då enkjemann etter Mari Jensdotter Bratt frå Hovland (1620-1666) (sjå ovanfor).  Hans Bratt budde på Kaupangerskogen, Kaupanger, men var barnlaus.

d. Ingeborg Jensdotter Bratt, f. på Kaupanger kring 1628,

 

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1668 – lagnaden hennar?)

 

 

e. Lars Jensson Bratt, f. på Kaupanger kring 1631,

 

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1668 – n. 1683 som Lars Bratt på Venes!? – son Jens Larsson Bratt 1686-1704)

 

 

f. Gulbrand Jensson Bratt, f. på Kaupanger kring 1635, d. som gardbrukar på Hovland kring 1688.  Han gifte seg på Kaupanger kring 1665 med Mari Olsdotter Lystrup frå Vestreim, ei stedotter til mor hans, f. på Kaupanger kring 1642.  Ho d.

 

 

     ¤¤¤¤¤ (dødsfallet hennar? – etter 1704!)

 

 

     Som enkje gifte ho seg først kring 1690 att med Hans Baardson frå

 

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

 

     f. kring 1662.  Men Hans vart gravlagd frå Hovland 2.2.1701, og Mari gifte seg tredje gongen på Kaupanger 9.3.1704 med enkjemannen Anders Andersson, opphavleg frå

 

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

 

     Han var f. kring 1641 og vart gravlagd frå Haustaker 25.5.1704.  Han hadde før vore gift med enkja Ragnhild Ørjensdotter, opphavleg frå Amla øvre (1641-1701), som før mellom anna hadde vore gift med enkjemannen Nils Olson Kipper på Haustaker (1612-1667), då enkjemann etter Mari Jensdotter Bratt frå Hovland (1620-1666) og sidan trulova med Hans Jensson Bratt frå Hovland (1625-1668).  Gulbrand Bratt og Hans Baardson var båe gardbrukarar på Hovland, den eine etter hin.  Mari fekk i alt ti born, åtte frå første ekteskapet med Gulbrand Bratt og to frå det andre med Hans Baardson.

g. Eli Jensdotter Bratt, f. på Kaupanger kring 1638, vart gravlagd 4.5.1704.  Eli gifte seg første gongen på Kaupanger kring 1665 med Ole Monsson frå

 

 

     ¤¤¤¤¤ (opphavet hans?)

 

 

     Han var f.

 

 

     ¤¤¤¤¤ (fødselsåret hans?)

 

 

     men d. som gardbrukar på Engeseter alt kring 1672.  Eli gifte seg visstnok alt hausten 1672 att på Kaupanger med Johannes

 

 

     ¤¤¤¤¤ (busett Haukåsen? – oppl.?)

 

 

     Me kjenner til to døtrer etter Eli, som båe var frå første ekteskapet med Ole M0nsson.

h. Peder Jensson Bratt, f. på Kaupanger kring 1640,

 

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1668 – lagnaden hans?)

 

 

i. Anna Jensdotter Bratt, f. på Kaupanger kring 1642,

 

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1668 – lagnaden hennar?)

 

 

j. Ole Jensson Bratt, f. på Kaupanger kring 1645,

 

 

     ¤¤¤¤¤ (n. 1668 – einaste som ikkje var myndig! – lagnaden hans?)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Eg vil gjerne få trekka merksemd til det eine skiftet frå 1668 etter Hans Jensson Bratt, for her er alle søskeni hans nemnde, og eg ser ikkje bort ifrå at skiftet kan innehalda detaljar om søskeni som eg har oversett:  https://media.digitalarkivet.no/view/24133/65?indexing=

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Endret av Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Jeg har en kommentarer til Peder Nilsson Bratt, sønn av Nils Jensson Bratt (f.ca.1622).

 

Peders sønn, Thomas, arbeidet en del for Årdal kopperverk i perioden 1712-1716. I et manntall fra 1714 oppgir han at han var 36 år gammel og født på Frønningen. Det skulle vel bety at foreldrene bodde på Frønningen omkring 1678-79. I manuskriptet antydes det at Peder Jensson Bratt bodde i Frønningen på 1670-tallet. Kan det her ha skjedd en forveksling mellom de to Peder-ne?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Knut for eit nyttig og interessant innlegg!

 

Du har sikkert rett når du seier at Thomas Pederson var fødd på Frønningen kring 1678.  Dette tyder at Peder Nilsson Bratt må ha butt der før han vart gardbrukar på Jevnaker i Årdal.  Jon Laberg påstår i den gamle bygdeboki for Årdal at Peder flytte til Jevnaker alt kring 1678, men han kjøpte ikkje garden før i 1689...

 

Eg har retta opp manuskriptet mitt i innlegg #1!

 

Elles vil eg gjerne få peika på ei anna «utfordring» som eg ikkje heilt veit å «takla»:

 

Jens Larsson Bratt vart gravlagd i Stedje sokn i Sogndal 30.3.1704, 18 1/2 år gamal: https://media.digitalarkivet.no/view/11651/47

 

Men eg kan ikkje sjå noko til Jens i FT1701, og heller ikkje til faren Lars, som vel må vera identisk med Lars Jensson Bratt, fødd kring 1631?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips og innspel om denne utfordrande huslyden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg har no studert huslyden til Nils Jensson Bratt på Vangestad, for eg tykte det var noko underleg med aldrane på borni...?

 

Ifølgje bygdeboki for Kaupanger hadde Nils og kona Christi i alt seks born, og dei er oppramsa slik:

 

* Peder Bratt, f. 1658, d. Jevnaker i Årdal 1692

* Sander Bratt, f. 1662, neste brukar

* Ole Bratt, f. ??, d. Seim i Årdal 1692

* Anna Bratt, f. ??, d. Vangestad 1720 - gift med Johannes Andersson - born frå 1677 og utover

* Thomas Bratt, f. 1665, d. La i Hafslo 1688

* Ingeborg Bratt, f. 1665, d. Sviggum i Hafslo 1731

 

Prestemanntalet frå 1666 syner desse borni (berre gutar): http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=SDAL1666

 

* Peder d.e. 8 år (f. 1658)

* Thomas 6 år (f. 1660)

* Sander 4 år (f. 1662)

* Peder d.y. 1 1/2 år (f. 1664)

 

Så tek me steget til Peder Nilsson Bratt på Jevnaker i Årdal, d. 1692.  Her er skiftet etter Peder: https://media.digitalarkivet.no/view/24134/123?indexing=

 

Her er borni med formyndarar og nokre kommentarar frå underteikna:

 

* Knut Pederson Bratt – form. Einer (Knutson) Dalager – frå Holsete, bror til Martha?

* Nils Pederson Bratt – form. Thomas (Olson) Wee – gift med Gro Hermundsdotter – barnet skulle først bu i tre år hjå Johannes Øren som var gift med barnets moster, NN Knutsdotter

* Thomas Pederson Bratt – form. Johannes (Andersson) Olstad på Kaupangerskogen –gift med Anna Nilsdotter Bratt

* Ingeborg Pedersdotter Bratt – form. Ole (Johannesson) Aarebru – gift med Guri Tørresdotter

* Siri Pedersdotter Bratt – form. Østen (Clausson) Sviggum, Hafslo – gift med Ingeborg Nilsdotter Bratt

* Anna Pedersdotter Bratt – form. Haaver (Olson) Hestetun – gift med Synneva Aamundsdotter – barnet skulle først bu i tre år hjå Asbjørn (Løenson) Elvetun i Hafslo – gift med Britha Knutsdotter – kan henda søster til Martha?)

 

Så har me skiftet etter Nils Pederson Bratt halde i Lærdal 1716:

https://media.digitalarkivet.no/view/24135/274?indexing=

 

Søskeni hans er oppgjevne som følgjer:


* Knut Bratt – tilstades

* Thomas Bratt – tilstades

* Ingeborg Kalhagen – fråverande

* Siri Molland – fråverande

* Anna Bratt – fråverande (gifte seg i Årdal 1717 med Ole Erikson!)

 

Rekkefølgja på desse borni skulle soleis vera ganske klar, men det er vel berre EITT av borni me har ei rettskraftig utsegn for når det gjeld alder:

 

Thomas Pederson Bratt, som i 1714 i Årdal vert oppgjeven fødd i Frønningen og 36 år gamal!

 

Eg vil påstå at dersom Thomas var tredje eldste son i denne huslyden, so KAN ikkje fødselsåŕet vera so tidleg som 1678!

 

Eg har diverre ingen sikre aldersoppgåver for nokon av dei andre, og INGEN av gutane syner i FT1701, men dei to søstrene gifte på Hafslo har eg so nokolunde alder på:

 

* Ingeborg Pedersdotter Bratt gifte seg i Hafslo kring 1701 med Aamund Trondson Kalhagen

 

* Siri Pedersdotter Bratt gifte seg i Hafslo kring 1699 med enkjemannen Anders Trondson Molland

 

Eg TRUR desse to jentene må ha vore dei eldste i søskenflokken, fødde til dømes kring 1680 og 1682.  Vidare TRUR eg at sønene Knut, Nils og Thomas er fødde kring 1684, 1686 og 1688, og at Anna Pedersdotter Bratt er yngste barnet fødd kring 1690.

 

Det var ikkje før i 1689 at Peder kjøpte garden på Jevnaker i Årdal, og det kan sjå ut som om huslyden budde på Frønningen heilt fram til den tid, sidan Thomas jo skal vera fødd der ute!!  Hadde me berre kunna finna desse brørne i FT1701!!??

 

Eg høyrer gjerne kommentarar på dette «reknestykket»!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars E. Øyane

Eg vil i kveld gjerne få henta fram att dette emnet som har lege «i dvale» dei siste fjorten dagane.  Eg reknar ikkje med det er so enkelt å finna ut so mykje meir om denne huslyden, men kanskje sit ein og annan med opplysningar om denne ætti som kan ha interesse for meg og andre?

 

Eg takkar endǻ ein gong for alle gode tips!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Nils Aksel Horvei

RE

 

Ifølgje bygdeboki for Kaupanger hadde Nils og kona Christi i alt seks born, og dei er oppramsa slik:

 

* Peder Bratt, f. 1658, d. Jevnaker i Årdal 1692

* Sander Bratt, f. 1662, neste brukar

* Ole Bratt, f. ??, d. Seim i Årdal 1692

* Anna Bratt, f. ??, d. Vangestad 1720 - gift med Johannes Andersson - born frå 1677 og utover

* Thomas Bratt, f. 1665, d. La i Hafslo 1688

* Ingeborg Bratt, f. 1665, d. Sviggum i Hafslo 1731

 

Prestemanntalet frå 1666 syner desse borni (berre gutar): http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=SDAL1666

 

* Peder d.e. 8 år (f. 1658)

* Thomas 6 år (f. 1660)

* Sander 4 år (f. 1662)

* Peder d.y. 1 1/2 år (f. 1664)

 

Jeg har funnet ut at jeg nedstammer fra nevnte Ole Bratt, og har lurt på følgende:

Ved skiftet etter Thomas på La 23/6 1688 kalles brødrene Peder, Sander og Ole. Siden alle søsknene da var myndige, og Manntallet 16/6 1666 nevner brødrene som Peder 8, Thomas 6, Sander 4 og Peder 1 ½ år, er det da rimelig å anta at Peder (den yngre) kan ha vært skrivefeil for Ole? (Var ikke myndighetsalderen 25 år?)

Det var skifte etter Ole på Seim 11/4 1692

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Det er vel ikke noe i veien for at Ole ble født f.eks. i 1667 og dermed ikke kom med i prestemanntallet? Vi vet vel ikke akkurat når han giftet seg, men hans eldste sønn skal være født på slutten av 1680-tallet. Hvis han, Ole Nilsen Bratt, var 20 år da han giftet seg, skulle vel dette kunne gå opp?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Nils Aksel Horvei

Men var ikke myndighetsalderen 25 år? Hvis han var født etter Manntallet 1666, var han max 22 år i 1688!

Endret av Nils Aksel Horvei

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Myndighetsalderen gjaldt først og fremst retten til på egen hånd å forvalte sin egen formue. Man måtte altså ikke være myndig for å gifte seg, men umyndige måtte ha godkjenning fra sin far eller verge. Det skal også nevnes at det var egne regler for "de som noget Kiøbmandskab eller Haandverk, bruge ville". Unge håndverkere o.l. var i praksis å oppfatte som myndige. Dette gjaldt også kvinner (f.eks. enker som fortsatte driften av sine avdøde menns forretninger). Jeg mener at disse unntakene også gjaldt unge menn som drev egne gårdsbruk, men jeg er ikke sikker på om jeg husker rett.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Tandsether

Noen få tilleggsopplysninger om denne familien:

 

Mari Jensdatter Bratt. I skiftet etter henne på Høstaker 3.1.1667 står det at hun døde 8 dager før Kristi himmelfartsdag 1666, som det året var 24. mai. Maris dødsdato må da være 16.5.1666.

 

Nils Jensen Bratt. Sønnen Peder Nilsen Bratt som det var skifte etter i 1692 var gift med Marta Knutsdatter. Hun var datter av Knut Knutsen Holsæter, som etter opplysninger i tingboka og skifteprotokollen hadde disse barna:

- Einer Knutsen Dalåker

- Marta Knutsdatter gift med Peder Nilsen Bratt på Jevnaker

- Rannei Knutsdatter gift med Johannes Voldal eller Øren

 

En Knut Pedersen Bratt giftet seg i Leikanger 2.3.1710 med Brita Jonsdatter Osen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Knut Bryn

Nils: Det var bra du la ut dette sitatet fra skiftet. Først nå skjønner jeg egentlig hva du tenkte med spørsmålet ditt. Jeg tror imidlertid at hvis Ole var gift og spesielt hvis han drev en gård, så ble han regnet som myndig selv om han ikke hadde fylt 25 år.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Terje Tandsether

I skiftet etter Hans Jensen Bratt 1668 sies det at alle søsken var myndige unntatt broren Ole Jensen. Det vil si at søstera Ingeborg også var myndig, som må bety at hun da var gift.

 

I lista for leiermålssaker i Bergens stift 1660-1669 for Sogndal prestegjeld er i 1666 nevnt "Christen Michelsøn Ruggezæter med Ingeborig Jensdatter Brath".

 

For noen par i denne lista er det nevnt at de giftet seg, men om Christen og Ingeborg står det ingen ting om de  ble gift eller ikke. Men da de gjorde leiermål i 1666 er det kanskje ikke så sannsynlig at Ingeborg var gift med en annen alt i 1668? Det meste av tingboka for året 1666 mangler, der en kanskje kunne ha funnet mer. Det er heller ikke noe å finne i fogderegnskapene 1665-1668.

 

Christen Mikkelsen nevnes som knekt under Hundere 1666, 17 år. Han var bruker der i 1701, 61 år gammel med sønn Lars 29 år. En annen sønn Bernt tok over garden etter faren i følge bygdeboka. Christen ble begravet fra Hundere 5.9.1706, 66 år.

 

En fra Luster er nevnt i lista for Sogndal 1667: Anders Pederssøn Scheldumb med Anne Olufsdatter Øre. Og i 1668: Anders Pederssøn Skeldumb med Sjri Olufsdatter En Husmands (!) I fogderegnskapet 1667 bøter Anders Pedersen Skjeldum 12 rdl. for leiermål, og i 1668 bøter Anders Pedersen Ørre etter ytterste formue 6 rdl, med et løst kvinnfolk som det står. Han bodde da på Øyre i Sogndal der søstera Siri var gift. Kan det være samme Anders Pedersen som var bruker på Urnes i 1701, 66 år?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.