Jump to content
Arkivverket
Lars E. Øyane

Christopher Olson - kopparsmed - fødd i Bergen 1777 - dels oppvaksen i Kinserdalen i Hafslo - sidan kopparsmed - barnefar Avaldsnes på Karmøy i 1803 - lærling i Bergen 1804/05 - og so kva? - kjempeutfordring!

Recommended Posts

Lars E. Øyane

Dette emnet omhandlar det som no står att av følgjande gamle tema: https://forum.arkivverket.no/topic/200196-ole-christopherson-1751-1823-og-karen-knutsdotter-1749-1804-budde-i-bergen-og-sidan-i-hafslo-kvar-vart-det-av-dei-tre-sønene-deira/#comment-1744265

og gjeld lagnaden til denne guten:

 

Christopher Olson (Kinserdal), fødd i Bergen 24.8.1777, flytte med foreldri sine til Hafslo som barn, men budde ikkje hjå dei i 1801, og bustaden hans i 1801 er ukjend.

 

MEN, ifølgje undersøkjingskommisjonen Bergen 1804/1805 var han då i kopparsmedlære hjå Kilstrøm i Bergen: http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=berg1804&gardpostnr=743&merk=743#ovre

 

Alt før dette, i 1802, hadde han i Bergen «besvangra» ei ung jente Anna Ormsdotter Østreimsstølen, og ho fødte sonen Johannes i Avaldsnes på Karmøy i 1803, dåpsdato 6.1.1803: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005488163

https://media.digitalarkivet.no/view/8624/24

 

Anna Ormsdoltter var fødd i Nedstrand i 1778: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NHSH-CQ1

 

men mori og stefaren Torkild Torkildson budder 1801 på Østreim i Avaldsnes: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058363000490

 

Sonen Johannes døydde berre 15 veker gamal i Avaldsnes: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001090254

 

Og det vart ikkje noko par av Christopher og Anna, for truleg var det ho som gifte seg i Hjemeland i 1804: https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3AAnna~ %2Bsurname%3AOrmsdotter~ %2Bmarriage_year%3A1802-1830~ %2Brecord_country%3ANorway %2Brecord_type%3A(1)

 

So kvar vart det av kopparsmeden Christopher Olson?

 

Eg kan ikkje sjå at han vart buande i Bergen, men eg ser hjå FamilySearch ein mogeleg «kandidat» på Askøy der ein Christopher Olson skal ha døypt ein son Anders 30.10.1814 - det er berre det at eg ikkje finn denne barnedåpen i kyrkjeboki for Askøy!! https://familysearch.org/search/record/results?count=20&englishSubcountryName=Hordaland&query=%2Bbirth_place%3AAskoy %2Bbirth_year%3A1801-1820~ %2Bfather_givenname%3AChristopher~ %2Bfather_surname%3AOlsen~ %2Brecord_country%3ANorway %2Brecord_subcountry%3A"Norway%2CHordaland" %2Brecord_type%3A(0)

 

Kanskje nokon greier å finna denne dåpen for å sjå kva for ein Christopher dette var?

 

Elles står eg heilt utan spor etter Christopher Olson.  Kvar kan ha vorte av?

 

Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for innlegget med dåpen til Anders Christopherson!

 

Diverre står det berre Kobbeltveit som bustad på faren og ikkje noko om yrke, so det er vanskeleg å seia om det kan vera han...

 

Det er vel ei viss fare for at han kan ha vorte gardbrukar (eller husmann) ein eller annan stad og lagt smedyrket «på hylla», og då vert det nok skikkeleg vanskeleg å finna han att...

 

Eg søkte forresten gjennom den nye basen på Digitalarkivet og fann ein smed Christopher Olson som fekk eit dødfødt barn i 1804, men det var so langt borte som i Berg i Austfold, og då er det vel lite truleg at det er mannen me leiter etter(?)...:

 

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002300116

 

Men, eg gjev ikkje opp og lever vidare med ei von om at «vår» Christopher Olson vil dukka opp, ein eller annan stad!

 

Ein ny kjempetakk for alle gode tips!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg ønskjer i kveld å henta fram att denne utfordringi frå  juni.

 

Det er påfallande kor godt denne kopparsmeden gøymer seg!  Ein eller annan stad der ute MÅ han jo vera, men enno har me tydelegvis ikkje leitt på «rette staden»...

 

Eg takkar på ny for alle gode tips til løysing av denne kjempeutfordringi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Tore Nilssen

Kobbeltveit er dagens Kolltveit i Fjell på Sotra. Kanskje noen med tilgang til Fjell bygdebok kan hjelpe for å bekrefte eller avkrefte denne Christopher Olson nevnt i #2.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Tore for siste innlegg!

 

Eg har i dag sendt ei melding til Oddvar Søreide som sit med god kunnskap om slektene i Fjell, so får me sjå kva han seier...

 

Ein ny kjempetakk for hjelpi med denne kjempeutfordringi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Oddvar Søreide

Har sett gjennom bygdebøkene for Fjell.

Det er avvik i bygdeboka i forhold til Anders sin dåp, der faren er oppført som Christoffer Olsen Kobbeltveit.

 

I bygdeboka er denne Anders oppført som sønn til Christoffer Ellingsen og grunnlaget ligger vel i de vedlagte konfirmasjoner.

Kan egentlig ikke se at det foreligger noen umiddelbar grunn for at faren til denne Anders faktisk er en annen enn nettopp Christoffer Ellingsen Kobbeltveit.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=kfsund16&gardpostnr=960&merk=960#ovre

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=kfsund16&gardpostnr=1126&merk=1126#ovre

 

Oddvar S.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars Johannessen

Christopher Ellingsen Kobbeltvedt og Bothilde Andersdtr. Waage trolovet 26.09.1813

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=sundvigd&gardpostnr=1951&merk=1951#ovre

 

Anders Christophersen Kobbeltvedt gift 07.01.1838, far Christpher Ellingsen

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=vi12461836&gardpostnr=39&personpostnr=229&merk=229#ovre

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Oddvar og Lars J. for dei siste avklarande innleggi i denne debatten.

 

Då lyt me slå fast at Christopher Kobbeltvedt IKKJE heitte Christopher Olson, men Christopher Ellingson, og at det heile er ei feilskriving...

 

Me er soleis «back to square #1», og eg har ingen andre «kandidatar» å komma med.

 

Kvar i all verdi vart det av kopparsmeden Christopher Olson?

 

Gjekk han kan henda inn som soldat i svenskekrigen?

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å finna lagnaden hans!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Oddvar Søreide

Kan dette være Christoffer Olsen?

 

I 1801 nevnes en Christopher Olsen Lothe, alder stemmer ikke helt, men vi finner trulig samme Christoffer Olsen Lothe død 1843 - 64 år gammel dvs. f.ca1779. Det kan jo være at det refereres til Lote i Eid kommune, som da ikke er all verden langt fra Hafslo. Han er gravlagt i Domkirken, som er riktig sokn.

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=f18011301&gardpostnr=2515&personpostnr=18105&merk=18105#ovre

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=1301begr&gardpostnr=4468&merk=4468#ovre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Oddvar for siste innlegget.

 

Eg stiller meg i utgongspunktet ganske so tvilande til om Christopher Olson Lothe kan vera «vår» mann.  Det var nok ganske so langt frå Nordfjord til Urnes i Hafslo ogso den gongen.  Eg ville freista leita opp Christopher Lothe i Undersøkjingskommisjonen 1804 for Bergen, men med det nye systemet finn eg ikkje att registeret til denne so nyttige kjelda!  Eg får leggja ut eit spørsmål i Brukarforum om det...

 

Elles takkar eg på ny for framifrå bstand til å freista løysa denne kjempeutfordringi!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Oddvar for siste meldingi!

 

Som du seier, Oddvar, so er ikkje Christopher Olson Lothe medkomen i undersøkjingskommisjonen, kva no enn grunnen kan vera til det, men me ser at han var kalla «grenader» då sonen Ole Andreas vart døypt i 1808: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009209588

 

Alt i 1801 er Christopher Olson Lothe kalla «gevorben soldat og oppassar»: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390020678

 

«Vår» Christopher Olson er ALDRI nemnd som soldat, heller ikkje i undersøkjingskommisjonen, so berre dette faktum ekskluderar etter mitt syn Christopher Olson Lothe som «kandidat».

 

Og her er nok dåpen til Christopher Olson Lothe i Gloppen 6.1.1780: https://media.digitalarkivet.no/view/11426/150

 

Her er foreldri Ole Marcusson og Gjønnot Christophersdotter på Lothe i Gloppen i 1801: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058409000720

 

So kopparsmeden Christopher Olson gøymer seg nok ein annan stad, men kvar??

 

Ein ny kjempetakk for framifrå bistand i freistnadane på å finna lagnaden til kopparsmed Christopher Olson!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Eg tillet meg i kveld å henta fram att dette utfordrande emnet som har lege urøyrt sidan september i fjor.  Bygdebokprosjektet for Luster kommune er i avslutningsfasen, og denne utfordringi er ei av ei handfull emne, som eg oppfattar som særleg viktig for heile bygdebokprosjektet å finna ei løysing på, og som det samstundes burde vera mogeleg å gjera noko med.  Eg har ei kjensle av at eg har leitt «overalt» etter lagnaden til kopparsmed Christopher Olson, men utan hell.  Etter at «kandidaten» som vart lansert i innlegg #1 - Christopher Olson som fekk ein son på Askøy i 1814, gjennom resten av denne debatten har vorte «avslørt» som «feil person», er me attende til «square #one», d.v.s. opplysningane frå innlegg #1.  No er eg fullstendig «rådvill», men vonar at kanskje ein eller annan i Brukarforum kan ha nye tankar om kvar det kan ha vorte av kopparsmeden frå Hafslo, fødd i Bergen i 1777...!  Han kan då ikkje fullstendig forsvinna som «dogg for soli»...!?

 

Eg takkar på ny for alle gode tips og lever i voni...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eldar Skjeldestad Åsebø

Kan dette her vera noko? Frå SAST, Avaldsnes sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5.1, 1825-1841, s. 257
 

Nest siste oppføring i kyrkjeboka: URN:NBN:no-a1450-kb20051108030278.jpg

 

image.png.d9e197dfdcb0e1126fcc892b454f4431.png

Edited by Eldar Skjeldestad Åsebø

Share this post


Link to post
Share on other sites
Øystein Ask

Den Kristoffer Olsen Østhus i Avaldsnes (1771-1848) som ble gift for tredje gang den 8. juli 1826 var som kirkeboken sier sønnen til paret Ole Kristofferson (1709-1778) og Marta Knutsdotter Våga i Avaldsnes. Han ble døpt i Avadsnes dom. 4 (28.4.1771) midt under den store

epidemien som tok livet av mer enn10% av befolkningen i Avaldsnes den våren:

https://media.digitalarkivet.no/kb20070320630136

 

Familien til Kristoffer Olsen er omtalt i «Sleltsforum Karmøy» under gard #121 Østhus i Avaldsnes:

http://www.slektsforumkarmoy.no/

 

Foreldrene til Kristoffer Olsen er omtalt under garde #110, bruk #13.4, Våga i Avaldsnes.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar Moe

Slettet

Edited by Ivar Moe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Eldar og Øystein for nye interessante innlegg i denne debatten.

 

Innlegget til Eldar såg spennande ut, men innlegget til Øystein dukka opp FØR eg fekk sett nærare på saki, og diverre synte det seg altso å vera eit «blindspor»...

 

MEN, det er viktig å vera «på vakt» om «mistenkelege» personar skulle dukka opp i kjeldene våre, og eg takkar på ny for framifrå freistnadar for å løysa denne kjempeutfordringi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.