Jump to content
Arkivverket
Ole Arild Vesthagen

Odelsgods i "Ellestad" i Lom prestegjeld i Gudbrandsdalen - tidlig 1600-tall

Recommended Posts

Ole Arild Vesthagen

Den 5.10.1663 ble det holdt skifte på garden Halmrast i Hov anneks i Land prestegjeld i Oppland etter avdøde Ragnhild Halvorsdatter mellom hennes etterlatte enkemann Asbjørn Olsen Halmrast og deres barn. Jeg er etterkommer etter sønnen Jon Asbjørnsen Brager. I dette skiftet står det, sitat: 

Faderens Odels Godtz Som hand erh Eiende udj en Gaard kaldis Ellestad: Liggend i Lombs prestegield i gulbrandsdallen, Nemblig –Femb kalff schind.

 

Er det noen som kjenner til noen gard "Ellestad" i Lom, og eventuelt eiere/brukere der tidligere på 1600-tallet? Jeg har ikke funnet noen i Land som eide gods i denne garden i odelsjordebøkene fra 1615, 1624 eller 1642. Kan Asbjørn Olsen ha vært en innflytter fra Lom til Land?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Ja, jeg fant også Ellestad i Slidre. Men det står uttrykkelig Lom prestegjeld i Gudbrandsdalen. Det var jo så ymse med stavemåten på den tid, så det er ikke sikkert det skrives slik nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Per Morset

Det er en gard som heter Ulstad i Lom. Nærmere kommer jeg ikke, verken i Lom eller Skjåk (som tidligere var en del av Lom), ved å bruke Norske Gardsbruk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nils Aksel Horvei

Hellestad nevnes i 1647 (nå Helstad)

http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=skattoppland1647&sideid=76&storleik=

 

1657

Lauridtz Helstad bruger jbidem 2 huder 1 schind

– Jtem bruger udj Nörstegaard 1 hud

Anne Helstad Jndberger jbidem 2 schind

Oluff Helstad bruger jbidem ½ hud

Michell, Oluff, Hans och Elleff Henningssönners Jndberger i Helstad sammestedtz 1 hud 4 schind

http://xml.arkivverket.no/matrikler/jb05001657.htm (Litt under midten, nesten nederst under Lomb)

 

Edited by Nils Aksel Horvei

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Takk for svar. Helstad ("Hellestad") er nok rett gard. Og disse brødrene var nok sønner av Henning Helstad som jeg nå har funnet i odelsjordebøkene fra 1615 og 1624. I følge noen treff på Google skal han visstnok ha kommet fra Blakar og hett Henning Mikkelsen.

 

Min ane Asbjørn Olsen Halmrast i Land kom til Halmrast i 1617 da han ble gift med enken der. Hvor han kom fra er ukjent. Om han var i slekt med Henning Helstad i Lom må det i så fall ligge lenger tilbake i det kildetomme mørket på 1500-tallet. Det ser ikke ut til at jeg kommer noe lenger her.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.