Gå til innhold
Arkivverket
Harald G Olsen

Jaget vekk av prestene? Joen Christensen og "hans slemme quinde" Berithe Holgersdatter fra Skjerstad til Gildeskål i Nordland

Recommended Posts

Harald G Olsen

Dette paret er mine aner. Jeg vet lite om Joen og Berith, men de og deres familie skal stadig ha vært i konflikt med øvrighetene. Jeg har fått fortalt følgende:

 

Joen Christensen var født på Øvre Skjerstad i Nordland på midten av 1600-tallet. Joen stammet fra en gammel prestefamilie som hadde bodd på denne gården i lengre tider. På denne tiden var Peder Schelderup pastor i Skjerstad prestegjeld. Etter Peder Schelderups død var Johannes Hagerup pastor i Skjerstad. Hagerup ble gift med Schelderups datter, Ane. 

 

Denne nye prestefamilien må ha ønsket sterkt å bo på gården Øvre Skjerstad, der Joen Christensen og hans kone Berith Holgersdatter nå bodde. Etter geistlig ting holdt på Skjerstad i 1708, ønsket Schelderup og Hagerup og drive Joen og Berith vekk fra gården med makt. Prestene lyktes, og Joen og Berith flyttet fra Skjerstad til gården Saura i Gildeskåls prestegjeld. Både de og deres etterkommere var stadig i konflikt med øvrighetene der.  

 

Jeg vet ikke med sikkerhet om at noen av disse opplysningene stemmer. Jeg har hørt at det lå mer til grunn for denne konflikten enn eiendomsretten til gården Skjerstad, men jeg vet ikke hva dette dreier seg om. Jeg har funnet et rettsdokument som kan være fra dette geistlige tinget. I følge bygdeboka virker det som om Berith har satt seg kraftig opp mot øvrighetene, og blitt kalt "Joen Christensens slemme quinde" og "ugudelig og uartig". Min evne til å tyde slik skrift er veldig begrenset, men jeg ser at det er nedskrevet i 1708 og både Joen og Berith er nevnt:

 

https://media.digitalarkivet.no/sk20090206380317

 

Er det noen her på forumet som kunne tolket dette rettsdokumentet for å finne ut av hva denne konflikten dreide seg om? Hvis dette skulle være feil dokument hadde jeg satt stor pris på om noen kunne finne frem det aktuelle dokumentet på digitalarkivet. 

 

Noen spørsmål til slutt:

 

Er det noen her som vet noe om Joen Christensen og Berithe Holgersdatter? 

 

Hva lå til grunn for denne konflikten, er det noen som vet noe om eiendomsforholdene på Øvre Skjerstad i tidligere tider?

 

Hvor stammet Joen og Berith fra, og hva skjedde med dem etter at de flyttet til Gildeskål?

 

Håper virkelig noen kan hjelpe!

 

Harald

 

 

 

 

 

 

Endret av Harald G Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Egil Johannessen
13 timer siden, Harald G Olsen skrev:

Er det noen her på forumet som kunne tolket dette rettsdokumentet for å finne ut av hva denne konflikten dreide seg om?

 

Mht. tyding så bør forespørslen legges til tydeforum - https://forum.arkivverket.no/forum/7-tyding-av-skannede-kilder/

 

Jeg vet ikke om du har sett disse, men legger de ved uansett

Se spesifikt post 4 og 23.

Endret av Egil Johannessen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald G Olsen

Egil: Jeg har sett på disse ja. Svært interessant med denne dommen fra egen presterett fra 1727. Jeg skal legge rettsdokumentet ut i tydeforum. 

 

Det mest interessante med denne dommen fra Gildeskål er at det kommer frem at sokneprest Peder Bruun viet en datter til Berithe (Birthe?) og Joen i 1726. Dette kan være deres datter Ingeborg Joensdatter, gift med Peder Helgesen Kjelling, 1705-1777. Jeg vet også at Ingeborg hadde en bror, Niels Joensen, som var gift/bodde på Saura i Gildeskål. Ellers har jeg lite informasjon om paret Berith og Joen, deres aner og barn. Underlig å se Bruuns beskrivelser av Berit, her ligger det nok mer til grunn enn vi får vite i dommen. Berit innstevnes altså for hennes "grove formastelse imod hand og Embetet udj hendes Svogers og Datters Trolovelse". 

 


I henhold til forumtråden vet vi med sikkerhet at Holger Pedersen og Margrethe Abelsdatter, som bodde i Sandvik i Gildeskål, er Berits foreldre. I følge tråden virker Berit å stamme fra gode kår, i følge den ene tråden stammer hun fra Benkestokk-familien. Hva går an å finne ut om dette slektskapet? Berit skal ha hatt en søster, Elisabeth, gift med lensmann Blix i Gildeskål. Dette betyr altså at Berit er lensmannens svigerinne. Dette forholdet har jeg også få opplysninger om. 

 

Jeg har nå tolket situasjonen på følgende vis:

 

Berit virker som en sterk person som har satt seg opp mot myndighetene. Hun og hennes mann finner seg ikke i å bli drevet bort fra egen eiendom, og konfliktene med øvrighetene fortsetter i Gildeskål. Er det flere som deler denne oppfatningen? 

 

 

Endret av Harald G Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald G Olsen

Da er rettsdokumentet lagt ut på forum for tyding av skannede kilder:

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grethe Flood
2 timer siden, Harald G Olsen skrev:

Berit skal ha hatt en søster, Elisabeth, gift med lensmann Blix i Gildeskål. Dette betyr altså at Berit er lensmannens svigerinne. Dette forholdet har jeg også få opplysninger om. 

 

Kanskje det kan være noe her av interesse?

Se innlegg #7 i det gamle temaet fra 2006. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald G Olsen

Grethe: Hjertelig takk for linken selv om jeg har vært innom denne tråden før. Dette skiftet etter Holger Pedersen Sandvik ble åpnet våren 1732. Da er Berithe, her oppført som Birgitha, nedskrevet som enke. Dette må bety at Joen Christensen må ha dødd i mellom presteretten i Gildeskål 1727 og  svigerfarens skifte i 1732. 

 

Jeg har ikke funnet skifte etter hverken Berith Holgersdatter eller Joen Christensen. Jeg har derimot funnet Joen Christensen nevnt i et skifte fra Stemland i Skjerstad, åpnet 9-10-1714. Joen Christensen er eneste arving etter hans halvsøster Anne Johansdatter med hennes "gudfryktige" mann Elias Pedersen. Boet er fallitt. 

 

Finnes det andre kilder for å finne dato for fødsel, vielse og død for Berith, Joen, eller deres barn? Finnes det kirkebøker for Skjerstad i denne perioden? 

 

 

Endret av Harald G Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald G Olsen

Da har Gunnar Sigdestad transkribert dommen mot Jon og Berit:

 

Anno 1708. d. 3 Septembr. blefv paa Schierstad Præstegaard udj Salten holdt Geystlig ting af Provsten udj Saltens Provstie og Sogne Prest udj Stege-Gield Hr. Arnt Hartvigsøn, Assessoribus Hæder Værdig Hr. Niels Schielderup V. Pastor till Hammerøen, og Hæder v. Hr. Knut Rist Meenighedens Siæle-Hyrde udj Salte-Dalen; hvilchen rætt var begieret af Hæderv. Hr. Johan Hagerup Comministro udj Saltens Meenighed ofver Joen Christensøn og hans Kone Berette Holgersdatter boende paa Øfre-Schierstad, for adskillige af dem begangne abuser inden og uden Kirchen etc. Parterne loed sig Indfinde og anviiste os[?] voris Vellædle Høyerv. Hr. Biscops Doct. Peder Krogs imellom den oprettede forliig af dato Bodøen d. 30 Aug. 1708 og Hr. Johan Hagerup tillkiende gafv, att Joen Christtensøn og hans Kone Berette Holgersdatter hafde baade med Haand og Mund bedit om forladelse, udj Høyerv. Biscoppens, Hæderv. Hr. Anders Anderssøns og Hr. Peder Schielderups anhør og paasiun; Altsaa er her ved ey andet att giøre, uden vy vill hafve Joen Christensøn og hans Kone Berette Holgersdatter alvorligen advarit, att de efterdags ville vandre varligere j sin Christendom, og omgaae deris Siælesørgere, med større ærbødighed høflighed og lydighed end hid indtill, som dett sømmer smuche Gudtz Børn og skichelige Tilhørere, paa dett ey nogit schulle paafølge, som dett forige kunde equlierere[?].

 

Eiendomsrett til gården Øvre Skjerstad nevnes ikke her, men derimot nevnes "begagne abuser inden og uden Kirchen". Er det noen som vet hva dette betyr? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald G Olsen

Dommen over fant jeg i en skifteprotokoll for Salten Prosti. Finnes det tingbøker eller andre kilder der denne rettsaken mot Berit og Joen er nedskrevet, eller er dette dokumentet hele rettsaken? Jeg får ikke det til å stemme med opplysningene i Skjerstads bygdebøker. Det nevnes et forlik i Bodø 30. august 1708.

Hvor kan man lete for å finne flere dokumenter i rettsaken?

 

I et slekthefte fra Gildeskål fant jeg noe informasjon om deres datter Ingeborgs familie:

 

Nerjorda på Indre Kjelling ble bøgslet bort fra Anders Kolbeinsen til Per Helgesen i 1727. Han giftet seg i midten av 1720-årene med Ingeborg Joensdatter fra Saura, søster til Nils Jonsen. 

 

Per Helgesen gift med Ingeborg Jonsdt f. 1708 Saura

 

Barn:

Holger Persen f. 1730 Bøgsla halve heimjorda i 1754

Nils Persen f. 1746 Bodde hjemme

Berit Persdt gift på Indre Kjelling med Kristoffer

Marit Persdt f.1734 gift på Røsnes

Else Persdt gift med Anders Nilsen Nygård

 

Ingeborg Jonsdt var datter til Jon Kristensen Saura og Berit Holgersdt. Både Berit og sønnen Nils var hele livet i stadige feider med myndighetene, særlig sokneprest Peder Bruun.

 

Hvorvidt disse opplysningene stemmer, er jeg ikke sikker på. Hvor har forfatteren Ingeborg og barnas fødselsår fra? Hvor finner man mer informasjon om disse konfliktene med myndighetene i Gildeskål? Noe informasjon om Holger med familie finnes i denne tråden:

 

 

Forventer selvsagt ikke at alt dette er mulig å finne ut av. Jeg setter likevel stor pris på all hjelp og informasjon!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Hr. John (1630-1650).
"Om ham ved man intet at berette, uden at han har været temmelig venerisk. Naar han kom til Kaldet ved ingen at berette, men sluttes rimeligt at være skeet henved 1630. Videre kan man fastsætte hans Dødsaar til sidst i 1649 eller først i 1650, thi efter han berettes at have været længe her Præst og død gammel, bliver en Tid af 20 Aar og maaske derover ikke formeget at tillægge hans Betjening. Han har upaatvivlelig været den sidste Pastor, som under Skjærstad tillige har havt Saltdalen, der indtil denne Tid hverken har havt egen Kirke eller Præst. Hr. Johns Afkom, som vides, er følgende : Hans Søn Christen Johnsen var Skipper og boede paa Øen Skjærstad. Han blev gift 1670 og af Hr. Niels Slangerup ægteviet med Lispeth Olsd. Qvarv i Folden. Dels ved Giftermaal, dels Jægtebrug var han en Tid en hovedrig Mand, men døde dog omsider i stor Fattigdom. De gamle Ministerialbøger viser, at han tilligemed sin Søn Jon Christensen vare begge slette Gemytter og beviste sig lastværdige og uartige mod Hr. Peder Schielderup. Denne Jon Christensen boede en Tid paa Øvre-Skjærstad og var g. m. den bekjendte Berit Holgersdatter, hvilken tilligemed hendes Søster Lispeth havde til Moder Margrethe, hvis Mormormoders Morfader skal have været Jon Benkestok, flyttede da efter megen Ondskab mod Hr. Hagerup, hvorom mere siden, til Saure i Gilliskaals Præstegjæld, hvor hun med megen Ondskab fornærmede Hr. Peder Brun, ja, for at forfølge sin Hævn over ham, reiste hun lige ned til Kjøbenhavn, uagtet hun ved en Provsteret, holden paa.Gilleskaal 25de Aug. 1727 tilligemed hendes Mand Jon, som havde laget Del i hendes Ondskab, dømtes til aabenbar Skriftestaaelse, Mulct og Afbigt. Hun døde omsider i Elendighed og efterlod sig en Søn: Nils Jonsen Saure, som var opklækket i samme Ondskab og Gjenstridighed og lever endnu som en lidderlig Staadder."

 

Hvorvidt disse opplysningene faktisk stemmer er en annen sak.....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Lie

La meg bare for historiens skyld nevne det faktum at mannsnavnet Holger i Gildeskål og Beiarn var knyttet til samene (jf gården Nordland i Beiarn)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald G Olsen
38 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Hun døde omsider i Elendighed og efterlod sig en Søn: Nils Jonsen Saure, som var opklækket i samme Ondskab og Gjenstridighed og lever endnu som en lidderlig Staadder."

 

Underlig å se denne dramatiske beskrivelsen av Berithe og hennes familie, her ble det jammen ikke spart på kruttet. Dette skal være nedskrevet rundt 1770. Opplysningen om at Niels Joensen ennå var i live på dette tidspunktet, ser ut til å være korrekt. Det var skifte etter Niels Joensen Saure i 1779. Han ble gift med Øllegård Eliasdatter, 3 barn er oppgitt.

 

Denne Christen Joensen ble gift 3 ganger. I bygdebok for Skjerstad står det at Joen er født i 1658. Jeg har funnet ut at han døde rundt 1730. Når Berithe/Birthe/Birgithe er født har jeg ingen opplysninger om, heller ikke hennes død. I henhold til #9 må hun ha vært i live i 1745. Har noen oversikt over slekten Benkestokk? Hadde vært interessant å finne ut av dette slektskapet. Berits foreldre er forøvrig nevnt i #2 og #3. Dette at Berit reiste "lige ned til Kjøbenhavn", kan ikke ha vært vanlig for en kone i Gildeskål i 1727. Det står altså at Berit og Joen flyttet etter "megen Ondskap mod Hr. Hagerup". Det er svært sannsynlig at det eksisterer flere rettsdokumenter fra rettsaken på Øvre Skjerstad, men jeg vet ikke hvor jeg kan lete. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald G Olsen

Erik: En Holger Moritzen fra Nordland er også min stamfar. Var Holger Moritzen av samisk avstamming? Jeg vet ikke om denne Holger har noe slektskap til den Holger Pedersen død på Sandvik først på 1730-tallet, far til Berithe Holgersdatter. 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Erik Lie

det er i ett av manntallene fra 1660-tallet det står om oppsitteren Holger på Nordland at han er "lappefolch" (sitert etter hukommelsen).

Endret av Erik Lie

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald G Olsen

Ser ut til at du har rett:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=1&filnamn=bd28MT60&gardpostnr=785#nedre

 

Det at dette danskklingende navnet Holger også ble brukt blant samer, var nytt for meg. Det må sies å være et sjeldent navn i fylket på denne tiden, og ser ut til å være brukt mest i Beiarn og Gildeskål.

 

Lars: Hva menes med ordene venerisk, mulct og afbigt?

Endret av Harald G Olsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Johannessen

Som jeg vel har nevnt i en annen tråd var Holger Pedersøn, Sandvik i Gildeskål, gift med en datter av Anna Johansdatter Benkestok. Hennes navn var Margrethe Abelsdatter og var fra Anna Johansdatters første ekteskap. Dette fremgår av en prosess for lagretten om salg av odelsjord. Anna, ved hennes annen mann Niels Simonsøn, Sør-Fore i Meløy, fulgte ikke rett prosedyre da odelsjord ble overdratt til trondhjemsborgeren Thomas Jenssøn Juel. Saken kan være interessant både slektshistorisk og rettslig og hadde kanskje fortjent en artikkel, for eksempel i Genealogen. Legger en link til en av sidene i protokollen fra Nordland og Finmark lagstol, 1666 - 1690: https://media.digitalarkivet.no/rg20090506320472

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Leif, jeg tolker at første ektemann til Anna Johansdatter var den Abel Larsen (Laursen) som nevenes som svoger til Jacob Kaate, men hvilken gård på Helgeland er det som oppgis som bostedet til Abel Larsen 13. juli 1654?

 

Hmm, noen sider tidligere kalles han Abel Husbye. Det er vel da kanskje Husby på Dønna?

 

Hvordan var Greger Andersen medarving sammen med Holger Pedersen Sandvigen, og hvilken Greger Andersen var dette?

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Johannessen

Abel Larssøn holdt til på Husby på Tomma ved Nesna. Jeg har ikke funnet ham i lensregnskapene, og kjenner ikke hans status ut over det nevnte ekteskapet. Husby hørte visstnok til Dønnes-godset og var (tidsvis?) skattefritt og dermed ikke så lett å spore.

 

Gregus Andersøn, gift med Guru Abelsdatter, var etter det jeg har notert tidligere hjemmehørende på Åg (Aae) i Meløy.

 

Videre var det i tillegg til Margrethe: Johanna Abelsdatter gift med Ole Svendsøn, skifte etter ham 1718 på Sør-Fore. Og Maren Abelsdatter gift med Anders Jonsøn, Neverdal i Meløy. Disse siste ble til slutt eiere av den aktuelle parten av Sør-Fore.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Kjenner du eventuelle etterkommere etter Greger Andersen og Guru Abelsdatter?

 

Det er skifte etter Johanna Abelsdatter Sør-Fore i 1725.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald G Olsen

Hjertelig takk til Leif og Lars for nye interessante opplysninger om Benkestokk-familien. Finnes det mer informasjon om familien til Anna Johansdatter Benkestokk? Er de nevnte skiftene under Helgeland og hvilke arvinger nevnes i disse? 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Johannessen

Gregus hadde noen sønner i 1701. https://media.digitalarkivet.no/ft10041010283015  Jon trolig senere oppsitter på Osa. Videre trolig den Adelus Gregusdatter som det var skifte etter på Aag i 1735. Ved skifte etter hennes mann i 1738 er morbror Jon Gregusen Osa formynder for noen av barna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Leif Johannessen

I "Slægten Benkestok" s. 28 er Maren kalt Andersdatter, men det riktige er nok Abelsdatter: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011110208065

 

De nevnte skiftene finnes i skifteprotokoller for Helgeland. Synd at protokoll nr. 2 er borte. Mulig at skifte etter Gregus fantes der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Harald G Olsen

Er denne Guru Abelsdatter, gift med Gregus, tante til Margrethe Abelsdatter? Jeg finner ingen Margrethe Abelsdatter i boka Slægten Benkestok.

 

Leif: Fra hvor kan vi bekrefte navnene på Margrethes foreldre, og vet du navnene på Anna Johansdatter Benkestokks foreldre? Hennes mormors far, skal ha vært Jon Benkestokk i følge kallsboken fra Skjerstad.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Lars Østensen

Harald, slik jeg forstår Leif er hypotesen at Margrethe Abelsdatter var datter av Anna Johansdatter Benkestokk og Abel Larssen (Laursen) på Husby. Anna gift 2 med Nils Simonssøn som jo er nevnt i forbindelse med rettsaken som involvert part, og da trolig gjennom hans kone (Anna). Guru, .Johanna og Maren Abelsdøtre var da trolig Margrethes søstre (hvor fremgår det at Greger Andersens kone het Guru Abelsdatter?). Opphavet til Anna Johansdatter Benkestok var Johan Jonssøn Benkestok som igjen var sønn av den bekjente Jon Trondssøn Benkestok i hans ekteskap med Birgitte Nielsdatter (se Benkestok-boka).

 

Benkestok-boka gir ikke svar på alt, og en del av eiendomsforholdene lar seg forklare med hypotesen over.

 

Leif, hvor fremgår navnene på de 2(?) døttrene til Johan Benkestok? En av disse må jo nødvendigvis ha vært gift med Jacob Kaate.....

 

Skifte Næverdal; Meløy/1739
Anders Joensen M Hovedperson
Maren Abelsdatter K Ektefelle
Joen Andersen M Sønn; Sørfore.
Magli Andersdatter K Ugift Datter
Anne Andersdatter K Gift Datter; Joen Hansen, Nedre Spilderen

 

I Benkestok-boka er kona til Anders Joensen Næverdal angitt som Maren Andersdatter, og det må jo nødvendigvis være feil. Her følger jeg Leifs tankegang om at det er Maren Abelsdatter som er Benkestok-forbindelsen, og ikke Anders Jonssøn.

 

 

 

Sørfore; Meløy/1725
Johanna Abelsdatter  K                    Hovedperson
Svend Olsen          M                    Sønn; Formynder Anders Joensen, Næverdal.
Maritte Olsdatter    K  Gift              Datter; Tarald Hansen, Sør Fore.

 

At Anders Jonssøn, Næverdal oppnevnes som formynder for Johanna Abelsdatters barn lar seg lett forklare dersom Maren Abelsdatter var søster av Johanna.

Maren_Andersdatter.JPG

Anna_Johansdatter_Benkestok.JPG

Endret av Lars Østensen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.