Jump to content
Arkivverket
Marius Holm Enerud

Maraton-tyding: "Overskjønsforretning paa Bratfos", 1845

Recommended Posts

Marius Holm Enerud

Hei og velkommen til maraton-tyding!

:-)

 

Jeg kom over en veldig interessant tekst i en Ekstrarettsprotokoll for Øvre Romerike sorenskriveri.

Det hadde vært kjempeflott om noen kunne hjulpet meg med å tyde teksten. Det er en lang tekst: den er på 11 1/2 side (!) og det som gjør den så spennende er at jeg tror denne teksten omhandler en sak som endte helt opp i Høyesterett (der jeg har lest dommen).

 

Teksten starter øverst til venstre ("Overskjønsforretning paa Bratfos").

 

mvh

Marius H. Enerud

 

https://media.digitalarkivet.no/rg10081202152436

URN:NBN:no-a1450-rg10081202152436.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ivar S. Ertesvåg

Det du spør om er ikkje "Hjelp til tyding", men eit profesjonelt oppdrag. 

Du må ta kontakt med nokon som driv med slikt; søk på nettet eller spør på eit statsarkiv om

ikkje dei kjenner til nokon som tek slike oppdrag (det gjer dei vistnok).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Øra
1 time siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Det du spør om er ikkje "Hjelp til tyding", men eit profesjonelt oppdrag. 

Du må ta kontakt med nokon som driv med slikt; søk på nettet eller spør på eit statsarkiv om

ikkje dei kjenner til nokon som tek slike oppdrag (det gjer dei vistnok).

 

Litt enig med deg her, Ivar, slike transkriberinger tar ofte flere timer. Og de timene må jeg innrømme, egoistisk nok, at jeg bruker på egne tydinger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Are S. Gustavsen

Det er sikkert et definisjonsspørsmål hvor grensen går mellom litt "tydehjelp" og nærmere bestemt (profesjonelt) transkripsjonsoppdrag.

 

Om vi beregner 1 time per side, og ca. NOK 400 per time fakturert, så vil 11 1/2 side utgjøre et oppdrag på NOK 4.600,- Jeg har sett priser på profesjonell forskning på NOK 450 + mva og høyere. Dette for å anskueliggjøre hva slags type arbeid det kan være snakk om. Ca. 1 1/2 dagsverk. Om man velger å ikke sette det bort, og heller forsøke selv, så vil tidsbruken kanskje måtte dobles eller tredobles. Men, det er mye læring i å transkribere så mye tekst. 

 

Mvh Are

Edited by Are S. Gustavsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Jeg forstår godt at mange synes dette er veldig mye skrift å tyde.

 

Jeg har tidligere hatt 10-11 tekster fra pantebøker og protokoller som har vært på 1-3 sider og som folk velvillig har transkribert i sin helhet.
At denne teksten er såpass mye lengre gjør den vel ikke automatisk mer "profesjonell". Den skal heller ikke benyttes i noe juridisk øyemed, kun i lys av min interesse for lokalhistorie.

 

Jeg respekterer de som ikke ønsker å transkribere/tyde lengre tekster, men fint om en slik meningsutveksling kan gjøres i en egen tråd.
Så kan de som ønsker å hjelpe meg svarer på denne tråden

:-)

 

Ha en fin sommer videre :-)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Da har jeg selv startet med tydingen av teksten. Jeg synes første del virker ganske grei. Her er den:

 

01                  Overskjønsforretning paa Bratfos.

02                  Aar 1845 den 6. Juni blev Extraret sat paa Lensmandsgaarden Algrim i Ullensaker Præstegjeld

03                  af constituert Sorenskriver Gaarder, med de af Fogden opnævnte 8 Laugrettes- og Skjønsmænd: Søren

04                  Halvorsen(?) Risebro, Ole Torgersen Onsrud, Peder Olsen Onsrudeie, Proprietær Johan Pless, Jacob Kygen,

05                  Brugseier Hanssen(?), Gudmund Halvorsen Sundby og Garver Syver Winger, der mødte som Suppleant

06                  istedetfor Proprietær Holt, der er syg, til en Overskjønsforretnings Afholdelse angaaende Opdam-

07                  ingen ved Bratfos. Administrator anmærkede, at denne Forretning ifølge Parternes(?) Begjæring sættes her efter at Rettens

08                  til berammet havde indfundet sig paa Bratfos, hvor Skjønsmændene idag have granker(?) paa

09                  Aastedet. Pless og Winger , der ikke forhen havde aflagt Laugretternes eed(?), bleve nu tagne i Eed efter

10                  Lov?? 1-7-5...

 

Den påfølgende teksten er skrevet av en annen og denne skriftstilen synes jeg er verre å tyde... noen som kan hjelpe? :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

God begyndelse, Marius!

Litt korrigering:

Brugseier Knudsen
Jacob Hygen
Opdæmningen
sattes her efterat Retten til berammet Tid havde indfundet sig paa Bratfos, hvor Skjønsmændene idag have gransket paa Aastedet.
Laugretteseed
Lovbogens

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Takk for god hjelp, Gunnar!

:-)

 

Jeg har oppdatert teksten med dine korrigeringen og har forsøkt meg litt videre (linje 10-14).

Men nå blir det virkelig vanskelig for meg. Mye jeg er usikker på...

 

01                  Overskjønsforretning paa Bratfos.

02                  Aar 1845 den 6. Juni blev Extraret sat paa Lensmandsgaarden Algrim i Ullensaker Præstegjeld

03                  af constituert Sorenskriver Gaarder, med de af Fogden opnævnte 8 Laugrettes- og Skjønsmænd: Søren

04                  Halvorsen(?) Risebro, Ole Torgersen Onsrud, Peder Olsen Onsrudeie, Proprietær Johan Pless, Jacob Hygen,

05                  Brugseier Knudsen, Gudmund Halvorsen Sundby og Garver Syver Winger, der mødte som Suppleant

06                  istedetfor Proprietær Holt, der er syg, til en Overskjønsforretnings Afholdelse angaaende Opdæm-

07                  ningen ved Bratfos. Administrator anmærkede, at denne Forretning ifølge Parternes(?) Begjæring sattes her efterat Retten

08                  til berammet Tid havde indfundet sig paa Bratfos, hvor Skjønsmændene idag have gransket paa

09                  Aastedet. Pless og Winger , der ikke forhen havde aflagt Laugretteseed, bleve nu tagne i Eed efter

10                  Lovbogens 1-7-5... For ?? til nærværende Forretning. Lensmand Bøhn og Proprietær

11                  Schou , der have ??, mødte tillige P? Miedcke?, der fremlagde ?? ud-

12                  Tagne Stæmning samt Fogden Qverners(?) ?? ?? ??.

13                  Lig? Fremlagde han(?) til mulig Beskyttelse mod Forretningen Undert –

14                  ?? i Hovedsagen mod den

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Litt vidare, med betydeleg forbehold...:

For Citanterne til nærværende Forretning, Lensmand Bøhn og Proprietair [....], der selv vare tilstede, mødte tillige Procurator Meldahl, der fremlagde den udtagne Stevning samt Fogdens Opnævnelse til det fungerende[?] dobbelte Laugrette. Ligeledes fremlagde han til muelig Benyttelse ved Forretningen Underretsanken i Hovedsagen med den samme tilhørende Udskrivt, Thing[...] af 7de Novbr. f. A.; samt den optagne Kartforretning med tilhørende Kart, ligesom han fremviste Overretsstevningen.-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

I Henhold til den sidste Deel af den nærværende Forretning udtagne Stevning begjærede Comparenten, forinden det attraaede Skjøn afgives, at de mødende Vidner, Christopher Wagstad, Nils Olsen [Aas]fjeldet og Lars Olsen Aaseiet[?] maatte blive eedhæftede, og afhørte efter de herved fremlæggende Qvæstioner, i det han forbeholdt sig, naar dette var skeet, saavel at foranledige yderligere Vidneførsel som at erholde det attraaede Skjøn afgivet.-
For indstevnte mødte Procurator Blich, der bemærkede, at de Spørgsmaale, som under nærværende Sag skulde afgjøres, nemlig hvorvidt Dæmningen ved Bratfos medfører nogen Skade for de Indstævnte tilhørende Brug, noksom er godtgjort ved de under Hovedsagen førte Vidners Prov[?] og iøvrigt tilveiebragte Oplysninger, og kan det saaledes Oplyste ingenlunde svækkes eller forandres om Vederparten tilveiebringer nok saa mange Mænds formeening om, hvorvidt de antager at Ingjer ikke skulle tilføies en saadan Skade, som paastaaet.-

Edited by Gunnar Sigdestad

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud
På 8/19/2017 den 11.45, Marius Holm Enerud skrev:

 

På 8/19/2017 den 11.45, Marius Holm Enerud skrev:

Tusen takk igjen for tyding, Gunnar! :-)

Dette ble mer og mer spennende.

  Virker som det kanskje har ekssiterert et kart ifm denne forretningen? 

Jeg har oppdatert teksten med dine korrigeringen:

 

 

01                  Overskjønsforretning paa Bratfos.

02                  Aar 1845 den 6. Juni blev Extraret sat paa Lensmandsgaarden Algrim i Ullensaker Præstegjeld

03                  af constituert Sorenskriver Gaarder, med de af Fogden opnævnte 8 Laugrettes- og Skjønsmænd: Søren

04                  Halvorsen(?) Risebro, Ole Torgersen Onsrud, Peder Olsen Onsrudeie, Proprietær Johan Pless, Jacob Hygen,

05                  Brugseier Knudsen, Gudmund Halvorsen Sundby og Garver Syver Winger, der mødte som Suppleant

06                  istedetfor Proprietær Holt, der er syg, til en Overskjønsforretnings Afholdelse angaaende Opdæm-

07                  ningen ved Bratfos. Administrator anmærkede, at denne Forretning ifølge Parternes(?) Begjæring sattes her efterat Retten

08                  til berammet Tid havde indfundet sig paa Bratfos, hvor Skjønsmændene idag have gransket paa

09                  Aastedet. Pless og Winger , der ikke forhen havde aflagt Laugretteseed, bleve nu tagne i Eed efter

10                  Lovbogens 1-7-5... For Citanterne til nærværende Forretning, Lensmand Bøhn og Proprietair

11                  Schou , der selv vare tilstede, mødte tillige Procurator Meldahl, der fremlagde den ud-

12                  tagne Stevning samt Fogdens Opnævnelse til det fungerende(?) dobbelte Laugrette.

13                  Ligeledes Fremlagde han til muelig Benyttelse ved Forretningen Underretsan-

14                  ken i Hovedsagen mod den samme tilhørende Udskrift, Thing[...] af 7de Novbr

15                  f.A:, samt den optagne Kartforretning med tilhørende Kart , ligesom han frem-

16                  viste Overretssstevningen. _ I henhold til den sidste Deel af den til nærværende

17                  Forretning udtagne Stevning begjærende Comparanten, forinden den attraaede Skjøn

18                  afgives, at de mødende Vidner, Christopher Wagstad, Nils Olsen Aasfjeldet og Lars

19                  Olsen Aaseiet maatte  blive eedhæftede, og afhørte efter de herved fremlæggende Qvæstioner,

20                  i det han forbeholdt sig, naar dette var skeet, saavel at foranledige yderligere Vid-

21                  neførsel som at erholde det attraaede Skjøn afgivet.- For indstevnte mødte Pro-

22                  curator Blich, der bemærkede, at de Spørgsmaale, som under nærværende Sag skulde

23                  afgjøres, nemlig hvorvidt Dæmningen ved Braftos medfører nogen Skade for de

24                  Indstævnte tilhørende Brug,  noksom er godtgjort ved de under Hovedsagen førte Vid-

25                  ners Prov(?) og iøvrigt tilveiebragte Oplysninger, og kan det saaledes Oplyste

26                  ingenlunde svækkes eller forandres om [.........] tilveiebringer nok saa man-

27                  ge Mænds formeening om, hvorvidt de antager at [...] ikke skulle tilføies en

28                  saadan Skade, som paastaaet.-

 

 

Edited by Marius Holm Enerud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Det attraaede Skjøn kan saaledes ligesaalidt som det af Laugrettesmændene afgivne tillægges nogen Indflydelse ved Sagens Paadømmelse, om Samme end maatte gaae ud paa at Opdæmningen ingen Skade skulde medføre.-
Comp[arenten] agtede saaledes ikke for Tiden at fremsætte nogen Indsigelse mod at Vederparterne indhænte de 8 opnævnte Mænds Formeening i Sagens Anledning. Ligesom han vilde have sin Part forbeholdt enhver Indsigelse, som maatte kunne fremsættes i denne Henseende, saaledes forbeholdt han sig, naar Vidneførelsen er anstillet, at fremsætte nogen Bemærkninger med Hensyn til den Erklæring, de opnævnte Mænd maatte blive afæsket.-
Comp: forbeholdt alt Lovligt under Vidneførselen.-
Meldahl modsagde fortiden den af Modparten yttrede Anskuelse om Skjøns Virkning[?] en af <i> nærværende Sag og forbeholdt sig under Hovedsagen at fremsætte de Bemærkninger han i Anledning heraf eller den øvrige Tilførsel maatte finde fornøden, idet han gjentog Benægtelsen af at Major Ingjers Brug fra Citanternes Side tilføres nogen Hinder eller Skade.-
Af de ovenmældte 3 Vidner ere Christopher Christophersen Wagstad og Nils Olsen Aasfjeldet forhen afhørte, den Første som 28de Contravidne og den Sidste som 20de Vidne under Thingsvidnet[?], hvilke havde at afgive Vidnesbyrd i Kraft af deres forhen i Sagen aflagte Eed.-
Derpaa afhørtes 1ste Vidne Christopher Christophersen Wagstad, paa det 39 Aar, som svarede til Qvæstionerne saaledes: Til 1ste Ja, saa 31te Mai til 3de Juni, uafbrudt Nat og Dag. Til 2den. Undersøgelsen anstilledes fra Ingjers Møllebrug og opad til Habberstad- og Laskerudbækken[?], og paa denne Strækning erfaredes at <at naar[?]> Vandet blev sluppet ved Bratfos steg det 3 à 4 Tommer, men hvilket vedvarede 2 til 3 Timer, ellers var Vandets Høide eens.-
Vidnet veed ingen Beskeed om naar man ved Bratfos dæmmede og slap Vandet anderledes end at det antog at Vandet det var sluppet hver <den> Gang Bækken, som omforklaret[?], steeg,- hvilket kun skeede een Gang i de 3 til 4 Døgn Vidnet gjorde Iagttagelsen, der endtes Kl. 5 til 6 den 3de d. M. fordi det begyndte at regne.-


[NB. Legg merke til at protokollføraren har streka under somme ord med stipla linjer, og sett inn ord somme stader, truleg der originaldokumentet/kladden har vore uklar.]

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gunnar Sigdestad

Vi kan vere glade for at vi ikkje la ned meir arbeid enn vi gjorde i denne saka... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Håper du var ironisk nå, Gunnar :-)

Du har selvsagt gjort en betydelig jobb allerede og jeg ønsker absolutt ikke å kaste inn håndkleet.

 

Problemet mitt er bare at jeg har hatt det veldig travelt den siste tiden, slik at jeg dessverre ikke har hatt tid til å stabbe meg videre igjennom teksten.

Du er hjertelig velkommen til å fortsette den verdifulle tydingen! Men jeg tenker at du kanskje ønsker at jeg også "bidrar" ved å komme med kvalifiserte gjetninger av hva som står skrevet - og at du deretter korrigerer (For at jeg skal kunne lære litt av det)? Hva tenker du? 

 

Til info så har jeg planer om å legge ut denne oversettelsen ut på en side på https://lokalhistoriewiki.no/ der jeg allerede har andre tekster. Ta gjerne en titt hvis du vil:

https://lokalhistoriewiki.no/Kjeldearkiv:Historiske_dokumenter_fra_gården_Ås_(Ullensaker)

 

Målet er å samle flest mulig historiske dokumenter på denne siden. Det vil gi verdifull informasjon om lokalmiljøet og bygda der jeg vokste opp og bor. Synes dette er utrolig spennende!

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Her er en oppdatert oversettelse - med mine klønete tydninger på slutten :-)

 

01                  Overskjønsforretning paa Bratfos.

02                  Aar 1845 den 6. Juni blev Extraret sat paa Lensmandsgaarden Algrim i Ullensaker Præstegjeld

03                  af constituert Sorenskriver Gaarder, med de af Fogden opnævnte 8 Laugrettes- og Skjønsmænd: Søren

04                  Halvorsen(?) Risebro, Ole Torgersen Onsrud, Peder Olsen Onsrudeie, Proprietær Johan Pless, Jacob Hygen,

05                  Brugseier Knudsen, Gudmund Halvorsen Sundby og Garver Syver Winger, der mødte som Suppleant

06                  istedetfor Proprietær Holt, der er syg, til en Overskjønsforretnings Afholdelse angaaende Opdæm-

07                  ningen ved Bratfos. Administrator anmærkede, at denne Forretning ifølge Parternes(?) Begjæring sattes her efterat Retten

08                  til berammet Tid havde indfundet sig paa Bratfos, hvor Skjønsmændene idag have gransket paa

09                  Aastedet. Pless og Winger , der ikke forhen havde aflagt Laugretteseed, bleve nu tagne i Eed efter

10                  Lovbogens 1-7-5... For Citanterne til nærværende Forretning, Lensmand Bøhn og Proprietair

11                  Schou , der selv vare tilstede, mødte tillige Procurator Meldahl, der fremlagde den ud-

12                  tagne Stevning samt Fogdens Opnævnelse til det fungerende(?) dobbelte Laugrette.

13                  Ligeledes Fremlagde han til muelig Benyttelse ved Forretningen Underretsan-

14                  ken i Hovedsagen mod den samme tilhørende Udskrift, Thing[...] af 7de Novbr

15                  f.A:, samt den optagne Kartforretning med tilhørende Kart , ligesom han frem-

16                  viste Overretssstevningen. _ I henhold til den sidste Deel af den til nærværende

17                  Forretning udtagne Stevning begjærende Comparanten, forinden den attraaede Skjøn

18                  afgives, at de mødende Vidner, Christopher Wagstad, Nils Olsen Aasfjeldet og Lars

19                  Olsen Aaseiet maatte  blive eedhæftede, og afhørte efter de herved fremlæggende Qvæstioner,

20                  i det han forbeholdt sig, naar dette var skeet, saavel at foranledige yderligere Vid-

21                  neførsel som at erholde det attraaede Skjøn afgivet.- For indstevnte mødte Pro-

22                  curator Blich, der bemærkede, at de Spørgsmaale, som under nærværende Sag skulde

23                  afgjøres, nemlig hvorvidt Dæmningen ved Braftos medfører nogen Skade for de

24                  Indstævnte tilhørende Brug,  noksom er godtgjort ved de under Hovedsagen førte Vid-

25                  ners Prov(?) og iøvrigt tilveiebragte Oplysninger, og kan det saaledes Oplyste

26                  ingenlunde svækkes eller forandres om [.........] tilveiebringer nok saa man-

27                  ge Mænds formeening om, hvorvidt de antager at [...] ikke skulle tilføies en

28                  saadan Skade, som paastaaet.- det attraaede Skjøn kan saaledes ligesaalidt som

29                 det af Laugrettesmændene afgivne tillægges nogen Indflydelse ved Sagens

30                 Paadømmelse, om Samme end maatte gaae ud paa at Opdæmningen ingen Skade

31                 skulde medføre.- Comp[arenten] agtede saaledes ikke for Tiden at fremsætte nogen

32                 Indsigelse mod at Vederparterne indhænte de 8 opnævnte Mænds Formeening i Sa-

33                 gens Anledning. Ligesom han vilde have sin Part forbeholdt enhver Indsigelse, som

34                 maatte kunne fremsættes i denne Henseende, saaledes forbeholdt han sig, naar Vidne-

35                 førelsen er anstillet, at fremsætte nogen Bemærkninger med Hensyn til den Er-

36                 klæring, de opnævnte Mænd maatte blive afæsket.- Comp: forbeholdt alt Lov-

37                 ligt under Vidneførselen.- Meldahl modsagde fortiden den af Modparten

38                 yttrede Anskuelse om Skjøns Virkning[?] en af <i> nærværende Sag og forbeholdt sig un-

39                 der Hovedsagen at fremsætte de Bemærkninger han i Anledning heraf eller

40                 den øvrige Tilførsel maatte finde fornøden, idet han gjentog Benægtelsen af

41                 at Major Ingjers Brug fra Citanternes Side tilføres nogen Hinder eller

 

Side 2

 

01                 Skade.- Af de ovenmældte 3 Vidner ere Christopher Christophersen Wagstad og Nils
02                 Olsen Aasfjeldet forhen afhørte, den Første som 28de Contravidne og den Sidste som 20de Vidne

03                 under Thingsvidnet[?], hvilke havde at afgive Vidnesbyrd i Kraft af deres forhen i Sagen

04                 aflagte Eed.- Derpaa afhørtes 1ste Vidne Christopher Christophersen Wagstad, paa det 39

05                 Aar, som svarede til Qvæstionerne saaledes: Til 1ste Ja, saa 31te Mai til 3de Juni, uaf-

06                 brudt Nat og Dag. Til 2den. Undersøgelsen anstilledes fra Ingjers Møllebrug og opad til

07                 Habberstad- og Laskerudbækken[?], og paa denne Strækning erfaredes at <at naar[?]> Vandet blev

08                  sluppet ved Bratfos steg det 3 à 4 Tommer, men hvilket vedvarede 2 til 3 Timer,

09                ellers var Vandets Høide eens.- Vidnet veed ingen Beskeed om naar man

10                 ved Bratfos dæmmede og slap Vandet anderledes end at det antog at Vandet det

11                 var sluppet hver <den> Gang Bækken, som omforklaret[?], steeg,- hvilket kun skeede een

12                 Gang i de 3 til 4 Døgn Vidnet gjorde Iagttagelsen, der endtes Kl. 5 til 6 den 3de

13                  d. M. fordi det begyndte at regne.- Til 3de: Ja, men Vidnet erindrede ikke

14                 til hvilke Tide i Døgnet det dæmedes(?). -  Den Gang man slap Vandet efter

15                 Slæpningen (?) ved Bratfos  [??] Ingjers Brug forøy(??) til i Dammen

16                 omtrent 6 Tmer, men und(?)) manglede 6 til 7 Timer færrend Dammen var fuld.

17                 Ligesom ved Ingjers Brug ble staaende i [??] 2 Timer derefter inden

18                 man tog den av. _ Vidnet ved ikke hvorlenge Dæmningen ved Ingjer hav-

19                 de [??] inden [??] den 31 Mai

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Er det noen som har lyst til å prøve å hjelpe meg videre med tydingen? 

:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Da har jeg prøvd å fortsette tydingen på egenhånd (side 2)

Er veldig usikker på mange ord, så fint om noen kan korrigere meg litt :-)

 

Til 3de: Ja, men Vidnet erindrede ikke

14 til hvilke Tide i Døgnet det dæmedes(?). - Den Gang man slap Vandet efter

15 Slæpningen (?) ved Bratfos [??] Ingjers Brug forøy(??) til i Dammen

16 omtrent 6 Tmer, men und(?)) manglede 6 til 7 Timer førrend Dammen var fuld.

17 Ligesom ved Ingjers Brug ble staaende i [??] 2 Timer derefter inden

18 man tog den av. _ Vidnet ved ikke hvorlenge Dæmningen ved Ingjer hav-

19 de vedvaret inden det den 31te Mai kom til samme Brug for at [??}

20 det samme Dags Eftermiddag at Vandet kom til Ingiers Brug._ Undersøgelsen sluttedes

21 ved Pladsen Borgen, hvor Bækken overskjøes(?) Hovedveien(?). 2de Vidne Nils Olsen Aas-

22 fjeldet, 34 Aar gl, svaret saaledes: Til 1te Question: Ja fra Kl 2 Eftermiddag

23 den 30te Mai, uafbrudt Nat og Dag, til den 3de Juni Kl 5 a(?) 6 Eftermiddag.._ Til 2:

24 Der kom Tilløb af Vand 2de Gange a den Tid, hvorved vandstanden forøgedes(??) hver

25 Gang 3 til 4 Tommer, første Gang den 31te Mai mellem kl 1 a 2 Eftermiddag, ved hvilke

26 ?? Vidnet opholdt Sig 5 til 600 Alen ovenfor Broen ved Maastad, hvil-

27 ke Broen, efter Vidnets Skjøn, er beliggende 300 Alen ovenfor Dammen ved Ingier:

28 2de Gang kom Vandet den 3de Juni omtrænt samme Tid paa Dagen og da befandt

29 Vidnet sig paa samme Sted som forrige Gang.Første gang vare Lugene (??) ved Ingier igjen

30 fra Kl 3 til 4 om Morgenen?? fra Kl 5 a 9 om Morgenen og blev ikke optagen

31 førend 2 Timer efter at Vandet vare ankommet til Dammen. Stigninngen stod paa

32 hver gang omtrentlig i 2 Timer.

 

 

En annen ting som jeg lurer fælt på:

Noen steder i teksten er det satt en prikkete understrek under ord samtidig som det virker som det står en annen formulering av teksten ved siden av.

Betyr dette at den prikkete teksten ikke skal være med? Jeg har tatt med hele teksten og ser at det blir litt usammenhengende noen steder.

Er årsaken rett og slett at forfatteren har skrevet feil/formulert seg feil? Eller er det en omskriving pga han skriver av et annet dokument?

 

mvh

Marius

 

 

 

Edited by Marius Holm Enerud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Stipling var vanligvis en måte å markere overstrykninger/utelatelser på en slik måte at det skulle synes hva som var feilskrevet., Her gjengitt ved kursiv. «(??)» er hele ord jeg ikke forstår, «(?)» er solid usikkerhet på forrige ord.

 

Omlag slik:

 

Til 3d: Ja, men Vidnet erindrer ikke
14 til hvilke tider i døgnet den dæmdes. – Da[Den] Gang man slap Vandet efter
15 Slipningen ved Bratfos naaede Ingjers Brug forøget slap det i dammen
16 omtrent 6 Tommer, men endda manglede 6 til 7 Tommer førrend Dammen var fuld.
17 Lugerne ved Ingjers Brug bleve staaende i henved 2 Timer derefter inden
18 man slo dem op. – Vidnet ved ikke hvor længe Dæmningen ved Ingjer hav-
19 de vedvaret inden det den 31t Mai kom til samme Brug for at observere; og var
20 det samme Dags Eftermiddag at Vandet kom til Ingjers Brug. – Undersøgelsen sluttedes
21 ved Pladsen Borgen, hvor Bækken overskjølde(?) Hovedveien. – 2d Vidne Niels Olsen Aas-
22  fjeldet, 34 Aar gl., svarede saaledes: Til 1ste Qvæstion: Ja, fra Kl 2 Eftermiddag
23 den 30t Mai, uafbrudt Nat og Dag, til den 3de Juni Kl: 5 a 6 Eftermiddag. – til 2:
24 Der kom Tilløb af Vand 2d Gange i den Tid, hvorved Vandstanden forøgedes hver
25 Gang 3 til 4 Tommer, første Gang den 31t Mai mellem Kl 1 a 2 Eftermiddag, ved hvilken
26 (??) Vidnet opholdt sig 5 til 600 Alen ovenfor Broen ved Maastad, hvil-
27 ken Broe efter Vidnets Skjøn, er beliggende 300 Alen ovenfor Dammen ved Ingjer;
28 2d Gang kom Vandet den 3d Juni omtrent samme Tid paa Dagen, og da befandt 
29 Vidnet sig paa samme Sted som forrige Gang. – første 1s Gang vare Lugerne ved Ingjer igjen
30 fra Kl: 3 til 4 om Morgenen fra Kl: 8 til a 9 om Morgenen og bleve ikke optagne
31 førend 2 timer efterat Vandet var ankommet til Dammen. – Stigningen stod paa
32 hver Gang omtrentlig i 2 Timer,  men ellers  hvorefter der medgik 4 a 5 Timer inden
33 Vandet faldt ned til den almindelige Høide. – Saalenge Vandet saaledes maakeligen steg
34 og faldt iaktttagdes de det blot ved Øiemaal; medens det havde den almindelige Høide fallen
35 den en Stund(?) med Værket paa ud i Bækken, hvorved Videnet observerede at denne i 2
36 Jevndøgn var uforandret indtil Kl: 5 a 6 Eftermiddagen den 1s Juni d M:, da Vandet
37 stod 1/4 Timer under Værket. – Han Man slap ikke Vandet mod Ingjers Brug den
38 første Gang førend det havde naaet 2 a 3 Tommer under Kanten af Spildvænden.
39 Til 3d-: Ja! fra Kl: 8 til 9 Formiddag men det saa sig ikke istand til at angive
40 til hvilke Tider paa Døgnet eller hvorlænge hver Gang. – Derefter fremstod 3d
41 Vidne Lars Olsen, 59 Aar gl. , boende paa Aasen og til Sagens parter ubeslegted
42 og ubesvogret; han blev efter Lovlig Forberedelse eedfæstet og svarede til saaledes:
43 Til 1s Qvæstion: Som 2d Vidne. Til 2d Qvæstion Ligesaa, kun med den Forskjel
44 at nærværende Vidne angiver at Bækken faldt 1s D: Mde om Eftermiddagen hen
45 mod 1 Tomme samt at det med 1s Vidne er enigt med hensyn til at (??)


 

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Takk for god hjelp, Even!

Jeg merker det blir mye gjetting fra min side, når jeg ikke er så god til å tyde de mindre bokstavene (små "e", "r" osv). 

:-)

 

Da skal jeg heretter hoppe over de overstrøkede (prikkete) ordene i teksten.

 

En liten kommentar til ditt forslag:

på linje 15 skal det vel stå "steg" istedet for "slap" (altså: at vannet steg)?

 

 

mvh

Marius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen
6 timer siden, Marius Holm Enerud skrev:

 

. . .  <snip>  . . . på linje 15 skal det vel stå "steg" istedet for "slap" (altså: at vannet steg)?

 

 

Det har du så evig rett i, skjønner ikke helt hvor ‹slap-en› kom fra . . . :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Her kommer en oppdatert tyding av teksten.

Fint om andre også vil komme med innspill :-)

 

01 Overskjønsforretning paa Bratfos.

02 Aar 1845 den 6. Juni blev Extraret sat paa Lensmandsgaarden Algrim i Ullensaker Præstegjeld

03 af constituert Sorenskriver Gaarder, med de af Fogden opnævnte 8 Laugrettes- og Skjønsmænd: Søren

04 Halvorsen(?) Risebro, Ole Torgersen Onsrud, Peder Olsen Onsrudeie, Proprietær Johan Pless, Jacob Hygen,

05 Brugseier Knudsen, Gudmund Halvorsen Sundby og Garver Syver Winger, der mødte som Suppleant

06 istedetfor Proprietær Holt, der er syg, til en Overskjønsforretnings Afholdelse angaaende Opdæm-

07 ningen ved Bratfos. Administrator anmærkede, at denne Forretning ifølge Parternes(?) Begjæring sattes her efterat Retten

08 til berammet Tid havde indfundet sig paa Bratfos, hvor Skjønsmændene idag have gransket paa

09 Aastedet. Pless og Winger , der ikke forhen havde aflagt Laugretteseed, bleve nu tagne i Eed efter

10 Lovbogens 1-7-5... For Citanterne til nærværende Forretning, Lensmand Bøhn og Proprietair

11 Schou , der selv vare tilstede, mødte tillige Procurator Meldahl, der fremlagde den ud-

12 tagne Stevning samt Fogdens Opnævnelse til det fungerende(?) dobbelte Laugrette.

13 Ligeledes Fremlagde han til muelig Benyttelse ved Forretningen Underretsan-

14 ken i Hovedsagen mod den samme tilhørende Udskrift, Thing[...] af 7de Novbr

15 f.A:, samt den optagne Kartforretning med tilhørende Kart , ligesom han frem-

16 viste Overretssstevningen. _ I henhold til den sidste Deel af den til nærværende

17 Forretning udtagne Stevning begjærende Comparanten, forinden den attraaede Skjøn

18 afgives, at de mødende Vidner, Christopher Wagstad, Nils Olsen Aasfjeldet og Lars

19 Olsen Aaseiet maatte blive eedhæftede, og afhørte efter de herved fremlæggende Qvæstioner,

20 i det han forbeholdt sig, naar dette var skeet, saavel at foranledige yderligere Vid-

21 neførsel som at erholde det attraaede Skjøn afgivet.- For indstevnte mødte Pro-

22 curator Blich, der bemærkede, at de Spørgsmaale, som under nærværende Sag skulde

23 afgjøres, nemlig hvorvidt Dæmningen ved Braftos medfører nogen Skade for de

24 Indstævnte tilhørende Brug, noksom er godtgjort ved de under Hovedsagen førte Vid-

25 ners Prov(?) og iøvrigt tilveiebragte Oplysninger, og kan det saaledes Oplyste

26 ingenlunde svækkes eller forandres om [.........] tilveiebringer nok saa man-

27 ge Mænds formeening om, hvorvidt de antager at [...] ikke skulle tilføies en

28 saadan Skade, som paastaaet.- det attraaede Skjøn kan saaledes ligesaalidt som

29 det af Laugrettesmændene afgivne tillægges nogen Indflydelse ved Sagens

30 Paadømmelse, om Samme end maatte gaae ud paa at Opdæmningen ingen Skade

31 skulde medføre.- Comp[arenten] agtede saaledes ikke for Tiden at fremsætte nogen

32 Indsigelse mod at Vederparterne indhænte de 8 opnævnte Mænds Formeening i Sa-

33 gens Anledning. Ligesom han vilde have sin Part forbeholdt enhver Indsigelse, som

34 maatte kunne fremsættes i denne Henseende, saaledes forbeholdt han sig, naar Vidne-

35 førelsen er anstillet, at fremsætte nogen Bemærkninger med Hensyn til den Er-

36 klæring, de opnævnte Mænd maatte blive afæsket.- Comp: forbeholdt alt Lov-

37 ligt under Vidneførselen.- Meldahl modsagde fortiden den af Modparten

38 yttrede Anskuelse om Skjøns Virkning[?] en af <i> nærværende Sag og forbeholdt sig un-

39 der Hovedsagen at fremsætte de Bemærkninger han i Anledning heraf eller

40 den øvrige Tilførsel maatte finde fornøden, idet han gjentog Benægtelsen af

41 at Major Ingjers Brug fra Citanternes Side tilføres nogen Hinder eller

Side 2

01 Skade.- Af de ovenmældte 3 Vidner ere Christopher Christophersen Wagstad og Nils

02 Olsen Aasfjeldet forhen afhørte, den Første som 28de Contravidne og den Sidste som 20de Vidne

03 under Thingsvidnet[?], hvilke havde at afgive Vidnesbyrd i Kraft af deres forhen i Sagen

04 aflagte Eed.- Derpaa afhørtes 1ste Vidne Christopher Christophersen Wagstad, paa det 39

05 Aar, som svarede til Qvæstionerne saaledes: Til 1ste Ja, saa 31te Mai til 3de Juni, uaf-

06 brudt Nat og Dag. Til 2den. Undersøgelsen anstilledes fra Ingjers Møllebrug og opad til

07 Habberstad- og Laskerudbækken[?], og paa denne Strækning erfaredes at <at naar[?]> Vandet blev

08 sluppet ved Bratfos steg det 3 à 4 Tommer, men hvilket vedvarede 2 til 3 Timer,

09 ellers var Vandets Høide eens.- Vidnet veed ingen Beskeed om naar man

10 ved Bratfos dæmmede og slap Vandet anderledes end at det antog at Vandet det

11 var sluppet hver <den> Gang Bækken, som omforklaret[?], steeg,- hvilket kun skeede een

12 Gang i de 3 til 4 Døgn Vidnet gjorde Iagttagelsen, der endtes Kl. 5 til 6 den 3de

13 d. M. fordi det begyndte at regne.- Til 3de: Ja, men Vidnet erindrer ikke

14 til hvilke Tider i Døgnet det dæmmdes. - Da Vandet efter

15 Slipningen ved Bratfos naaede Ingjers Brug steg det i Dammen

16 omtrent 6 Tommer, men endda manglede 6 til 7 Timer færrend Dammen var fuld.

17 Lugerne ved Ingjers Brug bleve staaende i henved 2 Timer derefter inden

18 man tog dem op. _ Vidnet ved ikke hvor længe Dæmningen ved Ingjer hav-

19 de vedvaret inden det den 31t Mai kom til samme Brug for at observere; og var

20 det samme Dags Eftermiddag at Vandet kom til Ingiers Brug._ Undersøgelsen sluttedes

21 ved Pladsen Borgen, hvor Bækken overskjølde(?) Hovedveien. 2de Vidne Nils Olsen Aas-

22 fjeldet, 34 Aar gl., svarede saaledes: Til 1ste Qvæstion: Ja, fra Kl 2 Eftermiddag

23 den 30t Mai, uafbrudt Nat og Dag, til den 3de Juni Kl: 5 a 6 Eftermiddag.._ Til 2:

24 Der kom Tilløb af Vand 2d Gange i den Tid, hvorved Vandstanden forøgedes hver

25 Gang 3 til 4 Tommer, første Gang den 31t Mai mellem kl 1 a 2 Eftermiddag, ved hvilke

26 ?? Vidnet opholdt Sig 5 til 600 Alen ovenfor Broen ved Maastad, hvil-

27 ken Broe efter Vidnets Skjøn, er beliggende 300 Alen ovenfor Dammen ved Ingier;

28 2de Gang kom Vandet den 3de Juni omtrent samme Tid paa Dagen , og da befandt

29 Vidnet sig paa samme Sted som forrige Gang - første gang vare Lugerne ved Ingier igjen

30 fra Kl 8 a 9 om Morgenen og bleve ikke optagne

31 førend 2 Timer efterat Vandet var ankommet til Dammen. -Stigninngen stod paa

32 hver gang omtrentlig i 2 Timer, hvorefter der medgik 4 a 5 Timer inden

33 Vandet faldt ned til den almindlige Høide. - Saalenge Vandet saaledes maakeligen steg

34 og faldt iagttagdes det blot ved Øiemaal; medens det havde den almindelige Høide sattes

35 der en Stav(?) med Mærke paa ud i Bækken, hvorved Vidnet observerede at denne i 2

36 Jevndøgn var uforandret indtil Kl: 5 a 6 Eftermiddagen den 1te Juni d.M., da Vandet

37 stod 1/4 Tomme under Mærket. Man slap ikke Vandet mod Ingiers Brug den

38 første Gang førend det havde naaet 2 a 3 Tommer under Kanten af Spildvænden.

39 Til 3de: Ja! men det saa sig ikke istand til at angive

40 til hvilke Tider paa Døgnet eller hvorlænge hver Gang. - Derefter fremstod 3de

41 Vidnet Lars Olsen: 59 Aar gl., boende paa Aaseie(??) og til Sagens Parter ubeslegted

42 og ubesvogret; som blev efter Lovlig Forberedelse(??) eedfæstet og svarede saaledes:

43 Til 1st Qvæstion: Som 2d Vidnet. Til 2de Qvæstion Ligesaa, kun med den Forskjel

44 at nærværende Vidne angiver at Bækken faldt 1t D.Mde. om Eftermiddagen hen

45 mod 1 Tomme samt at det med 1t Vidne er enigt med Hensyn til at (??)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Da har jeg forsøkt å tyde litt videre på side 3:

 

(side 3)

01 stod 6 a 7 Tommer under Spildvænden, da Lugerne ved Ingiers Brug aabnedes den 31t Mai.

02 Vidnet erindrede(?) derimod bestemt, at der var et demt(?) ved Ingier fra Kl: 8 a 9 den 31t f.M:

03 om Form(?):. Til 3d: Jo, der demtes(?) den 30t Mai fra Kl 8 a 9 om Aftenen til Kl 3 a 4 den

04 følgende Morgen, og den 31t maltes fra Sistnævnte Tid en 4 a 5 Timer; derpaa demmedes den

05 31t Kl: henimod(?) 4. Hvorefter der maltes til Kl: henmod(?) 12. _ Den 1t Juni mal-

06 tes om Morgenen(?) fra Kl: 4 a 5 til Kl 8 a 9 paa Formiddagen, da der igjen dæmtes til

07 Kl 8 a 9 om Aftenen, paa hvilke Tid Dammen nesten ikke kunde ?? V??._

 

hva menes egentlig med "Spildvænden"? Skal det stå "Spildvandet"? altså: overskuddsvann?

Edited by Marius Holm Enerud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

Jeg prøver meg videre: [den mystiske Spilvenden har vist sitt sanne jeg: «Spilrænden»!]

 

. . . med hensyn til at Vandet

 

side 433, venstre:

 

01     stod 6 a 7 Tommer under Spildrænden, da Lugerne ved Ingjers Brug aabnedes den 31t Mai
02    Vidnet erindrer derimod bestemt, at der var demt ved Ingjer fra Kl: 8 a 9 den 31t f M:
03    om Formd: . – Til 3d: Jo, der demtes den 30 Mai fra Kl 8 a 9 om aftenen til Kl 3 a 4 den
04    følgende Morgen, og den 31 maltes fra sistnevnte Tid en 4 a 5 Timer; derpaa dæmmedes den
05    31t til Kl: henved 4. Hvorefter der maltes til Kl: henved 12. – Den 1t Juni mal-
06    tes om morgenen fra Kl. 4 a 5 til Kl: 8 a 9 paa Formiddagen da der igjen dæmtes til
07    Kl 8 a 9 om Aftenen, paa hvilken Tid Dammen næsten ikke kunde rumme Mere.–
08    Da kom Bruget atter i Gang, og der maltes til Kl: 12 om Natten, paa hvil-
09    ken Tid der dæmtes til Kl: 5 a 6 om Morgenen, hvorefter der maltes til Kl: 11 For-
10    middag; derpaa demtes igjen til Kl 8 om Aftenen og Malingen varede derefter
11    til Kl 12 om Natten, fra sidstnævnte Tid dæmtes der til Kl: 7 a 8 om Mor-
12    genen den 3d Juni.– Vidnet veed ikke hvorlænge Møllen derpaa uafbrudt
13    var i Gang hvilket var Tilfældet da Vidnet og Følge under Undersøgelsen, paa Grund af indfaldet(?) (??)
14    2dre Vidne fremstod igjen og, efter Konfrontation med 3d Vidne
15    forklarede, at han ved nærmere Eftertanke erindrer, at Vandet stod 6 a 7 Tommer
16    istædet for, som før forklaret, 2 a 3 Tommer under Spilrænden, og at det var den 1t
17    Juni at Vandet stod 2 a 3 Tommer under denne Rænde. Igjen fremstod 1t Vidne,
18    som forklarede: at han ved Middagstid den 3d Juni gik fra 2d og 3d Vidners hus
19     til Lensmand Bølers(?) Bopæl for at spørge Lensmanden om Undersøgelsen burde fort-
20    sættes der Dagen inden havde begyndt, af hvilken Aarsag Vidnet ikke erfarede 
21    Noget om den sidste Stigning af Vandet i Bratfos. – Da Vidnet kom
22    tilbage til Ingjers Brug Kl: 3 havde Vandet imidlertid naaet hen til Bru-
23    get, der var i fuld Gang.– Meldahl bad Sahl(?) Gulbrandsen og Christian
24    Nilsen fremlagte(?) 4d Qvestion samt Lars og Carl Borgen 5t Qvestion. –
25    derefter fremstod 44d Vidne Sahl(?) Gulbrandsen Bratfos (2d Kontravidne(?):) og 5t Vidne
26    Christian Nilsen Eg?? (: 22d Kontravidne(?):), hvilke i Kraft af deres
27    forhen i Sagen aflagde Eed svarede til 4d Qvestion: At Vandet blev slup-
28    pet den 31t Mai Kl 4 om Morgenen og dæmt Dagen after Kl: 4 Eftermiddag
29    samt igjen sluppet den 3d Juni Kl: 4 om Morgenen.– 6t Vidne Lars
30    Larsen Borgen (: 8d Vidne under Thing?? :) og 7d Vidne Carl
31    Gulbrandsen Borgen, 18 Aar gl – den første lovede at Vidne i Kraft
32    af forhen aflagt eed og den Sidste blev nu eedfæstet – hvilke svarede
33    til 5t Qvestion: Ja, med Tilføiende, at de ved den Leilighed laa ved
34    Ingjers Brug og malede og erfarede at 2d af Magne(?) Ingjers Huusmænd
35    slap ud Vandet i Dammen ved dette Brug, satte en Støvr i Bunden og gjorde et
36    Mærke paa denne Støvr som viste hvor høit det Vand, som ikke kunde
37    løbe ud, var, hvornæst de tillukkede Lugerne og lode Vandet fra Brat-
38    fos, som just da var ivente, Løbe i Dammen. – De Afhørte erkjendte, at deres
39    Forklaringer vare Protokollen rigtigen tilførte, hvorefter de aftraadte. –
40    Meldahl bad dernæst (??) tilspurt 1 om ikke Vandet, efter en saa fuldkom-
41    men Udtømmelse af Dammen, løber hurtigere til end sedvanligt, saa at
42    Vandet i Dammen, efterat Lugen igjen var tillukket, maatte voxe noget hurtigere
43    end sedvanligt, selv uden hensyn til, om der kom nogen Slipning fra
44    Bratfos. Samt 2 om ikke end og saa en enkelt slags strakt(?) Stage vil være

 

Side slutt.

Edited by Even Stormoen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marius Holm Enerud

Takk for kjempeflott bidrag, Even!

Moro at du tar deg tid til å hjelpe meg med teksten :-)

 

Jeg har noen kommentarer til teksten:

 

Linje 21: "Stigning" skal nok være "Slipning" ("slippe" vannet)
Linje 25: Fornavnet "Sahl" skal kanskje være "Saxe", som ble benyttet en del?
Linje 26: Etternavnet skal nok være "Eghornrud". Stedet "Ekornrud" er nabogården hos meg :-)
Linje 34: "Magne" tror jeg skal være "Major"
Linje 37: vet du hva "lode" betyr? er det samme som "lot" (i flertall, "lot vannet løbe i Dammen")?
Linje 40: kan det være "Laugrettes" det skal stå?
Linje 44: kan det være "Dags" istedet for "slags"? 

 

Ellers tror jeg vi nå løste "mysteriet" på linje 35 på side 2: her skal det vel stå Støvr?

Vet du forresten hva Støvr er/betyr?
 

 

mvh

Marius

 

 

Edited by Marius Holm Enerud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Even Stormoen

21: Enig.
25: Ganske så sikkert. Skjønte ikke hva en stor H hadde der å gjøre.
26: Utvilsomt.
34: Det er Major. Støtte på ham senere, tydligere skrevet.
37: Det er «lot» i et slags flertall ja.
40: Er nok rett ;-)
44:  . . . enkelt Dags stærkt Regn (!)

 

Regner med at Støvren er et staveforslag til Staur :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.