Gå til innhold
Arkivverket
Asbjørn Nordøy

Hvordan finne opplysninger når sperregrensen hindrer innsyn, og materiell ikke er skanna og gjort tilgjengelig?

Recommended Posts

Asbjørn Nordøy

 

Hvordan finne opplysninger når sperregrensen hindrer innsyn, og materiell ikke er skanna og gjort tilgjengelig?

Hvordan kan man finne opplysninger om personer som på grunn av sperregrensen ikke er mulig å søke på. Og likedan om det finnes opplysninger om personer i materiell som ikke er skanna og gjort tilgjengelig. Hva er det mulig å få opplysninger om?

Tenker og blant annet på muligheten for å kunne finne fram til nålevende og ukjent slekt. Hva for muligheter og hva kan Riksarkivet og mulige andre gi opplysninger om.

Når det gjelder materiell som ikke er gjort tilgjengelig, så kikka eg etter opplysninger etter en mulig slektning som døde i 1910. Og var ute etter å finne mulig skiftemateriell/ dokumenter og lignende som kunne gi mulige nye opplysninger. Fant i dette tilfellet at det var tilgjengelig materiell (skanna) til og med 1909, men ikke fra 1910 og utover (mot «vår tid»).

Kunne og være interessert i mulige rettsdokumenter, for å se om personer var blitt straffa. Blant annet i ett spesielt tilfelle for å ha fått flere barn utenfor ekteskap. Eventuelt om det kunne finnes dom/ rettslige tiltak i forhold til fars-skaps sak(er)?

Er det noen som kjenner til om det finnes grupper/ foreninger av norsk-amerikanere i USA og Canada. Som driver slektsgransking og kan gi opplysninger om personer etter FT-1940, og om mulige nålevende etterkommere av emigranter fra Norge. Der man kan spørre etter opplysninger?

Mvh

Asbjørn Nordøy

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Her står litt om sperra innhald i Digitalarkivet: https://digitalarkivet.no/content/99/sperret-innhold-i-digitalarkivet

 

Ein kan be kvart enkelt statsarkiv om å gjere oppslag i materiale som ikkje er skanna eller som ikkje kan leggjast ut av personvernårsaker, så sant som materialet ikkje er tausheitsbelagt. Dette kan gjerast i forumet for det enkelte statsarkiv, evt. på epost dersom opplysningane er yngre enn 60 år og/eller gjeld levande personar.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Avisa Sagat har lagt ut søkbare skattelister frå 2001, og desse inneheld fødselsdato og ektefeller. Eit dagspass kostar 25 kr. Ei anna mogelegheit er å søkje i bøker (f. eks. bygdebøker) eller aviser, f. eks. på https://beta.nb.no/search?mediatype=aviser

Endret av Torbjørn Igelkjøn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Halvorsen
14 timer siden, Asbjørn Nordøy skrev:

 

Tenker og blant annet på muligheten for å kunne finne fram til nålevende og ukjent slekt. Hva for muligheter og hva kan Riksarkivet og mulige andre gi opplysninger om. 

 

Oppslag i gamle telefonkataloger har satt meg på sporet til nålevende slekt. Oppslag ga ikke alltid enydige svar, så tidvis ble det noen høflige telefoner til ukjente før en var heldig og fikk treff ! I tidligere tider fikk jeg hjelp til oppslag pr tlf fra en hjelpsom kar ved biblioteket på Teknisk Museum i Oslo. Samlingen av kataloger befinner seg nå ved Telemuseets magasin ved Fet utenfor Lillestrøm. Dersom du evt vet hvor i landet nålevende slekt kan ha vært/er bosatt kan en henvendelse/besøk dit vise seg nyttig http://telemuseet.no/utstillinger/telemuseets-magasin-pa-fet/.  

Endret av Kjell Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg
8 timer siden, Asbjørn Nordøy skrev:

 

 

Når det gjelder materiell som ikke er gjort tilgjengelig, så kikka eg etter opplysninger etter en mulig slektning som døde i 1910. Og var ute etter å finne mulig skiftemateriell/ dokumenter og lignende som kunne gi mulige nye opplysninger. Fant i dette tilfellet at det var tilgjengelig materiell (skanna) til og med 1909, men ikke fra 1910 og utover (mot «vår tid»).

Kunne og være interessert i mulige rettsdokumenter, for å se om personer var blitt straffa. Blant annet i ett spesielt tilfelle for å ha fått flere barn utenfor ekteskap. Eventuelt om det kunne finnes dom/ rettslige tiltak i forhold til fars-skaps sak(er)?

 

 

Akkurat i dette spørsmålet gjeld det som gjeld for det meste av arkivmaterialet (utanom det mest brukte): Du må på eit arkiv for å sjå originalane.

 

1910 er 107 år sidan, og ikkje underlagt noko sperregrense.

Dersom ei rettsak vart ført for opne dører (og det var vel det vanlege), er det vel eigentleg ingen grunn til å sperre slike opplysningar.

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Grete Jøraas

Jeg ville finne en dåp fra 1911, men kirkebok var ikke skannet. Så jeg ringte kirkekontoret og møtte en svært imøtekommende kontoransvarlig. Hun fant det jeg søkte på. K-bøkene var ikke innlevert grunnet 'treg' ajourføring.. Men jeg var jo hjertelig velkommen tilbake med nye spørsmål :-)

Ellers har jeg funnet på Family Search (åpne sider som ikke krever innmelding / gebyr) nålevende personer født på 1940-tallet, navn på ektefelle, adresse osv. Dette gjaldt Montana. Om det er like lett i alle stater vet jeg ikke

 

Og, forresten, om du søker person(er) med et litt mer sjeldent etternavn enn Olsen, Hansen o.lign, så kan du lete på Facebook f eks, og der sende PM med et forsiktig spørsmål om et mulig slektskap.....

Grete

Endret av Grete Jøraas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Torbjørn Igelkjøn

Eit problem med Facebook er at meldingar frå andre enn venner hamnar i ei mappe som gjerne sjeldan (eller aldri) blir sjekka. At ein ikkje får svar betyr dermed ofte at mottakar ikkje er klar over at han/ho har fått ei melding.

 

Når gamle telefonkatalogar er nemnde må ein også nemne adressebøker, ulike årgangar er tilgjengelege på både statsarkiv og enkelte bibliotek. (I Bergen står adressebøker framme på lesesalen på Statsarkivet i Bergen, medan ein på hovudbiblioteket i Strømgaten må be om at dei tilsette hentar den/dei aktuelle årgangane). Eg vil tru at biblioteka også har gamle telefonkatalogar. Elles er mange adressebøker frå Oslo og Aker skanna og finst her: https://media.digitalarkivet.no/db/browse?start_year=&end_year=&tags[]=101&text= Det er også skanna nokre adressebøker frå Bergen, desse er å finne i den digitale bokhylla ("gamle" Digitalarkivet). Ein del adressebøker finst også på http://www.nb.no

 

Andre mogelegheiter er oppslag i lokale folketeljingar (60 års klausul) eller gamle folkeregister. Slikt materiale finst delvis på statsarkiva og delvis i kommune-/byarkiv. (Folk i visse stillingar i det offentlege har mogelegheit til å slå opp i det moderne folkeregisteret, men opplysningane der er sjølvsagt beskytta av teieplikt, så ein får ikkje vite noko der utanom når det er nødvendig i lovmessig samanheng som f. eks. i samband med skifte).

 

Ein del nyare materiale er digitalisert og/eller gjort søkbart. Dette gjeld f. eks. folketeljing for Oslo frå 1923 (midlertidig lagt ut hos Slekt og Data (Dis), Bergen frå 1922 (Digitalarkivet), valmanntal Bergen 1934 (Digitalarkivet), døde i Minnesota (tilgjenegeleg via Ancestry/Familysearch/MNHS), døde i Illinois (Chicago) fram til 1949, døde i California osv. Når det gjeld USA er mykje tilgjengeleg via Familysearch (gratis) eller Ancestry (betalbart), medan nokre databasar finst på eigne nettstader. Ofte kan det finnast ulike databasar for same stad og tidsperiode, og som ikkje er komplette, men som kan utfylle kvarandre. Ein må heller ikkje gløyme at det finst amerikanske telefonkatalogar på nettet. (Å betale for "background checks" trur eg gjev få eller ingen ekstra opplysningar, men dette har eg aldri prøvd).

 

Amerikanske avisnekrologar (minneord) er både svært vanlege og gjerne svært fyldige, og ramsar ofte opp "heile" slekta. Dersom ein veit kvar og når vedkommande døydde kan ein be om oppslag. Evt. kan ein søkje seg fram i digitale avisarkiv, men desse krev ofte abonnement. Nyare nekrologar frå dei siste åra ligg gjerne fritt tilgjengelege på nettet via ulike lokale nettaviser.

 

Sist men ikkje minst, så er det utruleg mange leietrådar som kan finnast via Google. Men slektstre på nettet er ofte upålitelege, og all informasjon bør difor sjekkast mot primærkjelder for at ein skal vere sikker. Det er dumt å leggje ned mykje ressursar på greiner som ein seinare må "sage av" ;-)

Endret av Torbjørn Igelkjøn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Asbjørn Nordøy

Hei!

Takker for mange gode opplysninger og tips, som vanlig i dette Forumet.

Må se nærmere på og forsøke en del av det som er nevnt av dere.

 

Sitat

Avisa Sagat har lagt ut søkbare skattelister frå 2001, og desse inneheld fødselsdato og ektefeller. Eit dagspass kostar 25 kr. Ei anna mogelegheit er å søkje i bøker (f. eks. bygdebøker) eller aviser, f. eks. på https://beta.nb.no/search?mediatype=aviser

 

Har allerede benytta en del kroner på kjøp av bygdebøker og funnet ut en god del om slekta. Men dette er helst mer lokalt i området (på deler av Helgeland), og har i tillegg funnet et par slekts-databaser med ganske mye slekts innhold men og noen mangler.

Men det blir straks verre når man skal lete etter noen på andre kanter av landet (f.eks. Trondheim), og i utlandet så som USA og Canada ikke minst med heller dårlige språkkunnskaper (har benytta Google translater inn i mellom, men oversettelsene er ikke alltid helt bra og forståelig).

Vet at det kan finnes opplysninger i aviser så som dødsannonser og omtale av den døde (heter vel nekrolog). Vil prøve å gjøre noen søk på slikt materiell, så se hva som dukker opp etter hvert. Er imidlertid ikke så kjent på dette avisområdet ... enda. I mulige aviser i USA/ Canada, så er eg avhengig av å kunne kopiere fra disse og oversette med Google.

 

Har oppretta noen "slektsgrupper" på Facebook og fått en del kontakter og opplysninger derigjennom, og nye ukjente slektninger dukker inn i mellom fortsatt opp, og fra utlandet.

Vil forsøke dette på flere av mine slekts sider etter hvert.

 

Sitat

Oppslag i gamle telefonkataloger har satt meg på sporet til nålevende slekt. Oppslag ga ikke alltid enydige svar, så tidvis ble det noen høflige telefoner til ukjente før en var heldig og fikk treff ! I tidligere tider fikk jeg hjelp til oppslag pr tlf fra en hjelpsom kar ved biblioteket på Teknisk Museum i Oslo. Samlingen av kataloger befinner seg nå ved Telemuseets magasin ved Fet utenfor Lillestrøm. Dersom du evt vet hvor i landet nålevende slekt kan ha vært/er bosatt kan en henvendelse/besøk dit vise seg nyttig http://telemuseet.no/utstillinger/telemuseets-magasin-pa-fet/.  

 

Ligger noe av dette materiellet på nettet og er tilgjengelig og søkbart dær?

 

Det er for tiden en familie eg er spesielt interessert i og som var bosatt i Trondheim, men vet ikke hvorvidt det kan finnes noen nålevende igjen.

Dette er på en måte ganske nær slekt, familien til en halvbror av en av mine oldemødre. Siste opplysninger fra ei by-telling fra 1925. Kjenner ikke til om det er flere slike senere, som kan være tilgjengelig.

Vet ikke om det har noen hensikt å oppgi navn hær på Forumet, eller i så som slektsgranskings grupper på Facebook. Og spørre om noen kan ha mulig kjennskap til dem?

 

Sitat

Akkurat i dette spørsmålet gjeld det som gjeld for det meste av arkivmaterialet (utanom det mest brukte): Du må på eit arkiv for å sjå originalane.

 

1910 er 107 år sidan, og ikkje underlagt noko sperregrense.

Dersom ei rettsak vart ført for opne dører (og det var vel det vanlege), er det vel eigentleg ingen grunn til å sperre slike opplysningar.

 

Vet at det er mulig å besøke arkivene, der Trondheim vil bli det nærmeste og trolig mest aktuelt. Men det ligger tross alt et stykke unna, og man må da overnatte på hotell og gjerne vær der noen dager pr gang. Og aller helst kunne få sett på flere ting innen slekta på samme tid.

Bør man gi beskjed til arkivet på forhånd, og fortelle hva man søker og er ute etter av opplysninger?

 

Materiellet fra 1910 som eg søkte etter, var trolig ikke skanna og gjort tilgjengelig.

Når eg nevnte rettslige ting, så gjelder det ei tippoldemor som minst fikk 3 barn utenfor ekteskap på 1860 og 1870 tallet. Tenkte og på muligheten av at fedrene og spesielt den siste i dette tilfellet far til en av mine oldemødre kunne ha mottatt noe krav om økonomisk støtte. Og om det derigjennom kunne dukke opp opplysninger om flere ukjente søsken til min nevnte oldemor. En smule nysgjerrig etter å få vite om det kan finnes flere ukjente slektninger!

 

Sitat

Jeg ville finne en dåp fra 1911, men kirkebok var ikke skannet. Så jeg ringte kirkekontoret og møtte en svært imøtekommende kontoransvarlig. Hun fant det jeg søkte på. K-bøkene var ikke innlevert grunnet 'treg' ajourføring.. Men jeg var jo hjertelig velkommen tilbake med nye spørsmål :-)

Ellers har jeg funnet på Family Search (åpne sider som ikke krever innmelding / gebyr) nålevende personer født på 1940-tallet, navn på ektefelle, adresse osv. Dette gjaldt Montana. Om det er like lett i alle stater vet jeg ikke

 

Og, forresten, om du søker person(er) med et litt mer sjeldent etternavn enn Olsen, Hansen o.lign, så kan du lete på Facebook f eks, og der sende PM med et forsiktig spørsmål om et mulig slektskap.....

 

Har et slektstre på Family Search, men er avhengig av å kunne skifte språket over til norsk. Som eg gjorde tidligere, og fikk det til å fungere. Men sist eg skulle innpå å legge inn nye navn for om mulig å finne slekt, så fungerte ikke dette og eg fant ikke ut hvordan eg fikk skifta språk tidligere.

 

Har forsøkt å søke etter navn på Facebook, og da dukka det opp ganske mange navn. Men mitt problem er språket om eg skal forespørre etter de som eg søker etterkommere etter. Men det er jo en mulig måte å kunne gjøre det på. Tror ellers at eg har funnet ukjent og nålevende slekt ved treff med noen på slektstreet på MyHeritage. Så der må eg prøve å oppnå kontakt, ... og det er litt spennende hvorvidt det er mulig å lykkes.

En del av utvandrerne ser ut for å ha skifta navn da de kom over. Har et eksempel der de het; hun Paulsdatter, han Johannesen, sønnen Ovesen. Ved overfarten benytta han Kvam. Og etter å ha bosatt seg i USA, så var navnet forandra til Quam. Var bare en tilfeldighet å et siste forsøk, som gjorde at eg fant disse!.

Mener og at noen i slekta må ha forandra navnet fra Jenssen, til Johnson. Om eg da fikk treff på rette personer.

 

Mvh

Asbjørn Nordøy

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Kjell Halvorsen
2 timer siden, Asbjørn Nordøy skrev:

 

Ligger noe av dette materiellet på nettet og er tilgjengelig og søkbart dær?

 

Hei igjen,

 

Jeg har ikke gjort noen grundig undersøkelse på om norske telefonkataloger finnes samlet tilgjengelig på nett. Jeg tviler at så er tilfelle, men kanskje andre er bedre oppdatert om dette ?

 

Nasjonalbiblioteket skal ha alle norske telefonkataloger fra 1896 og senere, men jeg mener å ha lest at disse ikke har blitt prioritert for digitalisering og således kun kan benyttes ved fysisk besøk på NBs lesesal, alternativt fjernlånes til lokalt bibliotek.

 

Jeg vet at enkelte regionale- eller fylkesmuseale institusjoner i samarbeid med sine respektive IKAer (InterKommunalt Arkiv) har prosjekt gående på digitalisering av telefonkatalogen for sine respektive områder, men jeg er ukjent med status på dette.

 

Min imøtekommende kontakt ved Telemuseet for 10 år siden eller mer het Arve Nordsveen og han finnes fortsatt blant de ansatte der http://telemuseet.no/om-oss/ansatte/ 

 

Kjell H.

 

Edit:  Jeg fant omsider hvor jeg hadde lest om Nasjonalbibliotekets policy mhp  telefonkatalogen

Molde bymuseum http://www.moldebymuseum.no/text.php?type=samlinger&serie=Telefonkataloger

Endret av Kjell Halvorsen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Du nevner  Trondheim her Asbjørn, og det er laget noen databaser for Trondheim med mange tusen navn i. Jeg har kjøpt den for 2014, men det finnes en for 2017

også: https://st.disnorge.no/trondheimsbasen-2017-lansering-5-januar-2017

 

Jeg kan søke i den databasen jeg har for 2014 for deg. Det er også en folketelling for Trondheim 1925, og Trondheim adressebok er å 

finne på internett frem til 1925. Folketelling for Strinda og Malvik er frem til 1934. Du nevner også Helgeland, og Svein Edvardsen har 

gjort en flott jobb der med å skrive av navn fra skifter frem til 1920. Jeg har kjøpt flere av disse bøkene, men nå skal de visst være å få

kjøpt på cd også. Han har også gitt ut avskrifter av noen innrulleringsmanntall for Helgeland, og jeg har noen av disse også i bokform.

Mulig at dette også finnes på cd nå

Endret av Anne Lise Hovdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Asbjørn Nordøy
Sitat

Du nevner  Trondheim her Asbjørn, og det er laget noen databaser for Trondheim med mange tusen navn i. Jeg har kjøpt den for 2014, men det finnes en for 2017

også: https://st.disnorge.no/trondheimsbasen-2017-lansering-5-januar-2017

 

Jeg kan søke i den databasen jeg har for 2014 for deg. Det er også en folketelling for Trondheim 1925, og Trondheim adressebok er å 

finne på internett frem til 1925. Folketelling for Strinda og Malvik er frem til 1934. Du nevner også Helgeland, og Svein Edvardsen har 

gjort en flott jobb der med å skrive av navn fra skifter frem til 1920. Jeg har kjøpt flere av disse bøkene, men nå skal de visst være å få

kjøpt på cd også. Han har også gitt ut avskrifter av noen innrulleringsmanntall for Helgeland, og jeg har noen av disse også i bokform.

Mulig at dette også finnes på cd nå

 

Denne siste databasen for Trondheim (2017) kan være av interesse, om den inneholder noe opplysning om aktuelle personer.

Etter som eg holder til/ bor på Helgeland, og størstedelen av slekta har sitt opphav og flere bor hær. Så er opplysninger tilknyttet dette området og folk i slekta av stor interesse.

Opplysninger om skifter er av stor interesse om dette kan gi opplysninger om etterkommere/ barn og etterlatte etter døde personer. Har hørt/ sett beskrevet at det skulle finnes CD'er med slikt innhold. Men har ikke fått med meg hvorfra dette kunne kjøpes, så har du e-post eller web adresse til den som selger dette, så er det av interesse!

 

Eg takker gjerne ja til hjelp ved søk i denne databasen fra 2014, etter denne nevnte familien som var bosatt i Trondheim. Og skulle noen ha kjennskap til disse så hadde det vært interessant!  Fant familien i ei by-telling for Trondheim for 1925. Og har senere funnet opplysninger om de to eldste barnas død, i oversikt over gravsteder i Tr.heims området.

 

Dette gjelder familien til en halv-bror av en av mine oldemødre (farmors mor), som heter

Anders Mathias Andersen, født 1871 i Herøy (Helgeland), og så vidt eg vet vokst opp i Stamnes/ Leirfjord kommune.

Han ble gift med Amalie Petrine Andersen, født Amundsen i 1876 Namsos (Flatanger?)

I 1925 hadde de 3 barn;

- Mary Lucie Andersen (1903 Trondheim - 1992)

- Asbjørn Olav Andersen  (1907 Namsos - 1981)

- Ebba Alvilde Andersen  (1913 Trondheim - ?)

 

Fant Anders i FT-1900, da bodde han så vidt eg kan se hos sine svigerforeldre og jobbet som skomaker. Da fant eg Amalie i Trondheim, der hun jobbet. De gifta seg i 1902 har eg funnet et sted.

Har ikke klart å finne de i FT-1910. Men som nevnt i by-tellinga 1925 for Trondheim, og mener at det da var opplyst at Anders var handelsreisende i støpegods.

Hadde tidligere ut fra opplysninger fra min familie trodd at Anders var sjømann, som i alle fall seilte på norske-kysten, om ikke på de 7-hav. Har et gammelt barometer på veggen, som eg er fortalt at han skulle hatt ombord i ei seilskute. Så overraskelsen var til stede, da eg fant at han var skomaker og senere handelsreisende. Men kunne sikkert som handels reisende, hatt egen båt som han dro rundt omkring med på salgsturer, så det kan være en sannhet i historien om dette barometeret. Har truffet han et par ganger, da eg var ganske ung på 1950-tallet, og han var å besøkte familien og sin halv-søster Emilie.

Ær etter hvert blitt noe nysgjerrig på å finne flere opplysninger om han og hans familie, og om det kan finnes etterkommere etter disse, om mulig noen nålevende?

 

Mvh

Asbjørn Nordøy

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Johan Arthur Hansen
På ‎09‎.‎07‎.‎2017 den 5.04, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Avisa Sagat har lagt ut søkbare skattelister frå 2001, og desse inneheld fødselsdato og ektefeller. Eit dagspass kostar 25 kr. Ei anna mogelegheit er å søkje i bøker (f. eks. bygdebøker) eller aviser, f. eks. på https://beta.nb.no/search?mediatype=aviser

Jeg har opprettet tre abonnementer a 10 personer i Sagat for ett år. Det godtar de for grupper som driver med slektsforskning og som bruker Sagat kun til dette formålet. Mvh. Johan Arthur Hansen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Er mange år siden sist jeg hadde kontakt med Svein Edvardsen i Trondheim, men mener å huske at e-postadressen hans den

gangen var: Svedvard@online.no.. Bøkene hans kan sikkert fjernlånes gjennom nærmeste bibliotek også, og hvis du er i nærheten

av Sandnessjøen kan du kanskje låne dem på biblioteket der i det nye kulturhuset. De hadde dem på biblioteket i Sandnessjøen

da jeg flyttet derfra i 2010. Skal se i  Trondheimsbasen 2014 senere. 

Endret av Anne Lise Hovdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Er mange år siden sist jeg hadde kontakt med Svein Edvardsen i Trondheim, men mener å huske at e-postadressen hans den gangen var: Svedvard@online.no.

Bøkene hans kan sikkert fjernlånes gjennom nærmeste bibliotek også, og hvis du er i nærheten av Sandnessjøen hvor jeg bodde i 17 år hadde de dem iallefall

på biblioteket der da jeg bodde der(flyttet i desember 2010 til Stjørdal). Skal se i Trondheimsbasen litt senere

 

Her er det noe merkelig, for nå går det ikke an å legge inn som nytt innlegg her. Så jeg får fortsette i det samme: Finner Anders Mathias Andersen og 

Amalie Petrine Amundsen gift i Bakke kirke i Trondheim 20.09.1902. Forsøker meg på lenke: 

https://media.digitalarkivet.no/view/3751/53

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Jeg finner også to døtre som døpt: Mary Luce døpt i Bakke kirke 18.09.1903 ,og Ebba Alfhild døpt 22.02.1914 i Lademoen kirke. Dessverre

finner jeg ikke disse videre i Trondheimsbasen 2014. For å søke i den for 2017 må jeg laste ned og betale for den. 

Endret av Anne Lise Hovdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Asbjørn Nordøy
Sitat

Er mange år siden sist jeg hadde kontakt med Svein Edvardsen i Trondheim, men mener å huske at e-postadressen hans den gangen var: Svedvard@online.no.

Bøkene hans kan sikkert fjernlånes gjennom nærmeste bibliotek også, og hvis du er i nærheten av Sandnessjøen hvor jeg bodde i 17 år hadde de dem iallefall

på biblioteket der da jeg bodde der(flyttet i desember 2010 til Stjørdal). Skal se i Trondheimsbasen litt senere

 

Her er det noe merkelig, for nå går det ikke an å legge inn som nytt innlegg her. Så jeg får fortsette i det samme: Finner Anders Mathias Andersen og 

Amalie Petrine Amundsen gift i Bakke kirke i Trondheim 20.09.1902. Forsøker meg på lenke: 

https://media.digitalarkivet.no/view/3751/53

 

Har tenkt en del på å stikke innom et bibliotek, for å se hva som kunne finnes der av interessant litteratur som kunne benyttes innen slektsgransking. Og det i S.sjøen kunne jo vær et mulig alternativ.

 

Var å kikka på denne lenka, og det ser ut for å være rette personer. Men ble litt overrasket av å se at Anders M. Andersen hær hadde benytta etternavnet "Sørra". Og for faren som har samme navn, står det så vidt eg kan se "Arkitekt". Blir ikke mindre nysgjerrig av slike nye opplysninger.

Har helt siden eg fant fødselen til til Anders M., trodd at faren var en "vanlig" fattig fisker fra Herøy, muligens Åkvik på sør-vest siden av Dønna. Så eg lurer sannelig på hvem denne faren Anders var, kunne han være fra Sørra ved S.sjøen, etter som Anders M. hær har benytta Sørra som etternavn, eller ær det andre steder på Helgeland i Herøy/Dønna området som har dette navnet.   

 

 

Sitat

Jeg finner også to døtre som døpt: Mary Luce døpt i Bakke kirke 18.09.1903 ,og Ebba Alfhild døpt 22.02.1914 i Lademoen kirke. Dessverre

finner jeg ikke disse videre i Trondheimsbasen 2014. For å søke i den for 2017 må jeg laste ned og betale for den. 

 

Ær dette dåps eller fødsels datoene for de to døtrene? Har du lenkene til dåpen av de to?

Sønnen skal være født i Namsos.

Du skal da ikke kjøpe noe nytt i databasen, bare på grunn av dette! Skal vurdere selv å investere i dette, om det har noen hensikt. Men tror eg vet om noen som kan ha dette, da eg mener å huske at disse "data basene" ble nevnt en gang. Oppfatter at dette kanskje ikke gir svar på mulige etterkommere, så som barne-barn og olde-barn etter Anders Mathias.

 

 

Får bare si takk så langt til deg og andre som er hjelpsom på Forumet.

 

Mvh

Asbjørn Nordøy

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Er mange år siden sist jeg hadde kontakt med Svein Edvardsen i Trondheim, men mener å huske at e-postadressen hans den gangen var: Svedvard@online.no.

Bøkene hans kan sikkert fjernlånes gjennom nærmeste bibliotek også, og hvis du er i nærheten av Sandnessjøen hvor jeg bodde i 17 år hadde de dem iallefall

på biblioteket der da jeg bodde der(flyttet i desember 2010 til Stjørdal). Skal se i Trondheimsbasen litt senere

 

Her er det noe som er galt, for jeg la inn lenke til giftermålet mellom Anders Mathias Sørra og Amalie Petrine Amundsen tidligere her 20.09.1902

 

Her er lenke til dåpen av Mary Lucie: https://media.digitalarkivet.no/view/2351/135

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Er mange år siden sist jeg hadde kontakt med Svein Edvardsen i Trondheim, men mener å huske at e-postadressen hans den gangen var: Svedvard@online.no.

Bøkene hans kan sikkert fjernlånes gjennom nærmeste bibliotek også, og hvis du er i nærheten av Sandnessjøen hvor jeg bodde i 17 år hadde de dem iallefall

på biblioteket der da jeg bodde der(flyttet i desember 2010 til Stjørdal). Skal se i Trondheimsbasen litt senere

 

Her er det noe som er galt, for jeg la inn lenke til giftermålet mellom Anders Mathias Sørra og Amalie Petrine Amundsen tidligere her 20.09.1902

Og her for Ebba Alfhild: https://media.digitalarkivet.no/view/6569/187

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Og her for Ebba Alfhild: https://media.digitalarkivet.no/view/6569/187

 

Det blir litt dobbelt her nå, men hvis jeg ikke gjør det får jeg ikke lagt inn noe. Noe er feil

 

Jeg tror ikke at det er Sørra flere steder, og det er kanskje sannsynlig at han var i Sørra før han dro til Trondheim

Endret av Anne Lise Hovdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Her er dåpen til Asbjøn Olav i Namsos, som ble født 29.06.1907 og døpt 25.08.1907 i Namsos: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/61118/150

 

Jeg har ellers forsøkt å finne familien som utflyttet fra Herøy og Alstahaug 1890-1900, og gikk noe lengre tilbake også i Alstahaug og

innflyttet til Namsos uten å finne dem. Det var jo en database for Trondheim i det gamle Digitalarkivet, men jeg finner det ikke igjen

etter omleggingen av Digitalarkivet. Ellers er jeg på Helgeland 2 ganger i året(Leirfjord og Sandnessjøen), og skal nordover i september

om alt går etter planen. 

Endret av Anne Lise Hovdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Asbjørn Nordøy
Sitat

Jeg tror ikke at det er Sørra flere steder, og det er kanskje sannsynlig at han var i Sørra før han dro til Trondheim

 

Hvorfor han benytter Sørra vet eg ikke, men det ær jo mulig at han kan ha blitt satt bort til fremmede eller bodd og jobba som dreng på en gård dær, og vurdert å ta navnet derfra. Familien hadde det sikkert trangt økonomisk, da mora Elen var enslig mor med minst 3 barn, og bodde ved FT-1875 sammen med de to yngste og mora som var forsørga av fattigvæsenet. Var sikkert mange som ble satt bort på den tida for å jobb for maten, eller måtte ut i tjeneste i ung alder. Så i forbindelse med vielsen, at han der var anmerka som skomaker-svenn. Link FT-1875;   https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052414002956

 

Har ellers funnet et eller annet sted at familien kan ha begynt å benytte etter-navnet Negaard.

 

Men undres noe på hvem faren til Anders Mathias var, syntes så tydelig stod "arkitekt" (se vielsen). Kan det tenkes at faren kunne være fra Sørra, eller annet sted fra, å ikke fra Herøy/ Dønna området som eg har trodd så langt.

Mora Elen Petersdatter, fikk først dattera Pauline med en Thore Thoresen fra Lesja. Så Anders M., med Anders Andersen. Og så dattera Emilie, med Ole Bye som var skredder, og som trolig etter nye opplysninger var fra Levanger, og bodde i Namsos ved sin død i 1910.

 

Sitat

Jeg har ellers forsøkt å finne familien som utflyttet fra Herøy og Alstahaug 1890-1900, og gikk noe lengre tilbake også i Alstahaug og

innflyttet til Namsos uten å finne dem. Det var jo en database for Trondheim i det gamle Digitalarkivet, men jeg finner det ikke igjen

etter omleggingen av Digitalarkivet. Ellers er jeg på Helgeland 2 ganger i året(Leirfjord og Sandnessjøen), og skal nordover i september

om alt går etter planen. 

 

Du vil kanskje ikke finne familien i Alstahaug da Anders Mathias trolig flytter fra hjemstedet til mora, som i 1875 bor på Leines, i nåværende Leirfjord. Men på flyttetidspunktet var det trolig blitt Stamnes kommune og kirkesogn, men området hører vel fortsatt til Alstahaug prestegjeld. Mulig at Sørra og var i Stamnes, uten at eg er helt sikker.

Har prøvd å søke på familien i FT-1910, uten å finne dem så langt i denne.

 

Forstår at du er noenlunde kjent i området hær. Eg bor for øvrig i Leirfjord, men på den delen som ligger på samme øy som S.sjøen.

 

Lurer på om det skal være mulig å finne ut om noen av Anders barn ble gift, og/ eller fikk barn. Hadde vært spennende å vist noe om.

 

Takk for hjelpa så langt!

 

Mvh

Asbjørn Nordøy

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Dette har du kanskje, men det er vel Anders Mathias og moren Elen Petersdatter vi finner her i Leines i 1875: 

 

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1820&kenr=004&bnr=0022&lnr=00

 

Ja da bor du kanskje på Leines. Jeg er på Leland når jeg besøker venninne((går over jorda bak butikken for å komme til henne i Furuåsen??) 

Jeg skal se hva jeg kan finne ut. Har letet mye i dette området tidligere for andre, og noe lengre tilbake i tid på min slekt i området(noen av mine

var i dette området på 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet). Har rullet mang en mikrofilm på biblioteket i Sandnessjøen ja, og dem fant jeg i 

skapet der. 

Endret av Anne Lise Hovdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anne Lise Hovdal

Jeg finner Anders Mathias i Sørra ved konfirmasjonen i 1886(nr 25 her):

 

https://media.digitalarkivet.no/view/3856/25

 

Ved dåpen i Herøy 1871 var faren Anders Andersen selvfosterkarl og kaller seg Anders Andersen Strøm:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/2583/35

 

Ellers stemmer vel ikke fødselsdato mellom dåp og konfirmasjon helt da, men tror likevel jeg må ha funnet den riktige ved konfirmasjonen

Endret av Anne Lise Hovdal

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Asbjørn Nordøy
Sitat

Jeg finner Anders Mathias i Sørra ved konfirmasjonen i 1886(nr 25 her):

 

https://media.digitalarkivet.no/view/3856/25

 

Ved dåpen i Herøy 1871 var faren Anders Andersen selvfosterkarl og kaller seg Anders Andersen Strøm:

 

https://media.digitalarkivet.no/view/2583/35

 

Ellers stemmer vel ikke fødselsdato mellom dåp og konfirmasjon helt da, men tror likevel jeg må ha funnet den riktige ved konfirmasjonen

 

La ikke merke til dette, da eg tidligere fant både fødsel, dåp og konfirmasjon.

Vil tro at han var blitt satt bort og/eller i jobb hos noen på Sørra. Man måtte vist ofte ut i tjeneste ganske tidlig i de dager, kanskje bare for maten og litt klær. Derav bruk av navnet, noe eg mener å ha vært borte i, i forbindelse med andre personer.

 

Strøm mener eg skal være et sted i nåværende Dønna kommune, som kanskje ligger i det området som tilhørte Herøy tidligere.

Ser at faren er benevnt som ugift fisker, som eg trodde å ha sett tidligere. Så dette som var oppført som arkitekt om eg leste riktig, må være en skrivefeil av den som har skrevet i kirkeboka.

 

Sitat

Dette har du kanskje, men det er vel Anders Mathias og moren Elen Petersdatter vi finner her i Leines i 1875: 

 

http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1820&kenr=004&bnr=0022&lnr=00

 

Har ikke sett den dærre oppføringa, men en annen med samme innhold.

Mora Elen er født i Herøy, og på Vandve eller Havstein. Før familien flytta til Leirfjord der flere søstre er født. Ei av søstrene ble gift på Alteren tror eg øya heter, i nærheten av Austbø. Dattera og Anders søster Emilie, er min oldemor. Som på slutten av 1800 tallet ble gift i Selvåg med min oldefar Nils Berg Nilsen.

 

Mvh

Asbjørn Nordøy

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.