Gå til innhold
Arkivverket
Berit Knudsen

Tyding av et ord i tingbok fra 1696.

Recommended Posts

Berit Knudsen

På 11. linje h.side står det et ord jeg ikke er sikker på.   ......? major Ole Brun.

På linja ovenfor står forkortelsen salig foran Christen Nilsen, men forkortelsen foran major ligner ikke.

Og om det gjelder Ole Brun av militærslekta, så levede vel han til 1710 ?

 

https://media.digitalarkivet.no/rg20090610640633

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Jeg har fortsatt å studere ordet ved sammenligning av andre, og har kommet til at det må stå Hr. foran major, og ikke sl.

 

Kan dette stemme ? Det er viktig for det vil da vise at de omtalte personene her er i slekt med oberst Ole Brun.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ivar S. Ertesvåg

Det er vel same forkortinga for både auditøren, majoren, obersten og kapteinen her; altså "Hr."

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Takk for hjelpen Ivar.

 

Samme teksten finnes transkribert, men ikke ord for ord, og det gir meg litt problemer da jeg ikke er flink til å lese den skriften

 

Etter at du sa det står Hr. foran begge to har jeg funnet at Auditør Christen Nilsen (Godaker) døde i 1703. Og oberst Brun levde også.

Så begge var høyst levende i 1696.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Ola Teige

Det er en H etterfulgt av en hevet r og et forkortelsestegn. Det siste ligner en c med krøller på på, og kan ses på denne siden http://www.hist.uib.no/gotisk/forkortelser.htm (se afgangen og gammel). Dette tegnet misforstås ofte som l eller c.

 

Rundt 1600 ble gjerne (høyere) offiserer tiltalt med som Herr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Det blir nok litt mere alikevel.

 

Jeg blir ikke helt klok på denne saken.  Jeg har problemer med spåket.

Så vidt jeg kan forstå så skjeller ltn. Anders Brun ut ob. C. Brochenhuus, men hvor står kpt. Peter Brun i denne saken? Med Anders eller mot ?

Så var det siste setningen i dette rettsmøte. Er det Peter eller Anders som sier farbroder.

Jeg forstår det dithen at Peter kaller Anders for farbror. Om det er slik, så mener jeg at personene må være kpt. Peter Olsen Brun og hans onkel ltn. Anders Petersen Brun.

 

Transkribert utgave: http://ringerike-slektshistorielag.com/images/Tingbok/1696.pdf

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Berit,

 

Setter inn et utkast til tyding av mesteparten av fol. 56a:

 

"[56]

(...)

Blef saa af fuldmegtigen Peder pedersen fremlagt Een Reigning under forig Auditør Sl: Christen Nielsens haand med H: major ole Bron for ao 89.

 

Noch en afreigning med Capt: Fleischer for det halfue aar 1689. Dat 15 Juni 91            Jlige maader en af regining med Captein Johan Reinert Von hadeling for samme halfue aar 89. Vnder Christen nielsens haand videre fremlagde Peder pedersen Hr oberste Brochenhuses schrifuelβe till hrCapitain P: Brun Dat: 3 oct: 96 med paa teignede Capitainens Suar den 4 dito angaaende nogle ord som lieutenant anders brun obersten Angaaende schall hafue ladet Vdfalde, Huorhos fuldte des lige liudende Copie paa stempled Papir.

 

Noch fremlagde Peder pedersen en Attest af HrCapitain Peter Brun dat: 28 octobr: Sidst afuigt angaaende de ord som hand schall hafue førdt anders brun ladet Vd falde om obersten. og derpaa schødt till Vidne, og Saafrem stilled Sig ogsaa nu Hr for Retten Hr: Capt: Beernfeld og Fendrich hans schøt og tilstod at de i gaar paa Hr oberstens Veigne Var hos Captain Brun og Anmodet hannem at hand i dag Ville møde her i Rette og Ved Æed bekreffte den forn hans schrifftlige attest: Huor till hand dennem Suared at hand var Siug og ey Kunde møde Mens det hand hafuer gifued sin haand for, det Ville hand ved sin Æed Vedstaa, og om de tuende under officerer hafuer hørdt noged mere derom kand de Sielf ved deris æed forklare, derpaa blef af Peder pederβen frem fordred de tuende vnder officerer Nemblig Michell Jensen Sergeant, og Tore helgesen Corporall till at proffue og vidne deris Sandhed ved æed huis ord de i forbemelte maade af lieutenant Anders (fol. 56b)"

 

Andre kan kanskje skjøte til, gi korrektur og ellers avgjøre tvetydigheter?

 

Mvh Are

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Takk skal du ha Are. Dette er kjempeflott.

Nå som hele setningene er med, klarer jeg bedre å skille mellom hvem gjorde hva.

 

Jeg vil være veldig takknemlig om flere har lyst til å fortsette der Are sluttet.

 

Deltakerne i retten, foruten Brochenhus, er slektningene:

Claus Worm, svogeren til oberst Peter Brun, og svigerfaren til oberst P.Bruns sønnesønn, kpt. Petter Olsen Brun gift med Nelone Clausdt. Worm.

Hva Claus blir til Anders vet jeg ikke siden Anders er fra første ekteskapet til oberst P.Brun.

Saken begynte vel med Anders som skjelte ut Brochenhus, og av en eller annen grunn ender med at kona til Anders og kona til Claus Worm fortsetter krangelen.

Tror jeg.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Are S. Gustavsen

Berit,

 

Setter også inn et utkast til transkripsjon av fol. 56b:

 

«(fol. 56 b) bron schall hafue Hørdt, Huilche tuende prouff Sig nu for Retten fremstilled som effter aflagde boger Æed prouffued og tilstod som følger.                       Saa som først Michell Jelsen tilstod at Nestleden Saasom Sidst in augusti Maaned /: Mens huad datum det eigentlig var, Kunde han i(c)ke erinder :/ da kom hand till hans Capitain Peter brun paa hurum /: ettersom hand hannem ved Sergeant Hamilton hafde ladet til sig fordre :/ og Corporall Tore helgesen fuldte hannem did, och di gich ind i stuen til Cap: tainen, lieutnant Anders bron var ogsaa samme tid der inde, gich ssaa Michell Jensen ud i Køkenet at driche Sig en pibe tobach. Capitainen gich ogsaa ud i køkenet og vendte Sig strax igien ind i Stuen og Hui schede till leutenant brun og Nickede till Corporalen, Kom di saa alle trj Baade Capitainen, Lieutenanten og Corporalen udtill hannem i køkenet, da begyndte lieut Anders brun Sin tale, og Sagde, Nu ville vi tale om schinder og schavere, og det er oberst Brachenhuus. og Sagde at hand hafde schindered fra Hannem till Sex Hundrede daler, deriblant War it Japansche schrin. En Sølf Kaare, tiufge Rxdlr i penge, og Otte Rixdaler aarlig afschindret i Tolff aar [D]a han var lieutenant. Derforuden Jt Hundrede og Tou Rxdlr af hans quinde, og der foruden schildt hannem ved hans timelige Velferdt, i det hansd var hans domare, fiscal og prouff. og de ord Nemblig schinder og schauffuer blef tit og offte Nefnt af lieutenant Anders bron, Huor paa Captainen schød tit og offte till prouffs og Repetered samme ord, og sagde sig strax at ville schriffue Obersten dette till at hand er en schinder og schauffuer, huilche Captainens ord ogsaa blef schødt till prouffs af lieutenant Anders bron, videre suarede lieutenanten, der till. nu schall vi hafue hafuer fat paa hannem. nu schall Jeg giøre hannem ligesaa Suart i Christiania som hand giorde mig i Kiøbenhaufn, ogsom lieutenanten scheldet saa forthen, Sagde Capitainen, dette hører i paa officerer og sagde: nu schall Jeg schrifue obersten till at farbroder Siger at hand er en schinder og en schauffuere og som dette war ofuerstaad spurdte Michell Jensen Capitainen om hand hafde noged at befale, effterdi hand hafde schiked bud effter hannem Huortill hand suarede Ney, videre var ey hans prouffing (fol. 57a)»

 

Andre kan ta korrektur og gi merknader. Teksten er jo hele veien brukstranskribert og dels modernisert i Ringerike Slektshistorielags versjon (lenke ovenfor) av Thorleif Solberg fra 1996.

 

Mvh Are

 

Endret av Are S. Gustavsen
Korrektur

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Berit Knudsen

Fantastisk Are.

 

Kjempeglad for innstatsen din her. Tusen takk for at du  har tatt deg tid til dette.

Da skulle vel Anders og Peter være i havn. Nå står det "bare" igjen å finne ut hvor det ble av dem.

 

Faktisk så synes jeg det er lettere å lese den gamle utgaven enn den transkriberte.

Når jeg får litt bedre tid skal jeg gå gjennom alt sammen igjen.

 

Berit

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.