Jump to content
Arkivverket

Håvor Bjørnsen Lindhjem/Mørland i Sannidals slekt


Torbjørn Steen-Karlsen

Recommended Posts

Torbjørn Steen-Karlsen

 

Jeg har fire søsken

 

Håvor Bjørnsen på Lindhjem/Mørland i Sannidal, skifte 13-14. september 1703. Gift med Mari Eriksdatter fra Østerholt i Gjerstad. De hadde ingen barn.

 

Knut Bjørnsen, nevnt 1661-1703. Har sønnene Ole Knutsen Levang, Bjørn Knutsen Hannebo og Gunleik Knutsen Hannebo.

 

Gro Bjørnsdatter. Gift med Hans Halsteinsen Holte/Østerholt i Gjerstad med barna Halstein Hansen Østerholt og Tyri Hansdatter, gift med Lars Andersen Mo.

 

Halvsøster

Tyri Bjørnsdatter, gift i Kragerø

 

Faren deres skulle altså være Bjørn Gunleiksen Lindheim, født ca. 1603, som da skal ha vært gift to ganger. Siden halvsøster og datterdatter heter Tyri, kan dette være navnet på første kona.

 

I 1717 legger Erik Olsen Vevstad fram en del gamle dokumenter i en odelssak om Landsverk.[1]

Bl.a. 11. november 1661. Skjøte på 8 kalveskinn i Landsverk i Gjerstad fra Knut og Håvor Bjørnssønner i Sannidal, på egne vegne, og Halstein Østerholt, på sin hustru Gro Bjørnsdatters vegne, til Vrål og Aslak Landsverk.

 

Skulle gjerne ha vist noe mer om denne slekta og ikke minst hvordan i alle dager de har fått tak i 8 kalveskinn i Landsverk i Gjerstad. Noen som kjenner denne slekta og kan fortelle?

 

Mvh. Torbjørn.


[1] Aust-Agder fylke, Nedenes sorenskriveri før 1824, Tingbok 13, 1717-1720, side 310a-311b.

 

 

 

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen
Link to post
Share on other sites
Per Stian B Kjendal

Hei!

 

Pussig sak. Og med ditt spørsmål om Landsverk i Gjerstad begynner jeg å lure om dette har sammen heng med disse familiene: 

 

Ole Knudsen Levang familiesammenheng med Knud Torbjørnsen?

Knud Torbjørnsen ble gift med enka Boel Ulfsdatter, Landsverk. Disse kom flyttende fra Landverk i Gjerstad til Levang ca 1720. Jeg har aldri klart å finne noe spor av hvor Knud Torbjørnsen kommer fra... Det er også slektsforbindelser mellom eldre Levangslekt og Østerholt i Gjerstad. Jeg mener at Nils Levang er far til Berthe Nilsdatter, gift med Knud Eriksen, Østerholt.

 

På nabogården Haslum finner Marie Halstensdatter, så her er det mye forbindelser.

 

Tar gjerne imot tips om disse!

 

Jeg har følgende om disse familiene på Levang/Haslum: 

 

OLE KNUDSEN Gift med AASE JOENSDATTER

Barn :

         1 Knud Olsen                              Født         1702              Død før 1761

            Gift  I 24/6 1722 med Karen Olsdatter

            Gift II med Ingeborg Olsdatter

            Overtok Fiane

         2 Jon Olsen                                  Født          1706             Død

            Var utlands i 1735, på en reise til “Øst-Indien”.

         3 Jacob Olsen                               Født          1708             Død

            Gift med Ingeborg Nielsdatter

            Til østre Levang, se denne teksten

         4 Christen Olsen                           Født          1711             Død

         5 Karen Olsdatter                         Født                              Død

            Gift med Tarald Olsen, Søndeled

            Til Søndeled

         6 Ingeborg Olsdatter                     Født          1716/18         Død 3/4  1806

            Trolovet 19/4 1745, gift august s.å. med Nils Kjeldsen, Barland

            Til Barland

 

Ole Knudsen fca 1666 dca 1735  Aase Jonsdatter f d

 

Ole Knudsen var oppsitter og bruker 1 hud og 2 skinn av østre Levang i 1706. Han var da gift og har to sønner, Knud og Jon. Det var skifte etter Ole Knudsen i 1735. Han bor da også på østre Levang. Det blir nevnt en mor i skifte, Ingeborg Torgrimsdatter. Om dette var mor til Ole eller Aase er litt uklart, men eiendommen kom med arv fra henne. Ved skiftet 1735 var eiendommen på 2 skinn i østre Levang. Eiendommen ble da delt mellom enka og barna. Jon fikk  ¼ skinn, Jacob ¼ skinn, Christen ¼ skinn og Ingeborg ¼ skinn. Alle disse var med bygsel/bruksrett. Ellers fikk barna mere av eiendommen : Knud 1/10 skinn, Jon 1/10 skinn, Jacob 1/10 skinn og Christen 1/10 skinn. Døtrene Karen og Ingeborg fikk i tillegg 1/20 skinn. Enka fikk beholde ½ skinn selv. Nevnt i skiftet er også en andel av en barkekvern på Løstøl. Det finnes et skifte på Mørland, datert 13/9 1703, etter Hafver Biørnsen. Bror til avdøde skal da være Knut Biørnsen, som var far til Ole Knudsen Levang.

 

-----------------------------

 

KNUD TORBJØRNSEN Gift I med BOEL ULFSDATTER

Barn :

            1 Niels Knudsen                                    Født ca      1702             Død 12/10 1767

               Gift 4/7 1728 med Anne Christophersdatter, Hovet under Haslum

               Niels til Haslum, siden til Rønningen nordre

               Nevnt i sjøinnrulleringen 1745, 43 år, var da oppsitter på vestre Levang

            2 Anne Knudsdatter                  Født ca     1714              Død 22/12 1784

               Gift med Thor Thorsen, Ørvik

               Bodde først her på Levang, se ”Andre personer”, i denne teksten.                  

                  Siden til Ørvik.

            3 Torbjørn Knudsen                  Født ca     1716              Død ca       1750

                  Gift med Asle Jensdatter, Smifet

               Nevnt i sjøinnrulleringen 1745, 30 år, var da oppsitter på vestre Levang

               Til Einarsholmen / Rønningen søndre

 

Boel Ulfsdatter f  dca 1742

 

Knud Torbjørnsen var født ca 1681, hvor vites ikke. Har var i 1745 oppsitter på vestre Levang. Han ble først gift med Boel Ulfsdatter, Landsverk i Gjerstad. Hun hadde først vært gift med Niels Torkildsen, og hadde med han sønnen Torchel Nielsen. Han ble døpt 26/2 1699 i Gjerstad kirke. I 1701 var Boel Ulsfsdatter enke på Landsverk i Gjerstad, og hadde sin 2 år gamle sønn og sin bror, Peder Ulfsen, 42 år gammel, hos seg. (Se Gjerstad bygdesoge, hefte II, s. 139) Denne sønnen Torchel Nielsen, ble gift med Marie Haaversdatter, Portør, datter av Haaver Jonsen, Portør, se der. Knud kom trolig til Levang før 1719, han var fadder for Anders Andersens sønn Andreas da.

 

KNUD TORBJØRNSEN Gift II med ANNE ENERSDATTER

Ingen barn.

 

Knud Torbjørnsen fca 1681 d  Anne Enersdatter f  d 1759

 

Knud ble gift igjen med Anne Enersdatter. Knud og Anne hadde ingen felles barn. Anne hadde vært gift to ganger før, først med Jens Thorsen. Hun hadde med han disse barna : Renhild Jensdatter, gift i Holland, Marie Jensdatter, gift med Ole Gregersen, bodde i Risør, og Berthe Jensdatter, gift med Ole Madsen. Berte og Ole ble ved Annes skifte i 1760 oppgitt som boende på gården hos enkemannen. Andre ekteskapet var med Even Torgiusen, Stamsø i Søndeled. Det var skifte etter Even 30/8 1741. I Søndeled bygdebok har en regnet med at Knud var gift med en datter av Even, Ingeborg Evensdatter, for å få en forklaring for at Knud solgte 7 9/23 kalveskinn i Stamsø til Torjus Evensen, sønn av Even. Dette er feil. Dette er noe som enka etter Even hadde fått med seg, og som Knud solgte på hennes vegne.

 

Knud ble nevnt i sjøinnrulleringen 1745. Han var da oppsitter på vestre Levang og var 64 år. Han hadde også en tjenestekar, en Jens Bjørnsen, 19 år, som var født på Sandtangen under Barland. Han hadde også en husmann under seg, en Los Ole Pedersen, 66 år. Ved skifte etter Anne Enersdatter i 1760 var bostedet jordgodset på 10 skinn av vestre Levang. Skjøtet var datert 29/3 1717 og tinglyst 31/3 1717. I ekstraskatten 1762, bodde han fortsatt her, da med Anders Andersen, tjenestegutt, og Live Nielsdatter, tjenestepike, samt hans sønnedatter, Inger Nielsdatter, og hennes mann, Salve Knudsen. Knud Torbjørnsen gjorde 13/2 1766 opp boet etter seg, da han anser seg for gammel og skrøpelig. Han var da ca 85 år gammel. Han bodde da på Ellingsvik under vestre Levang.

 

---------------------------

 

CHRISTEN HARALDSEN gift med MARIE HALSTENSDATTER:

Barn :

            1 Harald                                   Døpt 15/3   1730             Død

            2 Ingeborg                                Døpt 14/5   1731             Død

            3 Gunhild                                 Født ca       1732                        Død        1797

               Gift 1751 med Nils Nilsen, Hødnebø i Søndeled (Se også bind 1 av dette verk side 20)

               Med på fars skifte i 1756

               Til Hødnebø, Søndeled

            4 Søren                                     Født ca       1739                        Død

   Nevnt i sjørulle for 1746 og 1750, i 1750 var han 11 år. Med på fars skifte i 1756

            5 Harald                                   Døpt 11/3   1742             Død

            6 Ingeborg                                Døpt 11/3   1742             Død

                Med på fars skifte i 1756

            7 Hans                                      Født ca       1745                        Død

               Nevnt i sjørulle for 1746 og 1750, i 1750 var han 5 år. Med på fars skifte i 1756

            8 Harald                                   Døpt 30/6   1748             Død

               Nevnt i sjørulle for 1750, da 2 år. Med på fars skifte i 1756

 

Christen Haraldsen døpt 16/12 1706 d 1756  Marie Halstensdatter f d

 

Christen er nevnt i en sjørulle over ungt mannskap fra 1727, 19 år gammel. Christen var i 1746 og 1750 legdsmann for den militære sjølegden på stedet. Han var da oppsitter på Haslum. Christen og kona måtte skrifte for menigheten i Sannidal kirke, for ”barneskade” i 1734. De flyttet senere til Støle. Christen døde på Støle. Det var skifte etter han der 18/3 1756. Kona Marie giftet seg om igjen med Lars Finboesen. Se under Støle for mer.

 

Marie er nok datter av Halsten Hansen, Østerholt i Gjerstad. Halsten eide nemlig i en periode fra 1722 en andel av Eik i Bamble. Marie er da bror av Knud Halstensen. Han ble gift med søsteren til Christen Haraldsdatter, nemlig Karen Haraldsen. Halsten Hansens mor var Gro Bjørnsdatter, søster til Hafver Bjørnsen på Mørland i Sannidal.

Edited by Per Stian B Kjendal
Flere opplysninger
Link to post
Share on other sites
Mariken Øvrebø

Hei Per Stian,

jeg har en Ingeborg Torgrimsdatter gift med Joen Nielsen i mine barns slektstre. Antar at det var den Ingeborg Torgrimsen som er oppført som død 1756 i kirkeboka for Sannidal.

Kan dette være den samme Ingeborg Torgrimsdatter som du nevner under Ole Knudsen. I så fall er hun sannsynligvis mor til Aase og ikke Ole.

 

Nils Nilsen Hødnebø er også en av mine tipper. Jeg har notert at han var gift med Gunhild Kristensdatter Åsland. Er usikker på hvor jeg har hentet Åsland fra, så det er ikke sikkert at dette er riktig. Men vet du hvor det kan være mer dokumentasjon om henne?

 

Jeg har notert at  Haral Haslem 45 år død 8. juni 1713. Er dette far til Christen?

Link to post
Share on other sites
Per Stian B Kjendal

Hei!

 

Det stemmer at Harald er far til Christen. Her er det jeg har på han:

 

HARALD CHRISTENSEN gift med LISBETH SØRENSDATTER

Barn :

            1 Ikke navngitt                          Født ca       1700                        Bg. 8/3  1705

            2 Karen                                                Døpt 14/9   1704             Bg 3/4   1773

               Gift 24/6 1727 med Knud Halsteensen, fra Østerholt i Gjerstad

               Til Haslum

            3 Maren                                    Døpt 14/9   1704             Død

            4 Christen                                 Døpt 16/12 1706             Død       1756

               Gift 1/1 1730 med Marie Halstensdatter, fra Østerholt i Gjerstad

               Til Haslum

            5 Johanne                                 Døpt 30/12 1708             Død

               Gift I Hans Larsen, NN

               Gift II med Jon Torckelsen, Levang

               Til Haslum, se senere i teksten

            6 Maren/Mari                            Døpt 22/11 1711             Død før  1765

               Gift 22/8 1734 med Hans Abrahamsen, Brevik

               Til Langkjær, Haslum

 

Harald Christensen f ca 1668 bg 8/6 1713    Lisbeth Sørensdatter f d

 

Lisbeth Sørensdatter var datter av Karen Andersdatter Bestilt, fra Skien. Karen Andersdatter Bestilt hadde 5 søsken, Aslak Andersen Bestilt, Hans Andersen Bestilt, Camperhaug ved Skien som det er skifte etter i 1712. Der er Lisbeth nevnt (Karen var da død og Lisbeth ”bor vest for Kragerø på Haslund”), Ole Andersen Bestilt, Simon Andersen Bestilt og Gunvor Andersdatter Bestilt. Hele denne familien har bodd i Skien, jeg men har ikke funnet hvor deres far Anders Bestilt  kom fra. De blir også kalt ”Vikværinger”, et navn som ble satt på de som flyktet fra Bohuslän da dette området ble svensk i 1658.

Link to post
Share on other sites
Mariken Øvrebø

Hei igjen,

jeg har sett litt på jordebøkene fra 1615 og 1624 og tror at Bjørn Gunleiksøn og Bjørnssønnene muligens kan ha sammenheng med Lønne og Østre Røiseland.

I 1647 eide Bjørn Lønne 9 sk i Lønne, Simen Lønne 1 hud 1 skinn i Lønne og Reidar Kvisla, Slemdal 1skinn. Alt var odelsgods.

Men Gunleik Andersen Østre Røiseland hadde 1 hud 8 skinn pant i gården. Kan Bjørn Lønne ha vært samme mann som Bjørn Gunleiksen som var far til Bjørnsønnene i første innlegget til Torbjørn. Jeg mener å ha lest at Gunleik Andersen også hadde en part i Levang.

 

 

 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn Steen-Karlsen

Her er Bodil/Boel Ulfsdatters to ekteskap:

 

 1. Nils Torkildsen, født ca. 1677. 20 ½ i 1697. Gift 1697-1699 med Bodil Ulfsdatter. Enke i 1701. Død ca. 1742. Bruker 1 hud 6 kalvskinn i Landsverk. Bodil er fadder 1699 på Melås.

  Barn:

 1. Torkild Nilsen, døpt 26. februar 1699 fra Landsverk. Faddere: Svanou Holte holdt barnet, Ånon Jonsen Melås, Laurits Nilsen Vestøl, Jens Ulfsen Fone, Karen Lassesdatter Landsverk. 3 år i 1701. Død 1756. Gift med Marie Håvorsdatter Portør, døpt 10. november 1702. Død 1753. (Datter til Håvor Jonsen Portør). Torchel var husmann på østre Levang under Anders Nielsen. Det står i skiftet etter Haaver Jonsen Portør at Torkild Nielsen bodde på Levangseie. Havnet trolig i Portør senere, for det var skifte etter han der i 1756.

  Barn:

 1. Niels Torkildsen Døpt 21/5 1725. Nevnt ved sjøinnrulleringen i 1745, 21 år, født i Portør under vestre Levang. Nevnt i skifte etter faren i 1756

 2. Joen Torkildsen Født ca 1730. Nevnt ved sjøinnrulleringen i 1745, 15 år, født i Portør under vestre Levang. Ikke nevnt i skifte etter faren i 1756

 3. Allaug Torkildsdatter Født ca. 1731. Nevnt i skifte etter faren i 1756

 4. Inger Torkildsdatter Født ca 1735. Nevnt i skifte etter faren i 1756

 5. Haavor Torkildsen Født ca 1737. Nevnt ved sjøinnrulleringen i 1745, 8 år, født i Kragerø. Ikke nevnt i skifte etter faren i 1756

 6. Joen Torkildsen Født ca 1743. Nevnt ved sjøinnrulleringen i 1745, 8 år (?), født på østre Levang. Nevnt i skifte etter faren i 1756

 7. Maren Torkildsdatter. Gift med Torger Jensen. Nevnt i skifte etter faren i 1756

   

Bodil ble gift (2) med Knut Torbjørnsen, født ca. 1681, og kom til Levang ca. 1720. Nevnt 1723 og enkemann i 1762.

                        Barn:

 1. Niels Knudsen, født ca. 1702. Død 12. oktober 1767. Gift 4. juli 1728 med Anne Christophersdatter Hovet under Haslum. Niels til Haslum, siden til Rønningen nordre. Nevnt i sjøinnrulleringen 1745, 43 år, var da oppsitter på vestre Levang

 2. Anne Knudsdatter, født ca. 1714. Død 22. desember 1784. Gift med Thor Thorsen Ørvik. (Sønn til Tor Håskuldsen Ørvik og Mette Thorsdatter.) Bodde først på Levang. Siden til Ørvik.

 3. Torbjørn Knudsen, født ca. 1716. Død ca. 1750. Gift med Asle Jensdatter Smifet. Nevnt i sjøinnrulleringen 1745, 30 år, var da oppsitter på vestre Levang. Til Einarsholmen / Rønningen søndre.

 4. Jens Knudsen. Gift med Torgei Eriksdatter. Overtok Ekrene-Levang.

 5. Abraham Knutsen. Gift med Ingeborg Eriksdatter, født 1756. På Einarsholmen – Levang.

            Knut gift (2) med Anne Einarsdatter, som før hadde vært gift med Jens Thorsen. Se boka «Levangsheia» en gård- og slektshistorie, del 1, Levang og Portør av Per Stian Kjendal.

 

Nils Torkildsen var fra Gjerstad. Han var sønn til:

Åsle (Aslo) Nilsdatter. Hun døde den 15 og ble begravet den 20. januar 1697. Gift  (1) med Torkild Torbjørnsen Melås. Skifte på Melås 23. oktober 1677. Åsles mor var fra Kvifte på Vegårshei. Far ukjent.

 

Så var det Bodil Ulfsdatters søsken:

 

1. Svanaug Ulfsdatter. Gift (1) med Eivind Gunvaldsen Holte. Gift (2)  med Ole Nilsen Holte.

    Barn i første ekteskap:

 1. Gunvald Eivindsen Brokeland. Gift med Anne Nilsdatter Holte.

 2. Joran (Jorån) Eivindsdatter. Gift med Knut Ånonsen Eikeland.

Barn i andre ekteskap:

 1. Ole Olsen Holte

 2. Nils Olsen Holte

 3. Anne Olsdatter, enke på Holte i 1744.

 4. Maren Olsdatter. 19 ½ år i 1709. Gift med Jon Nilsen Dale i Søndeled. Enke på Dale i 1744.

2. Jens Ulfsen Store Huggeto. Skifte 27. august 1701 på Fone. Gift Omnium Sanctorum (1. november) 1695 i Gjerstad med Anne Andersdatter Fone. Tilstede på skiftet: Morten Pedersen Byholt, gift med enkens fadersøster. Anna Andersdatter Fone ble trolovet 1701 i Gjerstad med Nils Olsen

    Moen i Søndeled. Angelstad i Holt i 1701?

    Barn:

    A) Anders Jensen Skeimo eie i (Holt?)

3. Peder Ulfsen. 4 år og hjemme i 1664. 42 år og hos søsteren Bodil på Landsverk i 1701 (feil alder her).

4. Åse Ulfsdatter. Død før 1744. Gift med Tjøstel Kristensen Gjerde i Sannidal, født ca. 1665. Død 1735.

    Barn:                                                                                                                                         

 1. Kristen Tjøstelsen Holtan. Nevnt 1740. Død før 1744.

  Barn:

 1. Ole Kristensen. Ugift og tjente på Mo i Sannidal i 1744.

 2. Hans Kristensen. 19 år, ugift og tjente på Mo i Sannidal i 1744.

 3. Isak Kristensen. 12 år og tjente på «Waasje» (Våsjø) i Sannidal i 1744.

 4. Åsil Kristensdatter. 8 år og hjemme i 1744.

 1. Jens Tjøstelsen Gjerde i Sannidal. Død 1765. Gift med Ragnhild Nilsdatter Tveitereid. Barn: Tjøstel, Gunleik, Nils, Olav, Peder, Åse, gift med Rasmus Knutsen Våsjø.

 2. Jens Tjøstelsen d.y. Kihl i Sannidal. Død før 1744

  Barn:

 1. Gunder Jensen. 10 år og hos Ole Kniber i 1744.

 2. Åse Jensdatter. 18 år. Ingen visste hvor hun var i 1744.

 3. Karen Jensdatter. 16 år og tjente på Mo i Sannidal i 1744.

 4. Helge Jensdatter. 6 år og hos sin moster Gunhild Pedersdatter i Kragerø i 1744.

 1. Karen Tjøstelsdatter. Død før 1744. Gift med Jørgen.

  Barn:

 1. Tor Jørgensen. 24 år og tjente hos Jon Mørland i Sannidal i 1744.

5. Karen Ulfsdatter d.e. Død før 1744. Gift med Levor Eivindsen Mo i Sannidal. Født ca. 1665. Død 1726. Han ble gift (2) med Marte Knutsdatter.

    Barn:

 1. Marte Levorsdatter. Gift 26. april 1707 i Sannidal med Tore Pedersen i Sannidal.

 2. Berte Levorsdatter. Død før 1744. Gift (1) 2. februar 1714 i Sannidal med Bjørn Gammelsen. Begravet 9. oktober 1729, 54 år gammel. Gift (2) 7. april 1733 i Sannidal med Peder Rasmussen Mo. (Sønn til Rasmus Pedersen Mo og Helga Nilsdatter.)

  Barn i første ekteskap:

 1. Levor Bjørnsen Tyvann eie. Gift 28. april 1742 med Ragnhild Olsdatter.

 2. Jens Bjørnsen. 17 år i 1744 og tjente hos Knut Levang.

 3. Karen Bjørnsdatter. Gift med Tallak Jensen «Høgboe» i Sannidal.

 4. Berte Bjørnsdatter. Ugift og hos Knut Levang i 1744.

Barn i andre ekteskap:

 1. Anne Pedersdatter. Tjener hos Tallak Jensen «Hejøde»?

6. Karen Ulfsdatter d.y. Død før 1744.[1] Gift med Tengel Knutsen Fersnes/Nes på Vegårshei. (Sønn til Knut Steinsen Nes). Fikk Fersnes som brorlodd.

    Barn:

 1.  Even Tengelsen. Gift og på Nes eie i 1744.

 2. Knut Tengelsen Olemstad. Død før 1744. Gift med enka Siri Halvorsdatter Våje. Barn: Halvor, Tengel, Marte.

  Barn:

 1. Tengel Knutsen. Gift og på Olemstad 1744.

 2. Hans Knutsen. Ugift.

 1. Ole Tengelsen. Gift og på Nes i 1744. På Fersnes på Vegårshei.

 2. Mikkel Tengelsen. Død 1747. Gift med Ingeborg Torsdatter Nærestad. På Romundstad eie (Korten) i Holt i 1744. Seks barn og etterslekt.

 3. Gunvor Tengelsdatter. 50 år, ugift og hos broren Even i 1744.

7. Maren Ulfsdatter. Skifte 7. januar 1744. Gift med Tore Kittilsen

    Eikeland. Ingen barn. Da nevnes alle søsknene.

 

Deres far var trolig husmann på Store Huggeto, Ulf Pedersen, 34 år i 1666.

 

 

Maren Halsteinsdatters slekt fra Gjerstad:

 

Hallstein Hansen Østerholt, født ca. 1666 (35 år i 1701). Gift med Ingeborg Knutdatter. De hadde barna.

 

 1. Hans Halsteinsen, født ca. 1695 (6 år i 1701). Gift 16. juni 1720 i Gjerstad med Inger Nilsdatter. (Datter til Nils Jonsen Dale i Søndeled og Inger Olsdatter (skifte 17. juli 1722 i Gjerstad). På Østerholt.

 2. Ole Halsteinsen Østerholt, født ca. 1698 (3 år i 1701). Død 1712, 13 år gammel.

   

  3. Knut Halsteinsen, født ca. 1708. Nevnt 1752. Død 1763. Gift 24. juni 1727 i Sannidal med Kari Haraldsdatter Haslum i Sannidal, døpt 14. september 1704 i Sannidal. Begravet 3. april 1773.

   

  4. Maren Halsteinsdatter. Gift 1. januar 1730 i Sannidal med Kristen Haraldsen Haslum i Sannidal. Begge nevnes 1751. Kristen utsteder et skjøte i  1751 på en del av gården.

   


   

 

 


[1] Hun kalles i Vegårsheiboka, Kari Olvesdatter Mjåvatten. Datter av Ulv Torbjørnsen Mjåvatten/Rausandmoen (Moen). Dette er helt feil. Denne Kari skal ha hatt søsknene Signe, Tarald og Tallak, som jo ikke stemmer med søsknene her, så dette kan vi trygt sette en strek over.

Edited by Torbjørn Steen-Karlsen
Link to post
Share on other sites
Mariken Øvrebø

Hei Torbjørn,

dette var moro. Min oldefar, Eiliv Sagaas,  var direkte etterkommer etter Jens Tjøstolvsen Gjerde, og jeg hadde ikke oversikt over slekta videre bakover.

Men jeg har også notater om Peder Ulsen, hans familie har jeg ikke hatt opplysninger om.

 

I følge notater fra en gammel grandtante skal han ha vært gift med Johanne Kristensdatter Sevik. Hun skal ha vært datter av Kristen Bjørnson Sevik og Tone Helleksdatter.

Deres datter Johanne Pedersdatter ble git med Kristen Stiansen Hannemyr. Han skal ha vært sønn av Stian Stensen Brokeland og Maren Kristensdatter Hannemyr.

 

Jeg har ikke hatt tid til å lete fram dokuemntasjon på dette, så jeg må ta forbehold mht dokumentasjon av dette. Men det kan være andre som har relevante kilder til dette.

 

 

Edited by Mariken Øvrebø
skrivefeil
 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.