Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Kjetil O Sletvold

Oluf Rikard Olsson Sletvold / Fladen / Almli / Øverhaug (Dille)

Recommended Posts

Kjetil O Sletvold

Han er min oldefar.


Jeg visste lite om hans opphav før jeg starta ettersøk i vinter.  Det har vært ymtet at faren het Ole og var fra Ila.
I Geitastrandboka står det ingen ting om Oluf Rikards opphav, bortsett fra et riv ruskende galt etternavn (Ølshaug), og at han er født i Trondheim.


Det meste av den manglende informasjonen ble funnet mens det ennå bare var eksakte navnesøk hos arkivverket.
Hvis notariusene den gangen skulle spilt Scrabble hadde det nok blitt mye uforlikelse og håndgemeng.
Jeg kan forøvrig ingenting om slektsforskning og er skral på lokalhistorie.  Men likevel har jeg funnet endel, og her noe av det:


(Jeg har lagt til lenker inn i bygdebøker. Disse kan kanskje bomme med ett sidenummer dersom ikke dobbeltsidevisning er valgt.  Det er også forskjell på sidenummereringa i vieweren og bøkene. Dessuten driver NB stadig og eksperimenter med forskjellige viewere.)

 

Oluf Rikard var født i Tr.h. 1868 til
F Ole Kristiansson Øverhaug fra Ålen og
M Randi Knudsd. Skogstad fra Skogstadkleiva på Byneset.

Jeg har funnet 5 barn etter Randi.

 

1. Gjertrud Johnsdt. Braa, f 1849, Far John Olsen Braa (Brå er nabogård til Skogstad). Dåp https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009455620.
Gjertrud ble gift med Carl Falck i Tr.h. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000341854

 

2. Knut Evensen f 1854, far Even Olsen Flakk. Dåp https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009456304.  
Knut kommer til Jøssund, Lysøysund, på Fosen. Skriver seg Hellesvik i FT 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037438000245 .
Gift med Karoline Larsdt, FT 1910 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000009456304.  
Mere på Geni https://www.geni.com/people/Knut-Evensen/6000000024655673246

 

M Randi gifter seg med
F Ole Kristiansen Øverhaug i 1858, og det etterfølgende avkommet skyldes nok hans delaktighet. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000319748

 

3. Kristian Laurits (I) f 1858 på Cicilienborg i Tr.h. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001941150
Dør i 1861, 3 år. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001860203

 

4. Kristian Laurits (II) f 1861 i Tr.h. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000001112554
Dør i 1873, 12 år. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000903102

 

Familien bor i Ihlens øvre Gades vestre Side 50 ved FT 1865. Her kamuflert som Ole Aaverhaug  https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038310014778

 

5. Oluf Rikard f 1868 i «Ø.Ihlen» i Tr.h. Dåp https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000000319748
Søstera Gjertrud er fadder.

 

Familien bor i Handskemagerbakken 4 ved FT i 1875. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052359016505

 

Når Oluf konfirmeres i 1883 er familien kommet til Almlia på Geitastranda i Børsen kommune. https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001037428

M Randi er på dette tidspunket død.  Mer om dette kommer siden.

F Ole arbeider antakelig i steinbruddet i Almlia.  I FT1865 og 75,  mens han ennå bor i Tr.h., er han titulert som steinhogger og gråsteinarbeider.


Almlibruddet skifter eier i 1875 og aktiviteten øker mye.  Det leveres skiferheller og brustein til Tr.h.  Det er også populært med steinheller mellom våningshus og fjøs.

Litt om det her: http://www.nb.no/nbsok/nb/8091bc71edef0890e0bdd6baaa4dad1f.nbdigital?lang=no#125

og her http://www.norark.no/innsikt/nidarosdomens-steinbrudd-ressurssentra-med-lange-historiske-linjer/

Og enda mer for de steingærne http://aps.ngu.no/pls/oradb/!minres_dsp_deposit.link_object?p_sprakobjid=N0000009326

 

Oluf Rikard Olsson Almli giftes i 1887 med
Olina Johnsdt. fra Bjørnbetkleiva på Geitastranda. https://www.digitalarkivet.no/nn/view/327/pv00000000234354
I Geitastrandboka s 257 og s 458 står det feilaktig at Oluf er gift under navnet "Ølshaug".


Oluf og Olina kjøper Lyttjflata omkring 1890, «Fladen», et småbruk utskilt fra Slettvollen, «Volla», på Geitastranda.  Det er kort vei derfra til almlibruddet hvor Oluf etterhvert er blitt formann.  Oluf skriver seg nå som Fladen og Sletvold.

Fra Geitastrandboka s 257:
Oline hadde dattera
1. Johanna Arntsdt. f 1885 far Arnt Jensson Kjøren.
Johanna ble gift med Andreas Fredriksson Husdal, Vollabakken i 1908 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001568784

 

Resten av flokken er Olufs medansvar.

 

2. Randi Kristine f 1887 gm Sivert Andersson Sletvold, Volla, i 1910 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001568838


3. Ole f 1889 gm Pauline Paulsen i 1914.  https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000000309786

Overtok Undlenda (Olastu') i Bjørnør i 1918. Se BB2 Bjørnør s 78 http://www.nb.no/nbsok/nb/1ee64b30a4ae3afd10f2e74c52aa3237.nbdigital?lang=no#81


4. Marit f 1892 gm Markus Iversen flytta til USA. De ble 7.dags-adventister.

Her er Markus' nekrolog fra 1958 på s14 http://documents.adventistarchives.org/Periodicals/PUR/PUR19581110-V58-16.pdf

Sønnen, Orville, drev en forkynnende radiostasjon i Loma Linda i California. Her er nekrologen hans (d 1999) https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/1999-07-12/obituaries/
Markus kom fra Stadsbygda, Fosen    BB2 Statsbygd s246 (vw s248) http://www.nb.no/nbsok/nb/3ea5f8917c2e6f1a1016fbc37af07418.nbdigital?lang=no#247.
Her er anene til Markus godt kartlagt https://stadsbygd.info/individual.php?pid=I34477&ged=stadsbygd


5. Edvard f 1894 gm Jenny Martine Einarsdatter Johnsen i 1918. https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/327/pv00000001570779

Sagbruksarbeider, står som eier av Lyttjflata 1943-49, og siden som baker på Gjølme.  I sangheftet til begravelsa hans står det «Baker Edvard Sletvold».

6. Kristian f 1896 gm Emma Johannesdt. Halsen i 1924. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001569088

Hadde Lyttjflata 1926-42,  Kjøpte Inner-Åstan i 1932.  Emma har aner herfra.


7. Arne Alfred f 1898 gm Edvarda Martinsdt Tøndel i 1929.https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001569184

Tok omsider over Lyttjflata i 1950.


8. Olaf f 1903 gm Jenny Berntsdt Sletvold i 1924. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001571543

Bodde på Evjen i Orkdal.

 

Oline dør i 1903 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000797470
Hennes eldre søster, Nicoline, er hushjelp og tar stort ansvar for barneflokken.

Oluf får kår på Inner-Åstan hos Kristian og Emma.  Han er nå bestefar til halve grenda og kalles derfor «Bæssfar». Han dør her i 1959.

 

...mer etterhvert...

 

Edited by Kjetil O Sletvold

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil O Sletvold

Tilbake til Oluf Rikards aner fra Lesja og Gudbrandsdalen.

 

M Randi Knudsdt Skogstad, f 1822 i Skogstadkleiva til
MF Knud Nicolaisen Skogstad og
MM Gjertru Larsdt Skogstadkleiven.
Dåp: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000010600199

 

M Randi giftes med
F Ole Kristiansen Øverhaug i 1858.
Det står Stokstad i klokkerboka, men det må da være en kreativ stavemåte for Skogstad?  Eller kanskje Knud tygde skråtobakk da han presenterte seg?
https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000019486

 

Barn: se #1 ovenfor.
M Randi dør i 1881 "på Bergstuens Grund i Ihlen, død på Sygehuset av lungebetændelse" https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000764446

 

MF Knud Nicolaisen fca 1799 i Lesja til
MFF Nicolay Hansson og
MFM Toren Knudsdt.

MF Knud dør i 1854 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001725026

 

Det var litt plunder med å finne hvor Nicolay og Toren kom fra.

De fins på Monge i Grytten i Romsdalen i FT 1801. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058421000694
(Dette tipset sakset jeg fra en gammel tråd her.  Jeg mener finneren het Litta Andersen. Takk til henne!)


MFF Nicolaii 39 år fca 1762.
MFM Toren 34 år fca 1767.
Jeg har funnet disse barna:
1 Hans 10 år fca 1791
2 Marit 5 år fca 1796
3 Knud 3 år fca 1798
4 Anders f 1801 i Monge. Dåp https://www.digitalarkivet.no/en/view/255/pd00000012537332
5 Nicolai jr f 1804 i Monge. Dåp https://www.digitalarkivet.no/en/view/255/pd00000012537431

Knuds bror Nicolai jr konfirmeres i 1821, bopel er da Skogstad, Byneset. https://www.digitalarkivet.no/en/view/279/pk00000001504659

 

Det er et lesjaspor her når Knud i 1841 gifter seg oppatt, med Beret Ottersdt: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001101818

 

I BB1 Lesja s163 (s167 i vieweren) finner vi under pkt 30-4 http://www.nb.no/nbsok/nb/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?lang=no#166
Niklas Hansson f 1757 fra Knipa  gm Tora Knudsdt Hol fca 1768 i Mosendslette.
Barna deres:
1 Hans f 1792 i Rånå
2 Marit f 1796 i Rånå
3 Knut f 1798
I 1801 var familien husmannsfolk under Monge.

 

Knipa i BB1 Lesja s 508 (vw s512) http://www.nb.no/nbsok/nb/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?lang=no#511
Mosendslette i BB2 Lesja s 40 (vw s44)  http://www.nb.no/nbsok/nb/97931ac17221efc5bd888053d14f055b?lang=no#43

 

Det er jo unnabakke fra Rånå og ned Romsdalen, så dersom årstalla avrundes, Tora = Toren og Nicolaii = Niklas så er dette bra klaff.


Bygdebøkene i Lesja kan leses fritt på nettet (www.nb.no), og de er systematisk oppbygd.
Videre søking etter Niklas og Toras aner i disse bøkene og BB for tilstøtende bygder og dalenes dal, bør føre dere en god del trinn bakover i anerekka.
Jeg fant fellesopphav med Bjørnstjerne Bjørnson (fellesanen er laangt tilbake og greina er nok upålitelig - dikterånda mi må i hvertfall være fanga i lampa). 

Andre  avgreininger gikk via Halvdan Svarte, den evinnelige Ragnar Lodbrok  og langt inn i mytologien. 

Underholdningsverdien overgår vel etterretteligheten.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil O Sletvold

Tilbake til virkeligheten, Byneset og Gauldalen:

 

MM Gjertru Larsdt Skogstadkleiven, Byneset, fca 1790 til
MMF Lars Sjursson Skogstadkleiven og
MMM Ranni Iversdt. Tranmel.

FT 1801 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058448000891

BB2 Melhus s 54 (vw58) http://www.nb.no/nbsok/nb/89290cfc87117f3f61e357096ad44153.nbdigital?lang=no#57

 

MMM Ranni Iversdt. Fca 1751 i Utstu Tranmel til
MMMF Iver Olsson fra Nergard Nordflå og
MMMM Berit Ingebrigtsdt Tranmel
Rannis aner kan spores mange ledd i bygdebøkene for Melhus, Horg og omegn.

Velg og vrak her: http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Liste_over_digitaliserte_bygdebøker_–_Sør-Trøndelag
Hun dør på Skogstadkleiven i 1823 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001854484

 


MMF Lars Sjursson (Sivertsen) Skogstadkleiven f 1751, til
MMFM Gurru Larsdatter f ca 1713 og
MMFF Sivert Skogstad.  BB2 Byneset s 17 (vw s21). http://www.nb.no/nbsok/nb/68cd4b2c13c36298fd7735e8266c3be7.nbdigital?lang=no#19

Her har jeg ikke kommet lenger.  Jeg har appellert om tips i lenka nedafor.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil O Sletvold

Så, opp Gauldalen til Ålen:

 

F Ole Kristiansen Øverhaug f ca 1823 i Ålen til
FF Kristian Johannesson Øverhaug og
FM Lucia Johnsdt Bendosen. Gifte https://digitalarkivet.no/view/327/pv00000002107456
BB Ålen s 517  http://www.nb.no/nbsok/nb/17c000180162767aa56a51582ddde983.nbdigital?lang=no#519

 

Ole er ikke nevnt i BB Ålen.  Jeg har funnet verken dåps -eller dødsnotasjonen hans. 

MEN, det er oppført en Ole Kristiansen Nøisom f1823 i Ålen som legdkall i Isdalen på Geitastranda. Her I FT 1900 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037462001870
Her har han «slutta med tobakja» i 1903.  Her er også Øverhaug nevnt som fødested. https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000797460


FF Kristian står som far når Ole giftes i 1858. https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000019487 


Nedenstående er mest saksa fra BB Ålen, brukene Heggset og Øverhaugen.

FF Kristian Johannesson Øverhaug og 4FM Lucia Bendosen giftes https://digitalarkivet.no/view/327/pv00000002107456
BB Ålen s 517 (520 i viewer) http://www.nb.no/nbsok/nb/17c000180162767aa56a51582ddde983.nbdigital?lang=no#520

 

FFF Johannes Jonsson Dille / Heggset /Øverhaug gm FFM Berit Lassesdt Nordvik
Om Nordvika i Femund (Berit og Johs. s.32) se her:  http://nordvik.se/historia/FNV2004.pdf
Etter mine funn har Berit aner til bl.a. Nordfjord i Sogn.

 

4F Jon Olsson Dille f 1703, bruker Hegset i Hessdalen. http://www.nb.no/nbsok/nb/17c000180162767aa56a51582ddde983.nbdigital?lang=no#557
Gift med 3FM Marite Olsdt 1731 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000012536
3FM Marit Olsdt. er en løs tråd, tips mottas gjerne.

 

5F Ole Olsson Dille fca 1668 d 1741 https://digitalarkivet.no/view/267/pg00000000046577
GM 4FM Agnis Pedersdt fca 1669 d 1736 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000046110
Agnis er også en løs tråd.  De hadde Sjåfram , Rørosboka 4, s 539 (vw s 543).

(Et søk på MH ga forøvrig 90 instanser av denne ene mannen; Ole Olsen Dille 1668-1741.)


6F? Ole Haraldsson Dille f 1636 Denne karen har jeg bare funnet her: https://www.myheritage.no/person-1503273_180513902_180513902/ole-haraldson-dille#!info
Som kilde er angitt «primær».

?F? Harald Olsson Dille skal ha kommet til Røros i verkets eldste tid, slik står det her
i Røros Landsogn B4 s 126 (vw s130) http://www.nb.no/nbsok/nb/2bf105ba99e46bb80d774b4554d30875.nbdigital?lang=no#129
Om denne karen fins, er det vel ikke usannsynlig at han har forbindelse til de yngere Dille´ne.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil O Sletvold

På tynn is i Jämtland?:

 

Det står skrevet at Dille-slekta kommer fra Oviken i Jämtland. Se her: http://www.bergstaden.org/no/kobberverket/roros-kobberverk/de-forste-arbeiderne.
Også nevnt av Astrid Ryen i post 6 i denne debatten fra 2007

 

 
«Familien Dille kom til Røros fra Dille i Oviken i Jämtland etter 1701».

Jeg hadde gjerne visst hvor denne opplysningen stammer fra.

Gården ved navn Dille ligger i Ås i Krokom, mens den i Oviken heter Dillne med n,  angivelig opphavet til Dillner-navnet. 

Avstanden mellom de to brukene er en spasertur på 10 timer, 3 timer til hest, eller nesten én dags roing.

Kart her: https://www.google.no/maps/dir/Dille,+Sverige/830+24+Dillne,+Sverige/@63.112683,14.3514418,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x466fc85c4a7c93a3:0xf5165f64ce071fd0!2m2!1d14.5972029!2d63.2620192!1m5!1m1!1s0x466fafcbe4d00641:0x4ae22e7e9d95c2ad!2m2!1d14.4410053!2d63.0048316!3e2?hl=no


Dersom du lurer på hvor langt «en dags roing er»: http://www.maritimt.net/arkforsk/norskem.htm


I BB Ålen s 516 (vw s 520) står det at den første Dille kom fra Gudbrandsdalen til Røros, Sjåfram,  i verkets første tid. http://www.nb.no/nbsok/nb/17c000180162767aa56a51582ddde983.nbdigital?lang=no#519

 


Jeg har googlet og binget tilgjengelige dokumenter til neglene knakk og fingrene blødde, men å finne en stakkall med navnet Harald i de Jämtlandske glesbygdene på 15-1700 tallet har jeg ikke makta. Navnet bruktes ikke. Jeg har også søkt forgjeves etter 16-1700-talls Harald / Dille i de åpne historie- og bygdebøkene i nordre og midtre Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdalen.  Het han Harald?  Var han Jämte? 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Slekten Dille kom til Røros fra Jämtland på begynnelsen av 1700-tallet, de første var Ole Olsen Dille og Agnes Pedersdatter. I folketellingen 1801 finner du Ole Haraldsen Dille 24 år som sønn av Harald Olsen Dille og Johanna Jonsdatter.

https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058444002979

Edited by Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil O Sletvold

Takker og bukker.  Men jeg ligger vel et halvannet sekel nærmere vikingtida.  Den Harald'en som jeg jakter på så vel dagens lys først på 1600-tallet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Den første Harald på Røros var Harald Olsen Gullikstad (fra Nordfjord) ca 40 år i manntallet for Røros 1701. Han var gift med Guri Lødensdatter og hadde ca ti barn. Deres datter Maren Haraldsdatter ble gift 25/5-1722 med Ole Olsen Dille, som var sønn av den første Ole Olsen Dille på Røros og hans kone Agnes..

 

Hedmark, Sør-Trøndelag fylke, Røros i Røros, Ministerialbok nr. 681A02 (1720-1731), Kronologisk liste 1722, Side 58-59
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070907660032

 

Harald Olsen Gullikstad hadde flere brødre på Røros, bl a Colbent Olsen som er min ane.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Skiftet etter Ole Olsen Dille i 1737:

 

Ole Olsen Dille på Hånesset ved Røros 18/10-1737 GF

Ole Olsen Dille ble gift 25/5-1722 med Maren Haraldsdatter. Han ble begravet 15/9-1737 42 ½ år. Han etterlot seg enken Maren Haraldsdatter og  følgende felles barn: 1: Ole Olsen 10 år, 2: Harald Olsen 8 år, 3: Johannes Olsen 6 år, 4: Guru Olsdatter 14 år, 5: Agnes Olsdatter 12 år, 6: Karen Olsdatter 4 år, 7: Olava Olsdatter 1 år. Enkens lagverge var svogeren Anders (Evensen) Qvernes (gift 1731 med Karen Haraldsdatter Gullikstad). Til stede ved skiftet var avdødes bror Peder Olsen Dille.

Ole Olsen Dille var sønn av Ole Olsen Dille (begravet 5/2-1741 73 år) og Agnes Pedersdatter (begravet 15/4-1736 67 år). De finnes ikke i manntallet 1701, de kom sannsynlig fra Dille i Oviken (Jämtland). Maren Haraldsdatter ble gift i andre ekteskap med Bersvend Iversen Grenader.  Bersvend Iversens enke Maren Haraldsdatter ble begravet 1/11-1767 72 år. Hun var datter av Harald Olsen Gullikstad (begravet 15/3-1744 84 år) og Guri Løensdatter (begravet 29/4-1753 85 år).

 

lenke til skiftet følger. NB! Jeg finner ikke skiftet i protokollen, mye rot i gammelt register.

Edited by Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil O Sletvold

Dette høres ut som et mulig spor, ja.  Det står i en av Rørosbøkene at Harald'en kom fra Gudbrandsdalen  til Røros med pikkpakket sitt på en kjelke.  Dersom han kom fra Nordfjord er jo dette et naturlig veivalg.  

Takk, Astrid!  Du har forvist meg til tenkeboksen.

 

Kjetil 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Man skal ikke tro på alt som står i Rørosboka. Gå i tenkeboksen, det høres lurt ut.

 

Det var skifte ved Røros bergrett etter Ole Olsen Nordfjord i 1694, ved forretningen møtte avdødes brødre, Harald og Colbent Olssønner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Skiftet etter Johanna Jonsdatter Tørris:

 

Johanna Jonsdatter Harald Olsen Dilles hustru 1/7-1813 GF (1808-1822, side 133b)

Avdøde Johanna Jonsdatter bodde på gården Hånesset i Røros. Hun etterlot seg enkemannen Harald Olsen Dille og følgende felles barn: 1) Ole Haraldsen myndig, 2: Maren Haraldsdatter død og etterlater seg to barn med Jochum Johannessen Spell: a: Johannes Jochumsen, b: Hans Jochumsen, 3: Anne Lucia Haraldsdatter gift, 4: Barbra Haraldsdatter gift, 5: Johanna Haraldsdatter gift, 6: Olava Haraldsdatter gift, 7: Peternilla Haraldsdatter gift.

1801 Haanesset: Harald Olsen Dille 71 år, Verkets leilending og grubearbeider, hans kone Johanna Jonsdatter 62, deres barn: Ole Haraldsen 24 år, Johanna Haraldsdatter 27, gift med Hans Eriksen Tønset, en sønn Peter Hansen 1 år. Harald Dilles hustru Johanna Jonsdatter Haanes ble begravet 9/7-1811 75 år. Hun var datter av Jon Jonsen Tørres (skifte 1755) og Lucia Pedersdatter Commendant. Pentionist Harald Olsen Dille ble begravet 10/5-1812 81 år. Han var sønn av Ole Olsen Dille og Maren Haraldsdatter, gift 1762.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil O Sletvold
1 time siden, Astrid Ryen skrev:

Hedmark, Sør-Trøndelag fylke, Røros i Røros, Ministerialbok nr. 681A02 (1720-1731), Kronologisk liste 1722, Side 58-59
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070907660032

 

 

 

Sitter og humrer for meg sjøl.  Fra denne sirlige håndskrifta kan jeg mane fram hva som helst, til og med sildprisan i Ravnkloa.

Øving gjør mester svimmel.

 

 

Strømmen og nettet var borte her ei stund, så jeg fikk ikke med meg #13.  Takk igjen! 

Edited by Kjetil O Sletvold

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Joen Olsen Dille gift 1731 på Røros med Marit Olsdatter, forlovere Troen Andersen og Ole Olsen Dille. De har ingen barn født på Røros. Jeg finner ingen passende Marit Olsdatter i noen av de mange skifter jeg har samlet.

Dette skiftet kunne sikkert interessere deg:

 

Johannes Jonsen Dille Øverhaugen 27/12-1801 GF (3A 10, 1796-1803, side 451)

Avdøde gårdmand Johannes Johannessen Dille bodde på gården Øverhaugen. Han etterlot seg enken Beritte Larsdatter (NB: Lassesdatter) og følgende felles barn: 1: John Johannessen myndig og oppholder seg ved Dragås Hytte i Ålen, 2: Lars Johannessen myndig og oppholder seg på Øverhaugen, 3: Christian Johannessen 20 år, i tjeneste hos John Lille-Giere i Ålens Sogn, 4: Beritte Johannesdatter, gift med Thore Pedersen udi Trondhjem, 5: Maritte Johannesdatter, gift med Torsten Henningsen, som har sin Bopel i Selbu Prestegjeld, 6: Olava Johannesdatter 27 år, i tjeneste hos Peder Hegset i Ålens Sogn, 7: Ingeborg Johannesdatter 25 år, oppholder seg på arvetomten. Det var 84-8-0 til arv og deling.

 

Øverhaugen under Almås 1801. Beret Larsdatter 62, enke etter første ekteskap, husmand med jord, hennes sønn: Lars Johansen 23 år. Øverhaugen 120/1 bind 2 side 417: Johannes Jonsen Dille 1733-1800, gift 1760 med Berit Lassesdatter Femund fra Røros. Berit Lassesdatter var datter av Lasse Jensen i Nordvika ved Femund (han var fra Nordfjord) og Beritte Olsdatter Femund, skifte etter sistnevnte i 1779. Johannes Jonsen Dilles foreldre Jon Olsen Dille og Marit Olsdatter ble gift på Røros 5/4-1731. Johannes Jonsen Dille ble konfirmert i Ålen i 1754.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil O Sletvold

I Rørosboka : Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. 4 : 4. Bind

Fra side 539 står det beskrivelse av plassen Sjåfram og om en Ole Olsen Dille f 1668 d1741, gm Agnes f1668 d1736.

Jeg mener å ha kontroll på linja mellom dette paret og tiptippoldebarnet deres Oluf Rikard Sletvold.

Det står også som Astrid viser, at sønnen Ole ble gift med Maren Haraldsdt. Gullikstad. 

Men gammel-Ole og Agnes hadde angivelig 2 sønner til; Peder og Jon. 

Og det er han Jon som er tippoldefaren hans Oluf.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen
2 timer siden, Kjetil O Sletvold skrev:

I Rørosboka : Røros bergstad, Røros landsogn, Brekken og Glåmos kommuner. 4 : 4. Bind

Fra side 539 står det beskrivelse av plassen Sjåfram og om en Ole Olsen Dille f 1668 d1741, gm Agnes f1668 d1736.

Jeg mener å ha kontroll på linja mellom dette paret og tiptippoldebarnet deres Oluf Rikard Sletvold.

Det står også som Astrid viser, at sønnen Ole ble gift med Maren Haraldsdt. Gullikstad. 

Men gammel-Ole og Agnes hadde angivelig 2 sønner til; Peder og Jon. 

Og det er han Jon som er tippoldefaren hans Oluf.

 

 

 

Dette er helt korrekt. Peder Olsen Dille, gift 1 1731 med Beritte Pedersdatter Ryen, gift 2 1740 med Kirsten Knudsdatter. Videre Golloug Olsdatter (Dille), gift 1733 med Jørgen Haraldsen Gullikstad.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Jeg har lest gjennom omtrent halvparten av den svenske teksten om slekten i Nordvika ved Femund. Det reises her noe tvil om opprinnelsen til Berit Olsdatter Femunds opprinnelse. Hun var datter av Oluf Sivertsen og hans første kone Emmerentze Andersdatter. I skiftet etter Emmerentze i 1704 er barna følgende: Anders 9 år, Ingeborg 4 og Beritte 2. I skiftet etter Oluf Sivertsen i 1715: Anders 20, Ingeborg 15 og Berit 13.

 

Om Lasse Jensen har jeg følgende:

 

Lasse Jensen

Han kom fra Vollabruket under gården Stauri i Nedstryn (Bygdebok for Stryn, bind I, side 411) og var sønn av Jens Jonsen (bruker 1688), gift i første ekteskap med Mari Nilsdatter og i andre med Synnøve Davidsdatter. Jens Jonsen var sønn av Jon Olsen Jyvall (bruker 1648) og Ingeborg Rasmusdatter. Lasses bror Jon Jensen død 1766 76 år, gift med Mari Ivarsdatter, var neste bruker på gården.

 

 

I manntallet 1701 for Nordre Bergenhus under Støvereid (Stauri) i Nedstryn står følgende personer nevnt: Jens Joensen 44, Joen 12, Niels 10, Lasse 5. I kirkebøkene for Røros finner jeg en Lasse Jensen Femund som døde i 1753, 57 år. Han hadde en datter Synnøve (Lasses mors navn!) som døde i 1732 2 år. Av  barn som er døpt er Ingeborg 1728, Synneve 1730, Jens 1732, Ole 1734, Cathrine 1738.

 

 

 

Edited by Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Yngve Nedrebø fant frem skiftet etter Lasse Jensens mor Synnøve Davidsdatter:

 

[#16169] Skifte i Nordfjord: Synneve Davidsd. Støvreide, Stryn, s. 214, prot. 6, 1727-31

Av Gjest Astrid Ryen, Juli 11, 2003 i Arkiv

 

Gjest Astrid Ryen

  • Gjest Astrid Ryen
  • Gjester

Hvilke personer er nevnt i skiftet, og hva er deres oppholdssted?

 

Gjest Yngve Nedrebø

  • Gjest Yngve Nedrebø
  • Gjester

Skiftet er holdt hos Synneve Davidsdatter i levende live. Det er datert 14. mai 1729, og på hennes vegne opptrådte sønnog lagverge Joen Jensen Støvereide. I tillegg til han var det følgende arvinger: sønn Lasse Jensen, 'gifft og boende paa Røraas', datter Mari Jensdatter, gift med Ole Brekke, og datter Agnete Jetmundsdatter, 22 år og ugift.

 

Gjest Astrid Ryen

  • Gjest Astrid Ryen
  • Gjester

Takk skal du, Yngve. Lasse Jensen var 5 år i MT 1701 for Nordre Bergenhus, og døde på Røros i 1753 57 år. Kunne det stemme bedre? I kirkebøkene for Røros kaller han seg Lasse (Jensen) Femund, og døper sin datter Synneve. Det var på grunn av etternavnet Femund at jeg fant ham i Rørosboka. Han ble gift til gården Nordvika, som ligger fire mil sørøst for Røros ved nordenden av Femunden, og det var Lasses svigerfar som først bosatte seg her like etter 1700 (området var viktig på grunn av skogen, her bodde kullbrennere og folk som skaffet material i Verket). I 1744 ble det opprettet en smelthytte noe lenger sør på vestsiden av Femunden, og denne var i drift til 1822. Koppermalmen ble fraktet på vinterføre til Nordvika, og da sjøen ble isfri, ble den fraktet videre på sjøen til smelthytta. Det rene kopperet gikk så videre den samme vei tilbake.Etterkommerne til Lasse Jensen bodde i Nordvika til utpå 1900 - tallet, etter hva jeg kan se.MVH Astrid Ryen

 

Jeg ville slette dette innlegget, men fikk det ikke til.

Edited by Astrid Ryen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Yngve Nedrebø fant frem skiftet etter Lasse Jensens mor Synnøve Davidsdatter:

 

Trykk på lenken fra Google.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Astrid Ryen

Beklager, dette ble et salig rot!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil O Sletvold

Takk igjen.  Disse trådene har hjulpet meg tidligere. 

Jeg har googla fram et hestlass av anene til ho Berit Lassesd., men verifikasjoner gjenstår. 

Kuriøst: Uti anetreet hennes fins antakelig denne futen (les: trepeisen), Jens Pedersen Vik f medio 1500. 

Ole Arild Vesthagen har funnet dette her: https://www.dropbox.com/s/q38lrtfbcsxqcjg/10318-10319.pdf?dl=0

Det er saksa herfra:

 

Edited by Kjetil O Sletvold

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kjetil O Sletvold

Ad mangler på Harald'er i 1600-tallets Jämtland:

 

Jeg har kikka i bøteregisterne for JL og HD på 1600-tallet.  Noen Harald fins ikke der, men det fins mange Halduor'er og noen Halffuard-varianter.

Edited by Kjetil O Sletvold

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.